Piła NaGłos 13 maja 2016

Komentarze

Transkrypt

Piła NaGłos 13 maja 2016
Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na www.naglos.com.pl
Mówimy o tym, co ważne!
NaGłos
BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA KLINIKI TRWAŁA PONAD DWA LATA I KOSZTOWAŁA PRAWIE 50 MLN ZŁ
PIŁA
www.naglos.com.pl
Nr 9 (82), 13 maja 2016r.
ISSN 2299-8497
Bezpłatny dwutygodnik
Nożownik z Dolaszewa
nie trafi do więzienia?
28-latek, który w lutym nożem ciężko ranił swojego ojca, prawdopodobnie nie trafi
do więzienia. Prokuratrura
wystąpiła do sądu o skierowanie go na przymusowe leczenie psychiatryczne. str. 11
REKLAMA
Nowe skrzydło
kliniki gotowe!
INWESTYCJE | Zakończyła się rozbudowa pilskiej kliniki Ars Medical. Przy dotychczasowej siedzibie dobudowany został zupełnie nowy budynek, w którym znalazło się siedem użytkowych kondygnacji. W nowej części
kliniki znalazł się m.in. nowoczesny blok operacyjny, funkcjonował będzie również oddział intensywnej opieki medycznej i specjalistyczne poradnie. Inwestycja kosztowała prawie 50 milionów złotych. W związku z budową nowego skrzydła kliniki Ars Medical zamierza zatrudnić 30 osób personelu i rozpocząć współpracę
z 60. lekarzami specjalistami. W sobotę obiekt ma zostać uroczyście otwarty.
Str. 4
Lm a
K R E DYT Y
r c i n o
działamy od 1992
...z nami zawsze z górki!
- profesjonalny
kurs nauki jazdy kat. B
- jazdy doszkalające
- materiały szkoleniowe
dla każdego kursanta
- możliwość dostosowania
godzin nauki do kursanta
- promocje dla osób z polecenia,
zapisujących się w parach lub posiadających ulotkę reklamową
18
4
0
8
00
0
5
.
l
te
64-920 PIŁA, ul. Różana Droga 1a, www.naukajazdymarcino.pl
www.facebook.com/marcino.nauka.jazdy
y, e-mail: [email protected]
*
*
*
*
*
*
gotówkowe do 15 lat
konsolidacja do 15 lat
przy „złym” BIK - do 30.000
przy pustym BIK
bez zgody współmałżonka
gotówkowe bez BIK
* bez liczenia zdolności - do 30.000
* dla rolników - liczymy hektary i faktury
* dla firm
bez ZUS i US
bez wykazywania dochodów
ze środków UE - 2% rocznie
Piła, ul. Drygasa 29 - parter 67 / 213-00-82
kredyty.nasze.com
AUTOPROMOCJA
Nie dostałeś
gazety?
Czytaj e-wydanie na
w
www.naglos.com.pl
ww.naglos.com.pl
Piła NaGłos
2
Piła NaGłos
13 maja 2016
Święto leśników i myśliwych w gorajskim zamku
WYDARZENIE W sobotę, 21 maja na zamku w Goraju
odbędzie się 22. edycja Wielkopolskiego Festiwalu
Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej. Wsród
Wajrak w Pile i w Ujściu
SPOTKANIE Zapraszamy
na spotkanie z dziennikarzem i przyrodnikiem,
Adamem Wajrakiem, który
opowie o swojej najnowszej książce „Wilki”.
Pierwsza okazja do spotkania się z Wajrakiem będzie miała miejsce w niedzielę, 15 maja, na przystani na Noteci w Ujściu. Atrakcje zaczną się już od godz. 15.
Organizatorzy (Ujski Dom
Kul tu ry i Sto wa rzy sze nie
EFFATA) planują ognisko,
moż li wość wy po ży cze nia
sprzętu wodnego, zapraszają na grochówkę, kozi ser
i sok z aronii. Będzie też
konkurs rysowania wilka.
Adam Wajrak gościł będzie
także w Pile. Spotkanie w poniedziałek
(16
maja),
o godz. 17., w Auditorium Maximum w PWSZ. Wstęp wolny.
atrakcji, prócz stałych punktów programu, znajdzie
się m.in. koncert muzyki myśliwskiej w rockowej
aranżacji.
Po spotkaniu będzie można kupić książkę „Wilki”
w promocyjnej cenie oraz
otrzymać autograf autora z dedykacją i rysunkiem.
***
Adam Wajrak, ulubiony
dziennikarz przyrodnik Polaków, mieszkaniec Puszczy
Białowieskiej, w swojej najnowszej książce opowiada
o latach tropienia wilków
i przyjaźni z tymi najbardziej
fascynującymi drapieżnikami
Europy.
– Od dziecka zajmuję się
podglądaniem zwierząt. To
mnie fascynuje i na punkcie
tego mam absolutnego bzika – mówi. – Od 1991 roku
pracuję w „Gazecie Wyborczej” i od tego czasu moje
www.naglos.com.pl
Z
hobby stało się moim zawodem. W połowie lat 90. poznałem piękną hiszpańską
biolożkę i razem z nią zdecydowaliśmy, że najlepszym
miejscem do zamieszkania
będzie Puszcza Białowieska,
ostatni nizinny naturalny las
strefy umiarkowanej w Europie. Tu za oknem mamy
wspaniały las i wspaniałe zwierzęta.
Wajrak jest autorem ponad 700 artykułów i czterech
książek – „(Za) piski Wajraka”, „Zwierzaki Wajraka”
i „Kuna za Kaloryferem” oraz
„Wilki”.
Jest członkiem wielu naukowych instytucji, między
innymi Instytutu Oceanograficznego oraz pracownikiem
Polskiej Akademii Nauk.
Przed nami kolejna odsłona festiwalu, który odbędzie się w przepięknej
scenerii zamku w Goraju. 21 maja odbędzie się
tam Wielkopolski Festiwal
Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej.
To olbrzymie wydarzenie dla społeczności leśników i myśliwych. Co roku
wiosną do Goraju zjeżdżają uczestnicy z całego kraju. Nic jednak dziwnego,
bo atrak cji nie bra ku je.
W ramach Festiwalu przepro wa dzo ne
zo sta ną
m.in.: XIV Ogólnopolski
Konkurs Wabienia Jeleni, XXII Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, XIV Pil ski Po kaz
Psów
Ras
My śliw skich, VI Pilski Konkurs
Oce ny Po ro ży Je le ni
oraz II Pilski Turniej Łuczniczy.
– Większość z tych konkursów to dyscypliny specjalistyczne, które dosko-
nalą ważne dla nas umiejęt no ści – mó wi Ma ciej
Strawa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia. – Dodatkowo są one bardzo ciekawe dla publiczności, która
co roku chętnie uczestniczy w Festiwalu.
Prócz stałych punktów
programu podczas tegorocznej edycji Festiwalu
na publiczność czeka muzycz na
nie spo dzian ka.
Na scenie przy gorajskim
zamku odbędzie się koncert zespołu Leśna Brać &
The Woods. Koncert niezwykły, bo muzycy tradycyjną muzykę myśliwską
przedstawią wersji rockowej. Usłyszymy m.in. utwory zaaranżowane na gitarę,
perkusję i myśliwskie rogi.
W tym roku Festiwalowi to wa rzy szy szcze gól na okoliczność: 40-lecie
Polskiego Związku Łowieckiego w Pile, który od lat
jest zresztą współorganizatorem festiwalu.
Discopolowa gwiazda
na pilskich juwenaliach
KONCERT Discopolowy
zespół Boys będzie gwiazdą tegorocznej edycji juwenaliów pilskich uczelni.
Główna część imprezy rozegra się w sobotę, 21 maja,
tradycyjnie w parku na Wyspie. Na rozpoczęcie imprezy,
ok. godz. 18. zagra zaliczany
do nurtu punkrocka, pilski
zespół Qulturka. Później zaprezentują się laureaci Bitwy
Kapel 2016. O godz. 20.15
wystąpi zespół Afro Mystic&
Mr Chain, a od godz. 21. popisywać się będzie raper
MIUOSH.
Późnym wieczorem, bo
o godz. 22.30., nastąpią oficjalne uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta oraz
rektorów wyższych uczelni.
Na koniec zagra gwiazda wieczoru, która dla niektórych
jest sporym zaskoczeniem – zespół Boys.
REKLAMA
POLICEALNE SZKOŁY MEDYCZNE:
Asystentka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Opiekun medyczny
Technik sterylizacji medycznej
Technik dentystyczny
Technik masażysta
Terapeuta zajęciowy
SZKOŁY POLICEALNE ZAWODOWE:
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
Technik administracji
Technik BHP
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Opiekun osoby starszej NOWY KIERUNEK
STUDIUM POLICEALNE: Studium psychologii, Wizaż i stylizacja paznokci,
Masaż leczniczy, Studium opiekunki dziecięcej, Terapeuta zajęciowy,
Studium architektury wnętrz, Przedstawiciel handlowy.
KURSY: Język migowy, Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Piła, ul. Gen. Sikorskiego 73
tel. 67 351 70 07, kom. 535 306 907
email: [email protected]
Piła NaGłos
fama.edu.pl
*dotyczy wybranych kierunków
REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok.304), 64-920 Piła. Tel. (67) 352 17 50.
Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska ([email protected])
Michał Nicpoń ([email protected])
Kontakt: [email protected]
www.NaGlos.com.pl
REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok.304), 64-920 Piła
Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 ([email protected])
Agnieszka Norkowska tel. 600 023 144 ([email protected])
OBSŁUGUJEMY CAŁY KRAJ DOSTAWA I MONTAŻ GRATIS
• GARAŻE - konstrukcja ocynkowana
• SCHOWKI na śmietniki
• garaże z wiatą • kojce dla psów
PROMOCJA KONSTRUKCJA OCYNK
59-696-92-86, 52-522-81-36
54-281-01-31, 698-230-205
Kontakt: tel./fax (67) 352 17 50, e-mail: [email protected];
www.NaGlos.com.pl/reklama
DRUK
Agencja Promocyjno - Wydawnicza MEDIA FORTE s.c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta
Możejko, Michał Nicpoń, Agnieszka Norkowska, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła.
Kontakt: tel./fax (67) 352 17 50, e-mail: [email protected]
www.NaGlos.com.pl/wydawnictwo
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.
WYDAWCA
AGORA S.A., ul. Krzywa 35, 64-920 Piła
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
13 maja 2016
Piła NaGłos
N
3
Z ćwierćmaratonu
prosto do aresztu
że na Wyspę od strony ulicy
Wodnej weszły dwie osoby,
które poszukiwane były listami gończymi.
Policjant zawiadomił dyżurnego w Pile, zadzwonił też
do kolegi ze swojego posterunku, którego wcześniej wypatrzył wśród kibiców biegu.
Niedługo później wskazane
osoby zostały zatrzymane.
Poszukiwana para to mężczyzna i kobieta w wieku
42 lat, mieszkańcy Wyrzyska.
w centrum Piły powstanie
luksusowy hotel?
Z POLICJI Policjanci zatrzymali 41-letnią pilankę,
która okradała pacjentów
pilskiego szpitala.
Kradzieże miały miejsce
w kwietniu i maju, na terenie
Szpitala Specjalistycznego
w Pile. Sprawczyni chodziła
po różnych oddziałach i wy-
korzystując nieobecność pacjentów w salach, kradła. Jej
łupem padały przede wszystkim pieniądze, dokumenty,
karty bankomatowe.
Kobieta zatrzymana została 9 maja, na terenie szpitala.
Miała przy sobie rzeczy, które ukradła tego samego dnia .
MICHAŁ NICPOŃ
WYPADEK W środę, 11 maja, ok. godz. 7 rano,
w pobliżu Dobrzycy doszło
do zderzenia VW Passata
z Fiatem Doblo. W wypadku ranne zostały 4 osoby,
a krajówka zablokowana
była przez dwie godziny.
Jako pierwsi na miejsce
wypadku dotarli strażacy
z Piły, którzy po zabezpiecze niu miej sca zda rze nia
przy stą pi li do udzie la nia
pierwszej pomocy poszko-
dowanym. Później strażacy
zneutralizowali płyny, które wyciekły z rozbitych pojazdów i pomogli załadować wraki na lawetę. Działania zakończono po dwóch
i pół godzinie, przywracając ruch na drodze krajowej.
Na skutek wypadku ranne zostały aż cztery osoby,
w tym dziecko. Wszyscy poszkodowani przewiezieni zostali do pilskiego szpitala.
FOT. MATERIAŁY UM PIŁA
Z POLICJI Nietypowa interwencja policji podczas
Muzycznego Ćwierćmaratonu w Pile. Jeden z policjantów biorący udział
w biegu, wypatrzył na pilskiej Wyspie dwie osoby
poszukiwane listami gończymi.
Trasa ćwierćmaratonu
przebiegała m.in. przez pilską Wyspę. Policjant z komisariatu w Wyrzysku, który
brał udział w biegu, zauważył,
lac Pocztowy wystawiony
został
na sprzedaż już
po
raz
trzeci.
Za pierwszym podejściem
miasto chciało za niego 2 miliony złotych. Chętni się nie
znaleźli, podobnie w drugim
przetargu. Trzecie podejście
okazało się skuteczne, jednak i cena wyjściowa
w przetargu została znacznie
obniżona.
Tym razem miasto zażądało za plac minimum 880
tysięcy złotych. Do przetargu stanęły dwa podmioty,
a najwyższą cenę zaoferowała spółka Arche, kupując nieruchomość za 890 tysięcy
złotych. Wiadomo, że drugim podmiotem zainteresowanym zakupem placu PoczREKLAMA
towego było konsorcjum pilskich firm.
Kim jest nowy właściciel
placu Pocztowego? Spółka
Arche prowadzi działalność
deweloperską. Do tej pory
wybudowała około 2,5 tysiąca mieszkań, kilka hoteli. Firma zajmuje się również realizacją prac przy renowacji
zabytków.
Plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu umożliwia dość szero kie wy ko rzy sta nie tej
przestrzeni. Warunkiem jest
jednak, by na parter budynku lub budynków, które tu powstaną, wykorzystany był na usługi, np. handel lub ga stro no mię.
Na wyższych kondygnacjach
znaleźć się mogą np. mieszkania, powierzchnie biurowe na wynajem lub nawet
usługi hotelowe. Prezydent
Piotr Głowski nie ukrywa,
że byłby zadowolony, gdyby właśnie te ostatnie uloko wa ne by ły w no wym
obiekcie.
– Liczymy, że ta część hotelowa znajdzie tu miejsce.
Od dawna goście naszego
miasta zwracali uwagę
na brak hoteli wyższej kategorii. Myślę, że ten rodzaj
usług w Pile cieszyłby się dużą popularnością – twierdzi
prezydent. – Nie znamy jeszcze planów dewelopera, będziemy prosić, by upublicznił je jak najszybciej – dodaje.
Choć tak naprawdę nie ma
jeszcze pewności, co na placu Pocztowym zostanie zbudowane, to wiadomo, że teren zagospodarowany musi
zostać w ciągu czterech
lat – taki był warunek przetargu.
Czy cena jaką zapłacił deweloper za atrakcyjny teren
w centrum Piły nie jest zbyt
niska? Przypomnijmy, że
w pierwszym przetargu
na plac Pocztowy miasto żądało około 2 milionów złotych. Ostatecznie, w trzecim
przetargu, cena spadła o przeszło połowę.
– Trze ba pa mię tać, że
przy pierw szych dwóch
przetargach nie było chętnych i być może to właśnie
ce na by ła znie chę ca ją ca – twierdzi Piotr Głowski. – Przy tego typu inwestycjach tak naprawdę najważniejszy jest skutek ostateczny, czyli to, co tam powstanie. Zyskujemy dwukrotnie. Po pierwsze zagospodarowany zostaje teren
w centrum miasta. Po drugie stałą korzyścią będą podatki – dodaje.
Czterech rannych na
krajówce
FOT. PSP PIŁA
PIENIĄDZE | Po trzecim przetargu udało się sprzedać plac Pocztowy w centrum
Piły. Deweloperska spółka, za prawie 5 tysięcy metrów kwadratowych terenu, zapłaciła zaledwie 890 tysięcy złotych. Czy na placu Pocztowym powstanie hotel? Prezydent Piły nie ukrywa, że byłby zadowolony z takiego rozwiązania.
Kradła w szpitalu
4
Piła NaGłos
Piła NaGłos
13 maja 2016
www.naglos.com.pl
Z
Co znajduje się na poszczególnych
piętrach nowej części kliniki
siedem nowych
pięter ars medicalu
PIWNICA – 483,6 m2: przyjmowanie oraz wydawanie
brudnej bielizny i odpadów medycznych dostępne bezpośrednio z zewnątrz – zagłębienie z platformą i windą – przyjmowanie i wydawanie czystej bielizny, pomieszczenia socjalne, mycie wózków i łóżek, pomieszczenia techniczne,
PARTER – 504,3 m2: wejście główne, połączenie
z istniejącym budynkiem, izba przyjęć i poczekalnie, lekarze rodzinni, gabinety,
I PIĘTRO – 410,4 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, poradnie lekarskie i gabinety z zakresu poradni kardiologicznych,
II PIĘTRO – 887,9 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, poradnie lekarskie, gabinety w ramach poradni specjalistycznych,
III PIĘTRO – 904,1 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, oddział łóżkowy,
IV PIĘTRO – 911,2 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, oddział intensywnej opieki medycznej, centralna sterylizatornia,
V PIĘTRO – 939,3 m2: blok operacyjny – sale operacyjne, sala wybudzeń, pracownia hemodynamiki (kardioangiografii inwazyjnej),
KONDYGNACJA TECHNICZNA – 94,2 m2.
INWESTYCJA | Zakończyła się budowa nowego skrzydła kliniki Ars Medical
na os. Górnym. Przy dawnym „starym szpitalu” pojawił się zupełnie nowy budynek. Na siedmiu kondygnacjach znalazły się m.in. nowoczesny blok operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej, izba przyjęć i poradnie specjalistyczne.
MICHAŁ NICPOŃ
udowa nowego skrzydła
trwała ponad dwa lata. Zakres prac był bardzo duży,
a co za tym idzie, wysokie
były również ich koszty. Budżet inwestycji wyniósł aż 47 milionów złotych,
z czego prawie 30 milionów udało się
Ars Medicalowi pożyczyć na korzystnych warunkach, dzięki unijnemu
programowi JESSICA. Za te pieniądze
funkcjonująca do tej pory klinika została
rozbudowana
o
nową,
siedmiokondygnacyjną część oraz wyposażona w nowoczesny sprzęt.
Od lekarza rodzinnego
po blok operacyjny
Zakończona właśnie rozbudowa kliREKLAMA
ni ki umoż li wić ma kom plek so we
świadczenie usług medycznych przez
Ars Medical. Teraz bez problemu pacjent będzie mógł być prowadzony
przez wszystkie etapy medyczne, począwszy od lekarza pierwszego kontaktu, poprzez poradnie specjalistyczne, diagnostykę, gabinety zabiegowe,
izbę przyjęć na oddziały łóżkowe, hospitalizację, sale operacyjne i pooperacyjny oddział intensywnej opieki
medycznej.
Wszystko to na dużej przestrzeni,
bo powierzchnia użytkowa budynku
wynosi ponad 5,1 tys. metrów kwadratowych.
Nowe miejsca pracy
Tak duża inwestycja sprawiła, że
na pilskim (i nie tylko) rynku pracy
pojawiło się sporo nowych miejsc pra-
cy. Spółka „Ars Medical” zatrudni dodatkowo na etatach około 30 osób,
m.in. pracowników bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, pielęgniarki, salowe, sprzątaczki i opiekuna dla dzieci w poczekalni. Potrzebni będą również lekarze – specjaliści. Pilski Ars Medical planuje
na wią zać współ pra cę (w ra mach
umów cywilno–prawnych) z 60. doświadczonymi lekarzami z większych
ośrodków.
Potrzebni będą lekarze różnych specjalizacji medycznych, m.in. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, onkologicznej,
naczyniowej, kardiochirurgii, ortopedii, otolaryngologii oraz w zakresie
genetyki i onkologii klinicznej, kardiologii, neurologii, okulistyki, urologii czy radiologii.
Licencjonowany przewóz osób
Wyjazd codziennie!
POLSKA
darmowa weryfikacja
decyzja w godzinę
bez zbędnych zaświadczeń
atrakcyjne warunki
od 300 do 2000 zł
dla zadłużonych
NIEMCY
HOLANDIA
+48 664 204 204
www.tonytransport.pl
rezerwacje on-line!
Zapraszamy:
Pn. - Pt. godz. 9-17
64-920 Piła, u. 14 Lutego 8
tel./fax 67 352 06 00
e-mail: [email protected]
Bezpiecznie, wygodnie, na czas!
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
13 maja 2016
R
REKLAMA
PIŁA
ul. Ogińskiego 33
Piła NaGłos
5
6
Piła NaGłos
Piła NaGłos
13 maja 2016
www.naglos.com.pl
B
KRUK zatrudnił w Pile 80 osób
PIENIĄDZE | Za niemal 200 milionów złotych Grupa KRUK kupiła od pilskiej firmy P. R. E. S. C. O. udziały i wierzytelności spółki. KRUK zatrudnił także część pracowników P. R. E. S. C. O. To pierwszy oddział
operacyjny KRUKA w Wielkopolsce. Grupa nie wyklucza zwiększania zatrudnienia w naszym mieście.
GABRIELA CIŻMOWSKA
atwiej kupić fabrykę, niż
firmę windykacyjną. Fabrykę można obejrzeć,
dotknąć... Przejmując
udziały firmy P. R. E. S. C. O., wykonaliśmy ważną i pionierską
transakcję finansową na polskim
rynku – mówi Piotr Krupa, prezes
KRUK S.A. – Nie ukrywam, że
w naszych pierwotnych planach
nie było miejsca dla Piły. Kiedy
jednak przyjechałem tu pierwszy
raz, miasto mnie urzekło. To była
ta „iskra”. Poza tym, spotkaliśmy
się z dobrym przyjęciem ze strony
władz miasta. Kluczowym momentem decyzyjnym była wizyta
prezydenta Piotra Głowskiego we
Wrocławiu. Po tej rozmowie wiedzieliśmy, że chcemy robić w Pile
biznes – dodaje.
Firma KRUK jest liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami
w Europie Środkowej. Odzyskuje
długi konsumenckie i gospodarcze. Działa na rynku od 17 lat, mając swoje oddziały już 7 krajach
Europy, w tym m.in. we Włoszech
i Hiszpanii. W Polsce zatrudnia
około 2,6 tysiąca osób.
– Pięć lat temu debiutowaliśmy
na giełdzie i był to najlepszy debiut giełdowy 2011 roku, później
uznani zostaliśmy Giełdową Spółką Roku – mówi prezes KRUK S.A.
Powodów dla których ludzie
popadają w kłopoty finansowe jest
ponoć tyle, ile gospodarstw domowych.
– My pomagamy te problemy
finansowe rozwiązać – zapewnia
P. Krupa. – Kiedy psuje ci się samochód, idziesz do mechanika.
Kiedy popadasz w tarapaty finansowe, często nie wiesz, co z tym
robić. – Z nami jest trochę, jak
z dentystą. Każdy chce mieć zdrowe zęby, ale nie każdy lubi do dentysty chodzić... – żartuje.
Dlaczego popadamy w długi? Bo
nie spłacamy swoich zobowiązań
w banku; bo nie płacimy za koREKLAMA
Osoby zadłużone z powiatu pilskiego
* Zadłużenie w powiecie pilskim obsługiwane przez Grupę KRUK
w I kwartale 2016 roku wynosiło prawie 69,5 mln zł.
* 9 662 – tyle było spraw zadłużonych osób i firm.
* Średni wiek osoby zadłużonej to 46 lat, ale najwięcej długów mają
osoby w wieku 36-40 lat.
* Wysokość największego długu osoby fizycznej w powiecie pilskim
to 1,32 mln zł.
Osoby zadłużone, obsługiwane przez Grupę KRUK
* Mieszkańcy miast –74%, mieszkańcy wsi – 26%.
* Mężczyźni – 58%, Kobiety – 42%.
* Najwięcej osób zadłużonych jest spod znaku Byka, Bliźniąt i Ryb,
najmniej spod znaku Wagi, Skorpiona i Strzelca.
* Średni wiek osoby zadłużonej to 46 lat, ale najwięcej długów mają
osoby w wieku 36-40 lat.
* Średnie zadłużenie osoby fizycznej wynosi obecnie 6.880 zł.
* Wysokość największego długu osoby fizycznej to 11 mln zł i ma go
mieszkaniec Mazowsza.
Piotr Głowski, prezydent Piły
Gdyby nie firma KRUK mielibyśmy w Pile 80 osób bezrobotnych, które straciłyby pracę
w P. R. E. S. C. O.
Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.
Łatwiej kupić fabrykę, niż firmę
windykacyjną. Fabrykę można
obejrzeć, dotknąć... Przejmując
udziały firmy P. R. E. S. C. O.,
wykonaliśmy ważną i pionierską transakcję finansową
na polskim rynku.
mórkę czy internet; za gaz, prąd
albo czynsz. Kiedy spirala długu
się nakręca, trafiamy na listę dłużników, a potem do sądu i do komornika. Jak działa KRUK?
– Długami można handlować.
My ku pu je my wie rzy tel no ści
od banków, operatorów telefonicznych czy dostawców prądu. Potem proponujemy klientowi rozmowę, albo spotkanie. Staramy się
podpisać ugodę tak, by zaproponowane przez nas raty były realne,
czyli możliwe do spłaty – tłumaczy Iwona Słomska, członek zarządu KRUK S.A.
Szefowie Grupy KRUK twierdzą,
że interesuje ich nie tylko ściąganie wierzytelności, ale w ich interesie jest także to, by ludzie nauczyli się planować swój domowy
budżet, oszczędzać, albo żeby znaleźli pracę. Bo dzięki temu mają
większą gwarancję, że zaczną oddawać pieniądze, które oni kupili
wcześniej od wierzyciela.
– Kiedy przegramy sprawę w sądzie, wierzyciel mówi: „Proszę oddać wszystkie pieniądze od razu”.
Ale wiadomo, że dłużnik ich nie
ma. Dlatego my mówimy: „Proszę
oddawać miesięcznie tyle, ile to
moż li we” – prze ko nu je pre zes
KRUK. Z ustaleń KRUK wynika,
że średnia wysokość zadłużenia
gospodarstwa domowego w Polsce wynosi ok. 7 tysięcy złotych.
Średnia rata, jaką indywidualni
dłużnicy spłacają w KRUK-u to
ok. 230 złotych na miesiąc.
– Osoby popadające w długi,
są często bezradne. Potrzebują pomocy na etapie planowania domowego budżetu. Dlatego rozdajemy im na przykład „planery”,
w których dzień po dniu wpisują
swoje wydatki. Staramy się poznać
MATERIAŁY GRUPY KRUK
ich sytuację domową i ustalić taką
ratę, która faktycznie będzie możliwa do spłaty – tłumaczy Iwona
Słomska.
KRUK nie dość, że pomaga zaplanować domowy budżet, to do tego robi analizy psychologiczne
i społeczne. Specjaliści KRUK-a ustalili nawet, jakie znaki zodiaku najchętniej zaciągają długi, a potem
najbardziej niefrasobliwie podchodzą do ich spłaty.
– Wszystko po to, by lepiej wczuć
się w rolę klienta, któremu staramy się pomóc, a nie go wystraszyć... – zapewnia Piotr Krupa.
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
13 maja 2016
N
REKLAMA
będą nowi Dyrektorzy
KADRY | Zarząd Powiatu w Pile ogłosił konkursy na stanowiska
dyrektorów: Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
GABRIELA CIŻMOWSKA
o konkursów mogą przystąpić
oso by, któ re speł niają wy magania wy nikające z rozpo rządze nia Ministra Edu kacji
Naro do wej z dnia 27 października 2009
roku w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych
szkół i ro dzajach pu blicznych placó wek.
Oferty kandydatów powinny zawierać
REKLAMA
m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły czy placówki, a także życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i dokumentami ją poświadczającymi.
Ofer ty na le ży skła dać w ter mi nie do
18 maja br., do godz. 15.00 w sekretariacie
Starosty Pilskiego w Starostwie Powiatowym w Pile, przy al. Niepodległości 33/35.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana
przez Zarząd Powiatu w Pile.
Szczegóły konkursów na www.bip.powiat.pila.pl/nabor/konkursy_na_stanowiska.
Piła NaGłos
7
8
Piła NaGłos
Piła NaGłos
13 maja 2016
www.naglos.com.pl
N
nocne życie kwitnie w muzeum
NIE SIEDŹ W DOMU | W sobotę w Pile odbędzie się Noc Muzeów. To ogólnoświatowa akcja, w którą już od kilku lat włącza się również nasze miasto. Tego dnia muzea i placówki kulturalne otwierają swoje podwoje dla zwiedzających zupełnie
za dar mo, oferując szereg dodatkowych atrakcji. W Pile będzie w czym wybierać. Tradycyjnie już Muzeum St. Staszica oferuje nie tylko wykłady o historii miasta, ale również jazzowy koncert w ogrodzie. Muzeum Okręgowe zabierze nas w epokę
polskiego Sar matyzmu, a Regionalne Centrum Kultury zapewni wrażenia motoryzacyjne na placu Konstytucji. Będzie można
przejechać się czer wonym autobusem (ogórkiem), będzie też wystawa motocykli. W tegoroczną Noc Muzeów włącza się
również Towarzystwo Miłośników Miasta Piły oraz Gimnazjum nr 5. Jeśli nie wystarczy wam atrakcji w Pile, możecie się
wybrać do Wałcza, gdzie podczas Nocy Muzeów, czeka wiele atrakcji związanych z pisarką Jane Austen oraz militariami.
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
13 maja (piątek)
Godz. 19. – otwarcie wystawy Tomasza Perlicjana „Postneognoza w obrazach XXX”.
14 maja (sobota)
Godz. 16-24 – zwiedzanie wystawy malarstwa
Tomasza Perlicjana, warsztaty malarskie, prezentacja wydawnictw, projekt wizualno-muzyczny.
Godz. 18-20 – „Mechaniczny Pollock” warsztaty malarkie z artystą plastykiem Paulą Marinelli – Chmura Artystyczna. Odjazdowo-deskorolkowa podróż do krainy Jacksona Pollocka „action painting”.
Godz. 22-24 – „Sanguis niger” koncert grupy
KREW oraz spectaculum cinamatogrphicum: Tomasz Perlicjan – projekt wizualno-muzyczny (dziedziniec BWA/MDK).
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA PIŁY
(UL. BOH. STALINGRADU 7)
14 maja (sobota)
Godz. 17-24 – „Piła, 4 czerwca 2006 roku”. Wystawa, prezentacje, multimedia, relacje.
REGIONALNE CENTRUM KULTURY
Godz. 20. – BODO TANGA koncert: hity muzyki rozrywkowej lat 20. – 30. ubiegłego wieku.
14 ma ja (so bo ta)
Godz. 19. – Wykład Macieja Usurskiego: „Piła w cza sach I woj ny świa to wej na zdję ciach
Teatr Miejski (pl. Staszica)
i kar tach pocz to wych”.
Godz. 19. – „Tajemnice wielkiego muzeum” (Das
Godz. 20. – Kon cert ple ne ro wy w ogro dzie
grosse Museum) film dokumentalny (kino Koral). Mu zeum Sta szi ca: ŚPIEWNIK (Ja nusz Szrom,
Godz. 22. – Premiera Teatru Tak na Noc Muze- Zbigniew Wrombel, Piotr Wrombel, Józef Eliasz)
ów – spektakl pt. „UPS... DEKAIMERON!”
Godz. 22. – Wy kład Ma cie ja Usur skie go:
„Za wsze ży we w mo jej pa mię ci. Jo seph Ga rvey – bry tyj ski żoł nierz w obo zie je niec kim
w Pi le”.
MUZEUM OKRĘGOWE W PILE
14 maja (sobota)
Godz. 19.– 1. – Zwiedzanie wystaw, wykłady,
koncert, prezentacja działalności Pilskiego Klubu
Krótkofalarskiego SP3YAC, bicie monet, darmowy
bigos, prezentacja galerii żywych obrazów – projektu zrealizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12
w Pile, stoisko sarmackie Dariusza Janeczki z prezentacją stroju szlacheckiego i militariów.
Godz. 19.30 – Wykład: O Sarmatyźmie słów
kilka – Maria Kuchta.
Godz. 21. – Koncert Sarmacki Napowietrzny
w wykonaniu Jacka Kowalskiego z Poznania.
Godz. 22. – Oprowadzanie po wystawie czasowej Sarmacja i nie tylko… – Marek Fijałkowski.
Godz. 23. – Wykład: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska nad Dolną Gwdą
w czasach od łowców reniferów do piastowskich
wojów – Jarosław Rola.
14 maja (sobota) - pl. Konstytucji 3 Maja
Godz. 17. – Klasyk PRL Czerwony JELCZ (ogó- MUZEUM ST. STASZICA
rek) – zapraszamy na przejazdny po ulicach Piły.
Godz. 17. – Pokaz motocykli z różnych epok,
13 maja (piątek)
kolekcja mieszkańców Piły.
Godz. 18. – Otwarcie wystawy fotografii „FenoGodz. 19. – Pokazy rewiowe w wykonaniu ze- typie –.../Rutkowski/ Spek / Spek.
społu DUENDO.
GIMNAZJUM NR 5 (UL. BYDGOSKA)
14 ma ja (so bo ta)
Godz. 16. – IV Miejski Konkurs Wie dzy o Le gen dach Wiel ko pol skich – Stra chy, du chy, zja wy Wiel ko pol ski.
Godz. 18. – Ogło sze nie wy ni ków IV Miej skie go Kon kur su Wie dzy o Le gen dach Wiel ko pol skich – Stra chy, du chy, zja wy Wiel ko pol ski
(au la szkol na).
Godz. 18. – Pre lek cja ks. Ro ber ta Kul czyń skie go Hi sto ria lot nic twa w Pi le 1910-1945 (sa la10 6).
Godz. 18.10 – Ksią żę szu ka żo ny – przed sta wie nie przy go to wa ne przez uczniów gim na zjum (au la szkol na).
Godz. 18.30 – Kon cert mu zycz nie uzdol nio nej mło dzie ży gim na zjum zor ga ni zo wa ny
przy współ udzia le Ze spo łu Szkół Mu zycz nych
im. Fry de ry ka Cho pi na w Pi le (au la szkol na).
Godz. 19. – wy stęp ze spo łu wo kal ne go oraz
na uczy cie li Gim na zjum nr 5 w Pi le (au la szkol na);
Przez ca ły czas trwa nia No cy Mu zów w gim na zjum bę dzie moż na zwie dzać wie żę ze ga ro wą oraz oglą dać, znaj du ją ce się w po miesz cze niach strychu szkoły wystawy tematyczne. Czynna bę dzie rów nież ka wia ren ka.
MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ
A może do Wałcza? W sobotę, 14 maja, na Noc
Mu ze ów za pra sza rów nież Mu zeum Zie mi Wa łeckiej. Program zapowiada się całkiem ciekawie:
Godz. 17-22 – po ka zy tań ca z epo ki Ja ne
Au sten.
Godz. 12-22 – zwie dza nie Skan se nu For ty fi ka cyj ne go Gru pa Wa row na Ce giel nia.
Godz. 17. – „Mod ne suk nie bo ha te rek Ja ne
Au sten. Em ma i in ni” – Wy sta wa re kon n struk cji ubio ru z okre su 1790-1815.
Godz. 18. – „Śre dnio wiecz ny plac bu do wy” – wer ni saż wy sta wy.
Godz. 19. – „Pięk ny Brum mel i naj dro żej ro zebrane kobiety, czyli co naprawdę wiemy o epoce Em pi re” – pre lek cję wy gło si Ju sty na Se pial Ry chlik.
Godz. 20. – „Z mroków średniowiecza” – prelek cja.
Godz. 21. – Kon cert mu zy ki z epo ki Ja ne
Au sten.
/Opr. MICH/
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
13 maja 2016
Piła NaGłos
Z
9
FOT. POWIAT PIŁA
PILSKA MAJÓWKA NA WYSPIE
BRAWO Piła! Rekord pobity!
czekamy na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa
GABRIELA CIŻMOWSKA
e wtorek, 3
maja, podjęta
została druga
próba pobicia
rekordu w Pile. Pierwsza odbyła się 11 listopada 2015
roku. Wówczas 400-metrową flagę niosło około 1500
osób. Teraz było ich ponad 1000 więcej, a flaga,
która
uszyta
zostało
w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w
Rzadkowie,
liczyła 600 metrów. Białoczerwoną nieśliśmy spod
Zespołu Szkół nr 2 na Jadwiżynie aż na Wyspę.
REKLAMA
W organizację imprezy, poza Starostwem Powiatowym
w Pile i Stowarzyszeniem Biegaczy Gminy Szydłowo, włączyła się tym razem także
Gmina Piła. Do uczestnictwa
w patriotycznym wydarzeniu
zachęcani byli uczniowie
wszystkich szkół, a nawet
wierni w kościołach. I udało
się! Dopisało wszystko: i pogoda, i organizacja...
– Dziękuję wszystkim
uczestnikom, mieszkańcom
Piły i całego powiatu pilskiego, którzy wzięli udział w biciu rekordu – mówi starosta
pilski Eligiusz Komarowski. – Dziękuję też wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia – ze
Stowarzyszenia Biegaczy Gminy Szydłowo, Starostwa Powiatowego w Pile, Gminy Piła, dziesiątkom wolontariuszy, strażakom, policjantom,
straży miejskiej, służbom medycznym. To, że udało się pobić ten rekord, to nasz wspólny sukces!
– Brawo Wy! – komentowała z kolei Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły. – Jestem pod wrażeniem
tego, jak wielu nas tu dzisiaj
przyszło. Dziękuję Wam za to!
– Jesteśmy rekordzistami
Guinnessa w jak największej
liczbie osób niosących flagę,
w końcu udało nam się pobić
rekord ustanowiony w 2014
roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – mówił Tobiasz Wiesiołek, pomysłodawca przedsięwzięcia, ze Stowarzyszenia Biegaczy Gminy
Szydłowo. – Aby pobić rekord musiało nas być 2140
osób. Mieliśmy przygotowane 2500 opasek i dla wszystkich ich nie starczyło. Dziękuję wszystkim za obecność
i patriotyczny nastrój!
Rekord, aby mógł być uznany za oficjalny, musi być jeszcze zatwierdzony przez komisję w Londynie, na podstawie nagrań filmowych
z wydarzenia.
FOT. RCK PIŁA
AKCJA | Ponad 2500 osób niosło w Pile biało-czerwoną. Tym samym udało się pobić
rekord Guinnessa na najwięcej osób niosących jednocześnie flagę, chociaż na oficjalne
potwierdzenie rekordu trzeba jeszcze poczekać.
WYSPA Pilska majówka upłynęła pod znakiem muzyki.
Trzy koncerty, które zorganizowane zostały na Wyspie
na przełomie maja i kwietnia przyciągnęły tłumy. Muzyczny maraton zapoczątkowała Sarsa, na deser,
kolejnego dnia na scenie pojawił się gwiazdor discopolo – Czadoman, a serię koncertów domknęły
nieśmiertelne przeboje zespołu Queen w wykonaniu
muzyków ze Szczecina. Oczywiście, każdego dnia były
też atrakcje dla najmłodszych.
10
Piła NaGłos
Piła NaGłos
13 maja 2016
3 miliony na budżet
obywatelski. Są zmiany!
PIENIĄDZE Od poniedziałku składać można
wnioski do czwartej edycji
Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania przez mieszkańców miasta są 3 miliony złotych.
Podobnie jak w poprzednim roku projekty będą podzie lo ne na dwie gru py.
Pierwsza to mniejsze zadania, których koszt realizacji
wyniesie do 30 tys. zł, w drugiej grupie znajdą się projek ty o war to ści od 30
do 300 tysięcy złotych. I właśnie w tej drugiej grupie zachodzi tym razem duża zmiana. Miasto odchodzi od zasady, w myśl której na każdym z pilskich osiedli musiała zostać zrealizowana co
najmniej jedna inwestycja.
W praktyce oznacza to, że
o tym, czy na danym osiedlu zostanie zrealizowana
inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego, będzie
decydować teraz już tylko
aktywność mieszkańców. Jak
wiadomo bowiem, ostatecznie o realizacji zaakceptowanego projektu inwesty-
cyjnego, decyduje głosowanie mieszkańców. Teraz motywacja do zaangażowania
w głosowanie będzie jeszcze
większa.
Do zgłoszenia propozycji
in we sty cji po trzeb ny jest
formularz, który można pobrać w Biurze Obsługi Klienta pilskiego Urządu Miasta
lub ze strony internetowej
www.kon sul ta cje spo lecz ne.pila.pl (można wypełnić
go rów niez bez po śred nio
na stronie).
– Do wnio sku moż na
rów nież do łą czyć zdję cia,
mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe. Prosimy również
o wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą
na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości, które mogą wy stą pić w pro jek cie – informuje Bartosz Mirowski.
Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego można składać do 10 czerwca.
Później projekty będą weryfikowane, a 25 lipca ruszy głosowanie. /mich/
13 kilogramów tytoniu
w piwnicy
Z POLICJI Policjanci z Piły
zatrzymali 61-letniego pilanina, u którego w piwnicy
znaleźli 13 kilogramów nielegalnego tytoniu.
6 maja, przed południem,
w jednej z piwnic przy ulicy
Mickiewicza, policjanci zajmujący się przestępczością
gospodarczą ujawnili wyroby tytoniowe w postaci 13 kilogramów tzw. krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej.
Łączna kwota strat państwa z tytułu podatku akcyzowego została wyliczona
na prawie 10 tys. złotych. Za-
trzymanemu 61-letniemu
mieszkańcowi Piły grożą nawet 3 lata więzienia oraz
grzywna.
Pół miliona złotych
na szczepienia dziewczynek
ZDROWIE | W Polsce codziennie na raka szyjki macicy umiera 5 kobiet. Pomóc mogą szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Gmina Piła chce przeznaczyć na profilaktykę ponad pół miliona
złotych. Od września szczepione mają być dziewczynki chodzące do pilskich podstawówek.
GABRIELA CIŻMOWSKA
ubiegłym roku Rada Miasta Piły podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia woli
opracowania „Programu polityki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) w gminie Piła na lata 2016 – 2018”.
Głównym celem programu
jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy oraz innych narządów
poprzez wdrożenie profilaktyki, która polegać ma na edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych. Szczepione mają być dziewczynki
uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Piła, urodzone w latach 2004, 2005 i 2006.
Szacunkowy koszt programu w latach 2016 – 2018
wyniósłby 550 tys. złotych.
Szczepienia byłyby finansowane z budżetu Gminy Piła.
Standardowo szczepienia
przeciwko HPV są płatne, ale
niektóre samorządy refundują programy profilaktyczne.
Gmina Piła chciałaby zacząć refundację szczepień, ale
uchwałę w tej sprawie przegłosować muszą radni. Planowane jest także pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Podczas konferencji prasowej, na którą zaproszono prof.
Hannę Krauss z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz
ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala
Specjalistycznego w Pile – dr Andrzeja Przybylskiego (drugi
z prawej), przedstawiono założenia programu profilaktycznego, który chce realizować Gmina Piła.
py genitalne HPV są najważniejszą przyczyną raka szyjki
macicy – drugiego co do częstości nowotworu kobiet
na świecie – oraz brodawek
płciowych i brodawczaków
krtani. W Polsce rozpoznaje
się raka szyjki macicy u około 3300 kobiet rocznie, połowa z nich umiera.
Pomóc mogą szczepienia,
które należy wykonać na długo przed rozpoczęciem życia płciowego, najlepiej między 11. a 12. rokiem życia.
W Polsce dostępne są dwie
szczepionki przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego: Cervarix przeciwko 2 typom HPV, rakotwórczym wirusom: HPV16 i HPV18 oraz
***
Wirusy brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV) są najczęstszymi
czynnikami zakaźnymi przenoszonymi drogą płciową
wśród ludzi. Przenoszone ty-
REKLAMA
Silgard przeciwko 4 typom
HPV, rakotwórczym wirusom HPV16 i HPV18 oraz
HPV6 i HPV11 odpowiedzialnym za brodawki płciowe
(kłykciny). Obie szczepionki wymagają podania 3 dawek domięśniowo. Szacuje
się, że szczepionki zmniejszają ryzyko zachorowania
na raka szyjki macicy o około 70 procent. Ochrona utrzymu je się co naj mniej
przez 8 lat (a prawdopodobnie znacznie dłużej), aczkolwiek szczepienie nie chroni
przed wszystkimi przypadkami raka szyjki macicy, dlatego u kobiet powinna być
nadal regularnie wykonywana cytologia.
* W Polsce codziennie na raka szyjki macicy
umiera 5 kobiet
* Połowa kobiet, które zachorowały na raka
szyjki macicy umiera
* Gmina Piła chce refundować szczepionki
przeciwko wirusowi HPV. Szczepione mają być
dziewczynki urodzone w latach 2004, 2005
i 2006
ul
ul.. Przemysłowa
Przemysłowa 46,
64-920 Piła
Piła
ttel.:
el.: 67 214 00 12
OFERUJEE MY
MY:
Y:
HURTOWNIA BUDOWLANA
www.naglos.com.pl
N
w w w. g a l t o n . p i l a . p l
***
Jak w przypadku wszystkich szczepionek, są także ich
przeciwnicy. Badania amerykańskiej Agencja ds. Żywności i Leków (FDA)
nad szczepionką „Silgard”
(za granicą znaną jako „Gardasil”) wykazały, że skutkuje
ona znacznym spadkiem ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy, ale niektórzy eksperci ostrzegają, że nie została ona dostatecznie przetestowana pod kątem efektów ubocznych. Badania objęły zbyt małą liczbę ludzi
i nie uwzględniono w nich
długofalowych skutków.
Większość lekarzy jest jednak zdania, że obie szczepionki dostępne na polskim
rynku, są bezpieczne i dobrze tolerowane. Jak dotąd
nie zauważono, by powodowały istotne problemy zdrowotne. Należą bowiem
do szczepionek „zabitych” (nie
zawierają żywych wirusów,
a tylko niektóre ich antygeny – białka, które nie mogą
spowodować zachorowania
zaszczepionej osoby, są natomiast wystarczające do wywołania odporności na wirusa), są zatem bezpieczne także dla osób z zaburzeniami
odporności. Jak w przypadku każdego leku, jest jednak
możliwe, że u niektórych
szczepionych wystąpią działania niepożądane. Najczęściej są to odczyny miejscowe w postaci bólu i niewielkiego obrzęku w miejscu
szczepienia. Zdarzają się też
omdlenia, które mogą wystąpić po każdym szczepieniu,
szczególnie u młodzieży. Z tego powodu zaleca się pozostanie na 15-minutowej obserwacji po szczepieniu.
P
Pracujemy:
racujemy:
od poniedziałku do piątku od 700-1800,
w soboty od 800-1400
PRZY ZAKUPIE PŁYTEK CERAMICZNYCH W FIRMIE GALTON
PROJEKT, WIZUALIZACJA W 3D Z KLIENTEM
ORAZ PROJEKT WYKONAWCZY BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
DOSTAWA
DOSTAWA HDS
PROJEKTY
PROJEKT Y ŁŁAZIENEK
A ZIENEK - GRATIS!
GRATIS!
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
13 maja 2016
Piła NaGłos
N
11
Będzie drugi basen
w pilskim Aquaparku
INWESTYCJE Wkrótce
rozpocznie się rozbudowa
pilskiego Aquaparku. Miasto ogłosiło właśnie
przetarg na budowę drugiego basenu sportowego.
Koszt budowy basenu o wymiarach 25 x 12,5 m i jego
wyposażenia oszacowano
na blisko 11 milionów złotych netto. Nie wiadomo jednak, jaką dokładnie cenę zaoferują wykonawcy, startujący w przetargu. Na ich oferty miasto czeka do 27 maja.
Właśnie tego dnia nastąpić
Nożownik z Dolaszewa
nie trafi do więzienia?
ma otwarcie kopert z ofertami.
Nowy basen w pilskim
Aquaparku ma być gotowy
do 21 sierpnia przyszłego roku – to termin zakończenia
prac budowlanych i montażowych. Obiekt ma zostać oddany do użytku miesiąc później.
Budowa dodatkowego basenu to pierwszy etap rozbudowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile.
/mich/
Z PROKURATURY | Pilska prokuratura nie zamierza złożyć do sądu aktu oskarżenia przeciwko 28-latkowi z Dolaszewa, który nożem zaatakował swojego ojca, ciężko go raniąc. Nożownik ma trafić jednak na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
wa Prokuratury Rejonowej
w Pile.
Zda niem bie głych psy chiatrów mężczyzna był niepoczytalny w chwili, gdy zaatakował ojca. Istnieje również prawdopodobieństwo,
że podobnych czynów zagrażających zdrowiu lub ży-
ciu innych osób może dopuścić się w przyszłości.
Prokuratura skierowała
już wniosek o przymusowe
leczenie do sądu.
– Czekamy teraz na ustalenie terminu rozprawy w tej
sprawie – wyjaśnia prokurator Magdalena Roman.
Przypomnijmy, że Krzysztof B. w lutym zaatakował
nożem ojca. Zadał mu kilka
ran kłótych, swoją ofiarę polał też wrzątkiem. Wiadomo,
że 28-latek miał zaburzenia
psychiczne. Przyjmował leki psychotropowe.
Gordalina stoi i czeka na deszcz...
WYSPA Wbrew wcześniejszym zapowiedziom z początkiem maja nie
udało się zainaugurować rejsów pilskiego tramwaju wodnego. Gordalina
nie może pływać z pasażerami ze
względu na zbyt niski poziom wody
w Gwdzie. Obecnie więc tramwaj stoi
i czeka na deszcz...
By tramwaj mógł ruszyć w trasę z pasażerami, stan wody w Gwdzie musi wynosić co najmniej 120 centymetrów.
Obecnie waha się w granicach 110 centymetrów.
– Ze względu na bezpieczeństwo musieliśmy więc zawiesić rejsy – wyjaśnia
Anna Kujawa z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile. – Nie potrafię dziś
powiedzieć, kiedy rejsy zostaną przyREKLAMA
wrócone. Sytuacja jest dynamiczna, codziennie sprawdzamy stan wody – dodaje.
Choć i w poprzednich latach pojawiały się problemy ze stanem wody, m.in.
/mich/
zdarzały się przypadki, że ograniczano
kursy do przystani na Zielonej Dolinie,
to w tym roku sytuacja jest wyjątkowo
zła, bo Gordalina z pasażerami wypłynąć nie może w ogóle. Odbyła jedynie
rejsy techniczne.
Pocieszać się można tym, że maj to
jeszcze nie sezon dla tramwaju, a Gordalina, zgodnie z planem,
rejsów powinna odbywać je jedynie
w weekendy.
– Oczywiście liczymy na to, że już
wkrótce sytuacja ta się poprawi i będziemy mogli odwiesić rejsy. Już teraz
bowiem jest spore zainteresowanie ze
strony mieszkańców. Póki co musimy
jednak odmawiać – wyjaśnia Anna Kujawa.
/mich/
Palił się stary magazyn mebli
FOT. OSP KACZORY
takiej decyzji
prokuratury
zdecydowała
opinia biegłych
psychiatrów.
– Wskazuje ona na to, że
mężczyzna jest osobą chorą psychicznie – informuje
Magdalena Roman, szefo-
POŻAR Już po raz drugi płonął budynek przy ulicy
Warsztatowej, w którym kiedyś znajdował się magazyn
mebli OPEN. Pożar wybuchł w środę (18 maja), ok.
godz. 18. W gaszeniu uczestniczyło kilka jednostek
straży pożarnej, w tym ochotnicy z okolicznych OSP.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Hala,
w której często przebywają bezdomni, paliła się już
w ubiegłym roku. /gaba/
12
Piła NaGłos
Piła NaGłos
13 maja 2016
PROMOCJA GM. SZYDŁOWO
Dotacje dla klubów
i organizacji przyznane
Nowe władze gminnego
związku OSP w Szydłowie
WYBORY W Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyło
się spotkanie zarządu gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w Szydłowie.
Spotkanie było poświęcone wyborowi nowego zarządu. Delegaci którzy
przybyli na spotkanie wybrali nowe władze. Prezesem ZOSP w Szydłowie został Jacek Kliś (OSP Pokrzywnica), wiceprezesami: Marek Hałuszczak (OSP
Szydłowo) i Marcin Mućka (OSP Pokrzywnica), sekretarzem Dawid Karczewski (OSP Szydłowo), a skarbnikiem Sławomir Wicha (OSP Skrzatusz).
Funkcję Komendanta Gminnego Związku pełnił będzie Grzegorz Orłowski
(OSP Szydłowo).
W skład zarządu, jako jego członkowie, weszli jeszcze: Piotr Ferster
REKLAMA
www.naglos.com.pl
N
(OSP Sta ra Łu bian ka), Zbi gniew
Grze lak (OSP Sta ra Łu bian ka),
Krzysztof Dziura (OSP Stara Łubianka), Stanisław Persnal (OSP Stara
Łubianka), Dawid Koczan (OSP Pokrzywnica), Wojciech Fendorf (OSP
Ró ża Wiel ka), Pa weł Kar czew ski
(OSP Ró ża Wiel ka), Krzysz tof
Ostrowski (OSP Róża Wielka), Roman Tun kie wicz (OSP Skrza tusz)
oraz Andrzej Bartosz (OSP Szydłowo).
W skład Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Szydłowie weszli: przewodniczący – Jarosław Pinkowski, wiceprzewodniczący – Grzegorz Bączkowski
i sekretarz – Paweł Biskup.
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Czło-
nek Komisji OSP Pokrzywnica – Jaro sław Pin kow ski, Skarb nik OSP
Skrzatusz -Patryk Kucybała i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP
Szydłowo – Wojciech Ratajczyk.
Przed sta wi cie la mi Za rzą du Od działu Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP zostali wybrani: prezes ZG – Jacek Kliś i Komendant Gminny – Grzegorz Orłowski.
W spotkaniu wyborczym uczestniczyli również radni powiatowi: Jerzy
Wie sio łek, Mi ro sław Pier ko, Wójt
Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak,
Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo Piotr Drożdż, radni gminy Szydłowo: Iwona Mazur, Andrzej Szak
oraz sołtys wsi Pokrzywnica Władysław Koczan.
Uczniowski Klub Sportowy
PIENIĄDZE 4 maja Wójt
„Junior” w Szydłowie (5.000
Gminy Szydłowo Dariusz
zł), Uczniowski Klub SporChrobak spotkał się
to wy „Skrzat” (4.000 zł),
w Urzędzie Gminy z prezeUczniow ski Klub Spor to sami klubów sportowych
wy 2014 Kotuń (7.500 zł).
i Koła Emerytów w JaraNa realizację zadania nr 2,
czewie. Podczas spotkania
które obejmuje swoim zakrepodpisane zostały umowy
sem organizację wypoczynna realizację zadań puku letniego dzieci i młodzieblicznych w zakresie
ży z terenu Gminy Szydłowo,
upowszechnianie kultury
dotację w wysokości 3.990 zł
fizycznej, organizacji wyotrzymał Klub Sportowy LZS
poczynku letniego dzieci
i młodzieży oraz działalno- „Iskra” Szydłowo.
Dotację
w
wysokości na rzecz osób w wieku
ści 2.000 zł na realizacje zaemerytalnym. Podpisano
dania nr 3, które swoim zasześć takich umów.
Dotacje na realizację za- kresie finansuje działalność
dania nr 1, jakim jest upo- na rzecz osób w wieku emewszechnianie kultury fizycz- rytalnym, otrzymał Polski
nej otrzymali kolejno: Sto- Związek Emerytów, Renciwarzyszenie Biegaczy Gmi- stów i Inwalidów Koło w Jany Szydłowo (28.500 zł), raczewie.
Już w sobotę biegiem na Płotki
REKREACJA W sobotę, 14 maja odbędzie się tradycyjny, jedenasty już Bieg
Wiosny. Trasa niedługa, bo spod Rębajła nad jezioro Płotki.
Start biegu o godz. 11., zapisy na godzinkę wcześniej, w biurze zawodów, pod gościń cem Rę baj ło. Or ga ni za to rzy, pil ski
REKLAMA
MOSiR, zapraszają biegaczy, kijkarzy, a nawet amatorów spacerów. Nie liczy się bowiem wynik, a sam udział w sympatycznej
imprezie i ruch na świeżym powietrzu.
Udział w zawodach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy dostaną pamiątkowe
koszulki.
/gaba/
LICENCJONOWANY PRZEWÓZ OSÓB
RAD-MAX
RAD
D MA
AX
WWW
WWW.RAD-MAX.PL
.RAD-MAX.PL
POLSKA - HOLANDIA
HOLANDIA - POLSKA
kom. +48 697 197 524
WYJAZDY
CODZIENNIE!
Bojczyk
Bojczyk Radosław
Radosław
Święta
Święta 138
77-400 Złotów
Złotów
[email protected]
[email protected]
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
13 maja 2016
S
Piła NaGłos
13
Rekord frekwencji
na „Kaczorskiej 10”
BIEG | Kaczorska Dziesiątka przekroczyła kolejną barierę.
Pierwszy raz w historii imprezy wzięło w niej udział ponad
trzystu zawodników. Dokładnie 319 biegaczy i 63 kijkarzy.
Za nami siódma edycja Biegu Ulicznego o Puchar Wójta
Gminy Kaczory. Zawody odbyły się 30 kwietnia.
iegowi głównemu towarzyszyły
Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Kaczory w Biegach
Ulicznych, II Kaczorski Marsz
Nordic Walking oraz Bieg Przedszkolaka.
Zawodnicy pokonali dystans 10 km, na odcinku Równopole – Kaczory – Morzewo –
Rzadkowo – Równopole.
Finiszującym zawodnikom, jak zwykle
na mecie, przygrywała orkiestra dęta z Kaczor. Pogoda i humory dopisywały. Tuż
przed rozbudowaną ceremonią dekoracji
można było posilić się bigosem, przypomnieć sobie tajniki udzielania pierwszej pomocy oraz podziwiać umiejętności młodzieżowego zespołu z Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Kaczorska Dziesiątka należy do cyklu
dziesięciu biegów rozgrywanych na terenie
powiatu pilskiego „Biegaj z nami”. Podczas
każdej edycji poszczególnych biegów premiowane są różne kategorie. Tym razem
nagradzano najlepsze wyniki pięćdziesięciolatków. Tu w gronie pań wygrała Dorota
Francikowska (Dąbki), przed Renatą Bajerską (Kaczory) oraz Ireną Katzban (Piła).
Wśród panów najszybsi byli: Dariusz Skowera (Piła), Marek Osos (Piła) i Piotr Szopiera (Wyrzysk).
Zapraszamy na kolejny etap cyklu „Biegaj z nami” – 15 maja do Łobżenicy, na Bieg
im. Alojzego Graja, rozegrany również na dystansie 10 kilometrów.
Wyniki VII Biegu „Kaczorska 10” o Puchar Wójta Gminy Kaczory
2. Wiktor Rajek z Równopola
3. Jakub Mąka z Dziembówka
Najlepsi zawodnicy w kategorii OPEN:
1. Anton Pototskyi z Klubu Achilles Leszno
00: 32: 06
2. Oleksandr Labziuk z Winnicy 00: 33: 29
3. Wiktor Nagirnjak z Winnicy 00: 33: 31
Kat. dziewczęta, dystans 300 m
1. Zuzanna Bratkowska z Kaczor
2. Martyna Puchała z Równopola
3. Dorota Hammling ze Śmiłowa
Najlepsze zawodniczki w kategorii
OPEN:
1. Rozalia Gapska z Pęckowa 00: 39: 55
2. Antonina Rychter ze Szczecinka
00: 40: 36
3. Sandra Szpott z Piły 00: 41: 34
Najlepsi zawodnicy z gminy Kaczory
1. Paweł Kopertowicz z Kaczor 00: 35: 40
2. Marek Wolski z Kaczor 00: 39: 41
3. Mariusz Andrzejczak ze Śmiłowa
00:41:00
Kat. chłopcy, dystans 400 m
1. Dominik Jaworski z Dziembówka
2. Sylwester Hyl z Równopola
3. Adam Nelkner z Jeziorek
Kat. dziewczęta, dystans 400 m
1. Zofia Rajek z Dziembowa
2. Martyna Hyl z Równopola
3. Nikola Biedroń z Kaczor
Kat. chłopcy, dystans 600 m
1. Mikołaj Czechowicz z Piły
2. Radosław Truszkowski z Dziembówka
3. Norbert Śliwiński z Równopola
Najlepsze zawodniczki z gminy Kaczory
1. Michalina Makowiecka z Kaczor
00: 43: 19
2. Natalia Michalska z Jeziorek 00: 50: 36
3. Angelina Makowiecka z Kaczor
00: 52: 51
Kat. dziewczęta, dystans 600 m
1. Weronika Tabała z Piły
2. Julia Karkut z Dziembówka
3. Sylwia Nitka z Dziembówka
Najstarszy zawodnik
1. Marian Małecki (1937)
Kat. chłopcy, dystans 1000 m
1. Mieszko Tobera z Piły
2. Adrian Śliwiński z Równopola
3. Łukasz Piosik z Rzadkowa
źródło: biegajznami. pila. pl
Najstarsza zawodniczka
1. Irena Lasota z Wałcza (1951)
Najlepsza zawodniczka z Równopola
1. Marzena Hyl z Równopola 00: 54: 08
2. Małgorzata Śliwińska 00: 23: 16 (Marsz
Nordic Walking).
Najlepszy zawodnik z Równopola
1. Jakub Śliwińśki 00: 41: 21
2. Arkadiusz Frączek 00: 46: 44
3. Radosław Śliwiński 00: 48: 56
Wyniki II Kaczorskiego Marszu Nordic
Walking (uczestniczyło 63 zawodników)
Kat. mężczyźni
1. Zbigniew Szymański z Rynarzewa
00: 18: 54
2. Mirosław Korba z Dolaszewa 00: 19: 22
3. Gracjan Zygmunt z Piły 00: 19: 23
Kat. kobiety
1. Aleksa Motylska z Mogilna 00: 19: 43
2. Ewa Korba z Dolaszewa 00: 20: 21
3. Renata Kaczmarczyk – Piasecka z Piły
00: 20: 38
Wyniki VI Otwartych Młodzieżowych Mistrzostw Gminy Kaczory w Biegach
Ulicznych
Kat. chłopcy, dystans 300 m
1. Błażej Ziółkowski z Kaczor
Kat. dziewczęta, dystans 1000 m
1. Hanna Krajewska z Piły
2. Wiktoria Rydellek z Piły
3. Wiktoria Barbusińska z Piły
Wyniki II Biegu Przedszkolaka (uczestniczyło 99 zawodników)
Kat. dzieci w wieku 3 lat (dystans 50 m)
1. Michał Całuj z Rzadkowa
2. Martyna Skowera z Zelgniewa
3. Zuzanna Banasik z Rzadkowa
Kat. dzieci w wieku 4 lat (dystans 50 m)
1. Martyna Mąka z Dziembówka
2. Błażej Sioda z Prawomyśla
3. Tobiasz Kubiak z Równopola
Kat. dzieci w wieku 5 lat (dystans 100 m)
1. Adam Wojcieszak z Piły
2. Maja Kołodziejczyk z Morzewa
3. Dominik Kin z Kaczor
Kat. dzieci w wieku 6 lat (dystans 100 m)
1. Filip Jaworski z Dziembówka
2. Maria Dróżdż z Piły
3. Piotr Pałys z Piły
Kat. dzieci w wieku 7 lat (dystans 100 m)
1. Wiktor Piosik z Dziembówka
2. Jakub Bartoszewicz ze Złotowa
3. Krystian Kostka z Kaczor.
14
Piła NaGłos
Piła NaGłos
13 maja 2016
REKLAMA
www.naglos.com.pl
S
Twierdza piła zdobyta
Polonia przegrywa z Lokomotivem
ŻUŻEL | Niestety nie udało się obronić twierdzy Piła, która niemal przez dwa lata pozostawała niezdobyta. Niepokonani w tym sezonie Nice Polskiej Ligi Żużlowej goście z Łotwy
nie pozostawili większych złudzeń i pokazali, jak wygląda ściganie na bardzo wysokim poziomie. Polonia uległa na własnym torze zespołowi Lokomotivu Daugavpils 40:49.
uż pierwszy bieg spotkania pokazał, że
Polonia będzie miała
z Lokomotivem twardy orzech do zgryzienia.
Druga odsłona dnia to fatalnie wyglądający upadek
dwójki juniorów. Trącony
w przednie koło Pawlak nie
opanował motocykla, ten poderwało do góry i chwilę później junior Polonii, aby nie
uderzyć w bandę, wypuścił
spod siebie rozpędzoną w łuku maszynę. Motocykl Pawlaka uderzył w głowę Jewgienija Kostygowa. Zawodnik gości nie miał szans, aby uchronić się przed upadkiem i z impetem uderzył w drewnianą
bandę tuż za końcem dmuchańców.
Arek Pawlak dość szybko
pozbierał się z toru, jednak
zawodnik Lokomotivu opuścił stadion w karetce pogotowia, która odwiozła go
do szpitala z podejrzeniem
urazu kręgów szyjnych.
Na szczęcie później diagnoza
się nie potwierdziła. Upadek
juniorów spowodował dość
długa przerwę. W tym czasie
trwała naprawa mocno uszkodzonej bandy.
Mirosław Januszewski
tel. 880 462 544
Całodobowy przewóz zmarłych
Trumny, urny, pogrzeby, kremacje, ekshumacje,
Odzież, kwiaty, transport międzynarodowy.
KONTAKT:
tel.: +48 067 212 25 99 • tel. kom.: 693 133 359
Piła, ul. 11 Listopada 7
Trzcianka, ul. Sikorskiego 29
OKNA PC
PCVV
6-K
6-KOMOROWE
KOMOROWE
OKNA 7-K
7-KOMOROWE
KOMORO
OMOROWE
BRAMY GARA
GARAŻOWE,
ŻOWE,
OKNA D
DA
DACHOWE
ACHOWE PC
PCVV
5 lat
lat
gwarancji
gwarancji
ERASMUS Nauczyciele z Hiszpanii,
Litwy, Niemiec i Turcji wzięli udział
w drugim spotkaniu partnerów projektu Erasmus+. Gospodarzem tej
części Erasmusa był Zespół Szkół
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.
Ucznio wie i na uczy cie le z Pi ły,
wspólnie z europejskimi przyjaciółmi, napisali projekt „Odnawialna przyszłość – czysta energia dla szczęśliwych pokoleń”. Podczas lekcji otwarOGŁOSZENIE
ul.
ul. Przemysłowa
Przemysłowa 23
-42%
za
atrudnim
tr
y
OKNA
TTYPOWE
YPOWE 034
- dost
dostępne
ępne
od rręki
ęki
W ofercie również monta
aż, pełna gama parapettów, roletty
y.
WYCENA,
WY
CENA,
Piła,
ul.. K
Kossaka
P
iła, ul
ossaka 119
POMIAR
tel. 67 215 85 79
DORADZTWO
DOR
ADZTWO tel.
www.oknostylpila.pl
w
w w.ok nost ylpila.pl
GRATIS!
GR
ATIS!
nowali spokojem i przede
wszyst kim nie sa mo wi tą
prędkością.
Wśród zawodników Polonii wyróżnić można Wadima Tarasenkę i Norberta Kościucha, którzy cały czas próbowali kąsać rywali. Gorzej
spisał się Bjarne Pedersen,
który ma jeszcze problemy
z prawidłowym odczytaniem
warunków na torze. Niestety słabo pojechał Piotr Świst.
Doświadczony kapitan Polonii dwa razy przegrał podwójnie, co pozwoliło gościom na wypracowanie bezpiecznej przewagi.
/źródło: Polonia Piła/
tej, dla nauczycieli biorących udział
w projekcie, uczniowie pilskiego Zespołu Szkół, pod kierunkiem Aleksandry Fogtman, zaprezentowali zbudowane przez siebie modele elektrowni wodno-wiatrowych.
Uczestnicy projektu wzięli również
udział w wycieczce, podczas której
odwiedzili m.in. największą czeską
elektrownię szczytowo-pompową Dlouhe Strane.
R
RYNART
YNART INTERNA
INTERNATIONAL
ATIONAL
A
TIONAL TR
TRANSPORT
ANSPORT POLSK
POLSKA
AwP
Pile
ile
M OC J
RO
R
RATY
ATY
SUPERPROMOCJA!
SUPERPR
OMOCJA!
zerwami taktycznymi. Te wystarczały jedynie na dowożenie biegowych remisów. Łotysze nawet po przegranym
starcie byli na tyle szybcy, że
już na pierwszym okrążeniu
mijali Polonistów.
Przed biegami nominowanymi goście podwyższyli jeszcze prowadzenie, ale w czternastym biegu po raz pierwszy to Polonii udało się wygrać bieg podwójnie. W piętnastej gonitwie ponownie zanotowano remis i całe spotkanie zakończyło się wygraną Lokomotivu 49: 40.
Goście z Łotwy postawili
poprzeczkę wysoko. Impo-
Nauczyciele z Europy gośćmi szkół na Jadwiżynie
A
OKNO
OKN
OKNOST
KNOST
STYL
S
TYL
T
YL
P
www.uslugipogrzebowe.pila.pl
Po przerwie na torze trwała równa walka. Seria biegowych remisów przerwana została przez gości w biegu szóstym, kiedy para Świst-Trzensiok przegrała podwójnie
z Lindgrenem i Lebiediewem.
Para prowadzona przez Śwista, dwa biegi później, ponownie przegrała podwójnie.
Tym razem doświadczony reprezentant Polonii w parze
z Arkadiuszem Pawlakiem
przegrał z Puodżuksem i Bogdanowem.
Polonia, która była już
w tym momencie dziewięć
punktów za Lokomotivem,
próbowała ratować wynik re-
KIEROWCÓW
KIEROWCÓW
SAMOCHODU
SAMOCHODU CIĘŻ
CIĘŻAROWEGO
AROWEGO PO
POW.
W. 1
12
2T
TON,
ON, K
KAT.
AT. C
C+E
+E
W TR
TRANSPORCIE
ANSPORCIE MIĘDZ
MIĘDZYNARODOWYM
YNARODOWYM
WYMAGANIA:
- udokumentowane doświadczenie w transpor
międzynarodowym (UE)
- znajomość języka niemieck
ieckkiego lub
b ang
a ielski
- system pracy 3 tygodnie
g
na 1 tydzień
kontakt telefoniczny: 500 155 163, 67 352 09 65, e-mail: [email protected]
Zapisz dziecko
na czytanki
BIBLIOTEKA Nie masz
czasu czytać swojemu
dziecku? Zapisz jej na zajęcia w klubie „Książeczka”.
Zapisy właśnie ruszyły.
Młodzieżowy Dom Kultury w Pile zaprasza maluchy
w wieku 6+ na zajęcia, podczas których czytane będą dla
nich bajki i opowiadania.
Zajęcia odbywać będą się
raz w tygodniu. Będą oczywiście nieodpłatne.
Zapisy ruszyły w maju.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 67 212-8970, od godz. 8 do 15.
www.naglos.com.pl
Piła NaGłos
13 maja 2016
XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat"
Wyślij pracę na konkurs!
NASZ PATRONAT | Czy czujesz się poetą? A może lubisz pisać opowiadania? Masz dużo
do powiedzenia? Sprawdź się! Ten konkurs jest dla ciebie. Nie musisz już pisać do szuflady. Twoje utwory mogą znaleźć się w książce „Agnieszka i Pegaz”.
eź udział w XIII Ogólnopolskim
Konkursie
Literackim
imienia
Agnieszki Bartol „Ja
i mój świat”, kierowanym do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w całym kraju.
Kim była patronka tego wyjątkowego
konkursu? Była to wybitnie utalentowana literacko Agnieszka Bartol z Wronek, zmarła w wieku 12 lat w 1990 roku.
Jej niezwykła twórczość zebrana została w pośmiertnym wydaniu książki
„Agnieszko wróć!”, a następnie w blisko 500–stronicowej książce „Powrót
Agnieszki” – obok utworów laureatów
kolejnych edycji konkursu literackiego
jej imienia – i w kolejnych pokonkursowych wydawnictwach.
Hasłem konkursu jest „Ja i mój świat”.
Tym światem może być dom rodzinny,
szkoła, przyjaciele, twoja dziewczyna,
twój chłopak, a nawet kosmos. Daj upust
swej wyobraźni...
Prace należy nadesłać do
30 maja. Utwory, nigdzie
przedtem nie nagradzane
i nie publikowane, podpisz
swoim imieniem i nazwiskiem,
podaj też swój wiek, adres prywatny, e-mail, telefon i nazwę
szkoły. Wyślij w trzech egzemplarzach na adres: Fundacja
Literacka im. Agnieszki Bartol,
ul. Kwiatowa 2, 64-92 Piła,
tel. 67/213 24 92.
Do konkursu zgłaszać można następujące prace: 3-5 wierszy lub miniaturkę literacką albo prozę poetycką o objętości do 2000 znaków (1 strona).
Uroczyste podsumowanie konkursu,
połączone z koncertem literackomuzycznym, odbędzie się we wrześniu, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
Na laureatów czekają „złote pióra”, jednorazowe stypendia artystyczne i nagrody rzeczowe, o łącznej wysoko-
Centrum Podatkowe
Mieczysława Zając,
77-400 Złotów, ul. Norwida 6,
tel.67 265 12 70, 502 846 635
OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
tel. 881 507 760
FOTOGRAFIA Stowarzyszenie „Effata” organizuje
konkurs fotograficzny. Prace, ukazujące „miejsca,
jakich nie znamy” w powiecie pilskim, przysyłać
można do 31 maja.
Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas
rzeczywistość, wrażliwością,
oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą.
– Chcemy pokazać miej-
sca mniej znane w Powiecie
Pilskim oraz zaprosić do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych – mówi
Artur Łazowy, prezes stowarzyszenia.
Jest to już druga edycja
konkursu, pierwsza odbyła
się pod tytułem „Piła jakiej
NIE znamy”.
Prace dostarczać należy
na adres: Stowarzyszenie
EFFATA, ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła. /gaba/
tel.: 660-385-917
tel.: 609-935-976
tel.: (59) 833-45-36
ści 5.000 zł. Zostaną przyznane także
nagrody specjalne.
Redakcja NaGłos jest patronem prasowym konkursu.
SPRZEDAM
działki budowlane
na nowopowstałym
osiedlu domków
jednorodzinnych
w Żeleźnicy
(1 km od Krajenki)
Kontakt:
607 78 38 78
PELLET DRZEWNY
BARLINEK, LAVA, OLIMP
tel. 67/213 06 70, 792 820 411
Zapraszam na wróżbę
z kart Tarot
+ Numerologia.
Chętnie służę radą
i pomogę wyjść
z zakrętu losu.
Kontakt: tel. 607 091 510,
e-mail: [email protected]
REKLAMA
Wynajem
W
ynajem k
komfortowych
omfo
fort
to
owy
wych a
autokarów
utokaró
ów
w
wyjazdy krajowe i zagraniczne
tel.:
Konkurs „Powiat Pilski,
jakiego NIE/znamy”
Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
Zadzwoń i zamów: tel. 67 352 17 50
Holandia (dodatki), Niemcy, Norwegia,
Anglia, Austria, Irlandia, Dania.
15
REKLAMA
OGŁOSZENIA DROBNE
Niemieckie
zasiłki rodzinne,
ZWROT PODATKU
Piła NaGłos
N
500
5
00 600
600 780
780
www.go-stal.pl
ww
w
ww.g
go
o-sta
all.pl
Zapraszamy
Z
aprra
aszam
my
16
Piła NaGłos
Piła NaGłos
13 maja 2016
R
www.naglos.com.pl

Podobne dokumenty