KALENDARZ ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ZESPOLE

Transkrypt

KALENDARZ ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ZESPOLE
KALENDARZ ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI
na rok szkolny 2016/2017
wrzesień
miesiąc
działanie
Działania związane z ukonstytuowaniem się prezydium
Samorządu Uczniowskiego
Bieg Orłowski
Konkurs techniczny „Jesienny kosz” dla uczniów kl.0 –
III szkoły podstawowej
„Jej wysokość ŚLIWKA” - dzienny blok zajęć
prozdrowotnych
październik
Sesja z plusem
Konkurs wiedzy o olimpiadzie
Sprzątanie Świata
Obchody święta patronów szkoły – wycieczka klas VI do
Helu
Obchody święta Komisji Edukacji Narodowej:
- konkurs „Rozpoznaj nauczyciela”
- montaż słowno- muzyczny
Otrzęsiny gimnazjalistów (Samorząd Uczniowski)
Święto Pieczonego Ziemniaka dla klas 0 – III SP
Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych
„Weź kwiatka dla dzieciaczka” - zbiórka dla hospicjum z
okazji Dnia Nauczyciela
Ślubowanie i pasowanie na ucznia klas pierwszych SP
Międzyszkolny konkurs plastyczno - techniczny firmy
SALVIT (akcja „Owoce i warzywa”)
Konkurs recytacji wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy
listopad
Pumpkin Day - Szkolny Dzień Dyni dla klas IV – VI szkoły
podstawowej i I - III gimnazjum
Pielgrzymka autokarowa szlakiem św. Jana Pawła II Kraków, Wadowice, Częstochowa
Integracyjny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
„ Człowiek i jego sprawy” dla klas 4-6 i gimnazjum
Święto Odzyskania Niepodległości
Dzielnicowa międzyszkolna Parada Niepodległości
Święto Odzyskania Niepodległości - udział uczniów w
paradzie ulicami Gdyni
Międzynarodowy Tydzień Przedsiębiorczości
Akcja charytatywna „Idzie zima - pomóż zwierzętom”
„Dzień pluszowego misia” - blok zajęć dla maluchów
Program Euroweek - Szkoła Liderów
dla gimnazjalistów
koordynator
Sabina Tylawska
Aneta Januszewska
Iwona Goc
Ewa Wildt
Elżbieta Staniszewska
Ewa Kiełb
Emilia Dunst
Elżbieta Orzoł
Izabela Orłowska
Beata Wolińska - Sińczak
Sabina Tylawsk
Joanna Własów
Sabina Tylaska
Anna Michalak
Maria Radajewicz – Samul
Agnieszka Dostatni
Anna Wrześniewska
Ewa Kossmann
Ewa Kossmann,
Marzena Piasecka
Magdalena Wysocka - Janasiewicz
ks. Henryk Mruczkowski
s.Wioleta Chuda
Beata Dobrowolska
Joanna Własów
Joanna Własów
Wojciech Ostrowski
Beata Wolińska
Dorota Datta
Joanna Bienia – Fijas
Agnieszka Zegarlicka
Ewa Kossmann
Marzena Piasecka
Agnieszka Kossmann
Elżbieta Staniszewska
Joanna Bienia - Fijas
Agnieszka Zaklikocka
KALENDARZ ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI
na rok szkolny 2016/2017
Wojewódzki konkurs języka angielskiego - etap szkolny
Konkurs techniczny „Dynia” oraz „Święto dyni”dyniowe przysmaki (kiermasz)
Konkurs językowo - plastyczny „English Board Game”
dla klas IV – VI szkoły podstawowej
Wojewódzki konkurs informatyczny - etap szkolny
Wojewódzki konkurs fizyczny - etap szkolny
Międzyszkolny konkurs przyrodniczo-informatyczny
„Myszka Z” - etap szkolny
Wojewódzki konkurs „Bęc jabłkiem w głowę” eliminacje szkolne
Wojewódzki konkurs chemiczny - etap szkolny
Wojewódzki konkurs matematyczny- etap szkolny
Wojewódzki konkurs biologiczny - etap szkolny
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
Konkurs matematyczny kl.IV
Kuratoryjny konkurs z geografii
Wojewódzki konkurs z języka niemieckiego
Wojewódzki konkurs z języka polskiego
Lekcja w terenie dla klas VI z związku z rocznicą
wydarzeń grudniowych w 1970 r.
grudzień
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
marzec
luty
styczeń
Agnieszka Zaklikocka
Edyta Biechowska
Elzbieta Dudkowska
Edyta Biechowska
Jolanta Rucka
Marta Gajewska
Tomasz Truszkowski
Tomasz Truszkowski
Marta Gajewska
Tomasz Truszkowski
Jan Mandrysz
Emilia Dunst
Izabela Orłowska
Grażyna Piątkowska
Ewa Kiełb
Agnieszka Kulka-Radko
Paulina Skowrońska
Małgorzata Czaczka
Natalia Delbas
Beata Wolińska - Sińczak
Alicja Komasara
Anna Kasicka-Kłos
Ewa Kossmann
„Świąteczne pierniki” - kiermasz
Konkurs plastyczny dla klas IV - VI i I-III gimnazjum
Sabina Tylawska
„Najpiękniejsza karta Bożonarodzeniowa”
„Świąteczna bombka” – konkurs dla kl. I - III szkoły Anna Wrześniewska
podstawowej
Elżbieta Staniszewska
Jasełka dla uczniów szkoły podstawowej
s. Wioleta Chuda
Jasełka dla uczniów gimnazjum
ks. Henryk Mruczkowski
Bal karnawałowy kl 0 – III
Elżbieta Dudkowska
Dzień Kubusia Puchatka - blok zabaw i zajęć plastyczno - Elżbieta Staniszewska
technicznych
Agnieszka Kossmann
ks. Henryk Mruczkowski,
Wojewódzko -Metropolitarny Konkurs Biblijny
s.Wioleta Chuda
Izabela Orłowska
Konkurs „Zapraszamy Ptaki do Gdyni”
Agnieszka Kulka Radko
Obchody 91 rocznicy uzyskania praw miejskich przez Małgorzata Czaczka
Gdynię
Joanna Własów
Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej SP.
Maria Radajewicz Samul
Rekolekcje wielkopostne
ks. Henryk Mruczkowski
s. Wioleta Chuda
s. Judyta Michalska
Kiermasz z okazji 8 marca
Elżbieta Staniszewska
KALENDARZ ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI
na rok szkolny 2016/2017
Pierwszy dzień wiosny w klasach 0 – III - dzienny blok
zajęć pod hasłem „Zdrowe śniadanie”
Święto matematyki
Międzyszkolny Wielki Konkurs Tabliczki Mnożenia o
Wielką Tabliczkę Czekolady
Kangur - konkurs matematyczny
„Mały naukowiec” - prezentacja eksperymentów
Pierwszy dzień wiosny - konkurs na marzannę
kwiecień
Festiwal Talentów
Koerperteile in Sprichwoerter - konkurs plastyczno językowy
Konkurs leksykalno - gramatyczny z języka angielskiego
dla klas IV - VI szkoły podstawowej
Konkurs czytania ze zrozumieniem
Konkurs plastyczno - językowy „I like English” dla
uczniów klasy zerowej.
Szkolny konkurs matematyczny dla klas IV-VI
Tydzień Języka Ojczystego i międzyszkolne, integracyjne
„Paszczodźwięki”
maj
Plastyczny konkurs wielkanocny
czerwiec
Grażyna Piątkowska
Ewa Kossmann
Magda Karniewska
Ewa Kiełb
Emilia Dunst
Elżbieta Dudkowska
Agnieszka Kulka-Radko
Katarzyna Bach
Wojciech Ostrowski
Paulina Skowrońska
Sabina Tylawska
Edyta Biechowska
Ewa Wildt
Agnieszka Zaklikocka
Ewa Kiełb
Emilia Dunst
Karina Jagodziewska
Alicja Lenkiewicz
Elżbieta Dudkowska
s. Wioleta
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Świętach Majowych
Dorota Datta
Konkurs na Majową Szatę Szkoły
Sabina Tylawska
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
Agnieszka Kulka – Radko
Konkurs wiedzy ogólnej „OMNIBUS” dla najmłodszych
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych dla klas I - III
gimnazjum
Elżbieta Dudkowska
Agnieszka Andrasz – Kosek
Magdalena Wysocka - Janasiewicz
Marta Gajewska
Jolanta Rucka
Jolanta Rucka
Marta Gajewska
Rowerowy maj dla klas IV-VI
Scratch Day, czyli Mistrzowie Kodowania prezentują…
Egzaminy na kartę rowerową
Marta Gajewska
Jolanta Rucka
Szkolny Turniej Znajomości Lektur Szkolnych
Małgorzata Czaczka
Festyn Rodzinny
listopadkwiecień
Marzena Piasecka
Konkurs ekologiczny Ekspert EE
Agnieszka Zegarlicka
Iwona Krzyżanowska
Elżbieta Staniszewska
Izabela Orłowska
Agnieszka Kulka Radko
KALENDARZ ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI
na rok szkolny 2016/2017
akcje całoroczne
Fotograficzny konkurs ekologiczny Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Wielki Mataton Czytelniczy dla uczniów szkoły
podstawowej
Tomasz Truszkowski
Joanna Własów
Natalia Delbas
Wielki Mataton Czytelniczy dla gimnazjum
Alicja Lenkiewicz
Wielka Liga Czytelników
Maria Radajewicz Samul
Akcje prowadzone przez Szkolne Koło „Caritas”
Paulina Skowrońska
Akcje prowadzone przez Samorząd Uczniowski
Sabina Tylawska
Konkursy fotograficzne
Tomasz Truszkowski

Podobne dokumenty