ChZ spis treści tom I II

Komentarze

Transkrypt

ChZ spis treści tom I II
Spis treści
Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
7. Nowe i powracające choroby
zakaźne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Waldemar Halota
CZĘŚĆ I
Wprowadzenie do chorób zakaźnych . . .1
8. Bioterroryzm i obrona biologiczna. . . .67
Krzysztof Chomiczewski
1. Zarys epidemiologii chorób
zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
9. Zasady rozpoznawania chorób
zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Występowanie, szerzenie się i zwalczanie
chorób zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Anna Piekarska, Krzysztof Tomasiewicz
10. Odrębności kliniczne, diagnostyczne
i lecznicze wybranych zakażeń
wirusowych i bakteryjnych u dzieci . . .87
Wiesław Magdzik
Wprowadzenie do epidemiologii chorób
zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Iwona Mozer-Lisewska, Arleta Kowala-Piaskowska, Wojciech Służewski
Andrzej Zieliński
Gruźlica w Polsce i na świecie . . . . . . . . . . . . . . . 20
11. Metody diagnostyki laboratoryjnej . . . .98
Jan Kuś
Epidemiologia molekularna . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Andrzej Zieliński, Małgorzata Sadkowska-Todys
Znaczenie patobiochemii i medycyny
laboratoryjnej w diagnostyce różnicowej
zakażeń bakteryjnych i wirusowych. . . . . . . . . . 98
Ewa Wysocka, Mirosława Zowczak-Drabarczyk,
Kalina Maćkowiak, Lech Torliński
2. Mechanizmy odporności oraz podstawy
czynnej immunoprofilaktyki
w chorobach zakaźnych. . . . . . . . . . . . . .32
Diagnostyka bakteriologiczna . . . . . . . . . . . . . . 119
Alfred Samet, Marek Bronk, Anna Śledzińska
Janusz Ślusarczyk
3. Właściwości i mechanizmy działania
preparatów ludzkich immunoglobulin
do stosowania dożylnego (IVIG) . . . . . .39
Diagnostyka serologiczna w chorobach
zakaźnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Janusz Ślusarczyk
Bożena Bucholc
Techniki molekularne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Janusz J. Stańczak
4. Zakażenia wirusowe człowieka . . . . . . .46
Waldemar Halota
Endoskopia w diagnostyce i terapii chorób
zakaźnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Krzysztof Simon
5. Gorączka nieznanego pochodzenia . . .51
Jacek Juszczyk
6. Choroby o nieznanej etiologii – udział
czynników zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . .57
Radioizotopowa diagnostyka procesów
zapalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki
12. Zakażenia szpitalne (obecnie
zakażenia zakładowe) . . . . . . . . . . . . . 155
Janusz Cianciara
Danuta Dzierżanowska
XI
13. Zakażenia chirurgiczne. . . . . . . . . . . . 166
23. Zmiany oczne w przebiegu chorób
zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Krzysztof Bielecki
Piotr Karol Borkowski, Joanna Brydak-Godowska
14. Zakażenia w transplantologii . . . . . . . 178
24. Skóra i tkanka podskórna. . . . . . . . . . 305
Magdalena Durlik, Jadwiga Mészáros,
Bartłomiej Matłosz
15. Medycyna podróży. . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ryszard Żaba
Danuta Prokopowicz
16. Antybiotykoterapia w chorobach
zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
17. Bakteriemie, posocznica, wstrząs
septyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
25. Zakażenia górnych dróg
oddechowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
18. Zakażenia przenoszone drogą
krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Choroba przeziębieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Wojciech Kukwa, Andrzej Kukwa
Małgorzata Pawłowska
19. Zakażenia perinatalne . . . . . . . . . . . . . 234
Zapalenie zatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Wojciech Kukwa, Elżbieta Jeżewska, Andrzej Kukwa
Małgorzata Pawłowska
Zapalenia ucha środkowego . . . . . . . . . . . . . . . 339
Anna Ścińska-Bieńkowska,
Andrzej Kukwa, Wojciech Kukwa
20. Najczęściej występujące ekspozycje
zawodowe u pracowników
medycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Zapalenia gardła o etiologii wirusowej . . . . . . 345
Elżbieta Jeżewska, Andrzej Kukwa
Anna Boroń-Kaczmarska,
Małgorzata Kłys-Rachwalska
CZĘŚĆ II
Choroby narządów i układów . . . . . . 251
Zapalenia gardła o etiologii bakteryjnej . . . . . 350
Elżbieta Jeżewska, Andrzej Kukwa
Zapalenia gruczołów ślinowych . . . . . . . . . . . . 360
Elżbieta Jeżewska, Andrzej Kukwa
21. Ośrodkowy układ nerwowy . . . . . . . . 253
Ostre i przewlekłe bakteryjne zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych . . . . . . . . . . . . . . 253
Witold Przyjałkowski
Głębokie zapalenia tkanek miękkich szyi:
ropień okołomigdałkowy, ropień zagardłowy
i ropień przestrzeni przygardłowej . . . . . . . . . . 369
Anna Ścińska-Bieńkowska, Andrzej Kukwa
Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego . . . 264
Dariusz Lipowski
Zapalenie tkanki podskórnej, ropne zapalenie
skóry, ropnie i inne zakażenia skóry . . . . . . . . 325
Małgorzata Szczepańska-Putz
Jacek Juszczyk
Wysypki w przebiegu chorób wirusowych . . . 321
Małgorzata Szczepańska-Putz
Alfred Samet, Jolanta Komarnicka
Klinika wybranych niepożądanych reakcji
polekowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Bóle, zawroty głowy i upośledzenia słuchu
w niektórych chorobach zakaźnych . . . . . . . . . 372
Andrzej Kukwa
Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu
nerwowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
26. Zakażenia dolnych dróg
oddechowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Dariusz Lipowski
22. Udział węzłów chłonnych w patologii
chorób zakaźnych i pasożytniczych. . 280
Ryszarda Chazan
Wanda Kocięcka
XII
Wirusowe zakażenia dolnych dróg
oddechowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Bakteryjne zapalenie płuc . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Atypowe zapalenia płuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Grzybice dolnych dróg oddechowych . . . . . . . 397
Diagnostyka laboratoryjna zakażeń
dolnych dróg oddechowych . . . . . . . . . . . . . . . 401
29. Zakażenia w położnictwie
i ginekologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Ewa Czeczuga-Semeniuk, Monika Zbucka-Krętowska, Sławomir Wołczyński
30. Układ moczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Stanisław Czekalski
31. Choroby przenoszone drogą
płciową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
27. Układ pokarmowy . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Beata Młynarczyk-Bonikowska, Sławomir Majewski
Zapalenia błony śluzowej żołądka . . . . . . . . . . 404
Epidemiologia i problemy zdrowia publicznego
związane z chorobami przenoszonymi
drogą płciową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Zapalenia cewki moczowej i narządu
rodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Zapalenie jelita cienkiego i jelita grubego . . . . 415
Kiła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Krzysztof Simon, Sylwia Serafińska
Opryszczka narządów płciowych . . . . . . . . . . . 487
Zespół przerostu bakteryjnego jelita
cienkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Zakażenia wywołane przez genitalne
typy HPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Ziarniniak weneryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Krzysztof Simon, Sylwia Serafińska
Zakażenie Helicobacter pylori i konsekwencje
kliniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Tomasz Mach
Aneta Cybula-Walczak, Alicja Wiercińska-Drapało
Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej . . . 422
32. Zakażenie HIV/AIDS . . . . . . . . . . . . . 496
Paweł Migdalski
Infekcyjne zapalenie trzustki . . . . . . . . . . . . . . . 425
Krzysztof Simon, Monika Pazgan-Simon
Epidemiologia HIV/AIDS ze szczególnym
uwzględnieniem krajów rozwijających się . . . 496
Magdalena Rosińska
28. Serce i naczynia krwionośne . . . . . . . 432
Zapalenie osierdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski,
Małgorzata Inglot, Weronika Rymer, Bartosz Szetela,
Katarzyna Fleischer
Joanna Syska-Sumińska, Adrian
Lewandowski, Mirosław Dłużniewski
Zapalenie mięśnia sercowego . . . . . . . . . . . . . . 437
Iwona Grzywanowska-Łaniewska,
Kamila Adach, Mirosław Dłużniewski
Infekcyjne zapalenie wsierdzia . . . . . . . . . . . . . 442
Problemy ginekologiczne u kobiet
zakażonych HIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Tomasz Niemiec
Gorączka reumatyczna – zwężenie zastawki
mitralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Zakażenia HIV w pediatrii . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Magdalena Marczyńska
Ewa Burbicka, Wojciech Braksator,
Mirosław Dłużniewski
Leczenie antyretrowirusowe . . . . . . . . . . . . . . . 529
Andrzej Horban, Piotr Pulik
Wioletta Dyrla, Marek Kuch, Mirosław Dłużniewski
Patogeneza, klinika i zakażenia
oportunistyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Diagnostyka zakażenia HIV u noworodka . . 552
Janusz J. Stańczak
Zaburzenia rytmu serca w chorobach
zakaźnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Jarosław Król, Monika Tomaszewska-Kiecana,
Łukasz Zieliński, Mirosław Dłużniewski
Postępowanie z dzieckiem zakażonym
HIV – terapia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Magdalena Marczyńska
XIII
Spis treści
Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
35. Borelioza z Lyme i inne choroby
przenoszone przez kleszcze . . . . . . . . 608
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
33. Medycyna geograficzna . . . . . . . . . . . 555
Medycyna geograficzna ze szczególnym
uwzględnieniem medycyny tropikalnej. . . . . . 555
Joanna M. Zajkowska
Danuta Prokopowicz
Robert Flisiak
Gorączka Zachodniego Nilu . . . . . . . . . . . . . . . 573
36. Wybrane parazytozy przewodu
pokarmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Pełzakowica (ameboza, amebiasis,
amoebosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Owsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
Sabina Dobosz
Trąd (lepra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Janusz Firek
Giardioza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Sabina Dobosz
Dur brzuszny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Maria Olszyńska-Krowicka
Włosogłówczyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Wojciech Basiak
Filariozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Wojciech Basiak
Tasiemczyce (taenioses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Wojciech Basiak
Leiszmanioza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Jerzy Jaroszewicz
Glistnica (ascariosis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Wojciech Basiak
Zimnica (malaria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Piotr Kajfasz
Odkleszczowe zapalenie mózgu . . . . . . . . . . . . 628
Robert Flisiak
Piotr Kajfasz
Babeszjoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
Robert Flisiak
34. Wybrane jednostki chorobowe
przywlekane z krajów o ciepłym
i gorącym klimacie. . . . . . . . . . . . . . . . 576
Ludzka anaplazmoza granulocytarna . . . . . . . 622
Anna Grzeszczuk
Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Borelioza z Lyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Chikungunya – „nowa” zoonoza w Europie . . 568
Aleksandra Czyrznikowska, Wojciech Dębiński,
Józef Piotr Knap, Izabela Kucharska, Anna Świątecka
Transmisja i krążenie patogenów
odkleszczowych, rola zmieniającego się
środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Choroba tęgoryjcowa (ancylostomosis) . . . . . . 642
Wojciech Basiak
Dury rzekome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Maria Olszyńska-Krowicka
Rzadkie zespoły biegunkowe wywołane
przez pierwotniaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Piotr Kajfasz
XI
Odra (morbilli, measles, rubeola) . . . . . . . . . . . 723
37. Wybrane parazytozy tkankowe . . . . . 651
Ewa Duszczyk
Toksoplazmoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Toksokaroza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
Świnka, nagminne zapalenie ślinianek
przyusznych (parotitis epidemica,
mumps). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
Piotr Karol Borkowski
Ewa Duszczyk
Bogumiła Milewska-Bobula, Bożena Lipka
Paragrypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Włośnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
Joanna Siennicka
Robert Flisiak
Zakażenie RSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
Bąblowica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
Joanna Siennicka
Wojciech Basiak
Wągrzyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Wojciech Basiak
RABDOWIRUSY
Wścieklizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
38. Choroby wywołane przez wirusy
DNA i RNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Piotr Kajfasz
KORONAWIRUSY
Zespół ciężkiej ostrej niewydolności
oddechowej (SARS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
Choroby wywołane przez wirusy Herpes. . . . . 674
Ewa Duszczyk
Anna Świątecka, Wojciech Dębiński, Józef Piotr Knap
Wirusy DNA II: papowawirusy . . . . . . . . . . . . 686
Retrowirusy i zakażenia retrowirusowe
(inne niż HIV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
Poliomawirusy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
Sabina Dobosz
Maria Pokorska-Śpiewak
Wirusy DNA III: adenowirusy, poksywirusy
i parwowirusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
KALICIWIRUSY
Wirus Norwalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
Adenowirusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
Sabina Dobosz
Maria Pokorska-Śpiewak
Pokswirusy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
Gorączki krwotoczne (arenawirusy,
filowirusy, buniawirusy, flawiwirusy) . . . . 748
Maria Pokorska-Śpiewak
Robert Flisiak
Papillomawirusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Infekcja hantawirusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
Józef Piotr Knap, Anna Nowakowska
Parwowirusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Limfocytowe zapalenie opon
i splotów naczyniówkowych
(LCM; choroba Amstronga-Walgrena,
ang. Lymphochoriomeningitis;
łac. Choriomeningitis lymphocytaria). . . . . 756
Sabina Dobosz
Wirusy RNA V
Inne wirusy RNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
Wirusy RNA I: pikornawirusy . . . . . . . . . . . . . 699
Enterowirusy: wirusy polio, Coxsackie A, B
i ECHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Józef Piotr Knap
Sabina Dobosz
REOWIRUSY
Reowirusy, orbiwirusy i rotawirusy . . . . . . 758
Rynowirusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Sabina Dobosz
Sabina Dobosz
Różyczka (rubella, German measles,
three-day measles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
39. Ptasia grypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Ewa Duszczyk
Elżbieta Samorek-Salamonowicz
Grypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
Lidia B. Brydak
XII
40. Wirusowe zapalenie wątroby . . . . . . . 770
Ryszard Strzelecki
Wirusowe zapalenie wątroby typu A . . . . . . . . 770
Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Wirusowe zapalenie wątroby typu D
(HDV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
Toksyczne uszkodzenie wątroby w praktyce
lekarza chorób zakaźnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
Choroby wywołane przez Vibrio cholerae
i inne gatunki Vibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
41. Choroby prionowe u człowieka . . . . . 819
Bruceloza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908
Maria Olszyńska-Krowicka
Jerzy Kulczycki
42. Choroby wywołane przez bakterie . . 825
Zakażenia gronkowcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
Dżuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
Tularemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911
Anna Grzeszczuk
Waleria Hryniewicz
Inne salmonellozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
Maria Olszyńska-Krowicka
Alicja Wiercińska-Drapało
Czerwonka bakteryjna (shigellosis) . . . . . . . . . 894
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Zapalenia wątroby spowodowane innymi
wirusami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803
Anatol Panasiuk
Krztusiec (pertussis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
Jacek Wysocki
Wirusowe zapalenie wątroby typu C . . . . . . . . 792
Jacek Juszczyk
Haemophilus influenzae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
Jacek Wysocki
Janusz Cianciara
Inwazyjna choroba meningokokowa . . . . . . . . 876
Waleria Hryniewicz, Dariusz Lipowski,
Anna Skoczyńska
Wirusowe zapalenie wątroby typu B . . . . . . . . 777
Janusz Cianciara
Wąglik (anthrax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
Jerzy Jaroszewicz
Wirusowe zapalenie wątroby typu E . . . . . . . . 774
Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Tężec (tetanus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
Zakażenia paciorkowcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
Jersinioza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914
Janusz Cianciara
Barbara Kowalik-Mikołajewska
Błonica (diphtheria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
Małgorzata Szczepańska-Putz
Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon
Listerioza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
Dariusz Lipowski
Zakażenia wywołane przez Clostridium
perfringens, zgorzel gazowa, zatrucie pokarmowe
Zakażenia wywołane przez Clostridium difficile,
rzekomobłoniaste poantybiotykowe zapalenie
jelit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
Zachorowania wywołane przez enterokrwotoczne
szczepy Escherichia coli EHEC (STEC/VTEC)
i zespół hemolityczno-uremiczny (HUS) . . . . 924
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Rodzaje: Klebsiella, Proteus, Serratia . . . . . . . . 928
Marta Wróblewska
Gayane Martirosian
Zakażenia pałeczką okrężnicy
Escherichia coli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Różyca (erysipeloid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
Janusz Cianciara
Zakażenia wywołane przez Campylobacter
i Helicobacter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918
Botulizm, zatrucie jadem kiełbasianym
(botulismus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
Gram-ujemne pałeczki niefermentujące:
Pseudomonas aeruginosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
Marta Wróblewska
Jolanta Niścigorska-Olsen
XIII
Rodzaj Mycobacterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
Zofia Zwolska
Anna Grzeszczuk
Mikobakteriozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
Ewa Rowińska-Zakrzewska
Gruźlica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
Zakażenia Bartonella spp. (bartonellozy) . . . . 991
Anna Grzeszczuk
Leptospirozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
Anna Grzeszczuk
Erlichiozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988
Anna Grzeszczuk
Ewa Rowińska-Zakrzewska
Rząd Rickettsiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
Zakażenia Coxiella burnetii (gorączka Q) . . . . 997
Anna Grzeszczuk
Legionelloza (Legionellaceae) . . . . . . . . . . . . . . 965
43. Grzybice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Mikoplazmowe zapalenie płuc i inne . . . . . . . . 969
Układowe zakażenia grzybicze . . . . . . . . . . . . 1000
Jadwiga Mészáros, Magdalena Durlik
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Actinomycetaceae – promienica i inne
aktynomikozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
Romuald Maleszka, Violetta Ratajczak-Stefańska
Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
Grzybice skóry i paznokci . . . . . . . . . . . . . . . . 1008
Chlamydiozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Edyta Podsiadły
XIV

Podobne dokumenty