Co robić gdy ulatnia się gaz? 1. Zamknij kurek gazowy i zawór gazu

Transkrypt

Co robić gdy ulatnia się gaz? 1. Zamknij kurek gazowy i zawór gazu
Co robić gdy ulatnia się gaz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamknij kurek gazowy i zawór gazu w mieszkaniu.
Nie włączaj, nie wyłączaj światła ani innych urządzeń elektrycznych.
Nie zapalaj zapałek, zapalniczki, nie pal papierosa.
W zagrożonym miejscu nie posługuj się telefonem.
Otwórz szeroko okna.
Wyjdź z domu i natychmiast zawiadom POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
oraz administratora budynku.
7. Nie podejmuj na własną rękę prób naprawy urządzeń i instalacji gazowych.
Co zmniejsza ryzyko wybuchu gazu?
1. Sprawna wentylacja.
2. Coroczna kontrola instalacji, przyborów gazowych oraz kanałów wentylacyjnych.
3. Konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń gazowych wyłącznie przez osoby do
tego uprawnione.
4. Stosowanie domowych wykrywaczy gazu (tzw. „czujki gazu”). Jej zakup obejmuje
ulga podatkowa.
Gaz to wydajne, wygodne, ekologiczne i bezpieczne, paliwo jeżeli:
1. instalacja i przybory gazowe są sprawne;
2. podczas spalania gazu zapewniona jest prawidłowa wentylacja i odpływ spalin
gazowych, dlatego nie zasłaniaj w mieszkaniu kratek wentylacyjnych, dbaj
o drożność przewodów wentylacyjnych.
3. Usunięta zostanie natychmiast każda nieszczelność instalacji lub urządzenia
gazowego.
4. Nie pozostawisz bez nadzoru z palącym się gazem, term, podgrzewaczy wody,
przyborów gazowych, itp.
KUCHNIA
1. W pomieszczeniu z kuchnią gazową musi być czynna wentylacja.
2. Gaz ziemny nie truje – trujący jest bezwonny czad zawarty w spalinach gazu.
3. Czad nie pojawi się, gdy jest czynna wentylacja.
4. Niesprawne kuchnie gazowe, podgrzewacze wody itp. urządzenia zastąp nowymi
(przysługuje ulga podatkowa).
ŁAZIENKA
1. Podgrzewacz wody musi być podłączony do sprawnie działającego kanału
spalinowego.
Pamiętaj ! Nowoczesne podgrzewacze wody mają automatyczne działające
zabezpieczenia dlatego stare przybory warto zastąpić nowymi.
2. Otwory wentylacyjne w drzwiach i kratki do kanałów wentylacyjnych muszą być
bezwzględnie odkryte.

Podobne dokumenty