Koncepcja zdrowia TIENS

Transkrypt

Koncepcja zdrowia TIENS
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
1
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Spis treści:
Dbanie o zdrowie
Czym jest zdrowie
Negatywne skutki niepełnego zdrowia
Czynniki zdrowia
Chińska
Chi
ńska kultura ochrony zdrowia
Historia
Metody i istota chińskiej kultury zdrowia
Koncepcja zdrowia TIENS
Oczyszczanie, Wzmacnianie,
Uzupełnianie, RównowaŜenie
powiązane składniki odŜywcze
Global Marketing Centre
Product management
Tiens Health Concept
2
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Zrozumieć czym jest zdrowie:
Definicja zdrowia wg WHO
(Światowa Organizacja Zdrowia)
Zdrowia)
Nie tylko zdrowie fizyczne
Czego
potrzebujemy?
Zdrowie psychiczne
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Adaptacja społeczna
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
3
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Standardy zdrowia według
WHO
mentalność
Zdolności
adaptacyjne
Sen
Mięśnie
odporność
Zdrowie
Włosy
waga
zęby
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
oczy
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
4
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Współczesna sytuacja
zdrowotna
Wyniki globalnej ankiety
przeprowadzonej przez WHO(Światową
Organizację Zdrowia) pokazują
Zdrowie
5%
Choroba
20%
Stan
zdrowia
75%
przejściowego
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
5
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Czym jest stan zdrowia
przejściowego?
?
Symptomy stanu
zdrowia przejściowego:
Nadwaga, otyłość
Bezsenność
Wypadanie włosów
Szybkie denerwowanie się
Częste oddawanie moczu
Złe samopoczucie, bóle bez
Zaburzenia sprawności
wyraźnie stwierdzonej
seksualnej
przyczyny
Problemy z zapamiętywaniem
Depresja, brak zainteresowań
Zmiany nastroju
Skłonność do szybkiego
Brak koncentracji
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
męczenia się
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
6
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Rezultaty stanu zdrowia
przejściowego
1、Korzystne warunki dla
rozwoju przewlekłych
niezakaźnych chorób
2、Spadek
efektywności
3、Wpływ na jakość
Ŝycia i procesy nauki
Rezultaty niepełnego
stanu zdrowia
4、Wpływ na zdrowie
psychiczne
6、 Wpływ na zdrowie
i Ŝywotność
5、Zaburzenia
zegara biologicznego
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
7
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Cztery fakty dotyczące
zdrowia
Równowaga emocjonalna
Global
Marketing
Centre
Regularne
Regular
ne ćwiczenia
2011-2-17
Product management
Dobry sen
Tiens Healthdieta
Concept
Zbilansowana
Tiens Trainingdiet
Campa
8
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Kultura zachowania zdrowia
Historia chińskiej kultury
zachowania zdrowia
Długa historia chińskiej kultury zachowania zdrowia sięga
czasów dynastii Shang( ok. 3500 lat temu)
Rozkwit tej kultury nastąpił prawdopodobnie w okresie
Walczących Królestw (ok. 2500 lat temu)
1、Pierwsza ksiąŜka medyczna
2、Ukończona w okresie Walczących Królestw
3、 Istota długowieczności przodków
„śółty Cesarz” ksiąŜka dotycząca medycyny
Tiens Health Concept
Global
Marketing Centre
wewnętrznej
Tiens Training Camp
2011-2-17
Product management
9
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Kultura zachowania zdrowia
Pojęcie
kultury zachowania
zdrowia
Leczenie „nie chorych” polega na:
1. Zapobieganiu chorobom
2. Spowolnieniu procesu postępowania
istniejącej choroby
Hua Tuo—Najbardziej znany
lekarz w staroŜytnych Chinach
Chińska kultura zdrowia, która kładzie nacisk
przede wszystkim na zapobieganie chorobom
zgodna jest ze medycyną 21 wieku.
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
10
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Kultura zachowania zdrowia
Pojęcie
kultury zachowania
zdrowia
Dziedzictwo kulturowe liczące
5000 lat
Opracowanie całej serii zdrowej
Ŝywności i produktów, które są
bezpieczne
i skuteczne
Tiens Health Concept
Global Marketing
Centre
Tiens Training Camp
2011-2-17
Product management
Innowacyjna
technologia
11
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
Pojęcie kultury zachowania
zdrowia według TIENS
Zdrowe produkty wysokiej jakości
Nowoczesna technologia
Oczyszczanie, Wzmacnianie,
Uzupełnianie, RównowaŜenie
5000 lat chińskiej kultury
zachowania zdrowia
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
12
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
Produkty pogrupowane według
koncepcji zdrowia TIENS
RównowaŜenie
Uzupełnianie
Wzmacnianie
Oczyszczanie
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
13
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
清理 Oczyszczanie
Usuwanie zanieczyszczeń
z organizmu
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
14
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
清理 Oczyszczanie
Toksyny znajdujące się wewnątrz naszego
organizmu niszczą nasze organy, dlatego
naleŜy się ich pozbywać.
•SkaŜenia Ŝywności:smaŜone frytki,
konserwanty, sztuczne barwniki
•Zanieczyszczenia środowiska :spaliny
samochodowe, promieniowanie wytwarzane
przez komputery,komórki itp.
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
15
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
清理 Oczyszczanie
Europejska Seria Produktów TIENS*
Herbata wspomagająca odchudzanie,
Herbata antylipidowa,
Banting tabletki i saszetki,
Chitosan,
Inner beauty/ Ikan,
Kapsuły witalności,
Podwója celuloza
Wyciąg z pestek winogron
Omega 3
Natto
Tiens Health Concept
Global Marketing Centre
Tiens Training Camp
2011-2-17sprawdzić dostępność w danym kraju
*Proszę
Product management
16
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
补充 Uzupełnianie
RównowaŜenie funkcji organizmu
poprzez odpowiednie składniki
Tiens Health Concept
Global
Marketing Centre
odŜywcze.
Tiens Training Camp
2011-2-17
Product management
17
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
补充 Uzupełnianie
Tradycyjna Medycyna Chińska podkreśla
znaczenie równowagi w organizmie:
Zasada 5 elementów (Ŝywiołów), mówiąca o
współzaleŜności wszystkich organów.
Współczesna Medycyna:Tak jak w
środowisku ekologicznym, wszystkie organy
ciała są współzaleŜne i komplementarne wobec
siebie, dlatego muszą być utrzymywane w stanie
równowagi. Jeśli równowaga ta zostanie
zachwiana, wówczas moŜe wystąpić choroba.
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
18
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
补充 Uzupełnianie
Europejska Seria Produktów TIENS*
Spirulina,
Kawa multiwitaminowa,
Kordyceps,
Kapsuły piękności,
Olej z czosnku,
Syrop FOS
Tiens Health Concept
Global Marketing Centre
Tiens Training Camp
2011-2-17
*Proszę
sprawdzić dostępność produktu w danym kraju
Product management
19
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
增强 Wzmacnianie
OdŜywianie organizmu
zbilansowanymi składnikami
Tiens Health Concept
Global
Marketing Centre
odŜywczymi
Tiens Training Camp
2011-2-17
Product management
20
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
StaroŜytni Chińczycy wierzyli, Ŝe ludzie
powinni uzupełniać swoją dietę w składniki
odŜywcze odpowiednio do czasu, pór roku,
klimatu i środowiska w jakim Ŝyją.
•Odpowiednie suplementy
• Zbilansowane suplementy
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
21
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
增强 Wzmacnianie
Europejska Seria Produktów TIENS*
Olej z wiesiołka,
Cynk,
Maka,
Biowapń,
Propolis
OdŜywka proteinowo - sojowa,
Esencja z chińskich daktyli
Tiens Health Concept
Global Marketing Centre
Tiens Training Camp
2011-2-17
*Proszę sprawdzić dostępność produktu w danym kraju
Product management
22
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
平衡 RównowaŜenie
Wzmocnienie odporności, ochrona przed chorobami.
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
23
KONCEPCJA
ZDROWIA
TIENS
KONCEPCJA ZDROWIA TIENS
平衡 RównowaŜenie
Oczyszczanie
Uzupełnianie
Wzmacnianie
RównowaŜenie
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
24
Global Marketing Centre
2011-2-17
Product management
Tiens Health Concept
Tiens Training Camp
25

Podobne dokumenty

KONCEPCJA ZDROWIA TIENS

KONCEPCJA ZDROWIA TIENS styl ¿ycia, który sprzyja homeostazie i uwydatnia optymalne dzia³anie organów wewnêtrznych tak aby utrzymaæ organizm w dobrej kondycji, oraz osi¹gn¹æ równowagê pomiêdzy oczyszczaniem, uzupe³nianiem...

Bardziej szczegółowo