Amatorski Klub Siatkówki Kobiet „Szpachelki”

Transkrypt

Amatorski Klub Siatkówki Kobiet „Szpachelki”
Amatorski Klub Siatkówki Kobiet „Szpachelki”
Jerzmanki 43,
59-900 Zgorzelec
[email protected]
Celem Klubu jest:
 Działanie na rzecz krzewienia kultury fizycznej i rekreacji wśród kobiet i ich rodzin
na terenie Powiatu Zgorzeleckiego
 Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i izolacji społecznej.
 Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
popularyzowania aktywnego spędzania czasu.
 Promocja i popieranie rodzinnej aktywności fizycznej.
 Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia kultury fizycznej i
rekreacji w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.
 Popularyzacja
kontaktów
międzynarodowych
o
charakterze
sportoworekreacyjnym.

Podobne dokumenty