prologis park wrocław v dc8

Komentarze

Transkrypt

prologis park wrocław v dc8
POLAND
PROLOGIS PARK
WROCŁAW V DC8
98
8
DC5
Fully Let
98
Prologis Park
Wrocław V
Berlin
PROLOGIS PARK WROCŁAW V
WROCŁAW
a
sk
98
no
ola
ko
eja
r
Ka
Al
go
kie
ws
ko
Cz
iat
ek
Kw
a
radow
Autost Wrocławia
dnica
Obwo
E.
do
wa
A8
Auchan
Wrocławski Tor
Wyścigów Konnych
E67
A4
ka
Tyniec
Prologis Park
Wrocław V
PROLOGIS PARK WROCŁAW V
The largest and most modern distribution park in the Wrocław
area is environmentally friendly and fulfills all the
requirements for the secure and practical storage of various
goods, including food products. The complex features
modern technology solutions allowing for the conservation of
energy both in the park's warehouse and in the office areas.
The excellent location also contributes to the park's unique
appeal: the distribution centre is located in the immediate
vicinity of international transportation routes.
The advantage of the park is the flexibility in terms of the
expansion for the customer - more than 130,000 square
meters of land for potential expansion.
E40
E40
Wrocławska
A4
Największe i najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne
w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony
środowiska, bezpiecznego i wygodnego składowania towarów,
także żywnościowych. Zastosowano nowoczesne rozwiązania
umożliwiające oszczędzanie ciepła i energii zarówno w
magazynach, jak i w biurach. Znakomita lokalizacja decyduje także
o wyjątkowej atrakcyjności - centrum dystrybucyjne
przylega do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych.
Atutem parku jest również elestyczność w zakresie potencjalnej
ekspansji naszych klientów na terenie parku - ponad 130 000 m²
gruntu pod dalszą rozbudowę.
a
w
do
ola
ek
Bielany
Wrocławskie
Cz
98
A4
35
S8
E67
Kłodzka
DC4
Fully Let
33,700 m² of modern industrial space
Available August 2015
33,700 m² nowoczesnej powierzchni magazynowej
Już od sierpnia 2015
1 km
LOKALIZACJA
LOCATION
Park jest położony w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska,
3 kilometry na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, na
skrzyżowaniu autostrady A4 (Berlin - Wrocław - Kraków Ukraina) i drogi ekspresowej S8/E67. Centrum dystrybucyjne
znajduje się tuż przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
The park is located in the town of Nowa Wieś Wrocławska,
3 kilometres south-west of the Bielany junction, on the
crossroads the A4 expressway (Berlin - Wrocław - Kraków Ukraine) and the S8/E67 expressway. The distribution centre
is located adjacent to Wrocław's ring road.
S8
Kontakt | Contact
Leasing
Magdalena Kostian
[email protected]
+48 602 197 738
Warsaw
Development
Ewa Zawadzka
[email protected]
+48 692 436 714
www.prologiswroclaw5.com
®
®
PLAN PARKU
SITE PLAN
DC8
S8
DC3
Fully Let
DC8
- wybudowane / developed
- planowane / planned
N
A4
DC2
Fully Let
DC1
Fully Let
Prague
BUILDING 8 LAYOUT
PLANU BUDYNKU 8
EI60\ 2
EI60\ 2
REI\ 12
REI\ 12
EI60\ 2
EI60\ 2
S8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
FACILITY FEATURES
Możliwość profesjonalnego wykonania adaptacji zgodnie z wymaganiami
klienta jak również realizacji projektu w formule BTS (zwiększone
doświetlenie naturalne 12,5%, zwiększone obciążenie ogniowe,
zwiększona liczba doków i bram z poziomu „0” , minimalny moduł i projekt
biura według życzenia klienta).
Possible professional adaptation according to customer requirements
as well as the implementation of the project in the formula BTS
(natural lighting increased 12.5%, increased fire load, increased dock
doors and drive in doors, minimum unit size and flexible office
layout).
Otoczenie
l Place manewrowe o minimum 35 m głębokości
l Liczne miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych
i osobowych
l Przystanek autobusowy przy wjeździe do parku
l Teren ogrodzony z całodobową ochroną
l Główna brama wjazdowa z telewizją przemysłową
External
l Minimum 35 m deep truck court for manoeuvering
l Ample parking places for trucks and personal cars
l Public bus stop by the park entrance
l Fully-fenced park with 24-hour security service
l Central gatehouse equipped with recording CCTV system
Magazyn
l Betonowo-stalowa konstrukcja
l Wysokość w świetle 10 m
l Energooszczędne oświetlenie LED
l Zwiększone pole przygotowawcze dla przyjęć i wysyłek towarów
z naturalnym doświetleniem 12,5%
l 1 dok na każde 400 m²
l Instalacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hali, system ESFR
l Świetliki i klapy dymowe
l Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne
l Ogrzewanie gazowe do 15ºC przy temperaturze zewnętrznej -18ºC
l Wytrzymałość posadzki 5 000 kg/m²
l Poziom natężenia oświetlenia 200 lux
l Elektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m)
l Bramy wjazdowe z poziomu „0”(3 m x 4,2 m)
Warehouse
l Concrete/steel building structure
l Internal clear height 10 m
l Energy Efficient LED lighting
l Increased field for preparation & shipment with with natural light of
12,5%
l 1 dock per 400 m²
l ESFR sprinkler system
l Skylights and smoke vents
l Interior fire hydrants / hoses
l Gas-fired dark radiators / thermo-ventilator heating system to
15ºC with outside temperature of -18º C
l Floor loading capacity 5,000 kg/m²
l Average lighting level of 200 lux
l Electrical loading docks (3 m x 3.2 m) with levelers
l Drive-in doors (3 m x 4.2 m)
A4
Biuro
l Elastyczny projekt biura oraz powierzchni socjalnych
l Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze
zewnętrznej -18ºC
l Poziom natężenia oświetlenia 400 lux
l Nowoczesny system telekomunikacyjny
Katowice
Office
l Flexible layout with sufficient social area
l Heating system to 20º C with outside temperature of -18º C
l Average lighting level of 400 lux
l Modern telecommunication system

Podobne dokumenty

Nadarzyn - Prologis

Nadarzyn - Prologis • Bramy wjazdowe z poziomu „0”

Bardziej szczegółowo