Partnerskie Projekty Szkół 2011 | 2013, program „Uczenie się przez

Komentarze

Transkrypt

Partnerskie Projekty Szkół 2011 | 2013, program „Uczenie się przez
Erarbeitung einer gemeinsamen Arbeitsplattform zur Herstellung einer elektropneumatischen Anlage
Opracowanie wspólnej platformy pracy dla stworzenia układu elektropneumatycznego
Comenius
Partnerskie Projekty Szkół 2011 | 2013, program „Uczenie się przez całe życie”
TGS BBZ NEUNKIRCHEN
Landkreis Neunkirchen
Informacje o projekcie
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
im. Szczepana Humberta w Krakowie
Szkoła Technisch-gewerbliches und
Sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum
w Neunkirchen
1
jest jednym z większych centrów szkolenia zawodowego w landzie
Kraju Saary. Mieści się ona w dwóch budynkach oddalonych od siebie
o ok. 1,5 km - w jednym mieści się część techniczna, w drugim - część
związana z zawodami opieki socjalnej. W szkole pracuje obecnie 108
nauczycieli. W roku szkolnym 2010/2011, w roku aplikowania wniosku
do szkoły uczęszczało ok. 2500 uczniów. Głównym zadaniem szkoły
jest kształcenie młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu
w rzemiośle i przemyśle (szkoła zawodowa w systemie dualnym) oraz
kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych o pełnym trybie nauki. Ok. 1600 uczniów stanowią osoby kształcące się w kierunkach:
piekarz, technika budowlana, elektrotechnika, żywienie i gospodarstwo domowe, wykończenie wnętrz, masarstwo, technika grzewcza,
stolarstwo, higiena ciała, obróbka metalu, technika sterowania. 900
uczniów uczęszcza do szkół zawodowych o pełnym trybie nauki
szkolnej: rok przygotowawczy do nauki zawodu, 2-letnia szkoła zawodowa (szkoła przemysłowa, szkoła opieki socjalnej), szkoła zawodowa
o kierunku opieki nad dziećmi, średnia szkoła zawodowa o kierunku
technika ogólna oraz opieka społeczna. Oprócz tego w klasach przygotowujących do wykonywania zawodu i w warsztatach szkolnych
kształci się młodzież defaworyzowana, z rodzin imigrantów (uczniowie i uczennice z trudnościami w nauce oraz z problemami natury
wychowawczej), która przygotowuje się tu do wykonywania późniejszego zawodu oraz do egzaminu Hauptschulabschluss.
Kraj Saary jest niemieckim krajem związkowym graniczącym z Francją i Luksemburgiem.
jest znaczącą szkołą zawodową w Krakowie i w Małopolsce. W czerwcu 2011 r. szkoła zdobyła tytuł Lidera Edukacji Zawodowej w branży
elektryczno-elektronicznej i teleinformacyjnej w zawodzie technik
mechatronik i I miejsce w Polsce w konkursie MEN „Szkoła zawodowa
szkołą pozytywnego wyboru”, w 2012 r. zdobyła Oskara Zawodowego w zawodzie technik mechatronik w konkursie „Szkoła dla rynku
pracy” oraz tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją”. W ZSM Nr 1 kształci
się około 1000 uczniów w zawodach: technik mechatronik, technik
mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
monter mechatronik, blacharz samochodowy. ZSM Nr 1 posiada
laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad mechatronicznych.
W ZSM Nr 1 pracuje 66 nauczycieli. Od roku szkolnego 2009/2010
szkoła posiada ośrodek egzaminacyjny i przeprowadza egzamin zawodowy w zawodzie technik mechatronik. ZSM Nr 1 zorganizował
w 2011 r. Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektronicznej i Elektrotechnicznej, a w styczniu 2013 r. etap regionalny Olimpiady Wiedzy
Technicznej. Szkoła na stałe współpracuje w kształceniu zawodowym
z CKP w Krakowie, Politechniką Krakowską, AGH, przedsiębiorstwami
krakowskimi, zakładami rzemieślniczymi Małopolskiej Izby Rzemiosł,
zakładami MAN w Niepołomicach, firmami Multiprojekt i Bosch-Gładysek, z pięcioma niemieckimi szkołami zawodowymi i ekologiczną
szkołą „Spohns Haus” oraz z European Career Center Erfurt w Turyngii. W ZSM Nr 1 realizowane są liczne projekty unijne. Nauczyciele
przedmiotów zawodowych w ZSM Nr 1 są również wychowawcami,
doradcami w kształtowaniu kariery zawodowej uczniów. Nauczyciele
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w projektach
realizowanych we współpracy ze szkołami w Niemczech (VETPRO
2010, PLM 2012) i Finlandii (PLM 2012). Dobre przykłady szkół niemieckich są uwzględnione w nowym programie wychowawczym szkoły,
która w 2014 r. obchodzić będzie jubileusz 180-lecia istnienia, w programie profilaktycznym szkoły, w planie nadzoru pedagogicznego,
w narzędziach ewaluacji obszarów jakości pracy szkoły zawodowej
XXI wieku. Szkoła stawia sobie jako główny cel bardzo dobre przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu na rynku krajowym
i międzynarodowym.
Produktem końcowym w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest zbudowany
układ mechatroniczny oparty na elektropneumatyce, realizujący automatyczny proces wiercenia.
Ostateczna forma urządzenia, która została zaproponowana przez stronę niemiecką, przewidywała wykonanie dwóch systemów mechatronicznych, sterowanych przez dwa różne sterowniki
tj. EASY PORT firmy Festo oraz sterownik PLC FBs 24 MCT firmy Fatek. Po dwustronnych konsultacjach ustalono iż strona niemiecka wykona moduły mechaniczne i pneumatyczne zaś strona
polska wyposaży układ w system sterowania.
Podłączenie do sterowników i zaprogramowanie systemów odbyło się w ZSM Nr 1 w pracowni mechatronicznej. Każdy zespół przygotował program sterujący przystosowany do własnego
urządzenia.
Przy realizacji projektów, zarówno w części niemieckiej jak też polskiej, uczniowie wraz z opiekunami merytorycznymi opracowali i wykonali szereg nowatorskich rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych.
Były to m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Płyta główna rozdzielcza oparta na technologii gold-pin.
Magnetyczny kontaktronowy czujnik typu PNP wraz z sygnalizacją pracy LED.
Moduł chwytaka detali z wbudowanym czujnikiem ciśnienia.
Projekt głównej skrzynki rozdzielczej.
Moduł czujników obecności detali w magazynach oparty na mikrowyłącznikach.
Moduł WE/WY sterownika PLC opartego na gniazdach CENTRONICS z wbudowanym
modułem rozszerzeń WE/WY sterownika PLC.
7. Przekaźnikowy moduł zasilania silnika wiertarki.
8. Program drabinkowy sterownika PLC obsługujący czery tryby pracy urządzenia:
a/ automatyczne przygotowanie systemu do pracy,
b/ automatyczne wykonanie procesu wiercenia dla 1 szt.,
c/ automatyczne wykonanie procesu wiercenia do zapełnienia magazynu wyrobów
gotowych,
d/ stan awarii.
Przy realizacji części technicznej projektu udział wzięło 20 uczniów, 5 nauczycieli oraz przedstawiciele firm wsparcia technicznego i sprzętowego w tym Firma Multiprojekt.
2
Moje wrażenia z pobytu w Niemczech
w ramach projektu Comenius
3
W dniach od 21.05.2012r. do 01.06.2012r. miałem możliwość uczestniczenia w wyjeździe do Kraju Saary, jednego z krajów związkowych
w Niemczech. Wyjazd ten był częścią projektu Comenius realizowanego w mojej szkole. W ramach projektu mieliśmy zapewniony
bardzo urozmaicony program historyczno-dydaktyczno-kulturowy.
Zwiedzaliśmy perełki architektura ziem kraju Saary i okolic. Mogliśmy
na własne oczy zobaczyć wysoce zautomatyzowane procesy produkcji w fabryce Forda i Smarta oraz zapoznać się z kulturą mieszkańców
tamtejszych terenów. Bardzo się cieszę, iż miałem możliwość wzięcia
udziału w tym wyjeździe. Dzięki naocznemu zetknięciu się z wieloma
miejscami i zjawiskami, zmieniłem swoje poglądy na niektóre sprawy. Dzięki tej podróży zacząłem traktować poznanych mieszkańców
Kraju Saary osobowo. Nie są oni już dla mnie obcymi. Stali się teraz,
panią kucharką gotującą pyszne obiady, panem przewodnikiem
oprowadzającym po mieście, panem dyrektorem pokazującym nam,
w jakich warunkach uczą się jego uczniowie. Dostrzegłem bardzo
wiele cech wspólnych młodzieży polskiej i niemieckiej. Słuchamy tej
samej muzyki, nosimy odzież tych samych firm odzieżowych, mamy
podobne zainteresowania, spotykają nas podobne problemy. Urzekło mnie jak pięknie się od siebie różnimy, My Polacy i nasi sąsiedzi
Niemcy. Mimo odmiennych norm kulturowych czułem się dobrze
w towarzystwie niemieckich rówieśników. Podczas wyjazdu ani razu
nie musiałem się obawiać ujawnić swoją narodowość. Mam nadzieje,
że w przyszłości będę miał okazje uczestniczenia w podobnych projektach. Ten wniósł w moje życie bardzo wiele ciekawych informacji.
Zdobyte doświadczenia na pewno wykorzystam w dalszym planowaniu kariery zawodowej.
Piotr Franiek, Andrzej Woś, Paweł Zawiślak
Hambach to miejscowość i gmina we Francji,
w regionie Lotaryngia, w departamencie Mozela.
Mieszka tu około 2,5 tys. osób. W okolicach znajduje się fabryka samochodów Smart (for two). Pomysłodawcą stworzenia Smarta był szwajcarski przedsiębiorca Nicolas Hayek, założyciel i właściciel firmy
produkującej zegarki Swatch. Do realizacji swojej
idei udało mu się przekonać na początku lat 90. XX
wieku firmę Daimler AG, z którą zawiązał spółkę
Mercedes-Swatch.
Od 2002 roku firma Smart GmbH współpracuje
z firmą Brabus, która jest odpowiedzialna za dostawy akcesoriów dla wszystkich modeli Smarta,
oraz projektowanie i produkcję egzemplarzy specjalnych. Zwiedzanie fabryki rozpoczęło się od sesji fotograficznej. Każdy chciał mieć zdjęcie w tym
niezwykłym samochodziku.
Półtorej godziny spaceru po fabryce, to ciekawie
spędzony czas. Fabryka ma kształt krzyża. W jego
centrum znajdują się stanowiska kontroli jakości
z różnych etapów produkcji. Kształt krzyża umożliwia łatwy transport części, podzespołów i zespołów części potrzebnych na danym etapie montażu.
Linie montażowe zbudowane w poszczególnych
ramionach krzyża zapewniają płynny proces technologiczny. Każda linia wyposażona jest w magazyny części, roboty ułatwiające ich montaż, stanowiska kontroli jakości, pneumatyczne urządzenia
wspomagające montaż podzespołów. Transport
wewnętrzny (górny, pionowy, poziomy, równoległy, rolkowy, obrotowy, wózki widłowe itp.) wspomaga i ułatwia produkcję i montaż samochodów.
4
5
Technik-Museum Speyer jest jednym z najmłodszych muzeów
techniki w Niemczech, powstało w 1991 roku z inicjatywy entuzjastów z innego muzeum, Auto- und Technikmuseum Sinsheim z Sinsheim. Muzeum posiada ponad 2000 eksponatów, pokazywanych
na powierzchni 150 000 m², zarówno pod dachem jak i prezentowanych na wolnym powietrzu. W placówce prezentowane są samoloty
i śmigłowce, stare samochody, sprzęt pożarniczy, łodzie i motocykle,
silniki oraz pojazdy szynowe. Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługuje radziecki wahadłowiec OK-GLI, przeznaczony do testów
atmosferycznych, który w 2008 roku znalazł się w zbiorach muzeum.
Wśród innych ciekawych eksponatów można oglądać niemiecki
okręt podwodny typu 205 U-9.
Zwiedzanie fabryki samochodów
Ford w Saarlouis, która produkuje
następujące modele aut: Ford Focus,
Ford Focus Turnier, Ford Focus ST, Ford
Focus RS i Ford Kuga. Fabryka w Saarlouis jest największym pracodawcą
w regionie, zatrudnia około 6 500 osób.
Wytwarzaniem nowego Forda Focusa
na rynek europejski zajmuje się wyłącznie niemiecka fabryka w Saarlouis.
W zakładach Saarlouis powstają docelowo wszystkie trzy odmiany nadwozia
– czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi, a od 2012
roku także sportowa odmiana ST. Niemieckie zakłady są w stanie wytwarzać
do 1850 pojazdów dziennie, pracując
na trzy zmiany. Obecnie powstają tam
również Fordy Kuga. Przygotowanie
fabryki do produkcji nowego Focusa
kosztowało Forda 300 mln euro.
Uwagę uczniów podczas zwiedzania
Fabryki Forda zwróciła automatyzacja
procesu tłoczenia blach z wykorzystaniem pras tłoczących i robotów przemysłowych, co daje 100% gwarancję
wyeliminowania wypadków podczas
procesu technologicznego. W fabryce Forda roboty wykorzystywane są
w procesie zgrzewania elementów karoserii w całość, co gwarantuje wysoką
jakość wykonania zgrzein w wymaganych miejscach, zgodnie z dokumentacją techniczną. Roboty są instalowane
w miejscach niebezpiecznych, szkodliwych dla ludzi, w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy i wyeliminowania
wypadków oraz zachorowań na skutek
pracy w warunkach szkodliwych.
Muzeum Techniki w Spirze (TECHNIK MUSEUM SPEYER) prezentuje
największą w Europie wystawę poświęconą astronautyce z oryginalnym wahadłowcem BURAN i kapsułą Sojuz. Poza tym na wystawie
są eksponowane klasyczne pojazdy, łodzie podwodne, samoloty,
lokomotywy, statki, wozy strażackie, maszyny parowe i wiele innych.
Dalsze atrakcje to klasyczne pojazdy, okręty podwodne, samoloty
(m.in. Antonov AN 22 + Boeing 747 umieszczony na platformie nad
wejściem do muzeum), lokomotywy, statki, sprzęt pożarniczy strażackie, maszyny parowe, modele, mechaniczne instrumenty muzyczne
i wiele innych. Zbiory muzealne są unikatowe w skali świata. Uzupełnienie stanowi jedyny w Niemczech teatr filmowy IMAX DOME posiadający ekran w kształcie kopuły o średnicy 24 m i powierzchni prawie
1000 m². Byliśmy, jak w innym świecie, oglądając w technice 3D film
pod tytułem Błękitna Planeta. W muzeum wykonaliśmy w sumie ponad 5000 zdjęć.
Wizyta w zakładach mechanicznych Bundeswery w St. Wendel –
partnera projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół ze strony niemieckiej. Ogromne zainteresowanie uczniów wzbudził dział naprawczy, gdzie
wykwalifikowani pracownicy remontują i konserwują sprzęt wojskowy.
Ogromne dźwigi, bojowe wozy piechoty, wyrzutnie rakiet i transportery
robiły niezwykłe wrażenie na uczniach i nauczycielach. Szczegółowo oglądane były potężne silniki, układy napędowe, wnętrza pojazdów bojowych.
6
Szkoła partnerska TGSP BBZ w Neunkirchen
Pierwszym wspólnym zdaniem było opracowanie
słownictwa technicznego. Zespoły, podzespoły, części
mechatroniczne wykorzystane w budowie urządzenia
wiertniczego nazwane na schemacie w języku niemieckim miały być przez uczniów obu grup przetłumaczone na język angielski, a potem na język polski, tak
by wszyscy uczestnicy projektu wiedzieli o jakich częściach mówią, dyskutują, z jakimi elementami pracują.
Drugim zadaniem było analizowanie kroków pracy
urządzenia, planowanie mechatronicznych sterowników, poszukiwanie najlepszych rozwiązań, eliminowanie błędów.
Pracownia niemiecka mechatroniczna była wyposażona w sprzęt Firmy Festo, który bardzo dobrze znany jest
uczniom Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1. Uczniowie budowali schematy z elementów mechatronicznych i pracowali na przygotowanych stanowiskach.
Okazało się, że system szkolenia, teoretycznie odmienny, w praktyce sprowadza się do opanowania przez
uczniów tych samych umiejętności kluczowych.
7
18 marca 2013 r. Uroczyste zakończenie projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół w Krakowie w ZSM Nr 1
W światłach reflektorów i ozdobnych dymów dyrektorzy szkół partnerskich Bożena Mayer-Gawron (ZSM Nr 1
z Krakowa) i Wilhelm Rath (TGSP BBZ Neunkirchen) dokonali włączenia dwóch urządzeń mechatronicznych
opartych na elektropneumatyce, realizujących automatyczny proces wiercenia. Zaprojektowane i wykonane
urządzenia przez uczniów obu szkół partnerskich przy
wsparciu polskiej firmy Multiprojekt i firm niemieckich
i warsztatów remontowych Bundeswery – zadziałały.
Sukces edukacyjny obu szkół, uczniów, nauczycieli projektu został osiągnięty.
Realizacja projektu Comenius pt. „Erarbeitung einer gemeinsamen Arbeitsplattform zur Herstellung einer elektropneumatischen Anlage”, rozpoczęta w 2011 r., obejmowała pracę młodzieży polskiej i niemieckiej nad sterowanym mechatronicznie urządzeniem elektropneumatycznym, które
stało się produktem końcowym projektu. Grupa niemiecka odpowiedzialna była za budowę urządzenia - układu służącego do automatycznego
nawiercania otworów. Układ ten złożony jest z magazynu elementów, wiertarki sterowanej elektropneumatycznie, siłowników transportujących
elementy z magazynu wyjściowego, do wiertarki i dalej aż do magazynu końcowego. W budowie urządzenia wspierały grupę niemiecką Firmy,
w których uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu, w tym zakłady remontowe Bundeswery. Po stronie polskiej projekt realizowali uczniowie klasy 4 Mt, którzy byli odpowiedzialni za część mechatroniczną, związaną z oprogramowaniem urządzenia. Zadaniem uczniów było właściwe
dobranie i zainstalowanie czujników, połączenie wszystkich elementów oraz zaprogramowanie urządzenia. Grupę polską wspierała Firma „Multiprojekt”, która została zaproszona jako partner merytoryczny do udziału w projekcie. Opiekunem merytorycznym grupy polskiej w ZSM Nr 1 był
mgr inż. Waldemar Nowak. Koordynatorem projektu była mgr Barbara Szymoniak. W dniach 14-17 marca 2013 r. uczniowie polscy i niemieccy pracowali nad programowaniem urządzenia elektropneumatycznego. Praca nad projektem przebiegała bardzo sprawnie, uczniowie dzielili się swoimi
spostrzeżeniami i umiejętnościami, rozważali różne rozwiązania techniczne, testowali pracę urządzenia. Wykorzystywali przy tym dwa programy
sterowania: Fatek i Easyport.
8
9
Praca nad urządzeniami elektropneumatycznymi
bardzo zbliżyła do siebie uczniów i nauczycieli
z obu szkół, a program międzykulturowy realizowany w Niemczech i w Polsce umocnił partnerstwo obu szkół.
Dyrektorzy partnerskich szkół złożyli podziękowania nauczycielom z obu szkół, którzy byli zaangażowani w budowę urządzeń elektropneumatycznych, w realizację projektu Comenius
Partnerskie Projekty Szkół w latach 2011-2013, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego we współpracy ze szkołą partnerską
Technisch-gewerbliches und Sozialpflegerisches
Berufsbildungszentrum Neunkirchen w Neunkirchen w Niemczech oraz z niemieckimi firmami
branży mechatronicznej.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
This project has been funded with support from the European Commission under „the Lifelong Learning Programme”.
Comenius
TGS BBZ NEUNKIRCHEN
Landkreis Neunkirchen

Podobne dokumenty