I po dożynkach… - Gmina Kobierzyce

Transkrypt

I po dożynkach… - Gmina Kobierzyce
GMINA KOBIERZYCE
GAZETA GMINY KOBIERZYCE
BIULETYN SAMORZĄDOWY • ISSN: 1644-55-11 • WYDANIE BEZPŁATNE • NR 76/87 (88) • WRZESIEŃ 2008
Święto plonów w Kobierzycach
I po dożynkach…
Tegoroczne dożynki w gminie Kobierzyce, można by rzec „jak zawsze”, należały do bardzo udanych. Dlaczego „jak zawsze”? To proste. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach od lat
wkłada wielki wysiłek w ich organizację i choć mogłoby się wydawać, że przy takich działaniach
można popaść w destrukcyjną rutynę, to nic bardziej błędnego.
Rokrocznie sytuacja, no może poza paroma „żelaznymi punktami”, ewoluuje w różnych kierunkach, tak pod względem repertuarowym jak i organizacyjnym. Okazuje
się, że z tych, z pozoru hermetycznych działań, zawsze można wykrzesać coś nowego,
coś co przyciągnie nowe rzesze (tak, rzesze!) zainteresowanych. Tak było i w tym
roku. Okazało się, że rozciągnięcie licznych
atrakcji na całą powierzchnię kobierzyckiego stadionu, jego częściowe zadaszenie oraz
przemyślana rytmika przebiegu pokazów,
konkursów, prezentacji oraz artystycznych
występów, dały obraz doskonale przygoto-
wanej i zsynchronizowanej, także w czasie,
imprezy.
Jak zawsze, przynajmniej na mnie, zatwardziałym mieszczuchu, do czego przyznaję
się ”bez bicia”, wielkie wrażenie zrobił korowód dożynkowych wieńców. Mogłoby
się wydawać, że w tak dalece już uprzemysłowionej gminie jaką powoli stają się Kobierzyce, tradycja mozolnego tworzenia z
przysłowiową benedyktyńską cierpliwością
i olbrzymim zaangażowaniem z darów natury prawdziwych dzieł sztuki musi polec,
choćby na rzecz techniki.
dokończenie na str. 6-7
Uroczyste otwarcie nowego wielofunkcyjnego obiektu w Bielanach Wrocławskich
Niedziela na Bielanach
14 września 2008 oficjalnie otwarto nowoczesny obiekt wielofunkcyjny w Bielanach Wrocławskich.
Mieści się w nim przedszkole, przychodnia, duża świetlica i zaplecze sportowe.
Ośrodek stworzony jest na potrzeby lokalnych mieszkańców. Na powierzchni 2000
m kw. powstały trzy wydzielone funkcjonalnie obiekty. W części świetlicowej powstała duża sala o powierzchni 413 m kw.,
która jest przeznaczona na różnego rodzaju imprezy. Tutaj również znajduje się
świetlica środowiskowa, filia biblioteczna
oraz blok sportowy.
Część przeznaczona na ośrodek zdrowia
została wydzielona i posiada oddzielne
wejście. Znajdują się w niej gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i stomatologiczny. Największym modułem w obiekcie jest
przedszkole – oczywiście z odrębnym wejściem. Przedszkole posiada 6 sal dydaktycznych, każda z nich dla 25 dzieci.
dokończenie na str. 3
W imieniu mojej wsi Pełczyce
ślę dziś pozdrowienia
- Władzom - Rolnikom
- oraz całej gminie:
Podziękowanie za współpracę i prośba – o więcej.
Bo u nas w Pełczycach, to jest jak w rodzinie.
A teraz chwila refleksji.
Proszę drogich gości, to będzie wspomnienie o Pełczycach – mojej miejscowości.
Pełczyce to wieś niezwykła i bardzo mi bliska,
gdy o niej wspomnę, serce mi ściska.
Są w świecie wioski ładniejsze bez wątpienia,
ale moja najmilsza, bo jest mym miejscem urodzenia.
Jako mały chłopak prowadzony za rękę w niedzielę,
poznałem Boga w wilczkowskim kościele.
Pamiętam wszystko: wychodzenie w pole
z samego rana,
zapach na łące składanego siana.
Zboża konną żniwiarką koszenie, składanie
snopów i młocki zakończenie.
Pamiętam Kubę i Baśkę – konie jak bliźniaki,
co ciągnęły kopaczkę wykopując ziemniaki.
Dymy z ogniska, pieczenie kartofli nowej,
i smak kawy z mlekiem, choć zbożowej.
Wesela i chrzciny – krewni i sąsiedzi,
wszystko to szło w parze, jak na spowiedzi.
Dziś nie ma już koni, traktory stoją w garażu,
nie spotkasz też tamtych ludzi,
bo większość jest na cmentarzu.
Jest nowych ludzi pokolenie, dla których
mało znaczy to wspomnienie.
Obyśmy nigdy nie mieli takiego wrażenia,
że wszystko co było
nie wróci do wspomnienia.
Sołectwo Pełczyce
Sołtys Eugeniusz Korkuś
Nagrody
i wyróżnienia
dla gminy
Kobierzyce
str. 4
Ważne telefony:
Wójt Gminy Ryszard Pacholik
071 36 98 128
Sekretarz Gminy Maria Wilk
071 26 98 127
Zastępca Wójta Piotr Kopeć
071 36 98 126
Skarbnik Gminy Maria Prodeus
071 36 98 123
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu Joanna Kłodzińska 071 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta Anna Muraczewska 071 36 98 130
Agata Krajewska 071 36 98 106
Sekretariat Magdalena Sypniewicz 071 36 98 125
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
– Wojciechowska 071 36 98 120
REFERAT FINANSOWY
Podatki
Bożena Korkuś 071 36 98 113
Joanna Szymczak 071 36 98 131
Wymiar Krystyna Szydłowska 071 36 98 103
Podatki i egzekucja elektr. Marek Wilk 071 36 98 141
Jacek Skrzyniarz 071 36 98 132
Zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo 071 36 98 104
Księgowość finansowa
Joanna Kujawa
071 36 98 114
Edyta Duniec
071 36 98 215
Grażyna Łągiewczyk
071 36 98115
Anna Patalas
071 36 98 159
Agnieszka Łysakowska 071 36 98 131
Danuta Strzała
071 36 98 119
Kasa Urszula Hutta
071 36 98 122
Księgowość i wynagrodzenia Hanna Truś 071 36 98 210
REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATRURALNYCH
Kierownik Referatu Rafał Krasicki 071 36 98 214
Insp. nadzoru inwestorskiego Anna Frelkiewicz
071 36 98 204
wodociągi, kanalizacja, melioracje i inwestycje
Grzegorz Morawski 071 36 98 192
Bartosz Partyka 071 36 98 112
drogi gminne i infrastruktura Piotr Ligas
071 36 98 191
Joanna Najmrodzka 071 36 98 201
architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
071 36 98 180
Zdzisław Skrzyniarz 071 36 98 108
Katarzyna Domańska
071 39 98 124
gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska 071 36 98 110
Robert Rajczakowski 071 36 98 110
gospodarka komunalna
Monika Szczęśniak
071 36 98 107
Jarosław Komorowski
071 36 98 107
ochrona środowiska Elżbieta Nawrocka 071 36 98 211
Monika Pilichowska 071 36 98 111
REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Kierownik Referatu Monika Penczak 071 36 98 155
zamówienia publiczne
Sylwester Janaszkiewicz 071 36 98 176
Angelika Olejnik 071 36 98 161
Paweł Piwowarski 071 36 98 162
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu Anna Wilisowska
071 36 98 196
Sport
Wojciech Duczek
071 36 98 186
Oświata i kultura Edyta Chomiak
071 36 98 197
Iwona Witkowska
071 36 98 207
Urząd Stanu Cywlinego
Kierownik USC Barbara Świerczyńska 071 36 98 206
Stanowiska samodzielne
Kadry
Lucyna Suchecka
071 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 071 36 98 163
Informatyka Marek Milewski
071 36 98 200
Paweł Eljasiński
071 36 98 199
Działalność gospodarcza Barbara Hebda
071 36 98 205
Profilaktyka uzależnień Bożena Noga
071 36 98 195
Audytor wewnętrzny
Paweł Giszko
071 36 98 203
Ewidencja ludności Wiesława Suchecka 071 36 98 189
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki 071 36 98 202
Radca prawny Marianna
Pawęzowska-Klebaniuk 071 36 98 223
Tadeusz Dumin Dowody osobiste
Małgorzata Biesiada
071 36 98 190
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
071 36 98 000
INFORMACJE GMINNE
moja gmina – moja wieś
Wyrazy szczerego współczucia i kondolencje
dla Pani Ludwiki Teresy Oszczyk oraz Rodziny
z powodu śmierci Ojca składają
Wójt gminy Kobierzyce, radni, pracownicy urzędu gminy
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że dnia 27 września 2008 roku (sobota) w godz. 9.00 - 17.00, na terenie gminy
przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. starych mebli, zużytego sprzętu: AGD, RTV
itp.). Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesją (w sposób nie powodujący zagrożenia)
do godziny 900 w wyznaczonym dniu. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odebrane.
Jednocześnie informuję, że nie będą zabierane odpady wysypane luzem typu: ziemia, gruz budowlany, odpady
komunalne, resztki roślinne, itp. oraz odpady sprzed posesji, której właściciele nie mają podpisanej umowy na odbiór
odpadów komunalnych!
Zachęcam do skorzystania z okazji i przeprowadzenia porządków na strychach oraz w piwnicach.
Uwaga!!!!!!!!!
Dodatkowo w dniach 15.10.2008r., 12.11.2008 r., 17.12.2008 r. na terenie Gminnej Spółdzielni „SCh” w Kobierzycach
będzie ustawiony kontener do którego można będzie wrzucać odpady wielkogabarytowe. Ogłoszenia drobne
Sprzedam meble. Stan bardzo dobry. Nowa kolekcja
Black Red White. tel. 071/3724-729/500-116-416.
Usługi ziemne koparko-ładowarką 4cx ceny promocyjne kontakt Robert Jakubowski tel. 505-397-502.
Sprzedam mieszkanie w Królikowicach o pow. 54,
m2 po kapitalnym remoncie tel. 609-265-858/698636-864.
Sprzedam-wynajmę budynki mieszkalno-usługowe w Wierzbicach, pow. około 1800 m2, tel. 509909-383.
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej stan deweloperski w Pełczycach, tel. 509-909-383.
Sprzedam działkę rolną o pow. 0,7 ha w miejscowości Kobierzyce, tel. 071/311-10-99.
Ogłoszenia drobne - praca
Restauracja McDonald’s ul. Czekoladowa 7 (Bielany
Wrocławskie) zatrudni na stanowisko Pracownik restauracji. Praca również w godzinach popołudniowych i w weekendy. Wynagrodzenie 11zł brutto /
godz. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do
restauracji lub kontakt telefoniczny 071 390 10 43.
Zatrudnię fryzjerkę damsko - męską do nowo powstającego Salonu Fryzjerskiego w Kobierzycach.
Wynajmę miejsce do robienia tipsów. tel. 504-501125
Firma SONKO producent m.in. pieczywa lekkiego,
wafli ryżowych, ryżu w kartonikach i kasz obecnie
poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. (071) 36 98 106, 36 98 125, fax (071) 31 11 252
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
środa
7.30 – 15.30
9.00 – 17.00
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
- telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 36 98 208,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1,
55 - 040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: [email protected]
PRACOWNIK FIZYCZNY
Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenia zawodowego,
dyspozycyjności i gotowości do pracy w zmiennym
systemie czasu pracy,
mile widziane posiadanie uprawnień na wózki widłowe.
Oferty zawierające list motywacyjny, CV prosimy
przesyłać na adres:
HFP S.A.-, ul. Magazynowa 4/5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, lub na adres e-mail: hr@
sonko.com.pl z dopiskiem na kopercie lub tytule
maila „Pracownik fizyczny”.
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesław Rytelewski, Marek
Arendarczyk, Artur Cierczek, Agnieszka Jankowska-Jakus, Wojciech Duczek,
Janusz Kołodziej, Małgorzata Żurawska
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.
moja gmina – moja wieś
INFORMACJE GMINNE
dokończenie ze str. 1
Niedziela na Bielanach
14 września 2008 oficjalnie otwarto nowoczesny obiekt wielofunkcyjny w Bielanach Wrocławskich.
Mieści
się w nim przedszkole, przychodnia, duża świetlica i zaplecze sportowe.
Sale mają odrębne węzły
sanitarne i tarasy, na które można będzie wyjść bez
konieczności
opu sz cz a n ia
obiektu.
Prace nad budową obiektu trwały 1,5
roku i w całości zostały sfinansowane
przez gminę
Kobierzyce.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
wójt Ryszard Pacholik, dyrektor Samorządowego Przedszkola w Bielanach Wrocławskich Anna Kaszczuk, dyrektor NZOZ w
Kobierzycach Mariola Madler – Litera i dyrektor GCKiS w Kobierzycach - Artur Cieczek.
Po części oficjalnej, koncercie Scholii parafii św. Andrzeja i koncercie orkiestry dętej Kobierzyce Band wszystkim zebranym
zaprezentowali się wychowankowie sekcji tanecznej i muzycznej GCKiS w Kobierzycach. Zarówno na scenie jak i na parkiecie bardzo dużo się działo. Wystąpiły m.in.
dziewczęta z sekcji tańca Jast i Top Dance,
zespoły Teraz My, X4, Day in Day Out. Gościnny koncert zagrał także zespół April Pie.
Koniec prezentacji GCKiS w Kobierzycach
nie oznaczał jednakże końca imprezy, która trwała do godziny 22.00 przy dźwiękach
zespołu Sooper- Groopa.
Kajetan Kruk
WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE – stan na 10.09.2008r.
1.Budynki komunalne, świetlice, boiska, szkoły
Budynki komunalne
Pustków Żurawski – rozpoczęto kompleksowy
remont obiektu „hotelu” z przeznaczeniem między
innymi na mieszkania i ośrodek zdrowia;
Świetlice
Ślęza/ Bielany Wrocławskie – oddano do użytkowania wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej,
wyposażono go w meble i urządzenia, działalność
rozpoczęło przedszkole;
funkcyjnych, wykonano dolną warstwę nawierzchni, trwa wykonywanie górnej warstwy, montaż
ogrodzeń, zrealizowano duży zakres robót ziemnych
związanych z niezbędną wymianą gruntu i usuwaniem hałdy ziemi w Pustkowie Wilczkowskim;
Szkoły i przedszkola
Kobierzyce - zrealizowano prace malarskie korytarzy
i klatek schodowych w Szkole Podstawowej oraz
Bielany Wrocławskie – prowadzony jest remont
elewacji szkoły w części frontowej;
Kobierzyce – przy budynku przedszkola wykonano
drewniany budynek gospodarczy;
2.Wodociągi i kanalizacja
Trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej z terenu strefy aktywności gospodarczej
Biskupice Podgórne do Bielan Wrocławskich; prace
były przez kilka tygodni wstrzymane ze wzgl. na
konieczność umożliwienia rolnikom prowadzenia
prac polowych; aktualnie zaawansowanie wynosi
ok. 30% i prace są realizowane bez przeszkód;
3.Drogi i oświetlenie
W trakcie realizacji jest budowa drogi Kuklice
– Wierzbice, wykonano remont przepustu na rzece
Sławce, wykonywana jest podbudowa ostatniego
odcinka;
Ślęza – wykonano nawierzchnię bitumiczną ul.
Głównej;
Domasław – Ksieginice – przystąpiono do wykonywania utwardzenia pobocza drogi;
Jaszowice – dobiega końca budowa drogi gminnej
o nawierzchni z kostki betonowej, z odwodnieniem
i oświetleniem;
Krzyżowice – Powiat Wrocławski przystąpił do
budowy ul. Głównej;
Opracował Rafał Krasicki
Rolantowice – kontynuowane są roboty w zakresie
zagospodarowania terenu przy świetlicy – wykonano nawierzchnię kamienną drogi, altanę, trwa
zagospodarowywanie terenu boiska, montaż ławek;
Boiska, place zabaw
Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków Żurawski
i Pustków Wilczkowski – trwa budowa boisk wielo-
w części sportowej obiektu, wymieniono drzwi
zewnętrzne, dokonana zostanie wymiana drzwi
wewnętrznych po ich dostarczeniu (drzwi są nietypowe, wykonywane na zamówienie);
Kobierzyce – w szkole wykonywana jest modernizacja kotłowni z przystosowaniem do przyszłego
zasilania z sieci gazowej;
INFORMACJE GMINNE
Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Modernizacja roku 2007
Nagrody i wyróżnienia
dla gminy Kobierzyce
Aż 621 wyremontowanych bądź zmodernizowanych obiektów zostało zgłoszonych do konkursu
„Modernizacja
roku 2007”. Do finału zakwalifikowało się tylko 115, w tym dwa z naszej gminy.
28 sierpnia 2008r. w Zamku Królewskim
w Warszawie odbyło się wręczenie nagród w 12. edycji konkursu. W gronie
finalistów znalazła się gmina Kobierzyce. Wójt gminy Ryszard Pacholik odebrał nagrody za modernizację budynku
mieszkalnego w Kobierzycach przy ul.
Robotniczej 1 oraz modernizację budynku Remizy Strażackiej w Kobierzycach.
Szczególne wyróżnienie – 2. miejsce
otrzymał budynek przy ul. Robotniczej
1. Nagrody otrzymali również: wykonawca prac budowlanych oraz autor projektu architektoniczno – budowlanego.
Organizatorzy konkursu docenili rozwiązania projektowe, wysokie walory
architektoniczne, dobrą jakość użytych
materiałów oraz prac budowlanych.
O nowych planach,
wodociągach i budżecie gminy
11 września odbyła się już 25. w tym roku sesja Rady Gminy w Kobierzycach. Było to pierwsze takie
posiedzenie po wakacjach. Sesja przebiegała sprawnie i trwała około 4 godzin. Wszystkie przedstawione uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.
Tematyka sesji była bardzo różna. Poruszone zostały między innymi sprawy
związane z oświetleniem drogowym.
- Sygnalizacje świetlne zamontowane
mają być wszędzie tam, gdzie ich jeszcze
nie ma – powiedział wójt Ryszard Pacholik. - Wpłynie to bezpośrednio na poprawę życia mieszkańców gminy.
dbałość o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, rewitalizację obszarów i zespołów urbanistycznych. Organizatorem konkursu
są Targi Pomorskie oraz Stowarzyszenie
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.
Agnieszka Jankowska-Jakus
Gmina Kobierzyce może poszczycić się
kolejną realizacją wykonaną w ramach
programu rewitalizacji miejscowości
Kobierzyce.
Modernizacja roku jest największym
i najbardziej prestiżowym tego typu
konkursem w Polsce. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2007 wyróżniających się
szczególnymi walorami. Konkurs promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budynków i
budowli, nowoczesność technologii i
rozwiązań projektowych, stosowanie
nowej techniki, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, wysokie efekty ekologiczne,
XXV sesja Rady Gminy Kobierzyce
moja gmina – moja wieś
Wójt przypomniał także o przetargach w
sprawie budowy sieci wodociągowych w
ramach umów o współfinansowaniu.
W kolejnym punkcie obrad radni zajęli
się budżetem Kobierzyc. Uchwalony przez
Radę Gminy na 2008 rok określał: dochody w wysokości 81 225 392,93zł i wydatki
w wysokości 123 852 276,93 zł przy deficycie budżetu gminy 42 626 884 zł. Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy Kobierzyce zakłada m.in.
zwiększenie planu dochodów o kwotę 937
800,00zł, przesunięcia w planie wydatków na kwotę 672 567 zł. Jednym z ważniejszych punktów obrad było podjęcie
uchwał dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. Chodziło m.in. o zmiany w środkowo
– zachodniej części obrębu Bielan Wrocławskich, w środkowej części Tyńca Małego i północno- zachodniej części wsi Ślęza.
Na tej sesji zajmowano się również zmianami w nazewnictwie ulic w niektórych
miejscowościach naszej gminy oraz dyskutowano nad sprawą wyposażenia nowego przedszkola, które od 1 września funkcjonuje w budynku wielofunkcyjnym w
Bielanach Wrocławskich.
Czesław Czerwiec
moja gmina – moja wieś
INFORMACJE GMINNE
Kilka pytań do…
Piękny jubileusz par małżeńskich
W naszym biuletynie od jakiegoś czasu przybliżamy czytelnikom sylwetki samorządowców gminy
Kobierzyce.
Tym razem prezentujemy sołtysa Pustkowa Żurawskiego - Józefa Saracyna.
Pracuś z Pustkowa
Żurawskiego
- Na czym polega, pańskim zdaniem rola
sołtysa?
- Pustków Żurawski to miejscowość, która
różni się od wsi w naszej gminie. Jest to osiedle robotnicze, nie ma tu rolników, więc do zakresu obowiązków należy dbanie o porządek,
zapewnienie mieszkańcom rozrywki, a także
dbanie o ich interesy na forum gminy.
- Czyli funkcja jak najbardziej odpowiedzialna i niełatwa?
- Myślę, że tak. Staram się wykonywać swoje
obowiązki bardzo sumiennie. Ludzie muszą
wiedzieć, że mogą na mnie liczyć.
- Jaki jest Józef Saracyn prywatnie?
- To trudne pytanie, proszę o następne.
- Czy jest Pan człowiekiem konfliktowym?
- Staram się być człowiekiem zgodnym i raczej mi się to udaje.
- Co Panu najbardziej przeszkadza w sprawowaniu funkcji sołtysa?
- Najbardziej, chyba brak zainteresowania
części mieszkańców inicjatywami, które podejmujemy.
- Co Pan uważa za swój największy sukces w
pracy sołtysa?
- Chyba to, że zostałem ponownie wybrany
na tę funkcję. Widocznie moja praca została
zauważona i doceniona przez mieszkańców
Pustkowa Żurawskiego.
- Ulubiona potrawa?
- Pierogi z kapustą i grzybami.
- Ulubiony napój?
- Nie mam jakiegoś szczególnie ulubionego.
- Ulubione zajęcie?
- Bardzo lubię chodzić po lesie i zbierać grzyby. Jestem też zapalonym kibicem piłki nożnej. Opiekuję się miejscową drużyną, staram
się zapewnić zawodnikom dobre warunki.
- Miejsce, które chciałby Pan odwiedzić?
- Chciałbym na własne oczy zobaczyć piramidy egipskie.
- Do jakiej postaci ze świata baśni i legend
by się Pan przyrównał?
- To bardzo trudne pytanie…ale myślę, że
mógłbym się porównać do Smerfa Pracusia.
50- lecie
pożycia
małżeńskiego
Po raz kolejny w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Kobierzycach, odbyła się uroczystość, w której
uczczono 50-lecie par małżeńskich.
12 sierpnia do urzędu przybyli Jubilaci,
Państwo Izydora i Michał Ilniccy oraz Państwo Genowefa i Leon Szachniewicz z Kobierzyc.
W części oficjalnej wójt gminy odznaczył
jubilatów medalami, przyznanymi przez
prezydenta Rzeczpospolitej. Receptą na
długoletnie, szczęśliwe pożycie małżeńskie,
według jubilatów, jest tolerancja i kompromis między mężem i żoną.
Barbara Świerczyńska
Transport gminny opóźniony
Wszystko przez protesty…
Kobierzyce wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym mieszkańców opracowała plan
Gmina
przewozów linii międzygminnych Wrocław - Kobierzyce.
By móc uruchomić Transport Zbiorowy w Gminie Kobierzyce linie międzygminne Wrocław - Kobierzyce
niezbędne było przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia przewoźnika transportu gminnego. Niestety, naszej gminy nie ominęły
powszechnie znane z mediów problemy
przetargowe.
Jeden z uczestników postępowania
przetargowego, Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oprotestowała wybór przez Komisję Przetargową Wykonawcy. Po rozstrzygnięciu przez gminę
protestu Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. odwołały się od tego roz-
strzygnięcia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, przy
którym działa Krajowa Izba Odwoławcza.
Wydanie orzeczenia nastąpi w terminie 15 dni od dnia dostarczenia odwołania. Od orzeczenia KIO przysługuje
także skarga do Sądu Okręgowego złożona w terminie 7 dni od dnia dostarczenia orzeczenia KIO.
Tak więc, do czasu rozstrzygnięcia gmina nie ma możliwości zawarcia
umowy z przewoźnikiem na transport
gminny. Dużą winę za taki stan rzeczy
można przypisać obowiązującej ustawie
o zamówieniach publicznych. Mimo to,
dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej doprowadzić do uruchomienia
komunikacji zbiorowej gminy Kobierzyce.
Niezależnie od planowanej komunikacji
zaznaczamy, iż nadal funkcjonują prywatni przewoźnicy, zapewniając transport na dotychczasowych zasadach.
Ponadto informujemy Państwa, że z
dniem 1 września 2008 roku decyzją
Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia został zmieniony status linii autobusowej normalnej 112 na
linię 612 o charakterze linii podmiejskiej. Jest to zgodne z ustaleniami dot.
linii podmiejskich w obrębie m. Wrocławia i na tę decyzję gmina nie miała
wpływu.
Joanna Najmrodzka
DOŻYNKI 2008
moja gmina – moja wieś
Dożynki gminne w Kobierzycach
Święto plonów
Wystawy chleba, kiermasze rękodzieła, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne, a przede
wszystkim moc dobrej muzyki w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej, to tylko część z licznych atrakcji, jakie GCKiS w Kobierzycach przygotowało na tegoroczne Dożynki Gminne. Dodając do
tego piękną pogodę otrzymujemy przepis na wyśmienitą zabawę.
W ostatnią niedzielę sierpnia na stadionie
odbyło się to najważniejsze dla rolników
święto. Rolę gospodarzy pełnili w tym roku
Maria Nowak i Wiesław Pacholik, którzy
poprowadzili korowód dożynkowy. Podczas
przygotowania korowodu czas umilał występ orkiestry dętej Kobierzyce Band, która stanowiła także oprawę muzyczną mszy
świętej.
Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się przekazaniem wieńców dożynkowych przez delegacje na ręce wójta gminy Kobierzyce oraz
uroczystą mszą świętą koncelebrowaną
przez ks. proboszcza Zdzisława Chojeckiego i ks. dziekana Andrzeja Dziełaka. Po eu-
dokończenie ze str. 1
I po dożynkach…
I znów błąd w założeniu. Nie dość bowiem,
że wieńców z roku na rok jest coraz więcej
(w tym roku aż 18!), to są one coraz bardziej
wyrafinowane, emanujące nie tylko wielką
pomysłowością i smakiem, ale także posiadające własną, głęboką symbolikę. Zawarte
w nich poszczególne elementy jak i ich całościowy wyraz stanowią bowiem obraz tego,
czego w danym roku doświadczyły prezentujące je sołectwa. Są więc one zarówno
symbolami dziękczynienia jak i… oczekiwań lokalnych społeczności.
I w tym miejscu warto się na chwilę zatrzymać, bowiem tak jak w latach przeszłych lista tych oczekiwań artykułowanych bezpośrednio do wójta podczas ceremonii była
bardzo długa, tak w roku bieżącym, o dziwo, skróciła się do jednego czy dwóch, bardzo symbolicznych elementów. Nie zabra-
charystii Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce, powitał uczestników dożynek, głos
zabrali także przedstawiciele delegacji gmin
partnerskich: Henri Colin ze Wspólnoty
Gmin Kantonu Lencloitre (Francja), Udo
Rößing z Gminy Raesfeld (Niemcy) oraz
Davide Gianella z Piove di Sacco (Włochy).
Część oficjalną dożynkowych obchodów zakończyło uroczyste Misterium Chleba.
Bogaty program artystyczny od czasu do
czasu uzupełniały rozliczne konkursy. I
tak, w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy I miejsce zajął wieniec wsi
Pustków Wilczkowski, II wieniec wsi Rolantowice, III wieniec wsi Ślęza. Nagrodę
dodatkową europoseł Lidii Geringer de Oedenberg – wyjazd do Parlamentu Europejskiego - przyznano zarówno dla zwycięzców
konkursu, jak i dla przedstawicieli Powiatowego Zespołu Szkół w Krzyżowicach.
Podczas dożynek został przeprowadzony
konkurs na „Najśwarniejszego Sołtysa/Sołtysinę Gminy Kobierzyce 2008 Roku”. W
licznych i śmiesznych konkurencjach (m.in.
zwijanie asfaltu, ujeżdżanie byka, lepienie
pierogów ) wzięli udział sołtysi, z których
wyłoniono tego najbardziej Śwarnego. Ten
laur zdobył Wiesław Muraczewski, II miejsce zajął Krzysztof Kądziela, III
miejsce Ryszard
Czarny. Podczas
dożynek wręczono także nagrody
za najładniejsze
sołectwo gminy
Kobierzyce.
Za
szczególny wkład
i starania mieszkańców o wygląd
i estetykę swoich
kło za to wielu podziękowań kierowanych
na ręce odbierającego wieńce w towarzystwie starostów dożynek, wójta Ryszarda
Pacholika, za to wszystko dobre; co w ostatnim roku w poszczególnych sołectwach się
zdarzyło. Za dostrzeganie przez kierownictwo gminy i równoprawne traktowanie w
przyjętym przez nie cyklu zrównoważonego rozwoju, także tych miejscowości, które
przez lata, będąc oddalonymi od „ośrodka
władzy”, były po prostu zapomnianymi.
I za to właśnie, obok dobrych plonów oraz
sprzyjającej aury, co jakby mniej zależało
od sposobu kierowania gminą, szczególnie
wójtowi dziękowano.
Przy okazji, jak co roku, odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec. Powołana w
tym celu specjalna komisja miała wyjątkowo trudne, wręcz nie do pozazdroszczenia,
co podkreślił wójt Pacholik – zadanie. Ale
wywiązała się z niego znakomicie. W tym
roku, do 5-osobowego orzekającego składu została także zaproszona goszcząca (nie
po raz pierwszy) na kobierzyckich dożynkach, pani poseł do Parlamentu Europejskiego - Lidia Geringer de Oedenberg. Jak
powiedziała, tak jak i większość członków
wieńcowego jury, stanęła przed nie lada kłopotem – wszystkie wieńce wykonane zostały bowiem jej zdaniem wykonane z wyjątkowym artyzmem i bardzo się jej podobały.
Po długich naradach komisja konkursowa
jednomyślnie nagrodziła jednak wieniec
wykonany przez sołectwo w Pustkowie Wilczkowskim. Do rąk sołtysa Krzysztofa Kądzieli trafił czek na 1500 złotych.
I tu pojawiła się jeszcze jedna, zupełnie nieoczekiwana nie tylko przez twórców wieńców, niespodzianka. Dodatkową nagrodą
ufundowaną osobiście przez panią poseł,
stało się zaproszenie reprezentanta zwycięskiego sołectwa do złożenia studyjnej wizyty w Parlamencie Europejskim wiosną 2009
r. Ponieważ poziom konkursu był wyjątkowo wyrównany, pani poseł doceniając zaangażowanie także najmłodszych uczestników
DOŻYNKI 2008 / ŚWIĘTA
moja gmina – moja wieś
miejscowości komisja postanowiła nagrodzić następujące sołectwa: I miejsce Żerniki Małe, II miejsce Pełczyce, III miejsce Bielany. Jednocześnie komisja przyznała cztery
wyróżnienia dla sołectw Domasław, Tyniec
Mały, Pustków Żurawski oraz Wysoka. Tegoroczne święto plonów było bardzo dobrze przygotowaną imprezą, którą zakończył wspaniały pokaz ogni sztucznych.
Kajetan Kruk
Obchody Święta Wojska Polskiego i 88 rocznicy Bitwy Warszawskiej
Uroczystości
w Kobierzycach
obchody Święta Wojska Polskiego oraz 88.rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęły się w
Uroczyste
samo południe uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Kobierzycach.
Część oficjalna odbyła się w GCKiS. Na te
uroczystości przybyli licznie członkowie
Związku Sybiraków, Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów, kombatanci , a także
władze gminy, radni i sołtysi.
Wojskowa Komenda Uzupełnień 2 z Wrocławia oddelegowała na nasze uroczystości
kapitana Michała Gucwę, który w kilku słowach podkreślał znaczenie i współpracę z
Wojskiem Polskim.
Jak co roku, podczas święta Wojska Polskiego zostają odznaczone osoby zasłużone. Honorową Odznakę Sybiraka otrzymali: Maria Marciszyn, Jadwiga Reda, Mieczysław
Sobalski, Irena Zub oraz pośmiertnie Ka-
zimierz Scelina i Józef
Kochańczyk a Honorowe Legitymacje Wnuków Sybiraka otrzymali:
Katarzyna Faron, Justyna i Łukasz Gąsior, Dorota i Pola Krajewskie,
Aleksandra i Paweł Surowiec.
Uroczystego wręczenia
odznaczeń i legitymacji
dokonał wójt Ryszard
Pacholik, prezes Związku Sybiraków- Bolesław Filak oraz prezes Związku Sybiraków
Koła Kobierzyckiego- Czesława Muraczewska.
Organizatorzy zapewnili wszystkim przybyłym na uroczystości okolicznościowy
program muzyczny, w którym zaprezentowała się Orkiestra Dęta Kobierzyce Band
oraz solista Teatru Muzycznego KapitolMirosław Owczarek, który wraz z solistką
Elżbietą Kłosińską, przy akompaniamencie
Andrzeja Gąsieńca wykonali okolicznościowe pieśni.
Dorota Fąfara
PODZIĘKOWANIE
konkursu postanowiła dodatkowo nagrodzić wieniec wykonany przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Do Parlamentu Europejskiego w 2009
r. pojedzie zatem, na prywatny koszt poseł
Lidii Geringer de Oedenberg, także jeden
z uczniów tej właśnie szkoły. Gratuluję tej
inicjatywy i wierzę, że w przyszłości nie postanie ona odosobnioną. Przy okazji warto
może dodać, że do chwili obecnej, z inicjatywy pani poseł, już 1300 osób skorzystało
z takich jej zaproszeń.
Kolejne dożynki dopiero, (a może już?) za
rok. Jak pozwoliłem sobie powiedzieć podczas prowadzenia oficjalnej części uroczystości, magia tej wspaniałej ceremonii pozostaje w sercach jej uczestników na bardzo
długo, pewnie nawet na stałe, co oby było
napędem do jeszcze wspanialszej ich organizacji i kultywowania tego, co w tej Ziemi i
jej Mieszkańcach jest najpiękniejsze: wspaniałej tradycji.
Tomasz Białoszewski
dziennikarz TVP
„Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my,
jest z pewnością największym szczęściem na ziemi”.
C. Spitter
Pragnę gorąco podziękować za pomoc okazaną przy realizacji oraz uczestnictwo w „ŚWIĘCIE PLONÓW - Gminnych
Dożynkach w Kobierzycach w 2008r.” Okazana pomoc przyczyniła się w dużej mierze do uatrakcyjnienia programu
imprezy, czego dowodem było liczne uczestnictwo w niej mieszkańców gminy Kobierzyce i... nie tylko.
Jednocześnie przekazuję życzenia samych sukcesów w pracy zawodowej i owocnej współpracy, zapraszając na imprezy organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
Artur Cierczek
Dyrektor GCKiS w Kobierzycach
Sponsorami tegorocznych dożynek byli:
ATM GRUPA, Castorama Polska Sp. z o.o. , AUCHAN, ALMA POLSKA Wrocław Sp.z o.o. , LG DISPLAY Poland Sp. z o.o. , LG
ELECTRONICS Wrocław Sp. z o.o. , LG CHEM POLAND Sp. z o.o. , HEESUNG ELECTRONICS Sp. z o.o. , EXPRIM Sp. z o.o. ,
LOBELIA II, Cargill Polska Sp. z o.o. , Elcar Sp. z o.o., ADF Auto, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, Cadbury
Wedel, Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, HADLUX, GOSH Cosmetics, Gminna Spółdzielnia Kobierzyce, Bezpieczeństwo Finansowe AXA, VIRNIK, Gospodarstwo Rolne Zygmunt Smoła, FCM Bronisław
Smoła, Transport Ciężarowy Adam Żurawski, MACRO, Pizzeria Arivo, AMPLUS Sp. z o.o. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe,
Centrala Nasienna Sp. z o.o. Środa Śląska, Piekarnia BANOL Kobierzyce, Wiesław i Agnieszka Szwed, Ubezpieczenia
Krzyżanowska, Elżbieta Kołnierzak.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach dziękuje tym, którzy bezinteresownie przyczynili się do przeprowadzenia „WYSTAWY CHLEBA”, która stała się jednym z najatrakcyjniejszych punktów programu Dożynek:.
Grzegorzowi Pielucha – Piekarnia DOMASŁAW, Zygmuntowi Pawce i Lesławowi Banachowi – Piekarnia Maria z
Miękini, Włodzimierzowi Banasiowi i Jackowi Olendrowi – Piekarnia BANOL
z Kobierzyc, Piekarni AUCHAN z Bielan Wrocławskch oraz Wioletcie Tyniec - Piekarnia BACKPOL
z Łagiewnik i Beacie i Arturowi Pietrzakom – Piekarnia Lukrecja II z Kobierzyc.
EDUKACJA
Bielańskie przedszkole ma już nowa,
piękną siedzibę.
Nowe-stare
przedszkole
W poniedziałek 1 września wraz z początkiem
nowego roku szkolnego 2008/2009 próg Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wrocławskich przekroczyło sto pięćdziesięcioro dzieci.
Mająca swoją długoletnią historię i liczne tradycje placówka została właśnie
przeniesiona z ulicy Kolejowej w Bielanach Wrocławskich na oddaloną od niej
o ok. 500 m ulicę Przystankową w Ślęzy.
Nowy budynek przedstawia się naprawdę imponująco i z pewnością już z daleka przyciąga spojrzenia przechodniów.
W oddanym do użytku obiekcie o parterowej zabudowie mieści się wiele przestronnych i nowoczesnych pomieszczeń.
Komfortowe wnętrza zostały wyposażone tak, by jak najlepiej służyć małym
mieszkańcom gminy Kobierzyce. Nowe
sale, z których każda posiada własny węzeł sanitarny, cieszą także dzieci, ale chyba najwięcej radości daje im sporych rozmiarów przyprzedszkolny plac zabaw. Ta
część wraz z budynkiem została w celach
bezpieczeństwa odgrodzona od otaczających przedszkole pól. Duży wybór rozmaitych drabinek, zjeżdżalni i huśtawek
sprawia, że czas tam spędzony płynie
niewiarygodnie szybko, a zajęte zabawą
przedszkolaki nie chcą nawet słyszeć o
powrocie do domu.
Przedszkole Samorządowe od lat realizuje z powodzeniem wewnętrzny Program Promocji Zdrowia oraz Program
Edukacji Informatycznej. Placówka od
czterech lat uczestniczy w Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój
„Ziemia dla Wszystkich”. To nie koniec
naszych zalet – posiadamy dwa Certyfikaty Jakości: „Optymistyczne Przedszkole” i „Partnerskie Przedszkole”. Stawiamy na rozwój, a teraz dzięki nowym
możliwościom lokalowym i kadrowym
możemy poszukiwać nowatorskich, ciekawych pomysłów na Przedszkole XXI
wieku.
Anna Kaszczuk
moja gmina – moja wieś
Rozpoczęcie roku szkolnego
Aż chce się uczyć!
1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny, rok planów, nadziei i oczekiwań. 290 przedszkolaków,
1086 uczniów szkół podstawowych i 485 uczniów gimnazjów w gminie Kobierzyce uroczyście zainaugurowało rok szkolny 2008/2009.
W odnowionych budynkach szkolnych,
pomalowanych salach lekcyjnych już zaczęły się zajęcia. Szczególnie swój początek edukacji szkolnej przeżywają pierwszoklasiści oraz uczniowie zerówek.
Szkoły są dobrze przygotowane do objęcia ich opieką. Nowy rok zapowiada się
bardzo ciekawie we wszystkich jednostkach oświatowych. A to za sprawą różnorodnych działań skierowanych do dzieci
i młodzieży. Nauka to nie tylko praca, to
także radość z odkrywania nowych możliwości i umiejętności, w czym dobra
szkoła może być pomocna.
W swoich planach na najbliższy rok szkoły stawiają na:
- naukę języków obcych – gimnazja oferują dwa języki obce: język angielski i
język niemiecki w wymiarze obowiązkowym i dodatkowym, w pozostałych
placówkach przynajmniej jeden język
obowiązkowy i zajęcia dodatkowe,
- nauki ścisłe – realizacja wielu projektów edukacyjnych szkolnych i międzyszkolnych z zakresu matematyki i nauk
przyrodniczych,
- więcej zajęć wspomagających w rozwoju uczniów - m.in. zajęcia korekcyjnokompensacyjne, zajęcia logopedyczne,
terapia dysleksji, gimnastyka mózgu, terapia psychologiczno-pedagogiczna,
- wysokie wyniki nauczania we wszystkich etapach edukacji,
- poprawę sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży poprzez organizację większej
ilości zajęć sportowych,
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań artystycznych, naukowych, sportowych,
- współpracę zagraniczną ze szkołami w
Niemczech i we Francji.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz dobremu wyposażeniu
gminne jednostki oświatowe mogą realizować swoje cele. Dwie nowe pracownie komputerowe w Gminnym Zespole
Szkół w Bielanach Wrocławskich, a także
nowa pracownia komputerowa w Gimnazjum w Kobierzycach (otrzymane w
ramach programu MEN) są już użytkowane. Cieszy gimnazjalistów w Kobierzycach sala multimedialna i biblioteka
z centrum internetowym. W sportowej
rywalizacji pomogą już niedługo oddane do użytku cztery nowoczesne boiska szkolne ze sztuczną nawierzchnią.
Przedszkolaki w Bielanach przeniosły się
już do nowej siedziby, gdzie mają wspaniałe warunki do nauki i zabawy.
Dla wybitnie uzdolnionych uczniów realizowany jest Program Stypendialny
Gminy Kobierzyce, który ma motywować do nauki, zachęcić do rozwijania zainteresowań i sięgania po laury w wielu
dziedzinach nauki, kultury i sportu.
Życzę zatem z okazji rozpoczęcia nowego
roku szkolnego wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom zdrowia, radości, sukcesów, spokojnej pracy i
nauki w przyjaznych i bezpiecznych szkołach i placówkach, otwartych na twórcze
pomysły i nowatorskie rozwiązania.
Anna Wilisowska
moja gmina – moja wieś
EDUKACJA/BAWILIŚMY SIĘ
Zabawy w Magnicach, Budziszowie, Ślęzie i Chrzanowie
Sierpniowe
piknikowanie
Drugi weekend sierpnia obfitował w pikniki we wsiach Magnice i Budziszów, a tydzień później w
Chrzanowie
i Ślęzy.
Mieszkańcy Magnic w sobotnie popołudnie 9 sierpnia rozpoczęli rodzinne piknikowanie. Na imprezę przybyły całe rodziny.
Warto wspomnieć, że była to pierwsza zabawa nowego sołectwa. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci: malowanie
twarzy, dmuchańce, batut, występ zespo-
łu muzyczno-wokalnego Teraz My z GCKiS
Kobierzyce oraz liczne konkursy rodzinne
z super nagrodami, które zostały wręczone zwycięzcom. Zabawy oraz oprawę artystyczną zapewniło Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach, które było
współorganizatorem imprezy wraz z radną
Pomagamy uczniom niepełnosprawnym
Szansa na wykształcenie
Gmina Kobierzyce przystąpiła do programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” realizowanego ze środków PFRON.
W programie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Osoby te muszą być zameldowane
na stałe na terenie gminy Kobierzyce oraz
posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ponadto muszą spełniać
kryterium dochodowe (średni miesięczny
dochód brutto na jednego członka rodziny nie może przekraczać 120% najniższego
wynagrodzenia tj. 1 123,20zł).
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie nie może przekroczy w ciągu roku szkolnego:
- 2 000 zł dla ucznia szkoły podstawowej i
gimnazjalnej;
- 3 000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczenia czesnego;
- 4 000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, zobowiązanego do opłat za naukę
(czesne).
Przyznane dofinansowanie może obejmować następujące koszty:
- zakup przedmiotów ułatwiających lub
umożliwiających naukę;
- uczestnictwo w zajęciach mających na
celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej ( w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne);
- związane z dostępem do internetu;
- kursy doszkalające w zakresie programu
nauczania oraz kursy językowe;
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć
szkolnych.
Uwaga! W ramach programu wykluczona
została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.
Bożeną Smagą, sołtysem i radą sołecką wsi.
Mieszkańcy bawili się do późnych godzin
nocnych z zespołem Sigma.
W niedzielę 10 sierpnia odbył się mały piknik rodzinny we wsi Budziszów. Imprezę
zorganizował sołtys wraz z radą sołecką wsi
oraz GCKiS Kobierzyce. Na pikniku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych w postaci: malowania twarzy, dmuchawców, konkursów z nagrodami. Dzieci miały okazję
rywalizować między sobą, musiały łowić
dryfujące stateczki, kręcić hula-hop, a także - jak Flinstonowie - celnie rzucać kulą w
kręgle. Na koniec wszystkie dzieciaki próbowały sił w przeciąganiu liny z sołtysem
Budziszowa, Arturem Janeckim. Oczywiście sołtys nie miał żadnych szans, ale godnie zniósł porażkę.
Kolejny weekend sierpniowy w gminie Kobierzyce również był weekendem piknikowym. We wsiach Chrzanów i Ślęza, pomimo
niepogody, nie zabrakło dobrej zabawy. W
Chrzanowie mieszkańcy wspólnie z GCKiS
Kobierzyce zorganizowali rodzinną zabawę,
podczas której wystąpił zespół ludowy Jarzębina z Gminnego Centrum Kultury.
Deszcz pokrzyżował trochę plany sołtysowi
wsi Ślęza. Planowana zabawa miała odbyć
się na boisku, ale ze względu na opady deszczu w rezultacie przeniesiono ją do świetlicy
wiejskiej. GCKiS Kobierzyce zorganizowało
dla dzieci malowanie twarzy oraz konkursy z nagrodami. Wieczorem dla mieszkańców wsi odbyła się zabawa taneczna z zespołem Bumerang.
Joanna Szymkowska.
Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności;
- zaświadczenie o dochodach ( z Urzędu
Skarbowego / z zakładu pracy za 3 ostatnie
miesiące brutto);
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy – w przypadku osób bezrobotnych,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki ze
szkoły dziecka;
- dokument potwierdzający stałe zameldowanie dziecka na terenie gminy Kobierzyce, (kserokopia dowodu osobistego w przypadku uczniów pełnoletnich);
- akt urodzenia dziecka.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją
należy składać w terminie do 30 września
2008r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w pok. nr 20. Tu
również można pobrać potrzebne druki dokumentów. Koordynatorem programu jest
pracownik socjalny Marta Kozłowska tel.
071/36 98 009 lub 071/36 98 000.
Marta Kozłowska
SPORT/INFORMACJE
SPORT
10
Wkrótce ruszy budowa hali sportowej
Umowa
podpisana
10 września 2008r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę hali sportowo –
widowiskowej w Kobierzycach.
Umowa została podpisana w Urzędzie
Gminy Kobierzyce przez wójta gminy Ryszarda Pacholika, przy kontrasygnacie
skarbnika gminy Marii Prodeus oraz ze
strony wykonawcy firmy BERGER BAU
GmbH umowę podpisał upoważniony
pełnomocnik Thomas Lorkowski.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 15 września 2008r. a
planowany termin zakończenia budowy
zgodnie z umową to 15.12.2010r.
Turniej Piłki Siatkowej
„Niegościnni”
gospodarze
Piękna pogoda towarzyszyła turniejowi piłki siatkowej, który odbył się 6 września na
boisku sportowym w Bielanach Wrocławskich.
Turniej był jednym z elementów Pikniku
Familijnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej. Gospodarze okazali się „niegościnni”
pokonując Przedsiębiorców Kąteckich oraz
reprezentacje Urzędu Gminy po 2:0. Urzędnicy okazali się także słabsi od Przedsiębiorców Kąteckich ulegając im 0:2.
Końcowa kolejność turnieju:
1. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi
Kobierzyckiej
2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich
3. Urząd Gminy Kobierzyce
Wojciech Duczek
moja gmina – moja wieś
Nordic Walking, czyli...
Sposób na stres
Walking wywodzi się z Finlandii, najpierw jako sport uzupełniający dla sportowców, a późNornic
niej dla szerokiej pojętej społeczności.
Jest to dyscyplina modna, uprawiana na
powietrzu, satysfakcjonująca. Jest zalecana dla osób zdrowych - kształtowanie wytrzymałości, siły, koordynacji, zwinności,
często zwanej ruchliwością oraz dla osób
z dysfunkcjami związanymi z rozwojem
chorób cywilizacyjnych: m.in. nadwagą, cukrzycą, nadciśnieniem, zwyrodnieniem stawów.
Nordic Walking to naturalny i fizjologiczny schemat ruchu. Uprawiana niezależnie od: wieku, płci, sprawności fizycznej, pogody, pory roku, terenu (las, plaża,
góry, park). Wysiłek dostosowany jest do
sprawności i umiejętności ćwiczących,
pozytywne oddziaływanie na układ krążenia, oddechowy, mięśniowy i kostny.
Jest stosowany także w rekonwalescencji
sportowców.
NW w zależności od kondycji fizycznej
i celów treningowych, rozróżniamy poziom: zdrowotny, fitness i sportowy. Po-
trzebne są tylko odpowiednio skonstruowane jednoczęściowe kije oraz dobre
buty. Czas zajęć ok. 80 min. Chodzimy
we Wrocławiu, Park Oporów, Południowy, Wschodni, tereny Biskupina, w Długołęce, ale możemy stworzyć grupę w Kobierzycach.
W Europie boom nastąpił w latach 90tych, od 1997 r. powstają regularne grupy.
Celem rozpropagowania idei uprawiania
NW w gminie Kobierzyce zamierzamy
zorganizować spotkanie dla osób zainteresowanych - dla pań pragnących utrzymać lub osiągnąć smukłą sylwetkę, dla
uczestników aerobiku, gimnastyki odchudzającej, dla osób mających problemy z narządem ruchu, z układem krążenia itp. mini prelekcję, a następnie pokaz
połączony ze spacerem z kijami.
mgr Aleksandra Torbus-Pawełko
instruktor NW
SEZON 2008/2009 ROZPOCZĘTY
Nasi w ligach
Szereg drużyn z naszej gminy występuje w ligach państwowych w zespołowych grach sportowych.
Przedstawiamy zestawienie zespołów i lig w jakich występują nasi reprezentanci i ich dorobek na
początku sezonu 2008/2009
PIŁKA NOŻNA
IV liga Dolnośląska – GKS I Kobierzyce – po 7 meczach 5 punktów, 14 miejsce (16 drużyn)
Kl. Okręgowa seniorów – Polonia Jaszowice – po 7 meczach 7 punktów, 11 miejsce (16)
Kl. B seniorów
V grupa – po 3 meczach:
Galakticos Solna – 9 punktów, 1 miejsce (12)
WKS Wierzbice – 9 punktów, 1 miejsce (12)
Wicher Domasław – 4 punkty, 4 miejsce (12)
GKS II Kobierzyce – 4 punkty, 6 miejsce (12)
Orzeł Pustków Wilczkowski – 4 punkty, 7 miejsce (12)
MKS Małuszów – 3 punkty, 9 miejsce (12)
Ślęża Tyniec nad Ślęzą – 1 punkt, 12 miejsce (12)
XII grupa – po 4 meczach:
Polonia Bielany – 7 punktów, 4 miejsce (11)
Kl. C seniorów
Wrocławska grupa I Tarant Krzyżowice – 4 mecze, 9 punktów, 2 miejsce (10)
LZS Magnice – 2 mecze, 6 punktów, 5 miejsce (10)
Sparta Pustków Żurawski – 3 mecze, 6 punktów, 6 miejsce (10)
Płomień Tyniec Mały – 3 mecze, 4 punkty, 7 miejsce (10)
Kl. Okręgowa juniorów starszych
– Polonia Jaszowice – po 5 meczach 12 punktów, 4 miejsce
(16)
Kl. Okręgowa juniorów młodszych
III grupa
Polonia Bielany – 5 meczy, 3 punkty, 11 miejsce (13)
Polonia Jaszowice – 3 mecze, 0 ponktów, 13 miejsce (13)
Terenowa kl. jun. starszych
GKS Kobierzyce w trzech pierwszych kolejkach 3 zwycięstwa
– 3-2 z Brożcem, 3-2 ze Starym Śleszowem i 5-1 z Nefrytem
Jordanów
Terenowa kl. trampkarzy
GKS Kobierzyce w trzech pierwszych meczach uległ Wratislavii
1-2, Parasolowi I Wrocław 1-2 oraz Wulkanowi Wrocław 2-4
Oldboje
1 liga – Bury Kobierzyce – po 5 kolejkach, 3 punkty, 9 miejsce
(12)
2 liga – grupa 3 – po 4 kolejkach:
Polonia Jaszowice, 6 punktów, 4 miejsce (10)
Polonia Bielany, 6 punktów, 6 miejsce (10)
PIŁKA RĘCZNA
KPR Kobierzyce będzie występować w ligach dolnośląskich w
trzech kategoriach wiekowych – dziewczynek (do lat 13)
- młodziczek (do lat 15)
- juniorek młodszych (do lat 17)
Rozgrywki w piłce ręcznej w kategoriach młodzieżowych
rozpoczną się w październiku.
Naszym reprezentantom życzymy sukcesów!!
Wojciech Duczek
INFORMACJE/OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
moja gmina – moja wieś
11
Wójt Gminy Kobierzyce
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami)
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce
Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji pozarządowych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze zmianami), osób prawnych
i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych
realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego
zakresu działania Gminy Kobierzyce.
Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:
A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a)Organizacja szkolenia oraz udział zespołów seniorów i juniorów starszych w
rozgrywkach ligi okręgowej piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na
terenie wsi Jaszowice
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 31
000 zł
b) Organizacja szkolenia oraz udział w kwalifikowanych zawodach
sportowych zespołu juniorek młodszych piłki ręcznej w I rundzie sezonu
2008/2009 na terenie wsi Kobierzyce
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 15
000 zł
c)Organizacja szkolenia oraz zabezpieczenie przejazdów na mecze ligowe
zespołu seniorów i juniorów piłki nożnej w I rundzie sezonu 2008/2009 na
terenie wsi Kobierzyce
- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 20
000 zł
I. Warunki realizacji zadań
Elementarnym warunkiem realizacji powierzonych bądź wspieranych zadań
publicznych jest dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji, zgodnie
z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w
ofercie.
II. Zasady przyznawania dotacji
1)wspieranie i powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert,
2)podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi
w pkt. I i III ogłoszenia,
3)prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie meryto-
rycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy Kobierzyce,
4)oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy
Kobierzyce
5)oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy,
6)Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty,
7)kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
8)o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub
telefonicznie,
9)od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
10)warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji
projektu umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a organizacją składającą ofertę według
wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują
osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,
11)w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem
zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty,
12)działania w ramach dofinansowanego projektu, których koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy; żadne
koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia
umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie
będą pokrywane ze środków dotacji,
13)dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do 15 dni po podpisaniu
umowy.
III. Terminy i tryb składania ofert
1.Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 22
września 2008r.
2.Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe
łącznie do kwoty 66 000 zł.
3.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 18 września 2008 r.
4.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 17 września 2008 r.
do godz. 11.00:
a)oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207) – formularz
dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce,
b)aktualnego odpisu z rejestru– dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym
c)potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu
d)sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (dotyczy tych
podmiotów,
które w 2007 r. nie korzystały z dofinansowania projektów na realizację zadań
publicznych Gminy Kobierzyce w tym zakresie).
5.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie
będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w
sposób przejrzysty.
6.Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a)merytoryczne (zasięg oraz mierzalny cel działania),
b)finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych
nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
c)organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d)zakładani partnerzy i beneficjenci
V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych
zadań w roku 2007 r.
Lp.
1.
2.
3.
Rodzaj zadania
Szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w
kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci, młodzieży i
dorosłych w piłce nożnej na terenie wsi KobierzyceSzkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w
kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci, młodzieży i
dorosłych w piłce nożnej na terenie wsi Jaszowice
Szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w
kwalifikowanych zawodach sportowych dzieci, młodzieży
w piłce ręcznej na terenie Gminy Kobierzyce
Razem
Kwota w zł
171 600 zł
30 000 zł
37 000 zł
VI. Informacje dodatkowe
1.Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Wojciech Duczek (071)
36-98-186.
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego
unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu
konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Relacja z przebiegu projektu oraz jego pierwsze pozytywne efekty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zakończył część szkoleniową projektu pt. „Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych”. Część szkoleniowa złożona była z aktywizacji zdrowotnej- terapii psychologicznej oraz trzech kursów zawodowych (kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym, kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz
kurs opiekuna OPS).
Pierwszy etap szkoleń tzn. aktywizacja zdrowotna – terapia psychologiczna, był obowiązkowy dla wszystkich 20 uczestników projektu. Dzięki tym zajęciom uczestnicy uzyskali umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego,
rozmowy z pracodawcą oraz odpowiedniej prezentacji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników miał również możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem, podczas której mógł się podzielić
swoimi wątpliwościami lub porozmawiać o swoich przyszłych planach zawodowych. Na zakończenie każdy Beneficjent Ostateczny otrzymał swój profil zawodowy oraz zaświadczenie ukończenia kursu.
Kolejnym krokiem był podział grupy na trzy mniejsze w zależności od kursu, w którym zadeklarowali chęć uczestnictwa.
1)Kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym wybrało pięciu mężczyzn. Kurs rozpoczął się 13 maja i miał miejsce we Wrocławiu. Obejmował część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne prowadzone były
w siedzibie Centrum Edukacji Zawodowej „Mur” na ul. Kruszwickiej 26-28, natomiast praktyczne odbywały się na ul. Fabrycznej 14. Kurs zakończony został testem wiedzy oraz umiejętności.
2)Kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej wybrało pięć kobiet. 19 maja rozpoczął się kurs i odbywał w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na ul. Krakowskiej 56-62, w salach przystosowanych do zajęć.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15- 16.15. Zakończył się 10 czerwca testem, który potwierdził umiejętności uczestniczek.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce
tel: -4871( 36-98-00, fax: (-4871) 36-98-001
Skarby Ziemi Kobierzyckiej
Otwarcie
wystawy
11 września w Sali Błękitnej Urzędu Gminy w
Kobierzycach odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy „Skarby Ziemi Kobierzyckiej” poświęconej badaniom archeologicznym w Domasławiu.
Wobec licznie przybyłych gości wystawę otworzyli wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik oraz prof. Bogusław Gediga- kierownik Zespołu Badań Instytutu Archeologii i
Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu.
- To co odkryliśmy podczas prac prowadzonych w okolicach Domasławia przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania. Tego nie
da się nawet oszacować. To co odkryliśmy
zmienia nasze wyobrażenia o życiu i kulturze mieszkańców tamtych czasów(VIII
– V wiek przed narodzeniem Chrystusa).
Wszystkie znaleziska są bezcenne, ale kultowy wózek ceramiczny - to eksponat światowego formatu - powiedział prof. Bogusław Gediga.
- Przede wszystkim chcielibyśmy, aby jak
najwięcej mieszkańców z naszej gminy
obejrzało tę wystawę. O odkryciach z Domasławia zrobiło się głośno nie tylko w kraju, ale i za granicą. To oczywiście ma swój
wymiar propagandowy, jeśli chodzi o gminę Kobierzyce i chcemy ten rozgłos wykorzystać. Myślimy o utworzeniu muzeum regionalnego - dodał wójt Ryszard Pacholik.
Janusz Kołodziej

Podobne dokumenty

Wrzesień

Wrzesień Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kobierzyce na stoisko edukacyjne, które otwarte będzie na Dożynkach Gminnych w dniu 24.08.2014 r. w godz. 12.00 - 20.00 w pobliżu miasteczka dziec...

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce

Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Bardziej szczegółowo