kierownik projektu

Transkrypt

kierownik projektu
BLIRT S.A. jest polską firmą badawczo-rozwojową, poszukującą rozwiązań w zakresie innowacyjnej
biotechnologii. W związku z rozwojem działalności, prowadzimy rekrutację na stanowisko:
KIEROWNIK PROJEKTU
Lokalizacja: Gdańsk
Najważniejsze zadania:
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi oraz wdrożeniowymi w obszarze life science, a
zwłaszcza farmacji, diagnostyki, wyrobów medycznych, proteomiki lub biologii molekularnej:

Planowanie i rozliczanie zadań oraz budżetu.

Analizy techniczne i ekonomiczne.

Zarządzanie zewnętrznymi dostawcami.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, w tym z potencjalnymi klientami.

Prowadzenie dokumentacji.

Merytoryczny udział w aplikowaniu o pomoc publiczną i nadzór nad przestrzeganiem jej zasad.

Kierownik projektu najczęściej nie prowadzi osobiście badań naukowych.
Efektywna realizacja wymienionych powyżej zadań wymaga:

Wykształcenia wyższego, najlepiej w kierunku biotechnologicznym lub pokrewnym.

Szerokiej wiedzy i doświadczenia na stanowisku kierowniczym w zakresie prowadzenia
projektów badawczych.

Wysokiego poziomu kultury osobistej i nastawienia na etyczną pracę.

Wysokich kompetencji interpersonalnych.

Biegłej znajomości języka angielskiego, umożliwiającego swobodną komunikację.

Nastawienia na realizację celów, odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane zadania.

Samodzielności oraz doskonałych zdolności planowania i organizacji własnej pracy.

Znajomości obsługi programów Microsoft Office.

Atutem będzie doświadczenie przemysłowe oraz kierowanie projektami, których celem było
wdrożenie do sprzedaży nowego produktu, szczególnie z branży life science.

Ideałem będzie entrepreneur project manager – odpowiadający za wartość projektu, nie tylko
realizację zadań.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
[email protected]
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami i nie zwracamy nadesłanych ofert.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Podobne dokumenty