Program konferencji - Biblioteka Główna UEP

Transkrypt

Program konferencji - Biblioteka Główna UEP
10.10 – 10.30
Wokół rachunków bibliotecznych hr. Adama Tytusa
Działyńskiego
mgr Monika Małecka – Biblioteka Kórnicka PAN
10.30 – 10.50
Spuścizna Włodzimierza i Magdaleny Bartoszewiczów
w zbiorach Biblioteki Raczyńskich
mgr Magdalena Bugajewska – Biblioteka Raczyńskich
w Poznaniu
11.00 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 12.20
Nasi antenaci. Spuścizny profesorów Edwarda Taylora
i Zbigniewa Zakrzewskiego w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu
dr Alicja Szulc – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
12.20 – 12.40
Trzy siedziby Biblioteki – czyli o tym, jak zmieniała się
Biblioteka Główna UMP na przestrzeni lat
mgr Roma Hajduk, mgr Maria Kaczkowska, mgr Karolina
Pleszewska – Biblioteka Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
Biblioteki, bibliotekarze, zbiory
– historia zawsze żywa
II konferencja poznańskich bibliotek naukowych
pod patronatem JM Rektora UEP
14 września 2016, sala 111A
(Budynek Główny UEP, al. Niepodległości 10)
8.30 – 9.00
PROGRAM KONFERENCJI
Rejestracja
9.00 – 9.10
Otwarcie konferencji
9.10 – 9.30
Dawne biblioteki Poznania i Wielkopolski
mgr inż. Roman Tomaszewski – Biblioteka Główna
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
12.40 – 13.00
Andrzej Wojtkowski – historyk, bibliotekarz, bibliograf
mgr Szymon Malczewski – Biblioteka Raczyńskich
w Poznaniu
9.30 – 9.50
Kornel Michałowski – bibliotekarz, bibliograf,
muzykolog
mgr Andrzej Jazdon – Biblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu
13.00 – 13.20
Biblioteka Politechniki Poznańskiej w latach 1919–2016.
Od trudnych początków po nowoczesność
mgr Renata Joanna Tomaszczak – Biblioteka Politechniki
Poznańskiej
9.50 – 10.10
Charakterystyki stanów kont czytelniczych jako
wskaźniki prognozowania wykorzystania zasobu
drukowanego w bibliotekach akademickich
dr hab. Mirosław Górny – Poznańska Fundacja Bibliotek
Naukowych
13.20 – 13.40
Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej – Akademii
Handlowej w Poznaniu
dr Artur Wierzbicki – Biblioteka Główna Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
13.40 – 14.00
Dyskusja, podsumowanie konferencji

Podobne dokumenty