Zakup i dostawa niszczarek

Komentarze

Transkrypt

Zakup i dostawa niszczarek
Warszawa 2016-05-17
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Zakup i dostawa niszczarek
Opis przedmiotu zamówienia:
Ilość - 2 szt.
Parametry:
- pojemność pojemnika na ścinki min. 27 litrów
- prędkość min. 3 m/min,
- podajnik min. 16 kartek
- wydajność min. 600 kartek / dzień
- DIN-3 ścinki 4 x 38 mm
Preferowany model: FELLOWES 75Cs
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2016-05-31.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 3 lata
Termin składania ofert upływa w dn.: 2016-05-23 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Małgorzata Doktór
Tel. kontaktowy: 228110028 wew. 130
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: [email protected]
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena 100%
Zapraszamy do składania ofert.

Podobne dokumenty