ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA LUB

Komentarze

Transkrypt

ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA LUB
ZGŁOSZENIE WOLNEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA LUB PRZYGOTOWNIA ZAWODOWEGO
I. Informacje dotyczące pracodawcy
1. Nazwa pracodawcy: Fundacja Mazurymedia
2. Dane osoby reprezentującej pracodawcę:
Stanowisko: telefon:
3. Adres pracodawcy: ul. Profesorska 7 m. 19, 10-080 Olsztyn
4. Numer statystyczny pracodawcy (REGON): 360951512
5. Forma własności: krajowych osób fizycznych
6. Podstawowy rodzaj działalności w/g EKD:
7. Liczba zatrudnionych pracowników: 0
II. Informacje dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia lub przygotowania zawodowego
8. Nazwa zawodu: Dziennikarz
9. Kod zawodu: 264201
10. Nazwa stanowiska: Dziennikarz telewizyjny
11. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia - przygotowania zawodowego: 1
12. Wnioskowana liczba kandydatów: 10
13. Miejsce wykonywania pracy: ul. Kołobrzeska 1, 10-080 Olsztyn, tel.: 669-769-557
14. Dodatkowe informacje:
15. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o dzieło
16. Zmianowość: nie dotyczy
17. Wysokość wynagrodzenia (miesięcznie): od 2 000,00 zł.
18. System wynagradzania:
19. Data rozpoczęcia zatrudnienia: 02.05.2016
20. Wymagania - oczekiwania pracodawcy:
rodzaj wymagania
opis
staż
wykształcenie
zawód
umiejętność
uprawnienie
wyższe (w tym licencjat), typ:
inne
Dziennikarz
znajomość programów MS
OFFICE
prawo jazdy kat. B
waga
0.00
konieczne
0.00
pożądane
0.00
konieczne
0.00
konieczne
umiejętność pisania i redagowania tekstów (bardzo dobra znajomość zasad poprawnej polszczyzny- znajomość zasady stylistyki,
interpunkcji, gramatyki oraz ortografii) , umiejętność wyszukiwania informacji , ogólna wiedza o bieżących wydarzeniach kulturalnych,
edukacyjnych, społecznych i gospodarczych z Olsztyna i regionu, kreatywność i zaangażowanie , wysoko rozwinięte umiejętności
interpersonalne i kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie działań , łatwość w nawiązywaniu
kontaktów
21. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:
tworzenie i redakcja materiałów informacyjnych
III. Adnotacje urzędu pracy
22. Numer pracodawcy:
23. Data przyjęcia zgłoszenia: 16.03.2016
24. Numer zgłoszenia: StPr/16/0559
25. Sposób przyjęcia dokumentu: Internet
26. Data anulowania zgłoszenia:
27. Imię i nazwisko pracownika urzędu pracy: Aldona Załoga
28. Inne informacje: st.18
Syriusz: 28620 - Olsztyn - wyk. Aldona Załoga dn. 17.03.2016
Strona 1

Podobne dokumenty