SyStemy zautomatyzowane

Transkrypt

SyStemy zautomatyzowane
Systemy
zautomatyzowane
SSI SCHÄFER
Systemy zautomatyzowane SSI SCHÄFER
SSI SCHÄFER/FRITZ SCHÄFER GmbH Neunkirchen – jednocześnie międzynarodowa siedziba Grupy SSI SCHÄFER – specjalizuje się nie tylko w
obszarze techniki magazynowania ale także oferuje pojemniki magazynowe, transportowe, regały półkowe, paletowe, wysokiego składowania
oraz przejezdne.
SSI SCHÄFER NOELL GmbH, Giebelstadt planuje i realizuje kompleksowe systemy logistyczne. Zrealizowaliśmy już ponad 300 systemów
na skalę międzynarodową. Oferujemy usługi od planowania przez
doradztwo i realizację gotowych obiektów do indywidualnego serwisu
posprzedażowego.
SSI SCHÄFER PEEM GmbH, Graz specjalizuje się w modularnych
technikach komisjonowania. Planujemy, rozwijamy i produkujemy
dynamiczne systemy przenośników na pojemniki i kartony a także
zautomatyzowane systemy komisjonowania. Oferujemy usługi
od standardowych systemów przenośników, przez automatyczne
systemy obsługi regałów po robotyzację oraz automatyczne testy
jakości podczas komplementowania zamówień.
SALOMON AUTOMOTION GmbH, Friesach koło Graz specjalizuje się
w indywidualnych i kompleksowych rozwiązaniach dla wszystkich
rodzajów systemów magazynowych – zautomatyzowanych i manualnych. Wspieramy naszych klientów poprzez doradztwo, implementację odpowiedniego oprogramowania, pomoc w wyborze optymalnego
systemu IT oraz odpowiedniej techniki magazynowania a także organizujemy szkolenia pracowników z zakresu pracy z oprogramowaniem
i systemem. Indywidualny serwis gwarantuje bezpieczeństwo oraz
najwyższą efektywność.
Hale produkcyjne SSI SCHÄFER Hranice w Czechach:
Tutaj produkowane, wstępnie testowane oraz wysyłane do
naszych klientów są systemy automatyczne, takie jak układnice,
przenośniki paletowe oraz SCS (Schäfer Carousel System).
Szczegóły i całość – zalety całej grupy
Grupa przedsiębiorstw Automotion SSI SCHÄFER zalicza się do wiodących specjalistów ds. planowania,
koncepcji i realizacji projektów efektywnej intralogistyki. Dzięki obszernemu spektrum produktów o ugruntowanej pozycji rynkowej tworzymy indywidualne rozwiązania logistyczne.
Tym samym gwarantujemy długotrwałą efektywność, optymalizację i ekonomiczność specyficznych procesów
gospodarczych naszych klientów. Dodatkowo rozbudowane interfejsy komponentów umożliwiają elastyczność
systemu oraz bazę dla nowszych rozwiązań – zarówno w przypadku pojedynczych systemów jak i kompleksowych instalacji.
Niezawodność, kompetencja, synergia oraz innowacyjność, które charakteryzują markę SSI SCHÄFER dbają
ponadto o kompletność oferty jednego dostawcy, niezawodność i dostępność urządzeń, szybką realizację projektu także w przypadku przejęcia generalnego wykonawstwa oraz długotrwałe bezpieczeństwo inwestycji.
Bazę rozwiązań logistycznych stanowią produkty, które zostały zaplanowane, rozwinięte, wyprodukowane oraz dostarczone przez firmę SSI SCHÄFER. To umożliwią wysoką elastyczność rozwiązania
­stworzonego dla każdego klienta indywidualnie i to w każdym miejscu na świecie.
Nasze usługi:
Państwa zalety: wzrost wydajności na światową skalę
K Generalny wykonawca
K Transfer know-how
K Planowanie i doradztwo
K Szybki czas reakcji
K Zarządzanie projektem
KNajwyższe standardy jakościowe dzięki własnym liniom
produkcyjnym
K Technologia informatyczna
K Systemy sterowania
K Konstrukcje stalowe i systemy regałowe
K Wysokodynamiczne systemy komisjonowania
KUkładnice elementów drobnych, paletowych/
corlettowych itp.
K Dostępność z każdego miejsca na świecie
KDługoterminowe zabezpieczenie wszystkich usług i
­produktów
KMaksymalna rentowność dzięki optymalnej fazie
­planowania oraz realizacji
KSystemy przenośników do palet, kartonów,
pojemników i tac
K Systemy obsługi pojemników
KSystemy komplementacji (sekwencjonowania
oraz wydania) towaru
K Modernizacja systemów (Retrofit)
K Serwis i konserwacja
2 | 3
Szczegółowa analiza danych – podstawa każdego procesu planowania
Animacja – Model 3D
4 | 5
Animacja – Model 3D
Kreatywność, kompetencja i wizja –
planowanie logistyczne
Jesteśmy w stanie zaplanować Państwa przyszłość.
Wydajne procesy logistyczne są podstawą gospodarczego sukcesu i powinny
zostać zaplanowane przez najlepszych specjalistów. Dzięki kompetencji i doświadczeniu zdobytym poprzez realizację setek projektów na całym świecie – zarówno
dla przodujących przedsiębiorstw logistycznych jak i przedsiębiorstw z pozostałych
gałęzi przemysłowych – SSI SCHÄFER dostarcza przede wszystkim:
Innowacyjne idee oraz koncepcje a także sprawdzone komponenty potrzebne do
kompleksowego logistycznego obiektu.
Już od wczesnej fazy planowania analizujemy wspólnie z klientem indywidualne
przepływy materiałów oraz informacji – począwszy od planowania konstrukcji po
plan dystrybucyjny. Analiza danych, symulacje oraz kalkulacja rentowności gwarantują nie tylko skalowalność systemu ale także zabezpieczają przyszły wzrost procesów gospodarczych naszych klientów.
Rezultatem jest kompleksowe rozwiązanie od jednego producenta.
Nasze programy:
Plant Simulation
Kanaliza danych
Ksymulacja
Auto Cad / Inventor KLayout 2D/3D
3D Studio Max
KAnimacja 3D
Technika automatyzacji
Tak mało automatyki jak jest to możliwe i jednocześnie tak dużo jak jest to konieczne.
Do wdrożenia tej złotej zasady intralogistyki niezbędne są dostępność oraz niezawodność
komponentów. W połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem rozwiązania automatyczne
dbają o skoordynowany przebieg procesów i są niezawodne przez długi czas użytkowania.
Zastosowanie najnowocześniejszych technik elektronicznych i sterowania umożliwia wprowadzanie efektywnych procesów transportowych oraz koordynację i kooperację wszystkich ich
komponentów.
Dzięki obszernemu, w znacznej części intuicyjnemu narzędziu wizualizacji, system przepływu
materiału tworzy stopnie obciążenia komponentów instalacji na dowolnym poziomie rejestracji. W ten sposób za pomocą jednego spojrzenia można objąć procesy przejęcia i wydania
towaru, uzupełnienia, przygotowania lub wysyłki, a w razie potrzeby zainicjalizować konieczne
kroki we właściwym czasie.
6 | 7
IT na wymiar
Wraz z systemem Warehouse Management WAMAS oraz SAP EWM firma SSI SCHÄFER opracowała system
zarządzania magazynem, który dostarcza informacji niezbędnych do zapewnienia pełnej przejrzystości oraz
­bezproblemowej kontroli wszystkich procesów zarządzania magazynem i dystrybucji.
Zaawansowana architektura niezależnego od platformy systemu obejmuje wszystkie gałęzie przemysłu. Zorientowanie
na użytkownika odzwierciedlają jego modułowa struktura oraz przyjazny dla użytkownika interfejs. Szeroki wachlarz
interfejsów w naszej ofercie obejmujący sterowanie systemami komisjonowania zarówno w obszarze manualnym
(Pick-by-Light, terminale RF i Pick-by-Voice) jak i automatycznym (Schäfer Case Picking, Mercury, goods-to-man) gwarantuje adekwatne rozwiązanie do każdego typu projektu.
Standardowa struktura systemu opiera się na szerokim doświadczeniu zdobytym przez SSI SCHÄFER podczas realizacji
licznych projektów i spełnia obecne wymogi rynku. Dostosowanie do potrzeb danego klienta jest proste i elastyczne,
a uzyskuje się je dzięki interaktywnemu i inkrementalnemu podejściu, opartemu na najnowszych metodach tzw. ewolucyjnego projektowania oprogramowania.
System zawiera wiele funkcji logistycznych (np. przyjęcie towaru, optymalizację miejsca przechowywania, uzupełnianie
zapasów, kompletowanie zamówień, pakowanie i wysyłkę) i oferuje maksymalną integrację z konkretnym środowiskiem
IT klienta. Dzięki skalowalności i adaptacyjności systemu, klient otrzymuje indywidualne rozwiązanie, pozbawione zbędnych dodatków. Dotyczy to zarówno małych magazynów, jak i dużych centrów logistycznych.
Seria urządzeń obsługujących regały – maksymalna
wydajność przy obsłudze palet, tac i pojemników
Automatyczne urządzenia pomocnicze firmy SSI SCHÄFER
są istotnym czynnikiem podczas optymalizacji kosztów
łańcucha logistycznego. W szczególności przedsiębiorstwom,
w których optymalne zarządzanie magazynem zależne jest
od szybkiego transportu składowanego towaru oraz szybkiego dostępu do towaru, oferujemy innowacyjne układnice
dostosowane do wymagań i potrzeb klienta. Urządzenia te,
sprawiają, że magazynowanie staje się perfekcyjne.
Poprzez minimalne zużycie energii macie Państwo wpływ
na ochronę środowiska naturalnego oraz zmniejszacie
­koszty eksploatacyjne urządzenia. Własne linie produkcyjne
gwarantują ponadto stałą jakość oraz niezawodność produktów końcowych.
Urządzenia obsługujące
palety
Wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego transportu
towaru oraz łatwego i szybkiego dostępu do towaru, stosuje się
układnice. Pomagają one podczas załadowania i rozładowania w
magazynach wysokiego składowania oraz dbają o przygotowanie
towaru w miejscach zdawczych.
SSI SCHÄFER oferuje szeroką gamę urządzeń standardowych,
które mogą być dostosowane zarówno do wersji jedno- bądź dwumasztowych, wydajności, szybkości jazdy lub unoszenia, wysokości oraz obciążenia wedle potrzeb i wymagań klienta. Kompaktowa budowa komponentów skraca czas montażu a s­ prawdzone i
najwyższej jakości elementy maszyny dbają o komfortowe cykle
konserwacji. Inteligentny system sterowania zmniejsza ponadto
zużycie zarówno maszyny jak i energii w Państwa magazynie.
Do wyboru oferujemy modele z widłami pojedynczymi, podwójnymi, oprzyrządowanie do mroźni, układnice zmieniające korytarze
robocze, elastyczne koncepcje napędowe a także możliwość konfiguracji większej liczby urządzeń obsługujących regały w jednym
korytarzu.
Automatyczne magazyny
­elementów drobnych
Urządzenia obsługujące palety
K magazyn wysokiego składowania RBG
K Schäfer Compact Crane (SCC)
Urządzenia obsługujące pojemniki
K Schäfer Miniload Crane (SMC)
K Schäfer Quad System (SQS)
Urządzenia obsługujące tacki
K Schäfer Tray System (STS)
Minimalne zapotrzebowanie na miejsce i szybki dostęp do towaru, elastyczne
połączenia z innymi systemami magazynowymi i modułowa struktura naszych
przetestowanych pod kątem niezawodności systemów stanowią podstawę wydajnej, zautomatyzowanej logistyki magazynowej pojemników, tacek i kartonów. Od
regałów i przenośników, po strategie kompletowania zamówień, projektujemy i
wdrażamy indywidualne rozwiązania, które można w najdrobniejszych szczegółach
zaadaptować do konkretnych potrzeb klienta.
Nasze innowacyjne rozwiązania logistyczne, takie jak Schäfer Carousel System
(SCS), Schäfer Quad System (SQS) czy automatyczny magazyn elementów
drobnych (AKL) zostały opracowane tak, by spełnić wymogi wysoko dynamicznych
procesów logistycznych i magazynowych i są tym samym czymś więcej niż tylko
uzupełnieniem naszej szerokiej palety klasycznych składników systemu.
Dzięki Schäfer Miniload Crane (SMC) firma SSI SCHÄFER dopełnia w całości
ofertę magazynów automatycznych na pojemniki, kartony i tacki. Jest to idealne
rozwiązanie, wykorzystujące maksymalnie wysokość magazynu przy minimalnym
zużyciu powierzchni. Dzięki kartonom, tackom i pojemnikom jako jednostki ładunkowe forma i objętość składowanego towaru jest nieograniczona.
Schäfer Tray System (STS) jest systemem służącym do magazynowania i komisjonowania tac. Dzięki temu, że pojazdy STS znajdują się jeden nad drugim,
magazyn może być wykorzystany w bardzo wydajny sposób, co pomoże zwiększyć
nakład. Tacki nie są pobierane bezpośrednio za pomocą przenośnika tylko przygotowane przez windy STS na tak zwanych miejscach zdawczych. Tym sposobem
magazyn może być bardzo dynamicznie i wydajnie wykorzystany. Strategiczne rozmieszczenie poszczególnych elementów sprawia, że są one szybko dostępne. Tacki
w odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń obsługujących regały pobierane są w tym
wypadku za pomocą techniki ciągnięcia lub chwytakowej, co przynosi korzyści w
postaci większej wydajności.
Pojazd regałowy porusza się na stabilnym stalowym przenośniku, który gwarantuje
bezpieczny transport towaru optymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń.
Z jednej strony STS szybko wymienia ładunek dzięki specjalnej koncepcji poboru
ładunku, z drugiej strony system SQS podczas komisjonowania pobiera jednocześnie 4 pojemniki.
Sprawdzone systemy i innowacyjne rozwiązania w magazynach elementów
drobnych.
8 | 9
Dynamiczny system przy minimalnym
wykorzystaniu powierzchni – SQS
Opracowując system Schäfer Quad System (SQS) firma SSI SCHÄFER stworzyła idealne rozwiązanie magazynowe, służące do dynamicznego komisjonowania pojemników. System funkcjonuje wg. zasady „towar do człowieka” i ma służyć jako bufor
pośredni lub wysyłkowy, który zapewnia bardzo wydajne komisjonowanie w zautomatyzowanym systemie ładunków drobnych AKL.
System ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca, a wysokowydajne
procesy wymagają dużej liczby standardowych pojemników w jak najkrótszym czasie.
Cecha szczególna systemu: w porównaniu z konwencjonalnymi układnicami (SRM)
SQS osiąga wydajność wyższą o 5 do 10 razy. Uzyskano ją dzięki zastosowaniu
­czterech urządzeń do przenoszenia ładunku na każdą układnicę, bardzo szybkiej wymianie ładunku i wyeliminowaniu ruchów teleskopowych. System umożliwia
uzyskanie maksymalnej dynamiki przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni.
10 | 11
Najwyższa wydajność – SCS
Schäfer Carousel System (SCS) odpowiedzialny jest za szybkie komisjonowanie przy minimalnym wykorzystaniu miejsca, które jest
oparte na zasadzie „towar do człowieka”. Do 1000 pobrań na godzinę, o 50 procent wyższa gęstość składowania i modułowa struktura
systemu czynią SCS inteligentnym rozwiązaniem do dynamicznych procesów komisjonowania przy zachowaniu wysokiej sprawności i
rentowności.
Precyzyjne polecenia od operatora zatwierdzają, prowadzą i sterują każdym procesem, czego efektem jest bezbłędne komisjonowanie.
Zintegrowanie wydajnych technologii przenośników i zaawansowanego systemu sterowania zapewnia wysokie wskaźniki magazynowania i komisjonowania.
Efekt: przyjemna obsługa, stała, wysoka wydajność i szybkie, ekonomiczne komisjonowanie – przy mniej niż 1/6 zużycia energii
w porównaniu do konwencjonalnych systemów.
Standardowy moduł składa się z czterech obracających się karuzel, z których każda wyposażona jest w automatyczne urządzenie ­
służące do załadowania i rozładowania. Oszczędzająca miejsce organizacja półek pozwala pomieścić do 6000 pojemników w
­standardowym systemie czterech karuzel. Urządzenia te można łączyć podobnie jak zespoły modularne, co pozwala je wyskalować
do konkretnego projektu.
Bildlegende
SCP
Schäfer Case Picking
Co to jest SCP?
Koncepcja SCP polega na pełnej automatyzacji procesów
logistycznych w magazynie, począwszy od depaletyzacji palet
producentów, poprzez składowanie, aż po kompletację palet
mieszanych i paletyzację.
Koncepcja SCP
KPrzechowywanie poszczególnych warstw palet producenta
na tacach
KMagazynowanie warstw w wysokodynamicznym magazynie
tac
KWydawanie i sekwencjonowanie tac według klas
zgniatania i kolejności rozpakowywania palet
K Automatyczna paletyzacja i zabezpieczenie do transportu
Cele SCP
KOprogramowanie pakujące, optymalizujące objętość i
stabilność palet oraz uwzględniające kolejność rozkładu w
punktach docelowych
KEfektywne wykorzystanie objętości i mniejsze zużycie
energii na jednostkę transportową
KModularność i skalowalność instalacji, uwzględniająca
zapotrzebowanie na powierzchnię składową i wydajność
KElastyczność pod względem zmian struktur wysyłki oraz
rozwoju przedsiębiorstwa
K Bardzo duże zróżnicowanie towarowe (6-paki, tace,…)
K Niskie koszty na jednostkę (koszty pełne)
SCP jest modularnym, skalowalnym i prawie
dowolnie rozszerzalnym konceptem, obsługującym
30.000 – 300.000 linijek na dzień.
Laureat Targów Wzorcowych
Logistik-Award 2008
Technologia
Machine Vision
Przemysłowy odczyt i weryfikacja napisów i oznaczeń –
kluczowa technologia przy zautomatyzowanych procesach
komisjonowania
Wraz z wprowadzeniem w pełni zautomatyzowanych systemów
komisjonowania firma SSI SCHÄFER od początku konsekwentnie
wprowadzała i rozbudowywała elektroniczne systemy, służące
do odczytu oznakowania, które są kluczową technologią przy
automatyzacji.
Schäfer Case Picking (SCP), Schäfer Order Verifier oraz Schäfer
Robo-Pick (SRP) są przykładami zastosowania innowacyjnej
technologii Machine Vision.
W przemyśle oraz intalogistyce technologia Machine Vision
(widzenie maszynowe) stosowana jest w przypadku zautomatyzowanej paletyzacji i depaletyzacji, jako wizyjna kontrola sekwencji,
położenia i orientacji oraz gdy wymagana jest wysoka jakość,
­wliczając szczegółową dokumentację oraz identyfikację.
Zalety i efekty
K O
bsługa sortowni, które tworzą automatycznie indywidualne
mieszanki produktowe dla klienta
KWydajne, zautomatyzowane i kontrolowane procesy produkcyjne
KZabezpieczenie jakości podczas komisjonowania, przez ograniczenie błędów oraz kosztów personalnych, energii i dostawy
KZalety technologiczne poprzez redukcję zbędnych interfejsów
KOszczędności, które prowadzą do szybkiego zwrotu inwestycji
-Return of Invest (ROI)
KCiągłe ulepszenia urządzenia oraz inne funkcje, mające
dodatkową wartość dla klienta
KAutomatyczne sprawdzenie oraz dokumentacja gotowych
zamówień klienta – także jako wersja dodatkowa dla posiadanych już urządzeń lub systemów
12 | 13
Pick-by-Voice:
Komisjonowanie sterowane głosem – przewaga nad
systemem Pick-by-Light: w strefie komisjonowania
może pracować jednocześnie kilku pracowników.
RF-picking:
Komisjonowanie z wykorzystaniem technologii fal
radiowych wykorzystuje się w strefach ręcznego
komisjonowania. Zintegrowany skaner ogranicza do
minimum liczbę ręcznych wpisów.
Pick-by-Light:
Szybki dostęp do poszczególnych produktów jest
­kontrolowany sygnałami świetlnymi – to jeden z
najbardziej znanych sposobów komisjonowania bez
użycia rąk.
Komisjonowanie
W wielu przypadkach kluczem do wydajnego i optymalnego
komisjonowania jest odpowiednia kombinacja automatyzacji
i siły roboczej. Aby zagwarantować najwyższą jakość komisjonowania w systemach półautomatycznych i skomputeryzowanych, wdrażamy nowoczesną, zaprojektowaną zgodnie
z wymogami ergonomii technologię służącą perfekcyjnemu
kierowaniu pracowników, najszybszemu dostępowi do towaru
oraz niezawodności działania.
Dzięki przenośnemu interfejsowi użytkownika (UIM), firma
SSI SCHÄFER może wprowadzić wszystkie dostępne na rynku
standardowe systemy transmisji radiowej z niezależnymi od
sprzętu komputerowego programami do komunikacji dla użytkownika.
Pick-to-Tote:
System odpowiedni jest przede wszystkim dla
dużych, ciężkich lub delikatnych artykułów,
które podczas komisjonowania przenoszone
są bezpośrednio do odpowiednich pojemników
zgodnie z zamówieniem.
Pick-to-Bucket:
Stanowiska Pick-to-Bucket opracowane zostały z myślą o dużym
nakładzie podczas komisjonowania. Jest to kombinacja Pick-by-Light
i Put-to-Light oraz buforu pośredniego, co sprawia, że personel ma
wolne ręce do komisjonowania lekkich, przystosowanych do zrzutu
produktów.
14 | 15
Zautomatyzowane
systemy
­komisjonowania
Bildlegende
Zautomatyzowane systemy komisjonowania zbierają
wszystkie artykuły z poszczególnych zamówień –
w sposób elastyczny i najbardziej wydajny.
Fundamentalną zasadą tej koncepcji jest stałe
­śledzenie partii towaru.
Najwyższa niezawodność systemu i szybki dostęp
do składowanego towaru, jak również połączenie
różnych systemów pozwalają na obsługę niemalże
wszystkich grup produktowych i towarów.
Schäfer Robo-Pick
Schäfer Robo-Pick (SRP) jest pierwszym zautomatyzowanym systemem komisjonowania, który może być
­zintegrowany z systemem „towar do człowieka”. SRP jest w stanie opracować ponad 95% typowych produktów
do wysyłki osiągając przy tym wydajność do 2 400 produktów/h przy najwyższej jakości komisjonowania.
SRP zaopatrywany jest w pojemniki poprzez systemy Schäfer Carousel System, Schäfer Quad System lub Schäfer
­Miniload Crane. Położenie produktów w pojemnikach rozpoznawane jest za pomocą czytnika obrazu. Jednocześnie
­system oblicza optymalny środek ciężkości dla większej liczby produktów.
Specjalny chwytak SRP pobiera i komisjonuje potrzebną ilość produktów. System pracuje samodzielnie i nie wymaga
częstej konserwacji. Aby komisjonować produkty nie potrzebne są zdjęcia referencyjne. Mogą one być bezpośrednio
­przygotowane do specjalnych pojemników wg. zamówienia lub odpowiedniego bufora.
Schäfer Robo-Pick umożliwia komisjonowanie „wielozamówieniowe” (Multi-Order Picking)
zachowując najwyższą wydajność oraz jakość komisjonowania i jest niedościgniony przy takich
strukturach zamówieniowych jak w przypadku E-Commerce, za cenę, która odpowiada systemom
„towar do człowieka”.
16 | 17
Bildlegende
Systemy przenośników paletowych
Transport paletowy – do powtarzalnych funkcji i identycznych tras, technologia przenoszenia materiałów SSI SCHÄFER
stanowi podstawę zdrowej ekonomiki.
Komponenty tej technologii przenoszenia materiałów zapewniają doskonałą elastyczność i są łatwe w montażu i konserwacji.
Wewnętrzna modułowość, specjalna rama do przenośników łańcuchowych i rolkowych napędzanych ruchomymi elementami
przenoszącymi, przenośniki taśmowe i teleskopowe, bieżnie grawitacyjne lub kaskady wyładowcze – te komponenty systemu,
a także szeroki wachlarz akcesoriów, oferują nieograniczone możliwości projektowania urządzeń wykorzystujących technologię
przenośnikową.
Dzięki własnym liniom produkcyjnym gwarantujemy jakość i niezawodność poszczególnych elementów i całej instalacji.
Systemy przenośników
­elementów drobnych
Indywidualne rozwiązanie z idealnie dobranymi elementami.
Dzięki idealnie dobranym komponentom standardowym, które mogą być ze sobą w
różny sposób łączone i w razie potrzeby także rozszerzone, firma SSI SCHÄFER oferuje obszerny program przenośników dla branży intralogistycznej. Tym sposobem
oprócz powszechnie stosowanych pojemników możliwy jest także transport indywidualnie dostosowanych kontenerów.
Także przy zastosowaniu takich pojemników przenośniki służące wewnątrzzakładowemu przepływowi materiału muszą być dostosowane do pojemników transportowych oraz wewnętrznych procesów gospodarczych. Dzięki idealnie dobranym do
siebie komponentom, urządzeniom dodatkowym służącym do obsługi pojemników
oraz odpowiedniemu profilowi przenośników, nasze produkty gwarantują najwyższą
wydajność oraz natężenie pracy.
Przenośniki o bardzo niskiej emisji hałasu
Nadmierny hałas prowadzi do znacznego wzrostu kosztów w przedsiębiorstwie. Hałas zaburza koncentrację,
co prowadzi do popełniania częstszych błędów oraz
zmniejszonej wydajności. Przenośniki o bardzo niskiej
emisji hałasu firmy SSI SCHÄFER należą do programu
[email protected]® i składają się z cichych pojemników ze specjalnym opatentowanym dnem. Dodatkowo urządzenia tej technologii wyposażone są w elementy tłumiące hałas, odpowiednie dla systemów przenośników. Efektem tego są przenośniki,
które w typowym środowisku magazynowym są prawie niesłyszalne, ponieważ ich
natężenie hałasu jest o ponad 10 dBA mniejsze niż dźwięki z normalnego otoczenia.
Systemy przenośników
pojemników
Do transportu pojemników i kartonów SSI SCHÄFER oferuje indywidualne rozwiązanie idealne dla kompleksowych i ciągle zmieniających się wymogów intralogistycznych.
Ze względu na elastyczność, która jest wynikiem zastosowania
modułowych komponentów, systemy mogą być w razie potrzeby
dowolnie rozbudowywane. Poza tym system jest łatwy w obsłudze a
także nie wymaga skomplikowanej konserwacji, ponieważ wszystkie
komponenty idealnie do siebie pasują.
Poza powszechnie stosowanymi pojemnikami istnieje
­możliwość przenoszenia pojemników specjalnych.
Systemy
przenośników tac
Transport i buforowanie pełnych oraz pustych tac a także
kontenerów rolkowych między depaletyzacją a sekwencjonowaniem za pomocą systemu przenośników. W naszej
bogatej ofercie dostępne są takie elementy jak: przenośniki
taśmowe, rolkowe, bieżnie grawitacyjne lub kaskady wyładowcze. Dodatkowo oferujemy także bufor pionowy, windy,
wózki transferowe oraz różnorodne oprzyrządowanie.
Szeroki wachlarz akcesoriów, umożliwia nieograniczone
możliwości projektowania urządzeń wykorzystujących
­technologię przenośnikową.
Systemy przenośników podwieszanych
Systemy przenośników podwieszanych SSI SCHÄFER zostały opracowane dla każdej branży stosującej technikę magazynowania podwieszanego oraz sortowni. Nasze produkty to niedrogie i prawie bezszelestne systemy gwarantujące gęste
upakowanie produktów oraz wolne podłoże, które znalazły swoje zastosowanie w branży odzieżowej, dystrybucji obuwia,
branży kosmetycznej i farmaceutycznej oraz handlu elektronicznym (E-commerce). To podkreśla różnorodne możliwości
zastosowania systemów podwieszanych.
Różnorodność produktów obsługiwana jest dzięki trzem różnym systemom:
SSI Translog Single, SSI Translog Trolley i SSI Translog Carrier.
Poziom zautomatyzowania może być dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.
18| 19
Schäfer Order Verifier
System weryfikacji zamówień Schäfer Order Verifier jest w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem ułatwiającym tworzenie i prowadzenie dokumentacji wysyłkowej, spełniając przy tym prawne wymogi dotyczące wysyłanych produktów oraz
statusu wysyłki. Schäfer Order Verifier gwarantuje najwyższą jakość w magazynie
o natężeniu nawet do 300 pojemników na godzinę.
Komisjonowane zamówienia zostają automatycznie ułożone na taśmie. Następnie odbywa się skanowanie produktów. Ponieważ obraz pobierany jest z sześciu
stron, kody kreskowe nie muszą znajdować się w określonej pozycji.
Schäfer Order Verifier może być wyposażony w następujące opcje:
Kautomatyczne opróżnianie pojemników komisjonujących zamówienia
K liczenie produktów
K czytnik kodów jedno- i dwuwymiarowych
K czytnik transponderów RFID
K fotograficzna dokumentacja wysyłki
Kpółautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane napełnianie pojemników
pod kątem zamówienia
Schäfer Order Verifier zapewnia najwyższą jakość i wydajność procesów związanych z wysyłką towaru. W porównaniu z tradycyjną obsługą wysyłki stanowi
małą część kosztów przedsiębiorstwa i może zostać w nieskomplikowany sposób
­zintegrowany z systemami, które do tej pory znajdowały się w Państwa magazynie.
Bezbłędna wysyłka dzięki wspaniałej technice.
Schäfer Auto Cruiser
Schäfer Auto Cruiser (SAC) jest niedrogim i elastycznym pojazdem magazynowym. System został opracowany z myślą o transporcie
wewnętrznym w zakładach o małym lub średnim natężeniu dla obciążenia od 1g do 30 kg. Dla większego obciążenia możliwe są także
specjalne projekty.
Części składowe systemu:
K pojazd
K szyny
K stacje załadowcze
K zakręty
K zwrotnice
K stoły obrotowe
Wszystkie komponenty są składane jeszcze przed dostawą systemu, co umożliwia szybki montaż i uruchomienie systemu. System nie potrzebuje specjalnej infrastruktury, jedynie konwencjonalnego gniazdka
do prądu. Dzięki stabilnej konstrukcji, wbudowanym czujnikom odległości, decentralistycznemu systemowi sterowania może bez problemu funkcjonować także autonomicznie. Sterowanie systemem odbywa się
poprzez tzw. karty docelowe, które kierują pojazd do przewidzianej stacji.
System osiąga swoją największą rentowność przy 50-600. jednostkach na godzinę. Dodatkowo jest on łatwo skalowalny, autonomiczny
i bezpieczny w codziennym użytkowaniu i to przy najbardziej niezawodnej technice.
20 | 21
Obsługa i wsparcie klienta
Wysoka dostępność, długa żywotność, ekonomiczna praca i szybka pomoc w razie awarii – zorientowany na klienta
serwis posprzedażowy i regularne prace konserwacyjne są najważniejszymi czynnikami gwarantującymi optymalny czas
korzystania z urządzeń i systemów oraz ich niezawodność i bezpieczeństwo.
Firma SSI SCHÄFER sprostała tym wyzwaniom dzięki stworzeniu dostępnej na całym świecie sieci serwisowania i konserwacji. Stała dostępność, usuwanie usterek za pośrednictwem modemu lub u klienta oraz serwis zapobiegawczy
systemów mechanicznych, sterowania i IT mieszczą się w zakresie usług oferowanych przez SSI SCHÄFER i są takim
samym elementem
projektu, jak perfekcyjna instalacja.
Dzięki przygotowaniu planu serwisowania i konserwacji dla danego klienta, innowacyjnym koncepcjom dotyczącym części zamiennych, indywidualnemu wsparciu i szkoleniom, a także kierowaniu całym technicznym procesem instalacji,
nasz zespół serwisantów zapewnia krótki czas przestoju, najwyższą niezawodność operacyjną i maksymalne zadowolenie klienta.
Infolinia SSI SCHÄFER – Twój bezpośredni kontakt przez całą dobę.
Serwis i opieka na całym świecie
AUTOMATYKA
SSI SCHÄFER NOELL GMBH
i_Park Klingholz 18/19
D-97232 Giebelstadt
Tel.
+49 / (0) 93 34 / 9 79-0
Fax
+49 / (0) 93 34 / 9 79-100
[email protected]
SSI Schäfer Peem GMBH
Fischeraustraße 27
A-8051 Graz
Tel.
+43 / 316 / 60 96-0
Fax
+43 / 316 / 60 96-455
eMail [email protected]
SALOMON AUTOMATION GMBH
Friesachstraße 15
A-8114 Friesach bei Graz
Tel.
+43 / 31 27 / 200-0
Fax
+43 / 31 27 / 200-22
eMail [email protected]
NIEMCY
SSI SCHÄFER
FRITZ SCHÄFER GMBH
Fritz-Schäfer-Straße 20
D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Tel.
+49 / (0) 27 35 / 70-1
Fax
+49 / (0) 27 35 / 70-3 96
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.com
FRITZ SCHÄFER GMBH
Kienhorststr. 59
D-13403 Berlin
Tel.
+49 / (0) 30 / 41 70 64-0
Fax
+49 / (0) 30 / 41 70 64-55
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Merkurring 110
D-22143 Hamburg
Tel.
+49 / (0) 40 / 53 80 72-0
Fax
+49 / (0) 40 / 53 80 72-18
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Hanna-Kunath-Str. 15 (Airport-City)
D-28199 Bremen
Tel.
+49 / (0) 4 21 / 4 68 91-0
Fax
+49 / (0) 4 21 / 4 68 91-23
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Frankenring 16
D-30855 Langenhagen
Tel.
+49 / (0) 5 11 / 63 97 93 70
Fax
+49 / (0) 5 11 / 63 97 93 99
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Dresdener Str. 162
D-40595 Düsseldorf
Tel.
+49 / (0) 2 11 / 970 78-0
Fax
+49 / (0) 2 11 / 970 78-78
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Brennaborstr. 17
D-44149 Dortmund
Tel.
+49 / (0) 2 31 / 65 29 77
Fax
+49 / (0) 2 31 / 65 28 04
eMail [email protected]
SALOMON AUTOMATION GMBH
Alter Hellweg 60
D-44379 Dortmund
Tel.
+49 / (0) 2 31 / 967 871 0
Fax
+49 / (0) 2 31 / 967 871 20
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Heppenheimer Straße 31 – 33
D-68309 Mannheim
Tel.
+49 / (0) 6 21 / 66 90 04-0
Fax
+49 / (0) 6 21 / 66 90 04-77
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Schorndorfer Str. 21
D-70736 Fellbach
Tel. +49 / (0) 7 11 / 5 10 99 49 - 0
Fax +49 / (0) 7 11 / 5 10 99 49 - 20
eMail [email protected]
[email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Posthalterring 6-10
D-85599 Parsdorf
Tel.
+49 / (0) 89 / 74 84 87-0
Fax
+49 / (0) 89 / 74 84 87-77
eMail [email protected]
FRITZ SCHÄFER GMBH
Wetterkreuz 20
D-91058 Erlangen
Tel.
+49 / (0) 91 31 / 480 06-0
Fax
+49 / (0) 91 31 / 480 06-50
eMail [email protected]
[email protected]
EUROPA
BELGIA
SSI SCHÄFER N.V./S.A.
Excelsiorlaan 14
B-1930 Zaventem
Tel.
+32 / (0) 2 / 725 02 40
Fax
+32 / (0) 2 / 725 43 10
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.be
DANIA
SSI SCHÄFER A/S
Ved Stranden 1
DK-9560 Hadsund
Tel.
+45 / 32 53 14 44
Fax
+45 / 32 53 13 26
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.dk
FINLANDIA
SSI SCHAEFER Finland
Valimotie 26
FIN-01510 Vantaa
Tel. +358 / 44 / 720 37 40
Fax +358 / 40 / 604 77 93
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.fi
FRANCJA
SSI SCHAEFER S.A.S.
2, rue du Canal – Basse-Ham
BP 30089
F-57973 Yutz Cédex
Tel.
+33 / 3 / 82 59 14 70
Fax
+33 / 3 / 82 56 20 11
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.fr
SSI SCHAEFER
Département ENVIRONNEMENT
BP 92
F-77314 Marne-la-Vallée Cédex 2
Tel.
+33 / 1 / 64 11 20 01
Fax
+33 / 1 / 60 05 01 09
WIELKA BRYTANIA
SSI SCHAEFER LTD.
83/84 Livingstone Road
Walworth Industrial Estate
GB-Andover, Hampshire SP10 5QZ
Tel.
+44 / 12 64 / 38 66 00
Fax
+44 / 12 64 / 38 66 11
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.co.uk
WŁOCHY
SSI SCHÄFER Systems Italia S.r.l.
Via Felice Matteucci 4A
I-43100 Parma
Tel.
+39 / 05 21 / 60 73 74
Fax
+39 / 05 21 / 60 60 74
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.it
HOLANDIA
SSI SCHÄFER B.V.
Delta 100
NL-6825 MV Arnhem
Tel.
+31 / 26 / 363 57 50
Fax
+31 / 26 / 364 40 22
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.nl
AUSTRIA
SSI SCHÄFER Ges.m.b.H.
Etrichstraße 7
A-4600 Wels/O.Ö.
Tel.
+43 / 72 42 / 491-0
Fax
+43 / 72 42 / 491-40
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.at
POLSKA
SSI SCHÄFER Sp. z o.o.
Ul. Opalińskiego 10
PL-01-645 Warszawa
Tel.
+48 / 22 / 665 94 06
Fax
+48 / 22 / 665 94 06
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.pl
RUMUNIA
SSI Schaefer S.R.L. România
Depozite si sisteme logistice
Str. Pestalozzi, Nr. 22, Et. 1
R-300115 Timisoara
Tel.
+40 / 256 / 30 97 81
Fax
+40 / 256 / 30 97 87
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.ro
SZWECJA
SSI SCHÄFER System International AB
Bronsåldersgatan 9
Box 9027
S-200 39 Malmö
Tel.
+46 / 40 / 671 52 40
Fax
+46 / 40 / 94 47 84
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.se
SZWAJCARIA
SSI SCHÄFER AG
Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch/SH
Tel.
+41 / 52 / 687 32 32
Fax
+41 / 52 / 687 32 90
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.ch
SALOMON AUTOMATION AG
Holzikerstrasse 5
CH-5042 Hirschthal
Tel.
+41 / 62 / 739 34 00
Fax
+41 / 62 / 739 34 01
eMail [email protected]
www.salomon.ch
HISZPANIA
SCHÄFER Sistemas Internacional, S.L.
C/ Can Pi 17
Pol. Ind. Gran Vía Sur
E-08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 / 93 / 475 17 17
Fax +34 / 93 / 475 17 18
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.es
REPUBLIKA CZESKA
SSI SCHÄFER s.r.o.
Ke Smíchovu 21
CZ-154 00 Praha 5 – Slivenec
Tel. +420 / 3 12 / 66 25 94
Fax +420 / 3 12 / 66 25 93
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.cz
SSI SCHÄFER s.r.o.
ul. Tovární 325
CZ-75301 Hranice
Tel.
+420 / 5 81 / 82 02 11
Fax
+420 / 5 81 / 82 02 99
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.de
TURCJA
SSI SCHÄFER
Barbaros Mah. Evren Cad.
Kayacan Sok. No: 23 Daire 2
TR 34704 Yeni Sahra . Kadiköy
Tel.
+90 / (0) 216 / 472 54 99
Fax
+90 / (0) 216 / 472 39 93
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer-noell.com
WĘGRY
SSI SCHÄFER Systems Int. kft
Jedlik Ányos u. 20/B
H-2330 Dunaharaszti
Tel. +36 / 24 / 501 100
Fax +36 / 24 / 501 103
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.hu
AMERYKA PÓŁNOCNA
USA
SSI Schaefer SYSTEMS INT. INC.
P. O. Box 7009
10021 Westlake Drive
USA-Charlotte, N.C. 28241
Tel.
+1 / 7 04 / 944 45 00
Fax
+1 / 7 04 / 588 18 62
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.us
Kanada
SSI SCHAEFER SYSTEMS INT. LTD.
140 Nuggett Court
CDN-Brampton, Ontario L6T 5H4
Tel.
+1 / 9 05 / 458 53 99
Fax
+1 / 9 05 / 458 79 51
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.ca
MEKSYK
Schaefer Sistemas International SA de CV
Juan Salvador Agraz No. 40 Suite 4-404
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Cuajimalpa
Mexico, DF 05109
Tel.
+52 / 55 / 2881 0100
Fax
+52 / 55 / 2881 0101
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer-mx.com
AMERYKA POŁUDNIOWA
ARGENTYNA
SSI SCHAEFER LTDA.
San Gerónimo 3042 - P. 6° Of. B
S3000FQL - Santa Fe, Argentina
Tel.
+54 / 3 42 / 4 56 36 44
Fax
+54 / 3 42 / 4 56 36 44
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.com.ar
BRAZYLIA
SSI SCHAEFER LTDA.
Avenida Arnaldo Biagioli, n° 91,
3° andar, Sala 34,
BRA-13280-000 Bairro Portal,
Vinhedo-SP, Brazil
Tel.
+55 / 19 / 38 26 80 80
Fax +55 / 19 / 38 26 80 89
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.com.br
ŚRODKOWY WSCHÓD
SSI Schaefer LLC
P.O. Box 37600, 1st Floor,
Swaidan Trading Building,
Sheikh Zayed Road, Al Quoz,
Dubai, United Arab Emirates
Tel.
+9 71 / 4 / 340 00 77
Fax
+9 71 / 4 / 340 00 78
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.ae
AZJA
Singapur
(Siedziba główna w Azji)
SCHAEFER Systems International Pte. Ltd.
No. 73, Tuas Ave 1
SGP-Singapore 639512
Tel.
+65 / 68 63 01 68
Fax
+65 / 68 63 02 88
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.sg
CHINY
SSI SCHAEFER System International
(Kunshan) Co., Ltd.
Suite 606, Tsidi Building,
Shanghai Multimedia Valley, No. 55,
Lane 777, Guangzhong Road (West),
Shanghai 200072,
P.R. China
Tel.
+86 / 21 / 53 08 36 78
Fax
+86 / 21 / 36 06 02 95
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.cn
SSI SCHAEFER System International
(Kunshan) Co., Ltd. (Kunshan Plant)
Kunshan Hi-Tech Industrial Area
No. 888, HanPu Road
Kunshan 215300
P.R. China
Tel.
+86 / 5 12 / 57 78 11 88
Fax
+86 / 5 12 / 57 75 30 25
MALEZJA
SSI SCHAEFER Systems (M) Sdn Bhd
Suite G-2, N-Tatt Building, No. 2, Jalan TP 5,
Taman Perindustrian UEP Subang Jaya,
47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Malaysia
Tel.
+60 / 3 / 80 24 63 73
Fax
+60 / 3 / 80 24 62 73
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.my
SSI SCHAEFER Systems Sdn Bhd
PLO 25, Jalan SR/3
Kawasan Perindustrian Simpang Renggam
MAL-86200 Simpang Renggam, Johor, Malaysia
Tel.
+60 / 7 / 755 74 51
Fax
+60 / 7 / 755 71 84
Hong Kong
Schaefer Systems International Limited
Unit 2609, 26/F Peninsula Tower,
No. 538 Castle Peak Rd, Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong
Tel.
+8 52 / 29 59 18 38
Fax
+8 52 / 27 41 88 21
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.hk
Indie
SCHAEFER Systems International Pvt. Ltd.
A 1 – 4, Gurudutt Co-operative Hsng Soc Ltd.
Om Nagar, Ajit Nagar, Off J.B. Nagar
Andheri (East), Mumbai – 400 059, India
Tel.
91 / 22 / 61 11 47 00
Fax
91 / 22 / 61 11 47 77
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer-asia.com
INDONEZJA
PT Sistim Solusindo Internasional
Konica Building 5th Floor
Jalan Gunung Sahari Raya No. 78
Jakarta 10610, Indonesia
Tel.
+62 / 21 / 425 76 48
Fax
+62 / 21 / 425 76 49
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.co.id
PT Sistim Solusindo Internasional
Graha Pena Building, 7th Floor Room 702
Jln. A Yani No. 88
Surabaya 60234, Indonesia
Tel.
+62 / 31 / 829 45 68
Fax
+62 / 31 / 829 45 69
eMail [email protected]
FILIPINY
SSI Schaefer Systems Philippines Inc.
2403A East Tower,
Philippine Stock Exchange Centre,
Exchange Road, Ortigas Center,
Pasig City 1605, Philippines
Tel.
+63 / 2 / 637 90 02
Fax
+63 / 2 / 638 37 71
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.ph
KOREA
Schaefer Systems International Limited
1014 Dongmun Goodmorning Tower 2
1324 Baekseok-dong Ilsan Dong-Gu
Goyang City, Kyeonggi Do, Korea 410360
Tel. +82 / 31 / 8 17 09 42
Fax +82 / 31 / 8 17 09 40
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.kr
TAJLANDIA
SSI Schaefer Systems International Co., Ltd.
3904-5, 9th Floor, BB Building
54 Sukhumvit 21 Road (Asoke)
Klong Toey Nua, Wattana
Bangkok 10110, Thailand
Tel.
+66 / 2 / 204 02 05
Fax
+66 / 2 / 204 01 98
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.co.th
TAJWAN
Schaefer Systems International Pte. Ltd.
1 F., No. 185-1 Beisin Road
Danshuei Township, Taipei County
Taiwan 251, R.O.C
Tel.
+88 6 / 2 / 26 26 25 39
Fax
+88 6 / 2 / 26 26 27 39
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.tw
wietnam
SCHAEFER System International Pte Ltd
3rd Floor, X Building, 2 Nguyen The Loc – Ward 12,
Tan Binh District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.
+84 / 8 / 39 48 28 16
Fax
+84 / 8 / 39 48 50 71
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.vn
AustraliA
Schaefer Systems International Pty. Ltd.
8/30 Heathcote Road
Moorebank NSW 2170
Australia
Tel.
+61 / 2 / 98 24 38 44
Fax
+61 / 2 / 98 24 38 55
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.com.au
Schaefer Systems International Pty. Ltd.
Melbourne’s Office
10 – 20 Jordan Close,
Altona VIC 3018,
Australia
Tel.
+61 / 3 / 97 99 28 82
Fax
+61 / 3 / 97 99 28 84
eMail [email protected]
www.ssi-schaefer.com.au
Dalsze przedstawicielstwa i partnerzy handlowi:
Egipt, Bahrajn, Brunei, Estonia, Grecja, Islandia,
Jordania, Korea, Chorwacja, Kuwejt, Liban,
Luksemburg, Łotwa, Litwa, Norwegia, Oman, Rosja,
Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Cypr
22 | 23
Nr 27092011pl, © SSI SCHÄFER Giebelstadt.
Wydrukowano w Polsce. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
SSI SCHÄFER Sp. z o.o.
Ul. Opalińskiego 10
01-645 Warszawa
Tel. +48 / 22 / 665 94 06
Fax +48 / 22 / 665 94 06
[email protected]
www.ssi-schaefer.pl
SSI SCHÄFER Noell GmbH
i_Park Klingholz 18/19
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 / 93 34 / 9 79-0
Fax +49 / 93 34 / 9 79-100
[email protected]
www.ssi-schaefer.com
Salomon Automation GmbH
Friesachstraße 15
A-8114 Friesach bei Graz
Tel. +43 / 31 27 / 200-0
Fax +43 / 31 27 / 200-22
[email protected]
www.salomon.at
SSI SCHÄFER Peem GmbH
Fischeraustraße 27
A-8051 Graz
Tel. +43 / 316 / 60 96-0
Fax +43 / 316 / 60 96-457
[email protected]
www.ssi-schaefer.com

Podobne dokumenty