regulamin - elektronicznezapisy

Transkrypt

regulamin - elektronicznezapisy
REGULAMIN
I Otwarte Mistrzostwa Zaspy w lekkoatletyce
1. Organizatorem zawodów jest ZKPiG nr 13, KL Lechia Gdańsk oraz Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec
2. Zawody odbędą się w dniu 11.09.2016 r. /niedziela/ na stadionie w Gdańsk – Zaspa Młyniec ul.
Startowa 6.
Początek zawodów o godzinie 9ºº
3. Program zawodów:
Kobiety
60m, 200m, 600m, w dal, rzut piłką lekarską
Mężczyźni
60m, 200m, 600m, w dal, rzut piłką lekarską
4. Prawo startu:
Dorośli:
Tylko 600 m – K + M – od 17 lat - LIMIT 50 osób
Dzieci i młodzież:
Kategorie:
Dzieci młodsze 7-9 lat (rocznik 2009,2008,2007)
Dzieci starsze 10-12 lat (rocznik 2006,2005,2004)
Juniorzy 13-16 lat (2003,2002,2001,2000)
Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji. W pozostałych może startować jako zawodnik „poza
konkurencją”.
5. Wszystkie biegi odbędą się w seriach na czas (pomiar ręczny). W konkurencjach technicznych, każdy
zawodnik będzie mógł oddać max 3 próby.
6. Konkurencje indywidualne zostaną przeprowadzone w przypadku zgłoszenia się na starcie co najmniej 3
zawodników/czek.
7. Zgłoszenia elektroniczny system zgłoszeń https://elektronicznezapisy.pl/event/310.html
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09. 09. 2016r. /piątek /do godz.24:00.
Nie ma opłat startowych
Zawodnikowi, który spóźni się na weryfikację 15' przed startem w konkurencjach biegowych i 20' w
technicznych grozi niedopuszczenie do startu w konkurencji.
9. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne
badania
lekarskie.
10. Zawodnik zobowiązany jest stanąć na starcie w odpowiednim obuwiu ( buty lekkoatletyczne z kolcami
lub adidasy) oraz stroju sportowym. Za nie przepisowy ubiór Sędzia Konkurencji może nie dopuścić
zawodnika do startu
10. Zawodnik w biurze zawodów otrzymuje – numer startowy.
11. Funkcję Sędziego Głównego Zawodów pełnić będzie Kamil Sośniak
12. Nagrody:
Miejsca 1-3 w każdej konkurencji z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymują pamiątkowe medale.
W uzasadnionych przypadkach czas rozpoczęcia, kolejność rozgrywania konkurencji oraz program
zawodów może ulec zmianie, o czym decyduje sędzia główny zawodów.
ORGANIZATOR

Podobne dokumenty