Pobierz plik w formacie: pdf Rozmiar: 77 KBZestawienie ofertData

Transkrypt

Pobierz plik w formacie: pdf Rozmiar: 77 KBZestawienie ofertData
oznaczenie sprawy: CPE-II-261-41/ARK/15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie wybranych
usług w ramach organizacji konferencji rocznej Programu w Suwałkach.
Zbiorcze zestawienie ofert otwartych 30 czerwca 2015 r.
Numer
oferty
1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
FORDEWIND Jarosław Głowacki
11-520 Ryn, ul. Mazurska 6/11
Cena brutto zamówienia
269 780,00 zł
2
DELUXE EVENT Sp. z o.o.
03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka
244 900,00 zł
3
Sun & More Sp. z o.o.
71-467 Szczecin, ul. Rapackiego 8c
202 670,00 zł
Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył łączną kwotę 230 000,00 zł brutto.
Propozycje hoteli
Propozycja hotelu A: Hotel LOFT 1898,
ul. Pułaskiego 24 K, 16-400 Suwałki
Propozycja hotelu B: Hotel nad Wigrami,
Gawrych Ruda 39 b, 16-402 Suwałki
Propozycja hotelu C: Hotel LOFT 1898,
ul. Pułaskiego 24 K, 16-400 Suwałki
Propozycja
hotelu
A:
Hotel
LOFT,
ul. Pułaskiego 24 K, 16-400 Suwałki
Propozycja hotelu B: Hotel nad Wigrami,
Gawrych Ruda 39 b, 16-402 Suwałki
Propozycja hotelu C: Hotel Warszawa,
ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów
Propozycja hotelu A: Hotel Szyszko,
ul. Innowacyjna 3, Suwałki
Propozycja hotelu B: Hotel nad Wigrami,
Gawrych Ruda 39 b, 16-402 Suwałki
Propozycja hotelu C: Hotel Villa Eden,
ul. Noniewicza 37, Suwałki

Podobne dokumenty