PRZYKŁADOWY KATALOG

Transkrypt

PRZYKŁADOWY KATALOG
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
(PRZYKŁADOWY KATALOG)
1. Podrczniki szkolne.
2. Pomoce dydaktyczne w szczególnoci: vademecum, kompendium wiedzy,
opracowania z przedmiotów lekcyjnych, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice
matematyczne, tablice chemiczne, tablice fizyczne i astronomiczne, lektury szkolne
(obowizkowe i uzupełniajce).
3. Artykuły i przybory szkolne w szczególnoci: zeszyty, piórnik, ołówki, długopisy,
gumki, temperówki, kalkulator, papier kancelaryjny, blok, noyczki, tama klejca,
korektor, przybory geometryczne
4. Tornister (plecak szkolny).
5. Mundurek szkolny.
6. Strój na wychowanie fizyczne w szczególnoci: obuwie sportowe na przedmiot
wychowania fizycznego, spodenki, szorty, koszulka, podkoszulka, getry, dres,
kpielówki, kostium pływacki, czepek, okulary pływackie.
7. Przybory plastyczne.
8. Odzie i przybory do nauki zawodu w szczególnoci: fartuch, obuwie ochronne,
narzdzia ( dotyczy klas technicznych).
9. Koszty zwizane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach
edukacyjnych.
10. Wycieczki przedmiotowe i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum, inne instytucje
kulturalno-owiatowe).
Faktury, bd rachunki, musz by imienne wystawione na wnioskodawc.
Istotne jest take by np. plecak, buty itp. miały adnotacj „szkolne”.
Załczniki do informacji:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wzór
2. Owiadczenie ubiegajcego si o przyznanie stypendium szkolnego

Podobne dokumenty