Taśma przenośnikowa 27 m/b, tłuszczo i

Transkrypt

Taśma przenośnikowa 27 m/b, tłuszczo i
Warszawa 2016-06-10
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Taśma przenośnikowa 27 m/b, tłuszczo i olejoodporna typ B1000 EP500/4 6/0, ślizgowa, gładka
grubość ok. 8mm.
Opis przedmiotu zamówienia:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O. zwraca sie z
prośbą o zakup i dostawę 27 m/b taśmy przenośnikowej tłuszczo i olejoodpornej typ B1000 EP500/4
6/0, ślizgowa, gładka grubość ok. 8mm.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2016-06-22.
Wymagany okres gwarancji wynosi: gwarancja producenta
Termin składania ofert upływa w dn.: 2016-06-15 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Tomasz Ciechański
Tel. kontaktowy: 663661361
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: [email protected]
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena 100%
Zapraszamy do składania ofert.

Podobne dokumenty