Przełom w zasadach sprzedaży drewna?

Komentarze

Transkrypt

Przełom w zasadach sprzedaży drewna?
15
REKLAMA
Temat z bliska: Drewniane konstrukcje
Drzewne materiały konstrukcyjne to już nie tylko tarcica na więźby dachowe. Na rynku pojawiło się
wiele nowych wyrobów i rozwiązań. Praktycznie nie ma konstrukcji, której nie można by było wykonać
z drewna klejonego. Ograniczenia są tylko wytrzymałościowe. â s. 24-33
Nr 12 (191)
grudzień 2012
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
Giełda maszyn w każdym numerze. â s. 55-57
Z kraju
Ze świata
Ekonomia i rynek
Temat z bliska
Produkty i komponenty
Nie ma alternatywy
dla obróbki
drewnianych
konstrukcji na CNC
Przełom w zasadach
sprzedaży drewna?
Wprowadzenie umów długoterminowych,
ustabilizowanie dostaw surowca i odstąpienie
od licytacji cen w PLD to podstawowe zmiany
w nowym systemie sprzedaży drewna przez LP.
Przedsiębiorcy branży drzewnej odetchnęli 19 listopada, po opublikowaniu
na Portalu Leśno-Drzewnym Lasów Państwowych Zarządzenia nr 82 dyrektora
generalnego Lasów Państwowych „w
sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok”.
– Po prawie 18 latach naszej działalności
to niewątpliwy sukces i nadzieja dla branży
drzewnej – ocenia Sławomir Wrochna,
prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. – Po długich i trudnych
negocjacjach Izby i pozostałych organizacji przemysłu drzewnego z przedstawicielami rządu i Lasów Państwowych,
zapadły istotne dla nas decyzje zmierzające do ustabilizowania dostaw surowca.
Na podstawie wyników sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym każdy
przedsiębiorca będzie podpisywał z LP
szczegółową umowę roczną. Jest to długo
oczekiwana zmiana, szczególnie przez tę
część przedsiębiorców, którzy pragnęli
w ten sposób zagwarantować sobie stabilizację zaopatrzenia w drewno okrągłe
i zracjonalizować planowanie działalności w całym roku. Wynegocjowane przez
nas pożądane zmiany nie oznaczają, że
wszystko, co istotne dla przemysłu, zoREKLAMA
stało już załatwione. Pozostała sprawa
koniecznych zmian przepisów dotyczących wielokrotnie deklarowanego przez
LP zwiększenia pozyskania drewna. Wyjaśnienia wciąż wymaga wiele innych,
bardzo istotnych spraw, z których najważniejsze jest dokładne ustalenie mechanizmu określania poziomu i korekt
cen drewna objętego umowami, w sposób
wykluczający ich zawyżanie. Ważna jest
również kwestia wymaganych przez LP
od kupujących drewno zabezpieczeń realizacji umowy w postaci gwarancji bankowych, kaucji itp. Jest to duże obciążenie finansowe szczególnie dla mniejszych
zakładów i powinny tutaj nastąpić zmiany tak, aby to sprzedający, czyli Lasy
Państwowe zadbały o należyte ubezpieczenie swojej działalności. Obliczyliśmy,
że ubezpieczenie tak znaczących transakcji przez monopolistę spowodowałoby
konieczność dołożenia przez kupujących
około 50 gr do każdego metra sześciennego kupowanego drewna, na co godzimy
się, bo uwolniłoby to nabywców od dużo
kosztowniejszych wydatków na rzecz
banków, wykorzystujących swoją pozycję
wobec małej firmy. Czekają nas rozmowy
o normach jakościowo-wymiarowych
i o zasadach reklamacji. â s. 20
Technika i technologia
Po zakupie centrum K2 firmy
Hundegger firma z Kostrzyna nad
Odrą stała się regionalnym liderem
w dostawach drewnianych konstrukcji.
2
0
1
3
Podwójnych zysków
Zerowych strat
Pierwszej pozycji na rynku
Trzymania wysokiego poziomu
Naszym Czytelnikom i Partnerom Handlowym
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów w nadchodzącym roku 2013
życzy
Zespół Redakcyjny GPD i Wydawnictwo Inwestor
Dorobek Danuty i Andrzeja Szczepińskich, właścicieli
firmy DREWFORM z Kostrzyna nad Odrą, w zakresie
rozwoju konstrukcji drewnianych więźb okazał się przez
22 lata działalności na tyle owocny, że obecnie ich firma
wykonuje miesięcznie około 60 konstrukcji, głównie
z litego drewna świerku i sosny oraz… KVH.
– My nie odczuwamy kryzysu – zapewnia Andrzej
Szczepiński, pełniący w firmie funkcję szefa produkcji.
– W pełni wykorzystujemy nasze możliwości wytwórcze,
szczególnie na zautomatyzowanej maszynie stolarskiej
K2 marki Hundegger. Sygnały o kryzysie trochę nas jednak powstrzymały przed zakupem… drugiego centrum
obróbczego! Ale po zakończeniu w zeszłym roku budowy
nowoczesnej hali produkcyjno-biurowej w technologii
wielkogabarytowego drewna klejonego o powierzchni
1100 m 2 , nadal rozważamy wzniesienie kolejnej hali dla
nowej maszyny. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi
dostawcami, albowiem prawie ośmioletnia „przygoda”
z CNC Hundeggera przekonuje nas, że nie ma alternatywy dla technologii obróbki elementów konstrukcji
drewnianych.
– Nasze centrum pracuje na dwie zmiany – dodaje
Danuta Szczepińska, prezes firmy DrewForm. – Jest tak
bardzo obciążone, że gdy przyjeżdża do nas serwisant
niemieckiego producenta i odczytuje licznik mierzący
tarcicę, to dziwi się, że tyle drewna obrabiamy na Hundeggerze. Podobnym wynikiem nie może się poszczycić
żaden producent z zachodniej Europy. â s. 32
grudzień 2012
2
Felieton | Listy | Cytat miesiąca
Pal sęk
Chyba będzie lepiej, ale już
nie tak łatwo jak kiedyś
Słabością naszej branży jest nieumiejętność pokazania
jej społeczeństwu jako polskiej szansy na dobrą
gospodarkę leśną, na miejsca pracy, na dostępne, zdrowe
i ekonomicznie opłacające się produkty drzewne.
Janusz Bekas
Skoro parokrotnie wyrażałem w tym miejscu niepokój spowodowany przeciągającymi się negocjacjami i gierkami leśników
zmierzającymi do takich zmian w zasadach
sprzedaży drewna na 2013 r., żeby… niewiele zmienić, a przede wszystkim zapewnić LP
większe i stabilne dochody nawet w okresie
kryzysowym dla świata, to wypada z satysfakcją odnotować, że dokonane 19 listopada
rozwiązanie mocno „przenoszonej” debaty
zaowocowało zarządzeniem dyrektora generalnego zadowalającym stronę drzewną.
Powiem więcej: wielu przedsiębiorców ono
zaskoczyło skalą przyjętych zmian, albowiem przez lata dali sobie wmówić, że dobrze już było, że niewiele da się zmienić, że
trzeba przepłacać, żeby przeżyć kolejny rok.
Niektórzy sympatyczni właściciele tartaków, w których bywałem tego roku, studzili
mój optymizm, a często wręcz mówili: „Panie redaktorze, nie będzie żadnych zmian,
bo oni, czyli leśnicy, tyle razy obiecywali,
a robią swoje i z niczego nie zrezygnują!”.
Było, minęło. Nie będę przypominał
o wygranych zakładach, bo najważniejsze,
że jednym zarządzeniem dyrektor Adam
Wasiak otworzył nowy rozdział w biznesie
leśno-drzewnym. Odstąpienie od rujnującej
firmy licytacji cen i ustabilizowanie dostaw
surowca przynajmniej na poziomie 70 proc.
dotychczasowych zakupów oraz umowy
długoterminowe to iście wczesnomikołajkowy prezent, o którym przez wiele lat marzono, o który walczono na ulicach Warszawy, zdzierano gardła na wielu konferencjach
i utajnianych debatach leśno-drzewnych,
oraz wałkowany w dziesiątkach oficjalnych
pism do dyrektora generalnego LP, ale też
do posłów, ministrów, prezesa Rady Ministrów, prezydenta i jego urzędników. A okazało się, że po zmianie ministra środowiska,
a później dyrektora generalnego LP, można
się porozumieć, z nadzieją na korzyści dla
gospodarki narodowej i przedsiębiorców.
Człowiek człowiekowi wcale nie musi
być wilkiem, jeśli trzymając się zasad
i prawnych reguł, nie będzie odporny na argumenty i bliskie mu jest pozytywne, przyjacielskie myślenie. W dobiegającym końca
roku dostrzeżono wreszcie w Ministerstwie
Środowiska, ale także w Ministerstwie Gospodarki, niekorzystną sytuację w polskim
przemyśle drzewnym i sprzyjano takim decyzjom DGLP, żeby podjęte rozwiązania pozwoliły naszym firmom na przetrwanie tych
trudnych ekonomicznie czasów. Niewątpliwie, to sukces Polskiej Izby Gospodarczej
Przemysłu Drzewnego i współdziałających
stowarzyszeń branżowych, o którym mówi
Sławomir Wrochna w cytowanej w tym
numerze wypowiedzi dla „GPD”. Wspólnie domagano się stabilnego zaopatrzenia przedsiębiorstw w surowiec i zmian
w procedurze sprzedaży drewna, przez
ustalenie sensownej wielkości puli drewna
przeznaczonego na przetargi ograniczone
oraz wprowadzenie umów długoterminowych. Ale to też wskazówka, jak efektywnie walczyć o interesy branży, pozyskując
sojuszników, a nie ogłaszać bitwy czy wojny z Lasami, bez uzgodnienia oczekiwań
w swoich szeregach. Jestem przekonany, że
wieloletnie kłopoty z surowcem są też rezultatem słabości samej branży drzewnej,
która nie potrafi przekonać, że drewno jest
trendy, że nasze tartaki potrafią nie tylko
drogo sprzedać zasinione i nietrzymające
wymiarów dechy oraz że w zakładowych
biurach sprzedaży desek, krawędziaków,
więźb i drewnianych domów są pracownicy
kompetentni i przyjaźni dla klientów, z dużą
wiedzą i odpowiedzialnością za terminy dostaw i jakość produktów.
Wiem, z własnych doświadczeń niewielkiego inwestora w małej miejscowości,
że mój najbliższy tartak traktuje nas jak
natarczywą muchę. Dopiero w szóstym tygodniu udało mi się w listopadzie, dosłownie, wyprosić wykonanie kilku sosnowych
desek z piórem i wpustem, w standardowej
grubości i szerokości, zresztą wcale nie
tanich. Ileż to podawano mi terminów, ile
telefonów musiałem wykonać… A przecież
mogłem od ręki kupić metalową czy tworzywową bramę!
Producenci i handlowcy wielu wyrobów wiedzą, że popyt na ich produkty zależy w ostateczności od drobnych nabywców.
Dlaczego tej wiedzy nie mają producenci
krawędziaków czy łat, prowadzący jednocześnie działalność handlową? Przekonanie, że można lekceważyć drobnych, lokalnych nabywców i w całości poświęcić się
produkcji na przykład drewnianych bębnów
dla dużej fabryki czy konstrukcji domów dla
jednego zagranicznego inwestora, położyło
na łopatki już niejeden polski tartak, gdy
konkurencyjny dostawca z Ukrainy czy Rumunii okazał się o kilka eurocentów tańszy.
Przekonało się o tym także wiele polskich
firm meblowych czy produkujących drewniane drzwi lub palety, nerwowo teraz szukających krajowych nabywców.
Dobrze, że negocjatorzy strony drzewnej mają świadomość, iż nie wszystko, co
jest istotne dla przemysłu drzewnego, zostało już załatwione. Ale niech zmieniają też
swoje firmy w kierunku prokonsumenckim,
żeby w kolejnym roku mieli na co i mogli korzystnie przetwarzać zagwarantowany im
surowiec. A my na łamach „GPD” będziemy
prezentować ich problemy, postulaty, ale też
opisywać sukcesy handlowe, produktowe
i zrealizowane inwestycje dzięki specjalnej
„puli inwestycyjnej” surowca drzewnego.
Powitajmy więc kolejny, 2013 r. z nadziejami, że będzie lepiej, choć nie tak łatwo jak
kiedyś. Wszystkiego najlepszego!
Cytat miesiąca
Przepis ograniczający zakup drewna grup
handlowych dotychczas zwyczajowo przeznaczonych
dla przemysłu energetycznego, może zakłócić
dotychczas ustalone zasady i doprowadzić do sytuacji,
w której około 800 000 m3 drewna w skali roku nie
znajdzie nabywców. A wbrew ogólnym opiniom,
ceny drewna energetycznego są niższe od drewna
przemysłowego.
Wypowiedź na konferencji „Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna
do celów energetycznych”, Sękocin Stary, 20-21.11.2012 r.
15
się utożsamia. Czekamy na telefony i listy naszych Czytelników, będące polemiką
do aktualnych wydarzeń w branży drzewnej.
Andrzej Ballaun,
naczelnik Wydziału Marketingu
i Handlu Dyrekcji Generalnej LP
ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew
e-mail: [email protected]
tel. 58/531 27 53
Sekretarz redakcji:
Współpracownicy:
Dział graficzny DTP:
Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
tel. centrali 58/531 27 53
www.wydawnictwoinwestor.pl
Sylwia Modzelewska
[email protected]
tel. 519 516 103
Halina Nowak – Chojnice
Artur Golak - Białystok
Grzegorz Kowaluk – Warszawa
Bogdan Nowak - Szczecin
Adam Zyzman – Kraków
Katarzyna Łukowicz
Zbigniew Owsiak
Wiceprezes zarządu:
Rafał Sidor
Redaktor naczelny:
Janusz Bekas
[email protected]
tel. 519 516 113
Państwowe nie dbają o drogi wywozowe.
O skali inwestycji drogowych w RDLP
w Krośnie świadczy fakt, że w 2011 roku
zbudowano i przebudowano 395 km dróg
leśnych, a plany tegoroczne przewidują
takie działania na dalszych 326 km. Prac
tak szeroko zakrojonych nie prowadzono
dotąd w lasach regionu. Dobrodziejstw
tych inwestycji doświadczają już przewoźnicy, którzy w wiele miejsc w trudnym
terenie mogą wreszcie docierać 40-tonowymi zestawami.
Odnosząc się do zadanych w artykule
„pytań bez odpowiedzi”, wyjaśniam:
o tym, jakie drewno zabiera ze składu
przewoźnik, decyduje umowa zawarta
przez nadleśniczego z odbiorcą i leśniczy
nie może jej zmienić. W kwestii wydawania drewna w porze dnia dogodnej dla
przewoźnika poza czasem służbowym,
wyjaśniam, że leśniczy, jak każdy inny
zatrudniony, może pracować zgodnie
z prawem 8 godzin dziennie. Co do kar
za nieterminowy odbiór drewna – nie
stwierdziliśmy na terenie RDLP przypadku naliczenia takiej kary dla nabywcy,
również za nieodebranie surowca
z dwudniowym poślizgiem, spowodowanym opadami deszczu, o którym mowa
w artykule. Co do zarzutu o ubłocony
surowiec wyjaśniam, że drewno, zwłaszcza liściaste z siedlisk o ciężkich glebach,
bywa rzeczywiście ubłocone, bo pokonuje
ono długą drogę w zrywce półpodwieszonej w trudnych warunkach terenowych
i pogodowych. Rozumiemy problem
odbiorców – też wolimy sprzedawać
drewno idealnie czyste, tyle tylko, że
na pogodę wpływu nie mamy, a z umów
musimy się wywiązać. Kwestia pomiaru
drewna stosowego – trzymamy zasadę,
że przekazywane jest ono odbiorcy na
gruncie, nie na samochodzie.
Pragniemy na koniec podkreślić, że Lasy
Państwowe również ponoszą duże koszty
związane z rozpatrywaniem reklamacji,
także tych bezzasadnych. Na
naradach nadleśniczych i leśniczych
omawiane są szczegółowo przypadki
reklamacji, w celu wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości i na tychże
naradach nikt nie namawia leśniczych
do zawyżania klas, natomiast z całą
konsekwencją rozliczamy pracowników
z prawidłowej klasyfikacji surowca.
Tematyka rozpatrywania reklamacji jest
przedmiotem licznych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w nadleśnictwach,
przeprowadzanych w ramach nadzoru
sprawowanego przez RDLP.(…)
W odniesieniu do artykułu „Surowiec
opałowy dostarczany jako tartaczny”
(„GPD” nr 11/2012) otrzymaliśmy list
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, którego merytoryczne
fragmenty drukujemy:
Zgodnie z normami drewno pozyskane
w lesie podlega ocenie pod kątem jakościowo-wymiarowym, zaś przedsiębiorca
drzewny ma swoje oczekiwania wynikające z przeznaczenia tego surowca na
konkretny wyrób.(…) Przyznajemy, czego
nigdy nie ukrywaliśmy, że po naszej
stronie zdarzają się przypadki sprzedaży
drewna obarczonego wadami, które mogły zostać ujawnione przed załadunkiem,
błędnego pomiaru czy zawyżenia klasyfikacji, a także niewłaściwego potraktowania przedstawiciela nabywcy czy
przewoźnika. Zapewniamy, że w naszych
nadleśnictwach to jednak co najwyżej
incydenty, nie norma. Nadleśnictwa też
nie uchylają się od odpowiedzialności za
skutki takich zdarzeń, zaś pracownicy LP,
którzy wskutek nienależytego wykonania swoich obowiązków pracowniczych
ze swej winy wyrządzili szkodę, ponoszą
odpowiedzialność według zasad określonych przepisami prawa.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami
rozpatrywania reklamacji drewna,
sprzedający odpowiada za wady ukryte
surowca. (…) Zakładanie świadomego
oszukiwania przewoźników i nabywców
podczas klasyfikacji, manipulacji czy
wydawania drewna, wynikającego ze
złej woli pracowników terenowych, jest
zatem nieuprawnione.
Zarzut, że przedstawiciele nadleśnictwa „nie są chętni do szybkiej reakcji”
w przypadku zgłoszenia reklamacji, jest
również całkowicie chybiony. Zasady
precyzują terminy ujawnienia, zgłoszenia, jak i rozpatrzenia reklamacji przez
nadleśnictwo. Bardzo szczegółowe kontrole przeprowadzone w nadleśnictwach
ujawniły jedynie pojedyncze przypadki
niedotrzymania terminu rozpatrzenia
reklamacji z winy sprzedającego. Regułą
jest rozpatrywanie reklamacji bez zbędnej zwłoki, w terminie dogodnym dla
kupującego. W Nadleśnictwie Strzyżów,
wspominanym w artykule, w okresie
pierwszych ośmiu miesięcy tego roku wystąpiły łącznie 23 przypadki reklamacji
zakupionego drewna. Wszystkie zostały
rozpatrzone dwustronnie w terminie
uzgodnionym z odbiorcą, nie dłuższym
Edward Marszałek, rzecznik
niż 21 dni od daty wpływu, czyli zgodnie
prasowy RDLP w Krośnie
z zasadami. (…)
Odpowiedź autora artykułu na s. 8.
Również chybiony jest zarzut, że Lasy
Wydawca:
Prezes zarządu:
ISSN 1732-4017
Nakład 20 000 egz.
Zdarzają się przypadki
sprzedaży drewna
obarczonego wadami
ã Opinie Czytelników są ich subiektywnymi ocenami, z którymi redakcja nie zawsze
Dziennikarze:
Nr 12 (191) grudzień 2012
listy do redakcji
Tomasz Bogacki
[email protected]
Małgorzata Gackowska
[email protected]
tel. 607 373 966
Irena Muszałowska
[email protected]
tel. 519 516 112
Katarzyna Orlikowska
[email protected]
tel. 519 516 118
Redakcja:
[email protected]
Korekta:
Sylwia Wojtanowska
[email protected]
Kierownik działu DTP:
Wiesław Dobosz
Mariusz Wroński
[email protected]
tel. 519 516 108
Opiekunowie klienta:
Agata Schulz-Szatkowska
[email protected]
tel. 519 516 107
Marta Surma
[email protected]
tel. 519 516 105
Damian Kargul
[email protected]
tel. 519 516 104
Grzegorz Pastwa
[email protected]
tel. 519 516 106
Projekt graficzny:
Agnieszka i Michał Warda
Druk:
Sekretariat:
Katarzyna Kaszubowska
[email protected]
Dział prenumeraty:
[email protected]
Krzysztof Kargul
[email protected]
tel. 691 355 660
Drukarnia Księży Werbistów,
Górna Grupa, 86-134 Dragacz
ul. Klasztorna 4
grudzień 2012
4
Z kraju
Wspólne rozmowy w sprawie dostaw prądu â s. 6-7 | Sortowanie kłód wpływa na efektywność tartaków â s. 12 | Dotychczas tartak rozwijał się â s. 13 |
Centra obróbcze dla zakładów rzemieślniczych â s. 14 | Zainteresowanie większe niż lokalne â s. 15
Nowe warunki techniczne u nas i w Niemczech
KONFERENCJA | Nawet jednolity program ubezpieczeniowy nie łączy branży
Cykl Efektywny Tartak
to doskonałe kompendium
wiedzy dla właścicieli
małych i dużych tartaków.
iglastym wyrabianym w kłodach oraz
ewidencji surowca drzewnego w jednostkach LP. Kładzie ono kres wielowariantowym, tymczasowym zasadom odbioru
i ewidencji drewna oraz paroletnim dyskusjom i sporom związanym z projektem
klasyfikacji drewna kłodowanego iglaTEKST I FOT. Janusz Bekas
stego, który miał wejść w życie w 2010 r.,
Najbardziej interesującym punktem II ale wciąż zgłaszano nowe uwagi.
konferencji branżowej z cyklu EfektywZgodnie z nowym zarządzeniem
ny Tartak pt. „Nowości, przepisy i szan- kłoda jest częścią strzały o długości
se, o których przemysł drzewny wiedzieć nominalnej od 3,0 do 6,0 m i średnicy
powinien”, zorganizowanej 9 listopada w górnym końcu bez kory od 14 cm. Kłody
w Poznaniu przez Polską Izbę Gospodar- wyrabia się z odstopniowaniem co 10 cm.
czą Przemysłu Drzewnego przy współ- Długość nominalną ustala się z nabywcą
pracy Wydziału Technologii Drewna drewna, a standardowe długości kłód to:
SGGW, Międzynarodowych Targów Po- 3, 4, 5 i 6 m. Kłody muszą być mierzone
znańskich i Lasów Państwowych, miało w stosach. Długość kłód mierzy się z dobyć wystąpienie Marcina Polaka, zastęp- kładnością do 1 cm, wzdłuż najkrótszej
cy dyrektora generalnego LP, poświęco- linii łączącej obydwa czoła. Obowiązuje
ne prezentacji nowego polskiego syste- nadmiar długości kłód nie mniejszy niż
mu sprzedaży drewna jako rozwiązania 5 cm i nie większy niż 10 cm.
na dziś i na jutro. Niestety, do tego dnia
– Chcemy kłodować więcej drewna
nowy system nie był jeszcze zatwierdzo- dla ułatwienia obrotu drewnem – zapewny przez dyrektora generalnego LP, więc niał Andrzej Ballaun. – Nabywca ma
Andrzej Ballaun, naczelnik Wydziału mieć możliwość zakupu drewna w znaczMarketingu i Handlu DGLP, zastępują- nej mierze wyselekcjonowanego, także
cy nieobecnego dyrektora Polaka, mógł według swoich wymagań wymiarowych,
jedynie mówić o projekcie, częściowo co powoduje przesunięcie procesu kłodouzgodnionym podczas spotkania dwa wania z zakładu do procesu pozyskania
dni wcześniej ze stroną drzewną.
drewna w lesie. Naszym zamiarem jest
dalsza modyfikacja wymiarów i jakości
Kłody ułatwią handel drewnem drewna kłodowanego oraz ułatwienie
Bardziej wszechstronnie natomiast An- klasyfikacji jakościowej. Działania na
drzej Ballaun omówił nowe warunki przyszłość zakładają ograniczenie licztechniczne zmieniające zasady klasyfi- by wad dopuszczalnych w drewnie oraz
kacji drewna wielkowymiarowego w kło- ilości klas, przez wprowadzenie projektodach, ujęte w Zarządzeniu nr 53 w spra- wanej wcześniej klasy jakości B/C, a także
wie zasad odbioru i obrotu drewnem wprowadzenie pomiaru drewna u odREKLAMA
Pożar nieubezpieczonego zakładu drzewnego często skutkuje jego likwidacją, bo straty są zwykle bardzo duże.
biorcy, jako metody masowo stosowanej kraju, gdzie wejdzie w życie rewolucyjny
projekt rozwiązań zmieniających zasady
w krajach zachodniej Europy.
oceny drewna iglastego i liściastego. Ponieważ z początkiem 2009 r. moc prawNiemcy też zmieniają
ną straciły obowiązujące w Niemczech
zasady oceny
Jak to jest w Europie, a głównie w Niem- przepisy dotyczące sortowania drewna,
czech, przedstawił Robert Motała ze Sto- więc rozpoczął się proces tworzenia nora Enso, omawiając zmiany w klasyfika- wych przepisów dotyczących handlu
cji i pomiarze drewna okrągłego w tym drewnem.
Nowe przepisy nazwano Ramowym
Porozumieniem w Zakresie Handlu Surowcem Drzewnym w Niemczech, a ich
celem jest przyczynienie się do prawnego uregulowania zasad sprzedaży, przejrzystości rynku i wzajemnego zaufania
partnerów na rynku surowca drzewnego.
Nastąpiło już uzgodnienie istotnych części porozumienia, szczególnie tabeli do
grudzień 2012
16
Ze świata
Nie jesteśmy zbyt aktywni na tym rynku | Ceny jak w 2009 roku â s. 17 | Priorytetem jest wydajność | Jeśli drewno konstrukcyjne,
to z KVH â s. 19
fot. Janusz Bekas
Światowy
numer jeden
TARGI | Ligna to atrakcyjne miejsce spotkań dla specjalistów związanych
z drewnem
Przemysł przetwórczy oraz rzemiosło znajdą
w Hanowerze eksponaty czołowych dostawców
techniki i technologii do obróbki drewna.
Na Ligna 2013 pojawi się najnowsza generacja elastycznych maszyn wielofunkcyjnych i rozwiązań technologicznych do obróbki drewna.
Jerzy Piątkowski
Kolejne targi Ligna odbędą się w Hanowerze w dniach od 6 do 10 maja 2013 r. Będzie
to okazja do zaprezentowania i zobaczenia
kolejnej generacji wielofunkcyjnych maszyn
do obróbki drewna, stworzonych przez światowych potentatów, ale także przez mniejszych, bardzo innowacyjnych producentów.
Rynek stawia przed wytwórcami mebli
i wszelkich wyrobów drzewnych bezprecedensowe wyzwania, którym można sprostać, sięgając po rozwiązania zapewniające
wysoką jakość, ale także oszczędność surow-
ca i kosztów produkcji. Więcej jest zamówień
jednostkowych, ale obejmują one też coraz
bardziej różnorodne materiały i produkty.
Producenci muszą znaleźć nowe sposoby kompensowania strat wydajności wynikających z coraz bardziej zindywidualizowanej produkcji. Szukają więc innowacyjnych
rozwiązań, zapewniających szeroki zakres
zastosowań. Dotyczy to też małych i średnich przedsiębiorstw, które żeby pozostać na
konkurencyjnym rynku, muszą reagować na
ciągle zmieniające się trendy rynkowe.
Na pewno więc na Ligna 2013 pojawi się
najnowsza generacja elastycznych maszyn
wielofunkcyjnych i rozwiązań technologicznych. Niemieccy dostawcy maszyn już
zapowiadają kolejną generację modeli do
realizacji bardziej różnorodnych wykończeń
powierzchni. Najnowsze urządzenia wielofunkcyjne są obecnie w stanie odtworzyć
dowolnie programowalne trójwymiarowe
struktury powierzchni. Efekty starzeniowe
drewna mogą być obecnie osiągnięte szybciej
i taniej dzięki nowym agregatom szlifierskim.
Można również spodziewać się nowych rozwiązań w zakresie cięcia drewna. Producen-
ci szukają rozwiązań ograniczających puste
przebiegi pił oraz zmniejszających straty
drewna i płyt drewnopochodnych.
Wieloosiowa technologia znacznie
rozszerzyła obszary zastosowania centrów obróbczych CNC. Na hanowerskich
targach mają być pokazane centra obróbcze, które reprezentują kolejny ewolucyjny
etap technologii. Widać trend w kierunku
większej elastyczności agregatów oraz maszyn kompaktowych, a także sprawności
przezbrajania maszyn.
Pomysł łączenia dwóch etapów prze-
twarzania w jednym urządzeniu jest coraz powszechniejszy. Zapowiadane są
więc maszyny spełniające ten postulat.
Ma pojawić się też nowa generacja pras
próżniowych, umożliwiająca wstępne
podgrzewanie i formowanie z materiałów
termoplastycznych w jednym etapie przetwarzania. Ale nawet ręczne elektronarzędzia stają się bardziej wielozadaniowe.
Dlatego targi Ligna to spotkanie fachowców branży drzewnej i meblowej, którzy chcą mieć kompleksowy pogląd na nowe
rozwiązania do obróbki drewna.
REKLAMA
Więcej tarcicy importujemy i eksportujemy!
SUROWIEC | Mniej z Niemiec, a więcej z Białorusi
Aż o 5 proc. zmniejszył się
import tarcicy do krajowych
zakładów drzewnych.
Głównym dostawcą
jest… Białoruś.
import z krajów spoza UE spadł w raportowanym okresie o 19 proc.
Dostawy tarcicy z Niemiec spadły o 20
proc. do poziomu 50 384 m3, natomiast dostawy z Ukrainy zmalały o 40 proc., do poziomu 21 057 m3. Podwoiły się za to dostawy z Białorusi – do 18 403 m3.
Polscy odbiorcy zwiększyli zakupy
W pierwszym półroczu 2012 r. import tarcicy obrzynanej, głównie sosnowej, natarcicy iglastej obrzynanej i struganej tomiast import drewna struganego spadł
do Polski spadł w stosunku rocznym o 5 o jedną czwartą – do poziomu 69 366 m3.
proc. do 253 317 m 3. Importowano główW pierwszych sześciu miesiącach eksnie tarcicę sosnową. O ile import z UE port naszej tarcicy wzrósł o 2 proc. – do
pozostał praktycznie niezmieniony, to poziomu 179 846 m3; eksport do Niemiec
wzrósł o 9 proc. (72 646 m3). Eksport poza
UE potroił się do 9 784 m3. O ile eksport tarcicy obrzynanej wzrósł o 12 proc., to eksport tarcicy struganej zmalał o 8 proc.
Pogorszeniu uległy możliwości sprzedaży polskiej tarcicy na europejskich rynkach
eksportowych z racji niekorzystnego kursu
wymiany walut. Rosnąca wartość złotówki
wobec euro spowodowała redukcję zysków
w tartakach fakturujących kontrakty w euro.
Nie istnieje żadna realna szansa wprowadzenia podwyżek na rynkach eksportowych, aby
skompensować straty w dochodach.
bej
Ratowanie się przez zwalnianie
SZWECJA | Mniej zmian i pracowników
Rośnie liczba zwolnień pracowników
w szwedzkim przemyśle drzewnym.
scowości Alvesta również nie przewiduje szybkiej poprawy na
rynkach drzewnych. W związku z tym firma ogłosiła redukcję
systemu pracy w Vislanda i Hjaltevad. Zamiast trzech, będą
tylko dwie zmiany pracowników. Skutkuje to zwolnieniem 20
Od początku roku w szwedzkim przemyśle drzewnym pracę osób w każdym z zakładów. Rörvik Timber AB z miejscowości
straciło już 570 osób. Do końca roku liczba ta ma się jeszcze Huskvarna planuje rozstać się z 22 pracownikami w tartaku
powiększyć, bo coraz więcej szwedzkich firm zmniejsza za- Tvarskog, bo zakład nie jest w stanie wygenerować dochodu
przy obecnych cenach zakupu kłód. Zredukuje to zapotrzetrudnienie.
Szwedzka grupa leśna i drzewna Södra AB z miejscowości bowanie na kłody o 150 000 m 3 . Szwedzka firma tartaczna
Solna ogłosiła pod koniec września zamiar zwolnienia prawie Norra Skogsagarna z Umeå ostatnio ogłosiła zwolnienie 26
260 osób. Przedsiębiorstwo tartaczne JG Anderssons Soner AB pracowników. Wcześniej o 20 etatów zmniejszono zatrudnie(JGA) z Linneryd ogłosiło zwolnienie 12 ze swoich 65 pracow- nie w tartakach Kage i Ostvik. ฀
ników i odpowiednie zmniejszenie produkcji. Vida AB z miejbej
grudzień 2012
20
Ekonomia i rynek
Przełom w zasadach sprzedaży drewna? â s. 20 | Targi branży drzewnej w 2013 roku â s. 21 | Takiego drewna nie
sposób nie reklamować! â s. 22-23
á s. 1
Przełom w zasadach sprzedaży drewna?
SUROWIEC | Negocjacyjny sukces po kolejnym roku rozmów
TEKST I FOT. Janusz Bekas
Umowy wieloletnie
i gwarantowane dostawy
Zasady określone w załącznikach do Zarządzenia nr 82 przewidują, że przedsiębiorcy będą mogli składać oferty zakupu drewna w PLD w cyklach rocznych.
Wprowadzenie umów długoterminowych powoduje, że wszyscy przedsiębiorcy uprawnieni do udziału w procedurach
sprzedaży ofertowej będą mieli możliwość zawarcia bezterminowej umowy,
w ilości do 70 proc. średniej ich zakupów
z ostatnich 3 lat. Oferta zakupu poszczególnych przedsiębiorców na 2013 r. stanowić może do 70 proc. ilości, wynikającej ze średniorocznej wielkości zakupów
drewna w okresie od 1 lipca 2009 r. do
30 czerwca 2012 r., osobno w grupach
drewna: wielkowymiarowym iglastym,
wielkowymiarowym liściastym, średniowymiarowym i małowymiarowym.
Nie będzie już licytacji cen w PLD, gdyż
ceny będą ustalane przez poszczególne
nadleśnictwa w porozumieniu z szefami
właściwych RDLP, na podstawie średnioważonej ceny na daną grupę handlowo-gatunkową, uzyskaną w internetowym
przetargu ograniczonym w PLD na II
półrocze 2012 r. Uczestnicy będą składać
oferty tylko na masę zamawianego surowca, która będzie redukowana proporcjonalnie, jeśli przekroczy ilość drewna
przeznaczoną do sprzedaży w tej formie. Zmiana ceny będzie następować co
kwartał w wyniku indeksacji, której podstawą będą ceny z aukcji systemowych
w aplikacji „e-drewno”.
„puli inwestycyjnej”, masy drewna dla
przedsiębiorców, którzy zwiększają moce
przerobowe. Skorzystać z tej możliwości
będą mogli przedsiębiorcy, którzy dokonali w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku
inwestycji związanej z utworzeniem nowego lub rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, powodującej wzrost możliwości
produkcyjnych przerobu drewna minimum o 5000 m3 w skali roku. Po pozytywnej decyzji dyrektora generalnego LP taki
przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział
w trzech rocznych procedurach sprzedaży, składając oferty w pierwszym roku na
70 proc., a w następnych odpowiednio 60
proc. i 35 proc. wzrostu zatwierdzonych
mocy produkcyjnych, osobno dla drewna
wielkowymiarowego iglastego, wielkowymiarowego liściastego, średniowymiarowego i małowymiarowego.
Odwrót od szopotraków?
Liczba podmiotów nabywających drewno, przekraczająca już 8000, powinna
się zmniejszyć, bo osoby fizyczne nie
będą mogły brać udziału w aukcjach
internetowych w aplikacji „e-drewno”,
lecz jedynie dokonywać zakupu w ramach sprzedaży detalicznej prowadzo- Teraz trzeba zmienić przepisy dotyczące wielokrotnie deklarowanego przez LP zwiększenia pozyskania drewna.
nej przez poszczególne nadleśnictwa.
kości puli drewna przeznaczonego na można stosować procedurę negocjacji
To oznacza odwrót LP od polityki sprzyprzetargi ograniczone na poziomie handlowych do drewna niesprzedanego
jania „szopotrakom”, nieprowadzącym
70 proc. oraz wprowadzenie umów dłu- w co najmniej jednej aukcji.
ewidencjonowanej sprzedaży przetwogoterminowych.
rzonego drewna i przez to nieuczciwie
Zadowolenie Izby oraz przedsię- Najpierw rozwaga, później
konkurującym z tartakami odprowabiorców byłoby pełniejsze, gdyby trochę ocena
dzającymi podatek VAT.
â surowca tartaki kupią po ujednojaśniejsze były zapisy dotyczące dokład- Firmy biorące udział w przetargach na
liconej cenie
Rok trudnych negocjacji
nego ustalenia mechanizmu określania PLD powinny na przełomie listopada
70 %
Wprowadzone zmiany w zasadach
sprzedaży drewna są wynikiem rocznych negocjacji przedstawicieli przemyOstatecznie zdecydowano się na wpro- słu, Ministerstwa Środowiska i Lasów
wadzenie skonta dla firm dokonujących Państwowych.
zapłaty należności w terminie do 14 dni
– Strona leśna wycofała się z kilku
od daty wystawienia faktury. Stosowa- przedstawianych zapowiedzi zmian,
ne będzie skonto ustalane na podsta- niedawno zaprezentowanych podczas
wie stopy referencyjnej NBP na dzień 31 październikowej konferencji w Sękocigrudnia 2012 r.
nie Starym – mówi Sławomir WrochW rozporządzeniu znalazła się podjęta na. – Ich wprowadzenie spowodowaw ostatniej fazie dyskusji propozycja wy- łoby wzrost cen drewna okrągłego
dzielenia do sprzedaży ofertowej, w ramach i niekorzystną pozycję polskich firm na
Specjalna pula
dla inwestujących
poziomu i korekt cen drewna objętego
umowami, w sposób wykluczający ich
rynku. Dodatkowa tura negocjacji spo- zawyżanie. Na razie ceny w umowach
wodowała, że dostrzeżono niekorzystną rocznych zostaną ustalone na pierwsytuację w polskim przemyśle drzew- szy kwartał 2013 r. Zmiana cen nastąpi
nym, a podjęte decyzje pozwolą, moim w oparciu o indeksację, której podstawą
zdaniem, wielu firmom na przetrwanie będą ceny z aukcji systemowych w aplitych trudnych ekonomicznie czasów. kacji e-drewno. I co ważne – w przyZarządzenie nr 82 powinno ustabili- padku nieskutecznej próby sprzedaży
zować zaopatrzenie przedsiębiorstw drewna na aukcjach internetowych
w surowiec, bo szczególnie istotne dla e-drewno dopuszcza się „korektę cen
ich funkcjonowania są zmiany w proce- minimalnych w dół i powtórzenie sprzedurze sprzedaży, przez ustalenie wiel- daży drewna w tej procedurze”. Ponadto,
i grudnia jak najbardziej racjonalnie podejmować decyzje o zakupie, a w szczególności zwracać uwagę na dotychczasową geografię zakupów, bo niekorzystne
zlokalizowanie swoich zakupów będzie
powodować problemy przez cały rok.
Na 14-15 grudnia Izba zapowiada nadzwyczajne walne zgromadzenie członków, by omówić pierwsze doświadczenia
z zakupów surowca na 2013 r. oraz określić najpilniejsze i najbardziej uciążliwe
problemy do dalszych negocjacji z kierownictwem Lasów Państwowych.
Zakazane zmowy przetargowe
PRAWO | Oferty i rezygnacje wcześniej ustalone
Zmowy przetargowe
są uznawane za jedno
z najcięższych naruszeń
prawa konkurencji.
współpracy. W efekcie pieniądze są wydatkowane w mniej efektywny sposób.
jednemu – z góry określonemu uczestnikowi zmowy – zwycięstwo w przetargu.
Kolejnym przejawem niedozwolonego
Na czym może polegać zmowa
zachowania jest składanie ofert, które są
przetargowa?
tak przygotowane, że szansę na wygraną
– Przejawem zmowy przetargowej jest ma tylko jedna z nich. Te pochodzące od
ustalanie przez przystępujących do pozostałych kartelistów są bowiem albo
Istotą przetargów publicznych jest uzy- przetargu konkurentów określonego mniej korzystne, albo zawierają celowo
skanie przez organizatorów najkorzyst- zachowania – przekonuje Małgorzata popełnione błędy formalne. A wszystko
niejszej oferty pod kątem jakości i ceny. Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu po to, aby zwyciężył konkretny podmiot.
Tymczasem z doświadczenia organów Ochrony Konkurencji i Konsumentów. –
Uczestnicy zmowy mogą także podzieantymonopolowych, ale także części Uczestnicy kartelu mogą np. uzgodnić, że lić między siebie kolejne przetargi. Aby to
właścicieli firm wynika, że konkurujący niektórzy z nich w ogóle nie przystąpią do osiągnąć, składają na zmianę – rotacyjze sobą przedsiębiorcy często odchodzą rozstrzygnięcia lub wycofają wcześniej nie, wcześniej uzgodnioną najkorzystod rywalizacji na rzecz niedozwolonej złożoną ofertę. W ten sposób zapewniają niejszą ofertę. Zmowa może także polegać
na alokacji rynków, czyli ustaleniu, że na błędy w dokumentach składanych przez
określonym terenie udział w przetargach niezależnych przedsiębiorców czy takie
same wyceny wielu pozycji w ofercie.
będą brali konkretni przedsiębiorcy.
Na istnienie zmowy przetargowej może
wskazywać także schemat działania ofeDziałanie w sekrecie
Zmowy przetargowe mają sekretny cha- rentów w toku procedury, choćby rezygrakter, co znacznie utrudnia ich zwal- nacja zwycięzcy przetargu z podpisania
czanie. Dlatego w ich wykryciu niezwykle umowy z mało wiarygodnych powodów.
Innym – bardzo istotnym – źródłem
pomocne są wszelkie informacje o podejrzanym zachowaniu, pochodzące od or- informacji są sami uczestnicy niedozwoganizatorów przetargu lub przedsiębior- lonych porozumień, którzy w zamian za
ców do niego przystępujących. Informacje współpracę z organem w ramach programu
o możliwej zmowie przetargowej nierzad- leniency mogą uniknąć dotkliwych sankcji
ko można znaleźć w składanych ofertach. finansowych za udział w zmowie.
Takimi sygnałami mogą być identyczne
bej
grudzień 2012
24
Temat z bliska
Wytrzymałość i nośność zgodna z normami â s. 26 | Droższa impregnacja tanimi impregnatami â s. 27 | Ciągłe przesuwanie
elementu na stole â s. 28 | Pewne mocowania drewna â s. 30 | Wyższa oraz bardziej jednolita wytrzymałość â s. 31
Drewno konstrukcyjne
z dużą przyszłością
Nie ma konstrukcji
drewnianej, której nie
można by było wykonać
z drewna klejonego,
a ograniczenia są tylko
wytrzymałościowe.
24 x 130 cm – mówił Andrzej Szurlej podczas
konferencji „Nowoczesne tartacznictwo”
w Poznaniu. – Produkcja nie ogranicza się
jedynie do elementów prostych, ponieważ
wytwarzamy również belki gięto-klejone
o wysokości do 1 m, ze strzałką ugięcia do 3
m. Odpowiednio wykwalifikowany personel
posiada uprawnienia do wizualnej klasyfikacji surowca, jakim jest wysokiej klasy
Jerzy Piątkowski
tarcica z drewna świerkowego, modrzewioFabryka Drewna Klejonego spółki jawnej wego i sosnowego. Ten rodzaj klasyfikacji
FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy, która ma pozwala nam na uzyskanie klas wytrzyzakład produkcyjny w Woli Krzywieckiej małościowych elementów konstrukcyjnych
k. Przemyśla, na wdrożenie innowacyjnej z drewna klejonego warstwowo do GL30.
technologii produkcji wielkowymiarowych Tak sklasyfikowane elementy pozbawiane
elementów konstrukcyjnych z drewna kle- są wszelkich wad, jakie występują w drewjonego warstwowo otrzymała dofinanso- nie litym, czego efektem jest finalny produkt
wanie ze środków Unii Europejskiej. Była o bardzo wysokiej jakości. Nasze wyroby są
więc pierwszym w Polsce producentem czterostronnie strugane oraz sfazowane.
elementów wielkowymiarowych, które Ponadto wykonujemy wszelkiego rodzaju
może znakować znakiem CE.
obróbki wynikające z projektu wykonawDzięki dofinansowaniu, jako pierwsza czego, co daje gotowy wyrób do montażu.
w Polsce zdecydowała się na zakup inno- Oferujemy również impregnację elementów
wacyjnego centrum obróbczego z głowicą oraz systemowe rozwiązania połączeń mepracującą na długości 40 m. Kilka tygodni chanicznych, tak standardowe, jak i nietytemu jej wyposażenie wzbogaciło się o cie- powe. Firma ma możliwość kompleksowego
sielskie centrum obróbcze włoskiej firmy świadczenia swoich usług: począwszy od
CMS – model SUPREMA. Maszyna ta prze- etapu projektowania, dostawy elementów
znaczona jest głównie do elementów więź- konstrukcyjnych, kończąc na montażu konby dachowej lub złożonych konstrukcji strukcji z drewna klejonego.
drewnianych, gdzie występuje duża ilość
elementów konstrukcyjnych. Centrum Konstrukcje wielołukowe
wyposażone jest w system załadunku oraz O wyższości technologii produkcji konrozładunku elementów, co w pełni pozwa- strukcji drewnianych z drewna klejonego
la na automatyzację procesu produkcyj- warstwowo najlepiej świadczą wykonywane
nego. Pozwala obrabiać elementy o mak- łuki. Są to jednolite powierzchnie sklejone,
symalnym przekroju 300 x 650 mm oraz które w gotowej postaci są przewożone z fao długości do 18 m. Cały proces produkcyj- bryki na budowę. Takie łuki można do sieny sterowany jest komputerowo. Efektem bie dodawać i w ten sposób powstaje jeszcze
finalnym są elementy konstrukcyjne o wy- większa powierzchnia. Rolą konstruktorów
sokiej jakości. Główne zalety tej maszyny jest odpowiednie dobranie parametrów do
to skrócenie czasu realizacji zlecenia, krót- możliwości technologicznych. Przykład
ki czas montażu całej konstrukcji na budo- wykonania pełnego dźwigara w amfiteatrze
wie, minimalizacja odpadów, precyzja oraz w Międzyzdrojach, gdzie na jeden dźwigar
składało się kilkanaście elementów wielkodokładność wykonanych połączeń.
gabarytowych, wysokich na metr, potwierdza, że istnieją możliwości łączenia takich
Belki proste i gięto-klejone
– FDK produkuje belki proste o maksymalnej konstrukcji elementami z blachy i odpodługości do 24 m i o maksymalnym przekroju wiedniego „ukrycia” tych połączeń.
REKLAMA
fot. FDK
ELEMENTY WIELKOWYMIAROWE | Połączenia obrabia centrum ciesielskie
Centrum ciesielskie pozwala obrabiać elementy o maksymalnym przekroju 300 x 650 mm
oraz o długości do 18 m.
– Praktycznie nie ma konstrukcji, której nie można by było wykonać z drewna
klejonego – zapewnia Andrzej Szurlej. –
Ograniczenia są tylko wytrzymałościowe.
dają gwarantowaną stabilność kształtów
i wymiarów, co pozwala na dokładną obróbkę, wykonanie złączy i ułatwia szybki
montaż na budowie w kompletne systemy
konstrukcji nośnych – mówi przedstawiDocenia się połączenia
ciel FDK. – Nowoczesne oprogramowanie
ciesielskie
pozwala na znalezienie najlepszych rozW konstrukcjach klejonych w pierw- wiązań projektowych i daje możliwość
szej kolejności konstruktorzy FDK usi- stworzenia wizualizacji projektu konłują zastosować połączenia ciesielskie, strukcyjnego. Indywidualne podejście
stąd właśnie zdecydowano się zakupić do zamówienia umożliwia opracowanie
centrum ciesielskie wykonujące obrób- optymalnego rozwiązania pod względem
kę elementów konstrukcji w programie technicznym i ekonomicznym, zachowufirmy Dietrich’s. Maszyna ta jest w sta- jąc wymagane przez normy parametry.
nie wykonać każde połączenie ciesielskie
Fabryka Drewna Klejonego wykonuje
wprowadzone do komputera i pobrane z bi- konstrukcje dachowe w oparciu o elementy
blioteki. Nie ma najmniejszych ograniczeń. z drewna klejonego produkowane w fabryTo, co cieśle wykonują długo i mało dokład- ce, co pozwala na pełną kontrolę procesu
nie na budowie, da się wykonać w fabryce produkcyjnego. Przetarty surowiec jest sudużo dokładniej i szybciej. Centrum wspo- szony i z niego wykonywane są elementy
magane specjalistycznym oprogramowa- konstrukcyjne, które są warstwowo klejone
niem Dietrich’s i sterowane przez doświad- na prasie. Po struganiu odbywa się nakładaczonych inżynierów-operatorów stwarza nie kleju i klejenie wzdłużne elementów.
możliwości precyzyjnej obróbki wielkogaPełna kontrola
barytowych elementów drewnianych.
– Elementy więźby dachowej wyko- – Konstrukcje wykonuje się z drewna cernane z drewna konstrukcyjnego posia- tyfikowanego, sklasyfikowanego wytrzy-
małościowo w oparciu o klasyfikację wizualną – mówił Jacek Szóstkiewicz z FDK
podczas konferencji o drewnie konstrukcyjnym jako produkcie przyszłości. – Ma
ona pewne niedogodności, z którymi się
borykamy. Jedną z podstawowych jest to,
że jest ona ograniczona do pewnych wartości klas wytrzymałości. Tymczasem według mojej opinii klasyfikacja maszynowa
jest o wiele bardziej dokładna, ma o wiele
większy zakres i daje większe możliwości
producentom w zakresie zastosowania dostępnego krajowego drewna jako drewna
konstrukcyjnego.
Cykl produkcyjny i stosowana technologia nie są zbyt skomplikowane, ale
są uwarunkowane obowiązującymi przepisami. Certyfikacja i ocena zgodności
wyrobów konstrukcyjnych jest realizowana w formie ciągłej kontroli produkcji.
Praktycznie każda belka w konstrukcji
jest identyfikowalna, a dokumentacja potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań technicznych i technologicznych,
pozwalających na jej wprowadzenie do
obrotu i zastosowania, jest dostępna do
wglądu przez 10 lat. W toku produkcji badane na wytrzymałość są złącza, a także
spoiny – na długości i na płasko.
Oczekiwania producenta
– Te elementy z całą odpowiedzialnością,
bez żadnych obiekcji i zastrzeżeń można
zastosować jako elementy konstrukcyjne
budowlane – zapewnia Jacek Szóstkiewicz. – Oczywiście, chcielibyśmy jeszcze
podwyższyć zakres klas wytrzymałości na
wyższe poziomy – C32 czy C36, ale nie jest
to możliwe przy klasyfikacji wizualnej tarcicy. Trzeba by bowiem korzystać z tarcicy
klasyfikowanej maszynowo, a w kraju nie
ma jeszcze takich urządzeń. To pole do popisu dla przedsiębiorstw, które zajmują się
przerobem pierwiastkowym. Zastosowanie
najlepszych maszyn w klasyfikacji wytrzymałościowej wymaga przerobu dużej ilości
surowca, gdyż są to maszyny bardzo wydajne; jednocześnie mają one dużo większe
możliwości w zakresie klasyfikacji.
grudzień 2012
34
Produkty i komponenty
Bezformaldehydowy kompozyt już doceniony â s. 34 | Wystarczy szesnaście komponentów |
Twardy i odporny na ścieranie â s. 36 | Zminimalizowana ilość połączeń | Podłogi dębowe,
ale multilamelowe â s. 37
Myślenie o oszczędności
już na etapie projektowania
DRZWI DREWNIANE | Rozmowa z Jackiem Kawą, prezesem zarządu Centurion-R w Sanoku
fot. Centurion-R
Centurion-R dedykuje swoje wyroby klientom,
którzy niekoniecznie szukają najtańszego produktu,
ale chcą dobrej jakości i odpowiedniego designu.
Janusz Bekas
Podobno producenci drzwi mówią, że „dobrze to już było”…
Jacek Kawa: Nasza firma postanowiła nie uczestniczyć w swoistej rywalizacji na najtańszy, ale i najgorszy produkt,
zwany jeszcze „drewniane drzwi”. Nie
dostarczamy naszych drzwi do supermarketów. Obsługujemy wyłącznie
pozasupermarketową sieć sprzedaży.
Są to punkty sprzedaży, gdzie poza
profesjonalnym doradztwem, często
oferowany jest również profesjonalny
montaż. Koncentrujemy się na produktach o średniej cenie, średniej i wyższej
jakości oraz na takich produktach jak
drzwi przeciwpożarowe i dźwiękoszczelne. Drzwi specjalistyczne to grupa produktów ostatnio bardzo mocno
rozwijająca się w Polsce. Związane jest
to z coraz bardziej rygorystycznym
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa oraz ich zmianami, zgodnie
z dyrektywami unijnymi. Wymagania
są coraz ostrzejsze, w związku z tym
często występuje konieczność wymiany
przy najbliższym remoncie zwykłych
drzwi na takie, które spełniają wspomniane normy. Mamy w tym zakresie
bardzo szeroką ofertę, bo jako jedyni
w Polsce oferujemy w pełnej gamie
kolorystycznej komplet – ościeżnica
i drzwi w wersji przeciwpożarowej
EI 30 i EI 60. Pozwala to inwestorom
dowolnie aranżować realizowane
obiekty. W naszej ofercie posiadamy
ponad 40 kolorów.
Ale konkurencja nie śpi i wykonuje podobne ruchy…
J.K.: Rzeczywiście, obserwujemy różne przeobrażenia produkcyjno-modelowe u konkurencji. Generalnie, producenci drzwi podzielili się rynkiem – jedni
produkują głównie dla supermarketów,
czyli koncentrują się na najtańszym
produkcie, a inni dedykują swoje wyroby
klientom, którzy niekoniecznie szukają
najtańszego produktu, ale chcą dobrej
jakości i odpowiedniego designu. Nam
bliskie jest to drugie przesłanie. Wystartowaliśmy z nim na targach Budma 2012
i konsekwentnie realizujemy swój plan.
Dlatego też wzmacniamy nasz brand
przez reklamy telewizyjne. Dążymy do
tego, aby marka Drzwi Centurion była
znana i identyfikowana z produktem
o odpowiedniej jakości.
Czy można mówić o zakończeniu
przebudowy waszej oferty w kierunku produktu średniej jakości, nie
najtańszego?
J.K.: Bieżąca reakcja na oczekiwania
rynku zmusza naszych projektantów do
kształtowania nowych wzorów i rozwiązań technologicznych, ale w określonym
zakresie. Nie chcemy być identyfikowani
z produktami najtańszymi, których wyznacznikiem jest tylko cena. Nie interesuje nas masowy produkt, który czasami
rozpada się od razu po zamontowaniu.
Oczywiście, zależy nam na obniżaniu
kosztów i ceny skrzydeł drzwiowych,
ale wyłącznie w wyniku usprawniania
– Nie chcemy, żeby drzwi firmy Centurion-R
były identyfikowane z produktami najtańszymi,
których wyznacznikiem jest tylko cena
– mówi Jacek Kawa.
procesu produkcji. Czynimy to poprzez
większą mechanizację i automatyzację,
uruchamiając wydajną linię produkcji
drzwi. Nie decydujemy się na obniżanie
kosztów przez użycie gorszych materiałów i gorszych technologii, bo wiemy, że
skutkiem takiego myślenia i działania
może być tylko gorszy produkt. Nie sądzę, żeby klientowi dokładnie o to chodziło. A ten, który poszukuje najtańszego produktu, powinien być świadomy, że
wybiera również najgorszy produkt.
Producenci szukają oszczędności w procesie produkcji, zastępując droższe materiały tańszymi
rozwiązaniami…
J.K.: Niechętnie decydujemy się na poszerzenie produkcji drzwi foliowanych,
bo dobre folie też nie tanieją, a raczej
drożeją, pomimo kryzysu. Szukamy
natomiast oszczędności w technologii,
tak aby zminimalizować nadmiary
produkcyjne. Już w zeszłym roku zakupiliśmy odpowiedni park maszynowy
i w tej chwili tak planujemy produkcję, żeby odpadów było jak najmniej.
Staramy się wdrażać takie rozwiązania
technologiczne, żeby umożliwić wykorzystanie mniejszych formatek, na
przykład forniru. Elementy wykonujemy w taki sposób, by uzyskać pożądany
wygląd drzwi, jednocześnie unikając
wycinania wzoru z dużego formatu, co
w rezultacie skutkuje koniecznością
wyrzucenia trzech czwartych drogiego
surowca do odpadów, aby w to miejsce
wstawić np. przeszklenia. Jest to możliwe, tylko produkty trzeba odpowiednio zaprojektować. Dlatego w naszej
firmie wzmacniamy grupę projektową,
która ma nie tylko wymyślać nowe
wzory, ale także efektywnie wdrażać
nowe produkty.
Lżej było produkować drzwi
seryjnie…
J.K.: Oczywiście, ale rynek wymaga
innych rozwiązań. Dlatego zainwestowaliśmy w park maszynowy, który
jest przeznaczony do jednostkowej
produkcji. Jeszcze w tym roku zmodernizujemy nasz system zamawiania
drzwi, aby był lepiej przystosowany do
obsługi jednostkowych zamówień. Pod
koniec roku dostępna będzie aplikacja,
która pozwoli klientowi w prosty sposób
konfigurować produkt zgodny z jego
potrzebami, oczywiście w określonych
naszymi możliwościami ramach. Jednocześnie system będzie generował kod
kreskowy, za pomocą którego niezbędne
informacje przekazywane będą do działu produkcji. Informacja dotycząca produktu, od zamówienia do wystawienia
faktury, nie może być nigdzie poprawiana ręcznie czy przepisywana, bo wtedy
może wystąpić błąd. Ze względu na
rozdrobnienie produkcji i rozbudowanie
oferty, obejmującej już kilkaset tysięcy
kodów produktów zarejestrowanych
w naszym systemie, takie rozwiązanie
wydaje się nie tylko bardziej przyjazne,
ale również bardzo usprawni ono proces
realizacji zamówień. Projekt realizujemy
z firmą informatyczną posiadającą duże
doświadczenie w tworzeniu tego typu
systemów obsługi zamówień.
Rynek drzwi drewnianych w Polsce jest bardzo nasycony…
J.K.: Wielu producentów oferuje coraz
większy wybór skrzydeł, choć tylko nieliczni mają certyfikowane drzwi. W naszym kraju coraz łatwiej o świadomego
klienta, który zwraca uwagę na atesty
i aprobaty. Myślę, że powinniśmy nadal
budować świadomość wśród odbiorców
naszych produktów.
Trudno budować świadomość,
gdy odczuwa się spadek liczby
zamówień…
J.K.: Rzeczywiście, mamy za sobą
okres rekordowej sprzedaży stolarki
drzwiowej. Deweloperzy mają kłopot
ze sprzedażą gotowych mieszkań, więc
odkładają swoje projekty na późniejszy
czas. Recesja w pierwszej kolejności
pojawiła się w krajach zachodnich i tam
już od około dwóch lat obserwuje się
spadek liczby zamówień. Teraz dotyka
ona także nas. Na krajowym rynku
spowolnienie gospodarcze widoczne
jest od 2011 r. i jest ono coraz bardziej
odczuwalne. Również i dla nas bilans
2012 r. może okazać się niekorzystny,
tak jak dla wielu innych firm. ฀฀
Bezformaldehydowy kompozyt już doceniony
PATENT | Owoc współpracy ITD i Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie”
Innowacyjna płyta
drewnopochodna
z silikonowym
spoiwem do wielu
zastosowań
w budownictwie
i meblarstwie.
Ekologiczny nanokompozyt lignocelulozowy
dla budownictwa i meblarstwa oraz spoiwo
silikonowe do jego wytwarzania – to rezultat
pracy badawczej w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, który Instytut Technologii Drewna pokazał podczas szóstej edycji międzynarodowej wystawy wynalazków International
Warsaw Invention Show w Warszawie.
Prace badawcze nad tym wynalazkiem
zostały zwieńczone zgłoszeniem patentowym w Urzędzie Patentowym RP, natomiast
na IWIS 2012 produkt został nagrodzony
Złotym Medalem z Wyróżnieniem.
Prasowany na gorąco płytowy kompozyt ze średnio- i małowymiarowego drewna
liściastego, także pochodzącego z plantacji
i upraw rolniczych oraz spoiwo silikonowe
sieciujące w systemie kondensacyjnym, stosowane do jego wytwarzania, zostały opracowane przez zespół kierowany przez dr
inż. Iwonę Frąckowiak, kierownika Zakładu
Materiałów Drewnopochodnych i Klejów
ITD w Poznaniu. W skład zespołu wchodzili: Andrzej Idziak, Magdalena Łubkowska,
Jarosław Gąsior, Aleksandra Sokołowska,
Andrzej Miazga i Rafał Muskus. Ekologiczny
nanokompozyt, w odróżnieniu od oferowanych obecnie na świecie, nie zawiera formaldehydu ani żadnych związków szkodliwych
dla środowiska i zdrowia ludzi, co potwierdzają wyniki badań VOC akredytowanego
laboratorium. Jest to materiał całkowicie
odporny na rozkład mikrobiologiczny oraz
trudno zapalny. Wytrzymałość płyty i jej odporność na wilgoć, w zależności od wariantu
technologicznego, kształtować się może na
różnym poziomie, w tym – znacznie korzystniejszym od wymagań określonych w nor-
mach EN 312:2011 dla wszystkich typów płyt
wiórowych (P2-P7) oraz w EN 300:2007.
Bezformaldehydowy kompozyt to innowacyjna płyta drewnopochodna do wielu
zastosowań w budownictwie i meblarstwie
oraz do wyposażania obiektów użyteczności publicznej, choćby takich, jak: przedszkola, szkoły czy szpitale.
W realizacji tego projektu ITD współpracował ze specjalistami Zakładu Chemicznego „Silikony Polskie” z Nowej Sarzyny, których dziełem jest spoiwo silikonowe. ฀
bej
grudzień 2012
40
Technika i technologia
Udar pomoże
w wierceniu
WIERTARKO-WKRĘTARKI | Silniki z systemem chłodzenia
Precyzyjne cięcia
pod kątami
MASZYNY | Pilarki do docinania długich kształtowych elementów
fot. Hitachi
Firma Hitachi wprowadziła w tym roku na
rynek serię akumulatorowych wiertarko-wkrętarek do profesjonalnego wiercenia. Należą do niej modele DV14DL2 oraz Uchwyt boczny pomaga operatorowi podczas
DV18DL2 wyposażone w funkcję udaru. Każ- pracy w trudnych materiałach.
da z nich może pracować w dwóch zakresach
prędkości – od 0 do 400 obr./min oraz od 0 do
1800 obr./min. Dysponują wysokim momentem obrotowym, odpowiednio 70 i 75 Nm,
który jest najwyższy spośród wszystkich
wkrętarek tej marki, oraz 22-stopniowym
sprzęgłem. Narzędzia charakteryzują się
zwartą, kompaktową obudową wykonaną
z wytrzymałego aluminium, pod którą kryje
się nowoczesny silnik z systemem chłodzenia. Obie wyposażone są w uchwyt boczny
pomocny przy utrzymywaniu stabilności
podczas prowadzenia operacji w trudnych
REKLAMA
głowicowa zasilana silnikiem o mocy 1,1
kW, pracującym z prędkością 3800 obr./
min. Waży 350 kg, ma długość 3850 mm,
szerokość 1030 mm i wysokość 1400 mm.
Przeznaczona jest do obrabiania elementów o długości do 3300 mm. Głowice wyposażone są w tarcze o średnicy 330/30
mm z automatycznie chowaną osłoną.
Można je pochylać pod kątami 45, 90 i -45
Irena Muszałowska
wej 90-45 stopni. Wysokość cięcia przy stopni oraz obracać. Ustawianie paraWystarczy jedynie wymiana tarczy pochyleniu 45 stopni wynosi 115 mm. metrów kąta odbywa się manualnie wena odpowiednią do danego surowca, Odczyt obrotu i pochylenia piły doko- dług skali, a gwarancję bezpieczeństwa
żeby pilarką kątową jednogłowicową nywany jest według skali, a opcjonal- ustawienia zapewniają blokady kątów
S7D-A i 170N oraz dwugłowicową nie może być elektroniczny. Jeśli chodzi standardowych. Posuw pił jest pneumaDS100 niemieckiej firmy Wegoma przy- o mocowanie obrabianych elementów, to tyczny (w opcji hydropneumatyczny).
cinać listwy przyszybowe oraz elemen- maszyna może być wyposażona w dociski Ustawianie pilarki odbywa się z pulpitu
ty drzwiowe wykonane z drewna lub pneumatyczne pojedyncze lub podwójne, sterowniczego. Standardowo maszyna
usytuowane w pionie i poziomie. W ob- wyposażona jest w dwa dociski pionowe,
innych materiałów.
rabiarce jest miejsce na odciąg wiórów. opcjonalnie można zastosować także doJako wyposażenie dodatkowe producent cisk poziomy. Obrabiany profil bazowany
Produkcja jednostkowa
oferuje podajniki rolkowe oraz przymiary jest do tylnej ściany, co eliminuje potrzei seryjna
Do zasilania precyzyjnej pilarki długości, które usprawnią jej pracę w cią- bę wprowadzania korekty jego wysokości. Standardowo pilarka wyposażona
S7D-A potrzebny jest prąd 230/400 V gu technologicznym.
jest w pistolet odmuchowy, ale znajdują
3 – 50 Hz. Silnik o mocy 1,5 kW napędza
się w niej otwory wylotowe do opcjonaltarczę o średnicy 400 mm do prędkości Wersja dwugłowicowa
2800 obr./min. Jest to solidna maszyna Pilarka model DS100 to maszyna dwu- nego podłączenia odciągu wiórów. ฀ ฀
o metalowej podstawie, której długość
wynosi 700, a szerokość 600 mm. Ob- Na pilarce dwugłowicowej DS100 można obrabiać elementy o długości do 3300 mm.
rabiany element mocowany jest na stole
za pomocą dwóch pionowych docisków
pneumatycznych. Tarcza pilarki pochylana jest w granicach 0-45 stopni oraz obracana w zakresie 45-0-45 stopni. Zatrzaski
kątów standardowych w stronę prawą
i lewą umiejscowione są co 15 stopni.
W maszynie zastosowano opatentowany
przez producenta system opuszczania
tarczy z dwiema prędkościami posuwu.
Siłownik opuszczania tarczy ma średnicę
80 mm, działa z dużą siłą i bardzo płynnie – standardowa średnica siłownika ma
40 mm, ale potrzebny jest wówczas dodatkowo hamulec. W przypadku przycinania drewna operator ma do dyspozycji
pistolet odmuchowy, za pomocą którego
usunie z miejsca cięcia pył. Obrabiarka
może pracować jako osobna jednostka Pilarka jednogłowicowa 170N przeznaczona jest do produkcji wielkoseryjnej.
operacyjna lub być skonfigurowana z ciągiem technologicznym za pomocą transportera podawczo-odbiorczego.
Pilarkami marki Wegoma można przycinać pod
różnymi kątami elementy drewniane, aluminiowe
oraz PVC. Skierowane są przede wszystkim
do produkcji okien, ale przydadzą się także
w zakładach produkujących drzwi z drewna litego,
a także w meblarstwie do docinania ramek.
fot. Wegoma
Irena Muszałowska
materiałach. Części chwytne pokryte są powłoką antypoślizgową Softgrip dla lepszego trzymania narzędzi. Wśród elementów,
które mają również wpływ na komfort oraz
szybkość pracy, należy wymienić profesjonalny wytrzymały uchwyt bezkluczykowy,
wbudowane oświetlenie LED, hak oraz taśmę
na rękę. Wiertarko-wkrętarki wyposażone
są w baterie litowo-jonowe typu blokowego
o pojemności 4 Ah, których czas ładowania
wynosi 60 min. ฀฀
Cięcie w dwóch płaszczyznach
Jednogłowicową przycinarko-pilarką jest
drugi model 170N. Symbol oznacza, że
służy ona do cięcia materiału o wysokości
do 170 mm (wysokość regulowana jest za
pomocą korby). Zastosowano w niej mocny silnik napędowy opcjonalnie z dwiema
prędkościami obrotowymi. Narzędziem
tnącym jest tarcza o średnicy 420 x 40
mm, którą można przycinać elementy
pod różnymi kątami. Posuw tarczy pilarki odbywa się od tyłu do przodu. Długość
cięcia dla kąta 90 stopni wynosi 450 mm,
dla kąta 45 stopni – 310 mm. Kąty 45, 90
i -45 stopni mają stałe blokady. Tarczę
można dodatkowo pochylać za pomocą
korby do 45 stopni na lewo i do około 60
stopni na prawo, i dzięki temu wykonywać cięcia w dwóch płaszczyznach – kąty
cięcia w płaszczyźnie poziomej 45-90-25
stopni, kąty cięcia w płaszczyźnie piono-
fot. Wegoma
Wiertarko-wkrętarki
DV14DL2 oraz DV18DL2
dysponują wystarczającą
mocą do profesjonalnego
wiercenia.
grudzień 2012
Giełda maszyn 55
â CNC
â CZOPIARKI
â LAKIERNIE I OSPRZĘT
â NARZĘDZIA
I ELEKTRONARZĘDZIA
â OKLEINIARKI
â FREZARKI
â MASZYNY KOMBINOWANE
â OSTRZARKI DO NARZĘDZI
â PILARKI
grudzień 2012
56
Giełda maszyn
â SUSZARNIE
â SZLIFIERKI
â SPAJARKI DO FORNIRU
â STRUGARKI
â TRAKI
grudzień 2012
57
â WIERTARKI
â URZĄDZENIA TRANSPORTOWE
I SORTOWNICZE
â INNE
grudzień 2012
58
â NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż
â Atrakcyjne 3,5 ha lasu, starodrzew ok. 300-
letni - 1800 m3 do wycięcia - 50% buk, reszta
mieszane, w powiecie gorlickim - okazyjnie
sprzedam - 50% wartości operatu - do negocjacji, inne propozycje.
513 230 913.
[email protected]
cja, ponad 3 ha placu, 2,5 tys. mkw. hal, 8 tys.
mkw. utwardzenia, Wielkopolska.
604 285 531.
ier 72 x 180 x 3600 mm.
511 572 068.
â Skład Drzewny Samir oferuje więźby dacho-
â Tartak o pow. 0,60 ha. Częściowo wybetono-
wany, zadaszony, budynek biurowy i socjalny.
Podkarpackie.
604 236 748.
we, kantówki, deski calówki, łaty, kontrłaty,
drewno kominkowe, drewno opałowe.
Nawiążemy współpracę w sprawie regularnych
dostaw surowca.
602 797 035.
â Tarcica, foszty jesionowe, jodłowe sezonowa-
ne 2-4 lata, gr. 52 mm, I klasa, dł. od 260 do 500
cm. Bieńkówka koło Krakowa, Małopolskie.
887 384 892.
â Klocek paletowy z drewna liściastego, wym.
100 x 80 x 80 lub inne wg zamówienia klienta.
604 587 333, 509 163 923.
â Tarcica dębowa prosto z suszarni, wilg. 8
â Dąb sezonowany, gr. 5 cm, ilość 12 m 3 oraz 8,5
cm – 24 m 3. Deska 2,8 w ilości 4 m 3.
500 171 047.
proc., gr. 50 mm, dł. 3 m, kl. I i II.
604 579 688, 504 155 902.
â Grunt inwestycyjny bezpośrednio przy drodze
â Tarcica iglasta gr. 25, 32, 40, 65 mm, łata
wojewódzkiej 449 (gm. Kobyla Góra), 18 km od
Kępna, największe zagłębie meblowe w Europie,
pow. 1,3 ha, zezwolenie na budowę zakładu
prod., hali magazynowej itd. Wszystkie media
w granicy działki.
62 731 62 09, 880 335 782.
40/60, króciak 25 mm. Tartak, Pomorskie.
601 659 958.
â Tartak o pow. 3,15 ha w Powidzu. Hale produkcyj-
ne, maszyny, budynek socjalny, dom do remontu.
605 227 401, 600 489 200.
â Sprzedam z powodów zdrowotnych dobrze
prosperujący zakład stolarski produkujący
stoły, krzesła, komody. Okolice Konina.
608 822 089.
â TRANSPORT
Sprzedaż
â Sucha tarcica 8-10 proc. brzoza, olcha, sosna,
â Bezpośredni importer sklejki rosyjskiej brzo-
4500 kg, koła przednie podwójne, podnosi na
wysokość 4 m, przebieg 3000 mth, stan określam na bardzo dobry, serwisowany.
607 373 207.
[email protected]
501 521 065, 509 844 770.
okleiny modyfikowane, fornirowanie płyt.
606 121 214, 25 757 77 21.
kratownice bez belek pionowych, instalowana
przez INSTAL-RZESZÓW, do demontażu, cena
180 000 zł, wjazd 4100 mm, do szczytu ok.
7000 mm, stan bdb.
606 962 767.
[email protected]
w dobrym miejscu. W tartaku znajduje się
suszarnia, stolarnia, hala traka.
602 100 777.
[email protected]
â Konstrukcję stalową o wym.: 15 m szerokość,
60 m długość i 5 m wysokość o pow. 900 mkw.
z dokumentacją sprzedam.
693 328 000.
â Obłogi i fryzy dębowe oraz elementy do
produkcji schodów.
605 050 280.
[email protected]
Reszel, trak średnica 45, tory, wózki, ostrzarka;
grzejniki suszarni, wyciąg trocin.
608 013 967.
bez wycieków. Po wymianie opon i akumulatorów. Godny polecenia. Cena 4800 zł do
negocjacji. Woj. podlaskie, Łomża.
660 318 082.
[email protected]
â Wózki warsztatowe 4 szt., cena 70 zł/szt.
510 139 608.
â Wózki paletowe, 2 szt., cena 120 zł/szt.
â Tarcica olchowa w miksie, długość 3,20 m,
grubość 35 mm, ilość 10 m 3, cena 550 zł m 3 lub
przetrę pod zamówienie.
608 487 754, 661 766 337.
â Tarcica liściasta dąb, jesion, czereśnia, buk,
olcha, modrzew, jodła, sosna sucha, sezonowana, mokra - deska i fryzy.
510 244 999.
â Ukraina. Drewno opałowe 15 zł/m 3, zrzyny
tartaczne 1 zł/m 3 + wszystko z branży drzewnej. Tanio. Czernihowski obw., NowgorodSiewierski LesHoz LP oferuje przez cały rok
materiały drzewne. Skype: IgorKijow
+380 505 806 241 (polski).
[email protected]
â Deski dębowe i jesionowe powietrznosuche
i mokre, różne grubości, długość do 6 m. Bardzo duży wybór, atrakcyjne ceny. Zapraszam
do współpracy.
48 676 36 86, 503 954 624.
â Tarcica olchowa sucha. Dł. 3 m, gr. 28 mm,
â Wózki platformy, 3 szt., cena 100 zł/szt.
510 139 608.
â MATERIAŁY DRZEWNE
Sprzedaż
â Sprzedam lub wynajmę zakład prod. wyr.
ogrodowych - maszyny, suszarnie, impregna-
tarcica na stelaże mebli tapicerowanych - tartak Przykona.
605 227 171.
łyżka, chwytak do drewna. Sprawna technicznie.
607 084 966.
510 139 608.
â Hala - 630 mkw., trafo 400, 2,70 ha; kapówka
â Sucha tarcica - olcha, brzoza, buk, dąb, jesion.
â Tanio sprzedam ładowarkę UKM-320, widły,
â Wydzierżawię pracujący tartak w Mazowie-
ckiem lub inne propozycje.
791 911 857.
świerk, modrzew + liściaste - opałowe. Woj.
lubuskie, wielkopolskie.
606 361 942.
menty do produkcji schodów oraz inne usługi
stolarskie.
605 050 280.
[email protected]
mało używana, cena 12 000 zł. Sortownia do
dłużycy Holtec komplet, 60 m.b., 170 tys. zł.
604 285 531.
â Widlak Rak ze wspomaganiem. Silnik C-330
â Sprzedam tartak z wieloletnią tradycją,
32/50 mm, kontrłaty gr. 25/50 mm.
602 688 896.
â Tarcica dębowa sucha, fryzy, formatki ele-
â Naczepa kłonicowa Krone, 1996 r., 13,6 m,
â Hala stalowa ocieplana, szer. 25 m, dł. 55 m,
â Drewno tartaczne - dłużyca i kłody sosna,
â Sprzedam łaty sosnowe gr. 32/60 mm oraz
â Importer tarcicy sosnowej.
â Sklejki, sklejki elastyczne, okleiny naturalne,
â Sprzedam wózek widłowy 2008 rok, udźwig
gr. od 25 do 50 mm, klasa miks.
608 688 609.
zowej o wymiarach 1525 x 1525, 1250 x 2500.
Importer pilśni gr. 2-5 mm, HDF, OSB.
501 521 065, 509 844 770.
â Sprzedam tarcicę obrzynaną bukową Pollme-
14 m 3.
784 293 660.
â Firma Woodline CZ s.r.o. oferuje dostawy
buka i tarcicy bukowej nieobrzynanej.
fax +420 573 034 232
[email protected]
â Drewno kominkowe w skrzyniopaletach,
â Dąb czarny ze stawku, wykopany parę dni
temu – około 3,5 m 3. Cena za 1 m 3 - 3000 zł do
uzgodnienia.
606 209 128.
[email protected]
â Graniaki bukowe suche od przekroju 55 mm
w górę. Nogi meblowe toczone.
502 722 226.
[email protected]
w workach raszlowych lub całe metrówki.
13 467 43 14 lub 501 708 449.
[email protected]
â Przyjmę zamówienie na produkcję więźby
dachowej oraz palet jednorazowych różnego
grudzień 2012
59
rodzaju. Tartak Rzeplino, Zachodniopomorskie.
607 523 120, 785 504 455.
[email protected]
â
Tarcica: dąb, buk, jesion. Sucha, powietrznosucha, grubości 26-50 mm. Dostawy całosamochodowe, stała współpraca.
508 342 756.
â Tarcica i fryzy brzozowe oraz bukowe suche
wg specyfikacji. Kujawsko-Pomorskie.
52 385 66 23.
FELDER D951 i inne.
602 358 672.
[email protected]
100 Hajnówka.
608 464 591.
â Przystawka do spalania trocin, cena 1000 zł.
510 139 608.
â
Szlifierkę szerokotaśmową Stefani SbF,
szerokość szlifowania 110 mm, dwa agregaty,
dwa wały gumowe, twarda i miękka guma, moc
przyłączeniowa 24 kW. Elektrycznie podnoszona, wyświetlacz cyfrowy, 1997 r., waga ok. 3 t,
długość pasa 2600 mm. Tanio.
501 639 028.
[email protected]
â
Szlifierkę przelotową 30-tkę, maszyna
w dobrym stanie technicznym, szerokość
szlifowania 30 cm. Maszyna posiada otwartą
i niepodpartą jedną stronę. Dużą zaletą
maszyny jest oscylacja mechaniczna. Taśma
transportowa w bdb. stanie –gruba, głęboki
bieżnik. 8000 zł.
501 639 028.
[email protected]
â
Sprzedam wiertarkę poziomą Pemal Malbork
typ DWLA 25. Maszyna o bardzo solidnej
konstrukcji.
501 639 028.
[email protected]
â
Wiertarkę wielowrzecionową modułową
trzybelkową Gomad WD 23-3, 3x23 wrzeciona
– jedna belka zdemontowana, rozstaw belek
â Mamy do sprzedaży tarcicę dębową obrzy-
naną suchą i mokrą, I i II klasa, długość 3 m,
szerokość dostosujemy do zamówienia kupującego. Cena do ustalenia.
[email protected]
â
Promocyjnie obłogi, buk 1,2 mm po 5
zł/m 2. Ekstraobłogi dąb/jesion/buk/olcha
1/1,5/2/2,5/3 mm. Okleiny.
600 356 666.
â 66 m 3 jodła, klasa S2A, piękne kloce sprzedam
â
Tartak Goliat oferuje łuszczkę i opakowania
na owoce i warzywa; tarcicę iglastą ogrodową;
tarcicę liściastą (osikowa, lipowa, topolowa);
palety; skrzyniopalety.
510 248 879.
na składzie w Bieszczadach.
695 417 228.
[email protected]
â NARZĘDZIA
Sprzedaż
â Zgrzewarki doczołowe, ostrzarki, rozwie-
raki pił taśmowych. Przyrządy do szybkiego
ustawiania noży. Szlifierki noży strugarskich.
Urządzenia do regeneracji pił.
61 662 12 61.
â Tarcica sucha 8-10 proc. wiąz, gr. 50 mm, 1500
zł/m 3, 40 m 3.
609 315 877, 501 439 642.
â MATERIAŁY DRZEWNE
Kupno
â Kupię dębowe, jesionowe fryzy parkietowe
oraz deskę do kantu.
85 683 46 38.
â Pelet 6 mm, worki 15 kg, jasny, bez kory.
â Podejmę współpracę w zakresie produkcji
wyrobów z drewna, takich jak: schody, kuchnie, drzwi, sypialnie, stoły, meble ogrodowe.
695 079 323.
[email protected]
Drewno opałowe buk i grab (wilgotność do
25%). Duże ilości.
601 348 652.
â URZĄDZENIA CIEPŁOWNICZE
Sprzedaż
â Urządzenia do ręcznego zgrubiania i egaliâ Tarcica jesion biały P/S czysty 50 mm, 26 mm.
â Węgiel 90 zł/tona, brykiety 240 zł/tona.
Ceny realne.
508 342 756.
Oferujemy stałą sprzedaż węgla brunatnego
z kopalni EIC oraz brykiety węglowe, siatka
30 kg. Zapraszamy do współpracy wszystkich
zainteresowanych. Skype: IgorKijow
+380 505 806 241 (polski).
[email protected]
â Kłody dębowe i jesionowe 3 i 4 m długości
z Ukrainy, deska n/o, różne grubości, stałe
dostawy.
660 920 263, 16 678 88 15.
â Kotły przemysłowe skup - sprzedaż, nowe
â Drążki sosnowe 26 x 1420 mm, czyste, lite,
cena 1,90 zł/szt. + VAT.
605 573 425.
â Płyta wiórowa opakowaniowa oraz MDF
i HDF w drugiej klasie jakości.
601 147 431.
[email protected]
- używane.
504 465 955.
zacji dużych pił taśmowych, zgrubiarki PASM
12-16 z, egalizator PASM 12 E.
691 374 833.
â Producent oferuje: piły taśmowe, piły trakowe
okute, klocki DTRA, GKT z lignofolu samosmarownego, przekładki tekstolitowe z magnesami, hartowanie i ostrzenie pił taśmowych
w zwojach 100-150 m.b.
513 449 177, 25 644 80 59.
â Imadło do rur, cena 140 zł, sprawne.
510 139 608.
â Suszarnie Eberl, traki tarczowe, obtaczarki
Wema Probst, kapownice Holtec, prowadnice
i łańcuchy do Zembrodów.
601 299 933.
â NARZĘDZIA
Kupno
â Suszarnia VANICEK 2004 r., para/woda
100m/3, dzielona na dwie połowy po 25 m/3,
sterowanie komputer, 2004 r. stan bdb, wym.:
dł. 8,9 m, gł. 6 m, wys. 4 m, 45 000 netto.
606 962 767.
[email protected]
â Prawie nowy kocioł c.o. 235 kW na paliwa
stałe, supercena, gwarancja.
667 989 492.
â Bezpośredni importer sklejki i płyty pilśnio-
wej. Tanio!
601 348 652.
â Bezpośredni importer sklejki, płyty pilśniowej
MDF, kl. II, PW2 kl. II.
608 292 869.
â Okleina, fornir naturalny buk, dąb 1 mm, 1,5
mm, duże ilości bądź nawiążę współpracę ze
stałym odbiorcą.
692 420 659.
â Ukraina, Kijów. Skup szalunków, sprzętu bu-
dowlanego. Ukraińska Izba Gospodarcza Rusztowań; Wypożyczalnia sprzętu budowlanego
prowadzi stały skup szalunków używanych
Doka, Peri, Bauma, Ulma itp. Skype: IgorKijow
+380 505 806 241 (polski).
[email protected]
aspekt-31.com.ua
â Fabryka Podłóg Biadki Sp. z o.o. zakupi suche
lub mokre: fryzy dąb 27 x 78 x 500 mm (wymiar
suchy), elementy dąb 27 x 115-300-400-600800-1200 mm (wymiar suchy), elementy dąb
27 x 145-300-400-600-800-1200 mm (wymiar
suchy).
627 214 239.
[email protected]
â Przedpalenisko AZSO-250 po remoncie
- nowa wymurówka, komplet rusztów, dozownik, inne części.
602 716 299.
Sprzedaż
â Sprzedam suszarnię drewna 2-komorową
Nardi 15 x 9 m, 1999 r.
602 230 508.
â Tarcica jesion kl. I, gr. 26, 28, 32, 50 mm.
609 315 877, 501 439 642.
â MASZYNY
â Sprzedam piec Pleszew 180 kW oraz AZSO-
â Maszyny stolarskie: dłutarko-wiertarka
pozioma FELDER FD 250, frezarka dolnowrzecionowa FELDER F700Z, szlifierka szerokotaśmowa FELDER FW650, strugarka grubościowa
Kupon na bezpłatne ogłoszenia drobne
Treść ogłoszenia (maksimum 15 słów)
#
DZIAŁ
TELEFON KONTAKTOWY
* Przypominamy, że ogłoszenia drobne przyjmujemy do 18 grudnia, tylko wysłane pocztą
na oryginalnych kuponach.
Nasz adres: WYDAWNICTWO INWESTOR, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42
* kupon wypełniony nieczytelnie nie zostanie przyjęty do emisji
* nie odpowiadamy za treść ogłoszeń
#
NAZWA I ADRES OGŁOSZENIODAWCY
grudzień 2012
60
regulowany, rozstaw wierteł w belce 32 mm,
dociski i posuw belek pneumatyczne.
501 639 028.
[email protected]
â
Frezarka dolnowrzecionowa SCM T 110
z posuwem czterorolkowym, maszyna prawie
nowa – 2005 r., 5 zakresów obrotów, posuw
z płynną regulacją, dodatkowy osprzęt, zdjęcia
na e-maila.
501 639 028.
[email protected]
â
â
â
â
â
Wyrówniarkę Żefam DSZA 30, szerokość robocza 30 cm, 3 noże, długość maszyny 220 cm,
wyrówniarkę Żefam typ ALNE4, 3500 zł.
501 639 028.
[email protected]
â
Wiertarka do puszek 4.900 zł + VAT, okleiniarka na taśmę z klejem – 3.500 zł + VAT,
frezarko-kopiarka jednostronna – 10.000 zł
+ VAT.
605 893 029.
Prasa hydrauliczna na wodę 2250 x 1250
– 14.900 zł + VAT, szlifierka długotaśmowa – 3.900 zł + VAT.
605 893 029.
Ostrzarka do noży strugarskich produkcji
Koronowo.
502 353 342.
Ostrzarka do pił taśmowych z wbudowanym
rozwierakiem produkcji Vollmer.
502 353 342.
Wielopiła Raimann KS230, wys. cięcia 120
mm, silnik główny 37 kW, szer. gąsienicy 250
mm, rok prod. 1988. Tanio.
501 639 028.
[email protected]
dwa biegi. Prawe, lewe obroty. Cena 7000 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Frezarko-pilarka JAROMA z wózkiem, długim
i krótkim trzpieniem oraz podtrzymką. Stan b.
dobry. Cena 5500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Okleiniarka BRANDT KD 76. Cena 16 200 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Strugarka 3-stronna KOFAMA, 1991 rok.
Pierwszy właściciel. Stan dobry, możliwość
uruchomienia i sprawdzenia.
500 222 067.
[email protected]
â Sprzedam rębak VECOPLAN, cena 6000 zł.
501 705 264.
[email protected]
â Ostrzarka PEMAL DURD, ostrzy noże do 65
â
â
â
Wielopiła Gabbiani typ SA 350, szerokość
gąsienicy 350 mm, maks. wys. cięcia 120 mm,
silnik główny 30 kW, stan ogólny bdb, niska
cena.
501 639 028.
[email protected]
Wiertarko-czopiarka oscylacyjna Balestrini,
dwustolikowa maszyna z 1999 r. w perfekcyjnym stanie.
501 639 028.
[email protected]
Zszywarka do forniru Kuper typ FW 1150.
Maszyna przemysłowa z pełną regulacją prędkości posuwu i temperatury topienia nici. Do
maszyny posiadam DTR-kę.
501 639 028.
[email protected]
cm dł., frezy, piły oraz dłuta łańcuszkowe. Na
wyposażeniu posiada pompę do chłodziwa, podzielnicę do frezów oraz uchwyt do ostrzenia
noży. Cena 3800 zł.
500 514 314.
[email protected]
â
â
â
â
â
Frezarka Gomad z posuwem 3 rolkowym – tanio, wyrówniarka Żefam 40-tka –3300 zł netto,
piła do cięcia pianki – 2500 zł netto.
501 639 028.
[email protected]
Uniwersalna szlifierko-ostrzarka do narzędzi
Pemal Malbork typ DURE. Maszyna może
ostrzyć piły, frezy, noże, dłuta łańcuchowe,
szlifować wałki. Do maszyny posiadam podzielnicę do pił, frezów i kostkę do noży.
501 639 028.
[email protected]
Optymalizerka Paul typ 11MKL. Maszyna
składa się z podajnika taśmowego, stacji
pomiarowej, stacji kapującej, odbiornika taśmowego z wyrzutnikami, szafy sterowniczej
i komputera.
501 639 028.
[email protected]
Piła Rema Classic z wózkiem bocznym
i podcinakiem z 2007 r., wyrówniarka Żefam
30-tka i inne.
501 639 028.
[email protected]
Ostrzarka do frezów i głowic – 9.500 zł +
VAT, wyrówniarka 400 mm – 3.900 zł + VAT,
grubościówka Schneider 500 mm – 7.900 zł
+ VAT.
605 893 029.
Okleiniarka Brandt – obcinanie, frezowanie, cyklina, polerka – 19.000 zł + VAT, prasa
pneumatyczna pozioma do klejonki – 3.900 zł
+ VAT, frezarka z wózkiem i posuwem – 6.500
zł + VAT.
605 893 029.
Cena 3800 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Strugarka grubościówka JAROMA DSNA 63,
stan dobry. Cena 15 800 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Grubościówka trzystronna KOFAMA 510.
Cztery noże, dwie prędkości posuwu. Dwa
wałki w blacie, blat podnoszony elektrycznie.
Cena 11 400 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Grubościówka strugarka Jaroma 4. Szerokość
strugania 40 cm, elektrycznie podnoszony
blat, wał 4-nożowy, 3 prędkości posuwu stan
dobry. Cena 8900 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Grubościówka KOFAMA 510. Grubościówka
czteronożowa, dwie prędkości posuwu, dwa
wałki w blacie. Cena 4500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka tarczowa REMA Reszel DMMA 35
â
Wanny do zanurzeniowej impregnacji drewna, z siłownikami hydraulicznymi i dociskami
„góra-dół”, używane, w długościach 8,0 do 12,5
m (załadunek drewna wózkiem widłowym).
502 783 658.
z wózkiem bocznym. Silnik 4 kW. Wychył pod
kątem. Cena 4600 zł.
500 514 314.
[email protected]
(oscylacja mechaniczna) z dociskiem pneumatycznym materiału (od góry) oraz dwoma
dociskami bocznymi (mechanicznymi), brak
luzów na prowadnicach. Cena 3150 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Oscylacyjna wiertarka pozioma PEMAL
Malbork. Cena 3300 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wiertarka pozioma z oscylacją mechaniczną
KOFAMA. Posiada pneumatyczny docisk materiału. Cena 2500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wiertarka PEMAL DWLB 25 (nowy model)
sprawna, brak luzów, bardzo cicho pracuje,
brak dźwigni do przesuwu poprzecznego stołu.
Cena 3200 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wiertarka słupowa WEK 30. Sprawna tech-
nicznie (cicho pracuje). Stożek 3. Cena 2550 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wiertarka stołowa WS 16. Cena 1450 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Piła uciosowa do futryn z wierceniem STE-
MAS. Cena 50 000 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka tarczowa REMA Reszel DMLK-30. Rok
â
Korowarka CAMBIO 66, po generalnym
remoncie, gwarancja 1 rok, serwis pogwarancyjny.
664 737 651.
â Suszarnie Eberl, traki tarczowe, obtaczarki
â
[email protected]
â Pilarka taśmowa ŻEFAM DRSA 35, nowa.
Wema Probst, kapownice Holtec, prowadnice
i łańcuchy do Zembrodów.
601 299 933.
â Rębak bębnowy ŻNIN DVBA 120 x 400.
501 705 264.
[email protected]
Maszyna posiada dwa osobne silniki. Cena
7600 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Czopiarko-frezarko-pilarka Balestrini FTA,
pracuje w cyklu manualnym. Cena 6000 zł.
500 514 314.
[email protected]
piły 400 mm. Największa wysokość cięcia
130 mm. Silnik 4 kW. Prędkość obrotowa piły
2800/4000/5000 obr./min. Kąt przechyłu 0-45,
przesuw wózka 1200 mm. Cena 6700 zł.
500 514 314.
[email protected]
góra-dół, kąt 45 stopni. Istnieje możliwość
sprzedaży z wózkiem bocznym, wówczas cena
5500 zł. Cena 4100 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarko-frezarka, długość wózka 2,6 m.
Maszyna posiada dwa osobne silniki. Cena
7600 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Czopiarko-frezarko-pilarka Balestrini FTA,
pracuje w cyklu automatycznym. Idealna do
krzeseł. Stan b. dobry. Cena 9900 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Dwupiła formatowa z podcinaczami REMA
RESZEL DMGB 35. Stan bardzo dobry. Cena
5100 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Czopiarka STETON THEMA, automatyczne
pozycjonowanie piły oraz wrzeciona frezującego z pamięcią. Przesuw wózka płynny, dociski
pneumatyczne. Cena 20 500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka JAROMA typ DMUB 40, stan bardzo
dobry. Cena 14 500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Podwójna ukośnica renomowanej firmy
â Frezarka górnowrzecionowa Gomad FG-1,
stan dobry. Cena 4500 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Frezarka dolnowrzecionowa GOMA F 110.
Posiada wysuwaną półkę. Cztery prędkości
obrotowe od 3 000 do 10 000 obr./min. Silnik
STEMAS, pełen automat, model TACD 07/98.
Cena 8900 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka tarczowa Hamech KS-400. Średnica
â Pilarka Jaroma, stan bardzo dobry, piła
â Pilarko-frezarka, długość wózka 2,6 m.
â Podwójna ukośnica renomowanej firmy
produkcji 1998. Sprawna technicznie. Cena
4900 zł.
500 514 314.
[email protected]
OMGA TR-2B. Sprawna technicznie. Cena
3700 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Pilarka poprzeczna REMA, ze stolikami
bocznymi, stan dobry. Cena 3500 zł.
500 514 314.
â Strugarka wyrówniarka JAROMA DSVB40,
stan dobry, szerokość stołu 41 cm, długość stołów 2,5 m, wał 4-nożowy, grzebienie w blacie,
culaga ustawiana pod kątem, stoły regulowane. Cena 8900 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wyrówniarka ŻEFAM DSXB 50. Cztery noże,
grzebień w blatach, górny pulpit sterujący.
Cena 7000 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Szlifierka dolnoagregatowa z oscylacją
mechaniczną i posuwem. Szerokość taśmy
szlifującej 25 cm. Stan b. dobry. Cena 3800 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Szlifierka szerokotaśmowa SANDINGMA-
STER 1100. Dwa agregaty szlifujące, wał i trzewik. Wał szlifujący w idealnym stanie (drugi na
zapas w cenie). Transporter w idealnym stanie.
Cena 15 300 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Szlifierka do krawędzi z oscylacją mechanicz-
ną Jaroma KS-225. Cena 2600 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wielopiła dwuwałowa A. Costa, stan bardzo
dobry. Cena 59 000 zł.
500 514 314.
[email protected]
â Wiertarka oscylacyjna pozioma DWBA 30
â POSCH SPALTFIX K-4000, używany od 2010
r. 3 miesiące, jak nowy, cena 130 000 netto,
POSCH AUTOMAT do rozpałki 18 500 netto
2010 r., łuparka SALTMAISTER 500 PREMIUM
do 1 m dł. 7500 netto i inne maszyny do
łupania.
606 962 767.
[email protected]
â Automat do impregnacji drewna, olejo-
wanie/woskowanie/bejcowanie AAGAARD
AOM-1300, kompletna, z filtrami i odciągami
oraz osprzętem, używana 2 miesiące, jak nowa,
cena 35 000 netto, nowa 36 000 euro netto.
606 962 767.
[email protected]
â Brykieciarki do brykietu PINI-KAY 500 kg/h,
2005 r., linia 40 000 zł netto, WEIMA TH 814
D do brykietu walcowego 8 mm 150-180 kg/h
2007 r., 6998 h, 55 000 netto, WEIMA TH 300S
2007 r. 28 000 netto i inne.
606 962 767.
[email protected]
â Sprężarki/kompresory śrubowe WALTER SK
15/10, 2006 r., 3 szt., mają na liczniku po ok.
480/h, jak nowe, wydajność 120 m 2/h, 12 000
netto, Hydrowane, łopatkowa, 2004 r., 2136/h,
wydajność 270 m 3/h, jak nowa, 12 000 netto.
606 962 767.
[email protected]
â VOLLMER automaty, ostrzarki do pił trako-
wych, do pił tarczowych, na stanie 4 szt. po ok.
3500 zł za szt., sprawne.
606 962 767.
[email protected]
grudzień 2012
61
â Sprzedam obrzynarko-wielopiłę FOD BYD-
GOSZCZ DPPA III 50, stan b. dobry.
501 705 264.
[email protected]
â Pilarka łańcuchowa 3-fazowa PRINZ,
601 789 774.
sprawna.
510 139 608.
130 x 130 cm (szer. x wys.) PRINZ, typ TKSF-L,
silnik elektryczny 7,5 kW, model wystawowy,
stan idealny, komplet z prowadnicą HF200 cm
i łańcuchem S20/2.
618 638 0 88.
[email protected]
zł, sprawna.
510 139 608.
â Sprzedam TRAK GKT 60, nowa rama, kom-
zł. Kompresor mały.
504 064 072.
â Maszyny po remoncie generalnym – obta-
czarki Wema Probst, wozy sortujące Baljer &
Zembrod.
601 299 933.
głowice do pił, stacji kapowania i wozów manipulująco-sortujących.
618 638 088.
[email protected]
â Sprzedam dłutarko-wiertarkę Haffner oraz
wyrówniarkę 410 Żefam.
608 464 591.
â Trak GKT 60, wózki podawczy i odbiorczy,
ostrzarka do pił trakowych, taśmociąg do
trocin.
603 416 954.
â Części do traka FOD BYDGOSZCZ GRA-1.
501 705 264.
[email protected]
â Sprzedam używaną wodną ścianę lakierniczą
Nestro, dł. 4 m, wys. 2,2 m z odszlamiaczem.
502 036 424.
â Suszarnie Eberl, traki tarczowe, obtaczarki
â Frezarka dolnowrzecionowa Gomad, wierâ Frezarka górnowrzecionowa Gomad, 2 szt.,
czopiarka obwiedniowa Balestrini - 1 szt., piła
taśmowa Żnin - 1 szt., szlifierka dwuwalcowa
- 1 szt., frezarko-wzorcarka Safo - 1 szt.
693 106 753.
tarka wielowrzecionowa Gomad, frezarka
górnowrzecionowa, piła poprzeczna Rema.
604 121 779.
602 459 611.
â Szlifierka taśmowa oscylacyjna do kantów
z aparatem posuwowym i wrzecionem frezującym. Agregat malarski membranowy i tłokowy.
Czopiarka 4-wrzecionowa. Stoły stolarskie.
Aparat posuwowy do frezarki.
44 683 85 69, 605 220 629.
niczy gratis.
502 036 424.
â Prasa próżniowa do okleinowania płyt MDF,
wodnym i odszlamiaczem Schuko. Stan bardzo
dobry.
502 036 424.
â Rębak, cena 9000 zł.
1700 zł, sprawna.
510 139 608.
uzgodnienia.
502 036 424.
â Sprzedam ścianę lakierniczą z płaszczem
600 787 837.
sprawne, cena od 150 zł.
510 139 608.
lakierni z możliwością montażu (centrala
nawiewna z nagrzewnicą wodną, kanały,
automatyka).
502 036 424.
â Obrzynarko-wielopiła FOD BYDGOSZCZ
DPPA III 50, stan techniczny b. dobry.
501 705 264.
[email protected]
â Silniki: 9 kW, 7 kW, 4 kW, 3 kW, 2 kW.
510 139 608.
â Sprzedam stoły szlifierskie w supercenie.
â Sprzedam używany rębak Schuko 18,5 kW,
502 036 424.
stan dobry. Cena do uzgodnienia.
506 388 559.
Cana-H, CnHV Vollmer, pił okrągłych Cne,
rozwodnik ręczny Vollmer, Meinert.
32 645 66 17, 518 897 881.
â Sprzedam filtry do ścian lakierniczych,
o wydajności 75 kg/h. Cena do uzgodnienia.
506 388 559.
nawiewów, worki do filtrów we wszystkich
rozmiarach. Atrakcyjne ceny, błyskawiczna
wysyłka.
506 388 559.
â Sprzedam używaną brykietownicę Nestro
â Sprzedam lampy do lakierni w wykonaniu
â Sprzedam używaną brykietownicę Schuko
na.
510 139 608.
gania 150 mm, wys. 130 mm, Kardan, cena 16
tys. zł, grubościówka 2-stronna TOS SVITAVY,
szer. strugania 50 cm, 1985 rok, cena 11 tys. zł.
792 424 690.
o wydajności 220 kg/h. Cena do uzgodnienia.
506 388 559.
â Sprzedam centralę nawiewną do lakierni
â Frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem do
czopowania, cena 7000 zł, sprawna.
510 139 608.
â Szlifierka ramieniowa, cena 2100 zł, sprawna.
510 139 608.
fi[email protected]
szer. szlif. 1300 mm, 3 agregaty, 1985 rok, cena
19 tys. zł, formatówka 2-piłowa, dł. cięcia 2,5
m, 1986 rok, Szwecja, cena 3 tys. zł.
792 424 690.
â Korowarka Cambio, cena netto 85 999 zł.
â
606 958 641.
sprawna.
510 139 608.
przeciwwybuchowym – UŻYWANE.
502 036 424.
506 388 559.
â OFERTY PRODUCENTÓW
Sprzedam obtaczarkę do drewna HAMECH
4-14 cm. Cena 16 800 zł.
500 216 956.
â Brykieciarka hydrauliczna Junior, prasa
â Tokarnia do drewna 1200 mm, cena 1800 zł,
sprawna.
510 139 608.
â Ryflarko-ucinarka do kołków, cena 1400 zł,
sprawna.
510 139 608.
ramowa, strugarka Weinig 6 głowic, szlifierka
szerokotaśmowa SCM 1100 dwutaśmowa, wielopiła Cosmec 25 cm 20 kW, frezarko-pilarka
SCM 5 tys. zł, grubościówko-wyrówniarka 35
cm, strugarka SCM Compact w kabinie, szlifierka Sandingmaster 9 tys. zł.
602 595 574.
â Trak taśmowy Lignuma, pełna hydraulika,
â Zestaw do produkcji kołków: ryflarka 4-20
mm, cena 1200 zł; ucinarka zwykła, cena 700
zł; ucinarka blokowa 9-tka, bez silnika, cena
1000 zł; ucinarka rotacyjna, części + projekt,
cena 1200 zł, sprawne.
510 139 608.
â Produkuję nogi typu ludwik do wszystkich
mebli od 9 do 120 cm oraz inne elementy.
62 782 31 23.
â MASZYNY
Kupno
â Szlifierka półautomatyczna do krótkich
elementów toczonych z drewna.
515 137 852.
w cenie ostrzarka i rozwierak.
505 358 230.
â Podłogi systemowe SECA Feel Wood. Perfek-
cyjna profesjonalna jakość w niespotykanie
korzystnych cenach. Gotowe, fabrycznie
olejowane, lakierowane lub szlifowane. Lite,
frezowane wokoło. Zapraszamy.
+48 33 488 98 80.
[email protected]
â Sprzedam GKT-60 na platformie. PPHU
Newada-Trak Marta Barbarska.
602 13 13 36.
â Sprzedam linię do produkcji oklein natural-
â Sklejarka wiatrakowa 8-ram., cena 1800 zł,
sprawna.
510 139 608.
â Wiertarki kolumnowe, cena 1000 zł, sprawne.
510 139 608.
â Taśmówka miniaturowa ciesielska, cena 1800
zł, sprawna.
510 139 608.
nych, skrawarka pionowa, suszarnia siatkowa,
suwnica, kotłownia parowa, gilotyna.
660 809 171.
techniczny bdb, rok produkcji 2007. Cena netto
55 tys. zł.
609 034 234.
â Sprzedam gilotynę MORSO, zszywarkę
#
â
â Tartak, produkcja elementów drewnianych,
więźby dachowej, impregnacja zanurzeniowa,
usługi tartaczne.
603 319 353.
[email protected]
Tartak Goliat oferuje opakowania na owoce
i warzywa, palety, skrzyniopalety.
510 248 879.
â Sprzedam prasę do klejenia drewna, stan
â Drewno 15 zł/m3, zrzyny 1 zł/m 3 + wszystko
â Skup maszyn.
z drewna. Tanio. Ukraina, Czernihowski obw.
Oferujemy drewno opałowe w kłodach. Cena 15
zł/m 3. Zapraszamy do współpracy wszystkich
zainteresowanych. Skype: IgorKijow
+380 505 806 241 (polski).
602 459 611.
â Linia do olejowania i lakierowania podłóg.
MORSO.
#
nowe, 800 szt.
796 166 925.
[email protected]
â Sprzedam filtry typu COLUMBUS – TANIO.
Rippert o wydajności 17.000 m 3/h z nagrzewnicą wodną i oprzyrządowaniem. Używana, po
kompleksowej regeneracji. Cena do uzgodnienia.
502 036 424.
â Szlifierka szerokotaśmowa Castelli 3A - 130,
â Wiertarka pozioma DWLA-25, cena 2200 zł,
#
â Sprzedam palety przemysłowe 1200 x 800
â Strugarka Weinig PFA - 14 - N, szerokość stru-
â Wiertarka oscylacyjna, cena 2100 zł, spraw-
Livos. Wydajne i skuteczne w produkcji mebli,
schodów, podłóg, drzwi. Zapraszamy.
91 424 05 46.
â Silniki elektryczne 0,37 kW; 0,5 kW; 3,0 kW,
â Sprzedam nową instalację nawiewną do
â Automatyczna ostrzarka pił trakowych
â Pilarka do rozpuszczania wałków SAM, cena
â Oleje i woski do drewna renomowanej firmy
â Sprzedam 10 wózków lakierniczych. Cena do
â Pilarka porzeczna DMDA-50, cena 1500 zł,
sprawna.
510 139 608.
Wema Probst, kapownice Holtec, prowadnice
i łańcuchy do Zembrodów.
601 299 933.
â Sprzedam ścianę lakierniczą + wózek lakier-
fornirów oraz schodów krętych. Sprzedaż
worków.
609 533 877.
â Import maszyn.
wg powierzonych wzorów, solidne wykonanie.
693 106 753.
â Łańcuchy tnące, prowadnice, rolki, tryby,
pletny. Małopolska. Cena 30 000 zł.
606 789 852.
â Tokarka do drewna - stan dobry. Cena 1200
â Krzesła tapicerowane, stelaże, krzesła, stoły
Sprzedaż
6200 zł.
694 631 608.
â Dłutarka miniaturowa ciesielska, cena 1000
â Mobilna piła do kapowania pakietów maks.
[email protected]
â CZĘŚCI DO MASZYN
â Piła gąsienicowa BAUERLE, silnik 18 kW,
85 683 23 31.
#
#
#
â Produkcja boazerii i podbitki o szerokości 9
cm, grubości 15 mm oraz gontów łupanych na
pokrycie dachu.
503 550 147, 18 27 71 087.
grudzień 2012
62
â Podejmiemy współpracę na dostawy wysokiej
â OFERTY WSPÓŁPRACY
â Producent palet podejmie współpracę doty-
czącą wykonania dowolnej palety, tylko ilości
całosamochodowe.
796 166 925.
[email protected]
â Solidna firma (pewny płatnik) poszukuje
całorocznych i wieloletnich dostawców (z VAT)
tarcicy oraz fryzy doklejkowej sosnowej.
609 443 325.
jakości wyrobów z drewna profilowanego.
Około trzystu pozycji w stałej produkcji. Do
współpracy zapraszają Stamadrew – Seca wood
profiles.
33 488 98 81.
[email protected]
â Atrakcyjny las 3,5 ha starodrzew 300-letni
- 1800 m 3 drzewa do wycięcia w pow. gorlickim
okazyjnie sprzedam - połowa wartości operatu.
513 230 913, 792 230 913
[email protected]
â Jeśli potrzebujesz dobrego i zaufanego
â Zakład produkcji mebli sosnowych w Piszu
poszukuje dostawców komponentów drzewnych wykonanych na gotowo, przygotowanych
pod lakierowanie. Mile widziane doświadczenie we współpracy ze Swedwoodami.
607 987 151.
kooperanta i zależy Ci na solidnie wykonanych
elementach meblowych, to musisz do nas zadzwonić i koniecznie zobaczyć ofertę na naszej
stronie www.
792 470 268.
[email protected]
[email protected]
â Nawiążę współpracę z projektantami mebli
na wymiar. Produkujemy meble na wymiar
wysokiej jakości.
662 110 420, 606 608 631.
â Nawiążę współpracę z odbiorcami stołów
i krzeseł, 12-letnia tradycja, szeroka oferta.
693 106 753.
[email protected]
â Poszukujemy dostawcy profili stalowych
â Drewno z Ukraińskich Lasów Państwowych
zimnogiętych.
601 350 640.
â Producent mebli na wymiar podejmie współ-
pracę z projektantem mebli.
662 110 420 , 606 608 631.
15 zł/m 3. Czernihowski obw., Nowgorod-Siewierski LesHoz oferuje drewno opałowe pocięte, o długości 2 m. Cena 15 zł/m 3. Zapraszamy
zainteresowanych. Skype: IgorKijow
+380 505 806 241 (polski).
[email protected]
z kopalni EIC oraz brykiety węglowe, siatka
30 kg. Zapraszamy do współpracy wszystkich
zainteresowanych. Skype: IgorKijow
+380 505 806 241 (polski).
[email protected]
â USŁUGI
â Producent drewnianych stojaków, regałów na
wino, drobnych mebli oraz elementów meblowych, tokarstwo w drewnie.
24 277 61 32, 507 814 333.
gal-drew1.home.pl
â Podejmę współpracę w zakresie produkcji
wyrobów z drewna, takich jak: schody, kuchnie, drzwi, sypialnie, stoły, meble ogrodowe.
695 079 323.
[email protected]
więźby dachowej, impregnacja zanurzeniowa,
usługi tartaczne.
603 319 353.
[email protected]
â Suszenie drewna liściastego, małe ilości,
krótkie terminy, Parszów gm. Wąchock.
693 63 53 61.
â Projektowanie klatek schodowych, projekt
wstępny gratis. Szablony 1:1, cena 120 zł. Produkcja i montaż schodów.
18 33 46 292, 508 111 992.
â Obłogi cięte na minitraku do wysokości
210 mm, grubość wg zamówienia, możliwość
klejenia w dowolne formatki. Również rozkrój
z materiału klienta.
446 838 267, 502 550 568.
â Regeneracja worków filtracyjnych. Atrakcyj-
ne ceny i szybka realizacja.
506 388 559.
608 292 869.
â Węgiel 90 zł/tona, brykiety 240 zł/tona.
Oferujemy stałą sprzedaż węgla brunatnego
#
#
rdzewnej. Wykonujemy: balustrady, balkony,
tralki, całe schody, nietypowe elementy ze stali
nierdzewnej, orurowania do aut.
604 786 118.
[email protected]
510 139 608.
â Szafki garderobiane 8 szt., cena 50 zł/szt.
510 139 608.
dachowej oraz palet jednorazowych różnego
rodzaju. Tartak Rzeplino, Zachodniopomorskie.
607 523 120, 785 504 455.
[email protected]
â RÓŻNE
â 1800 m 3 drzewa 50% buk, reszta mieszane
– las, 3,5 ha 300-letniego lasu w powiecie
gorlickim - okazyjnie sprzedam - 50% wartości
operatu do negocjacji (raty) - inne propozycje.
513 230 913.
[email protected]
â Ściski ramowe 3 szt., cena 300 zł/szt.,
sprawne.
510 139 608.
â Ścisk stolikowy do ram 100 x 150, cena 300
zł, sprawne.
510 139 608.
â Drzwi i okna drewniane, schody i parapety
oraz inne usługi stolarsko-budowlane.
605 050 280.
[email protected]
â Systemy pomiarowe Jörg Elektronik i Limab.
42 633 99 32.
510 139 608.
ne.
#
dowlanego. Ukraińska Izba Gospodarcza Rusztowań; Wypożyczalnia sprzętu budowlanego
prowadzi stały skup szalunków używanych
Doka, Peri, Bauma, Ulma itp.
Skype: IgorKijow
+380 505 806 241 (polski).
[email protected]
aspekt-31.com.ua
zł.
â Sprężarka bez silnika, cena 300 zł.
â Szlif do mebli, 2 szt., cena 200 zł/szt. spraw-
półfabrykatów z drewna liściastego, ładunki
całosamochodowe, suszenie tradycyjne
w suszarniach kontenerowych, woj. kujawskopomorskie.
502 722 226.
â Ukraina, Kijów. Skup szalunków, sprzętu bu-
â Pompa do szamba kwasoodporna, cena 1200
510 139 608.
â Suszenie próżniowe fryzów, graniaków,
â Cięcie i formatowanie płyt na wymiar.
â Stojaki klejarskie 2 szt., cena 50 zł/szt.
â Przyjmę zamówienie na produkcję więźby
â Tartak, produkcja elementów drewnianych,
â Deski dębowe i jesionowe powietrznosuche
i mokre, różne grubości, długość do 6 m. Bardzo duży wybór, atrakcyjne ceny. Zapraszam
do współpracy.
48 676 36 86, 503 954 624.
510 139 608.
[email protected]
â Balustrady, schody i balkony ze stali nie-
510 139 608.
â Regały magazynowe wysokie, 6 szt., cena
100 zł.
510 139 608.
â Wentylatory silnikowe: 60, 40, 30, cena do
â Waga dziesiętna, cena 150 zł, sprawna.
uzgodnienia.
510 139 608.
510 139 608.
â Regały 90 x 90 x 75, 11 szt., cena 40 zł/szt.
#
#
#
grudzień 2012
63
grudzień 2012
64

Podobne dokumenty