ART-Info 25

Komentarze

Transkrypt

ART-Info 25
25
07/05
FIRMENZEITUNG FÜR ALLE MITARBEITER
UND PARTNER DER ART-GRUPPE
EDITORIAL/OD REDAKCJI
Liebe Leserinnen und Leser,
Drodzy Czytelnicy,
50 Jahre ART …
ist für uns nicht nur ein triftiger Grund zum Feiern.
Es sind 50 Jahre voller Erfahrungen, d. h. Erlebnisse,
die in unserem Gedächtnis haften bleiben und unser
weiteres Verhalten ändern. Man kann sagen, die
Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens
haben ihre Wurzeln immer in der Vergangenheit
– die Verarbeitung unserer Erfahrungen ist deshalb
unverzichtbar und von unserem täglichen Geschäft
nicht zu trennen.
Erkenntnisse …
über einen sicheren Erfolg hatten Werner Houfek,
Alfred Houfek und Günter Möll nicht, als sie 1955
die Antriebs- und Regeltechnik GmbH gründeten.
Aber sie sahen die Chancen und Möglichkeiten
– Deutschland war noch im Wiederaufbau und
am Beginn des Wirtschaftswunders – die sich
boten. Keine damalige Prognose hat nur annähernd
die heutige Realität getroffen. Unternehmen und
Menschen dieser Zeit improvisierten, wagten etwas
und legten so die Grundsteine für eine erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung. Es ist nicht möglich
und nicht sinnvoll, Entscheidungen aus diesen
Zeiten vollständig nachzuvollziehen. Ihre Tragweite
kennen wir heute dagegen gut – das kontinuierliche
Wachstum und der Bestand des Unternehmens
sprechen für sich.
Erfolgskonzepte …
– einfach und perfekt – gab es damals und gibt
es heute leider nicht. Wenn es ein Konzept als
Voraussetzung für erfolgreiches Wirken gibt, dann
ist es unsere Kontinuität. Die ART-Gruppe hat
mit kundenspezifischen Lösungen, die in enger
Zusammenarbeit mit dem Maschinen- und Anlagenbau erarbeitet werden, ihre unternehmerische Basis
über 5 Jahrzehnte behalten. Dies erfordert neben
unserem Unternehmens-Know-how vor allem das
Vertrauen unserer Kunden und das Engagement der
ART-Mitarbeiter – dafür möchten wir uns bedanken.
Wir wünschen Ihnen allen auch in der Zukunft einen
guten Blick für die Chancen, die sich bieten, und
erholsame Ferientage.
50-lecie ART …
jest dla nas nie tylko znaczącym powodem do
świętowania. To 50 lat pełnych doświadczeń, tzn.
przeżytych chwil, które pozostają na zawsze w naszej
pamięci i które mają wpływ nasze przyszłe działania.
Można powiedzieć, że decyzje w sprawie przyszłości
przedsiębiorstwa mają zawsze swoje korzenie
w przeszłości – nie można zatem zrezygnować z
rozpamiętywania doświadczeń i oddzielać ich od
naszych codziennych działań w firmie.
Przekonanie …
o pewnym sukcesie nie towarzyszyło Wernerowi
Houfek, Alfredowi Houfek i Günterowi Möll,
gdy w roku 1955 założyli Antriebs- und Regeltechnik GmbH [Technika napędowa i regulacyjna Sp. z o.o.]. Jednak widzieli oni szanse i
możliwości, które się pojawiły, gdy trwała jeszcze odbudowa Niemiec i zaczynał się okres
nazywany niemieckim „cudem gospodarczym”. Żadne
ówczesne prognozy nawet w przybliżeniu nie znalazły
odbicia w dzisiejszej rzeczywistości. Przedsiębiorstwa
i ludzie owych czasów improwizowali, podejmowali
ryzyko i w ten sposób kładli podwaliny zwieńczonego sukcesem rozwoju gospodarczego. Nie jest
możliwe ani sensowne pełne utożsamianie się i
powielanie decyzji z tamtych czasów. Jednak ich
znaczenie znamy dzisiaj bardzo dobrze – ciągły
rozwój i stabilne podstawy przedsiębiorstwa mówią
same za siebie.
Pomysły na sukces …
– proste i doskonałe – istniały wtedy, ale niestety nie dzisiaj. Jeśli jest jakaś idea będąca
przesłanką skutecznego funkcjonowania,
to jest nią nasza ciągłość działania. Dzięki
rozwiązaniom zorientowanym na klienta,
wypracowanym w ścisłym powiązaniu z
budową maszyn i urządzeń, grupa ART utrzymuje od 5-ciu dziesięcioleci swoje stabilne podstawy działania. Ten stan zawdzięczamy
know-how naszego przedsiębiorstwa, a przede
wszystkim zaufaniu, którym obdarzyli nas nasi
klienci oraz zaangażowaniu pracowników
grupy ART – i za to chcielibyśmy serdecznie
podziękować. Życzymy wszystkim Państwu także w
przyszłości pozytywnego spojrzenia na pojawiające
się szanse oraz wypoczynku w wakacyjne dni.
Ulrich Möll
Matthias Ruppert
Ein halbes Jahrhundert
Pół wieku firmy
Wegen unüberbrückbarer Gegensätze zwischen den Westalliierten
und der UDSSR scheitert 1954 die
deutsche Wiedervereinigung. Die
UDSSR erklärt die Souveränität
der DDR (Deutsche Demokratische
Republik) und kündigt deren
Wiederbewaffnung an. In der BRD
(Bundesrepublik
Deutschland)
ändert man das Grundgesetz,
damit die allgemeine Wehrpflicht
eingeführt werden kann. Der
Kalte Krieg beginnt und wird die
Weltgemeinschaft über Jahrzehnte
in Atem halten. Von dieser Seite
sicherlich kein Grund, um optimistisch nach vorne zu schauen.
Andererseits, man war Fußballweltmeister und – viel wichtiger
– das Land war mitten im Aufbau.
Die Westmächte, allen voran die
USA, hatten mit Finanzhilfen aus
dem Marshallplan geholfen, die
Wirtschaftswachstumsraten in der
BRD auf über 10 % pro Jahr zu steigern. Mit aufgekrempelten Ärmeln
wurde an sechs Tagen pro Woche
deutschen Wirtschaftswunders, verlangt nach Steuerungs- und Regelungskomponenten. Es gibt noch
keine elektronischen Geräte, keine
Software und deshalb eine Vielfalt
elektromechanischer Varianten.
Um ihre Kunden noch besser zu
versorgen, beginnt die ART 1956,
elektromechanische Relais zu fertigen. Schnell werden die gemieteten Geschäftsräume zu klein und
man beschließt, näher zum größten
Kunden, der „Schnellpresse“, heute
Heidelberger Druckmaschinen AG,
insgesamt bis zu 48,6 Stunden gearbeitet, z. B. in einem Mannheimer
Hinterhofgebäude. Hier montiert
das Ingenieurbüro Werner Houfek,
Industrievertretung für elektromechanische Komponenten, seit 1953
mit 6 Mitarbeitern Steuerungen.
Damit die Produktion sich unabhängig von der Industrievertretung
entwickeln kann, beschließen die
Brüder Werner und Alfred Houfek
gemeinsam mit dem vierundzwanzigjährigen Ingenieur Günther Möll
eine Produktionsfirma zu gründen.
Die Ersteintragung der Antriebsund Regeltechnik GmbH im
Handelsregister Mannheim erfolgt
am 10. Februar 1955. Geschäftsführer wird Werner Houfek, der
das Unternehmen gemeinsam mit
den Prokuristen Alfred Houfek und
Günther Möll leitet. Noch im gleichen Jahr wächst die Belegschaft
im Speckweg Mannheim/Waldhof,
der neuen Produktionsadresse, auf
30 Mitarbeiter. Der Maschinen- und
Anlagenbau, einer der Motoren des
Z powodu nieprzezwyciężonych
anta-gonizmów między zachodnimi
aliantami a ZSRR próby zjednoczenia Niemieć w 1954r. kończą się
niepowodzeniem. ZSRR ogłasza
suwerenność NRD (Niemieckiej
Republiki Demokratycznej) i zapowiada jej remilitaryzację. W RFN
(Republice Federalnej Niemiec)
zmieniona zostaje konstytucja,
by móc wprowadzić powszechny obowiązek służby wojskowej.
Rozpoczyna się zimna wojna, która
przez dziesięciolecia będzie trzymać
INHALT/SPIS RZECZY
Seite/Strona 2:
Seite/Strona 8:
Seite/Strona 12:
Seite/Strona 14:
Seite/Strona 16:
50 Jahre ART … / 50-lecie ART …
HEIDELBERG Speedmaster XL105
Implementierung mySAP ERP …
Trwa implementacja systemu mySAP ERP …
Gehäusetechnik Plakowice seit April 2005
in Serienproduktion / W kwietniu 2005 ruszyła w
Płakowicach seryjna produkcja obudów
Rätsel, Personalia
Handelregisterauszug März 1955
Wyciąg z rejestru handlowego
marzec 1955
zu ziehen. Mit dem Standortwechsel
nach Heidelberg in die Dischingerstraße 5 wird die erste GehäuseLackiererei aufgebaut. Verstärkung
in der Führung und der technischen Kompetenz erhält das
wachsende Unternehmen 1958
durch
den
Elektroingenieur
Julius Ruppert.
IMPRESSUM/METRYKA KSIAZKI
Herausgeber/Edytor:
ART, Antriebs- und Regeltechnik GmbH
2. Industriestraße 8, 68766 Hockenheim-Talhaus
Tel.: 0 62 05/ 2 95-0, Fax: 0 62 05/ 295-219
E-Mail: [email protected]
www.art-gmbh.de
Redaktion: STS
Druck: Rappold, Speyer
Konzeption/Realisation: Stocké & Stocké, Frankenthal
ART Heidelberg, Dischingerstraße 5, 1958
2
ART - Erinnerungen
ART - od wspomnień
w napięciu wspólnotę światową.
Z tego punktu widzenia z pewnością
brak powodów, by optymistycznie
spoglądać w przyszłość. Z drugiej
strony, Niemcy były mistrzem świata
w piłce nożnej i – co ważniejsze
– realizowano odbudowę kraju.
Mocarstwa zachodnie, a przede
wszystkim USA, dzięki dotacjom
finansowym w ramach planu
Marshalla pomogły doprowadzić
do wzrostu gospodarczego w RFN
rzędu ponad 10 % na rok. Z zakasanymi rękawami pracowano przez
sześć dni
w tygodniu
łącznie do
48,6 godzin,
również w
Mannheim,
w budynku
mieszczącym się z
tyłu podw ó r z a .
Biuro inżynierskie
Produkte ab 1956
Produkty od 1956
Werner Houfek, mające przedstawicielstwo przemysłowe na komponenty elektromechaniczne,
od 1953r. montowało tutaj
urządzenia sterownicze,
zatrudniając 6 pracowników. Aby produkcja mogła
rozwijać się niezależnie
od działalności prowadzonej w ramach przedstawicielstwa, bracia Werner
i Alfred Houfek wspólnie
z dwudziestoczteroletnim
inżynierem Günther Möll
postanowili założyć firmę
produkcyjną. Pierwszy wpis
firmy Antriebs- und Regeltechnik GmbH w rejestr
handlowy w Mannheim nastąpił 10
lutego 1955r. Prezesem zarządu
zostaje Werner Houfek, który
przedsiębiorstwem kieruje wspólnie
z prokurentami Alfred Houfek i
Günther Möll. Jeszcze w tym samym
roku liczba zatrudnionych pracowników w Speckweg Mannheim/
Waldhof, nowej siedzibie firmy
produkcyjnej, wzrasta do 30.
Budowa maszyn i urządzeń, jeden
z motorów niemieckiego „cudu
gospodarczego”
wymagała
zastosowania komponentów sterujących i regulujących. Nie ma
jeszcze żadnych urządzeń elektronicznych, odpowiedniego oprogramowania, brak różnorodności
elektromechanicznych wariantów.
Dążąc dojeszcze lepszego zaopatrzenia klientów ART rozpoczyna
w 1956 r. produkcję przekaźników
elektromechanicznych. W wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych szybko zrobiło się za ciasno,
więc zadecydowano o przeniesieniu się bliżej największego klienta, firmy „Schnellpresse”, obecnie
Heidelberger Druckmaschinen AG
[Heidelberskie Maszyny Drukarskie
S.A.]. Wraz ze zmianą lokalizacji
i prze-prowadzką do Heidelbergu
pod adres Dischingerstr. 5 wiąże się
budowa pierwszej lakierni obudów. Zatrudnienie w 1958 r.
elektroinżyniera Julius Ruppert
3
oznacza dla rozwijającego się
przedsiębiorstwa
wzmocnienie
kadry zarządzająceji technicznych
kompetencji.
Bis 1964 konzentriert sich die ART
auf die Produktion von Schaltgeräten
und den Steuerungsbau für
Maschinen und Anlagen. Dann kauft
man die Firma ABW, Alfred Brach
Weingarten, in Weingarten bei
Karlsruhe und erweitert die Produktpalette um die Gehäusetechnik,
kann seine Kunden noch spezifischer bedienen. Der Prokurist
Alfred Houfek verlässt das Unternehmen, und Günther Möll
wird Geschäftsführer der ART,
die Ende 1965 einhundert
Mitarbeiter beschäftigt. Da die
Räumlichkeiten in Heidelberg
keine Erweiterungsmöglichkeit
mehr bieten, wird eine kurzfristig beziehbare Alternative gesucht
an die Zukunft
do przyszłości
und gefunden. Die ART erwirbt den
Büro- und Produktionskomplex des
heutigen Werk 1 in Hockenheim,
2. Industriestr. 8, und schafft einen
neuen Produktionsbereich, die
Transformatorenmontage. Von 1967
bis 1971 steht Karl-Heinz Busch als
kaufmännischer Geschäftsführer an
der Seite von Günther Möll und Julius
Ruppert. Gemeinsam lenken sie die
Geschicke der ART. Leider verstirbt
der Gründer Werner Houfek 1969.
Er hinterlässt ein
durch dieses Führungsteam gefestigtes
und weiter expandierendes Unternehmen.
1969 mit dem Bau
der Halle 2 – man
beschäftigt
jetzt
ca. 180 Mitarbeiter
– und 1971 mit dem
Verwaltungsgebäude
in der 2. Industrie-
straße schafft man die dafür notwendigen Räumlichkeiten.
Zum ersten Mal in der Geschichte
der BRD schrumpft die Wirtschaft
um fast 1 %. Auch für die ART ändert
sich einiges. Die Elektronik beginnt
die elektromechanischen Schalt- und
Regelgeräte in vielen Fällen zu ersetzen. SPS (Speicherprogrammierbare
Steuerung) und die CNC (Computed
Numerical Control) gewinnen im
Maschinen- und Anlagenbau an
Bedeutung. Geschäftsführung und
Mitarbeiter schaffen es mit diesem
Trend, weitere kundenspezifische
Produkte zu erschließen.
Der Ausbau der Verkabelungstechnik
wird vorangetrieben, denn die wachsende Zahl von Sensoren, Motoren
und alle anderen elektrischen
Komponenten der Maschinen und
Anlagen müssen miteinander verbunden werden.
Werk 1
Hockenheim, 1966
Zakład 1
Hockenheim, 1966
Betriebsfest 1968
Święto zakladowe 1968
Günther Möll
Werner Houfek
1955
Alfred Houfek
1958
Karl-Heinz Busch
1967
Julius Ruppert
1983
Claus Möll
1991
Matthias Ruppert
Ulrich Möll
1988
Ein halbes Jahrhundert ART
Pół wieku firmy ART- od
paletę produktów o produkcję obudów i dzięki temu może w jeszcze
lepszy sposób zaspokajać specyficzne potrzeby swoich klientów.
Prokurent Alfred Houfek rozstaje
się z przedsiębiorstwem, a Günther
Möll zostaje prezesem firmy ART,
która pod koniec 1965 r. zatrudnia
stu pracowników. Ze względu na
brak możliwości rozwoju przestrzennego w Heidelbergu, firma szuka
– i znajduje inną alternatywę dla
miejsca lokalizacji, która dawałaby
możliwość szybkiego zagospodarowania. ART nabywa kompleks produkcyjno biurowy obecnego zakładu
nr 1 w Hockenheim, przy ulicy
2. Industriestr. 8 i tworzy nową
gałąź produkcji, montaż transformatorów. W latach 1967-1971
Karl-Heinz Busch, piastując stano-
Transformatorenmontage 1984
Budowa transformatora 1984
Und es wird weitergebaut, 1979
die Halle 3, 1983 die Halle 4.
Ulrich Möll tritt 1983 als Assistent
der Geschäftsleitung in das Unternehmen ein. Er sorgt dafür, dass ein
IBM PC (Personal Computer) – noch
relativ neu am Markt – angeschafft
wird und legt damit den Grundstein
für die heutige IT der ART-Gruppe.
1985 ziehen der Transformatorenbau
sowie ein Bereich des Anlagenbaues
in das neu erworbene Werk 2 in der
1. Industriestr. 14 – rund 300
Beschäftigte arbeiten in Hockenheim. Weitere 1000 m 2 neue
Bürofläche, 1000 m 2 Montagefläche
und 1000 m 2 für die geplante
Pulverbeschichtungsanlage entstehen 1986 mit der Halle 5 in der
2. Industriestr. 8. 1988 tritt der
Assessor (Jurist) Claus Möll in das
Unternehmen ein und übernimmt,
die zunehmend an Bedeutung gewinnenden, Aufgaben im Personalwesen
und die Absicherung aller
Rechtsgeschäfte.
Do 1964 r. ART koncentruje się
na produkcji przyrządów rozdzielczych i budowie zespołów sterow-
SPS Programmierung 1991
Programowanie SPS 1991
wisko kierownika handlowego,
staje się – obok Günthera Möll i
Julius Ruppert – członkiem kadry
zarządzającej. Wspólnie decydują
niczych do maszyn i urządzeń. Po
przejęciu firmy ABW, Alfred Brach
Weingarten, z siedzibą w Weingarten
koło Karlsruhe, rozszerza swoją
4
o przyszłych działaniach firmy ART.
Ku wielkiemu ubolewaniu, w roku
1969 żegna się ze światem założyciel
firmy, Werner Houfek. Pozostawił po
sobie przedsiębiorstwo, umocnione
i ekspansywnie rozwijające się dzięki
swojej kadrze zarządzającej. W roku
1969 zostaje wybudowana hala nr 2,
a w 1971 budynek administracyjny
przy ulicy 2. Industriestraße, co
daje firmie zatrudniającej wtenczas ok. 180 pracowników więcej
przestrzeni koniecznej do działania.
Po raz pierwszy w historii RFN
gospodarka odnotowuje spadek o
1 %. Zmiany następują również w
środowisku ART. W wielu przypadkach elektronika zaczyna zastępować
elektromechaniczne urządzenia
techniki sterownia i regulacji.
Wzrasta znaczenie zastosowania
sterowników PLC (sterowniki programowalne) i CNC (sterowniki
numeryczne) w budowie maszyn
i urządzeń. Dzięki tym tre dom
zarządowi i pracownikom udaje
się zwiększyć paletę produktów wykonywanych na inwidualne zamówienie klienta. Zostaje przyspieszona
rozbudowa działu systemów okablowania, tak potrzebnego do wzajemnego połączenia rosnącej liczby czujników, silników i wszystkich innych
elektrycznych komponentów maszyn
i urządzeń. W roku 1983 Ulrich Möll
obejmuje w przedsiębiorstwie stanowisko asystenta zarządu. Dzięki
jego staraniom zostaje zakupiony
jeden IBM PC (komputer osobisty),
będący jeszcze nowością na
rynku, który stał się kamieniem
węgielnym dla dzisiejszej technologii IT w grupie ART. Trwa rozbudowa przedsiębiorstwa, w roku
1979 powstaje hala nr 3, a w 1983
- Erinnerungen an die Zukunft
wspomnień do przyszłości
Honert Apparatebau GmbH. Die
ART beschäftigt in Hockenheim
395 Mitarbeiter. 1991 wechselt
der Wirtschaftsingenieur Matthias
Ruppert aus der Automobilindustrie
in die ART und übernimmt die
Leitung in Werk 2. Zwei Jahre
später geht der Prokurist Julius
Ruppert nach 35 Jahren erfolgreichem Wirken für die ART
in den Ruhestand. Langsam
endet das Konjunkturhoch der
ein internationales, mittelständisches Unternehmen. Am Jahresende
sind 450 Mitarbeiter in der Gruppe
beschäftigt. Günther Möll bereitet die ART auf sein Ausscheiden
vor.
Ulrich
Möll
wird
Geschäftsführer, Matthias Ruppert
und Claus Möll erhalten Prokura.
1997 beendet Geschäftsführer
Günther Möll nach 45 erfolgreichen Jahren seine Tätigkeit bei der
Werner Houfek Vertriebs-GmbH und
Wiedervereinigung beider deutschen
Staaten, die Geschäftslage wird
schwieriger. In den osteuropäischen
Nachbarstaaten ist man auf dem
Weg in eine freie Marktwirtschaft
– die ART-Gruppe sucht eine
Produktionsstätte, gründet 1995 in
Polen die ART Plakowice und wird
der ART-Gruppe. Matthias Ruppert
wird Geschäftsführer.
Die ART-Info – die Firmenzeitung
für alle Mitarbeiter und Partner
der ART-Gruppe – erscheint mit
der Nr. 1 zum ersten Mal. Man
erarbeitet ARTUS, die neue ARTUnternehmensstrategie, und be-
Steuerungsmontage 1984
Montaż sterowniczy 1984
– hala nr 4. W 1985 r. dział budowy
transformatorów oraz część działu
budowy urządzeń przenosi się do
nowo zakupionego zakładu nr 2,
mieszczącego się przy 1. Industriestr.
14 – w Hockenheim pracuje ok.
300 zatrudnionych. W roku 1986
powstaje hala nr 5 przy ulicy
2. Industriestr. 8 – dalsze 1000 m 2
nowej powierzchni biurowej,
1000 m 2 powierzchni montażowej
i 1000 m 2 z planowanym przeznaczeniem na urządzenia do powlekania proszkowego. W 1988 r. zostaje
zatrudniony w przedsiębiorstwie
Claus Möll, asesor (prawnik) z zawodu, obejmując zadania związane z
zarządzaniem kadrami, dziedziną
stale zyskującą na znaczeniu,
oraz zabezpieczeniem wszystkich
czynności prawnych. Znowu zachodzi nagła konieczność zwiększenia
przestrzeni do działania.
Werk Pfälzer Ring Juli 2005
Zaklad Pfälzer Ring lipiec 2005
Wieder einmal akute Raumnot. In der
2. Industriestr. 6 wird 1989 solange
eine Produktionshalle gemietet, bis
der Neubau der 3200 m 2 großen
Leichtbauhalle im Werk 2 1990 fertiggestellt ist. In Weingarten erwirbt man
das direkt an die ABW angrenzende
Gelände und die Gebäude der Firma
5
Ein halbes Jahrhundert ART
Pół wieku firmy ART- od
schließt die Konzentration auf
Kernkompetenzen: Kundenspezifische LSG-Produkte. L für Leitungen
von der Einzelader bis zum komplexen Verkabelungssystem, S für
Steuerungstechnik und Aggregate, G
für Gehäusetechnik wie Verteiler,
Maschinenschutze, Schaltschränke,
Bedienstellen und Pulte. In den
folgenden Jahren wird die RelaisProduktion (2002) und Transformatorenmontage (2001) eingestellt, für
LSG können weitere marktführende
Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmen als Kunden gewonnen werden. Für den Standort Hockenheim
endet das letzte Jahr des scheidenden Jahrtausends mit der größten
Investition der Firmengeschichte:
Am „Pfälzer Ring 2“ geht
ein modernes Montage- und
Logistikzentrum mit 11.000 m 2
Gesamtfläche in Betrieb, die
ART-Gruppe beschäftigt jetzt fast
850 Mitarbeiter. Projektierung,
Konstruktion, Produktionstechnik,
50 Jahren die Menschen Struktur,
Leistung und Erfolg. Daran sollten
wir uns erinnern – auch in Zukunft.
kundenspezifischer Systeme aus
Steuerungstechnik, Gehäusetechnik
und Verkabelungssystemen.
2005, die ART ist 50 Jahre alt; wir
sind mitten in der Einführung neuer
IT (Informationstechnologie). Mit
jedem Jahr seines Bestehens wird
das Unternehmen leistungsfähiger,
W roku 1989 zostaje wydzierżawiona
hala produkcyjna przy ul. 2. Industriestr. 6, z której firma korzysta aż do
1990 r., w którym oddano do
później prokurent Julius Ruppert,
po 35 latach efektywnego działania
na rzecz firmy ART, przechodzi
na zasłużoną emeryturę. Powoli
dobiega końca okres wysokiej
koniunktury związanej z ponownym zjednoczeniem obu państw
niemieckich, pogarsza się sytuacja
Werk Pfälzer Ring Juli 2005
Zaklad Pfälzer Ring lipiec 2005
użytku nowo wybudowaną halę o
powierzchni 3200 m 2 ,wykonaną z
lekkich
elementów
nośnych.
Zakupiony zostaje teren i budynek
firmy Honert Apparatebau GmbH,
znajdujące się w bezpośrednim
ABW.
ART
w
sąsiedztwie
Hockenheim zatrudnia 395 pracowników. W roku 1991 Matthias
Ruppert,
inżynierekonomista,
pracujący dotychczas w przemyśle
samochodowym, przechodzi do
firmy ART i obejmuje stanowisko
kierownika zakładu nr 2. Dwa lata
Werk Pfälzer Ring Juli 2005
Zaklad Pfälzer Ring lipiec 2005
Informationstechnologie und Logistik in der ART-Gruppe verschmelzen mit weiteren Investitionen
zu einer modernen Supply Chain
packt neue Aufgaben an. Haben
Unternehmen dem Menschen etwas
voraus? Wohl kaum – denn schließlich bestimmen auch in den nächsten
6
gospodarcza. Wschodnioeuropejskie
państwa ościenne znajdują się
na drodze ku gospodarce wolnorynkowej – grupa ART szuka
tam miejsca lokalizacji dla swojej działalności produkcyjnej i w
roku 1995 zakłada w Polsce ART
Płakowice, stając się dzięki temu
przedsiębiorstwem działającym na
skalę międzynarodową. Pod koniec
roku zatrudnienie w grupie ART
wynosi 450 pracowników. Günther
Möll przygotowuje firmę ART do
swojego odejścia. Ulrich Möll
- Erinnerungen an die Zukunft
wspomnień do przyszłości
obejmuje funkcję prezesa zarządu,
Matthias Ruppert i Claus Möll
zostają prokurentami. W roku
1997 Günther Möll kończy swoją
45-letnią, zwieńczoną sukcesem działalność na rzecz Werner
Houfek Vertriebs-GmbH i grupy
ART. Matthias Ruppert zostaje pre-
Aggregate” – technika sterowania i
agregaty, G jak „Gehäusetechnik”
– produkcja obudów, tj. rozdzielnice,
osłony maszyn, szafy rozdzielcze,
stacje obsługi i pulpity. W kolejnych
latach zostaje wstrzymana produkcja
przekaźników (2002) i montaż transformatorów (2001), co pozwala na
zesem zarządu. Ukazuje się pierwszy
numer ART-Info – gazety firmowej,
skierowanej do wszystkich pracowników i firm partnerskich grupy
ART. Opracowana zostaje dla ART
nowa strategia przedsiębiorstwa
ARTUS, zostają podjęte decyzje o
koncentracji na głównych zakresach
działalności: produktach LSG, indywidualnie dopasowanych do potrzeb
klientów. L jak „Leitungen” – kable i
przewody, od żył jednodrutowych do
kompleksowych systemów okablowania, S jak „Steuerrungstechnik und
intensyfikację działań zmierzających
do włączenia wiodących na rynku
przedsiębiorstw z branży budowy
maszyn i urządzeń do grona klientów firmy. Dla zakładu w
Hockenheim koniec ostatniego roku
minionego tysiąclecia związany był
z największą inwestycją w historii
firmy. „Am Pfälzer Ring 2” oddano do użytku nowoczesne centrum
montażowo logistyczne o łącznej
powierzchni 11.000 m 2, grupa ART
zatrudnia obecnie prawie 850 pracowników. Projektowanie, konstruk-
cja, technika produkcyjna, technologia informacyjna i logistyka scalają
się dzięki dalszym inwestycjom
tworząc nowoczesny Supply Chain
(łańcuch dostaw) zindywidualizowanych systemów obejmujących
technikę sterowania, produkcję obudów i systemy okablowania. Rok
2005, 50-lecie firmy ART; wdrażamy
nową technologię informacyjną IT.
Każdy kolejny rok istnienia firmy
7
oznacza dla niej coraz to większą
efektywność oraz angażowanie się w
coraz to nowe zadania. Czy można
mówić o wyższości przedsiębiorstwa
nad człowiekiem? Raczej nie
– wszakże w następnych 50 latach
to ludzie będą decydować o jego
strukturze, wydajności i sukcesach.
Powinniśmy o tym pamiętać – teraz i
w przyszłości.
GF
KUNDEN UND MÄRKTE
HEIDELBERG Speedmaster XL105:
Neue Maßstäbe im Bogenoffsetdruck
ART-GRUPPE SEIT ENTWICKLUNGSBEGINN MIT DABEI
Eines der größten Entwicklungsteams, das
jemals in der Heidelberger Druckmaschinen AG
(HEIDELBERG) zusammenarbeitete, hat sein
wiegt die XL105 rund 63.000 Kilogramm, etwa
soviel wie 50 Pkw der Marke VW Golf. Bereits
im Feldtest zeigte die Maschine ihre innovative
XL105-Montage im Werk Wiesloch der Heidelberg Druckmaschinen AG
Montaż modelu XL105 w zakładzie firmy Heidelberg Druckmaschinen AG w Wiesloch
Ziel erreicht: Die geplante Serienlieferung der
XL105 konnte im April 2005 beginnen. Weltweit
liefert die Produktionsstätte Wiesloch das neue
Glanzstück des Bogenoffsetdrucks und bedient die
vorliegenden Bestellungen aus Europa, USA und
Asien. Eine komplett neue Plattformentwicklung
im Format 75 x 105 cm erweitert jetzt das bestehende Produktportfolio des Weltmarktführers im
Format 70 x 100 cm. In einer Halle mit einer
Gesamtfläche von 72.000 Quadratmetern – das
entspricht der Größe von neun Fußballfeldern
– produziert und montiert HEIDELBERG die
Speedmaster XL105 und die Speedmaster SM/
CD 102. Nicht weniger beeindruckend ist die
Maschine selbst. Ein Druckwerk besteht aus über
3.000 Einzelteilen und wiegt über sieben Tonnen.
Mit fünf Druckwerken und einem Lackwerk
Funktionalität und setzt neue Maßstäbe für den
Bogenoffsetdruck. Die Druckerei E&B Engelhardt
& Bauer/Karlsruhe – ca. 120 Mitarbeitern/5.000
m 2 Betriebsfläche – produziert seit März 2004
als Feldtestkunde mit der weltweit ersten
Speedmaster XL105. Inzwischen wurden 19 Mio.
Bogen auf dieser Maschine bedruckt – mit steigender Tendenz. Rigo Fay, Geschäftsführender
Gesellschafter bei E & B, erläutert die Vorzüge
so: „Unsere Auflagen liegen im Durchschnitt bei
10.000 Exemplaren. Wir konzentrieren uns dabei
auf den hochwertigen Bereich. Typische Produkte
sind Geschäftsberichte, Kunstbücher, Bildbände
oder Broschüren. Die hohe Laufgeschwindigkeit
von 18.000 Bogen pro Stunde ist nur ein Aspekt,
vor allem kann mit der neuen Maschine schnell
vom Einrichten auf die volle Produktions-
8
geschwindigkeit gegangen werden. Details wie
der automatische Plattenwechsel sind für unsere
Auftragsstruktur sehr vorteilhaft und erleichtern
zusätzlich die Arbeit.“ Und Dr.
Jürgen Rautert, Technikvorstand
von HEIDELBERG, bestätigt: „Mit der XL105 erreichen
wir eine um 30 Prozent höhere Produktivität. Dies ist ein
wichtiges Investitionsargument
für die Kunden in diesem
Marktsegment.“
Frühe Integration der
Zulieferer in die XL105Entwicklung
Durch ihre Mitarbeit an der
ersten Feldtestmaschine hat die
ART-Gruppe die Entwicklung
der Verteilerkonzepte, der
Schaltschrankkonstruktionen
und anderer Teilprodukte der
XL105 unterstützt. Schon in
der frühen Entwicklungsphase
stellte HEIDELBERG auch
die Weichen für die Lieferund Produktionslogistik, in
die sich die Leistungen der
Zulieferunternehmen einfügen müssen. Maschinendurchlaufzeiten,
Logistik
und
Produktionstaktung haben eine überragende
Bedeutung für die Kostenziele der Maschine und
wurden deshalb parallel entwickelt. Das straffe
Projektmanagement und die Varianz der neuen
Maschinenreihe stellte die ART-Gruppe vor
anspruchsvolle Aufgaben. Als Ergebnis ist u. a. das
kundenspezifische Logistikkonzept für die XL105
herauszuheben (siehe Textbox). Jede Optimierung
von Technologien und Verfahren im für den
Kunden HEIDELBERG verantwortlichen ARTGeschäftsbereich HDM und den Abteilungen mit
der Spezialisierung auf diese kundenspezifischen
Anforderungen dient einem Ziel: HEIDELBERG
maßgeschneidert mit Schaltschränken, Verteilern,
Verkabelungssystemen und Pulten zu beliefern.
Innovative Prozesse und umfassende Qualitätssicherung garantieren dabei hohe Geschwindigkeit
RYNEK I KLIENCI
HEIDELBERG Speedmaster XL105:
nowe standardy w arkuszowym druku offsetowym
GRUPA ART UCZESTNICZY OD SAMEGO POCZĄTKU W PRACACH NAD URZĄDZENIEM
Nad tym zadaniem pracował największy zespół
projektowy w historii firmy Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG). Cel został
osiągnięty: w kwietniu 2005 roku rozpoczęła
się planowana produkcja seryjna modelu XL
105, klejnotu wśród offsetowych maszyn arkuszowych. Zakład produkcyjny w Wiesloch realizuje zamówienia, które wpłynęły już z całego
świata – z Europy, ze Stanów Zjednoczonych,
z Azji. Modelem XL 105, całkowicie nową
platformą w formacie 75 x 105 cm, wiodący
na rynku światowym producent rozszerza swą
dotychczasową paletę produktów w formacie
70 x 100 cm. W hali o łącznej powierzchni
72 000 m 2 (co odpowiada powierzchni dziewięciu
boisk piłkarskich) produkuje i montuje się modele
Speedmaster XL 105 oraz Speedmaster SM/CD
102. Nie mniejsze wrażenie niż wielkość hali
wywiera sama maszyna. Jeden zespół drukujący
składa się z ponad 3 000 pojedynczych części
i waży ponad siedem ton. Łączna waga pięciu
zespołów drukujących oraz zespołu lakierującego
modelu XL 105 wynosi około 63 tysięcy kg, czyli
w przybliżeniu tyle, ile waży 50 samochodów
Volkswagen Golf.
dla rentowności maszyny, dlatego pracowano nad
nimi równolegle.
Napięte ramy projektu oraz zmienność nowej linii
maszyn stanowiły dla grupy ART trudne wyzwanie.
Wśród efektów, które osiągnięto, wyróżnić należy
m. in. zorientowaną na klienta koncepcję logistyki dla modelu XL 105 (patrz ramka tekstowa).
Optymalizacja technologii i procedur, nad którą
pracuje dział HDM firmy ART odpowiedzialny za
obsługę firmy HEIDELBERG oraz inne właściwe
działy, służy jednemu celowi: zaopatrzeniu firmy
HEIDELBERG w szafy rozdzielcze, rozdzielnice,
systemy okablowania i pulpity według jej konkretnych potrzeb i wymagań. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i dogłębnej kontroli jakości
zapewniona jest szybkość i terminowość.
Ponieważ montaż elementów mechatronicznych
dostarczanych przez ART odbywa się przed
montażem całej maszyny, ich seryjna produkcja
rozpoczęła się wcześniej niż modelu XL 105,
już w październiku 2004 r. Od tamtej pory
automatyczne linie produkcyjne oraz indywidualne montażownie grupy ART w Weingarten,
Hockenheim i Płakowicach wytwarzają części
Wczesna
integracja
dostawców
podczas
prac nad XL 105
Współpracując przy pierwszym testowym egzemplarzu modelu XL 105, grupa
ART aktywnie wspierała
prace nad rozwiązaniami
rozdzielczymi, konstrukcją
szafy rozdzielczej oraz
innych części składowych
maszyny. Już we wczesnej fazie prac firma
HEIDELBERG wyznaczyła
schemat działania także
dla logistyki dostaw i produkcji, do którego muszą
dopasować się dostawcy.
Czas przebiegu maszyny,
logistyka i tempo produkcji
mają nadrzędne znaczenie
9
do modelu XL 105, w tym zarówno elementy standardowe jak i skonstruowane wyłącznie
dla tej maszyny. Zakład Pfälzer Ring dysponuje systemem komisjonowania i nowoczesnego
magazynowania dostosowanym do tej techniki
montażu i produkcji. Wszystkie przepływy informacji, od zarejestrowania zamówienia klienta aż
do realizacji dostawy, odbywają się wyłącznie za
pomocą ART IT (technologii informacyjnej ART).
Każdy etap i proces jest zsynchronizowany z
pozostałymi. Dzięki temu jeszcze bardziej wzrósł
potencjał naszej firmy. Możemy zaoferować klientowi wszechstronną obsługę logistyczną oraz
szerokie spektrum produktów z dziedziny budowy
maszyn. Dziękujemy firmie HEIDELBERG za
okazane nam zaufanie. Sukces naszego klienta
jest także dla nas powodem do radości.
Michael Bannert
XL105-Montage im Werk Wiesloch der
Heidelberg Druckmaschinen AG
Montaż modelu XL105 w zakładzie firmy
Heidelberg Druckmaschinen AG w Wiesloch
Fortsetzung von Seite 8
und Termintreue. Da die Montagesequenzen
der mechatronischen ART-Lieferanteile vor
dem Maschinenbau liegen, war der Serienstart
für die ART-Produkte schon im Oktober 2004
und damit naturgemäß früher als bei unserem
Kunden. Seitdem werden maschinenspezifische sowie Standard-Teile auf den automatisierten Fertigungslinien und individuellen
Montageplätzen der ART-Gruppe in Weingarten,
Hockenheim und Plakowice für die XL105 hergestellt. Im WPR (Werk Pfälzer Ring) steht eine für
diese Montage- und Fertigungstechnik ausgelegte
Kommissioniertechnik mit moderner Lagertechnik
zur Verfügung. Alle Informationsflüsse laufen
von der Erfassung der Kundenbestellung bis zur
Belieferung des Kunden vollständig über die
ART IT (Informationstechnologie). Jeder Prozessschritt wird über unsere IT synchronisiert.
Einige Details der Logistik und der Qualitätssicherung im Produktionsablauf:
Bestellabwicklung:
•
•
•
•
Der Bestelleingang ausschließlich per IDOC, d.h. per elektronischem Dokument.
Die Maschinendaten werden durch den Variantenschlüssel der Bestellung ermittelt.
Eine vollständige Auftragsstückliste für die zu liefernden Positionen wird gebildet.
Die detaillierte Ermittlung benötigter Teile aus der Auftragsstückliste mündet in die
Fertigungsstückliste – hierarchisch geordnet bis zur einzelnen Komponente.
Kommissionierung:
•
•
•
•
Michael Bannert
KURZ NOTIERT
Krankenwagen für Bam
Um den Bewohnern der noch immer vom Erdbeben zerstörten Stadt Bam/Iran zu helfen,
hat der Verein „Hilfe und Zukunft e. V.“ einen
Krankenwagen für Bam vom Deutschen Roten
Kreuz erworben (siehe Bild), der noch im Juli
überführt wird. Vielen Dank an alle, die durch
Spenden und andere Unterstützungen diese
Hilfe möglich machen.
Bertram Seitz
Alle Halbfabrikate und wertige Kaufteile werden auftragsbezogen kommissioniert.
Eine dem Montageablauf folgende Sortierung der Kommissionierliste für Halbfabrikate
und Kaufteile nach Einbauort wird erstellt.
- Beispiel: Trennung in A–, C– und D–Modul im Hauptschaltschrank
- Beispiel: Trennung in 3 Kabeleinführbleche für den Ausleger
- Beispiel: Sortierung der Leitungen nach Lochbelegung in den Einführblechen
Durch die Buchungen im Dialog mit dem PPS wird im sequenzierten
Beschaffungsprozess auf der Kommissionsebene ein Workflow zur Feinsteuerung
der Losgröße 1 ausgelöst.
Belieferung- und Änderungsmanagement
•
Damit sind auch die Möglichkeiten der ART,
als Logistikdrehkreuz mit einem erweiterbaren
Produktspektrum rund um den Maschinenbau
ihren Kunden zu bedienen, noch besser geworden. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen der HEIDELBERG Teams und freuen
uns mit über den Erfolg unseres Kunden.
Die Auslieferung der Kommissionen erfolgt direkt in die Fertigung des Kunden.
Tagesgenau, mit der Anforderung auf stundengenaue Anlieferung bei hoher
Änderungsfrequenz der technischen Inhalte und der Kommissionen.
Bei Kommissionsänderungen bereits in der Fertigung befindlicher Liefereinheiten wird
die betroffene Auftragsstückliste gelöscht. Die Materialien werden zurückgebucht und
eine neue Auftragsstückliste wird per Idoc eingelesen. Dann wird der aktuelle Stand
gebucht und gefertigt.
Qualitätssicherung
Bei der Herstellung des Hauptschaltschrankes sind zahlreiche Details zu beachten.
Nach erfolgter FMEA wurden zur Sicherung der hohen Qualitätsansprüche geeignete
Maßnahmen eingeführt z.B.:
• Drehmomentmarkierung an der Schraubverbindung
• Markierung einzelner Arbeitsschritte im Aufbauplan
• detaillierte Arbeitsanweisung
• Checklisten für Montage und Prüfung
10
Bertram Seitz beim letzten „Check“ vor der
Überführung
Bei Fragen zu diesem Hilfsprojekt wenden Sie
sich bitte an:
Bertram Seitz,
Tel.: 07263/3543
Spendenkonto: „Hilfe und Zukunft e.V.“
Volksbank Schwarzbachtal
BLZ: 672 624 02, Konto: 5216877
Eine entsprechende Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt geht Ihnen
automatisch zu.
Beispiel für die Form der Bestellung per IDOC
vor der Auflösung in der ART IT
ART-Hockenheim / Werk Pfälzer Ring: Prüffeld Hauptschaltschrank XL105/ stanowisko badawcze głównej szafy rozdzielczej modelu XL 105
Kilka informacji na temat logistyki oraz zapewnienia jakości w procesie produkcji
Realizacja zamówień:
•
•
•
•
Zamówienia wpływają wyłącznie w systemie IDOC, tzn. jako dokumenty elektroniczne.
Ustawienia maszyny ustalane są na podstawie wariantów zawartych w zamówieniu.
Tworzona jest kompletna specyfikacja zamówienia dla pozycji przyjętych do realizacji.
Po szczegółowym ustaleniu potrzebnych części na podstawie specyfikacji zamówienia tworzona jest specyfikacja produkcji - ułożona hierarchicznie aż do najmniejszej części składowej.
Komisjonowanie:
•
•
•
Wszystkie półfabrykaty oraz części do zakupu są komisjonowane zgodnie z zamówieniem.
Zgodnie z przebiegiem montażu sporządzana jest lista komisjonowania półfabrykatów
i części do zakupu.
- Przykład: podział na moduł A, C i D w głównej szafie rozdzielczej
- Przykład: podział na 3 listwy wprowadzające kable dla urządzenia wykładającego
- Przykład: sortowanie przewodów według obłożenia otworów w listwach wprowadzających
Dzięki temu, że rezerwacja materiałów przebiega w koordynacji z systemem Planowania
i Sterowania Produkcją, proces zaopatrzenia jest sekwencjonowany, a na poziomie komisjonowania tworzy się workflow pozwalający dokładnie ustalić najmniejszą wielkości partii.
W SKRÓCIE
Samochód sanitarny dla Bam
Realizując program pomocy dla miasta Bam
w Iranie, w którym ciągle jeszcze widoczne
są zniszczenia spowodowane przez trzęsienie
ziemi, stowarzyszenie „Hilfe und Zukunft e.V.”
[„Pomoc i Przyszłość, Stowarzyszenie Zarejestrowane] zakupiło od Niemieckiego Czerwonego
Krzyża samochód sanitarny (zob. zdjęcie),
który jeszcze w lipcu zostanie przewieziony do
Bam. Serdeczne podziękowania dla wszystkich
ofiarodawców i wspierających nas w każdy
inny sposób, dzięki którym taka pomoc jest
możliwa.
Bertram Seitz
Zarządzanie dostawami do klienta i zmianami
•
•
Dostarczanie komisjonowanych produktów do klienta jest bezpośrednio zintegrowane z jego
procesem produkcyjnym, z dokładnością co do dnia, z wymogiem dokładności godzinnej dla
dostaw przychodzących przy wysokiej częstości zmian danych technicznych i komisjonowania.
W przypadku zmian w komisjonowaniu jednostek dostawy znajdujących się już w produkcji,
specyfikacja zamówienia zostaje skasowana. Odwołuje się rezerwację materiałów, wczytuje
za pomocą systemu IDOC nową specyfikację zamówienia, a następnie rezerwuje materiały i
przystępuje do procesu produkcji zgodnie ze stanem aktualnym.
Zapewnienie jakości
Przy produkcji głównej szafy rozdzielczej należy wziąć pod uwagę wiele szczegółów. Po dokonaniu FMEA (analizy przyczyn skutków i wad) wprowadzono stosowne zalecenia służące zapewnieniu wysokich wymogów jakościowych, np.:
• zaznaczanie momentu obrotowego na połączeniu śrubowym
• zaznaczanie poszczególnych etapów pracy na planie konstrukcyjnym
• szczegółowe instrukcje pracy
• listy pytań kontrolnych dotyczące montażu i kontroli
Przykład formularza zamówienia wygenerowanego za pomocą systemu IDOC przed
opracowaniem w ART IT
11
Bertram Seitz podczas ostatniej „kontroli“
przed wysłaniem pojazdu.
Pytania dotyczące programu pomocy prosimy
kierować do:
Bertram Seitz, Tel.: 07263/3543
Konto dla wpłat darów na rzecz pomocy:
„Hilfe und Zukunft e.V.“
Volksbank Schwarzbachtal
(BLZ [kod banku] 672 624 02),
KtNr.[nr konta]: 5216877)
Jako dowód dla urzędu skarbowego zostanie
Państwu automatycznie przesłane odpowiednie poświadczenie dokonania wpłaty na cele
dobroczynne.
ART INTERN
Implementierung mySAP ERP
Business Suite läuft an
WIRTSCHAFTLICHKEIT: IT-HOSTING ODER AUSBAU ART-RECHENZENTRUM?
Realisierung der my-SAP ERP Business Suite ab.
Die ART-Gruppe hat sich in der Vergangenheit ein
gut funktionierendes, dem Unternehmen angemessenes Rechenzentrum aufgebaut und erst vor kurzer
Zeit um moderne Blade-Server (siehe Textbox)
erweitert. Trotzdem gibt es Überlegungen, die für
das SAP-SysModul: Modul-Inhalt:
Funktion:
Einführung bis:
tem zusätzlich
FI
Buchhaltung
Rechnungswesen
1. Q. 2006
notwendige
Kostenrechnung
Rechnungswesen
1. Q. 2006
CO
I T- L e i s t u n g
eventuell aus
HR
Organisationsmanagement,
Personalwirtschaft
1. Q. 2006
Personaladministration,
einem externen
Personalzeitwirtschaft,
Rechenzentrum
Personalabrechnung
zu beziehen.
SD
Verarbeitung von
Logistik
2. Q. 2006
Kundenaufträgen
Zwei Hauptund Fakturierung
gründe sprePP
Instandhaltung (Modul PM),
Logistik
2. Q. 2006
chen
dafür:
Logistics Execution
Erstens soll
MM
Einkauf, Bestandsführung,
Logistik
2. Q. 2006
unsere tägliche
Rechnungsprüfung, Inventur,
Bewertung,
IT-Betriebszeit
Bedarfsplanung (MRP II),
ebenso wie in
Leistungsabwicklung,
Materialstamm
den anderen
ART-Betriebsteilen flexibel sein – das erfordert einen
Geplanter Ablauf:
Schichtbetrieb mit entsprechenden Kosten,
Zur sicheren und möglichst reibungslosen
zweitens müssen wir, um die Datensicherheit
Übernahme der Daten und Funktionen aus
und die Systemverfügbarkeit angemessen hoch
den bisher genutzten IT-Systemen wird die
zu halten, verschiedene Maßnahmen trefImplementierung in drei Stufen umgesetzt. Jede
fen. Vom Brandschutz über die USV-Anlage
Stufe entspricht einem mySAP ERP System –
bei Stromausfall bis zur Systemredundanz und
nämlich Testsystem, Qualitätssicherungssystem
der elektronischen Datenablage an mindestens
und Produktivsystem. So testen wir die Funkeinem anderen Ort muss das Gesamtkonzept
tionen ohne Störungen unseres laufenden
völlig schlüssig sein. Größere Rechenzentren
Betriebes. Einzeltests von Aufgaben führen wir
können diese Maßnahmen auf viele Nutzer verim Testsystem durch. Im Anschluss daran erfolteilen und damit kostengünstiger sein als eine
gen die Integrationstests – sofern schon vorhandirekte ART-Investition. Unsere IT unterliegt
den – mit dem kompletten Datenbestand im
als Teil der Wertschöpfungskette den gleichen
Qualitätssicherungssystem. Alternativ kann der
wirtschaftlichen Anforderungen wie alle ARTIntegrationstest im Produktivsystem erfolgen,
Unternehmensbereiche und damit dem Druck
dann selbstverständlich mit vorheriger Sicherung
zur Kostensenkung. Entscheidend für eine exterund der Möglichkeit, das System zurückzusetzen.
ne Lösung sind Kosten, Verfügbarkeit, Support
Unsere Generalprobe für den Systemwechsel
und der richtige Partner. Wir haben deshalb
findet aber auf jeden Fall im Produktivsystem als
sechs auf IT-Hosting spezialisierte Anbieter
Simulation der Echt-Umstellung statt.
mittels einer detaillierten Ausschreibung angeHosting – eine Frage der Wirtschaftlichkeit:
fragt. Unsere Datensicherung, das SAP-Basis
Aus der in Phase 1 erstellten Aufwands- und
Betriebssystem und die EDI-Drehscheibe
Kostenplanung leiten sich Alternativen zur
Es geht voran! Die Phase 1 unserer SAPEinführung ist abgeschlossen und die ersten
40 SAP-Lizenzen stehen uns zur Verfügung.
Wir haben jetzt Phase 2 erreicht – die
Implementierung. Gemäß unserer Planung führen
wir zunächst sechs SAP-Module ein:
12
stellen die Schwerpunkte der angefragten Hosting-Leistungen dar. Die notwendige
Verfügbarkeit und Sicherheit der Leistungen
regeln wir mit den Hosting-Anbietern
Grafik: IT-Vernetzung der ART-Standorte
Grafika: Połączenia sieciowe IT zakładów ART
über ein so genanntes SAL Service Level
Agreement. Nach der Bewertung der Angebote
und dem Besuch mehrerer Rechenzentren
werden wir entscheiden, ob wir selbst investieren
oder uns auf einen geeigneten Partner verlassen.
Unabhängig davon bietet die Vernetzung unserer IT „Landschaft“ eine zuverlässige Lösung
(siehe Abbildung). Mit dem bisher von allen
Beteiligten gezeigten Engagement werden wir
das für die ART-Gruppe wichtige Projekt erfolgreich weiterführen und zum Jahreswechsel den
ersten Teil der Umstellung abschließen.
Markus Hübner, Marco Lucya
VPN:
Ein VPN (Virtual Private Network) verbindet zwei
Netzwerke oder einen Computer mit einem Netzwerk
über öffentliche Verbindungen, häufig über das Internet.
Damit die Datenübertragung nicht von außen eingesehen
wird, ver- bzw. entschlüsselt ein so genanntes TunnelingProtokoll den Datenaustausch. Mit dieser Technologie
können über öffentliche Leitungen wesentlich kostengünstiger Daten ausgetauscht werden als über eine eigene
Standleitung.
Blade-Server:
Bauform für kompakte Server, bei denen die
Funktionseinheiten vertikal orientiert nebeneinander in
einem Sub-Chassis stecken wie die Klingen (engl. Blades)
in einem Messerblock. Blade-Server erreichen höhere
Packungsdichten als die üblichen horizontalen Einschübe
für 19-Zoll-Racks: Dort sind mit Ein-Kern-Prozessoren
zwei Prozessoren pro Höheneinheit (HE) üblich, bei 42
HE pro Standard-Schrank (etwa 2 Meter Bauhöhe) ergibt
das 84 Prozessoren pro Rack. Mit den noch seltenen VierProzessor-Einschüben im 1-HE-Format wäre die doppelte
Zahl (168 Prozessoren) möglich.
Z ŻYCIA FIRMY ART
Trwa implementacja systemu
mySAP ERP Business Suite
CO JEST BARDZIEJ OPLŁACALNE: IT-HOSTING CZY ROZBUDOWA CENTRUM OBLICZENIOWEGO ART?
Robimy postępy! Zakończyła się pierwsza
faza wdrożenia systemu SAP i posiadamy już
pierwsze 40 licencji SAP. Jesteśmy teraz w fazie
drugiej – implementacja. Zgodnie z naszym
planem najpierw zostanie wprowadzonych sześć
modułów SAP:
pierwszej fazie wynikają alternatywy dla realizacji mySAP ERP Business Suite. Grupa ART
stworzyła w przeszłości dobrze funkcjonujące
odpowiednie dla potrzeb przedsiębiorstwa centrum obliczeniowe, które dopiero niedawno zostało rozbudowaneo blad server (patrz: ramka
Moduł:
Zawartość modułu:
Funkcja:
Wdrożenie do:
FI
Księgowość
Rachunkowość
1 kwartał 2006
CO
Rachunek kosztów
Rachunkowość
1 kwartał 2006
HR
Zarządzanie organizacją,
zarządzanie kadrami,
zarządzanie czasem pracy,
rozliczanie płac
Zarządzanie
kadrami
1 kwartał 2006
SD
Realizacja zleceń
klientów i fakturowanie
(sprzedaż i dystrybucja)
Logistyka
2 kwartał 2006
PP
Konserwacja (Moduł PM),
Logistics Execution
Logistyka
2 kwartał 2006
MM
Zakupy, gospodarka magazynowa,
Logistyka
kontrola rozrachunków, inwentaryzacja,
wycena,
zarządzanie zaopatrzeniem (MRP II),
zarządzanie wydajnością,
gospodarka materiałowa
2 kwartał 2006
Planowany przebieg implementacji:
W celu bezpiecznego i możliwie sprawnego przeniesienia danych i funkcji z wykorzystywanych
do tej pory systemów IT implementacja zostanie
przeprowadzona w trzech etapach. Każdy etap
dotyczy jednego systemu mySAP ERP – system
testowy, system zapewnienia jakości, system
wydajności. W ten sposób możemy przetestować
funkcje systemu bez zakłócenia bieżącej pracy
w naszym zakładzie. Poszczególne testy zadań
zostaną przeprowadzone w systemie testowym.
Po nim zostaną przeprowadzone testy integracji –
o ile będą już dostępne – z pełnym stanem danych
w systemie zapewnienia jakości. Alternatywnie
można przeprowadzić test integracji w systemie
wydajności, oczywiście zabezpieczając wcześniej
dane i zapewniając możliwość powrotu do
poprzedniego systemu. Nasza próba generalna
odbędzie się na pewno w systemie wydajności
jako symulacja prawdziwej wymiany systemu.
Hosting – kwestia opłacalności:
Z planu nakładów i kosztów sporządzonego w
tekstowa). Pomimo to rozważa się uzupełnienie
systemu SAP o
niezbędną do-datkową moc
obliczeniową z zewnętrznego centrum obli-czeniowego.
Za tym roz-wiązaniem przemawiają dwa istotne
powody: po pierwsze nasz dzienny czas eksploatacji
systemu IT powinien być elastyczny, podobnie
jak w innych obszarach działania ART – wymaga
to pracy zmianowej oraz wiąże się z odpowiednimi kosztami; po drugie musimy podjąć różne
działania w celuzapewnienia bezpieczeństwa
da-nych i dostępności systemu na odpowiednio
wysokim poziomie. Cała koncepcja, od ochrony
przeciwpożarowej, poprzez zasilacz USV w razie
awarii prądu, aż po redundancję systemu i elektroniczne archiwum danych w przynajmniej jednym osobnym miejscu, musi być w pełni logiczna
i spójna. Większe centra obliczeniowe mogą
rozdzielić te zadania na wielu użytkowników i
tym samym zaoszczędzić koszty, inaczej niż w
przypadku bezpośredniej inwestycji ART. Nasze
technologie informacyjne podlegają jako część
13
łańcucha wartości dodanej tym samym wymaganiom ekonomicznym, co wszystkie dziedziny
działalności ART, a co za tym idzie również
dążeniu do minimalizacji kosztów. W przypadku zewnętrznego rozwiązania rozstrzygające są
koszty, dostępność, obsługa i odpowiedni partner.
W związku z tym zwróciliśmy się z zapytaniem
w formie szczegółowego przetargu do sześciu
dostawców specjalizujących się w usługach hostingowych IT. Zabezpieczenie naszych danych,
bazowy system operacyjny SAP i platforma EDI
stanowią istotne elementy wymaganych przez
nas usług hostingowych. Dzięki tak zwanemu
SAL Service Level Agreement zapewnimy we
współpracy z dostawcami usług hostingowych
niezbędną dostępność i bezpieczeństwo systemu.
Po przejrzeniu i ocenie ofert (patrz: grafika)
oraz odwiedzeniu kilku centrów obliczeniowych
zdecydujemy, czy będziemy chcieli zainwestować
sami czy wybierzemy odpowiedniego partnera.
Niezależnie od tego stworzenie sieci w naszym
środowisku informatycznym stanowi rozsądne
rozwiązanie (patrz: rysunek). Zaangażowanie,
jakie wykazują wszyscy uczestnicy, daje nam
pewność, że będziemy nadal z powodzeniem
realizować ten ważny dla grupy ART projekt i na
przełomie roku zakończymy pierwszy etap wymiany systemu.
Markus Hübner, Marco Lucya
VPN:
VPN (Virtual Private Network) łączy dwie sieci lub komputer z siecią poprzez łącza publiczne, często poprzez
Internet. Aby transmisja danych nie była dostępna dla
osób z zewnątrz, tak zwany protokół tunelujący koduje i
dekoduje wymianę danych. Dzięki tej technologii można
wymieniać dane poprzez łącza publiczne dużo taniej niż
poprzez własne łącze stałe.
Serwer kasetowy (blade server):
Element zwartego systemu serwerów, w którym jednostki funkcyjne umieszczone są pionowo obok siebie
w specjalnej obudowie, podobnie jak noże (ang. blade)
w paczce. Serwery kasetowe osiągają wyższe gęstości
upakowania niż standardowe poziome serwery wsuwane w formacie 19-calowym: mieszczą się w nich dwa
jednordzeniowe procesory na jednostkę wysokości, tak
więc 42 jednostki wysokości w standardowej szafie (ok.
2 m wysokości) umożliwiają umieszczenie 84 procesorów. Przy zastosowaniu jeszcze rzadko występujących
czteroprocesorowych serwerów wsuwanych możliwe jest
umieszczenie podwójnej ilości procesorów (168) na 1
jednostkę wysokości.
ART INTERN
Gehäusetechnik Plakowice seit April 2005 in
Serienproduktion
POLNISCHES WERK KOMPLETTIERT MASCHINENPARK
Wie geplant konnte der neu gegründete Bereich
Gehäusetechnik – Plakowice, unterstützt durch
ABW-Weingarten, die Produktion am 1. April
2005 aufnehmen.
ABW-Weingarten haben die zügige Umsetzung
unserer Pläne ermöglicht. Albert Maier, ein langjähriger Mitarbeiter in Weingarten, hat sich stark
engagiert, um die Gehäusetechnik in Plakowice
GF
Gehäusetechnik Plakowice: Schweißerei / Oddział spawalniczy
Eine Lasermaschine TRUMATIC L3030 – ausgerüstet mit einem 3-kW-Laser sowie zwei
Truma-Bend CNC-Kantmaschinen mit 4 bzw.
6 Achsen, Punktschweißmaschinen, MIG/MAGSchweißgeräte, Bolzen-Einpressautomaten,
Nietgeräte und weitere Ausrüstungen der
Prozesskette Gehäusetechnik wurden im I. Quartal
2005 installiert und in Betrieb genommen. Schon
4 Wochen nach Aufnahme der Fertigung verließ
der erste Lkw das Werk Plakowice.
Wilfried Krake, verantwortlich für die
Gehäusetechnik der ART-Gruppe, stellte zufrieden fest: „Wenn im 3. Quartal 2005 die CNCStanzmaschine Trumatic 3000 R die jetzt laufende Fertigung ergänzt, können auch Produkte,
die z. B. Sicken, Gewindetüllen und ähnliche
Formgebung der Blechplatine verlangen, hier
realisiert werden. Mit der Investition von ca.
1,1 Mill. € haben wir uns hier eine gute Basis
geschaffen.“ und fügt dann hinzu: „Das in der fast
75-jährigen Geschichte der ABW angesammelte
Know-how und die erfahrenen Mitarbeiter der
Mit dem neuen Werk hat auch die ABW
Weingarten zusätzliche Aufgaben bekommen. Die
Konstruktionsleistung für die Gehäusetechnik hat
hier ihren Ursprung.
Weingarten ist das Kompetenzcenter der
Gehäusetechnik innerhalb der ART-Gruppe und
mit den 5 neuen 3-D-CAD-Arbeitsplätzen von
UG (Unigraphics) ist die Leistungsfähigkeit der
Konstruktion auf dem technologisch neusten
Stand. Die gesamten Daten der kundenspezifischen Konstruktionen sind hier in der IT (Informationstechnologie) gespeichert. Plakowice greift
auf dieses Know-how zu und holt sich benötigte
Daten über ein VPN (Virtual Privat Network). Das
Materialmanagement und die Schnittoptimierung
für den CNC-Laser und die CNC-Stanze übernimmt Werk Plakowice selbst. Mit einem KanbanSystem wird die Materialversorgung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesichert.
Zusammenfassend ist nur noch festzustellen:
Die Gehäusetechnik der ART-Gruppe ist bestens
aufgestellt.
erfolgreich an den Start zu bringen. Er koordiniert seit Anfang 2005 die Aktivitäten und leitet
jetzt die Gehäusefertigung in Plakowice.“
Gehäusetechnik Plakowice: Laser-Bearbeitung / Obróbka laserem
14
ART – Z ŻYCIA FIRMY
W kwietniu 2005 ruszyła w Płakowicach
seryjna produkcja obudów
POLSKI ZAKŁAD KOMPLETUJE PARK MASZYNOWY
Zgodnie z planem, 1 kwietnia 2005 r. Płakowice
przy współpracy z ABW-Weingarten mogły podjąć
produkcję w ramach nowo utworzonego obszaru
działania – produkcji systemów obudów.
W pierwszym kwartale 2005 zainstalowano i uruchomiono maszynę do cięcia laserem TRUMATIC
L3030 – wyposażoną w laser o mocy 3 kW
oraz dwie cztero- względnie sześcioosiowe prasy
krawędziowe Truma-Bend CNC (sterowane
numerycznie), zgrzewarki punktowe, spawarki MIGOMAG, maszyny do robienia wpustów
dla zawiasów, nitownice i inne wyposażenie
potrzebne w procesie produkcji obudów. Już po
Gehäusetechnik Plakowice:
CNC Kantbänke / prasy krawędziowe CNC
Gehäusetechnik Plakowice: Laser mit Blechplatinen Vorrat / Laser i zapas wykrojów z blachy
4 tygodniach od momentu rozpoczęcia produkcji
pierwszy LKW opuścił zakład w Płakowicach.
Wilhelm Krake, odpowiedzialny za produkcję
obudów w grupie ART, stwierdził z zadowoleniem:
„Jeżeli w 3 kwartale 2005 zaangażowana zostanie wykrawarka CNC Trumatic 3000 R, która
obecnie działa przy bieżącej produkcji, będzie
można tu wykonać produkty, które wymagają np.
rowkowania, tulejek gwintowanych lub podobnego formowania wykrojów z blachy. Dzięki
inwestycji wynoszącej ok. 1,1 mln € stworzyliśmy
tutaj właściwą podstawę do dalszego działania”,
a następnie dodaje: „Know-how, pozyskiwany
w ciągu prawie 75-letniej historii ABW, oraz
doświadczeni pracownicy ABW-Weingarten to
czynniki, które umożliwiły nam sprawne zrealizowanie naszych planów. Albert Maier, długoletni
pracownik ABW-Weingarten, bardzo mocno
zaangażował się w przygotowanie Płakowic do
udanego uruchomienia działu produkcji obudów.
Od początku 2005 zajmuje się on koordynacją
tej działalności i a obecnie kieruje produkcją
obudów w Płakowicach.”
Uruchomienie nowego zakładu jest związane w
pojawieniem się nowych zadań dla ABW. Tutaj
mają swój początek usługi konstrukcyjne dla
produkcji obudów. Weingarten jest wewnątrz
15
grupy ART ośrodkiem kompetencji w zakresie
produkcji obudów i dzięki 5 nowym stanowiskom roboczym do trójwymiarowego projektowania komputerowego 3-D-CAD, wyposażonym
w UG (Unigraphics) osiągnęło w wydajności
projektowania i konstrukcji najwyższą pozycję
pod względem technologicznym. Wszystkie dane
dotyczące konstrukcji dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta są tu zapisywane z
zastosowaniem technologii IT (technologia informacyjna). Płakowice czerpią z zasobów knowhow i uzyskują potrzebne dane poprzez VPN
(Virtual Privat Network). Zakład w Płakowicach
wziął na siebie zarządzanie materiałami oraz
optymalizację procesu cięcia laserem CNC i
wykrawarką CNC. Zastosowanie systemu Kanban
zapewnia efektywne z ekonomicznego punktu widzenia zaopatrzenie w materiały.
Podsumowaniem może tu być tylko stwierdzenie:
Produkcja obudów w grupie ART jest doskonale
zorganizowana.
GF
PERSONALIA
Jubiläen
10 Jahre
Fuchs, Roland
03.04.1995, Montage
ABW
Fortuna, Roland
03.04.1995, FPS
ART
Simac, Zlatko
04.04.1995, SSB-E
ART
Reksa, Danuta
24.05.1995,
Leitungsmontage
ART-Plakowice
Dolinska, Jadwiga
24.05.1995,
Leitungsmontage
ART-Plakowice
Kösling, Dietmar
01.07.1995, T/AV GB
HDM ART
Krystyniak, Janina
15.07.1995, Montage SGT
OTIS-Berlin
ART-Plakowice
Juhasz, Katharina
01.06.1995,
T/AV GB HDM
ART
Bronicki, Ryszard
01.07.1995,
Instandhaltung/Werkstatt
ART-Plakowice
Giera, Lucyna
15.04.1995, Leitungsmontage
ART-Plakowice
Wenn Sie die Buchstabenkombinationen der richtigen Antworten über
der jeweiligen Nummer der Frage
eintragen, erhalten Sie das gesuchte
Lösungswort.
Sie können den 1. Preis mit Euro 60 oder den 2.
und 3. Preis mit Euro 30 und Euro 10 gewinnen.
Letzter Abgabetermin ist der 16.09.2005.
Bitte geben Sie den Abschnitt mit der Lösung bei
Ihrem Vorgesetzten ab.
Die Gewinner aus ART-Info 24
Der erste Preis ging an Edwarda Piechurska, ART
Plakowice, der zweite an Zofia Bartkowska, der
dritte an Agnieszka Wzorek, beide ART Plakowice.
Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt
und in der nächsten ART-Info bekannt gegeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
#
Die Lösung:
Name:
Buchstaben-Gruppe
(Silbe)
für Antwort
aus Frage Nummer:
Wzorek, Irena
15.04.1995, Schneidabteilung ART-Plakowice
Loginow, Krystyna
01.07.1995, Vertrieb/Faktura/Exportabwicklung
ART-Plakowice
Fijalkowska,
Magorzata
28.06.1995,
Leitungsmontage
ART-Plakowice
5
2
6
25 Jahre
Mandelkow, Dieter
01.04.1980, ZKA ART
Hall, Heinrich
01.04.1980, Montage ABW
Huber, Horst
16.06.1980, EME ART
4
1
3
1. Was ist ein VPN?
Ein „Virtual Privat Network“ zum sicheren Datenaustausch via Internet.
Ein „Vertikaler Polier- und Nachbearbeitungs-Automat“.
Ein „Very Powerful Network“ für den schnellen Datenaustausch.
FÜN
NEU
HOC
2. Wann wurde die ART gegründet?
14. Juli 1955
10. Februar 1955
16. Dezember 1955
DAS
DIE
DER
3. Was war die bisher größte Investition der ART?
Aufbau des Maschinenparks für die Gehäusetechnik Plakowice in 2005
Bau der Halle 5 im Werk 1 in 1985
Bau des Montage- und Logistikzentrums „Am Pfälzer Ring“ in 2000
LASE
STAN
FZIG
4. Seit wann fertigt die ART-Gruppe Steuerungen?
1985
1955
1995
ZEN
STEN
ZONE
5. Welche Produktbereiche hat die ART-Gruppe?
Transformatormontage, Leitungsfertigung und Steuerungsbau
Gehäuse, Leitungen und Relais
Steuerungstechnik, Gehäusetechnik und Verkabelungssysteme
ART
ZUG
AUF
6. Welche Vorteile hat Stanzen gegen Laserschneiden?
Die Stanze kann auch für Gewindetüllen, Sicken u.ä.. eingesetzt werden.
Es gibt keine Vorteile für das Stanzen.
Es ist kostengünstiger, schneller und benötigt weniger Werkzeuge.
NÄCH
NOCH
WUNS
Vorname:
Abteilung:
16

Podobne dokumenty