Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce

Transkrypt

Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce
Festyn rodzinny w Wysokiej
Dzień Dziecka w Tyńcu nad Ślężą
8 czerwca w Tyńcu nad Ślężą Rada Sołecka oraz sołtys Zbigniew Winiarski zorganizoWwaliniedzielę
Dzień Dziecka.
W atmosferze
uśmiechu
Jak na dobrych gospodarzy przystało sołtys
Stanisław Iwach wraz z radnym Czesławem
Czerwcem przy wielkiej współpracy - a powiedziawszy więcej, z inicjatywy pani Agnieszki
Kawczak z przedszkola Caberek z Wysokiej, 8
czerwca na terenie placu zabaw zorganizowali
imprezę pod hasłem festyn rodzinny.
Przeciąganie liny
Od godz. 14.00 rodzice ze swoimi pociechami przybyli na boisko piłkarskie. Pogoda
dopisała. Dzieci otrzymały upominki - słodycze i zabawki. Odbyły się także różne konkursy. Główną atrakcją imprezy było prze-
ciąganie liny pomiędzy wszystkimi dziećmi
a sołtysem, który tym razem przegrał.
Podziękowania za pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu imprezy dla pani Joanny
Łabudy składa sołtys Zbigniew Winiarski.
To plenerowe spotkanie skierowane było
wyłącznie dla dzieci i ich rodziców. Właśnie w atmosferze uśmiechu, konkursów rodzinnych, w których rodzice i ich pociechy wspólnie zmagali się w poszczególnych
konkurencjach - miło spędzili czas niedzielnego popołudnia. Widoczne na twarzach uczestników zadowolenie i uśmiech
wskazywały, że zabawa była przednia. Każdy konkurs był nagradzany. Zorganizowanie festynu byłoby niemożliwe, bez wsparcia
gminy, GCKiS-u oraz wszystkich sponsorów, którzy wsparli finansowo i rzeczowo
całe przedsięwzięcie. Wszystkim składam
serdeczne podziękowanie.
Czesław Czerwiec
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
realizuje projektu pt.:
Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych
Projekt swoim działaniem obejmuje grupę 20 osób ( 15 kobiet i 5 mężczyzn). Cała grupa ukończyła pierwszy etap tzn. poradnictwo zawodowe
obejmujące terapię psychologiczną.
Na obecnym etapie projektu zakończony został kurs podstaw obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz kurs operatora wózka widłowego z napędem
silnikowym. Trwa nadal kurs opiekuna OPS.
Projekt zostanie zakończony w grudniu 2008 r.
Wszelkich informacji na temat projektu udziela biuro projektu: ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce
tel. 071/36 98 000 / fax 071/36 98 001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce
tel: -4871( 36-98-00, fax: (-4871) 36-98-001
GMINA KOBIERZYCE
GAZETA GMINY KOBIERZYCE
BIULETYN SAMORZĄDOWY • ISSN: 1644-55-11 • WYDANIE BEZPŁATNE • NR 73-74/84 -85(85-86) • CZERWIEC - LIPIEC 2008
Ważna inwestycja w gminie Kobierzyce
Podpisanie listu
intencyjnego
19 czerwca w urzędzie gminy w Kobierzycach podpisany został list intencyjny w celu podjęcia działań zmierzających do gazyfikacji miejscowości położonych w gminie Kobierzyce. Ze strony Dolnośląskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp.z o.o. list podpisał prezes zarządu Ryszard Olfans,
gminę Kobierzyce reprezentował wójt Ryszard Pacholik.
Z okazji zakończenia roku
szkolnego 2007/2008
Dyrektorom, Nauczycielom
i Pracownikom przedszkoli i
szkół składam
najserdeczniejsze
podziękowania za całoroczną
współpracę życząc jednocześnie, by nadchodzący okres
wakacji był czasem radości
i odpoczynku.
Wszystkim Uczniom życzę
wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, udanego
wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
- Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy
kolejną wielką inwestycję służącą mieszkańcom, która ma na celu polepszenie warunków ich życia oraz korzystnie wpłynie
na środowisko naturalne - powiedział wójt
gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
Jest to naprawdę duże przedsięwzięcie, dlatego będzie realizowane w kilku etapach.
W pierwszej kolejności nastąpi gazyfikacja miejscowości leżących przy strefie LG,
bowiem tylko z tego miejsca istnieje tech-
dokończenie na str. 3
Czas podsumować rok szkolny 2007/2008
Niech żyją wakacje
20 czerwca rozległ się ostatni dzwonek w roku szkolnym 2007/2008. We wszystkich szkołach zostały uroczyście wręczone świadectwa, nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia. Można
już podsumować całoroczną pracę dydaktyczno- wychowawczą.
- Był to dla
nas pracowity i bardzo udany
rok szkolny - stwierdziła Iwona Antman,
dyrektor
Szkoły Podstawowej w
Tyńcu Małym. - Jestem bardzo zadowolona z osiągnięć naszych uczniów. Klasa VI
uzyskała średni wynik sprawdzianu 32,7
punktów, jest to poziom najwyższy. Nasza
uczennica została laureatką Wrocławskiego Turnieju Młodych Matematyków, duże
sukcesy odnosili również nasi sportowcy.
Teraz czekamy na zasłużone wakacje.
Więcej informacji o osiągnięciach szkół na
stronie 5.
Mapa Gminy Kobierzyce
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy prezent
- mapę gminy Kobierzyce, która znajduje się wewnątrz numeru. Jest ona również dostępna w wersji
elektronicznej na stronach www.ugk.pl.
Ważne telefony:
Wójt Gminy Ryszard Pacholik
071 36 98 128
Sekretarz Gminy Maria Wilk
071 26 98 127
Zastępca Wójta Piotr Kopeć
071 36 98 126
Skarbnik Gminy Maria Prodeus
071 36 98 123
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu Joanna Kłodzińska 071 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta Anna Muraczewska 071 36 98 130
Agata Krajewska 071 36 98 106
Sekretariat Magdalena Sypniewicz 071 36 98 125
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
– Wojciechowska 071 36 98 120
REFERAT FINANSOWY
Zast. Gł. Księgowego
Barbara Pierchała 071 36 98 116
Podatki
Bożena Korkuś 071 36 98 113
Joanna Szymczak 071 36 98 131
Wymiar Krystyna Szydłowska 071 36 98 103
Podatki i egzekucja elektr. Marek Wilk 071 36 98 141
Jacek Skrzyniarz 071 36 98 132
Zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo 071 36 98 104
Księgowość finansowa
Joanna Kujawa
071 36 98 114
Edyta Duniec
071 36 98 215
Anna Patalas
071 36 98 159
Agnieszka Szydłowska 071 36 98 115
Danuta Strzała
071 36 98 119
Kasa Urszula Hutta
071 36 98 122
Księgowość i wynagrodzenia Hanna Truś 071 36 98 119
REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATRURALNYCH
Kierownik Referatu Rafał Krasicki 071 36 98 214
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
071 36 98 204
Grzegorz Morawski 071 36 98 192
drogi gminne i infrastruktura Piotr Ligas
071 36 98 191
Joanna Najmrodzka 071 36 98 201
wodociągi i kanalizacja Bartosz Partyka 071 36 98 112
Jarosław Komorowski 071 36 98 107
architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
budownictwo Zdzisław Skrzyniarz 071 36 98 108
gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska 071 36 98 110
Robert Rajczakowski 071 36 98 110
ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Elżbieta Nawrocka 071 36 98 211
Monika Szczęśniak
ochrona środowiska i rolnictwo Monika Pilichowska 071 36 98 111
REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Kierownik Referatu Monika Penczak 071 36 98 155
pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
Sylwester Janaszkiewicz 071 36 98 176
zamówienia publiczne
Jolanta Urbaś 071 36 98 161
Paweł Piwowarski 071 36 98 162
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu Anna Wilisowska
071 36 98 196
Sport
Wojciech Duczek
071 36 98 186
Oświata i kultura Edyta Chomiak
071 36 98 197
Iwona Witkowska
071 36 98 207
Urząd Stanu Cywlinego
Kierownik USC, Dowody osobiste Barbara Świerczyńska 071 36 98 206
Stanowiska samodzielne
Kadry
Lucyna Suchecka
071 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 071 36 98 163
Informatyka Marek Milewski
071 36 98 200
Paweł Eljasiński
071 36 98 199
Działalność gospodarcza Barbara Hebda
071 36 98 205
Profilaktyka uzależnień Bożena Noga
071 36 98 195
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
071 36 98 203
Ewidencja ludności Wiesława Suchecka 071 36 98 189
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki 071 36 98 202
Radca prawny Marianna
Pawęzowska-Klebaniuk 071 36 98 223
Tadeusz Dumin Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
071 36 98 000
INFORMACJE GMINNE
Wyrazy
najgłębszego
współczucia
dla Pana
Zygmunta Smoły
z powodu
śmierci
moja gmina – moja wieś
Panu
Zygmuntowi Smoła
Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Kobierzycach
oraz Rodzinie i wszystkim Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia z
powodu śmierci
Mamy
Mamy
Składają
Wójt gminy Kobierzyce, Radni
oraz pracownicy urzędu gminy
Składają: Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego
w Kobierzycach
Ogłoszenia drobne
Poszukuję opiekunki do dziecka (9m-cy) w Żernikach Małych. Kontakt 601-154-971
Sprzedam dom w Cieszycach 300m w trakcie remontu.
Cena 350.000, tel. 691361475.
Sprzedam, lub wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie. Ładne w Budziszowie 60 m ogród. Cena 198.000,
tel. 691361475
Ogłoszenia o prac
Firma specjalizująca się w branży brukarsko - drogowej
oraz instalacyjnej wod-kan-co, robotach ziemnych, odwodnieniowych, osuszeniach i robotach ogólnobudowlanych, w związku z dynamicznym rozwojem ZATRUDNI:
- kierowców na wywrotki kat. c lub c+e, - operatora koparko-ładowarki, - brukarzy, - pracowników ogólnobudowlanych z doświadczeniem. Oferujemy umowę o pracę
i atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt: 507 061 534
Restauracja McDonald’s, ul. Czekoladowa 7 (Bielany Wrocławskie) zatrudni na stanowiska pracownik restauracji,
pracownik zmiany nocnej (sprzątanie). Zainteresowanych
prosimy o zgłaszanie się do restauracji lub kontakt telefo-
niczny 071 390 10 43. GWARANTOWANE 1600zł (średnia
miesięczna płaca brutto w skali roku na pełnym etacie).
Firma CLEANING-Team zatrudni pracowników (Panie oraz
Panów) do prac porządkowych (biura, pomieszczenia socjalne) na Bielanach Wrocławskich. Telefon kontaktowy:
0516 174 141/ (071) 328 31 41
Olympic Casino we Wrocławiu, znane jako kasyno Polonia, zaprasza osoby zainteresowane pracą w kasynie do
składania aplikacji. Osobom bez doświadczenia oferujemy bezpłatne szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się
na stronie: www.olympic-casino.com (zakładka o firmie”
– aktualne ofert pracy).
Z firmą TOYOTA poznajemy i dbamy o otaczający nas świat
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kobierzycach, nauczyciele i uczniowie dziękują firmie TOYOTA Nowakowski
Bielany Wrocławskie za sponsorowanie wyjazdu dwóch klas do schroniska dla zwierząt we Wrocławiu pod hasłem
„Paczka dla zwierzaczka” oraz wyjazdu na warsztaty edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajobrazu
„Salamandra” w Myśliborzu. Podczas tych warsztatów około 150 uczniów naszej szkoły poszukiwało zwiastunów
wiosny w Parku Krajobrazowym Chełmy, tajemniczej paproci - języcznika zwyczajnego w Rezerwacie Myśliborskim oraz poznało technikę malowania na szkle i czerpania papieru. Wioletta Rumian
Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. (071) 36 98 106, 36 98 125, fax (071) 31 11 252
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
środa
7.30 – 15.30
9.00 – 17.00
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
- telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 36 98 208,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1,
55 - 040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: [email protected]
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesław Rytelewski, Marek
Arendarczyk, Artur Cierczek, Agnieszka Jankowska-Jakus, Magdalena MarszałekWojciechowska, Wojciech Duczek, Janusz Kołodziej, Małgorzata Żurawska
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.
moja gmina – moja wieś
INFORMACJE GMINNE
Obrady Rady Gminy Kobierzyce
O strategii i nie tylko
11 czerwca 2008 r. odbyła się XXI sesja rady Gminy Kobierzyce.
Każde posiedzenie rady poprzedzone jest
spotkaniami poszczególnych komisji stałych
rady gminy na posiedzeniach, w czasie których radni omawiają projekty uchwał, składają
wnioski, wysłuchują opinii, aby w konsekwencji wypracować stanowisko przedstawiane
podczas obrad rady na kolejnych sesjach.
Radni podczas sesji w dniu 11 czerwca 2008r.
zajmowali się projektami uchwał dotyczącymi ośrodka pomocy społecznej, inwestycji,
planów zagospodarowania przestrzennego i
wynagrodzenia wójta gminy Kobierzyce.
Radni po dokładnym wyjaśnieniu i uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej zmiany
wartości punktu mającego wpływ na poziom
wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęli uchwałę w tej sprawie.
Kolejne uchwały dotyczyły zmiany statutu,
w związku ze zwiększeniem zakresu działań
ośrodka oraz aktywizację zawodową klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych na
2008r.
Ważnymi uchwałami przyjętymi na tej sesji to
uchwały w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI ) na lata 2008-2014 dla gminy
Kobierzyce oraz uchwała o aktualizacji strategii rozwoju lokalnego gminy Kobierzyce do
roku 2020. Te dwie uchwały większością głosów zostały przyjęte. Są spójne w swoich założeniach i mają wpływać na równomierny, stały rozwój całej gminy.
Uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bielany Wrocławskie, Pełczyce,
Chrzanów, Dobkowie, Rolantowice, Wysoka,
Żurawice, Żerniki Małe są zapowiedzią nowych perspektyw, nowych wizji umożliwiających dalszy rozwój. Wielkość zakresu przyjętych w poszczególnych miejscowościach
planów jasno wskazuje na działania wójta i rady gminy na całym obszarze gminy na
rzecz wspólnoty samorządowej.
Przepisy prawa pozwoliły na zmianę wynagrodzenia wójta gminy i rada po udzieleniu
absolutorium wójtowi na poprzednich sesjach,
pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej uznała, że praca wójta powinna być
dostrzeżona także w sferze wynagrodzeń. Na
tej podstawie przedstawiony projekt uchwały
w sprawie zmiany wynagrodzenia wójta został pozytywnie zaopiniowany i uchwała jednogłośnie przyjęta przez radę. Rada w ten sposób wyraziła akceptację kierunków działania
wójta gminy Ryszarda Pacholika.
Praca rady to wielokrotne spotkania na posiedzeniach komisji. W ostatnim czasie Komisja
Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w kolejnych cotygodniowych posiedzeniach zajmuje się rozpatrywaniem wniosków
mieszkańców do opracowania aktualizacji
studium zagospodarowania przestrzennego.
Zakres pracy komisji przedstawia ilość ponad
900 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu na różne cele. Praca ta wymaga dokładnego zapoznania się z wnioskami usytuowania w
terenie, a przede wszystkim oceny projektantów, pracowników merytorycznych i radnych
dot. zasadności wniosku i podjęcia stosownych decyzji. Są to wielogodzinne posiedzenia
wymagające dużego zaangażowania radnych.
Czesław Czerwiec
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce do roku 2020
Informujemy, że Rada Gminy Kobierzyce w dniu 11
czerwca 2008 roku Uchwałą nr XXI/259/08 zatwierdziła
aktualizację ”Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy
Kobierzyce do roku 2020”. Wersja elektroniczna Strategii jest dostępna w „O Gminie – Strategia rozwoju”
na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce
– www.ugk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP) Gminy Kobierzyce w „Informacjach Urzędu”.
dokończenie ze str. 1
Podpisanie listu intencyjnego
niczna możliwość gazyfikacji środkowych
obszarów gminy Kobierzyce. Obejmie ona
Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Chrzanów, Magnice i Kobierzyce.
- Jestem przekonany, że jeśli nie nastąpią
jakieś niespodziewane okoliczności, które
mogłyby opóźnić proces realizacji inwestycji- już pod koniec przyszłego roku znaczna część tych obszarów będzie podłączona do sieci gazowej. Mam świadomość, że
realizacja takiego przedsięwzięcia niesie ze
sobą pewne niedogodności. Jestem pewien,
że mieszkańcy naszej gminy podejdą z dużym zrozumieniem do tej inwestycji, gdyż
efekt końcowy w znacznym stopniu poprawi warunki ich życia- dodał wójt Ryszard
Pacholik.
Jak zapewnił prezes Ryszard Olfans, mieszkańcy gminy Kobierzyce o szczegółowych
pracach związanych z realizacją poszczególnych etapów inwestycji zostaną dokładnie poinformowani.
Jot-ka
Konferencja oświatowa
Podnieść rangę
uczenia się
Poszukiwanie efektywnej edukacji było głównym założeniem konferencji oświatowej pod
nazwą „Ocenianie kształtujące szansą na rozwój lokalnej szkoły”, która odbyła się 29 maja
br. w Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Konferencję poprowadził profesor Julian
Ochenduszko - wybitny dydaktyk, specjalista pomiaru dydaktycznego i oceniania
szkolnego, autor licznych publikacji nt. oceniania kształtującego. Wzieli w niej udział
nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Kobierzyce oraz pracownicy
odpowiedzialni za lokalną oświatę, łącznie
ponad 50 osób.
Ocenianie kształtujące, nazywane także
„ocenianiem pomagającym się uczyć” jest
w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Raport Organizacji Rozwoju
Gospodarczego i Współpracy (OECD) dowodzi skuteczności tego sposobu oceniania w poprawie wyników nauczania, przygotowaniu do uczenia się przez całe życie i
wyrównywaniu szans edukacyjnych, a także pełnienia w przyszłości ról społecznych.
Według prof. J. Ochenduszko ocenianie
kształtujące polega na wspieraniu aktywnego i świadomego uczenia się uczniów za
pomocą informacji z ciągłego rozpoznawania jego przebiegu i wyników. Wymaga to
od nauczycieli dokonywania bieżącej obserwacji, głębokiej diagnozy uczenia się i
wykorzystania wniosków ukierunkowujących do udzielania rad i wzmocnienia. Jeśli uczeń sam potrafi ocenić ile się nauczył i
co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to świadomość swoich umiejętności czyni z niego aktywnego uczestnika
procesu uczenia się, jednocześnie dostarczając mu wiedzy i zadowolenia ze swoich
postępów.
Jeśli w tym kierunku będzie zmierzał proces
uczenia się i nauczania to szkoła efektywnie
będzie przygotowywała do odpowiedzialności za rozwój uczniów i ich adaptację do
życia społecznego.
Organizatorem tej konferencji była Firma
Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała we
współpracy z Urzędem Gminy Kobierzyce.
A.Wilisowska
INWESTYCJE
moja gmina – moja wieś
O inwestycjach słów kilka
Budujemy
i remontujemy
W naszym biuletynie samorządowym „Moja gmina - moja wieś” informujemy czytelników o tym, w jaki sposób prowadzone są prace remontowobudowlane i powstają nowe inwestycje na terenie gminy Kobierzyce.
Oto wykaz kolejnych z nich, realizowanych
w ostatnim czasie:
Budynki komunalne
Kobierzyce, budynek komunalny przy ul.
Witosa 18 – trwa remont realizowany zgodnie z projektem rewaloryzacji wsi;
Kobierzyce, budynek komunalny przy ul.
Robotniczej 1 – odebrano prace związane z
zagospodarowaniem terenu w ramach programu rewaloryzacji wsi, w ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenów
zielonych z nasadzeniami, drogę wewnętrzną z parkingiem, ogrodzenie z cegły klinkierowej, ciąg pieszy w kierunku budynku
policji z zapewnieniem odprowadzenia wód
opadowych, uporządkowano całość terenu i
zamontowano oświetlenie eksponujące elementy atrakcyjne architektonicznie.
Droga w Wierzbicach
licy; wykonano prace ziemne, podbudowę
boiska, odrestaurowano plac zabaw, rozpoczęto budowę altany.
Boiska
Rozpoczęto budowę boiska o nawierzchni
bitumicznej w Wysokiej, kolejne wykonane
będą w Księginicach i Domasławiu.
Wodociągi i kanalizacja
Pełczyce - trwa budowa sieci wodociągowej
w rejonie ul. Magnickiej – woda zostanie
doprowadzona do terenów nowej zabudowy
Szansa dla pań
Świetlice
Pełczyce, świetlica – zakończono generalny
remont obiektu i dokonano odbioru końcowego; wykonano kompleksowe prace związane z poprawą funkcjonalności i estetyki obiektu – świetlica ma odnowioną salę
główną ze sceną, zaplecze magazynowe i
kuchenne, wykonano remont instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych z poprawą
oświetlenia, wykonano nowe pokrycie dachowe, odnowiono elewację i urządzenia
placu zabaw;
Księginice – wykonano prace remontowe
wewnątrz obiektu oraz roboty związane z
zagospodarowaniem terenu przy świetlicy;
Rolantowice – prowadzone są roboty w zakresie zagospodarowania terenu przy świet-
Świetlica w Pełczycach
mieszkaniowej;
Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej z terenu strefy aktywności gospodarczej Biskupice Podg. do Bielan Wr., inwestycja zapewni dostawę wody
i odbiór ścieków dla obecnych i przyszłych
odbiorców usług z funkcjonujących i planowanych terenów aktywności, a w przypadku kanalizacji także dla przyległych miejscowości po wybudowaniu w nich sieci
rozdzielczych i przesyłowych;
Biskupice Podgórne –
rozpoczyna się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Biskupice
obejmującej doprowadzenie kanalizacji do
praktycznie wszystkich zabudowanych
działek oraz przesył
ścieków do pompowni
k. zakładów LG.
Drogi
Kobierzyce, ul. Robotnicza
Prowadzone są budowy dróg gminnych. Do
tej pory wykonano:
- Królikowice – ul. Pasterska
- Nowiny – ul. Wesoła,
- Pełczyce – ul. Kwiatowa,
- Chrzanów – ul. Krótka.
W dalszej kolejności realizowane są ul. Tarnopolska i odcinek drogi przy ul. Ślężańskiej
w Wierzbicach i droga Kuklice – Wierzbice.
Trwają prace remontowe nawierzchni szutrowych w technologii z powierzchniowym
utrwaleniem; zrealizowano remonty dróg w
Bielanach Wr. i Domasławiu;
Wyremontowano wiaty autobusowe w Bielanach Wr., Wierzbicach i Wysokiej.
Pustków
Żurawski
– zakończono budowę ul. Kolejowej trwają prace poprawkowe
przed odbiorem robót;
Europejska Grupa Doradcza realizuje w woj. dolnośląskim
projekt pt. ,,Stop bierności - bądź kobietą sukcesu”.
Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne panie z woj.
dolnośląskiego. Projekt ten obejmuje:
- bezpłatne szkolenia menedżerskie,
- kurs języka obcego
- konsultacje indywidualne bądź grupowe w zakresie
aktywnego poszukiwania
pracy. Władze gminy Kobierzyce aktywnie wspierają
działania promocyjne i rekrutacyjne Europejskiej Grupy
Doradczej.
W ramach projektu prowadzimy warsztaty szkoleniowe
takich obszarach
tematycznych jak:
- Komunikacja interpersonalna
- Techniki negocjacji
- Telemarketing i obsługa klienta
- Profesjonalna obsługa klienta
- Promocja bezpośrednia i tworzenie wizerunku firmy
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczestnictwo
w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
Na uwagę zasługują dodatkowe korzyści jakie może
uzyskać każda uczestniczka
projektu:
- Wysoka jakość
- Dodatek szkoleniowy - 4,00zł za godzinę szkoleniową
- Wyżywienie w trakcie szkolenia
- Dla osób z poza Wrocławia - zwrot kosztów dojazdu
- Niewielkie 10-osobowe grupy
- Warsztatowy interaktywny charakter zajęć
Zapraszamy wszystkie zainteresowane panie do wzięcia
udziału w tym
ciekawym projekcie. Więcej informacji wraz z formularzem
zgłoszeniowym
znajdziecie Państwo na stronach www.kobietasukcesu.eu
EDUKACJA
moja gmina – moja wieś
Dla szczególnie uzdolnionych stypendia naukowe, artystyczne i sportowe
Promujemy
uzdolnienia
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy osiągnęli w minionym roku szkolnym
2007/2008 znaczące sukcesy w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
na szczeblu powiatu, województwa, kraju.
Świadczą o tym liczne dyplomy, puchary, nagrody, listy gratulacyjne. Oto tylko ważniejsze sukcesy dydaktyczne szkół podstawowych
i gimnazjów:
GZS Bielany Wr.
„zDolny Ślązak” Do etapu powiatowego z
przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
zakwalifikowało się siedmiu uczniów: z klasy
IIIb Przemysław Rudnicki, Tymoteusz Para,
Michał Łuc, Wojciech Korytek, Marlon Rodriguez oraz z klasy IIa Jakub Sapota i Wojciech
Kozaczewski, który zakwalifikował się do finału z fizyki;
„V Otwarty Konkurs Matematyczny Gmin
Ślężańskich” I miejsce, reprezentowali nas
uczniowie klasy IIIb Przemysław Rudnicki,
Michał Łuc oraz Wojciech Kozarzewski z klasy II a;
„Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej” uczennice z kl. III A: Marta Steciuk,
Patrycja Nowak i Monika Kozdrowska we
współzawodnictwie z wrocławskimi szkołami
zdobyły wyróżnienie;
„Matematyka i Ekonomia” zorganizowany przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do finału zakwalifikowali się
uczniowie klasy IIIb Michał Łuc, Przemysław
Rudnicki oraz z klasy IIa Wojciech Kozaczewski;
Maraton matematyczny- w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżnienie otrzymali uczniowie z klasy IIIb
Tymoteusz Para i Wojciech Korytek.
SP Pustków Wilczkowski
Powiatowy Konkurs Recytatorski – kategoria poezja śpiewana I miejsce Weronika
Młyńczyk, „Rekreacyjna szóstka” II miejsce
drużynowo- reprezentował szkołę Mateusz
Zalewski.
Gimnazjum Kobierzyce
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej V miejsce w finale wojewódzkim Przemysław
Kornecki.
SP Kobierzyce
„zDolny Ślązaczek” pięciu uczniów zakwalifikowało się do etapu powiatowego
Konkurs „Mój las” organizowany przez Okręg
Ligi Ochrony Przyrody we Wrocławiu i Lasy
Państwowe – I miejsce oraz pięć wyróżnień
SP Pustków Żurawski
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod tytułem „W podróży przez Belgię”: I miejsce w
III Międzyszkolnym konkursie zajęli uczestnicy Koła Europejskiego Magdalena Białek,
Adrianna Kulczycka i Radosław Mocek.
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny: 7 miejsce Nikola Magdziarz, 7 miejsce Dominika Sobór, 10 miejsce Dawid Klimas, 5 miejsce Natalia Zimoch, 8 miejsce Kamil Wsułek.
SP Tyniec Mały
Wrocławski Konkurs Młodych Matematykówlaureatka II stopnia Joanna Kuśnierz.
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wielkanocny
Baranek” I miejsce Agata Kmiecik.
„Mat 2008” I miejsce w województwie dolnośląskim, VI w kraju- Dominik Hawryluk.
Ogólnopolski Konkurs „Alfik Humanistyczny” II miejsce Pawel Janic.
A.Wilisowska
Zapraszamy do programu stypendialnego
Szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów
wyższych uczelni, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce zapraszamy do udziału w VI edycji Programu Stypendialnego Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2008/2009.
Karty zgłoszenia uczestnictwa w Programie Stypendialnym Gminy Kobierzyce są do pobrania w Urzędzie Gminy,
szkołach, u sołtysów, a także na stronie internetowej
Urzędu Gminy. Należy je składać do 31 lipca 2008 r. w
Urzędzie Gminy Kobierzyce.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie
Kultury i Sportu, pok. 40 i 41 tel. 071/36 98 196 lub
071/36 98 207.
Więcej o programie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Kobierzyce www.ugk.pl.
Wyniki sprawdzianu klas VI i egz. gimnazjalnego
Wymiana młodzieżowa w Krzyżowicach
A na pożegnanie polały się łzy… Radości i porażki
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz grupa uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w
Krzyżowicach była koordynatorem projektu wymiany młodzieży zatytułowanego„Our holidays in
7 Days”.
W projekcie wzięli udział młodzi ludzie z
Polski i Ukrainy – uczniowie szkół rolniczych Powiatu Żytomierskiego i Powiatu Wrocławskiego reprezentowanego przez
PZS Nr 1. Projekt ten był w głównej mierze
finansowany z programu Unii Europejskiej
„Młodzież w Działaniu”, który wspiera finansowo i merytorycznie edukację nieformalną. Przez tydzień młodzież mieszkała
razem w Centrum Kształcenia w Krzyżo-
wicach i poznawała zwyczaje, kulturę, systemy kształcenia, zmagała się z różnymi
zadaniami, a wszystko to w ciekawej , kreatywnej i twórczej formie. Przy tym, poznając się bliżej zawierała pierwsze przyjaźnie.
Atrakcji nie brakowało. Była wycieczka
do Wrocławia, spotkanie w starostwie powiatowym we Wrocławiu, gdzie młodzież
otrzymała pamiątki. Były gry terenowe,
bale i dyskoteki, wigilia i Św. Mikołaj, mecz
o puchar dyrektora PZS Nr1, wygrany przez
drużynę z Ukrainy oraz plener plastyczny.
Aby został dość wyraźny ślad tych dni młodzież pracowała nad kalendarzem, który będzie efektem końcowym wymiany. Wszyscy mają nadzieję, że dojdzie do rewizyty.
E. Gajda i A. Olszewska
– opiekunowie grupy polskiej
Powodów do radości i dumy z osiągnięć oraz
dokonań w minionym roku było wiele. Cieszą
przede wszystkim dobre wyniki sprawdzianów szóstoklasistów (średnia gminy– powyżej
średniej województwa i kraju).
Wyniki sprawdzianu klas VI
SP Tyniec Mały 32,7; SP Bielany Wrocławskie
29,4; SP Pustków Żurawski 27,5;
SP Pustków Wilczkowski 28,3; SP Kobierzyce 24,4.
Egzamin gimnazjalny dla wielu uczniów był
bardzo pomyślny, dzięki czemu mają duże
szanse na dostanie się do renomowanych liceów. Niestety, niektórzy uczniowie będą musieli zweryfikować swoje plany edukacyjne ze
względu na niższe wyniki egzaminu.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Cz. mat.-przyrodnicza Cz. humanistyczna
Gimnazjum Bielany Wr.
28,4
33,2
Gimnazjum Kobierzyce
24,5
27,8
A. Wilisowska
Ekologiczny certyfikat dla przedszkolaków
z Bielan Wrocławskich
Projekt, który
łączy
EDUKACJA
moja gmina – moja wieś
Poznawali tajnikami wiedzy matematyczno-przyrodniczej
Tropiciele nauki
matematyczno-przyrodniczy szkół podstawowych i gimnazjów gminy Kobierzyce ocenioProjekt
ny na 6.
Już od czterech lat Przedszkole Samorządowe
Bielany Wrocławskie bierze udział w edukacji ekologicznej naszej małej społeczności. Aktywnie uczestniczyliśmy w I edycji działalności
Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.
W czerwcu 2006 roku przyznano nam wyróżnienie za szczególne osiągnięcia nauczycieli, rodziców i dzieci w edukacji ekologicznej.
Nasze przedszkolaki miały wtedy możliwość
zaprezentowania się na I Dolnośląskim Międzyresortowym Forum Ekologicznym, które odbywało się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i poradziły sobie z tym
zadaniem doskonale godnie reprezentując
gminę Kobierzyce.
Zgłosiliśmy nasze przedszkole również do
II edycji działalności DSSPE „Ziemia dla
wszystkich” i przez dwa kolejne lata realizowaliśmy ambitne projekty edukacji ekologicznej m.in. „Drzewo i jego tajemnice”, „Bocian”
i „Pszczółki nasze przyjaciółki”. Zaangażowaliśmy przedszkolaki i ich zapracowanych
rodziców do bliższego poznania i lepszego
zrozumienia otaczającej nas przyrody. Zapraszaliśmy ciekawych gości, wyjeżdżaliśmy
na wycieczki przyrodnicze, uczestniczyliśmy
i organizowaliśmy warsztaty edukacji ekologicznej, włączaliśmy się w lokalne inicjatywy ekologiczne, aby nauczyć nasze dzieci, rodziców i samych siebie lepiej korzystać
z naturalnych zasobów naszego środowiska.
Za nasze starania i odniesione sukcesy otrzymaliśmy właśnie kolejną nagrodę. Na II Dolnośląskim Międzyresortowym Forum Ekologicznym przyznano nam Certyfikat Szkoły
Promującej Ekorozwój za inicjatywy pro- środowiskowe podejmowane w ramach Dolnośląskiej Sieci szkół promujących ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”. Naszym marzeniem jest
otrzymanie zaszczytnego tytułu Lidera Edukacji Ekologicznej, przed nami dwa kolejne
lata pracy, aby to marzenie mogło się spełnić.
Ale warto mieć marzenia, bo one uskrzydlają.
Emilia Szastałło
5 czerwca w Gminnym Zespole Szkół w
Bielanach Wrocławskich pod patronatem
WCDN zorganizowano Dzień Nauk Ścisłych jako podsumowanie projektu pt. „Kobierzyccy detektywi na tropie nauk ścisłych”. Brali w nim udział uczniowie klas V
wszystkich szkół z terenu gminy Kobierzyce. Reprezentanci klas V zapoznawali publiczność z tajnikami wiedzy matematyczno-przyrodniczej dokonując prezentacji
wybranego zagadnienia. Dzielili się informacjami m. in. na temat tego, jak powstaje dźwięk, dlaczego słyszymy dźwięki wysokie i niskie, jak można wyczarować muzykę
z butelek napełnionych wodą oraz dlaczego
zatonął Titanic.
Przedstawiciele klas gimnazjalnych reklamowali piątoklasistom biologię, chemię, fizykę, geografię, matematykę, prezentując
interesujące zjawiska i zagadnienia z tych
dziedzin. Pokazywali m.in. jak powstaje burza, jak dochodzi do wybuchu lawy wulkanicznej, jak działają magnesy, co to jest
pole magnetyczne oraz przekazywali wiedzę na temat chmur, tajemniczego pisma,
jednogłowego smoka, chemicznej zapałki i
sztucznej krwi.
Sprawdzianem tego, co pozostało w pamięci po obejrzeniu wszystkich prezentacji,
był konkurs pt. „Detektyw matematycznoprzyrodniczy”. Zwieńczeniem Dnia Nauk
Ścisłych była niezwykła lekcja przyrody,
jakim był pokaz egzotycznych węży. Każdy mógł dotknąć tych niezwykłych gadów
i sfotografować się z nimi. Ten pokaz wzbudził ogromne emocje.
W klasyfikacji drużynowej klas V zwycięzcami została SP w Bielanach Wr., drugie
miejsce zajęła SP z Tyńca Małego, trzecie
SP z Kobierzyc, czwarte SP z Pustkowa Żurawskiego, a piąte SP z Pustkowa Wilczkowskiego. Najlepszym zaś detektywem okazała się Klaudia Janecka z SP w Kobierzycach.
Drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajął Marcel Stolarczyk z Tyńca Małego, a trzecie Jakub Siemiątkowski z Bielan
Wrocławskich. Chcemy w przyszłości realizować podobne inicjatywy, ponieważ cieszą
się one dużym zainteresowaniem uczniów i
w oryginalny sposób pogłębiają ich wiedzę.
Joanna Piegowska
Zielone szkoły mają swój urok
Spotkanie z Cętką
Tegoroczna zielona szkoła w SP w Pustkowie Żurawskim była niezwykła już od pierwszego dnia.
Podczas spaceru po plaży w Mielnie znaleźliśmy odpoczywającą fokę pospolitą. Te foki
nie zamieszkują naszego wybrzeża, stąd też
spotkanie takie jest niezwykle rzadkie. A ta
foka, nazywana przez wszystkich Cętką,
była nastawiona bardzo przyjaźnie, bo pozwalała się fotografować i oglądać.
Przez osiem dni wygrzewaliśmy się na plaży, spacerowaliśmy, zdobywaliśmy wiadomości o historii, faunie i florze Bałtyku oraz
umiejętności praktyczne podczas wędrówki po wybrzeżu. Pokochaliśmy Bałtyk od
pierwszego wejrzenia, bo przygotował dla
nas cudowną pogodę.
Najprzyjemniejszy był Dzień Dziecka, bowiem już od rana nasze panie powitały nas
balonikami i uśmiechem. A potem były zabawy, konkursy i dyskoteka.
I pomimo tego, że mniejsze dzieci trochę
tęskniły za rodzicami, a chrzest morski to
była niezła zaprawa - będziemy bardzo długo wspominać ten pobyt nad morzem.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
EDUKACJA
moja gmina – moja wieś
Kolejny projekt edukacyjny zakończony sukcesem
Gminny konkurs recytatorski klas
młodszych
Uczeń z klasą
– tytuł zobowiązuje
Od początku roku szkolnego 30 uczniów z Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich zmagało się o tytuł „Ucznia z klasą”. Brali oni udział w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą, przy współudziale Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Agory oraz Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Do finału, który nastąpił 30 kwietnia b.r. dotarły 24 osoby i to właśnie im, a także ich opiekunom należą się słowa uznania i gratulacje.
Zdobyć ten tytuł nie było łatwo. W pierwszym etapie projektu uczniowie wybierali dziedzinę, w której chcieli rozpocząć swoją działalność. Były to: „Badam
Świat”, „Pomagam Innym” oraz „Jestem
Twórcą”. W gimnazjum do finału dotarło
7 zespołów (od 1 do 6 osób) realizujących
projekty w obszarach „Badam Świat” – 6
zespołów oraz „Pomagam Innym” – 1 zespół.
Zadaniem uczniów było zrealizowanie wcześniej postawionego przez siebie
celu, dokumentowanie swoich działań
odpowiednimi zapisami oraz zdjęciami
na specjalnie utworzonym blogu, a także komentowanie prac innych zespołów.
Opiekun wypowiadał się również w formie komentarzy o działaniach swoich
podopiecznych oraz innych uczestników
projektu „Uczeń z klasą”.
Podsumowaniem pracy grupy była „prezentacja końcowa” oraz „komentarz końcowy” nauczyciela. Uczniowie biorący
udział w projekcie stali się ekspertami
w następujących tematach: „Kaplice Barokowe we Wrocławiu”, „Uniwersytet
Wrocławski”, „Kościół Uniwersytecki
we Wrocławiu” (opiekun p. J. Magiera),
„Wyspy Wrocławia”, „Parki Wrocławskie” (opiekun p. R. Sokołowski) oraz
„Zabawy z dziećmi z przedszkola w Bielanach Wrocławskich (opiekun p. J. Lewandowska). Dodatkowo ich działania cechowały: dobra organizacja pracy,
obowiązkowość i sumienność w realizacji podjętych zobowiązań oraz kreatywność w pokonywaniu trudności.
Jeszcze raz gratulujemy uczniom i nauczycielom z klasą. Zachęcamy jednocześnie pozostałych gimnazjalistów do
rozwijania swoich zdolności, nie tylko
w ramach takich projektów jak przedstawiony powyżej, lecz przez cały rok.
J. Lewandowska
Zachowaj trzeźwy umysł
Edukacja i zabawa
W dobiegającym końca roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Pustkowiu Wilczkowskim
wzięli udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W jej ramach zorganizowano szereg zabaw i
konkursów o charakterze edukacyjno rozrywkowym.
Imprezę zainaugurowano 14 maja, kiedy to
dzieci wraz z opiekunami wyruszyli na poszukiwanie kwiatu paproci i „zdobywanie” Ślęży.
Wyprawa zakończyła się sukcesem. Młodsi
zdobyli górę od strony Przełęczy Tąpadła, a starsi z kierunku Domu Turystycznego „Pod
Wieżycą”. Kwiatu paproci tym razem nikt
nie odnalazł, ale mimo to wycieczka dostarczyła wielu atrakcji. Zdobycie Ślęży zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.
Dwa dni później na terenie szkoły odbyły się
międzyklasowe zawody sportowe oraz konkurs wiedzy o Ślęży. Tym razem najlepszymi
okazała się klasa II w młodszej grupie wiekowej i klasa V w grupie starszej. Klasa IV wygrała konkurs na temat znajomości historii Ślęży.
Podsumowaniem tej część cyklu było zorganizowanie indywidualnego konkursu plastycznego widoków Ślęży, a po jego zakończeniu wystawy wszystkich prac.
Kolejnym etapem kampanii były prze-
prowadzone zajęcia z profilaktyki uzależnień z hasłem przewodnim: „Żyję
zdrowo - bez nałogów”. W ich trakcie uczniowie poznawali skutki uzależnienia, odgrywali scenki utrwalające zachowania
asertywne w sytuacjach odmawiania i wymyślali hasła promujące zdrowy styl życia.
Kampanię zakończył 11 czerwca apel. Wtedy to wszystkie klasy pustkowskiej szkoły przygotowały występy. Najmłodsi zachęcali do zdrowego stylu życia, a starsi wskazywali na szkodliwość tytoniu, alkoholu i narkotyków. W tej części najbardziej spodobały
się młodzieżowy taniec chłopców z klasy IV
oraz przedstawienie o chorym kotku, który każdego z gości częstował papierosem.
Na koniec przekazano uczniom, z prośbą o
rozniesienie do sklepów, ulotki przypominające zakaz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Lucyna Lachowicz
Nagroda
za Pchłę
Szachrajkę
15 maja w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym
odbył się Gminny Konkurs Recytatorski klas IIII, który przygotowały Urszula Łoś i Anna Walczak-Moczkodan.
Wzięło w nim udział piętnastu uczniów
ze wszystkich szkół naszej gminy. Repertuar był bardzo urozmaicony, a dzieci dobrze przygotowane. Uczniowie wzbogacili swoją recytację odpowiednio dobranym
strojem i rekwizytami. Komisja miała w
związku z tym bardzo trudne zadanie.
Po burzliwych obradach zdecydowano, że
I miejsce otrzymała Weronika Dańków
ze Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym
za wiersz pt: „Pchła Szachrajka” J. Brzechwy, II miejsce otrzymali Małgorzata
Sobolewska za wiersz „ Parasol” M. Konopnickiej i Jakub Skrzyniarz za wiersz
„Wilk u dentysty” T. Śliwiaka. Oboje są
uczniami SP w Kobierzycach. III miejsce zajęła Lucyna Klimiuk ze SP w Tyńcu Małym za wiersz „Grzybobranie”
D.Gellner.
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy i słodycze. Laureatom zostały
wręczone nagrody książkowe. Po konkursie odbyła się sesja zdjęciowa, która obrazuje to, jak dzieci świetnie się bawiły.
U. Łoś
J. Socha-Kokoszka
A. Walczak-Moczkodan
OGŁOSZENIA
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich
ogłasza nabór na wolne stanowiska: głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu oraz specjalisty
ds. księgowości w wymiarze ½ etatu.
ŻEGNAMY SIĘ
moja gmina – moja wieś
klasa III a gimnazjum w Bielanach Wr.
klasa III b gimnazjum w Bielanach Wr.
1. Patrycja Dyja, 2. Mateusz Guzior, 3. Wiktoria Górska, 4. Tomasz
Janasik, 5. Michał Jastrzębski, 6. Katarzyna Kolbusz, 7. Monika
Kozdrowska, 8. Beata Krzeszowska, 9. Lidia Kuzera, 10. Patryk
Lewicki, 11. Klaudia Luszczek, 12. Natalia Machynia, Roksana
Marchewka, 13. Patrycja Nowak, 14. Piotr Pawelec, 15. Agnieszka
Pilarska, 16. Patryk Podolańczuk, 17. Karolina Rychaluk, 18. Kamil Siudek, 19. Joanna Sroka, 20. Marta Steciuk, 21. Agata Styś,
22. Michał Treter, 23. Adrianna Wieczorek, wychowawczyni Pani
Monika Ćwir.
Możemy poszczycić się 3 laureatkami etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego PSNJN. Chętnie i z
sukcesami bierzemy udział w zawodach sportowych, wykazujemy
uzdolnienia artystyczne: wokalne, muzyczne, taneczne i plastyczne. Czynnie działamy również w wolontariacie i opiekujemy się
zwierzętami ze schroniska.
1. Kinga Bąk, 2. Marta Bil, 3. Marta Bojda, 4. Magdalena Burska, 5.
Piotr Gajda, 6. Anna Kmiecik, 7. Wojciech Korytek, 8. Eliza Kotowska, 9. Michał Ludwiński, 10. Michał Łuc, 11. Adrianna Majdecka,
12. Rafał Malec, 13. Bartosz Maliszkiewicz, 14. Patrycja Matuszak,
15. Mateusz Michalski, 16. Tymoteusz Para, 17. Marlon Rodriguez,
18. Przemysław Rudnicki, 19. Piotr Stachowiak, 20. Karolina Styś,
21. Dalia Szypka, 22. Marta Ziemińska, 23. Damian Zając, 24. Sebastian Zaczek, wychowawczyni Pani Honorata Chromy. Dużym
naszym osiągnięciem było przejście do etapu powiatowego zDolnego Ślązaka- aż pięć osób z naszej klasy. Uwielbiamy także sport,
wielu z nas zostało członkami klubów sportowych. Dziewczyny
natomiast uwielbiają tańczyć i nieźle sobie radzą, choć niektórzy
chłopcy również nie mają z tym problemów. Bierzemy aktywny
udział w życiu szkoły: wiele osób pracuje w szkolnym radio-węźle
oraz angażuje się w pracę wolontariatu.
klasa III c gimnazjum w Bielanach Wr.
klasa III a gimnazjum w Kobierzycach
1. Bernadeta Bąk, 2. Dariusz Borowski, 3. Karolina Budakiewicz,
4. Dominik Hadas, 5. Marta Jakubowska, 6. Krzysztof Kaczmarowski, 7. Adam Kościółek, 8. Krystian Lipski, 9. Monika Łobos, 10. Sławomir Łukaszek, 11. Mateusz Mielczarek, 12. Agata Rabska, 13. Marcin Trestka, 14. Bartosz Uchwał, 15. Patryk
Włoch, 16. Jacek Wolek, 17. Natalia Żylińska, wychowawczyni
Pani Beata Jachimowska. Jesteśmy klasą o profilu humanistycznym. Zdecydowana większość to chłopcy, których jest tu jedenastu. Przygotowujemy inscenizacje wielkich dzieł literatury,
ostatnio wystawialiśmy „Romeo i Julię” W. Szekspira. Interesujemy się muzyką, jazdą konną, sportem, chemia, historią i biologią. Lubimy pomagać innym, więc chętnie działamy w szkolnym wolontariacie.
1. Elżbieta Białkowska, 2. Agata Danielczyk, 3. Wojciech Dewódzki,
4. Agnieszka Iwanik, 5. Łukasz Jaszczur, 6. Alicja Kamieńska, 7. Michalina Kardynał, 8. Mateusz Kulejewski, 9. Agnieszka Leszka, 10.
Dawid Makowski, 11. Aleksandra Muszyńska, 12. Bartłomiej Patalas, 13. Karolina Wróżyło, 14. Paweł Ruszkiewicz, 15. Piotr Sadliński, 16. Weronika Słomianowska, 17. Krzysztof Świerczyński, 18.
Katarzyna Wilk, wychowawczyni Pani Małgorzata Pęczek. Zasilamy silną ekipą wyjazdy do teatru i uczestniczymy w konkursach,
mamy nawet parę sukcesów. Mamy ambicje, zdolności i z nadzieją
patrzymy w przyszłość. Z sentymentem - w przeszłość, w której
wkrótce znajdziemy te trzy gimnazjalne lata. . .
Aleksandra Muszyńska IIIA
moja gmina – moja wieś
ŻEGNAMY SIĘ
klasa III b gimnazjum w Kobierzycach
1. Daria Amielucha, 2. Marta Białobrzeska, 3. Karolina Bienias,
4. Marcin Broniszewski, 5. Justyna Byra, 6. Natalia Flis, 7. Ireneusz Galik, 8. Sandra Hornowska, 9. Żaneta Krawiecka, 10. Bartosz Łoposzko, 11. Grzegorz Paszowski, 12. Daniel Ruchaj, 13.
Damian Ruchaj, 14. Krystian Rynowiecki, 15. Jakub Samol, 16.
Piotr Sokołowski, 17. Mateusz Sztybrych,18. Edyta Szyszka, 19.
Aldona Świtoń, 20. Żaneta Trawiska, 21. Dawid Zuba, wychowawczyni Pani Anna Duczek.
Dwadzieścia jeden osób chodzi nas do klasy i nie miejcie wątpliwości, że są tu same asy. Sympatyczni koledzy, bliźniacy zdrowi,
geniusze niewiedzy i tęgie głowy. Jedni mili inni mniej,to uczniowie z IIIb.
klasa III c gimnazjum w Kobierzycach
1. Brela Rafał, 2. Czelna Weronika, 3. Grabajło Ewa, 4. Kiepura Dawid, 5. Kosak Rafał, 6. Kowalczyk Natalia, 7. Kowalski Marcin, 8.
Krawczyk Klaudia, 9. Kuras Kasia, 10. Kuriata Andżelika, 11. Kuriata Dawid, 12. Lizak Tomek, 13. Łach Sebastian, 14. Mróz Przemek, 15. Opioła Joasia, 16. Skowroński Adrian, 17. Słowiński Łukasz, 18. Stachera Karolina, 19. Tarnawa Kuba, 20. Trentkiewicz Ela,
21. Urzędowski Dawid, 22. Warwas Ewelina, 23. Witwicka Emila,
24. Zając Jadzia, Wychowawczyni p. Renata Brzozowska. Są tu sportowcy, osoby piszące do gazetki szkolnej, przewodnicząca szkoły też
nasza. Może nie jesteśmy aniołkami i naukowcami oraz nie mamy
zbyt wielkich osiągnięć, ale mamy coś czego nie mają inne klasyzgrany zespół. Klaudia Krawczyk IIIc
klasa III d gimnazjum w Kobierzycach
1. Łukasz Brzęcki, 2. Daniel Kochańczyk, 3. Iwona Kukla, 4. Daniel Kuriata, 5. Dawid Kuriata, 6. Paulina Kuriata, 7. Jakub Porochoński, 8. Kamila Prokopczyk, 9. Justyna Roznerska,10. Gabriela Siodłowska,11. Mateusz Skowroński, 12. Dawid Tatarek ,
13. Karolina Trzecia, 14. Julita Zawora, 15. Dariusz Zgadło, 16.
Diana Zgadło, 17. Stanisław Żurawski, 18. Beata Wieczorek, 19.
Tomasz Malec, wychowawca Pan Ryszard Bury.
Z nami po prostu nie da się nudzić! Może zostaniemy zapamiętani jako trochę zwariowana, ale w gruncie rzeczy sympatyczna i
pracowita klasa. My na pewno będziemy miło wspominać te trzy
lata spędzone w NASZYM KOBIERZYCKIM GIMNAZJUM…
Julita Zawora i Gabrysia Siodłowska kl. IIId
klasa III e gimnazjum w Kobierzycach
1. Jagoda Brodawka, 2. Paweł Czymbor, 3. Jacek Janaszkiewicz,
4. Patrycja Jaworska, 5. Kamil Jaworski, 6. Sebastian Jaworski,
7. Dawid Kosak, 8. Patrycja Kluczyńska, 9. Jacek Landkauf, 10.
Michał Lorkiewicz, 11. Artur Mielczanek, 12. Grzegorz Mierzwiak, 13. Marcin Muszyński, 14. Kamil Olankiewicz, 15. Aleksandra Orfin, 16. Wioletta Piotrkowska, 17. Anita Podkowa, 18.
Izabela Rusin, 19. Justyna Szarek,20. Wioleta Wąsowicz, 21.
Sławomir Węgłowski, wychowawczyni Pani Agata Bracichowicz. Wśród nas są osoby, które przez kilka lat „żyły” występami na scenie, udziałem w zawodach sportowych, redaktorzy gazetki szkolnej. Są osoby z poczuciem humoru, wesołe, głośne, a
także te ciche, skryte i nieśmiałe. Jak w każdej klasie- różnimy
się, ale razem tworzymy wspaniałą całość.
Ola Orfin kl. IIIe
10
SPORT/INFORMACJE
EDUKACJA
moja gmina – moja wieś
I Otwarte Kobierzyckie Dyktando Ortograficzne.
Potyczki ortograficzne
dużych i małych
Podczas III Pikniku Rodzinnego w Gimnazjum w Kobierzycach odbyło się I Otwarte Kobierzyckie
Dyktando Ortograficzne.
dorosłych jego mama Maria Świerczyńska.
Gratulujemy!
Julita Zawora kl. IIId
Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, a rodzice i nauczyciele wcielić się na moment w rolę
„żaka”. Mimo że dyktando odbywało się po raz pierwszy, cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Nawet kilkuletni brat jednej z naszych uczennic, próbował swych
sił w zmaganiach z ortografią.
Tekst dyktanda – wymyślony przez
polonistkę Annę Duczek - był nafaszerowany trudnymi słowami.
Z każdym kolejnym, mnożyły się
wątpliwości co do prawidłowej pisowni, np.:„Żółta żaba żarła żur,
dwuipółletni Hiszpan oraz przysporzenie sobie splendoru, kosztowało uczestników wielu męczących przemyśleń”.
W tym roku najlepiej zorientowanym ortograficznie uczniem został
Krzysztof Świerczyński, a wśród
Ogólnopolski projekt „Szkoły dla Afryki”
Godność i prawa dziecka - banał czy podstawa?
Szkoły Podstawowej w Kobierzycach w ogólnopolskim projekcie „Szkoły dla Afryki” orUczniowie
ganizowanym przez UNICEF.
W Polsce Konwencja o Prawach Dziecka
obowiązuje od 30 kwietnia 1991 roku, podpisał ją Lech Wałęsa. Celem Konwencji o
Prawach Dziecka jest ustanowienie zasad
obrony dzieci przed zaniedbaniem i znęcaniem się, czego doświadczają one codziennie, w różnym stopniu, we wszystkich
państwach świata. Prawa dziecka można
podzielić na trzy grupy:
1) prawa osobiste to te, które przysługują każdemu człowiekowi, np. prawo do życia i rozwoju, do prywatności, do swobody
myśli, do wyrażania poglądów, do życia bez
przemocy, do informacji;
2) prawa socjalne to prawa, które są wynikiem umowy między obywatelami a państwem np. prawo do nauki, do ochrony
zdrowia, do wypoczynku, do korzystania z
dóbr kultury;
3) prawa polityczne, to prawa do stowarzyszania się, co oznacza, że dzieci mogą należeć do różnych organizacji i klubów. (Pełne
prawa polityczne przysługują po ukończeniu 18 lat).
Rozpoczęliśmy od cyklu zajęć na temat historii Konwencji o prawach dziecka i samych praw dziecka. Zajęcia te odbywały
się w ramach godzin wychowawczych, lekcji religii oraz po lekcjach, kiedy uczniowie przygotowali prace plastyczne i bawili się w gry dzieci z różnych stron świata.
Przygotowano również gazetkę informacyjną przedstawiającą historię praw dziecka
oraz opis kilkunastu wybranych praw. Do
tych informacji każdy uczeń ma stały dostęp, gdyż zostały wyeksponowane w holu
naszej szkoły.
Przedsięwzięcie podsumowano na apelu, który był poświęcony prawom dziecka
i projektowi UNICEF „Szkoły dla Afryki”. Grupa uczniów z klas piątych i szóstych
przygotowała prezentację wybranych praw
dziecka. Przedstawiona została również historia Konwencji Praw Dziecka. Ogrom-
ne wrażenie na uczestnikach apelu zrobiła
prezentacja multimedialna o sytuacji dzieci
w Angoli oraz listy angolskich dzieci, które
marzą by mieć szkołę, czystą wodę, szczepionki, lekarstwa, książki… Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kobierzycach postanowili pomóc w realizacji tych marzeń
przekazując pieniądze zebrane w czasie loterii fantowej na rzecz UNICEF. Na podsumowanie spotkania uczniowie zaśpiewali
piosenkę M. Jeżowskiej „Dłonie”. Wszyscy
uczestnicy spotkania podkreślali, że warto
i należy pomagać innym, a zwłaszcza dzieciom.
Dla nas dorosłych najważniejsze powinno
być dobro dziecka. Oprócz praw wszystkie
dzieci mają również obowiązki wynikające
z roli ucznia, dziecka swoich rodziców, Polaka i człowieka. Dlatego wciąż trzeba przypominać, że korzystając z praw nie można
ograniczać praw innych - kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek ma prawo
do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.
Wioletta Rumian
moja gmina – moja wieś
INFORMACJE/OGŁOSZENIA
BAWILIŚMY SIĘ
Rodzinne Dni Kobierzyc w upale
Perfekcyjna impreza
„afrykańska wiosna” towarzyszyła przez cały czas cyklicznej, bo już piątej, imprezie pleneUpalna,
rowej Dni Kobierzyc, która odbyła się 1 czerwca 2008 r. na stadionie sportowym w Kobierzycach.
Niedzielną imprezę rozpoczął V Kobierzycki Rajd Samochodowy o Puchar Wójta
Gminy Kobierzyce. Wśród załóg startowali również reprezentanci gminy Kobierzyce.
I tym razem nie zawiódł pewniak publiczności – kobierzycka załoga rajdowa, rodzina Jarków – Kasia i Sławek.
Tegoroczne Dni Kobierzyc zbiegły się
w czasie z Dniem Dziecka, minionymi
Dniami: Matki i Ojca – można stwierdzić,
że był to Dzień Rodziny w Kobierzycach.
Już przed godziną 13 na kobierzycki stadion przybywali całymi rodzinami mieszkańcy Kobierzyc i okolicznych miejscowości. Bez względu na wiek, już od wczesnych
godzin południowych można było poszaleć w wesołym miasteczku oraz poskakać
na dmuchańcach.
Wzrok przyciągały wystawy rękodzieła artystycznego, malarstwa, haftu, rzeźby, ceramiki, kompozycji kwiatowych i z drzewa.
Każdy mógł zakupić piękne eksponaty.
Bardzo widowiskowo prezentowały się
wystawy firm samochodowych (ELCAR,
ADF, INTER CAR II, SEAT), cieszące się
zainteresowaniem szczególnie płci męskiej.
Tutaj można było wziąć udział w konkur-
sie, gdzie główną wygraną było tygodniowe, bezpłatne użytkowanie samochodu najnowszej marki (Fiat 500).
Nie zabrakło stoisk promocyjnych: DODR,
LOBELIA II, POLKĄTY, AEGON SA, PRO
EURO, ATRANS, MAROŃ, BARRTON,
AXA i NORDIC WALKING – prezentujący się także w konkursie rodzinnym.
Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. W ogródku plastycznym dominowały różnego rodzaju gry i zabawy oraz bajkowe malowanie. Można było także przejechać
się na kucyku i koniku, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z misiem oraz tatuaż.
Hitem programowym tego dnia była olimpiada sportowa – pięciobój rodzinny z super
nagrodami. Trzyosobowe drużyny rodzinne
„zdrowo” konkurowały w paintball-u, rzucie beretem z antenką, biegu kelnerskim,
łowieniu rybek oraz w nornic walking-u
(profesjonalnie prowadzonym przez prezenterów formy).
Równolegle i na dwóch scenach działo się
dużo. Interesujący blok artystyczny rozpoczął program dla dzieci pt. Piotruś Pan,
w którym Dyzio i Balbinka zabawiali najmłodszych. Aktorami stały się także dzieci
11
z ośrodków przedszkolnych z terenu gminy
Kobierzyce (Tyniec n/Śl. Pustków Wilczk.,
Krzyżowice, Tyniec Mały), które przygotowały okolicznościowy program dla mam –
z wierszami, piosenkami i tańcami.
Wspaniały program, tym razem dla dzieci, pt. „Smurfy” zaprezentowali także aktorzy teatru łódzkiego. Występ zespołu LEILA przyciągnął pod scenę wszystkich tych,
którzy lubią muzykę pop. Znane z list przebojów piosenki, w tym słynna „Kanikuła”
nucili wszyscy zgromadzeni pod sceną.
Z okazji 25-lecia, GCKiS przygotowało
ponad dwugodzinny super koncert zespołów wokalnych, muzycznych i tanecznych:
JAGÓDKI, PROMYCZKI, JARZĘBINA,
MK2, EMA, X4,, NDF, TOP DANCE, TANIEC WSPÓŁCZESNY, JAST KOBIERZYCE.
„Wieczór z gwiazdami” rozpoczął 1,5 godzinny koncert zespołu „NANA, a następnie wystąpiła hiper gwiazda wieczoru –
zespół PERFEKT. Można było usłyszeć
największe przeboje zespołu, a publiczność
śpiewała je razem z wokalistą Grzegorzem
Markowskim. Jak co roku, na zakończenie
Dni Kobierzyc nie mogło zabraknąć pokazu sztucznych ogni – tym razem wspaniałej,
niepowtarzalnej rewii na niebie. Do późnych godzin wszyscy bawili się z zespołem
„SOOPER GROOPA”.
Czy podobała się Państwu ta niedzielna, rodzinna impreza, dobrze bawiliście się? Odbyła się ona dzięki hojnej pomocy ze strony
sponsorów. A w tym roku byli nimi:
ZŁOTY SPONSOR – Castorama Polska Sp.
z o.o.,
SREBRNI SPONSORZY – AUCHAN Polska Sp. z o.o. i Netto Sp. z o.o., ELCAR Sp.
z o.o, Henry Kruse Sp. z o.o.,GS Kobierzyce, BS Kobierzyce, Manuli Ekobal Sp. z o.o.
Hadlux Sp. z o.o.Sobótka, Leoni Kabel Polska z o.o., Adam Żurawski Transport Ciężarowy Skład Opału Skup Złomu, ADF Auto,
Inter Car II Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne
– Zygmunt Smoła Chrzanów, Hotel Bielany, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Hurtownia Nasion Lobelia II, Cargill
(Polska) Sp z o.o., Makro Cash and Carry
Polska S.A., Cadbury Wedel, AVO-WERKE, DOMINO Jan Sobiesiak, EXPRIM
Sp. z o.o., ANTRANS Andrzej Czerwiński,
Agencja Turystyczno- Usługowo-Handlowa Polkąty, ATM System Sp. z o.o., Fabryka Mebli Bodzio Sp.J., VIRNIK, Kopalnie
Odkrywkowe Surowców Drogowych we
Wrocławiu Sp. z o.o., PHU AVES, Wiesław
i Agnieszka Szwed –Kobierzyce, ATM System, Drukarnia ANTEX, Zakład Wyrobów Cukierniczych MIŚ Sp. z o.o. Oborniki Śl., Piekarnia BANOL Kobierzyce oraz
dzięki trudowi wielu osób, które organizacyjnie zaangażowane były przy jej realizacji, świętując tego dnia jednocześnie 25-lecie Instytucji Kultury Gminy Kobierzyce.
Zig Zop
BAWILIŚMY SIĘ
12
Impreza przy akordeonie i domowych
wypiekach
Majówka
w Księgnicach
Festyn w Pustkowie Żurawskim
Pustkowskie Granie
w Pustkowie Żurawskim odbył się festyn rodzinny pn. „Pustkowskie Granie”. Festyn roz14począłczerwcasię meczem
piłkarskim: pracownicy firmy LG kontra reprezentacja Sparty Pustków.
31 maja w sobotę po mszy świętej przy kapliczce rozpoczęła się tradycyjna majówką. W naszej wsi jest to impreza zamknięta, organizowana ze składek mieszkańców.
Przychodzą te rodziny, które chcą, żeby
Księginice były zintegrowaną mini społecznością. Udowodnili, to „nowi księginiczanie” zjawiając się w komplecie. Symbolicznie zaznaczyliśmy zbliżający się Dzień
Dziecka tak, że najmłodsi poczuli się ważnymi uczestnikami tej imprezy, chociaż
mówienie wierszyków i śpiewanie piosenek nie odbyło się bez tremy. Przybyli też
specjalni goście. Pan Julian Rakoczy, sołtys z Rolantowic do północy przygrywał na
akordeonie, a pokaz mistrza świata w układania kostki Rubika z zamkniętymi oczami wzbudził duże zainteresowanie przede wszystkim u młodszych mieszkańców.
Na dobry nastrój i rodzinną atmosferę niewątpliwy wpływ miała super pogoda oraz
wspaniałe wyroby kulinarne mieszkanek
Ksieginic.
Impreza nie odbyłaby się bez dużego zaangażowania i pracy grupy inicjatywnej,
której chcę podziękować. Obsługę bufetu i
grilla przez cały czas trwania majówki zapewnili Panowie: Tomek, Zdzisław i Wojtek, a transport całego wyposażenia Panowie: Grzesiek, Rysiek i Tomek.
Wiesław Pacholik- sołtys Księginic
moja gmina – moja wieś
Po meczu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie
festynu. Na scenie jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim.
Nie zabrakło również programu artystycznego przygotowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Imprezie towarzyszyła piękna pogoda, co
odzwierciedliło się w ilości uczestników,
którzy licznie przybyli na rodzinny piknik. W Pustkowie nie zabrakło dodatkowych atrakcji m.in. pysznej wojskowej
grochówki, którą przygotował sołtys wsi
przy współudziale strażaków OSP Pustków Żurawski, pyszne dania z grilla, bezpłatne dmuchańce dla dzieci.
Około godz. 16.00 rozpoczęły się Gminne
Zawody Strażackie o Przechodni Puchar
Wójta Gminy Kobierzyce. Po raz kolejny
puchar trafił w ręce I drużyny
OSP Pustków Żurawski.
Przed 20 na scenie pojawiły się
gwiazdy wieczoru - zespół Ladies, a po nich znany i lubiany
zespół Fux, który towarzyszył
wszystkim do końca imprezy.
O godz. 22.00 odbył się pokaz
sztucznych ogni.
Festyn w Pustkowie przygotował radny Henryk Łopuszko,
przy współudziale sołtysa Józefa Saracyna i rady sołeckiej
wsi Pustków Żurawski oraz
GCKiS w Kobierzycach. Szczególne wyrazy szacunku i podziękowania
należą się wszystkim tym, dzięki, którym
mogliśmy zorganizować udaną imprezę. Dziękuję Urzędowi Gminy Kobierzyce, GCKiS Kobierzyce, firmom Cadbury Wedel, LG, sołtysowi i radzie sołeckiej
wsi Pustków Żurawski, prezes GS – Marii
Nowak, Henrykowi Janeckiemu z Rolantowic, właścicielowi sklepu w Pustkowie
Żuławskim - Dariuszowi Kuriacie, dyrekcji Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim,
firmie Back Pol Piekarnia-Cukiernia Wioletta Tyniec z Łagiewniki, a także strażakom OSP Pustków Żurawski, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo podczas
trwania imprezy.
AS
Reprezentantka GCKiS w Kobierzycach na mistrzostwach świata
Dobre występy
Wnym.dniach 30.05. - 01.06 w Prostejowie (Czechy) odbyły się Mistrzostwa Świata w Tańcu NowoczesKażdy kraj mógł zgłosić do mistrzostw max.
5 najlepszych tancerzy. Polskę, woj. dolnośląskie, gminę Kobierzyce reprezentowała
reprezentantka sekcji tańca GCKiS - Martynka Berbas. Startowała ona w konkurencji
disco dance w kat. do 11 lat. Występ był bardzo udany. Martynka uplasowała się na 15.
miejscu (na 72 tancerki z 14 krajów).
W dniach 11-15.06 odbyły się MŚ dzieci w
stylu hip hop w Bremie (Niemcy). W tych
mistrzostwach również uczestniczy tylko 5
kandydatów z Polski. Wśród nich była także Martynka Berbas. Mistrzostwa w Bremie
są największą i najbardziej prestiżową imprezą taneczną na świecie. W ciągu pięciu
dni wystartowało ok. 4 tys. tancerzy z całego świata, w tym reprezentantka GCKiS
Kobierzyce. Martynka pomyślnie przeszła
kwalifikacje i w rezultacie na 90 solistek w
kategorii hip hop solo do 11 lat uplasowała
się na 33. miejscu. Gratulujemy!
moja gmina – moja wieś
BAWILIŚMY SIĘ/SPORT
III Piknik Rodzinny w Kobierzycach
Grunt to rodzinka
6 czerwca w kobierzyckim gimnazjum odbył się III Piknik Rodzinny pod hasłem „Grunt to Rodzinka”. Uczniowie wraz z nauczycielami i przybyłymi rodzicami bawili się podczas konkursów oraz cieszyli podniebienia pysznymi grilowanymi kiełbaskami, sałatkami i ciastami przygotowanymi przez
nieocenione mamy gimnazjalistów, które to specjały wzięły udział w konkursie na „najsmaczniejsze pyszności”. W programie pikniku znajdowała się także loteria fantowa, na której za symboliczną
złotówkę można było wylosować jakiś miły
drobiazg. Można też było zrobić sobie zdjęcie, na którym każdy wyglądał jak wysportowany superman i nienagannej sylwetki
modelka. Nauczyciele przygotowali niespodziankę w postaci zabawnych, a czasami
zaskakujących animacji komputerowych z
nimi (nauczycielami) w roli głównej. Oglądaliśmy więc naszych pedagogów w rolach
bohaterów „Matrixa”, kierowców Formuły 1, sławnych gwiazd kina i sportu. Jak co
roku, nie obeszło się bez konkursu karaoke.
Uczniowskie talenty wokalne zachwyciły
wszystkich i porwały do wspólnego śpiewania i szalonego tańca.
Na pikniku zostały również rozdane nagrody w II Gminnym Konkursie Fotograficznym „Pixel”. Tematem tegorocznej edycji
była fotografia makro- czyli zdjęcia robione z bardzo małej odległości. Cenne nagro-
dy, m.in. aparaty fotograficzne, programy
komputerowe do obróbki zdjęć, powędrowały do uczniów gimnazjum: I miejsce Natalia Skałubińska, II miejsce Paweł Ruszkiewicz, III miejsce Bartosz Bojdo.
W szkole podstawowej natomiast: I miejsce
Wojciech Rauk, II miejsce Anna Postawka,
III miejsce Adrianna Brzęcka - wszystkie
zdjęcia będzie można obejrzeć na stronie internetowej gimnazjum-kobierzyce.home.pl.
W tym dniu odbyło się także I Otwarte Kobierzyckie Dyktando Ortograficzne, w którym wzięły udział dzieci, ich rodzice i nauczyciele. Był też czas dla trzecioklasistów.
Czując się już prawie absolwentami naszego gimnazjum, prezentowali się w krótkich
programach artystycznych. Były więc ballady o życiu klas, piosenki, prezentacje multimedialne. Największy jednak aplauz zdobyła grupa „Jumpstyleowców” (chłopcy
ćwiczyli cały rok na wszystkich przerwach),
która brawurowo zatańczyła dla wszystkich
na scenie. Przed rozszalałymi fanami broniła ich profesjonalna grupa bodyguardówniezapomniany widok. Nie zabrakło uśmiechów i wzruszeń. To przecież już ostatni rok
w murach Gimnazjum, które przez trzy lata
dostarczało radości i smutków, które wymagało konsekwencji i systematyczności, rozwijało ambicje i nasze zainteresowania.
Uczniowie Gimnazjum w Kobierzycach
składają podziękowania nauczycielom
i rodzicom, za zorganizowanie tak sympatycznej imprezy jaką jest Piknik Rodzinny,
za wspólną dobrą zabawę, wyśmienite jadło
i radosna atmosferę.
Julita Zawora, kl. IIId
Piknik rodzinny w szkole podstawowej w Tyńcu Małym
Teatr i inne atrakcje
Rada Rodziców, Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Tyńcu zorganizowali Piknik Rodzinny, w którym bardzo licznie uczestniczyły dzieci, rodzice i mieszańcy Tyńca Małego.
Atrakcji było bardzo wiele. Między innymi
przedstawienie w wykonaniu uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym, należących do sekcji teatralnej GCKiS prowadzonej przez Małgorzatę Praczyk, pokazy
sekcji judo, pokazy tresury psa ratowniczego, prezentacja radiowozu policyjnego, motocykla policyjnego i wozu straży pożarnej,
loteria fantowa i atrakcyjne nagrody. Wszy-
scy się świetnie bawili, było sporo emocji i
dużo dobrej zabawy.
Mieszkańcy Tyńca Małego i okolic przychodzili przed szkołę całymi rodzinami.
Odwiedzali kawiarenkę, w której można
było zakupić ciasto i napoje, a także stoisko, na którym smażono kiełbaski.
Zapraszamy za rok.
Iwona Antman, Anna Walczak-Moczkodan
13
Atrakcje w Szczepankowicach
Na sportowo
i ludowo…
Maj w Szczepankowicach upłynął pod znakiem
imprez na świeżym powietrzu. Coś dla siebie
znaleźli zarówno miłośnicy sportu, jak i zabaw tanecznych, połączonych z pysznym poczęstunkiem.
Wojciech Pogorzelski wypożyczył sprzęt
sportowy (dzięki!), a cykl imprez zapoczątkował mecz piłki nożnej: kawalerowie kontra żonaci. Zmagania zakończyły się zwycięstwem kawalerów 5:3, a na spotkanie
przybyli prawie wszyscy mieszkańcy wsi.
Tydzień później rozegrano kolejny mecz
- Szczepankowice kontra Przecławice. Po
emocjonującej grze goście zwyciężyli 5:2.
Zwieńczeniem imprez były Dni Szczepankowic połączone z obchodem Dnia Dziecka. Dla najmłodszych przygotowano liczne gry i zabawy. Rada sołecka obdarowała
milusińskich prezentami. Mała gastronomia oferowała pyszną grochówkę ,bigos
oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Tańce
przy wspaniałej muzyce trwały do białego rana. Mimo całonocnej zabawy, na następny dzień rozegrano mecz siatkówki, w
którym „starzy” pokonali „młodych” 3:1.
Po sportowych zmaganiach na boisku królowała muzyka. Śpiewy przy gitarze i akordeonie trwały do wieczora. Wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, że Dni Szczepankowic były jak zwykle udane - bardzo
dziękuję.
Małgorzata Żurawska
Najmłodsi rywalizowali w lekkiej atletyce
Na bieżni
Dużych emocji dostarczyły gminne zawody
lekkoatletyczne dla klas 1-4 szkół podstawowych, których organizatorem była Szkoła Podstawowa w Kobierzycach.
Młodzi sportowcy przyjechali ze wszystkich szkół gminy Kobierzyce. Wśród klas
pierwszych wygrały Kobierzyce, drugich
- Pustków Wilczkowski, trzecich - Tyniec
Mały, a czwartych – Kobierzyce.
Zwycięskie drużyny uzyskały prawo reprezentowania gminy na zawodach powiatowych w Sobótce. Izabela Bulińska
SPORT
14
Turniej piłki ręcznej z okazji Dni Ziębic
Oba zespoły
na podium
6-7 czerwca 2008 r zawodniczki KPR Kobierzyce brały udział w IV Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Ręcznej Dziewcząt w Ziębicach.
W turnieju wzięło udział 7 zespołów: UKS
Ziębice, Zagłębie Lubin, Spartakus Otmuchów, Olimp Grodków, Victoria Świebodzice oraz KPR Kobierzyce, który grał dwoma
zespołami – rocznikiem 93 i 94/95.
W meczach grupowych nasze zespoły uzyskały następujące wyniki: UKS Ziębice
– KPR1 Kobierzyce 17:18, Spartakus Otmuchów - KPR1 Kobierzyce 19:19, Olimp
Grodków – KPR2 Kobierzyce 10:18, Zagłębie Lubin - KPR2 Kobierzyce 15:12, Victoria Świebodzice - KPR Kobierzyce 19:14.
W meczach półfinałowych KPR1 pokonał Zagłębie Lubin 14:12, natomiast KPR2
uległ po serii rzutów karnych Spartakusowi Otmuchów.
W meczu o pierwsze miejsce KPR1 pokonał zespół z Otmuchowa zdobywając złoty
medal, natomiast KPR2 pokonując Zagłębie Lubin wywalczył medal brązowy.
Królem strzelców została Aleksandra Chołodowska z KPR2 Kobierzyce, natomiast
Monika Kaźmierska(KPR2) oraz Martyna
Michalak i Karolina Seneńko (KPR1) zostały wybrane do najlepszej siódemki turnieju.
Klasyfikacja Końcowa:
1.KPR1 Kobierzyce
2.Spartakus Otmuchów
3.KPR2 Kobierzyce
4.Zagłębie Lubin
5.Victoria Świebodzice
6.UKS Ziębice
7.Olimp Grodków
Reprezentacja KPR1: Marta Łoś, Sandra Paszkowska, Alicja Węgłowska, Anna
Szumna, Martyna Michalak, Katarzyna
Ruszel, Małgorzata Lech, Karolina Seneńko, Aleksandra Seneńko.
KPR2 wystąpił w składzie: Aleksandra
Chołodowska, Elżbieta Rusin, Karolina
Michniewicz, Marta Wyszyńska, Ewelina
Fryga, Joanna Stara, Monika Kaźmierska,
Małgorzata Jarzembowska, Natalia Barczak, Żaneta Magielska, Partycja Dul.
Renata Jastrzębska
moja gmina – moja wieś
Działania edukacyjne dotyczące segregacji odpadów rozpoczętych w roku 2007
Udana kampania
ekologiczna
Od października 2007 roku gmina Kobierzyce przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” rozpoczęła realizację kampanii edukacyjnej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów zarówno
wśród gminnych szkół i przedszkoli, jak również wśród mieszkańców gminy.
W szkołach prowadzone były warsztaty dla
nauczycieli, przygotowano szkoły do pokazowego kompostowania bioodpadów, szkoły wyposażono w kompostowniki, a także ogłoszono konkurs międzyszkolny na
ilość wysegregowanych surowców wtórnych (baterii, makulatury, nakrętek po butelkach PET). Dodatkowo rozprowadzono
na terenie gminy ulotki i plakaty z instrukcją segregowania odpadów, a w trzech miejscowościach: Kobierzyce, Żerniki Małe i
Cieszyce wprowadzono pilotażowo system
workowy selektywnej zbiórki odpadów.
Oprócz tego kontynuowaliśmy w gazecie
„Moja gmina – moja wieś” cykl artykułów
poświęconych problematyce odpadów. Za
zaangażowanie szkół, przedszkoli i nauczycieli koordynujących konkurs ufundowaliśmy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrody o
tematyce ekologicznej dla placówek, które
otrzymały najlepsze wyniki w zbiórce odpadów. Mamy nadzieję, że powyższe działania rozjaśniły nam wszystkim jak należy
postępować z odpadami, aby otaczające nas
środowisko było jak najbardziej przyjazne, a
opłaty za wywóz odpadów nie były zbyt wy-
sokie. Wcześniej mieszkaniec naszej gminy
był w stanie wysegregować ok. 13 kg rocznie, od 2007 roku wynik znacznie się poprawił i wynosi 24 kg/osobę rocznie. Wierzymy
także, że bardziej przyjaznym i wygodnym
zarówno dla nas, jak i dla otaczającego nas
środowiska, systemem selektywnej zbiórki odpadów będzie system workowy. Jeżeli sprawdzi się on w ciągu sześciu miesięcy
w wybranych trzech miejscowościach, wówczas objęte nim zostaną pozostałe miejscowości gminy. Chcąc zachęcić Państwa do
dalszych działań związanych z ochroną środowiska oraz prawidłowym postępowaniem
z odpadami w przyszłym roku chcemy kontynuować działania edukacyjne. Kampania
takie mają na celu zwiększenie ilości odpadów wysegregowanych przez mieszkańców
co ma wpłynąć na ograniczenie ilości odpadów wywożonych poza teren gminy na składowisko do Zawiszowa (nasze gminne składowisko w Cieszycach od 2008 roku zostało
zamknięte) oraz podniesienie wiedzy dotyczącej problematyki i uwarunkowań gospodarki odpadami na terenie gminy.
M.Szczęśniak
Wyniki lekkoatletycznych zawodów gminnych
Igrzyska gminne za nami
13 czerwca na stadionie sportowym w Kobierzycach odbyła się V edycja Lekkoatletycznych Igrzysk
Gminnych zorganizowanych przez Gimnazjum w Kobierzycach przy pomocy Szkoły Podstawowej w
Kobierzycach i GCKiS w Kobierzycach.
Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 SP i klasy 1-3
Gimnazjum. W poszczególnych konkurencjach w kategorii szkół podstawowych zwy-
ciężyli: Agata Kmiecik,
Kinga Janecka, Weronika
Młyńczyk, Karolina Gałązka, Żaneta Jagielska, Tomasz Mielczarek, Grzegorz
Marko, Grzegorz Dudyk,
Patryk Marko, Patryk Bartków. W kategorii – gimnazja swoje konkurencje wygrali: Monika Każmierska,
Anna Szumna Marta Łoś,
Małgorzata Lech, Martyna
Michalak, Jacek Landkauf,
Artur Mielczarek, Mariusz
Rękas, Jakub Sapota i Przemysław Mróz.
Dyplomy i medale ufundowała Gmina Kobierzyce.
WD
ROZMAITOŚCI
moja gmina – moja wieś
Spartakiada świetlic profilaktycznych w Pustkowie Żurawskim
Nie tylko
na sportowo
sobotę 14 czerwca 2008r. w Pustkowie Żurawskim odbyła się spartakiada sportowa świetlic proWfilaktycznych
z terenu gminy Kobierzyce.
Spartakiada zamknłęa rok szkolny 2007/2008.
Była podsumowaniem działalności oraz miniolimpiadą, rodzinnym festynem kończącym kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W zmaganiach sportowych brały udział dzieci
i młodzież w wieku 4-19 lat. Dla najmłodszych
przygotowano konkurencje sportowo-rekreacyjne pod hasłem „Bajkowo na sportowo”
m.in. „Flinstonowie” - czyli gra w kręgle, „Piraci z Karaibów”- łowienie dryfujących stateczków, „Robin Hood”- rzut do celu, „Kopciuszek”- oddzielanie różnych przedmiotów,
„Czapeczka niewidka”- rzut beretem oraz
„Zakręcony świat Martynki” - czyli kręcenie
hula-hop.
Gimnazjaliści i młodzież starsza mogli wziąć
udział w turnieju unihokeja, w siatkówce oraz
w grze w piłkę nożną. Zmaganiom sportowym
towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez GCKiS Kobierzyce m.in: występ
zespołu ludowego Jarzębina, koncert Orkiestry Dętej Kobierzyce Band, koncert zespołu
wokalnego „X4” oraz zespołu instrumentalno-wokalnego „Teraz My”. Dodatkową atrakcją dla dzieci i młodzieży był plac zabaw z
dmuchańcami i batutem. Tam mogli wszyscy
dowoli się „wyszaleć”.
Po spartakiadzie dzieci ze świetlic udały się z
pędzlami i farbami pod pustkowski mur, gdzie
czekało do pomalowania pięć przęseł. Tym razem mottem przewodnim było również hasło
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wspólne dzieło
odzwierciedlało ideę świetlic, m.in. propago-
wanie zdrowego stylu życia, rekreację, wspólne, bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Po
zakończeniu dzieła plastycznego, odbyła się
krótka prezentacja świetlic profilaktycznych.
Wspólnym dziełem dzieci i wychowawców
był pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej w wypadku. Wszystkie dzieci
ze świetlic doskonale wiedzą, co należy zrobić
z poszkodowanym, ponieważ taki kurs odbył
się już dwukrotnie na świetlicach. W pokazie
bardzo chętnie brali udział oprócz dzieci dorośli (uczestnicy festynu). Taka lekcja na długo pozostanie wszystkim w pamięci.
Po prezentacji odbyło się uroczyste wręczenie medali, pucharów dzieciom i młodzieży
ze świetlic, które brały udział w zmaganiach
sportowych (spartakiada). Wręczenia nagród
dokonał zastępca przewodniczącego Rady
Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Kobierzycach Artur Cierczek, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Kobierzyce Band,
która grała zasłużone fanfary zwycięzcom.
Puchary trafiły do świetlic: w Pustkowie Żurawskim, w Tyńcu n/Śl., w Krzyżowicach i w
Królikowicach.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach składa serdeczne podziękowania
wszystkim opiekunom świetlic profilaktycznych, dzieciom, młodzieży, rodzicom, a szczególności Justynie Żuberek i Krzysztofowi Pilc
za przygotowanie, realizację „Spartakiady”.
15
Dzień Dziecka
w Małuszowie
31 maja, z okazji Dnia Dziecka, został zorganizowany wyjazd do wrocławskiego kina Helios
na premierowy pokaz filmu „Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”.
Przed wyjazdem dzieci otrzymały małe
paczki ze słodyczami. Na miejscu nasze pociechy spotkała dodatkowa atrakcja w postaci miłych prezentów od pracowników
kina Helios. Dzieci wróciły zadowolone i
pełne wrażeń.
Przejazd do kina został zapewniony przez
Waldemara Hoffmana, za co Rodzice wraz
z Dziećmi bardzo dziękują. Maluchy, które
nie pojechały z nami - otrzymały paczki.
Rodzice z Małuszowa
Polonia Jaszowice w klasie okręgowej
Koncert w kobierzyckim kościele
Muzyka i wernisaż
niedzielę 8 czerwca 2008 w kościele parafialnym w Kobierzycach odbył się koncert Orkiestry SymWfonicznej
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.
Na fagocie zagrał Paweł Skrzypiec, a orkiestrą dyrygował Artur Wróbel. Koncert
zgromadził wielu znakomitych gości oraz
mieszkańców gminy Kobierzyce. Wszyscy
słuchacze byli oczarowani przepiękną muzyką, która zabrzmiała w tym dniu w kobierzyckim kościele. Atrakcją imprezy był
wernisaż rzeźby Józefa Wiejackiego pt.
„Prostota, Pokora i Wiara”. Koncert w Kobierzycach rozpoczął cykl imprez w ramach
kolejnej edycji „Koncertów Ziemi Wrocławskiej 2008”. Organizatorem koncertu
była organizacja pożytku publicznego Fundacja Opus Organi. Koncert odbył się pod
mecenatem Gminy Kobierzyce.
Agnieszka Jankowska-Jakus
Upragniony
awans
Po bardzo dobrym sezonie zespół seniorów Polonii Jaszowice awansował do klasy okręgowej!
W 26 spotkaniach zespół wywalczył 63
punkty i wyprzedził głównego rywala w
walce o awans - Sokoła Marcinkowice o 2
punkty. O dobrej grze piłkarzy z Jaszowic
świadczy końcowy bilans bramek – 10827!
Szczęścia dopełnia fakt, że do klasy okręgowej awansowali także juniorzy starsi Polonii. Więcej informacji w następnym numerze.