SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMO CI TEMATYKI MITOLOGICZNEJ

Transkrypt

SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMO CI TEMATYKI MITOLOGICZNEJ
MITOLOGICZNEJ
!" , nauczycielka j. polskiego
1. Olimpijczycy to - ( podaj znane Ci znaczenia wyrazu)
a)………………………………..
b)…………………………………
2. Co jedli bogowie
?
………………………………………………………………………….
3.
………………………………………………………………………….
4.
w odpowiedniej formie.
!!!!!!!"
!!!!!!!!!"
%
'
&
&
#
$
#
!!!!!!!#
#
!!!!!!!#
#
#
(
#
5. Z pionowych kolumn magicznego k
&" & +
"
#,
poziomo, & &
#
K
I
I
R
R
K
E
.
D
B
O
G
I
N
I
Z
A
E
A
U
S
E
W
K
E
O
R
R
A
H
A
C
D
E
S
A
M
I
T
K
Y
S
N
E
K
H
T
A
R
N
C
O
B
O
L
A
I
K
P
A
U
L
R
&
)*
, czytane
H
E
R
E
M
E
S
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6. Pro
/
&
mitologicznych. & & 0/
/
grecki heros
&(
1
&
dla dobra ludzi
+( "
+
+
+
a. Zastosuj
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
7. 2
greckich bogów?
Hypnos ( bóg snu)…………………………..
Chronos (bóg czasu )……………………….
Helios 3(4"
1 5! ! ! ! ! ! ! ! ! #
#
Hermes ( bóg wiedzy tajemnej )…………………………..
Hygieja (bogini zdrowia )…………………………………
Higiena, hipnoza, chronologiczny, heliocentryczny, hermetyczny.
4/
&
pokrewnymi.
&
&
(
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
8. /
&
+ 6
0
paniczny strach.
/
0
0
6 "
0
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9. , &
/
Grecji .
a) olimpiada
b)surfing
c)stadion
d)dysk
10., &
a) silny, & /
b)
5
d)
"
))#
7
a)
+
(5 +& 4 +
c) z
+
d) +
+
, który nie pochodzi ze
0 4
&
#
&
oznacza: 3 &
&
&85
12. Jak rozumiesz zdania:
1) Pokój Karola to istna stajnia Augiasza.
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
2)
+
&
#
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3)
#
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
13. Masz m /
"
#% (
0
formie.
& &
" (
( &
(
0 4 "
#, +
9+
&
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
14) Zadanie dodatkowe.
,
imiona bogów i ich przydomki:
( Zaproponuj przydomek dla Hadesa ).
:
"
&
Afrodyta
bezradosna
&
6
,
+
&
&
Zeus
szybkonogi
Hades
……………………

Podobne dokumenty