Rejestrator temperatury i wilgotności

Transkrypt

Rejestrator temperatury i wilgotności
Warszawa 2015-11-23
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Rejestrator temperatury i wilgotności
Opis przedmiotu zamówienia:
Rejestrator temperatury i wilgotności w ilości 1 szt. posiadający możliwość przesyłania danych
poprzez sieć LAN. Powinien posiadać alarmowe powiadamianie email oraz dostęp do pomiarów
poprzez przeglądarkę www z komputera, tabletu lub smartfona. Zarejestrowane dane mogą być
okresowo wysyłane przez e-mail lub serwer FTP co umożliwia zdalną kontrolę pomiarów.
Rejestrator będzie wykorzystywany do monitorowania zasobów IT (serwerownia) w Miejskim
Przedsiębiorstwie Oczyszczania.
Urządzenie powinno działać w pętli tzn. po zapełnieniu pamięci nadpisywane są najstarsze
dane
Interfejsy komunikacyjne: USB, przewód LAN złącza RJ45 100 Base-TX
Protokół komunikacyjny: HTTP, SMTP, POP3, SMTP-AUTH, FTP, DHCP, DNS
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2015-11-30.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2015-11-27 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Paweł Stawiarski
Tel. kontaktowy: 22 877 47 98
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: [email protected]
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Zapraszamy do składania ofert.

Podobne dokumenty