newsletter - BBCA LEGAL

Komentarze

Transkrypt

newsletter - BBCA LEGAL
BUFETE BERENGUER COMAS – ADVOCATES
www.bbcalegal.com
NEWSLETTER
Committed to
Improve Quality
Luis Berenguer junto con otros miembros en la
Junta General de Parking Mar.
As an international law firm, BBCA
LEGAL handles legal issues around
the world. And as another proof of
this, in this Newsletter we would
like to present to you articles in
Dutch and Polish.
It is common for BBCA Legal that
our
lawyers
participate
in
conferences and meetings relating
to transport law. This time they
took part in an interesting event,
which was reunion of Asociación
Profesional Parking Mar.
As a main topic of this Newsletter
we will expose the foreign
corporate taxation system in
Belgium. The new fiscal and legal
measures make investing in Belgium
more attractive and friendly for
foreign investors.
Finally, in our last article we would
like to present to you our Polish
Department. The main aim of this
department is to make easier and
more efficient resolving cases of
Polish companies in Spain.
Luis Berenguer en la Junta General
de Parking Mar
El pasado 9 de Abril se celebró en
Barcelona
la
Junta
General
Ordinaria
de
la
Asociación
Profesional Parking Mar.
Durante la misma se aprobó el acta
de la anterior reunión así como el
estado contable y la Memoria de las
actividades celebradas en el último
año.
Otro asunto que se trato fue la
regularización escrita del acuerdo
suscrito con BSM en relación a la
cesión de algunas plazas durante el
fin de semana advirtiendo en la
importancia de que queden
disponibles a las 00:00 del día
siguiente al festivo y que sea BSM
quien aplique dicho acuerdo.
Dos
nuevos
socios
fueron
refrendados para su entrada en la
Asociación Profesional.
APRIL – JUNE 2015
“intelligente fiscaliteit” heeft. Zo
kan
het
nominaal
tarief
venootschapsbelastingen
ijvoorbeeld worden aangepast
volgens factoren zoals de grootte en
het type van de onderneming. De
volgende mechanismen maken het
investeren in België op fiscaal vlak
zeer interessant.
(1) Onlangs werd een veralgemeend
stelsel
van
voorafgaande
beslissingen ingevoerd, “Ruling”
genoemd. Dit stelsel biedt elke
belastingsplichtige de mogelijkheid
aan om van de Federale
Overheidsdienst
Financien
op
voorhand een antwoord te krijgen
inzake fiscale gevolgen van een
verrichting of een situatie die op
fiscaal vlak nog geen uitwerking
heeft gehad. De procedure is gratis,
eenvoudig,
en
snel:
een
voorafgaande
beslissing
word
binnen een termijn van drie
maanden genomen. De beslissing is
dan maximaal vijf jaar geldig en
wettelijk bindend.
Finalmente se daba por terminada
la reunión realizando un almuerzo
de los miembros asistentes, en el
restaurante del Real Club Náutico
de Barcelona.
Nieuwe fiscaale en wettelijke
maatregelen maken het investeren
in België nog aantrekelijker
Investeerders beschikken in België
over een federaal beleid dat als
doelstelling onder andere het tot
stand brengen van een regime van
(2)
Dankzij
de
notioneele
interestaftrek kunnen bedrijven
fictieve interesten (interesten die
niet in de rekeningen staan)
aftrekken van hun belastbare basis.
Zo wordt de ongelijke behandeling
tussen financiering via vreemd
Abogados en España desde 1905, International Advocates since 1976
BUFETE BERENGUER COMAS – ADVOCATES
www.bbcalegal.com
vermogen en financiering met eigen
vermogen verminderd. Dit toont
duidelijk aan dat België nu meer dan
ooit bereidwillig en klaar is om
buitenlandse
beleggingen
te
accommoderen.
(3) In België genieten buitenlandse
beleggers van een vrijstelling van de
roerende voorheffing op hun
dividenden. Deze maatregel, die
vroeger uitsluitend tot landen
binnen Europa van toepassing was,
geldt
nu
eveneens
voor
overdrachten naar alle landen
waarmee
België
een
dubbelbelastingverdrag
heeft
afgesloten. Buitenlandse bedrijven
die investeren in België kunnen dus
hun winsten rapatriëren zonder
enige roerende voorheffing te
moeten
betalen
op
hun
dividenduitreikingen.
(4)
Werknemers
genieten
bovendien
van
verlaagde
loonkosten wat betreft “expat”werknemers. Dit maakt het voor
buitenlandse firmas makelijker en
aantrekelijker om in België hun
eigen werknemers te werk te
stellen.
(5) Er bestaat bovendien voor alle
ondernemingen in de audovisuele
sector een uitzonderlijke vrijstelling
van
belastingen
op
de
gereserveerde winsten, en dit tot
APRIL – JUNE 2015
150% van
kapitaal.
het
geïnvesteerde
Nowy departament polski
Kancelaria adwokacka BBCA Legal
mająca siedzibę w Barcelonie
niedawno po raz kolejny poszerzyła
swoją ofertę usług prawnych.
Do
funkcjonujacych
już
z
powodzeniem
departamentów,
m.in. niemieckiego i włoskiego,
dołączył Departament Polski.
adwokata w Barcelonie, ktory
będzie mógł lepiej i szybciej
rozwiązać problemy z hiszpańskimi
kontrahentami.
Warto przy tym dodać, iż Polska od
kilku lat jest liderem przewozów
międzynarodowych
w
Unii
Europejskiej. Udział polskich firm na
rynku
europejskich
przewozów
wynosi ponad 20 procent.
Dla rozwoju polskiego transportu nie
bez znaczenia pozostaje oczywiście
położenie geograficzne kraju. Polska
w sposób naturalny stanowi swego
rodzaju pomost między wschodem i
zachodem Europy.
Warsaw – panoramic view
Nowy
departament
pozwala
klientom z Polski na skuteczniejsze
załatwianie spraw ze spółkami
znajdującymi się na terenie
Hiszpanii. Wszystko to dzięki
pracującym
w
BBCA
Legal
adwokatom, którzy nie tylko
wykazują się znajomością prawa
hiszpańskiego, ale przede wszystkim
komunikują się ze swoimi klientami
w ich ojczystym języku, a także
doskonale znają ich prawo oraz
kulturę.
Międzynarodowy charakter kancelarii
adwokackiej
BBCA
Legal,
profesjonalny zespół oraz panująca w
nim przyjazna atmosfera sprawiają, że
nowy projekt Luisa Berenguera
dobrze rokuje na przyszłość.
Oferta skierowana jest przede
wszystkim do polskich spółek
działających w takich obszarach jak
transport – zarówno drogowy jak i
morski, prawo ubezpieczeń, prawo
handlowe
czy
prawo
międzynarodowe. Spółki te dzięki
nowej
ofercie
BBCA
mogą
skorzystać z usług polskiego
Abogados en España desde 1905, International Advocates since 1976
Bufete Berenguer Comas
Advocates
Paseo Colón 24, Pral. 2ª
08002 Barcelona, Spain
Tel.: +34 933021143
Fax: +34 933027670
Mob: +34 653443083
[email protected]
www.bbcalegal.com

Podobne dokumenty