ŚWIĘTE PERŁY FRANCJI (117/2647)

Transkrypt

ŚWIĘTE PERŁY FRANCJI (117/2647)
ŚWIĘTE PERŁY FRANCJI
Symbol oferty:
117/2647
Państwo:
Wycieczka objazdowa
Region:
Inne
Miasto:
Inne
Transport:
Autokar
Profil wyjazdu:
Pielgrzymka
Wyżywienie:
śniadanie, Obiadokolacje
Zakwaterowanie:
Hotel
Wyposażenie:
Brak informacji
świadczenia:
transport komfortowym autobusem/ lotnicze
siedzenia,bar,video,WC; noclegi w Hotelach**/*** lub Domach
Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. (pok. 1-os za dopłatą);
śniadania, gorące obiadokolacje; ubezpieczenia KL i NW
• opieka duchowa Kapłana
• opieka pilota i przewodnika
INFO O PIELGRZYMCE
PIELGRZYMKA do FRANCJI autokarem na 12 dni na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z
PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE
Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM
SW-43 - Francja: Święte Perły Francji 12dni autobusem
(Kod: A-FR-12-1NPGR-117)
Program autorski AVE (E.Weintrit)
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
1 dzień
POLSKA - EINSIEDELN
3.00 zbiórka przy Parafii, po mszy św. przejazd w kierunku Szwajcarii przez Księstwo Liechtenstein, kolacja, nocleg w
Einsiedeln.
2 dzień
EINSIEDELN - ANNECY
Msza św. w Bazylice NMP, śniadanie, nawiedzenie grobu Patrona Szwajcarii Br.Klausa, króTka wizyta w Luzernie i Genewie,
kolacja i nocleg w okolicy Annecy (miasto św. Franciszka Salezego).
3 dzień
ANNECY - PARAY LE MONIAL
Śniadanie, msza św. w Bazylice Nawiedzenie (grób św.Joany de Chantal), spacer po mieście szlakiem św. Franciszka
Salezego, przejazd do Paray Le Monial (Sanktuarium NSPJ), kolacja, nocleg.
4 dzień
PARAY LE MONIAL - CLUNY - TAIZE
1/4
Msza św. w Kaplicy objawień, śniadanie, nawiedzenie romańskiej Bazyliki, ruiny Opactwa w Cluny, modlitwa we wspólnocie
ekumenicznej w Taize, kolacja, nocleg.
5 dzień
ARS - LA SALETTE
Śniadanie, przejazd do Sanktuarium Patrona Proboszczy św. Jana Marii Vianney w Ars - msza św., modlitwa przy grobie,
przejazd do Sanktuarim MB Płaczacej w La Salette), spotkanie z Księżmi Saletynami, audiovideo, modlitwa w miejscu
objawień, kolacja, procesja światła, nocleg.
6 dzień
LA SALETTE - NIMES
Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, przejazd do ST. Marie de la Mer - odpoczynek nad morzem w Prowansji, kolacja, nocleg
w okolicy Nimes.
7 dzień
NIMES - LOURDES
Śniadanie, przejazd do Lourdes (Sanktuarium Maryjne), zwiedzanie szlakiem św. Bernadety: dom rodzinny, nawiedzenie
sanktuarium, Msza św. w Bazylice NP, kolacja, rozważanie tajemnic różańca św. w procesji światła, nocleg.
8 dzień
LOURDES - ROCAMADOUR
Śniadanie, msza św w Bazylice NMP, droga krzyżowa, około 16.00 przejazd do Rocamadour (Sanktuarium M.B.) - nawiedzenie
sanktuarium, kolacja, nocleg.
9 dzień
ROCAMADOUR - LISIEUX
śniadanie, przejazd od Lisieux (św. Teresa), w drodze krótka wizyta w Katedrze św. Marcina w Tours, Msza św. w Karmelu,
kolacja, nocleg.
10 dzień
PARYŻ
Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych ze św. Teresą: dom rodzinny, grób błogosławionych rodziców, Bazylika - msza św.,
przejazd do Paryża, (św. Genowefa), wieża Eiffla, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie (6 Euro), nocleg.
11 dzień
PARYŻ
Śniadanie, msza św. w Kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (św. Katarzyna Laboure), zwiedzanie: wyspa Cite - Katedra
Notre Dame, dzielnica Łacińska, wzgórze Montmartre: Bazylika NSPJ - msza św, kolacja, nocny przejazd.
12 dzień
POLSKA
Śniadanie (we własnym zakresie), przejazd do Polski w godzinach wieczornych.
BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z
wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą
zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2
MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA
CENA*: W zależności od ilości osób
- Przy 43 - 44 os. - 599 EURO
- Przy 40 - 42 os. - 629 EURO
- Przy 35 - 38 os. - 669 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. (na Zamowienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)
* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
2/4
WARUNKI PŁATNOŚCI
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem {\b AVE} Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku {\b AVE} {\b formularz zgłoszeniowy}- który jest
jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.
Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu
Zwyczajem Biura {\b AVE} jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im
większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.
{\b Nabór i I rata} jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u
Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).
{\b Przy grupach autokarowych} podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako
depozyt w końcowym rozliczeniu.
{\b Przy grupach samolotowych} zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za
każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc
samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.
Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura {\b AVE} (wysyłając dowod wpłaty).
{\b KONTA AVE}
{\b KONTA ZŁOTÓWKOWE}
1. ALIOR BANK BIC: (swift): {\b albpplpw}
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
{\b KONTA WALUTOWE}
ALIOR BANK BIC: (swift): {\b albpplpw}
IBAN
{\b USD} PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
{\b EURO} PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
{\b WARUNKI PŁATNOŚCI}
{\b I rata} płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do.....
{\b Zamknięcie listy uczestników} - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty
całości.
{\b Zamkniecie listy:} data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.
W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu
nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.
{\b II rata:} kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)
{\b III rata:} kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….
Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu
Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o
miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu
(termin nalezy ustalić z Biurem)
3/4
Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie
pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną
(tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE
- transport komfortowym autobusem (lotnicze siedzenia), bar, video,WC
- noclegi w Hotelach**/*** lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3,4- os. (pok. 1-os za dopłatą)
- śniadania, gorące obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NW
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
POLECAMY
Polecamy zabrać około 30 Euro, 200 CK na koszty zwiedzania i 50 Euro na tzw. kieszonkowe
UWAGI
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą
ulec zmianom
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby
osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.
Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników (Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału
pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie
zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie
przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto
Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umowa zbiorowa)
TERMINY:
od: 2016-11-22 do: 2017-11-22 (12 dni), miejsca: zamów cena od: 2648 PLN = 599 EUR
dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
od: 2016-12-22 do: 2017-12-22 (12 dni), miejsca: zamów cena od: 2648 PLN = 599 EUR
dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
CENNIK:
Długość pobytu:
12 dni
Grupa cenowa:
A
Pobyt w obiekcie (obligatoryjny)
(*) cena podstawowa za osobę w pokoj. 2 lub 3 osobowym
599
Waluta: EUR
Aktualne ceny z systemu S.A.R.T.
(-) - cena usługi, podatku kalkulowana przy osobie lub gratis
(*) - kwota wliczona w cenę standardową
4/4

Podobne dokumenty