Londyn i miasta nglii Londyn i miasta nglii

Transkrypt

Londyn i miasta nglii Londyn i miasta nglii
Program zwiedzania
Londyn i miasta Anglii
6 dni (4 dni i 3 noclegi’
Cena:
od 1120 zł / 6 dni
Wstępy
Ok. 95 / 115 GBP
08 - 13.04.2016 (lub 16 –– 21.04.2016)
08.04.201
08.04.2016
.04.2016 piątek - 1 dzie
przejazd
09.04.201
09.04.2016
.04.2016 sobota - 2 dzie
Londyn Westminster :,
: Westminster Bridge, Parlament,, Westminster Abbey, St James s Park, Pa ac
Buckingham, Admiralty Arch, Trafalgar Square, China Town, London Eye, Shreck s Adventure
10.04.201
10.04.2016
.04.2016 niedziela - 3 dzie
Londyn the City
St Paul s Cathedral,
Cathedral Millenium Bridge, The Globe, Tower Bridge, Tower of
London, Embankment
11.04.2016
.04.2016 poniedzia ek - 4 dzie
Kensington : Kensington Palace, Natural History Museum, Science Museum,
Museum, Oxford Street
Opcjonalnie Harry Potter zamiast Kensington Palace
12.04.2015
12.04.2015 wtorek - 5 dzie
Londyn Greenwich
Dover
spacer przez miasteczko, park, Maritime Museum,
Museum, zero meridian
Dover Castle - redniowieczny zamek, tunele z IIW , miasteczko, bia e klify
13.04.2016
.04.2016 roda - 6 dzie - przejazd
LEGENDA
Pogrubione i podkre lone
Pogrubione
dzielnica/miasto
zwiedzanie punktu
Niepogrubione
bez zwiedzania
Program ze względów organizacyjnych
organizacyjnych i sytuacji nieprzewidzianych mo e ulec modyfikacji
Podana sumaryczna cena wstępów
wstępów mo e ulec niezale nej od nas podwy ce.

Podobne dokumenty