the slide set in pdf

Komentarze

Transkrypt

the slide set in pdf
ZENTIVA W SKRÓCIE
Poland
NASZE RYNKI
Czech Republic
Germany
Estonia
Zentiva działa obecnie
na 32 rynkach i dociera
ze swoimi produktami do
blisko 800 mln osób.
Latvia
United Kingdom
France
Lithuania
Portugal
Slovakia
Hungary
Kazakhstan
Russia
Cyprus
Switzerland
Turkey
Ukraine
Italy
Bulgaria
Slovenia
Romania
Greece
Albania
Zentiva jest trzecią
co do wielkości
i najszybciej rozwijającą
się firmą produkującą
leki generyczne
w Europie.
Zentiva zatrudnia 6500
pracowników
NASZA MISJA I WIZJA
NASZA MISJA
NASZA WIZJA
Wychodząc naprzeciw potrzebom
coraz większej liczby pacjentów
z różnych krajów, Zentiva oferuje
szerokie portfolio wysokiej jakości
leków w przystępnych cenach.
Zentiva, jako członek Grupy Sanofi, dąży do tego, by stad
się najbardziej innowacyjnym wytwórcą leków generycznych
w Europie. Już teraz jest jednym z najszybciej rozwijających
się europejskich producentów leków generycznych,
a za kolejne pięd lat zamierza dotrzed do dwukrotnie
większej liczby pacjentów.
W tym celu firma planuje rozszerzyd portfel produktów
oraz zwiększyd zasięg geograficzny swojej oferty. Ambicją
Zentivy jest znaleźd się w pierwszej trójce największych firm
na wszystkich rynkach, na których firma jest obecna.
CENIONY PARTNER
NA RYNKU LEKÓW
GENERYCZNYCH
Jérôme Silvestre
P R ES I D E N T O F Z E N T I VA
„Pozytywne wartości jakie
są kojarzone z nazwą Zentiva sprawiły,
że wybraliśmy tę nazwę jako markę,
pod którą działamy na rynku leków
generycznych w całej Europie.”
DŁUGA HISTORIA
PRODUKCJI WYSOKIEJ JAKOŚCI
LEKÓW W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Racjonalizacja
biznesu
Początki spółki
Zentiva związane są z
apteką „Pod Czarnym
Orłem” w Pradze
1488
1930
Wykup
menedżerski
1998
Początek produkcji
w zakładzie
w Pradze
Jeden z głównych uczestników rynku
Europy Środkowo-Wschodniej
prowadzący ekspansję międzynarodową
Wzrost w regionie
Przejęcie spółki
Slovakofarma +
utworzenie korporacyjnej
marki Zentiva
2000
2003
Wdrożenie nowych
procesów biznesowych
i nowej struktury
2004
Zentiva przejęła spółkę
Sicomed – wiodącego
producenta leków
generycznych
w Rumunii
2005
Zentiva debiutuje na
giełdach w Pradze
i Londynie
2007
2009
Zentiva przejęła Eczacibaci
Generic Pharmaceuticals –
wiodącą firmę
farmaceutyczną w Turcji
Zentiva –ważny
element
strategii spółki
Sanofi
w obszarze
leków
generycznych
w Europie
CENTRA PRODUKCYJNE ZENTIVY
Jesteśmy jednym z największych producentów leków
generycznych w Europie (ujęcie ilościowe).
CZ / Praga
SK / Hlohovec
Praga
Hlohovec
Bukareszt
RO / Bukareszt
Lüleburgaz
TR / Lüleburgaz
ZAKŁADY BADAWCZOROZWOJOWE
ZENTIVY
4 zakłady badawczo-rozwojowe
w Monachium
w Pradze
w Hlohovcu
w Lüleburgaz
Praga
Monach
Hlohovec
Lüleburgaz
SZEROKA OFERTA LEKÓW
W PRZYSTĘPNYCH
CENACH
Nasze szerokie portfolio
produktowe obejmuje ponad
400 cząsteczek, mających
zastosowanie we wszystkich
głównych obszarach
terapeutycznych.
CHOROBY UKŁADU
KRĄŻENIA
CHOROBY UKŁADU
MOCZOWO-PŁCIOWEGO
CHOROBY KOBIECE
CHOROBY UKŁADU
ODDECHOWEGO
CHOROBY INFEKCYJNE
CHOROBY
OŚRODKOWEGO
UKŁADU NERWOWEGO
DOLEGLIWOŚCI
BÓLOWE
CHOROBY ŻOŁĄDKA I
JELIT
GŁÓWNE OBSZARY TERAPEUTYCZNE
NASZA POZYCJA GWARANTEM
SUKCESU
Zentiva, częśd Grupy Sanofi, jest trzecią co do wielkości firmą
produkującą leki generyczne w Europie.
Jesteśmy najszybciej rozwijającą się firmą tego sektora w Europie.
Prowadzimy działalnośd na dużym obszarze geograficznym w obrębie całej Europy,
dzięki czemu docieramy ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób.
Posiadamy szerokie i zróżnicowane portfolio ponad 400 produktów, stosowanych
w kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak choroby układu krążenia, układu
pokarmowego, układu moczowego, choroby kobiece, leczenie bólu i choroby
ośrodkowego układu nerwowego.
Lipiec 2011 r.
Grupa Sanofi
www.sanofi.com
OBECNOŚD NA CAŁYM ŚWIECIE
Ameryka Północna
Europa
Japonia
15 106 pracowników
54 815 pracowników
3 153 pracowników
9 484 mln €(1)
11 609 mln €(2)
2 225 mln €
Ameryka Łacioska
Afryka/Bliski Wschód
Region Azji i Pacyfiku
4 529 pracowników
15 081 pracowników
8 891 pracowników
2 735 mln €
Afryka: 846 mln €
Bliski Wschód:
789 mln €
(1) USA + Kanada + Portoryko
(2) Europa Zachodnia + Europa Wschodnia + Turcja
(3) Australia + Nowa Zelandia
Wszystkie dane cytowane za Informacją Prasową z 9 lutego 2011 r.
Azja: 1 983 mln €
Region Pacyfiku(3):
713 mln €
SANOFI
ŚWIATOWY LIDER SEKTORA OCHRONY ZDROWIA
1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH GRUP
FARMACEUTYCZNYCH NA ŚWIECIE
100
OBECNOŚĆ W
100
KRAJACH
30 384
30 384 mln €
WZROST SPRZEDAŻY BRUTTO W 2010 R. O 3,7%
W PORÓWNANIU Z DEKLAROWANYMI DANYMI
ZA ROK 2009
100 000
Ponad
100 000
PRACOWNIKÓW NA CAŁYM
ŚWIECIE
S T R AT E G I A G R U P Y
Ambicja Sanofi:
Byd światowym liderem sektora ochrony
zdrowia, nastawionym na realizację potrzeb
pacjentów, oferującym zróżnicowany
portfel produktów.
ZENTIVA PL Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. +48 22 280 80 00
Fax. +48 22 280 80 01
www.zentiva.pl