Tarot Hermetyczny

Komentarze

Transkrypt

Tarot Hermetyczny
1
Strona
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
TAROT HERMETYCZNY
NA PODSTAWIE
PRAKTYK EZOTERYCZNYCH TAJEMNICZEGO ZAKONU ZŁOTEGO BRZASKU
AUTORSTWA GODFREYA DOWSONA
WPROWADZENIE
historycznej i artystycznej wartości. Detale oraz symbole zawarte w każdej karcie odkrywają
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
Tarota. U.S. Games Systems, Inc. ma zaszczyt powtórnie wydać tę talię celem uznania jej
2
NIEZWYKŁY TALENT GODFREYA DOWNSONA ujawnia się w talii Hermetycznego
wiele ezoterycznych praktyk Tajemniczego Zakonu Złotego Brzasku, który działał na
przełomie wieków.
Zakon, który założony został w 1888 roku jako tajemne magiczne bractwo, posiadał
w swoich szeregach wielu najwybitniejszych okultystów i pisarzy owych czasów, wliczając
MacGregora Mathersa, Arthura Edwarda Waite'a, Dion Fortune, Paula Fostera Case'a,
Aleistera Crowleya oraz W.B. Yeatsa.
Po zakończeniu piętnastoletniej działalności zakonu, Waite, Case oraz Crowley
stworzyli swoje własne talie, kolejno: Rider-Waite, B.O.T.A. oraz talię tarota Thotha.
Crowley pierwszy opublikował opis projektów kart Zakonu w 1912 roku na łamach publikacji
The Equinox. Przed wybuchem drugiej wojny światowej Israel Regardie dołączył opis kart w
swoim czterotomowym zestawie – Złoty Brzask.
Talia Crowleya nie została opublikowana za jego życia. Przez pięć lat (od roku 1938
do 1943) współpracował z artystką Lady Freidą Harris, zanim talia została ukończona, ale
karty opublikowano dopiero 22 lata po śmierci Crowleya, w 1969 roku.
Pierwsi członkowie Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku zachęcani byli do
tworzenia osobistych talii tarota na własny użytek, które miały opierać się na talii oraz
pracach Mathersa. Organizacja wyznaczyła specjalne instrukcje, którymi mieli kierować się
jej członkowie, ale były one bardzo uproszczone. Nie było zaskoczeniem, że modyfikacje i
rozbieżności stawały się coraz bardziej wyraziste, gdyż z czasem nowi członkowie kopiowali
talie wzorujące się na wcześniej stworzonych kartach.
Ze względu na to, że oryginalna talia tarota Mathersa nie zachowała się, dzisiejsi
badacze Zakonu Złotego Brzasku, którego liczba członków rozrasta się w Europie i USA,
często dodają osobiste interpretacje i modyfikacje do swoich własnych wizji tego tarota,
tworząc przypuszczalną wersję kart, które istniały w Zakonie ponad 80 lat temu.
W 1978 roku Robert Wang we współpracy z dr. Israelem Regardie stworzył Talię
Tarota Złotego Brzasku, która dołączyła do najważniejszych talii ezoterycznych XX wieku.
Talia Hermetycznego Tarota autorstwa Godfreya Dowsona czerpie wiele z dzieł
Mathersa, Crowleya, Case'a, G.H. Sorora, Q.L. [Wysoce Cenionej Siostry Q.L.] oraz Eliasa
Leviego. Nieco inny opis kart można znaleźć w Księdze „T”: Tarot autorstwa S.R.M.D.
[Mathersa] i innych. Crowley załączył Księgę „T” do swojego Equinoxa w 1912 roku: tom 1,
nr 8. Owo upublicznienie wywołało spór między Crowleyem i Mathersem, który zakończył
się nieudanym pozwem Mathersa o naruszenie praw autorskich, mającym na celu
Strona
3
zaprzestanie dalszych publikacji.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
W 1967 roku limitowana edycja składająca się z 200 egzemplarzy Księgi „T”
pojawiła się w Wielkiej Brytanii i została później w 1978 roku ponownie rozpowszechniona
przez Roberta Wanga we Wprowadzeniu do Tarota Złotego Brzasku.
Karty Godfreya Dowsona, składające się na Tarot Hermetyczny, ukazują
kombinację detali i symboli, którym udało się uchwycić nastrój oraz znaczenie każdej
ilustracji. Subtelne wariacje pojawiają się niemal na każdej karcie, np. palce muskające
łodygę róży na 8 Pentakli (Pan Rozwagi) kontrastują z mocnym ściśnięciem dłoni na 4
Pentakli (Pan Ziemskiej Mocy). Szczerbate miecze na 9 Mieczy (Pan Rozpaczy i
Okrucieństwa) oraz kwitnące róże na 6 Pentakli (Pan Sukcesu Materialnego) pozują kunszt, z
jakim artysta stworzył karty. Wielokrotne studiowanie każdej z kart często ukazuje nowy
wymiar oraz perspektywę, które niewidoczne są przy wcześniejszych obserwacjach. Jedną z
najważniejszych cech Hermetycznego Tarota Dowsona jest jego nacisk na związek między
astrologią Złotego Brzasku a kartami.
Pracując pod koniec wieku i czerpiąc wiele z publikacji, manuskryptów
bibliotecznych, tajemnych dokumentów oraz rozległych badań osobistych, Mathers nakreślił
kompletny zestaw zależności między tarotem a zodiakiem. Dowson także udostępnił w
projektach swoich kart wyraźne symbole, które pomagają uczniom znaleźć zależność między
tymi astrologicznymi współdziałaniami za każdym razem, gdy wróży się z kart. Oczywiście
Crowley zrobił to samo w swojej talii, ale symbole są często dużo mniej jasne niż te, które
przedstawiono tutaj. Znajomość astrologii może w znaczący sposób pomóc przy interpretacji
tarota i na odwrót. Syntezę owych systemów zawdzięcza się mądrości Złotego Brzasku.
Godfreyowi Dowsonowi udało się skutecznie stworzyć w Hermetycznym Tarocie
ujmującą, zrekonstruowaną wersję tarota, która zajęła miejsce wśród najważniejszych
ezoterycznych talii tarota opublikowanych w XX wieku.
Talia Tarota Hermetycznego została złożona w następującym porządku: V.
Arcykapłan, 0. Głupiec, I. Mag do IV. Cesarza, VI. Kochankowie, aż do XXI. Świat; Rycerz,
Królowa, Król i Księżniczka w Buławach, za którymi następują kolory Kielichów, Mieczy i
Pentakli; As do 10 Buław, za którymi następują Kielichy, Miecze i Pentakle.
Czytelnicy oraz uczniowie tarota mogą preferować zachowanie kolejności kart
Małych Arkanów opisanych w Księdze „T” aniżeli z talii Hermetycznego Tarota. Opisana
tutaj kolejność opiera się na bardzo skomplikowanym systemie zależności między astronomią
a kabałą, który tworzy podstawę astrologicznych przydziałów. W skrócie, Asy rządzą
reprezentuje 3 dekany (1 dekana = 10 stopni) zodiaku, stąd 30 stopni. Księżniczki tworzą
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
Królowe i Królowie są przypisani znakom zodiaku. Każda z tych Kart Dworskich
4
czterema kwadrantami Bieguna Północnego Świata oraz Keter na Drzewie Życia. Rycerze,
więź pomiędzy energiami żywiołów Asów a niebiańskimi zodiakalnymi energiami
pozostałych Kart Dworskich. Następnie tarot pogłębia podział astrologiczny na indywidualne
dekany poprzez przypisanie pojedynczych kart (2-10) poszczególnym dekanom. Ze względu
na to, że jest w sumie 36 dekan oraz 36 ponumerowanych kart (za wyjątkiem asów), można
tutaj dokonać owego połączenia.
Prawdziwy rok astrologiczny rozpoczął się, według Złotego Brzasku, z gwiazdą
Regulus, będąc w pozycji 0 stopni w znaku Lwa, a nie w pozycji 0 stopni Barana, jak się
powszechnie przyjmuje. W związku z tym 5 Buław, 0 – 10 stopni Lwa, jest pierwszą kartą
niskich nominałów opisaną w Księdze „T”, a 4 Kielichów, 20 – 30 stopni Raka, jest ostatnią.
Za tymi kartami idą atuty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Księdze IV
Złotego Brzasku Israela Regardie. Powstała sekwencja zaprezentowana w Księdze „T”
wygląda następująco: As Buław, Kielichy, Miecze i Pentakle, 5 do 7 Buław, 8 do 10 Pentakli,
2 do 4 Mieczy, 5 do 7 Kielichów, 8 do 10 Buław, 2 do 4 Pentakli, 5 do 7 Mieczy, 8 do 10
Kielichów, 2 do 4 Buław, 5 do 7 Pentakli, 8 do 10 Mieczy, 2 do 4 Kielichów; 0. Głupiec, oraz
od I. Mag do XXI. Świat.
Ilustracja na odwrocie talii Hermetycznego Tarota przedstawia różę w pełni
rozkwitu. Każda karta zawiera pieczęć – znak mistrza rzemiosła. Wszystkie dzieła Godfreya
Dowsona posiadają ów znak. Oryginalne ilustracje Hermetycznego Tarota zostały stworzone
między 1975 a 1977 rokiem przez artystę i obecnie zaliczane są do Kolekcji Wróżbiarskich
Kart Stuarta i Marylin R. Kaplan.
- Stuart R. Kaplan
TALIA HERMETYCZNEGO TAROTA
autorstwa Godfreya Dowsona oraz Stuarta R. Kaplana
korekta: Uri Raz
Tarot stanowi idealny symboliczny obraz kosmosu widziany oczami człowieka. Tarot także
odzwierciedla wiele aspektów człowieka występujących w jego otoczeniu.
Katalityczna natura tarota pozwala mu przedstawiać możliwe związki, które mogą
narodzić się w ludzkiej sferze oraz otoczeniu kosmicznym. Dzięki temu w pełni
przedstawiony zostaje koncept istnienia mikrokosmosu wewnątrz makrokosmosu.
Tarot stanowi zwierciadło rzeczywistości. Jego konstrukcja oparta jest na czterech
Strona
może prowadzić praktykujące go osoby do zagłębienia się w psychiczną i intuicyjną
5
żywiołach, niebiańskich zjawiskach, Świętej Kabale i bardzo rozwiniętej psychologii, co
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
świadomość. Sam tarot może być wykorzystywany jako podstawa nauk okultystycznych,
gdyż można uznać, że posiada wszystkie aspekty tradycji wewnętrznej mądrości.
Standardowa talia tarota składa się z siedemdziesięciu ośmiu kart podzielonych na
trzy główne grupy. Są tu dwadzieścia dwie karty Wielkich Arkanów bądź atutów oraz
pięćdziesiąt sześć kart Małych Arkanów. Małe Arkana dzielą się na dwie grupy: szesnaście
Kart Dworskich oraz czterdzieści kart niskich nominałów. Pięćdziesiąt sześć kart Małych
Arkanów jest także podzielonych na cztery grupy kolorów po szesnaście kart każda.
Cztery kolory są przypisane czterem żywiołom. Buławy to Ogień, Kielichy to Woda,
Miecze to Powietrze, a Pentakle to Ziemia. Należy zapamiętać, że owe cechy nie są takie
same jak zwykły ogień, woda itd., ale wskazują na głębokie, filozoficzne zasady szerokich
możliwości.
Szesnaście kart dworskich podzielono na cztery grupy: Rycerzy, Królowe, Królów
oraz Księżniczki. Czterdzieści ponumerowanych kart niskich nominałów są w sekwencji od
Asa do Dziesiątki. Cztery Asy nazywane są Korzeniami Mocy Żywiołów. Dla przykładu, As
Buław jest najczystszą i pierwszą radiacją żywiołu Ognia. Pozostałe trzydzieści sześć kart (2
do 10 w czterech kolorach) są przypisane trzydziestu sześciu dekanom zodiaku (360stopniowe koło). Jedna karta niskich nominałów jest równa jednej dekanie (30 stopni).
W starożytnym systemie astrologicznymi znajduje się tylko siedem planet i właśnie
z tego systemu korzysta Złoty Brzask. Ze względu na istnienie trzydziestu sześciu dekan,
każda z planet rządzi pięcioma dekanami. Jednakże jedna z planet musi rządzić sześcioma
dekanami, by osiągnąć sumę łączną trzydzieści sześć ( 5 x 7 + 1 = 36). Tą planetą jest
energetyczny Mars, który rządzi ostatnią dekaną Ryb oraz pierwszą dekaną Byka, gdyż długie
i mroźne zimy wymagają ogromnej dawki krzepiącej, kreatywnej energii, by móc pokonać
przeszkody i zainicjować nadejście wiosny.
Dwadzieścia dwie karty Wielkich Arkanów zbudowane są z trzech żywiołów,
siedmiu planet oraz dwunastu znaków zodiaku. Jedna litera hebrajskiego alfabetu przypisana
jest każdej z kart Wielkich Arkanów. Jednocześnie każda reprezentuje jedną z dwudziestu
dwóch Dróg Drzewa Życia (patrz: diagram) i może być wykorzystywana jako odpowiadający,
magiczny obraz Drogi podczas praktykowania medytacji. Jak można zauważyć, tylko trzy z
czterech żywiołów zostały przypisane kartom. Stało się tak z dwóch powodów. Z
praktycznego punktu widzenia, skoro dziewiętnaście kart zostało przypisanych planetom i
znakom zodiaku, to tylko trzy zostają. Bardziej jednak znaczące jest chyba to, że tarot
żywiołu wśród atutów. Zamiast tego, atuty wskazują na przyczynowe działanie planet,
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
tworzymy czwarty żywioł – Ziemię. W związku z tym nie ma potrzeby uwzględniania tego
6
zajmuje się niewidzialną hierarchią przyczyn. My, wróżący oraz otrzymujący wróżbę,
znaków zodiaku oraz żywiołów Ognia, Wody i Powietrza wpływające na ostatni syntetyczny
żywioł Ziemi – czyli nas.
Trzy żywioły kart Wielkich Arkanów są następujące:
Głupiec – Powietrze
Wisielec – Woda
Sąd Ostateczny – Ogień
Siedem świętych planet starożytnego świata przypisane zostało atutom tarota w
następujący sposób:
I. Mag – Merkury
II. Arcykapłanka – Księżyc
III. Cesarzowa – Wenus
X. Koło fortuny – Jowisz
XVI. Wieża – Mars
XIX. Słońce – Słońce
XXI. Świat – Saturn
Istnieją jednak trzy dodatkowe planety, które nie zostały wliczone do tarota, gdyż
nie były znane starożytnym astronomom. Uran odkryto w 1791 roku, Neptun w 1846, a
Pluton w 1930.
Gdyby przypisać trzy atuty żywiołów tym trzem planetom, to nie tylko dokona się
oczyszczenia tarota, ale i znaczenie oraz wartość tych trzech kart staje się dużo łatwiejsza do
zrozumienia. W rzeczy samej, funkcja tych trzech planet idealnie pasuje do znaczenia kart.
Głupiec – Pluton – Regeneracja. Przetrwanie majestatu.
Wisielec – Neptun – Poświęcenie.
Sąd Ostateczny – Uran – Nagła, niekontrolowana zmiana.
Przyglądając się tym trzem kartom, zasugerowany wyżej przydział powinien zostać
dokładnie rozważony w połączeniu z przypisanymi im żywiołami.
Celem ułatwienia rozpoznania przypisanych kartom Wielkich Arkanów planet oraz
znaków zodiaku, warto zapoznać się z poniższą listą.
0. Głupiec – Powietrze – Pluton
(alternatywnie: Uran)
I. Mag – Merkury
II. Arcykapłanka – Księżyc
III. Cesarzowa – Wenus
Strona
7
IV. Cesarz – Baran
V. Arcykapłan – Byk
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
VI. Kochankowie – Bliźnięta
VII. Rydwan – Rak
VIII. Siła – Lew
IX. Pustelnik – Panna
X. Koło fortuny – Jowisz
XI. Sprawiedliwość – Waga
XII. Wisielec – Woda – Neptun
XIII. Śmierć – Skorpion
XIV. Umiarkowanie – Strzelec
XV. Diabeł – Koziorożec
XVI. Wieża – Mars
XVII. Gwiazda – Wodnik
XVIII. Księżyc – Ryby
XIX. Słońce – Słońce
XX. Sąd Ostateczny – Ogień – Uran
(alternatywnie: Pluton)
XXI. Świat – Saturn
Na pięćdziesiąt sześć kart Małych Arkanów składa się m.in. czterdzieści kart niskich
nominałów. Karty z tym samym numerem każdego koloru mogą być odczytywane razem.
Cztery Asy. Asy rządzą Biegunem Północnym, odnoszą się do Keter na Drzewie
Życia oraz stanowią korzenie czterech żywiołów. Asy stanowią początkowe natchnienie
czystą energią żywiołów do każdego z czterech kolorów. Owa początkowa energia rozwija się
materialnie w czasie przechodzenia z Asów do Dziesiątek.
Cztery dwójki. Te karty odnoszą się Chokmah na Drzewie Życia i rządzą
pierwszymi dekanami kardynalnych znaków, czyli punktów zodiaku, w których zaczynają się
cztery pory roku. Żywioły są tutaj w swoich pierwotnych, harmonijnych stanach, nieskażone
żadnymi zewnętrznymi wpływami. Dwie karty w czterech kolorach sugerują inicjację mocy
czterech żywiołów. Dwójki stanowią pierwszą wyraźną manifestację energii tych żywiołów.
Cztery trójki. Owe karty odnoszą się do Binah na Drzewie Życia i rządzą drugimi
dekanami znaków kardynalnych. Wyrażają zrozumienie oraz ideę stabilizacji, a także
rozpoczęte działanie.
Cztery czwórki. Te karty odnoszą się do Chesed na Drzewie Życia i rządzą
dekanami
kardynalnych
znaków.
Wyrażają
krystalizację,
Strona
materializację, ukończenie oraz naprawę sytuacji.
wzmocnienie,
8
trzecimi
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Cztery piątki. Odnoszą się do Geburah na Drzewie Życia i rządzą pierwszymi
dekanami znaków stałych. Owe karty podsuwają myśl o całkowitym sukcesie bądź porażce, a
także ukazują sylwetkę przeszkód, które wcale nie muszą być złe, ale raczej powinno się je
postrzegać jako wyzwania, którym trzeba stawić czoła.
Cztery szóstki. Odnoszą się Tipharetha na Drzewie Życia i rządzą drugimi
dekanami znaków stałych. Owe karty reprezentują osiągnięcia oraz przedstawiają
poszczególne energie żywiołów w ich najlepszym stanie.
Cztery siódemki. Odnoszą się do Netzach na Drzewie Życia oraz ostatnich dekan
znaków stałych. W tym przypadku każdy żywioł ulega degeneracji i jest najsłabszy na
materialnej płaszczyźnie. W związku z tym znaczenie siódemek we wróżbie zależy w dużej
mierze od wpływów sąsiednich kart, które mogą działać wzmacniająco bądź osłabiająco.
Cztery ósemki. Odnoszą się do Hod na Drzewie Życia i rządzą pierwszymi
dekanami znaków zmiennych. Najczęściej przedstawiają pojedynczy sukces oraz naprawę
błędu ukazanego w poprzedzających je siódemkach. Jednakże nie prowadzi to do żadnych
wielkich osiągnięć, a raczej jest reakcją na brak równowagi, który pojawił się wcześniej.
Cztery dziewiątki. Odnoszą się do Yesod na Drzewie Życia i rządzą drugimi
dekanami znaków zmiennych. Po problemach i nieszczęściach niesionych przez siódemki i
ósemki mamy teraz wielką krystalizację energii, solidnie utworzonej na stabilnym podłożu do
czynienia dobra i zła.
Cztery dziesiątki. Odnoszą się do Maluth na Drzewie Życia i rządzą ostatnimi
dekanami znaków zmiennych. Tutaj siły żywiołów osiągają swoją maksymalną materializację
w każdym z kolorów, zarówno w celach dobrych, jak i złych. Sytuacja lub okoliczności w
końcu są możliwe do określenia. Wirująca siła Asa zmieniła się w konkretną moc dziesiątki.
Czterej Rycerze. Odnoszące się do Chokmah postacie siedzą na rumakach
reprezentujących siłę Yod Tetragramu. Sugeruje to ojca, a także początek materialnej siły. Ich
działania są szybkie i silne, ale szybko przemijają.
Cztery Królowe. Odnoszące się do Binah postacie usadowione są na tronach
reprezentujących siłę Heh Tetragramu – macierzyństwo, które opiekuje się oraz rozwija siłę
rycerza – stabilnie, niezłomnie i wytrwale.
Czterej Królowie. Odnoszące się do Tiphareth postacie namalowane zostały w
rydwanach, które reprezentują siłę Vau Tetragramu. Są to potężni synowie rycerzy i
królowych. To właśnie są najwyśmienitsi królowie, władcy i książęta. Reprezentują
Strona
rycerz, ani niezłomni jak królowa.
9
połączone siły swoich rodziców; są manifestacją ich obojga, ale nie są tak gwałtowni jak
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Cztery Księżniczki. Odnoszące się do Malkuth postacie stoją samotnie,
reprezentując ostatnią siłę Heh Tetagramu. Jest to pierwotna energia będąca w całości i
skrystalizowana – potężna córka rycerza i królowej. Następnie księżniczka wstąpi na tron
swej matki (królowej), gdzie zbudzi ponownie ojca. W tym dynamicznie odradzającym się
cyklu, proces kreacji odbywa się nieskończenie. Te karty sugerują gwałtowność oraz trwałość,
ale także reprezentują powrót energii poprzez reabsorbcję.
WIELKIE ARKANA
Dwadzieścia dwie karty Wielkich Arkanów zostały opisane w numerycznym ciągu
rozpoczynającym się od 0. Głupiec aż do XXI. Świat.
0~Głupiec. Duch Eteru. Alef. Wół. Pluton. Słońce zwiastuje pogodny wiosenny
poranek. Złożony z dwóch części trójkąt, znajdujący się w prawym górnym rogu karty,
reprezentuje powietrze. Symbol Plutona pojawia się we mgle znajdującej się przed
mężczyzną. Głupiec stoi nad krawędzią przepaści, trzymając swój ziemski dobytek, ignorując
huczące fale oraz krokodyla z rozdziawioną paszczą. Głupiec trzyma w swojej prawej dłoni
różę radości, która oznacza całkowitą niewinność, a także trzyma on na smyczy dzikiego
wilka. Za nim kwitnie kwiat ciszy. Znaczenie wyższego poziomu tej karty sugeruje, że
całkowita niewinność Głupca trzyma wilka, co oznacza, że złość ziemskiej mądrości
trzymana jest w ryzach przez kompletną niewinność. ZNACZENIA: Pomysł. Myśl.
Wrażliwość. Ciało. Wieczne życie. Duchowość. Inicjatywa. Szaleństwo. Głupota.
ODWRÓCONA KARTA: Złe decyzje. Niezdecydowanie. Apatia. Wahanie.
I~Mag. Potężny czarownik. Bet. Dom. Symbol przedstawiający skrzydlaty herb
Merkurego pojawia się na górze karty. Wężopodobne stworzenia wypełzające spod herbu
przypominają te, które znajdują się na Kaduceuszu trzymanym przez promienistą postać
Merkurego na karcie po lewej stronie. Mag postrzegany jest jako komunikator z bogami oraz
osoba przechowująca wiedzę, którą chętnie się dzieli, podobnie jak Merkury, który w
mitologii jest skrzydlatym posłańcem bogów. Z tego powodu Mag poprzez swoje działania
oraz okazywanie woli może doprowadzić do połączenia świata świętości, intelektu oraz
fizyczności. Poprzez inteligencję zradza się idea o Bogu, a dzięki sile woli udaje się wykonać
dobre prace natury. Ołtarz u jego stóp zawiera symbole czterech kolorów: Miecze, Buławy
(reprezentowane poprzez sztylet), Kielichy oraz znak pentagramu umieszczony na książce.
Strona
promieniować przed Magiem. ZNACZENIA: Mądrość. Umiejętność. Dostosowanie się.
10
Znajduje się tam także płonąca świeca i trójkątny symbol Ziemi. Obraz Merkurego wydaje się
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Oryginalność. Pewność siebie. ODWRÓCONA KARTA: Niepewność. Niezdolność. Słaba
wola.
II~Arcykapłanka. Księżniczka Srebrnej Gwiazdy. Gimel. Wielbłąd. Księżyc
pojawia się nad postacią Izydy, Wiecznej Dziewicy. Skąpana jest w najczystszym żeńskim
świetle Księżyca; to samo światło służy jako woalka, która zakrywa Księżyc; to samo światło,
które służy jako woalka do ukrycia Wiecznego Ducha. Arcykapłanka trzyma na kolanach
książkę częściowo przykrytą płaszczem, który zna prawdę o woalce żeńskiego światła. Na
piersi trzyma lirę - prawo Artemis, gdyż ona też jest Łowczynią i tak jak Diana poluję poprzez
zauroczenie. Ta karta rządzi drogą wielbłąda, który prowadzi z Keter do Tiphareth na
Drzewie Życia. Ta sama droga biegnie pomiędzy dwiema kolumnami znajdującymi się obok
tronu, na którym godnie zasiada Arcykapłanka. Arcykapłanka kontroluje energię życia
przepływającą między kolumnami ze spiralnymi wierzchołkami. Na dole karty znajdują się
dwie duże kule. Niektórzy badacze postrzegają usadowioną na karcie postać jako słynną i
kontrowersyjną papieżycę Joannę, która rzekomo zrezygnowała z pełnienia funkcji w połowie
dziewiątego wieku. ZNACZENIA: Zmiana. Przebudowa. Wahania. Mądrość. Sprawiedliwy
osąd. Zdrowy rozsądek.
ODWRÓCONA KARTA: Ignorancja. Krótkowzroczność. Brak
zrozumienia.
III~Cesarzowa. Córka Potężnych. Dalet. Drzwi. Znak Wenus pojawia się nad
Cesarzową i znakiem Wagi (rządzonym przez Wenus) na szczycie karty. Cesarzowa to grecka
postać Afrodyty – Urania. Wirujące płomienie u jej boku symbolizują jej narodziny z wody.
Dwanaście gwiazd nad głową reprezentuje znaki zodiaku, które ją otaczają. W ręku trzyma
diamentowe berło. Cesarzowa ma skrzydła i odziana jest w Słońce. Cesarzowa stanowi punkt
centralny Cesarza. U jej stóp znajduje się czarny orzeł, który stanowi przeciwieństwo
alchemicznego orła z kolejnej karty. Nad orłem, na kolanach Cesarzowej, znajduje się
odwrócony sierp Księżyca. ZNACZENIA: Piękno. Szczęście. Przyjemność. Sukces.
Działanie. Rozwój. Luksus. ODWRÓCONA KARTA: Brak zainteresowania. Bezczynność.
Niezdecydowanie. Brak koncentracji.
IV~Cesarz. Syn Poranka. Heh. Okno. Pod lewą stopą Cesarza znajduje się pszczoła
- alchemiczny odpowiednik barana. Głowy dwóch dzikich himalajskich baranów (jedna na
górze z lewej strony, a druga na środku z prawej) odnoszą się do znaku Barana znajdującego
się po prawej stronie karty. Orzeł i flaga w połączeniu sugerują zdobywcę oraz ideę autorytetu.
karty z lewej strony kula, na której widnieje grecki krzyż, oznacza, że energia dopłynęła
szczęśliwie do celu oraz że rząd bądź władza rządu została solidnie osadzona. ZNACZENIA:
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
utożsamiają moc, a także nagłe, przypadkowe i gwałtowne działania. Znajdująca się na dole
11
Nadprzyrodzone moce sugerują znajdujące się na górze karty ciała niebieskie, które
Wojna. Podbój. Zwycięstwo. Konflikt. Ziemska moc. Ambicja. ODWRÓCONA KARTA:
Nieskuteczność. Niedojrzałość. Brak siły.
V~Arcykapłan. Mag Wiecznego Bóstwa. Vau. Pazur. Usadowiona na karcie postać
nosi papieską tiarę. Słoń ma naturę Byka i symbolizuję siłę podstaw Arcykapłana. Figura o
kształcie gwiazdy na górze karty to monogram Hermetycznej Prawdy, a także
odzwierciedlenie pieczęci makrokosmosu. Ów diagram to tak naprawdę dwa trójkąty
składające się na sześcioramienną gwiazdę - pieczęć Salomona oraz gwiazdę Dawida.
Pentagram po prawej to pieczęć mikrokosmosu – mikrokosmos to odbicie makrokosmosu.
Mikrokosmos to człowiek i jego wola; jest odbiciem Wszechświata, czyli makrokosmosu.
Arcykapłan trzyma w ręku trójkulistą różdżkę filozoficzną, która reprezentuje konkretną
wiedzę niezbędną do wszelkich działań magicznych, która łączy mikrokosmos z
makrokosmosem. Każdy pierścień różdżki wskazuje także na jedno trzech bóstw: Izydę,
Ozyrysa i Horusa. Prawą ręką Arcykapłan kreśli znak okultystycznej mądrości. Symbol na
dole karty to rogaty znak Byka. ZNACZENIA: Święta mądrość. Objawienie. Rytualizm.
Nauczanie. Wyjaśnienie. Dobroć. Nieśmiałość. ODWRÓCONA KARTA: Głupie działanie.
Przesadna dobroć. Niekonwencjonalność. Delikatność. Podatność.
VI~Kochankowie. Dzieci Boskiego Głosu. Zain. Miecz. Przedstawiona na karcie
Andromeda uwiązana jest łańcuchem do skały i zastraszana przez smoka wynurzającego się z
morza stagnacji. Perseusz szybko dobywa miecza, by obronić ją przed smokiem. Po prawej
górnej stronie karty znajduje się symbol Bliźniąt. Ważne jest, by przestudiować tę kartę razem
z kartą XIV: Umiarkowanie (Strzelec). Karta Kochankowie odnosi się także do Strzelca –
stąd łuk i strzała pośrodku górnej części karty. Mimo że Kochankowie i Umiarkowanie to
karty przeciwne, to są bardzo blisko i silnie ze sobą połączone. ZNACZENIA: Inspiracja.
Motywacja. Miłość. Piękno. Działanie. Impuls. Harmonia. ODWRÓCONA KARTA:
Separacja. Frustracja w miłości i małżeństwie. Niezdany egzamin.
VII~Rydwan. Pan Triumfu Światła. Czet. Płot. Na górze karty znajduje się symbol
Raka, a na dole pomiędzy sfinksami znaleźć można symbol kraba. Strój woźnicy wykonany
jest z kolczugi oraz stali, co chroni podobnie jak pancerz kraba. Cztery filary sięgają nieba
Binah, a dziesięć gwiazd reprezentuje gwiazdy Assiah – materialnego świata. Koła rydwanu
to energia Gewura. Na środku karty znajduje się Święty Graal. Karta przedstawia rydwan
Hermesa ciągnięty przez dwa sfinksy: Jachina – symbolizującego miłość, oraz Boaza –
reprezentuje równowagę. Postać ukoronowanego Hermesa, stojącego w swoim Rydwanie,
kontroluje za pomocą magicznego miecza i różdżki moce dobra i zła, dzięki temu zachowując
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
kontrolą. Samuel prowadzi Jachina, a Anael Boaza. Rydwan nie porusza się, gdyż ta karta
12
symbolizującego moc. Razem te dwa sfinksy symbolizują miłość i moc trzymaną pod
stan absolutnej równowagi. ZNACZENIA: Triumf. Zwycięstwo. Wytrwałość. Zdrowie.
Sukces, ale tymczasowy. Możliwa podróż. ODWRÓCONA KARTA: Brak sukcesu. Porażka.
Stracić coś w ostatniej chwili, co było w zasięgu ręki.
VIII~Siła. Córka Płonącego Miecza. Tet. Wąż. Symbol Lwa pojawia się na górze
karty po prawej strony nad różą o pięciu płatkach, która oznacza piąty znak Zodiaku. Żeńska
postać Siły reprezentuje władzę wyższości nad niższością. Jej stopy mocno stoją na ziemi, a
ona sama kontroluje lwa w sposób podobny do tego, w jaki dusza trzyma na wodzy swoje
pragnienia. Lew to ognisty znak, a Siła przedstawiona jest z kielichem wypełnionym
płomieniem w prawej ręce. Widać tu radość wyćwiczonej siły, pokazująca całkowitą swobodę,
samokontrolę. Karta także przedstawia lwa na tarczy siły – jego znaczenie to zachowanie siły
i energii. ZNACZENIA: Siła. Męstwo. Odwaga. Moc. Kontrola. ODWRÓCONA KARTA:
Słabość. Małostkowość. Nieudolność. Choroba.
IX~Pustelnik. Mag Głosu Światła. Jod. Ręka. Magiczna lampa pojawia się nad
samotną postacią odzianą w płaszcz z kapturem. Lampa pali się bez knota czy nafty. Zapalona
jest jedynie dzięki luksowi uniwersalnego płynnego czynnika. Pomimo braku nafty promienie
światła rozchodzą się we wszystkich kierunkach. Twarz, która płonie w złotym trójkącie, jest
symbolem urodzajności tego, co nieskończone i wieczne. Na dole karty znajduje się
kosmiczne jajo oraz źdźbło pszenicy, uśpione przez lata, ale łatwe do rozbudzenia w
odpowiednim czasie. Za Pustelnikiem znajduje się wielka roślina z nasionkiem na czubku.
Wąż, leniwie owinięty o symbole Panny i Merkurego (planeta rządząca Panną), także jest
gotów powstać do życia. ZNACZENIA: Poszukiwana mądrość. Wiedza. Boska inspiracja.
Porada. Wewnętrzna siła. ODWRÓCONA KARTA: Nieostrożność. Pośpiech. Pochopność.
Przedwczesność.
X~Koło Fortuny. Władca Sił Życia. Kaf. Dłoń. Koło wszystkiego, co żyje, góruje
nad uzbrojonym w miecz egipskim sfinksem. Litery TARO[T] pojawiają się z czterech stron
koła, a także tworzą słowo ROTA (koło). Znak na środku koła to pieczęć Ezekiela, zaś
symbol Jowisza znajduje się na poduszce na dole. Litera Kaf oznacza „dłoń” tego, czyją
przyszłość się odczytuje. ZNACZENIA: Powodzenie. Szczęście. Przeznaczenie. Los.
ODWRÓCONA KARTA: Porażka. Nieszczęście. Przerwany ciąg.
XI~Sprawiedliwość. Córka Pana Prawdy. Lamed. Kij na woły. Znakiem Wagi na
górze karty rządzi Wenus, której symbol znajduje się z lewej strony wagi. Saturn w Wadze
część karty przedstawia podwójny symbol yin i yang bądź biel i czerń. Kule w obu rogach
karty także reprezentują równowagę; są w połowie jasne i w połowie ciemne, co sugeruje
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
trzyma je w górze, a wielki miecz leżący u jej stóp wskazuje na to, jak jest ona ważna. Dolna
13
jest wysoko i równoważy szale po prawej stronie. Postać Sprawiedliwości w geście triumfu
równowagę między tym, co pozytywne, a tym, co negatywne. ZNACZENIA: Równowaga.
Wieczna sprawiedliwość. Siła. Uczciwość. Słuszność. Dobre intencje. ODWRÓCONA
KARTA: Fanatyzm. Uprzedzenia. Fałszywe oskarżenia. Nietolerancja.
XII~Wisielec. Dziecko Wielkich Transformatorów. Nun. Ryba. Znak Skorpiona
pojawia się w górnej części karty po prawej stronie. Po lewej stronie Feniks odradza się z
żarzących popiołów. Śmierć to koścista postać z długą kosą, której metalowa końcówka żłobi
w czubku czaszki. Wąż odpoczywa na innej czaszce znajdujące się w dolnej części karty po
lewej stronie, zaś skorpion chodzi po stosie połamanych kości. Sam szkielet przetrwał
niszczycielską moc czasu i agresję natury, powoli pnąc się do góry. ZNACZENIA: Czas.
Mimowolna zmiana. Przemiana. Śmierć. Zniszczenie. ODWRÓCONA KARTA: Stagnacja.
Bezruch. Powolne zmiany.
XIV~Umiarkowanie. Córka Mediatorów. Podpora lub wsparcie. Ta karta jest
dopełnieniem Karty VI – Kochankowie. Znak Strzelca – strzała – pojawia się na górze karty
po lewej stronie oraz pod dyskiem na środku. Na górnym tle wybucha wulkan, a jego popioły
tworzą tęczę rozciągającą się ku Ziemi. Anioł okultystycznej mądrości w złotej koronie na
głowie wlewa białą kleistą substancję z kielicha do kotła. Kocioł ozdobiony lampartem
symbolizuje ogień. Ogień pali się obok wody, a woda gasi ogień. Dlatego ogień i woda łączą
się harmonijnie owiewane powolną cyrkulacją powietrza wywoływaną trzepotem skrzydeł
ptaków. Z lewej i prawej strony zbiornika znajdują się trójkątne symbole wody i ognia.
Małżeństwo ognia i wody, Szin oraz Qopa, utrzymywane jest dzięki mocy Saturna i skupione
dzięki Marsowi. Dlatego pojawia się znak Koziorożca rządzonego przez Saturna oraz
Skorpiona rządzonego przez Marsa. ZNACZENIA: Uświadomienie. Połączenie sił.
Umiarkowanie. Umiar. ODWRÓCONA KARTA: Niezgoda. Rozłam. Konflikt interesów.
Wrogość.
XV~Diabeł. Pan Bram Materii. Ajin. Oko. Na piedestale zasiada surowa postać
Pana: z owłosionym cielskiem, głową kozy, skrzydłami nietoperza, kolczastą koroną oraz
płonącą pochodnią. Jego herb to uskrzydlony dysk słoneczny. Pentagram w jego centrum jest
odwrócony, co sugeruje mroczne moce. Przykute do piedestału są dwa demony o postaci
kobiety i mężczyzny – pół ludzie, pół zwierzęta. U dołu piedestału znajduje się znak
Koziorożca. Symbol Saturna (władcy Koziorożca) jest u góry po lewej stronie. Ognista
różdżka to energia Marsa. ZNACZENIA: Siła materialna. Materialne pokusy. Subordynacja.
kompletnego zniszczenia i tworzy miejsce dla ujawnienia się nowych form. Po obu stronach
wieży znajduje się zarys Drzewa Życia – z lewej czarna sefira, z prawej biała, co sugeruje
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
XVI~Wieża. Pan Gospodarzy Potęgi. Pe. Usta. Uderzenie pioruna doprowadza do
14
Niewola. Spustoszenie. ODWRÓCONA: Wyzwolenie z niewoli. Ulga. Rozwód.
szeroki zakres, jaki ta karta obejmuje. Symbol Marsa pojawia się z lewej strony na górze
karty. ZNACZENIA: Ambicja. Walka. Wojna. Odwaga. Zniszczenie i ruina. Zmiana.
Załamanie wiary. ODWRÓCONA KARTA: Trwający ucisk. Kultywacja starych nawyków.
Wpędzenie w pułapkę.
XVII~Gwiazda. Córka Firmamentu. Tzaddi. Haczyk. Siedmioramienna gwiazda
Wenus, otoczona przez kolejnych siedem siedmioramiennych gwiazd, świeci nad wodami
Wodnika. Małe gwiazdy jawią się jako symbole świętych planet. Każda sefira Drzewa Życia
pojawia się w formie białoczarnych poćwiartowanych dysków reprezentujących dzienne i
nocne godziny. Dzięki nim można wybrać najbardziej odpowiednią porę na ukończenie pracy.
Gołąb Hermesa wznosi się bez trudu nad Drzewem Wiedzy, składając obietnicę całkowitego
osiągnięcia. Przed gołębiem znajduje się matematyczna koncepcja kształtu wszechświata.
Kobieta wylewa eteryczną wodę ze złotego kielicha oraz płyn nieśmiertelności ze srebrnego.
ZNACZENIA: Nadzieja. Marzenia. Wiara. Nieoczekiwana pomoc. Obiecująca okazja.
ODWRÓCONA KARTA: Niespełnione nadzieje. Rozczarowanie. Pesymizm. Pech.
XVIII~Księżyc. Władca Przypływów i Odpływów. Kof. Tył głowy. Znak Ryb w
górnej części karty ukazany został przez Księżyc w pełni. Od Księżyca emanuje szesnaście
głównych i szesnaście drugorzędnych promieni, co daje razem trzydzieści-dwa czyli liczbę
dróg Sefer Jecira. Cztery złote joty opadają jak krople wody z Księżyca, ukazując jego moc
nad przypływami świata. Dwie wieże reprezentują przejście do Zmartwychwstania. Wieże
pilnują psy, szakale należące do egipskiego psychopompa Anubisa – świadka zamętu i
niepokoju. Poniżej znajdują się wody nocy, wzburzone dzięki nieodpartemu wpływowi
Księżyca. Sugerują one ciemne ścieżki wypełnione ciężką pracą i wysiłkiem. Na środku karty
skrzydlaty skarabeusz podąża drogą wszystkich niebiańskich ciał, wschodząc na Wschodzie i
zachodząc na Zachodzie. Trzyma on dysk słoneczny przed i za sobą. ZNACZENIA:
Oszustwo. Pomyłka. Fałsz. Brak satysfakcji. Zmiana. ODWRÓCONA KARTA: Mało
znaczące pomyłki. Odkryte niewielkie oszustwo.
XIX~Słońce. Pan Ognia Świata. Resz. Głowa. Pod gorącym Słońcem dwoje dzieci
dziko pląsa, a między nimi oraz za nimi znajdują się róże. Kwiaty te symbolizują kwitnięcie
słonecznych wpływów. Tańczące syreny są młode, bezwstydne i niewinne. Słońce i jego
ciepło to korzystne źródło życia oraz to, co topi zlepione woskiem skrzydła ambicji i
ciekawości. Słońce świeci nad dziećmi. To Heru-Ra-Ha – Władca Nowego Aeonu.
XX~Sąd Ostateczny. Duch Pierwotnego Ognia. Szin. Ząb. Karta odnosi się do
żywiołowej drogi ognia. Brodaty anioł dmie w szofar, swój róg osądu i na jego dźwięk trzy
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
Nieszczęśliwość. Być może zerwane zaręczyny. Samotność.
15
ZNACZENIA: Chwała. Zysk. Bogactwo. Satysfakcja. Arogancja. ODWRÓCONA KARTA:
postacie wstają ze swoich grobów. W pełni wskrzeszona dusza wzlatuje w górę. U góry z
lewej strony znajduje się symbol Uranu. ZNACZENIA: Ostateczna decyzja. Osąd. Wyrok.
Determinacja. Pokuta. Odmłodnienie. ODWRÓCONA KARTA: Nieudane stawienie czoła
faktom. Opóźnienie. Rozczarowanie.
XXI~Świat. Wielka Postać Nocy Czasu. Tau. Krzyż egipski. Ta karta jest
przypisana Saturnowi, którego znak pojawia się na dwugłowym orłem, a reprezentowany jest
przez dwa sierpy. Na tle karty Słońce, Księżyc i gwiazdy reprezentują wiecznie poszerzający i
zmieniający się wszechświat. Na środku karty po lewej stronie znajduje się symbol Byka. Po
prawej zaś widać znak Lwa. Człowiek na dole sugeruje Wodnika. Orzeł znaku Skorpiona na
górze dopełnia komplet czterech kerubicznych znaków. ZNACZENIA: Synteza. Świat.
Królestwo.
Doskonałość.
Rozpoznanie.
ODWRÓCONA
KARTA:
Nieudana
próba
wykonania zadania. Niedoskonałość.
MAŁE ARKANA
Znaki żywiołów na górze wszystkich Kart Dworskich pochodzą od tego, co rządzi kartą, i
oferują ważne wskazówki dotyczące znaczenia karty.
BUŁAWY – KARTY DWORSKIE
Rycerz Buław. Władca Płomieni i Błyskawic. Symbole ognia pojawiają się na górze karty po
obu stronach jej nazwy. Stąd Ogień Ognia. Skrzydlaty wojownik dosiada czarnego konia o płomiennej
grzywie i ogonie. Nakrycie głowy jeźdźca ma skrzydła – Galijski hełm, a mężczyzna ma na sobie
Strzelca, a to wlicza także część gwiazdozbioru Herkulesa. ZNACZENIA: Szczodry. Porywczy.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
trzyma w prawej ręce. Karta rządzi od 20 stopni wzwyż Skorpiona do pierwszych dwóch dekan
16
luźny płaszcz. Symbole Skorpiona i Strzelca pojawiają się pod płonącą maczugą, którą wojownik
Wyjazd. Aktywny. Zażarty. ODWRÓCONA KARTA: Złośliwy. Okrutny. Uprzedzony. Brutalny.
Niezgoda.
Królowa Buław. Królowa Ognistych Tronów. Woda Ognia. Królowa z koroną na głowie, o
długich opadających włosach i rezolutnej twarzy siedzi na tronie otoczonym płomieniami. Jej prawa
ręka spoczywa na głowie lamparta. Trzyma ona długą różdżkę z bardzo ciężką kulą. Ta różdżka
przywodzi na myśl zagadki Bachusa. Symbole Ryb i Barana znajdują się poniżej kuli z różdżki. Karta
rządzi ostatnią dekaną Ryb do powyżej 20 stopni Barana, wliczając w to część Andromedy.
ZNACZENIA: Potrafiąca się dostosować. Stabilna siła. Przychylna. Potrafi być wyrozumiała, kiedy
tego chce. ODWRÓCONA KARTA: Mściwa. Zawzięta. Dominująca. Zwodnicza. Tyraniczna.
Król Buław. Książe z Rydwanu Ognia. Powietrzna część Ognia. Królewska postać w złotej
koronie, o białych skrzydłach zasiada w rydwanie ciągniętym przez lwa. Król odziany jest w pancerz i
trzyma różdżkę Feniksa od Drugiego Adepta czyli obiekt, który ma ogromną moc i energię. Pod
rydwanem znajdują się płomienie, a nad nim pojawia się herb z głową skrzydlatego lwa. Przed lwem
znajdują się symbole Raka i Lwa. Karta rządzi powyżej ostatniej dekany Raka aż do drugiej dekany
Lwa. ZNACZENIA: Szybki. Silny. Raczej gwałtowny. ODWRÓCONA KARTA: Nietolerancyjny.
Uprzedzony. Okrutny. Złośliwy. Szorstki.
Księżniczka Buław. Księżniczka Święcącego Płomienia. Ziemska część Ognia. Piękna, silna
kobieta o falujących włosach ubrana jest niczym Amazonka. Ma nagą pierś i odziana jest jedynie w
krótki kilt. Przepasana jest szerokim pasem z kolczugi. Na głowie ma hełm o korynckim kształcie z
kilkoma piórami. Na plecach narzucony płaszcz z tygrysiej skóry. Jej lewa ręka trzyma długą, zagiętą
różdżkę: szerszą na dole, gdzie umieszczona jest pieczęć. Na górze różdżki znajduje się duża róża. Na
górze karty widzimy głowę barana – część jej ołtarza – znajduje się po prawej stronie Księżniczki i jej
herbu: głowy skrzydlatego tygrysa. Wokół tańczą płomienie. Karta rządzi jednym kwadrantem części
wokół Bieguna Północnego. ZNACZENIA: Rządza zdobycia mocy. Entuzjazm. Zemsta. Potrafi być
wierna. ODWRÓCONA KARTA: Powierzchowna. Ostentacyjna. Okrucieństwo. Niestabilność.
Dominująca. Plotka.
KIELICHY~KARTY DWORSKIE
Rycerz Kielichów. Władca Fal i Wód. Ognista część Wody. Młody, skrzydlaty wojownik o
pofalowanych włosach jedzie na białym koniu. Jego herbem jest paw. Najaktywniejszą formą jednego
ze stygmatów wody jest mądrość, tak jak reprezentacja zjawiska fluorescencyjności. U stóp konia
znajdują się morskie wody. Krab, symbol Raka, wyłania się z kielicha. Pióra pawia oraz krab
pojawiają się także na dolnej części tarczy. Na jej górnej części znajduje się znak podobny do kraba.
Karta rządzi od dwudziestu stopni wzwyż Wodnika do 20 stopni Ryb, wliczają znaczną część
Wenusjański. Opieszały. Propozycja. ODWRÓCONA KARTA: Nieszczery. Zmysłowy. Leniwy.
Strona
Subtelność. Przebiegłość.
17
gwiazdozbioru Pegaza. ZNACZENIA: Elegancki. Poetycki. Pełen entuzjazmu, gdy podniecony.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Królowa Kielichów. Królowa Wodnych Tronów. Wodna część Wody. Atrakcyjna młoda
kobieta w koronie przechadza się pomiędzy lotosami Izydy oraz między potokami. Po jej prawej
stronie znajduje się ibis, a za nią jest kielich, z którego wyłania się rak reprezentujący znak zodiaku
Rak. Karta rządzi od 20 stopni Bliźniąt do 20 stopni Raka. Znaczenia: Pomysłowa. Poetycka.
Uprzejma.
Kokieteryjna.
Dobroduszna.
ODWRÓCONA
KARTA:
Możliwa
niemoralność.
Nieciągłość związana z honorem.
Król Kielichów. Książę w Wodnym Rydwanie. Powietrzna część Wody. Skrzydlata postać w
koronie zasiada w rydwanie ciągniętym przez orła. Pod rydwanem znajduje się spokojne jezioro.
Zbroja królewskiej postaci udekorowana jest piórami. W prawej dłoni króla znajduje się więdnący
lotos, zaś w lewej kielich z symbolem Wagi. Na górze, przed mężczyzną oraz orłem z rozpostartymi
skrzydłami znajduje się wąż. Karta rządzi od 20 stopni Wagi do 20 stopni Skorpiona. ZNACZENIA:
Subtelny. Gwałtowny. Przebiegły. Artystyczny. Dzika natura pomimo pozornego spokoju. Potężny.
ODWRÓCONA KARTA: Okrutny. Intensywnie zły. Artystyczny temperament. Przebiegły w
kontaktach.
Księżniczka Kielichów. Księżniczka Pałacu Powodzi. Ziemska część Wody. Piękna postać,
podobnie odziana co Księżniczka Buław, stoi pośrodku wzburzonego morza i pieniących się fal. W
pobliżu znajduje się duży delfin, dwa łabędzie oraz żółw. Królewski delfin reprezentuje moc
tworzenia. Łabędzie pochodzą z filozofii orientu, sugerując Aum – symbol nieskończonego procesu
tworzenia. W filozofii indyjskiej żółw wspiera słonia, na którego plecach znajduje się cały
Wszechświat. Karta rządzi kwadrantem niebios wokół Bieguna Północnego. ZNACZENIA: Słodycz.
Poezja. Delikatność. Refleksyjna. Miła. Marzycielska wyobraźnia. ODWRÓCONA KARTA:
Pochlebca. Samolubna. Luksus. Dewiacja.
MIECZE~KARTY DWORSKIE
Rycerz Mieczy. Władca Wiatrów i Bryz. Ognista część Wiatru. Skrzydlaty wojownik dosiada
pięknego wierzchowca. Herb wojownika przedstawia sześcioramienną gwiazdę. Mężczyzna trzyma w
ręku miecz. Skrzydlata gwiazda przypomina te, które znajdują się na głowach bliźniąt: Kastora i
Polideukesa (Castora i Polluksa) czyli Dioskurów (Bliźnięta), którymi częściowo Rycerz Mieczy
rządzi. U stóp konia znajdują się ciemne, kłębiące się chmury warstwowe. Karta rządzi od 20 stopni
Byka do 20 stopni Bliźniąt. ZNACZENIA: Aktywny. Mądry. Delikatny. Subtelny. Odważny.
Zawzięty. Mężny. Zdolny. Skierowany w stronę dominacji. ODWRÓCONA KARTA: Zwodniczy.
Tyraniczny. Przebiegły. Nieroztropność. Rozłam.
Królowa Mieczy. Królowa Tronów Powietrza. Wodna część Powietrza. Elegancka kobieta o
kręconych włosach stoi pomiędzy chmurami. Herb nad jej głową to kerubiczna głowa Powietrza. Za
Rządzi od 20 stopni Panny do 20 stopni Wagi. ZNACZENIA: Spostrzegawcza. Wnikliwa. Subtelna.
Strona
Szyba. Pewna siebie. Elegancka. ODWRÓCONA KARTA: Okrutna. Przebiegła. Cwana.
18
plecami ma ogromny miecz, a w prawej ręce trzyma za włosy niedawno ściętą głowę mężczyzny.
Nieodpowiedzialna. Małostkowa.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Król Mieczy. Książę w Rydwanie Wiatrów. Powietrzna część Powietrza. Król w koronie
siedzi w rydwanie ciągniętym przez wróżki. Na ich młodych czołach oraz różdżkach znajdują się
pentagramy. Król trzyma miecz i sierp. Za pomocą miecza rządzi, a za pomocą sierpa zabija. U dołu
rydwanu znajdują się szare chmury deszczowe bądź nimbusy. Nad królem znajduje się herb
przedstawiający anielską twarz ze skrzydłami motyla, na której czole narysowany został pentagram.
Karta rządzi od 20 stopni Koziorożca do 20 stopni Wodnika. ZNACZENIA: Pomysły. Myśli. Projekty.
Brak zaufania. Podejrzenie. Ostrożny. Opanowany, ale zdeterminowany. ODWRÓCONA KARTA:
Złośliwy. Spisek. Uparty. Szorstki. Powściągliwy. Nieodpowiedzialny. Sadystyczny.
Księżniczka Mieczy. Księżniczka Pędzących Wiatrów. Ziemska część Powietrza. Postać
Amazonki o kręconych włosach odziana jest w luźne ubrania. Posiada ona cechy charakterystyczne
dla Minerwy oraz Artemis. Stoi przed pustym ołtarzem, by pomścić jego profanację. W jednej ręce
znajduje się miecz, zaś druga dotyka ołtarza. Miecz wbiła w ziemię u swoich stóp – niebo i chmury są
wzburzone. Nad jej głową znajduje się herb Meduzy. Karta rządzi kwadrantem niebios wokół Bieguna
Północnego. ZNACZENIA: Mądrość. Siła. Przenikliwość. Intuicja. Czujność. Subtelność w sprawach
materialnych. Łaska. Bystrość. ODWRÓCONA KARTA: Frywolna. Przebiegła. Ujawniona jako
oszusta. Istnieje możliwość choroby.
PENTAKLE~KARTY DWORSKIE
Rycerz Pentakli. Władca Dziczy i Urodzajnych Ziem. Ognista część Ziemi. Wojownik ze
skrzydlatym hełmem dosiada konia przygotowanego do bitwy. Tarcza wojownika oraz berło
przedstawiają heksagram. Ziemia pod stopami konia zrodziła kukurydzę. Nad wojownikiem znajduje
się głowa skrzydlatego jelenia. Karta rządzi od powyżej 20 stopni Lwa do 20 stopni Panny.
ZNACZENIA: Ciężki. Pusty. Mozolny. Cierpliwy i mądry. Metodyczny. ODWRÓCONA KARTA:
Brak odwagi. Chciwy. Zazdrosny. Łapczywy. W zastoju.
Królowa Pentakli. Królowa Tronów Ziemi. Wodna część Ziemi. Piękna kobieta ukazana
została z profilu. Na głowie ma zdobiony bizantyjski hełm ze spiralą ślimaka oznaczającą
nieskończoną urodzajność ziemi. W ręce trzyma berło z wielkim sześcianem, trójwymiarowy
heksagram. W drugiej ręce trzyma złotą kulę. Wielka rogata głowa kozy znajduje się na kryształowej
kuli na dole karty, reprezentując płodną moc Wielkiego Dzieła. Tron Królowej jest bardzo duży,
wyłania się z ziemi i otaczają go bujne liście dębu. Karta rządzi od 20 stopni Strzelca do 20 stopni
Koziorożca. ZNACZENIA: Porywcza. Czarująca. Inteligentna. Nieśmiała. Miła. Melancholia.
Prawdomówna. Elegancka. Humorzasta. ODWRÓCONA KARTA: Niezdecydowana. Kapryśna.
Nierozsądna. Zmienna. Fałszywa pomyślność.
Król Pentakli. Książę w Rydwanie Ziemi. Powietrzna część Ziemi. Skrzydlata postać
ukazana jest za rydwanem ciągniętym przez byka. Ma zdobione okrycie głowy i trzyma skierowaną do
pięknych kwiatów, które oznaczają płodność. Herb króla to byk reprezentujący żywioł ziemi. Karta
rządzi od 20 stopni Barana do 20 stopni Byka. ZNACZENIA: Zwiększone dobro i/albo zło. Solidny.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
krzyżem na jego czubku oznaczającym ukończenie Wielkiego Dzieła. Pod rydwanem rośnie wiele
19
dołu kulę, sugerując plany związane z agrokulturą. W prawej dłoni mężczyzna trzyma okrągłe berło z
Charakter i inteligencja. Stabilny. Praktyczne wykorzystanie. Odpowiedzialny. ODWRÓCONA
KARTA: Zwierzęcy. Materialny. Głupota. Korupcja. Skąpstwo.
Księżniczka Pentakli. Księżniczka Rozbrzmiewających Echem Wzgórz. Ziemska część
Ziemi. Silna i piękna postać stoi za okrągłym pentaklem ziemi. W rękach trzyma berło zakończone
wielkim okrągłym dyskiem. Za nią narzucona jest głowa barana. Przed kobietą dziko rosną trawa i
roślinność. Karta rządzi czwartym kwadrantem nieba w pobliżu Bieguna Północnego Ekliptyki.
ZNACZENIA: Miła. Szczodra. Pilna. Żałosna. Głęboka koncentracja. Dobroczynna. Ostrożna.
Odważna. Wytrwała. ODWRÓCONA KARTA: Rozrzutna. Rozproszenie pomysłów. Marnotrawna.
Nierealistyczna.
BUŁAWY
As Buław. Pan Korzeni Mocy Ognia. Keter pojawia się w języku hebrajskim wewnątrz
symbolu ognia na górze karty po prawej stronie. Anielska ręka wyłania się z chmur, chwytając ciężką,
drewnianą maczugę. Całość to wielka płonąca pochodnia. ZNACZENIA: Moc. Siła. Pośpiech. Wigor.
Energia. Zysk. ODWRÓCONA KARTA: Falstart. Udręka. Unieważnienie.
Dwójka Buław. Pan Dominium. Hebrajskie imiona rządzących aniołów: Vehuel i Denejal
pojawiają się po prawej i lewej stronie. Ręka trzyma dwie skrzyżowane różdżki. Z punktu złączenia
wydobywają się płomienie. Każda z różdżek zakończona jest głową barana odpowiadającą znakowi
zodiaku Baran oraz globem ze strzałą skierowaną ku dołowi i reprezentującą Marsa. Dwie małe
różdżki na górze i dole karty wypuszczają płomienie. Symbole Barana oraz Marsa pojawiają się w
górnej i dolnej części karty. Ta karta zawiera pierwszą dekanę Barana rządzoną przez Marsa, dlatego
Mars w Baranie, 1 – 10 stopni. ZNACZENIA: Siła. Dominacja. Harmonia rządzenia. Sprawiedliwość.
Porywczość. Odwaga. Bezwstydność. Zemsta. Niepokój. ODWRÓCONA KARTA: Wzburzenie.
Inteligentne wycofanie się. Smutek. Kłopoty.
Trójka Buław. Pan Dowiedzionej Siły. Ręka sięgająca zza ciężkich chmur trzyma na środku
trzy różdżki: dwie skrzyżowane i jedną prosto. Płomienie emanują ze złączenia oraz z obu stron
niczym ogromne filary. Środkowa różdżka zakończona jest Słońcem, zaś głowa barana, reprezentująca
znak zodiaku Baran, znajduje się na dole. Ukazane są również symbole Słońca i Barana. Ta karta
zawiera drugą dekanę Barana rządzoną przez Słońce, stąd Słońce w Baranie, 10 – 20 stopni.
Aniołowie Hehasjasz i Aamamiasz zapisani są po hebrajsku z lewej i prawej strony. ZNACZENIA:
Dowiedziona moc. Siła. Przenikliwość. Zrozumienie nadziei. Dopełnienie. Sukces. Szlachetność.
Bogactwo. Potęga. ODWRÓCONA KARTA: Zarozumialstwo. Wulgarność. Nieposłuszeństwo. Upór.
Zdradzieckość.
Czwórka Buław. Pan Udoskonalonego Dzieła. Dwie ręce wystające z chmur po obu stronach
płomienie. U góry oraz u dołu znajdują się małe płonące różdżki, które stykają się w ognistych
punktach. Symbole Wenus i Barana pojawiają się w górnej, centralnej części karty oraz w dolnych jej
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
głowami baranów, zaś dwie wewnętrzne głowami łabędzi. Z miejsca skrzyżowania wydobywają się
20
karty trzymają na środku cztery skrzyżowane różdżki. Dwie zewnętrzne różdżki zakończone są
brzegach. Cztery różdżki odnoszą się do trzeciej dekany Barana rządzonej przez Wenus, stąd Wenus
w Baranie, 20 – 30 stopni. Aniołowie Nanael i Nitael zapisani są w języku hebrajskim z lewej i prawej
strony karty. ZNACZENIA: Udoskonalenie. Odpoczynek po pracy. Ukończenie. Subtelność. Bystrość.
Piękno. Romans. Radość. Sukces. ODWRÓCONA KARTA: Niepokój. Nieprzygotowanie.
Nieodpowiedzialność. Pośpiech. Nieszczerość. Niepewność.
Piątka Buław. Pan Konfliktów. Pięć różdżek przecina się wzajemnie. Z punktu przecięcia
wydobywają się płomienie. Symbole Saturna i Lwa pojawiają się w centralnej części karty, a także na
górze i dole. Dwie z przecinających się różdżek zakończone są głowami lwów: jeden agresywny,
drugi bezrozumny – sugerując konflikt. Pozostałe dwie skrzyżowane różdżki mają sierpy. Dwa węże
spełzają ze skrzydlatego dysku słonecznego pionowej różdżki i owijają kosy, co reprezentuje Saturna.
Na dole karty dwie różdżki są głowami krokodyli, co również symbolizuje Saturna. Dwie różdżki
mają małe kule, a środkowa różdżka Mniejszych Adeptów Zelatorskich Złotego Brzasku ma strzałę.
Płonące końce dwóch różdżek na dole karty są do siebie odwrócone. Saturn nie jest tutaj dobrze
ułożony. Owa zimna, oschła natura nie pasuje do płomiennej, królewskiej natury Lwa, dlatego właśnie
ta karta nosi nazwę Pana Konfliktów. Piątka buław odnosi się do pierwszej dekany Lwa, którym
rządzi Saturn, stąd Saturn w Lwie 1-10 stopni. Aniołowie Vehaviah oraz Yelayel. ZNACZENIA:
Konflikt. Współzawodnictwo. Walka. Spór. Śmiałość. Nieostrożność. Okrucieństwo. Przemoc.
ODWRÓCONA KARTA: Rządza. Pragnienie. Oszustwo. Złożoność.
Szóstka Buław. Pan Zwycięstwa. Dwie ręce trzymają sześć skrzyżowanych różdżek.
Płomienie wydobywają się z punktu złączenia. Na czubkach dwóch różdżek znajdują się orle głowy
reprezentujące Jowisza. Na pozostałych znajdują się strzały i skrzydła wystające z kwiatów. Na górze
znajdują się dwie małe różdżki ze skierowanymi ku sobie płomieniami, zaś dolne płonące dwie
różdżki odwrócone są od siebie (Wszystkie te różdżki używane były przez Tajemniczy Zakon Złotego
Brzasku). Na środku karty, bliżej dołu znajdują się płomienie wyłaniające się z chmur. Symbole
Jowisza i Lwa pojawiają się na górze i dole karty. Jowisz w Lwie 10 – 20 stopni. Aniołowie Saitel
oraz Olmiah. ZNACZENIA: Zwycięstwo po walce. Podbój. Triumf. Sukces za pomocą energii oraz
przemysłu. Nieposłuszeństwo. Duma i bogactwa. ODWRÓCONA KARTA: Opóźnienie. Strach.
Obawa.
Siódemka Buław. Pan Odwagi. Siedem różdżek pojawia się na tej karcie. Sześć różdżek się
ze sobą splata. Różdżka znajdująca się na środku w górnej części karty posiada skrzydlaty dysk
słoneczny i dwa węże na górze, a na dole znajduje się kula ze strzałą oznaczająca Marsa. Skrzyżowane
różdżki zakończone są lingami i kwiatami. Znajdujące się na dole dwóch różdżek ogony lwów
reprezentują zodiakalnego Lwa. Płomienie wydobywają się z punktu przecięcia różdżek. Poniżej i
powyżej różdżek znajdują się symbole Marsa i Lwa. Mars w Lwie 20 – 30 stopni. Aniołowie
Ósemka Buław. Pan Szybkości. Cztery anielskie ręce wyłaniają się zza chmur: każda trzyma
po dwie różdżki. Płomienie wydobywają się z różnych miejsc, w których się one krzyżują. Różdżki ze
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
ODWRÓCONA KARTA: Przeszkody. Ignorancja. Pretensje. Spór. Pogróżki. Małe zwycięstwa.
21
Mahashiah i Lelahel. ZNACZENIA: Zwycięstwo. Męstwo. Przewaga. Zysk. Pokonanie przeciwieństw.
strzałami odnoszą się do Strzelca. Na środku w górnej oraz dolnej części karty znajdują się symbole
Merkurego i Strzelca. Dwie małe różdżki, odseparowane i płonące, również pojawiają się na górze i
dole karty. Ta karta odnosi się do pierwszej dekany Strzelca rządzonego przez Merkurego, stąd
Merkury w Strzelcu, 1 – 10 stopni. Aniołowie: Nithahiah i Haayah. ZNACZENIA: Nadmierna siła.
Gwałtowny pośpiech. Przemoc. Szybkość. Odwaga. Śmiałość. Wolność. Działania wojenne. Przemoc.
Miłość do otwartych przestrzeni. Sporty uprawiane na zewnątrz. Szczodrość. ODWRÓCONA
KARTA: Elokwencja. Brak zaufania. Chciwość. Nieposłuszeństwo. Kradzież. Opresja. Spór.
Zazdrość.
Dziewiątka Buław. Pan Wielkiej Siły. Osiem skrzyżowanych ze sobą różdżek znajduje się na
tle jednej wyprostowanej. Czubki różdżek udekorowane są czaszkami ptaków, grotami strzał,
Słońcami i kwiatami. Słońca sugerują ogromną siłę tej karty. Zakończenia różdżek posiadają haki,
dyski, pióra ze strzał oraz węże. Powyżej i poniżej różdżek znajduje się symbol Strzelca. Księżyc w
Strzelcu, 10 – 20 stopni. Aniołowie: Yirthiel i Sahiah. ZNACZENIA: Olbrzymia moc. Niezachwiana
siła. Herkulesowa siła. Wielki sukces. Konflikt i energia. Zwycięstwo poprzedzone obawami i lękiem.
Zdrowie.
Dobra
regeneracja.
Nieustępliwość.
Przywiązanie
do
wyglądu
zewnętrznego.
ODWRÓCONA KARTA: Zawziętość. Nieszczęście. Opóźnienie. Zniszczenie.
Dziesiątka Buław. Pan Prześladowań. Dwóm wielkim, pionowo ułożonym różdżkom
towarzyszy osiem skrzyżowanych. Na tej karcie miejsca skrzyżowań są równo ułożone. Z nich
wydobywają się płomienie. Osiem skrzyżowanych różdżek zawiera strzały na czubku, a na
zakończeniach dyski. Dwie proste różdżki zakończone są równo oddzielonymi od siebie dyskami, a na
dole znajdują się kosy reprezentujące Saturna. Symbole Saturna i Strzelca - oba płonące, znajdują się
na górze i dole karty. Ta karta to ostatnia dekana Strzelca rządzona przez Saturna, stąd Saturn w
Strzelcu, 20 – 30 stopni. Aniołowie: Reyayel i Avamel. ZNACZENIA: Okrutna i przytłaczająca moc.
Zewnętrzny nacisk. Samolubne i materialne zakończenia. ODWRÓCONA KARTA: Okłamywanie.
Złośliwość. Pomówienie. Zazdrość. Uporczywość. Szybkość w czynieniu zła. Podstęp.
KIELICHY
As Kielichów. Pan Korzeni Mocy Wody. Symbol po prawej stronie na górze karty to Keter w
Wodzie. Promienista biała ręka anioła wyłania się z chmur i trzyma na dłoni wielki kielich, z którego
unosi się fontanna czystej i połyskującej wody. Natrysk opada na wszystkie strony do czystej,
spokojnej wody poniżej, gdzie rosną lotosy i lilie wodne. ZNACZENIA: Obfitość. Urodzaj.
Produktywność. Piękno. Przyjemność. Szczęście. Bogactwo. ODWRÓCONA KARTA: Zmiana.
Erozja w danych okolicznościach. Nieodwzajemniona miłość.
Dwójka Kielichów. Pan Miłości. Ręka w dolnej części karty trzyma w dłoni kwitnący kwiat
obu stronach karty pojawiają się symbole Wenus i Raka. Wenus w Raku 1 – 10 stopni. Tutaj rządzą
aniołowie Ayoel i Chabooyah. ZNACZENIA: Harmonia. Przyjemność. Radość. Miłość. Przyjaźń.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
kielichów, aż do przepełnienia. Dwa delfiny pływają pomiędzy strumieniami wody. Na górze i dole po
22
lotosu. Na górze karty kolejny lotos wypuszcza dwa potoki, z których woda opada do dwóch
Namiętność. ODWRÓCONA KARTA: Subtelność. Głupota. Rozproszenie. Strata. Niemądre
działanie. Rozłam.
Trójka Kielichów. Pan Obfitości. Z trzech kielichów wyłaniają się lotosy i lilie wodne.
Stróżki wody spływają z kwiatów do kielichów. Kwiaty na górze wlewają wodę do niższych
kielichów, a kwiaty na niższych kielichach wlewają wodę do kielichów znajdujących się u dołu karty
w trwającym procesie uzupełniania. Na górze i dole znajdują się symbole Merkurego i Raka. Merkury
w Raku, 10 – 20 stopni. Aniołowie Rahael i Yebomayah. ZNACZENIA: Obfitość. Sukces.
Przyjemność. Uzdrowienie. Postanowienie w sprawie problemu. Szczęście. Zmysłowość. Powodzenie.
Miłość. Zadowolenie. Dobroć. Nagroda. ODWRÓCONA KARTA: Nadmiar. Przesadna przyjemność.
Utrata prestiżu.
Czwórka Kielichów. Pan Połączonej Przyjemności. Na środku karty unosi się kwiat, z
którego do dwóch kielichów wylewa się woda. Zaś górne kielichy przelewają się do dwóch niżej
położonych kielichów, które z kolei nie przelewają się. Ze środka dwa liście przechodzą z prawej do
lewej, tworząc krzyż z liści i łodyg kwiatów. Wielki odwrócony sierp Księżyca pojawia się na górze,
natomiast symbol Raka znajduje się u góry i u dołu karty. Księżyc w Raku, 20 – 30 stopni. Aniołowie:
Hayayel i Mevamayah. ZNACZENIA: Sukces lub przyjemność dobiegają końca. Dobro ze złem.
Okres stagnacji w okresie szczęścia. Szybkość. Polowanie. Łowy. Nabytek wskutek sporu.
Niesprawiedliwość. ODWRÓCONA KARTA: Nowe podejście do starych problemów.
Nowe
wydarzenia i możliwości.
Piątka Kielichów. Pan Zatracenia w Przyjemności. Pięć pustych kielichów otacza wielki
odwrócony pentakl na środku karty, sugerując stratę. Na dole karty znajdują się opadnięte płatki
wodnej lilii. Mimo że łodygi lotosu wspinają się miedzy kielichami niczym fontanna, to z żadnego z
kielichów nie wylewa się woda. Na górze i dole karty mamy symbole Marsa i Skorpiona. Karta
zawiera pierwszą dekanę Skorpiona rządzoną przez Marsa, stąd Mars w Skorpionie 1 – 10 stopni.
Aniołowie: Livoyah i Pehilyah. ZNACZENIA: Śmierć bądź koniec przyjemności. Częściowa strata.
Rozczarowanie. Cierpienie. Zdrada. Smutek. Oszustwo. Zła wola. Oszczerstwo. ODWRÓCONA
KARTA: Dobroczynność. Nadzieja. Dobroć. Nowe przymierze.
Szóstka Kielichów. Pan Przyjemności. Sześć kwiatów unosi się na środku karty, a każdy z
nich pochyla się nad jednym z kielichów. Łodygi kwiatów są ze sobą bezładnie splecione. Ręka ściska
wszystkie łodygi oraz cztery wielkie liście. Z każdego kwiatu połyskująca woda przelewa się do
kielichów, ale mimo to kielichy te nigdy się nie napełniają. Na górze i dole karty znajdują się symbole
Słońca i Skorpiona. Słońce w Skorpionie, 10 – 20 stopni. Aniołowie: Nelokhiel oraz Yeyayel.
ZNACZENIA: Rywalizacja. Przyjemność. Wspomnienia. Nostalgia. Stały zysk. ODWRÓCONA
KARTA:
Konflikt wywołany
nieuzasadnioną pewnością siebie i
próżnością.
Arogancja.
łodygi lotosu, które unoszą się z środka niżej położonego kielicha. Za wyjątkiem tego kielicha, każdy
inny zawieszony jest na opadającym kwiecie lotosu, ale nawet kropla wody nie spływa i kielichy
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
Siódemka Kielichów. Pan Iluzorycznego Sukcesu. Ręka wyłaniająca się z chmur trzyma
23
Niewdzięczność.
wydają się być puste. Wenus w Skorpionie, 20 – 30 stopni. Aniołowie: Melchel i Chahaviah.
ZNACZENIA:
Fantazja.
Pobożne
życzenie.
Oszustwo
w
chwili
pozornego
zwycięstwa.
Zneutralizowane zwycięstwo. Iluzoryczny sukces. Kłamstwo. Niespełnione obietnice. Pijaństwo.
Przemoc wobec kobiet. Samolubna rozpusta. Oszustwo w miłości i przyjaźni. Sukces często
osiągnięty, ale nie podtrzymany. ODWRÓCONA KARTA: Pożądanie. Żądza. Próżność. Gniew.
Ósemka Kielichów. Pan Porzuconego Sukcesu. Ręka trzyma trzy łodygi wodnych lilii.
Ukazane są dwie wodne lilie, które pochylają się nad środkowymi kielichami, przelewając do nich
wodę. Te dwa kielichy nie są jeszcze napełnione. Pozostałe kielichy są puste i porzucone. Na górze i
dole znajdują się symbole Saturna i Ryb. Ta karta reprezentuje pierwszą dekanę Ryb rządzoną przez
Saturna, stąd Saturn w Rybach, 1-10 stopni. Aniołowie: Vavaliah i Yelahiah. ZNACZENIA:
Tymczasowy sukces. Odrzucenie tego, co przed chwilą się zdobyło. Nic o trwałej wartości. Lenistwo
w sukcesie. Podróżowanie z miejsca na miejsce. Poszukiwanie bogactw. Niestabilność.
ODWRÓCONA KARTA: Szczęście. Wesołość. Radość.
Dziewiątka Kielichów. Pan Szczęścia Materialnego. Na dole karty z chmur wyłania się ręka,
która trzyma łodygi lotosu. Nad każdym kielichem unosi się kwiat, z którego wylewa się woda.
Wszystkie kielichy są pełne i przelewają się. Na górze i dole karty znajdują się symbole Jowisza i Ryb.
Jowisz w Rybach, 10 – 20 stopni. Aniołowie: Saliah i Ariel. ZNACZENIA: Pełne uświadomienie
sobie przyjemności i szczęścia. Samochwalstwo. Próżność. Zarozumiałość. Dużo mówi o sobie, ale
mimo tego jest dobry i miły. Wspaniałomyślność. Niełatwy do zaspokojenia małymi i ograniczonymi
pomysłami. Skłonny do złośliwości poprzez przesadne snucie przypuszczeń. Dobry. Szczodra, ale
niemądra natura. ODWRÓCONA KARTA: Błędy. Straty materialne. Niedoskonałości.
Dziesiąta Kielichów. Pan Udoskonalonego Sukcesu. Ręka na górze karty trzyma przechylony
kielich, którzy przelewa wodę do kielicha znajdującego się poniżej. Pojedynczy kwiat lotosu nakrywa
górny kielich oraz jest źródłem całej wody, która znajduje się na karcie. Wszystkie kielichy się
przelewają. Na górze i dole karty znajdują się symbole Marsa i Ryb. Karta reprezentuje trzecią dekanę
Ryb rządzoną przez Marsa, stąd Mars w Rybach, 20 – 30 stopni. Aniołowie: Aasliah i Mihal.
ZNACZENIA: Trwały sukces. Dom. Szczodrość. Dobrość. Szczęście inspirowane z góry.
Przyjemność. ODWRÓCONA KARTA: Rozproszenie. Rozpusta. Współczucie. Cisza. Bezmyślność.
Strata.
MIECZE
As Mieczy. Pan Korzeni Mocy Powietrza. Symbol po prawej stronie na górze karty, to Keter
w powietrzu. Wielka ręka wyłania się z chmur i trzyma rękojeść miecza, który podtrzymuje białą,
połyskującą niebiańską koronę. Po prawej znajduje się oliwna gałązka pokoju, a z lewej gałąź palmy
lecz odwrócona symbolizuje przywołanie demonicznych sił i staje się przerażającym symbolem zła.
ZNACZENIA: Przywołana moc dla dobra lub zła. Wirująca moc. Siła w obliczu problemów.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
w kontraście do naturalnej mocy. Uniesiona w górę przywołuje świętą koronę duchowej mądrości,
24
cierpienia. Sześć płomyków opada z czubka miecza. Symbolika tej karty sugeruje przywołującą moc
Potwierdzenie sprawiedliwości. Wielka determinacja. ODWRÓCONA KARTA: Porażka. Tyrania.
Zniszczenie. Samozniszczenie.
Dwójka Mieczy. Pan Przywróconego Pokoju. Dwa skrzyżowane miecze trzymane są przez
rękę wyłaniającą się z dolnych chmur. W punkcie przecięcia się mieczy znajduje się róża o pięciu
płatkach, z której emanuje dziesięć spiczastych promieni oraz mnóstwo mniejszych. Symbol Księżyca
pojawia się w pozycji horyzontalnej na górze i dole karty, sąsiadując z symbolem Wagi. Na górze i
dole karty znajdują się także po dwa sztylety, których szpice dotykają szpic i rękojeści wielkich
mieczy. Ta karta reprezentuje pierwszą dekanę Wagi rządzoną przez Księżyc, stąd Księżyc w Wadze,
1 – 10 stopni. To jest też karta Równonocy Jesiennej. Tu rządzą aniołowie: Yezalel i Mebahel.
ZNACZENIA: Siła w obliczu cierpienia. Przyjemność w następstwie bólu. Zrównoważona siła.
Sprzeczne cechy u tej samej natury. Poświęcenie i kłopoty. Przywrócony pokój. Rozejm.
Uporządkowanie różnic. Sprawiedliwość. Żal i współczucie dla tych, którzy mają kłopoty. Pomoc
słabym i uciemiężonym. Bezinteresowność. Tendencja do powtarzania
zniewag. Gadulstwo.
ODWRÓCONA KARTA: Dwulicowość. Fałsz. Wprowadzenie w błąd. Nielojalność.
Trójka Mieczy. Pan Smutku. Trzy ręce trzymają pionowo trzy miecze. Rękojeści
zewnętrznych dwóch mieczy są inne niż ta od miecza środkowego. Środkowy miecz z rękojeścią w
kształcie sierpa Księżyca przecina różę o pięciu płatkach, która widniała na wcześniejszej karcie w
miejscu przecinania się mieczy. Odcięte płatki opadają na ziemię. Na górze i dole znajdują się
symbole Saturna i Wagi. Saturn w Wadze. 10 – 20 stopni. Aniołowie: Herayel i Hoqmiah.
ZNACZENIA: Zamęt. Przeszkadzanie. Separacja. Nieobecność. Kłótnia. Sianie niezgody. Konflikt.
Figiel. Żal. Łzy. Radość ze złych przyjemności. Śpiew. Wierność w obietnicach. Szczerość w
transakcjach pieniężnych. Samolubstwo. Rozpusta, ale i czasem szczodrość. ODWRÓCONA
KARTA: Oszukańczość. Alienacja. Rozproszenie uwagi. Zamęt. Nieporządek. Pomyłka. Błąd.
Umysłowe niepokoje.
Czwórka Mieczy. Pan Odpoczynku po Walce. Dwie zaciśnięte pięści wyłaniają się z chmur
znajdujących się na dole karty. Pomiędzy pięściami znajdują się cztery miecze, które przecinają się w
jednym punkcie na środku, gdzie znajduje się róża o pięciu płatkach. Wokół róży emanują liczne
promienie, które służą za tarczę. Na górze znajdują się dwa małe sztylety, których końce się stykają, a
na dole są dwa sztylety, których rękojeści dotykają się. Symbole Jowisza i Wagi naniesione są na
rękojeści sztyletów. Ta karta reprezentuje ostatnią dekanę Wagi rządzoną przez Jowisza, stąd Jowisz
w Wadze: 20 – 30 stopni. Aniołowie: Laviah i Kelial. W tej karcie zostaje osiągnięte porozumienie,
wskutek czego Jowisz i Waga są w harmonii. Ze względu na ten rozejm ręce nie trzymają mieczy.
ZNACZENIA: Odpoczynek po walce i cierpieniu. Wytchnienie. Pokój po wojnie. Dostatek.
Złagodzenie niepokojów. Komfort. ODWRÓCONA KARTA: Brak wiedzy dotyczący tego, kiedy
wyjątkiem środkowego miecza, który posiada przeplataną rękojeść. Na mieczach, od lewej do prawej,
łabędź i gołąb odnoszą się do Wenus, a bażant i jastrząb do Wodnika. Na środku znajduje się obraz
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
Piątka Mieczy. Pan Porażek. Pięć mieczy stoi prosto, a ich rękojeści przypominają ptaki, za
25
przestać lub czy odpocząć. Powściągliwość. Aktywność.
mężczyzny, który odnosi się do Wodnika. Płatki róży, które w czwórce mieczy zostały przywrócone,
są teraz postrzępione i opadają. Spiczaste promienie są połamane i rozproszone. Na górze i dole karty
widoczne są symbole Wenus i Wodnika. Karta reprezentuje pierwszą dekanę Wodnika rządzoną przez
Wenus, stąd Wenus w Wodniku, 1 – 10 stopni. Aniołowie: Aniel i Chaamiah. ZNACZENIA: Walka
zakończona rozczarowaniem. Porażka. Przegrana. Niepokój. Kłopoty. Bieda. Chciwość. Żałoba po
zysku. Mozolność. Wzburzenie. Zła natura. Intrygant i plotkarz. Zawiść wobec pokoju i harmonii
panujących u innych. Okrutny, ale tchórzliwy. Niewdzięczność. Nieodpowiedzialność. Bystrość i
szybkość w myśleniu i mówieniu. Uczucie współczucia łatwo wzniecone, ale krótkotrwałe.
ODWRÓCONA KARTA: Niepewne spojrzenie może zmienić się w bardziej korzystne. Test słabości.
Szóstka Mieczy. Pan Zasłużonego Sukcesu. Dwie ręce trzymają po trzy skrzyżowane ze sobą
miecze. Na środku pojawia się róża, a jej dziesięć spiczastych promieni trzyma się prosto i silnie. Na
górze karty znajdują się symbole Merkurego i Wodnika podtrzymywane przez szpice dwóch krótkich
sztyletów. Te same symbole i sztylety pojawiają się na dole. Merkury w Wodniku, 10 – 20 stopni.
Aniołowie: Rehaayal i Yeyeziel. ZNACZENIA: Sukces po okresie niepokoju i kłopotach. Piętno.
Zarozumiały, ale czasem skromny. Zwierzchnictwo. Praca. Podróż. ODWRÓCONA KARTA: Impas.
Niechciana propozycja. Wyznanie.
Siódemka Mieczy. Pan Niestabilnego Wysiłku. Miecz na środku karty w górnej jej części jest
trzymany przez rękę znajdującą się na dole. Miecze są różnych typów i proporcji, co sugeruje
niestabilność. Końce wszystkich siedmiu mieczy dotykają się wzajemnie, a dwa najkrótsze miecze nie
do końca sięgają góry. Róża z poprzedniej karty tego koloru przebita jest przez środkowy miecz. Na
górze karty i na dyskach umiejscowionych u dołu dwóch największych mieczy znajdują się sierpy
Księżyca i symbole Wodnika. Księżyc w Wodniku, 20 – 30 stopni. Aniołowie: Michael i Hahihel.
ZNACZENIA: Częściowy sukces, poddanie się, kiedy zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki.
Skłonność do przegrywania poprzez zaniechanie starania. Miłość do dostatku. Zafascynowanie tym,
co na pokaz. Słabość do komplementów. ODWRÓCONA KARTA: Zniewagi. Nieposłuszeństwa.
Obserwowanie i szpiegowanie kogoś. Skłonność do zdradzania sekretów, nie zawsze umyślnie.
Niezdecydowanie. Nieodpowiedzialność. Kłótliwość.
Ósemka Mieczy. Pan Skróconej Mocy. Osiem pionowo ustawionych mieczy przecina się i
styka na górze karty. Ponownie pojawia się róża, tym razem ciemniejsza i w całości, a jedynie dwa jej
promienie - na górze z prawej i lewej strony - są zagięte. Dla każdego z ośmiu mieczy jest tu pierścień.
Moc na tej karcie jest skrócona, co dowodzą niedokończone pierścienie. Na górze i dole karty znajdują
się symbole Jowisza i Bliźniąt. Jowisz w Bliźniętach, 1 – 10 stopni. Aniołowie: Vemibael i Yehohel.
ZNACZENIA: Przesadna moc wykorzystana do zrobienia małych rzeczy. Zbyt wielkie przykładanie
uwagi do szczegółów kosztem zasad i ważniejszych elementów. Złośliwość. Małostkowość.
Bystrość. Przenikliwość. Samolubność bez silnego uczucia czułości. ODWRÓCONA KARTA:
Zdrada. Trud. Niepokój. Wypadek.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
nieporządkowi w innych. Impulsywność. Równa radość z dawania i otrzymywania. Szczodrość.
26
Apodyktyczność. Duża swoboda przy niektórych sprawach przeciwstawiona równie dużemu
Dziewiątka Mieczy. Pan Rozpaczy i Okrucieństwa. Dziewięć mieczy widnieje na karcie, a
osiem z nich jest całkowicie poszczerbionych. Te osiem mieczy przecina się – po cztery z każdej
strony, a dziewiąty miecz, największy i zagięty, wyłania się pionowo z dołu karty. Nawet rękojeść
tego miecza jest barbarzyńska w swojej ostrości. Znajdująca się na środku róża została przemieniona
w zniekształcony dysk posiadający dwanaście zdeformowanych promieni. Symbole Marsa i Bliźniąt
znajdują się na górze i dole karty. Mars w Bliźniętach, 10 – 20 stopni. Aniołowie: Aaaneval i
Mochayel. ZNACZENIA: Rozpacz. Okrucieństwo. Brak współczucia. Cierpienie. Potrzeba.
Poronienie. Strata. Niedola. Brzemię. Przygnębienie. Harówka. Wyrafinowanie i podstępność.
Kłamstwo. Nieszczerość. Oszczerstwo. Mimo to także posłuszność. Wierność wobec swojego stylu.
ODWRÓCONA KARTA: Cierpliwość. Bezinteresowność. Wątpliwości. Podejrzenie. Wstyd.
Nieśmiałość.
Dziesiątka Mieczy. Pan Ruiny. Osiem mieczy – cztery po każdej stronie – skierowane są w
innym kierunku niż na poprzedniej karcie. Rękojeści znajdują się teraz na zewnątrz, a szpice
skierowane są do środka i sześć z nich przechodzi nawet przez rękojeści przeciwnych mieczy. Miecze
są zniekształcone, co sugeruje całkowitą ruinę. Dwa środkowe miecze przecinają się w połowie i
wydają się być bez skazy. Pomimo braku róży – kwiatu czy pąka, to pozostałości po róży z
poprzedniej karty pojawiają się teraz w całkowitym rozkładzie. Symbol Słońca pojawia się na górze
karty, zaś symbol Bliźniąt na dole. Słońce w Bliźniętach, 20 – 30 stopni. Aniołowie: Dambayah i
Menqal. ZNACZENIA: Całkowity zamęt i porażka. Nieokiełznana walcząca sama ze sobą moc.
Wszystkie plany i projekty w ruinie. Pogarda. Nieposłuszeństwo i zuchwałość, ale mimo tego radość i
wesołość. Zadowolenie z burzenia cudzego szczęścia. Słabość do wielu nieprzynoszących korzyści
przemów i gadulstwa. ODWRÓCONA KARTA: Bystrość. Atrakcyjność. Czasami elokwentny.
Przynoszący korzyści. Poprawa.
PENTAKLE
As Pentakli. Pan Korzeni Mocy Ziemi. Symbol po prawej stronie na górze karty przedstawia
Keter w Ziemi. Wielka ręka trzyma dwie gałązki kwitnącej między palcami róży. Gałązki otaczają
wielki pentakl uformowany z pięciu koncentrycznych okręgów i dwunastu promieni. Znajdujący się
na środku okrąg jest biały i ma grecki krzyż. Ze środka emanuje dwanaście promieni, które plączą się
z koncentrycznymi okręgami i kończą na obwodach, tworząc razem coś na podobieństwo
astrologicznego obrazu niebios. Na górze, usadowiony na wielkim okręgu, znajduje się mniejszy
skrzydlaty okrąg przedstawiający wielki Maltański Krzyż. Na karcie znajdują się także cztery róże i
dwa pąki. ZNACZENIA: Materialność pod każdym względem, dobra i zła, i pewnym sensie
iluzoryczna. Perfekcja. Moc. Zysk materialny. Praca. Bogactwo. Zdobycie. ODWRÓCONA KARTA:
Prosperowanie pozbawione szczęścia. Źle wykorzystane bogactwo. Skorumpowanie.
dwoma dyskami. Liczba osiem sugeruje symbol nieskończoności. Na środku każdego dysku znajduje
się grecki krzyż, obracający się symbol. Na dole i górze karty znajdują się symbole Jowisza i
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
połączone są przez węża, który zjada swój ogon. Ręka trzyma węża w połowie, w miejscu między
27
Dwójka Pentakli. Pan Harmonijnej Zmiany. Dwa pentakle, podobne do tego na asie,
Koziorożca. Karta reprezentuje pierwszą dekanę Koziorożca rządzoną przez Jowisza, stąd Jowisz w
Koziorożcu, 1 – 10 stopni. Tu rządzą aniołowie: Lekabel i Veshiriah. ZNACZENIA: Harmonijność w
zmianie. Naprzemienne zyski i straty, słabość i siła. Ciągle zmieniający się zawód. Wędrowanie.
Niezadowolenie z ustalonego stanu rzeczy. Naprzemienna radość i melancholijność. Pracowity, ale
nieodpowiedzialny. Rozważny, lecz czasem niemądry. Konfliktowość. Miły, ale niestabilny i
chwiejny. ODWRÓCONA KARTA: Wymuszona wesołość. Sztywność.
Trójka Pentakli. Pan Materialnej Pracy. Wielka ręka na dole karty trzyma luźno między
palcami gałązkę krzewu róży, która pnie się do góry. Dwa białe pąki róży zasiadają na najwyżej
położonym pentaklu. Trzy pentakle ułożone są w trójkąt; z każdego emanuje dwanaście promieni, ale
sam środek jest przyciemniony. Skrzydlaty dysk znajduje się na górze karty. Na dole i górze
umieszczone zostały symbole Marsa i Koziorożca. Mars w Koziorożcu. 10 – 20 stopni. Aniołowie:
Yechavah i Lehachiah. ZNACZENIA: Praca oraz konstruktywna moc. Duże umiejętności w handlu
czy pracy. Rozwijanie się. Wzniesienie. Tworzenie. Odkrycie. Zwiększenie liczby rzeczy
materialnych. Zysk w transakcjach komercyjnych. Ranga. Zwiększenie substancji. Wpływy. Obycie w
biznesie. Samolubstwo. Rozpoczęcie sprawy, którą dokończy się później. Spory w sprawach
związanych z zyskiem. Czasem słabość do podążania za niemożliwym. ODWRÓCONA KARTA:
Słaba jakość. Przeciętność. Brak umiejętności. Niedbałość. Zaabsorbowanie czymś.
Czwórka Pentakli. Pan Ziemskiej Mocy. Ręka na dole karty trzyma gałązkę różanego krzewu,
na którym nie znajdują się żadne kwiaty ani pąki, za wyjątkiem róży na środku, która w pełni zakwitła.
Na środku górnej części karty znajduje się promieniste Słońce. Cztery dyski pojawiają się na karcie każdy ukoronowany jest skrzydlatym dyskiem. Cztery dyski tworzą kwadrat. Na środku dysków
znajdują się heksagramy w stylu swastyki, które symbolizują związek z Matką Ziemią. Heksagramy są
dziwnie zaprojektowane, by sugerować poczucie mocy. Symbol Koziorożca pojawia się na górze;
Słońce i Koziorożec znajdują się na dole. Słońce w Koziorożcu, 20 – 30 stopni. Aniołowie: Keviqiah i
Mendial. ZNACZENIA: Zysk materialny. Sukces. Ranga. Miłość do bogactwa materialnego. Ziemska
moc skompletowana, ale nie prowadząca do niczego. Chciwość. Podejrzliwość. Ostrożny i
zdyscyplinowany. Niezadowolenie. ODWRÓCONA KARTA: Przeszkody. Brak inicjatywy lub
oryginalności. Uprzedzenie. Komplikacje.
Piątka Pentakli. Pan Problemów Materialnych. Na tę karę składa się pięć dysków. Na obrazie
pojawiają się liście i obumierające płatki krzewu róży. Na środkowym dysku dwa wielkie rogi
wyłaniają się spod dwóch małych skrzydeł - rogi symbolizują Byka, a skrzydła Merkurego. Symbole
Byka i Merkurego pojawiają się na środku górnych dysków i na dole karty. Merkury w Byku, 1 – 10
stopni. Aniołowie: Mibahiah i Pooyal. ZNACZENIA: Utrata pieniędzy lub pozycji. Problemy
związane z rzeczami materialnymi. Mozół. Harówka. Kultywowanie ziemi. Budowanie. Wiedza i
Szóstka Pentakli. Pan Sukcesu Materialnego. Ręka wyłaniająca się z dołu trzyma gałązkę z
białymi różami: zarówno pąkami jak i zakwitniętymi kwiatami, które dotykają pentaklu. Na
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
Pieniądze czasem odzyskane po bardzo ciężkiej pracy. Determinacja. Zawziętość.
28
bystrość związana z ziemskimi rzeczami. Bieda. Surowość. Nieugiętość. ODWRÓCONA KARTA:
środkowym dysku pojawia się heksagram i swastyka. Na górnych i dolnych dyskach widnieje
półksiężyc oraz symbol Byka. Księżyc w Byku, 10 – 20 stopni. Aniołowie: Nemamiah i Yeyelal.
ZNACZENIA: Sukces i zysk w przedsięwzięciach materialnych. Moc. Wpływ. Ranga. Szlachetność.
Panowanie nad ludźmi. Szczęście. Sukces. Sprawiedliwość i tolerancyjność. ODWRÓCONA
KARTA: Może afiszować się zamożnością. Nieposłuszeństwo od sukcesu. Rozrzutność.
Siódemka Pentakli. Pan Nieosiągniętego Sukcesu. Ręka wyłania się z małego skupiska
chmur i trzyma gałązki kilku róż. Tylko pięć róż rośnie, ale opadają one i nie dotykają pentakli. Żadne
inne pąki nie są pokazane i nic nie dotyka, ani nawet nie zbliża się do dolnych dwóch pentakli.
Pentakle sugerują koła wprawione w ruch, nieosiągnięty sukces. ZNACZENIA: Utrata możliwej
fortuny. Oszukane i zniszczone nadzieje. Krótkotrwałe zyskowne stosunki. Rozczarowanie. Żal.
Niewolnictwo. Konieczność. Niegodziwość. Osoba kultywująca ziemię, ale wskutek tego przegrany.
ODWRÓCONA KARTA: Niecierpliwość. Niepokój. Obawa. Nierozważne działania. Niemądre
inwestycje.
Ósemka Pentakli. Pan Rozwagi. Ręka znajdująca się na dole karty ledwie dotyka łodygi
krzewu róży, podczas gdy cztery białe róże dotykają jedynie dolnych pentakli. Nie widać żadnych
pąków róży. Na pentaklach nie ma żadnych krzyży ani skrzydeł. Pentakle są bardzo złożone,
oznaczając inteligencję. Naprzemienne kolory biały i czarny wskazują na negatywne i pozytywne
strony rozwagi. Wielkie Słońce promienieje na środku górnych pentakli. Na górze i dole znajdują się
symbole Słońca i Panny. Słońce w Pannie. 1 – 10 stopni. Aniołowie: Akaiah i Kehethel.
ZNACZENIA: przesadna ostrożność w małych rzeczach kosztem tych wielkich. Gospodarny tylko w
stosunku do małych rzeczy, a niemądry w stosunku do wielkich. Zdobycie gotowych pieniędzy w
małych
sumach.
Praktyka.
ODWRÓCONA
KARTA:
Skąpstwo.
Chciwość.
Pracowitość.
Gromadzenie. Braki w przedsiębiorczości.
Dziewiątka Pentakli. Pan Zysku Materialnego. Widoczna jest gałązka róży z dziewięcioma
kwitnącymi kwiatami, z których każdy dotyka pentaklu. Pentakle delikatnie się obracają, co sugeruje
stopniowe wyczerpanie pierwotnie napędzającej energii. Na górze karty znajdują się zapisane w okrąg
symbole Wenus i symbole Panny. Symbol Wenus znajduje się też na dole. Wenus w Pannie, 10 – 20
stopni. Aniołowie: Hazayel i Aldiah. ZNACZENIA: Pełne osiągnięcie zysku materialnego.
Osiągnięcia. Spadek. Chciwość. Pieczołowite przechowywanie dóbr. ODWRÓCONA KARTA:
Czasem kradzież. Niegodziwość. Rozproszenie. Perfidia. Niebezpieczeństwo.
Dziesiątka Pentakli. Pan Bogactwa. Dziesięć kwitnących róż przedstawionych jest bez
żadnego śladu po gałązkach. Każda róża dotyka pentaklu. Mimo że pentakle się nie obracają, to wciąż
sugerują wielkie i ostateczne umocnienie energii. Symbole Merkurego i Panny pokazane są na środku
zgrupowania pentakli. Merkury w Pannie, 20 – 30 stopni. Aniołowie: Hihaayah i Leviah.
ODWRÓCONA KARTA: Lenistwo. Starość. Wielkie bogactwo, ale czasem częściowa strata i
Strona
późniejsza ociężałość. Tępota umysłu.
29
ZNACZENIA: Skompletowanie materialnych zysków, ale nic poza tym. Szczyt sukcesu. Dobrobyt.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
ROZKŁADANIE TALII I ODCZYTYWANIE KART
Istnieją liczne metody rozkładania talii tarota celem postawienia wróżby. Jedna z
najpopularniejszych oparta jest na rozłożeniu dziesięciokartowym, które często nazywane jest
Krzyżem Celtyckim. Wróżący lub Czytający układa talię Hermetycznego Tarota w kolejności
numerycznej od góry do dołu, zaczynając od Wielkich Arkanów: od 0~Glupiec do XXI~Świat. Za
tymi kartami następuje kolor Buław – Rycerz, Królowa, Król, Księżniczka oraz od Asa do Dziesiątki.
Następnie w podobnej kolejności układa się kolory Kielichów, Mieczy i Pentakli.
Osoba szukająca odpowiedzi na pytanie zwana jest Pytającym. Pytający siedzi przy stole na
przeciwko Wróżącego i obydwoje zachowują poważny stosunek mentalny. Pytający musi oczyścić
swój umysł z wszelkich myśli, poza dotyczącymi pytania, na które chce poznać odpowiedź. Pytanie
zadaje się na głos Czytającemu, podczas gdy Pytający tasuje talię obrazkami do dołu. Osoba, która
trzyma karty, napełnia je swoim osobistym magnetyzmem i w ten sposób podświadomość i karty
nawiązują bliski kontakt. Karty można tasować sposobem przekładanym albo opadającym
(podzielenie talii na dwie część, uniesienie ich kciukiem i opuszczanie tak, by karty się wymieszały).
Tasowanie musi zostać wykonane przez osobę, która poszukuje interpretacji lub wróżby dotyczącej jej
samej bądź interesującego ją tematu - nie przez Wróżącego. Kiedy Pytający uzna, że dobrze
przetasował karty, kładzie talię przed Czytającym. Karty zawsze odczytywane są z pozycji Wróżącego.
Zaczynając od górnej karty jako numer jeden, drugiej karty jako numer dwa i tak dalej Czytający
odwraca pierwsze sześć kart, pojedynczo, kładąc je odwrócone obrazkiem do góry na stole według
wzoru.
Strona
30
UKŁAD CELTYCKIEGO KRZYŻA
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Wróżący powinien odwracać karty od lewej do prawej, upewniając się w ten sposób, że karty
ciągle zwrócone są w tym samym kierunku, w którym zostały ułożone przez Pytającego. Karty, które
zwrócone są w stronę Wróżącego, uznaje się za znajdujące się w pozycji do silnej i pozytywnej
wróżby. Karty, które zwrócone są do Pytającego, są odwrócone i stąd mają słabe, opóźnione bądź
odwrócone znaczenie. W przypadku gdy pierwsza odsłonięta przez Wróżącego karta jest odwrócona,
Wróżący powinien odwrócić tę kartę przodem do siebie. Pozostałe dziewięć kart trzeba odwracać od
góry do dołu w taki sposób, by odwrócić kierunek każdej karty, gdyż Pytający mógł omyłkowo
przekazać Wróżącemu odwróconą talię. Generalnie, jeśli więcej niż połowa kart jest odwróconych,
bardziej spójną wróżbę można uzyskać poprzez zwrócenie przodem do Wróżącego odwróconych kart.
Kolejność rozłożonych kart jest następująca;
Karta Numer 1. Obecna Pozycja. Atmosfera, w której Pytający obecnie mieszka i pracuje.
Pokazuje obszary wypływów, w których Pytający obecnie istnieje. Ta karta reprezentuje Pytającego.
Karta Numer 2. Bezpośrednie Wpływy. Pokazuje naturę wpływów bądź bezpośrednią sferę
zaangażowania czy przeszkód, które leżą na najbliżej drodze. Ta karta przecina Pytającego.
Karta Numer 3. Cel lub Przeznaczenie. Pokazuje ostateczny cel lub przeznaczenie Pytającego.
Wskazuje na to, co jest najlepsze do osiągnięcia przez Pytającego - w oparciu o zaistniałe okoliczności.
Ta karta reprezentuje obecny kształt odniesień Pytającego. Ta karta koronuje Pytającego.
Karta Numer 4. Fundamenty Odległej Przeszłości. Pokazuje szerokie i podstawowe
wydarzenia oraz wpływy, które istniały w przeszłości i na których opiera się teraźniejszość. Ta karta
znajduje się za Pytającym.
Karta Numer 5. Wydarzenia Bliskiej Przeszłości. Pokazuje niedawno występującą sferę
wpływów czy wydarzenia, które dopiero co się skończyły lub które właśnie mijają. Ta karta może
także reprezentować wpływy z odległej przeszłości, które wywierają nacisk na niedawne wydarzenia.
Ta karta jest pod Pytającym.
Karta Numer 6. Przyszłe Wpływy. Pokazuje sferę wpływów, która powstaje w najbliższej
przyszłości w znaczeniu ogólnym. Ta karta jest przed Pytającym.
Po tym, jak wróżący odczyta pierwszych sześć kart, odwraca kolejne cztery karty z talii, tak
jak pokazano na diagramie na stronie 71.
Karta Numer 7. Pytający. Pokazuje Pytającego w jego obecnej pozycji oraz podejście do
okoliczności, które go otaczają. Próbuje ustawić Pytającego w bardziej odpowiedniej perspektywie.
Karta Numer 8. Czynniki Środowiskowe. Pokazuje wpływ Pytającego na innych ludzi oraz
jego życiową pozycję. Odkrywa te tendencje i czynniki, które istnieją w związku z innymi osobami, a
które mogą wywierać wpływ na Pytającego.
Karta Numer 9. Emocje Wewnętrzne. Pokazuje wewnętrzne nadzieje, ukryte emocje i sekretne
pragnienia, obawy i lęki Pytającego. Zawiera też te myśli, które pojawią się w głowie Pytającego w
Strona
31
przyszłości.
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Karta Numer 10. Ostateczny Wynik. Pokazuje kulminację i rezultaty, które zostaną
sprowadzone przez ujawnione przez pozostałe karty wpływy, pod warunkiem że wydarzenia oraz
wpływy będą posuwać się w taki sposób, jaki wskazano.
Osoby odczytujące znaczenie kart powinny mieć na uwadze, że różne znaczenia przedstawione
w tej broszurze są sugestiami. Podczas czytania kart Wróżący powinien pozwolić swoim własnym
świadomym i nieświadomym procesom myślowym, by swobodnie ustalały poszerzone znaczenie każdej
z kart w sposób, który wydaje się być najwygodniejszy i odpowiedni.
10 sfer oraz 22 litery hebrajskie na 22 drogach Drzewa Życia
www.osiem.com.pl
tel. 601731460
© tłumaczenie www.osiem.com.pl
Strona
[email protected]
32
Ezoteryka i Psychologia

Podobne dokumenty