„Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci” II edycja jesień 2015

Transkrypt

„Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci” II edycja jesień 2015
Komunikat organizacyjny zawodów
„Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci”
II edycja jesień 2015
1. Termin i miejsce zawodów:
♣ sobota, 07.11.2015 godz. 845, rozgrzewka od 800,
♣ pływalnia MOSiR w Mielcu, ul. Powstańców Warszawy 2 (NOWY BASEN)
2. Organizator:
♣ POZP w Rzeszowie, MOSiR w Mielcu, MKS IKAR Mielec
3. Uczestnictwo:
♣ zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych: I - rocznik 2005 i młodsi, II – rocznik
2004
4. Program zawodów:
1
Dziewczęta
50 m st. dowolnym– I kat
Chłopcy
2 50 m st. dowolnym – I kat
3
50 m st. grzbietowym- II kat
4 50 m st. grzbietowym - II kat
5
100 m st. klasycznym – I kat
6 100 m st. klasycznym– I kat
7
100 m st. dowolnym– II kat
8 100 m st. dowolnym – II kat
9
50 m st. motylkowym - I kat
10 50 m st. motylkowym- I kat
11 200 m st. klasycznym – II kat
12 200 m st. klasycznym – II kat
13 100 m st. grzbietowym – I kat
14 100 m st. grzbietowym – I kat
15 200 m st. zmiennym – II kat
16 200 m st. zmiennym –II kat
17 4 x 50 m zmiennym mix – I kat
kolejność dowolna
18 4 x 50 m zmiennym mix – II kat
kolejność dowolna
5. Przepisy techniczne:
♣ pływalnia 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 C, pomiar czasu ręczny
♣ zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie
♣ klub może wystawić dowolną ilość zawodników i sztafet
♣ zawody przeprowadzone będą seriami na czas, rozstawienie wg. czasów podanych w
zgłoszeniach, od serii najsłabszej
6. Punktacja drużynowa:
♣ za zajęcie: I miejsca 7 pkt., II - 5 pkt., III - 4 pkt., IV - 3 pkt., V - 2 pkt., VI - 1 pkt.
♣ punktuje 2 najlepszych zawodników z jednego klubu w każdej konkurencji
indywidualnych i w każdej kategorii osobno
♣ punktuje 1 najlepsza sztafeta z jednego klubu w każdym roczniku osobno
♣ sztafety punktowane są tak jak konkurencje indywidualne w każdym roczniku osobno
7. Nagrody:
♣ trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w starszym roczniku, w
każdej edycji otrzyma dyplom /zapewnia gospodarz zawodów/
♣ sześciu pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w młodszym roczniku, w
każdej edycji otrzyma dyplom /zapewnia gospodarz zawodów/
♣ nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika i zawodniczki (po każdych zawodach) za
najlepszy wynik zawodów wg tabeli punktowej FINA w każdej kategorii wiekowej /zapewnia
gospodarz zawodów/
8. Zasady finansowania:
♣ koszty organizacyjne pokrywa Organizator
♣ koszty przejazdu pokrywają zaineresowane kluby
♣ opłata startowa 20 zł od zawodnika
♣ opłata za komunikat 20 zł
9. Zgłoszenia do zawodów:
♣ w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: [email protected] do
05.11.2015r. do godz. 1800, zaproszenia i komunikat do pobrania na stronie:
www.ikarmielec.org.pl, www.megatiming.pl oraz pozp.info
10. Postanowienia końcowe:
♣ w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator zawodów
♣ podczas zawodów obowiązują przepisy PZP
♣ na całym obiekcie obowiązuje obuwie zmienne , również kibiców
Naczelnik zawodów
Robert Wieczorek
Tel. 666 605 999

Podobne dokumenty