Sylwetka firmy Kanmycel - Wytwórnia Grzybni Pieczarek

Komentarze

Transkrypt

Sylwetka firmy Kanmycel - Wytwórnia Grzybni Pieczarek
SYLWETKA FIRMY
Sylwetka firmy Kanmycel
KanmyceI.
REDAKCJA[Rl: Przygotowujac sie do tej
rozmowy siegnelismy do literatury fachowej. W czasopismie" UPRAWA GRZYBÓW JADALNYCH"w numerze 4 Z 1989
roku natknelismy sie na wywiad przeprowadzony przez red. 1. Bilskiego z wlascidelami firmy KanmyceI. Franciszkiem
i Ludwikiem Kania. Wywiad zatytulowano "Takiej grzybni i wytwórni pozazdroscic moze kazdy".
Minelo sporo lat...
KANMYCEL[K]:Przypominamy sobie te
rozmowe i wnil<liwosc Pana redal<tora.
Pyta!. co sl<lonilo nas do podjecia tej
Przechowywanie
grzybni w cieklym
azocie.
dzialalnosci. Ci. I<tórzyprodul<owali pieczarl<iWlatach 80-tych XXwiel<u, pamietaja, ze bral<owalo wielu rzeczy, w tym
tal<ze s,?rzybni.Z Piasl<u, s,?dzieprowadzilismy nasza produl<cje pieczarel<, jezdzilismy po s,?rzybnienawet do Byds,?oszczy.
Zainwestowalismy 30 milionów starych
zlotych i zacias,?nelismy pietnasto milionowy I<redyt.Budowa ruszyla w sierpniu
1986 rol<u, a w maju rol<u nastepnes,?o
rozpoczela sie produl<cja.
R: Obiekt trzeba bylo zaprojektowac
i wdrozyc stosowna technologie. Skad, jak
sie to dzisiaj mówi, wzieto know-how?
K: Projel<todawca, a nastepnie doradca,
jal<sie ol<azaloswietnym, byl dr Krystian
SzudYs,?a.
Pomocy udzieli! nam równiez Zal<lad
Doswiadczalno-Produl<cyjny
Grzybów
Jadalnych w Sl<ierniewicach, a zwlaszcza Pani ms,?rKrystyna Laudan, I<ierow-
stajac sie najwiekszym producentem
grzybni w Polsce.
K: Znowu musimy podl<reslic I<orzysci
plynace ze wspólpracy z firma Karol Kania i Synowie. Jest to firma bardzo wymagajaca. Sprostanie jej wymaganiom to
ogromne wyzwanie. Ale tyll<otal<mozna
osiagac sul<cesy na nasyconym juz dzisiaj
rynl<u grzybniowym.
R: Mówiac o wytwórni grzybni uzywa sie
tez okreslenia laboratorium grzybni. Jaka
jest róznica?
K: Produl<cja mierzona setl<ami ton
s,?rzybnito naturalnie fabryl<a grzybni. ale
specyfil<a tej produRcji polega na tym, ze
na I<azdymjej etapie obowiazuja standardy laboratoryjne, szczes,?ólniesterylnosc
wszystl<ich procedur i I<oniecznosc zatrudniania wysol<o wyl<walifil<owanego
personelu. Duma naszej firmy jest nasza
doswiadczona I<adra. Stabilna zaloga to
na pewno jeden z sel<retów stabilnej produl<cji.
Naturalnie calosc produl<cji jest. jal< na
dzisiejsze czasy przystalo, sterowana
i monitorowana elel<tronicznie.
R: Wiemy. co to jest bank, ale co to jest
bank grzybni?
K:Istotnie prowadzenie wytwórni s,?rzybni
to dwa banl<i. ten od finansów i tu wybór
czesto jest duzy, i ten specyficzny, nazywany banl<iem grzybni. Laczy je jedno
musza byc wyjatl<owo strzezone. BanI<
grzybni to I<olel<cjaras, linii grzybni przechowywana w ciel<lym azocie. Mielismy
wiell<ieszczescie juz przed laty sl<orzystac
z doswiadczen Prof. San Antonio, preI<ursora w dziedzinie przechowywania
grzybni w ciel<lym azocie, podczas jego
wizyty w Polsce.
R: Czego dotyczy kontrola jakosci grzybni?
K: Ocena jal<osci grzybni u odbiorcy
to ocena ors,?anoleptyczna. My, zanim
podejmiemy
decyzje
o sl<ierowaniu
ol<reslonej linii grzybni do produl<cji.
niczl<a dzialu naul<owes,?otes,?ozal<ladu.
Zal<lad ten prowadzil tal<ze produl<cje
s,?rzybni na potrzeby wlasne i I<ooperujacych z nim pieczarl<arni. W ZPGli
odbyl pral<tyl<ezawodowa syn Ludwil<a
Kani - Ireneusz, I<tóry prowadzi nasza
wytwórnie do dzisiaj. Sl<ierniewice byly
dosl<onalym miejscem do odbywania
tal<ich pral<tyl<,s,?dyzbyl tam nie tyll<o
warsztat pracy, ale tal<ze bOs,?ata literatura fachowa. Pamietamy tal<ze, ze
w I<ompostowni tes,?ozzal<ladu pral<tyI<owali przyszli fachowcy od I<ompostu
na bazie slomy i I<urzal<a,"I<ompozycji"
dominujacej w naszym pieczarl<arstwie.
Wielu z nich prowadzi dzis wlasne wytwórnie podloza.
Dosl<onalenie umiejetnosci to wyjazdy studyjne za s,?ranice i liczne wizyty
i I<onsultacje w naszym zal<ladzie. Do
niezapomnianych i, nie trzeba dodawac,
szczes,?ólnie cennych nalezaly I<ontal<ty
z Pania dr Gerda Fritsche, hodowczynia
pierwszych odmian heterozyjnych pieczarl<i,slynnych li 1 i li3.
R: Jak przebiegal dalszy rozwój zakladu?
K: Jal< wiadomo polsl<ie pieczarl<arstwo
rozwinelo sie niebywale. Stale roslo tal<ze
zapotrzebowanie na s,?rzybnie.Brat. Karol
nieustannie rozwijal produl<cje podloza.
Musielismy nadazac. To dziel<idzialalnosci firmy Karol Kania i Synowie mOs,?lismy
zwielol<rotnic nasza produl<cje, stabilizujac standardy jal<osciowe.
R: Czym kierowano sie w doborze ras
grzybni?
Niewatpliwie impulsy plynely z firmy
Karol Kania i Synowie i od pieczarl<arzy.
Sami mamy pieczarl<arsl<ieI<orzenie,stad
silne zwiazl<i z producentami pieczarel<.
Wystarczy wsluchiwac sie w ich sugestie
i pod ich potrzeby budowac oferte naszej
firmy.
ci'qlJj.fl
R: Jak to mozliwe, ze wokresie transGrzybnia - produkt biologiczny z atestem.
formacji. gdy zdecydowana wiekszosc
wytwórni grzybni [bylo ich podobno ok.
I<ontrolujemy jej jal<osc wieloetapowo
czterdziesci] musiala zaprzestac produk- poczynajac od badan cytolos,?icznych
cji, Kanmycel zwielokrotniJ produkcje,
.If
--
JI!
-
a na doswiadczeniach
uprawowych
konczac. Zartujemy. ze tak naprawde na
jakosci grzybni zna sie tylko sama pieczarka. czyli kazdy test musi zakonczyc
sie testem uprawowym. Musimy widziec
pieczarRi. które zawiazala dana grzybnia. ich ksztalt. barwe i inne cechy zanim
grzybnie przekazemy pieczarkarzowi.
Grzybnia handlowa to nie jest spreparowane ziarno w sterylnym opakowaniu.
to produkt biologiczny z atestem. Dysponujemy odpowiednim zapleczem badawczym i kadrowym, które czuwa nad
tymi sprawami.
R: Jak widzicie przyszlosc waszej firmy?
K: Jestesmy zintegrowani z branza pieczarkarska. Jejrozwój bedzie stymulowal
nas do podejmowania kolejnych dzialan.
Liczymy na dalsza owocna wspólpra-
(...) na kazdym
laboratoryjne.
etapie obowiazuja
standardy
Ce Znaszym strategicznym partnerem
- firma Karol Kania i Synowie, która nie-
ustannie sie rozwija. Bardzo cenimy sobie
wspólprace z producentami pieczarek,
z którymi mamy zaszczyt i przyjemnosc
spotykac sie na szkoleniach. czy imprezach branzowych. Jestesmy przekonani.
ze tylko wspólpraca prowadzi do sukcesów. powiemy wiecej - jestesmy na nia
skazani!
Mozemy obiecac, ze nasza dewiza. która
przyswieca nam od poczatku - solidnosc
- odpowiedzialnosc - satysfakcja, bedzie
prowadzila nas do wspólnego sukcesu.
Czego nie mozemy obiecac [na razie], to
odmiany grzybni, której ~rzyby same by
sie zbieraly.
R. Dziekujemy za rozmowe i zyczymy satysfakcji.