Plan XXXI Ogólnopolskiego Forum Młodych

Transkrypt

Plan XXXI Ogólnopolskiego Forum Młodych
Koło Teologiczne Alumnów
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu
zaprasza na XXXI Ogólnopolskie Forum Młodych
CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE
OD KONFRONTACJI DO DIALOGU
5-6 listopada 2015 r., Wrocław, pl. Katedralny 1, aula PWT
C ZW ART E K , 5 listopada
900 – 1330 SESJA NAUKOWA

Chrześcijanie i muzułmanie. Monoteiści stworzeni do dialogu czy skazani na konflikt?
ks. dr Adam Wąs SVD (KUL, Lublin)

Obecność muzułmanów w Europie. Problem imigracyjny
dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk (UW, Warszawa)

O rozumnej służbie Bożej – Benedykt XVI i islam
Tomasz Rowiński (Christianitas)

Czy krucjaty były wojną sprawiedliwą? Wyprawy krzyżowe w perspektywie dialogu
chrześcijańsko-muzułmańskiego
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (IH PAN)
1830 Msza święta w intencji prześladowanych chrześcijan (katedra św. Jana Chrzciciela)
ks. abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski
2000 Koncert poezji św. Jana Pawła II (kolegiata Świętego Krzyża)
Orkiestra Symfoniczna im. Księcia Jerzego II Piasta
P I ĄT E K , 6 listopada
900 Msza święta w języku łacińskim (kaplica seminaryjna)
ks. dr Adam Łuźniak, Rektor MWSD we Wrocławiu
1015 – 1330 SESJA NAUKOWA

Starożytne korzenie Kościołów chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)

Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu? Przykład Afryki Subsaharyjskiej
ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW, Warszawa)

Od ludobójstwa Ormian do ludobójstwa Chaldejczyków
ks. dr hab. Waldemar Cisło (UKSW, Warszawa)
1730 projekcja filmu pt. „Apostoł”
Zakazany na Zachodzie film o konwersji z islamu na chrześcijaństwo
2000 Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan (kolegiata Świętego Krzyża)
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor PWT we Wrocławiu
e-mail: [email protected]
www.facebook.pl/ofm.wroclaw

Podobne dokumenty