Protokoll slutlig sammanräkning Halmstad

Komentarze

Transkrypt

Protokoll slutlig sammanräkning Halmstad
1/1
Länsstyrelsen i
Hallands län
PROTOKOLL
2014-09-15 — 09-21
Dnr: 201-6910-14
Slutlig rösträkning och mandatfördelning
Val till kommunfullmäktige 2014-09-14
Kommun: HALMSTAD
Plats: Landstatshuset, Halmstad
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.
Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.
• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna
• Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare
De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:
• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista
• Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Beräkningsresultaten är följande:
• Bilaga 6 Fördelning av mandat
• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter
• Bilaga 8 Dubbelvalsavveckling
Vid protokollet: Sigrid Josefson
Justerat: Julia Westerling
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, 301 86 HALMSTAD tidigast
dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.
1/2
Bilaga 1
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Röster och mandat för partierna
HALMSTAD, Hela kommunen: 71 mandat
Parti
Röster
antal
%
22,78
10,34
5,13
2,81
35,21
5,06
6,63
8,87
0,15
2,83
0,19
Personröster
antal
%
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
SPI Välfärden
Övriga partier
14 212
6 453
3 200
1 750
21 965
3 154
4 134
5 534
94
1 764
121
4 129
2 796
974
479
7 671
886
1 062
1 748
0
413
0
29,05
43,33
30,44
27,37
34,92
28,09
25,69
31,59
0,00
23,41
0,00
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa avgivna röster
62 381
817
803
63 198
20 158
32,31
Röstberättigade
75 339 Valdeltagande 83,88 %
Mandat
16
8
4
2
25
4
4
6
2
1,29
1,27)
Halmstads västra valkrets: 36 mandat
Parti
Röster
antal
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
SPI Välfärden
Övriga partier
9 120
4 263
1 927
1 044
9 315
1 461
2 234
2 639
51
993
69
%
27,54
12,87
5,82
3,15
28,13
4,41
6,75
7,97
0,15
3,00
0,21
Personröster
antal
%
2 749
1 822
549
267
2 834
350
533
813
0
240
0
30,14
42,74
28,49
25,57
30,42
23,96
23,86
30,81
0,00
24,17
0,00
10 157
30,67
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa avgivna röster
33 116
410
400
33 526
Röstberättigade
38 311 Valdeltagande 87,51 %
1,22
1,19)
Mandat
10
5
2
1
10
2
2
3
1
2/2
Halmstads östra valkrets: 35 mandat
Parti
Röster
antal
%
17,40
7,48
4,35
2,41
43,23
5,79
6,49
9,89
0,15
2,63
0,18
Personröster
antal
%
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
SPI Välfärden
Övriga partier
5 092
2 190
1 273
706
12 650
1 693
1 900
2 895
43
771
52
1 380
974
425
212
4 837
536
529
935
0
173
0
27,10
44,47
33,39
30,03
38,24
31,66
27,84
32,30
0,00
22,44
0,00
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa avgivna röster
29 265
407
403
29 672
10 001
34,17
Röstberättigade
37 028 Valdeltagande 80,13 %
1,37
1,36)
Mandat
6
3
2
1
15
2
2
3
1
1/3
Bilaga 2
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Valda ledamöter och ersättare
De ledamöter som markerats med en asterisk (*) har valts in i stället för en kandidat som
blivit invald i mer än en valkrets, och som tagit plats i en annan valkrets (se Bilaga 8
Dubbelvalsavveckling).
Halmstads västra valkrets
Ledamöter
Moderaterna
Carl Fredrik Graf
Mikaela Waltersson
Dag Hultefors
Ann-Charlott Mankell
Lars Püss
Christofer Lundholm
Johan Rydén
Andreas Bergman
Jonas Bergman
Johanna Persson
Centerpartiet
Henrik Oretorp
Jenny Axelsson
Camilla Widepalm Heurén
Kjell Helgesson
Henrik Andersson
Folkpartiet liberalerna
Suzanne Åkerlund
* Marie Kaiding
Kristdemokraterna
Anna-Lena Cumtell
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
* Maria Persdotter
* Tord Johansson
* Ulla Winblad
* Claes Holmqvist
* Erika Olivares
* Leif Grenlund
* Sandra Löberg Erlandsson
* Folke Alfredsson
* Anna Losada Johansson
* Stefan Hansson
Ersättare
1
2
3
4
5
6
7
8
Shpetim Bujupi
Joacim Cernliden
Sven Palmkvist
Philip Syrén
Lars-Erik Blank
Lennart Eriksson
Maja Prahl
Patrik Inerup
1
2
3
4
Cathrine Sjölin
Victor Rundqvist
Torbjörn Johansson
Charlotte Ljungberg
1 Alexander Staver
2 Håkan Ramsén
1 Magnus Hedman
2 Annette Nordén
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lenita Strandberg
Imre Gulyas
Sofia Levin
Ante Hultin
Eva-Marie Paulsson
Micael Nilsson
Rose-Marie Jönsson
Lars El Hayek
Amela Kara
Jan-Olof Johansson
Anna-Karin Malmkvist
Urban Landström
Anna-Greta Bengtsson
2/3
Vänsterpartiet
* Jan Berg
* Ulrika Östberg
1 Axel Wigforss
2 Patricio Fuentes Orellana
Miljöpartiet de gröna
* Svein Henriksen
* Ola Nilsson
1 Hans Leghammar
2 Sümeyya Gencoglu
Sverigedemokraterna
* Staffan Nordlund
Tor Ingels
* Anton Nilsson
1 Georg Cserti
2 Jacob Ravensberg
3 Conny Bladh
SPI Välfärden
Arnold Gustavsson
1 Maj-Lis Andersson
2 Dan Nilsson
Halmstads östra valkrets
Ledamöter
Moderaterna
* Houda Axelsson
* Magnus Ackerot
* Camilla Berthilsson
* Carl-Johan Berthilsson
* Jane Thorell
* Magnus Uvenfeldt
Centerpartiet
* Alf Andersson
Christer Meuller
* Ewy Henriksson
Folkpartiet liberalerna
* Tommy Lundkvist
Per Carlsson
Kristdemokraterna
Mateusz Nowicki
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Aida Hadzialic
Anders Rosén
Bertil Andersson
Ingegerd Sahlström
Michael Svensson
Krissi Kristina Johansson
Fredrik Luhanka
Carin Söderberg
Tony Stané
Rose-Marie Edlund
Bengt Ekberg
Rose-Marie Henriksson
Erik da Silva
Fatma Hergül
Martin Nyberg
Ersättare
1
2
3
4
5
6
7
8
Shpetim Bujupi
Joacim Cernliden
Sven Palmkvist
Philip Syrén
Lars-Erik Blank
Lennart Eriksson
Maja Prahl
Patrik Inerup
1
2
3
4
Cathrine Sjölin
Victor Rundqvist
Torbjörn Johansson
Charlotte Ljungberg
1 Alexander Staver
2 Håkan Ramsén
1 Magnus Hedman
2 Annette Nordén
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lenita Strandberg
Imre Gulyas
Sofia Levin
Ante Hultin
Eva-Marie Paulsson
Micael Nilsson
Rose-Marie Jönsson
Lars El Hayek
Amela Kara
Jan-Olof Johansson
Anna-Karin Malmkvist
Urban Landström
Anna-Greta Bengtsson
3/3
Vänsterpartiet
Tania Bengtsson
Mariann Norell
1 Axel Wigforss
2 Patricio Fuentes Orellana
Miljöpartiet de gröna
Tove Bergman
Maria Söderberg
1 Hans Leghammar
2 Sümeyya Gencoglu
Sverigedemokraterna
Tore Egerdahl
* Susanne Larsen
Catharina Strandqvist
1 Georg Cserti
2 Jacob Ravensberg
3 Conny Bladh
SPI Välfärden
* Bo Fridolph
1 Maj-Lis Andersson
2 Dan Nilsson
1/3
Bilaga 3
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.
Halmstads västra valkrets
Partibeteckning
Listnummer
Röster
per lista
Moderaterna
Totalt
9 120
0001-07089
0001-90000
7 239
1 881
0004-08453
0004-90000
3 688
575
0003-08508
0003-90000
1 527
400
0068-08055
0068-90000
802
242
0002-05762
0002-90000
7 555
1 760
0005-07293
0005-90000
1 175
286
0055-08489
0055-90000
1 520
714
0110-06838
0110-09777
0110-09789
0110-09799
0110-09814
0110-09900
0110-90000
1 996
1
2
1
1
2
636
0532-90000
51
0107-07392
0107-90000
887
106
Centerpartiet
4 263
Folkpartiet liberalerna
1 927
Kristdemokraterna
1 044
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
9 315
Vänsterpartiet
1 461
Miljöpartiet de gröna
2 234
Sverigedemokraterna
2 639
Feministiskt initiativ
51
SPI Välfärden
993
2/3
Djurens parti
25
1136-90000
25
Övriga partier
44
Giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa
33 116
410
400)
33 526
Halmstads östra valkrets
Partibeteckning
Listnummer
Röster
per lista
Moderaterna
5 092
0001-07089
0001-90000
3 934
1 158
0004-08453
0004-90000
1 842
348
0003-08508
0003-90000
934
339
0068-08055
0068-90000
526
180
0002-05762
0002-90000
10 409
2 241
0005-07293
0005-90000
1 363
330
0055-08489
0055-90000
1 284
616
0110-06838
0110-09789
0110-09799
0110-09908
0110-90000
2 127
48
5
1
714
0532-90000
43
0107-07392
0107-90000
699
72
1136-90000
5
Centerpartiet
2 190
Folkpartiet liberalerna
1 273
Kristdemokraterna
706
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
12 650
Vänsterpartiet
1 693
Miljöpartiet de gröna
1 900
Sverigedemokraterna
2 895
Feministiskt initiativ
43
SPI Välfärden
771
Djurens parti
Övriga partier
Totalt
5
47
3/3
Giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa
29 265
407
403)
29 672
1/14
Bilaga 4
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.
Halmstads västra valkrets
Moderaterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0001-07089
1. Carl Fredrik Graf
2. Mikaela Waltersson
3. Dag Hultefors
4. Ann-Charlott Mankell
5. Lars Püss
6. Christofer Lundholm
7. Johan Rydén
8. Andreas Bergman
9. Jonas Bergman
10. Johanna Persson
11. Houda Axelsson
12. Magnus Ackerot
13. Camilla Berthilsson
14. Carl-Johan Berthilsson
15. Jane Thorell
16. Magnus Uvenfeldt
17. Shpetim Bujupi
18. Joacim Cernliden
19. Sven Palmkvist
20. Philip Syrén
21. Lars-Erik Blank
22. Lennart Eriksson
23. Maja Prahl
24. Patrik Inerup
25. Linda Törner Halvordsson
26. Stefan Lundström
27. Ann-Christin Nilsson
28. Anders Wikström
29. Ewa Sjögren
30. Jan Prytz
31. Mikael S Persson
32. Alban Qitaku
33. Joakim Rask
34. Bengt Kjellgren
35. Gunilla Andersson
36. Magnus Odin
37. Johan Sutinen
38. Birgitta Mardell
39. Junaid Asif
40. Ann-Charlotte Westlund
41. Simon Lindgren
Antal personröster
1 370
161
87
85
109
42
35
40
101
38
37
58
40
165
6
19
13
21
13
70
12
10
60
21
28
6
5
4
3
2
3
2
4
9
11
1
2
3
4
1
2/14
42. Krystyna Aronsson
43. Cecilia Öhman Resare
44. Bengt-Åke Andersson
45. Kenneth Viberg
46. Linda Carlström
47. Barbro Henriksson
48. Anna Fallkvist
49. Josefin Green
50. Erik Madsen
51. Jimmy Jonasson
52. Kristina Nyman
53. Susann Ekehed
54. Björn Sandwall
55. Behnam Salehi
56. Ola Johnsson
57. Kjell-Åke Cederwall
58. Anders Eriksson
59. Thomas Arnström
60. Lennart Germundsson
61. Ingvar Ingemansson
62. Elisabet Wahlsten
63. Dan Hagung
1
7
1
2
3
4
2
9
3
1
6
1
3
1
1
Summa:
3
2 749
Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0004-08453
1. Henrik Oretorp
2. Jenny Axelsson
3. Camilla Widepalm Heurén
4. Kjell Helgesson
5. Henrik Andersson
6. Alf Andersson
7. Ewy Henriksson
8. Cathrine Sjölin
9. Victor Rundqvist
10. Torbjörn Johansson
11. Charlotte Ljungberg
12. Karin Ring
13. Dan Öjvind Gasstorp
14. Jimmie Tschander
15. Sara Johansson
16. Staffan Svensson
17. Christian Lidén
18. Ann-Sophie Cordes
19. Per Johansson
20. Ann Simonsson
21. Johan Heurén
22. Jenny Håkansson
23. Eric Ljungberg
24. Lennart Eriksson
25. Peter Fröjd
26. Christina Rödl
27. Pierre Håkansson
28. Sylvi Karlsson
29. Peter Feuerbach
30. Christer Meuller
31. Anna Ericsson
32. Christer Henriksson
33. Håkan Björklund
34. Carina Bengtsson
Antal personröster
1 089
92
98
61
75
32
29
17
53
1
4
9
11
13
18
22
18
8
4
9
16
3
14
27
4
10
5
3
2
7
4
2
11
3/14
35. Mathias Persson
36. Roger Christiansson
37. Maria Tagesson
38. Arne Andersson
39. Fredrik Johansson
40. Lizzie Nilsson
41. Kenneth Persson
42. Hans Svensson
43. Sven-Erik Magnusson
44. Johanna Pousette
45. Dan Carlsson
46. Yngve Kihlberg
47. Jörgen Jansson
48. Lars-Gunnar Tönnerheden
49. Henrik Salomonsson
50. Oskar Kriborg
51. Magnus Persson
5
1
3
1
1
1
1
2
1
11
Summa:
24
1 822
Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0003-08508
Antal personröster
1. Suzanne Åkerlund
2. Per Carlsson
3. Tommy Lundkvist
4. Marie Kaiding
5. Alexander Staver
6. Håkan Ramsén
7. Josefin Hallenborg
8. Anders Blomqvist
9. Inger Larsson
10. Jakob Widström
11. Kristoffer Johansson
12. Philip Norrman
13. Håkan Wallin
14. Lovisa Aldrin
15. Tony Ortenlöf
16. Jörgen Peters
17. Lars Nordgren
18. Kenneth Mellåker
19. Ronni Söderberg
20. Göran Göransson
21. Fredrik Fridolf
22. Mikael Wendt
Summa:
208
96
9
19
15
44
24
5
3
2
24
3
10
19
19
9
6
11
1
1
7
14
549
Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0068-08055
1. Anna-Lena Cumtell
2. Magnus Hedman
3. Annette Nordén
4. Ramesh Chibba
5. Lena Weibull
6. Mateusz Nowicki
7. Ella Kardemark
8. Peter Zsiga
9. Hans Sjöblom
10. Hans Nordén
11. Kaj Danielsson
12. Margareta Chibba
Antal personröster
80
36
24
9
8
26
36
6
10
5
3
4/14
13. Henrik Östlund
14. Björn Ericson
15. Lars-Olof Nilsson
16. Elisabeth Wetoft Petersson
17. Hasse Persson
18. Jarl Petersson
19. Bertil Alhult
5
4
3
5
Summa:
7
267
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0002-05762
1. Anders Rosén
2. Aida Hadzialic
3. Bertil Andersson
4. Ingegerd Sahlström
5. Michael Svensson
6. Krissi Kristina Johansson
7. Fredrik Luhanka
8. Carin Söderberg
9. Tony Stané
10. Rose-Marie Edlund
11. Bengt Ekberg
12. Rose-Marie Henriksson
13. Erik da Silva
14. Fatma Hergül
15. Martin Nyberg
16. Maria Persdotter
17. Tord Johansson
18. Ulla Winblad
19. Claes Holmqvist
20. Erika Olivares
21. Leif Grenlund
22. Sandra Löberg Erlandsson
23. Folke Alfredsson
24. Anna Losada Johansson
25. Stefan Hansson
26. Lenita Strandberg
27. Imre Gulyas
28. Sofia Levin
29. Ante Hultin
30. Eva-Marie Paulsson
31. Micael Nilsson
32. Rose-Marie Jönsson
33. Lars El Hayek
34. Amela Kara
35. Jan-Olof Johansson
36. Anna-Karin Malmkvist
37. Urban Landström
38. Anna-Greta Bengtsson
39. Stefan Pålsson
40. Anna-Grethe Sörensen
41. Jan Kennart Claesson
42. Charlotte Olesen Rosén
43. Kent Gustafsson
44. Malin Gabrielsson
45. Tobias Söderblom
46. Eva-Lena Jacobsson
47. Per Ihlström
48. Muzafera Bengtsson
49. Ulf Johansson
Antal personröster
533
1 019
63
155
14
105
31
49
33
34
26
27
21
27
27
35
25
33
156
30
6
62
24
8
19
24
22
48
17
8
12
1
6
1
2
1
2
1
10
2
4
8
1
4
3
2
5/14
50. Åsa Malmberg
51. Lars-Uno Kroon
52. Gullvi Johansson
53. Robert Bengtsson
54. Eva-Marie Larsson
55. Staffan Albihn
56. Paulina Strömberg Wester
57. Mathias Sörensen
58. Anna Carlsson
59. Johan Lindahl
60. Pernilla Lingford Hultin
61. Christer Sernemyr
62. Jannike Karlsson
63. Mirko Lukic
64. Birgitta Larsson
65. Roger Göransson
66. Homa Ebtedaei
67. Ismail Akgun
68. Ann Johansson
69. Bengt Arvidsson
70. Birgitta Svensson
2
2
1
3
8
6
2
7
1
3
7
35
1
12
Summa:
2
1
2 834
Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0005-07293
Antal personröster
1. Tania Bengtsson
2. Mariann Norell
3. Jan Berg
4. Ulrika Östberg
5. Axel Wigforss
6. Boel Heed
7. Patricio Fuentes Orellana
8. Anders Lövgren
9. Charlott Zsoldos
10. Madeleine Nylander
11. Tobias Johansson
12. Annika Hansson
13. Martin Marklund
14. Gunnel Karlsson Nilsson
15. Reino Renkert
16. Emma Huros
17. Malin Söderblom
18. Jens Johansson
19. Sofie Adamsson
20. Christofer Bengtsson
21. Bengt-Göte Bengtsson
22. Marianne Holmberg Wahlén
23. Carl Persson
24. Carina Rosshed Renkert
133
45
13
16
16
6
7
12
25
9
5
2
7
2
3
8
Summa:
5
4
6
11
7
5
3
350
Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0055-08489
1. Tove Bergman
2. Svein Henriksen
3. Maria Söderberg
4. Ola Nilsson
5. Hans Leghammar
6. Sümeyya Gencoglu
Antal personröster
152
37
121
46
26
22
6/14
7. Josefin Levander
8. Nejla Ortenlöf Arica
9. Denana Skoric
10. Anders Bengtsson
11. Stefan Hallander
12. Nils Werner
13. AnnMari Pettersson
14. Björn Petersen
15. Britt Marie Larsson
16. Peter Holm
17. Barbro Toftgård
18. Ann Marie Ericsson
19. Marie Ekholm
Summa:
28
8
7
6
5
19
3
2
2
5
8
16
20
533
Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-06838
Antal personröster
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
12. Emil Chenkov Panev
Summa:
Listnummer: 0110-09777
Antal personröster
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
12. Emil Chenkov Panev
13. Stefan Westman
Summa:
Listnummer: 0110-09789
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
109
262
35
41
187
7
12
55
48
22
21
7
806
1
1
Antal personröster
7/14
12. Emil Chenkov Panev
13. Fabio Ishaq
Summa:
Listnummer: 0110-09799
Antal personröster
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
12. Emil Chenkov Panev
13. Oleg Datsishin
Summa:
Listnummer: 0110-09814
1
1
Antal personröster
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
12. Emil Chenkov Panev
13. Tomas Lennartsson
Summa:
Listnummer: 0110-09900
2
2
1
1
Antal personröster
1. Oleg Datsishin
Summa:
2
2
SPI Välfärden (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0107-07392
Antal personröster
1. Arnold Gustavsson
2. Bo Fridolph
3. Maj-Lis Andersson
4. Rune Larsson
5. Dan Nilsson
6. Lennart Nyberg
7. Roland Adler
8. Leon Svernfors
126
36
25
14
Summa:
3
34
2
240
Halmstads östra valkrets
Moderaterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0001-07089
1. Carl Fredrik Graf
Antal personröster
685
8/14
2. Mikaela Waltersson
3. Dag Hultefors
4. Ann-Charlott Mankell
5. Lars Püss
6. Christofer Lundholm
7. Johan Rydén
8. Andreas Bergman
9. Jonas Bergman
10. Johanna Persson
11. Houda Axelsson
12. Magnus Ackerot
13. Camilla Berthilsson
14. Carl-Johan Berthilsson
15. Jane Thorell
16. Magnus Uvenfeldt
17. Shpetim Bujupi
18. Joacim Cernliden
19. Sven Palmkvist
20. Philip Syrén
21. Lars-Erik Blank
22. Lennart Eriksson
23. Maja Prahl
24. Patrik Inerup
25. Linda Törner Halvordsson
26. Stefan Lundström
27. Ann-Christin Nilsson
28. Anders Wikström
29. Ewa Sjögren
30. Jan Prytz
31. Mikael S Persson
32. Alban Qitaku
33. Joakim Rask
34. Bengt Kjellgren
35. Gunilla Andersson
36. Magnus Odin
37. Johan Sutinen
38. Birgitta Mardell
39. Junaid Asif
40. Ann-Charlotte Westlund
41. Simon Lindgren
42. Krystyna Aronsson
43. Cecilia Öhman Resare
44. Bengt-Åke Andersson
45. Kenneth Viberg
46. Linda Carlström
47. Barbro Henriksson
48. Anna Fallkvist
49. Josefin Green
50. Erik Madsen
51. Jimmy Jonasson
52. Kristina Nyman
53. Susann Ekehed
54. Björn Sandwall
55. Behnam Salehi
56. Ola Johnsson
57. Kjell-Åke Cederwall
58. Anders Eriksson
59. Thomas Arnström
60. Lennart Germundsson
61. Ingvar Ingemansson
62. Elisabet Wahlsten
58
55
33
41
40
19
24
22
29
35
11
24
55
10
6
26
13
5
41
12
3
20
20
17
12
12
1
4
6
10
4
1
2
5
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
3
1
9/14
63. Dan Hagung
Summa:
1 380
Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0004-08453
Antal personröster
1. Henrik Oretorp
2. Jenny Axelsson
3. Camilla Widepalm Heurén
4. Kjell Helgesson
5. Henrik Andersson
6. Alf Andersson
7. Ewy Henriksson
8. Cathrine Sjölin
9. Victor Rundqvist
10. Torbjörn Johansson
11. Charlotte Ljungberg
12. Karin Ring
13. Dan Öjvind Gasstorp
14. Jimmie Tschander
15. Sara Johansson
16. Staffan Svensson
17. Christian Lidén
18. Ann-Sophie Cordes
19. Per Johansson
20. Ann Simonsson
21. Johan Heurén
22. Jenny Håkansson
23. Eric Ljungberg
24. Lennart Eriksson
25. Peter Fröjd
26. Christina Rödl
27. Pierre Håkansson
28. Sylvi Karlsson
29. Peter Feuerbach
30. Christer Meuller
31. Anna Ericsson
32. Christer Henriksson
33. Håkan Björklund
34. Carina Bengtsson
35. Mathias Persson
36. Roger Christiansson
37. Maria Tagesson
38. Arne Andersson
39. Fredrik Johansson
40. Lizzie Nilsson
41. Kenneth Persson
42. Hans Svensson
43. Sven-Erik Magnusson
44. Johanna Pousette
45. Dan Carlsson
46. Yngve Kihlberg
47. Jörgen Jansson
48. Lars-Gunnar Tönnerheden
49. Henrik Salomonsson
50. Oskar Kriborg
51. Magnus Persson
415
88
22
16
24
4
11
49
43
18
2
1
3
35
13
2
13
2
6
6
3
6
3
3
5
1
4
2
113
5
1
3
3
4
1
1
1
2
Summa:
4
36
974
10/14
Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0003-08508
Antal personröster
1. Suzanne Åkerlund
2. Per Carlsson
3. Tommy Lundkvist
4. Marie Kaiding
5. Alexander Staver
6. Håkan Ramsén
7. Josefin Hallenborg
8. Anders Blomqvist
9. Inger Larsson
10. Jakob Widström
11. Kristoffer Johansson
12. Philip Norrman
13. Håkan Wallin
14. Lovisa Aldrin
15. Tony Ortenlöf
16. Jörgen Peters
17. Lars Nordgren
18. Kenneth Mellåker
19. Ronni Söderberg
20. Göran Göransson
21. Fredrik Fridolf
22. Mikael Wendt
Summa:
104
79
16
7
28
29
10
3
2
5
19
14
16
18
32
5
2
5
11
4
7
9
425
Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0068-08055
Antal personröster
1. Anna-Lena Cumtell
2. Magnus Hedman
3. Annette Nordén
4. Ramesh Chibba
5. Lena Weibull
6. Mateusz Nowicki
7. Ella Kardemark
8. Peter Zsiga
9. Hans Sjöblom
10. Hans Nordén
11. Kaj Danielsson
12. Margareta Chibba
13. Henrik Östlund
14. Björn Ericson
15. Lars-Olof Nilsson
16. Elisabeth Wetoft Petersson
17. Hasse Persson
18. Jarl Petersson
19. Bertil Alhult
35
19
14
3
1
53
22
8
5
3
3
1
21
Summa:
6
12
1
1
4
212
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0002-05762
1. Anders Rosén
2. Aida Hadzialic
3. Bertil Andersson
4. Ingegerd Sahlström
5. Michael Svensson
Antal personröster
882
1 739
89
119
28
11/14
6. Krissi Kristina Johansson
7. Fredrik Luhanka
8. Carin Söderberg
9. Tony Stané
10. Rose-Marie Edlund
11. Bengt Ekberg
12. Rose-Marie Henriksson
13. Erik da Silva
14. Fatma Hergül
15. Martin Nyberg
16. Maria Persdotter
17. Tord Johansson
18. Ulla Winblad
19. Claes Holmqvist
20. Erika Olivares
21. Leif Grenlund
22. Sandra Löberg Erlandsson
23. Folke Alfredsson
24. Anna Losada Johansson
25. Stefan Hansson
26. Lenita Strandberg
27. Imre Gulyas
28. Sofia Levin
29. Ante Hultin
30. Eva-Marie Paulsson
31. Micael Nilsson
32. Rose-Marie Jönsson
33. Lars El Hayek
34. Amela Kara
35. Jan-Olof Johansson
36. Anna-Karin Malmkvist
37. Urban Landström
38. Anna-Greta Bengtsson
39. Stefan Pålsson
40. Anna-Grethe Sörensen
41. Jan Kennart Claesson
42. Charlotte Olesen Rosén
43. Kent Gustafsson
44. Malin Gabrielsson
45. Tobias Söderblom
46. Eva-Lena Jacobsson
47. Per Ihlström
48. Muzafera Bengtsson
49. Ulf Johansson
50. Åsa Malmberg
51. Lars-Uno Kroon
52. Gullvi Johansson
53. Robert Bengtsson
54. Eva-Marie Larsson
55. Staffan Albihn
56. Paulina Strömberg Wester
57. Mathias Sörensen
58. Anna Carlsson
59. Johan Lindahl
60. Pernilla Lingford Hultin
61. Christer Sernemyr
62. Jannike Karlsson
63. Mirko Lukic
64. Birgitta Larsson
65. Roger Göransson
66. Homa Ebtedaei
101
64
79
72
40
39
52
55
205
33
73
23
34
28
73
13
95
19
27
25
56
68
81
42
23
57
51
48
9
1
4
7
2
23
3
44
16
1
37
85
1
9
1
1
1
2
1
16
8
9
9
32
14
1
12/14
67. Ismail Akgun
68. Ann Johansson
69. Bengt Arvidsson
70. Birgitta Svensson
62
Summa:
1
4
4 837
Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0005-07293
Antal personröster
1. Tania Bengtsson
2. Mariann Norell
3. Jan Berg
4. Ulrika Östberg
5. Axel Wigforss
6. Boel Heed
7. Patricio Fuentes Orellana
8. Anders Lövgren
9. Charlott Zsoldos
10. Madeleine Nylander
11. Tobias Johansson
12. Annika Hansson
13. Martin Marklund
14. Gunnel Karlsson Nilsson
15. Reino Renkert
16. Emma Huros
17. Malin Söderblom
18. Jens Johansson
19. Sofie Adamsson
20. Christofer Bengtsson
21. Bengt-Göte Bengtsson
22. Marianne Holmberg Wahlén
23. Carl Persson
24. Carina Rosshed Renkert
Summa:
201
58
8
34
22
14
21
14
22
16
6
3
14
4
5
10
3
9
15
15
17
16
4
5
536
Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0055-08489
Antal personröster
1. Tove Bergman
2. Svein Henriksen
3. Maria Söderberg
4. Ola Nilsson
5. Hans Leghammar
6. Sümeyya Gencoglu
7. Josefin Levander
8. Nejla Ortenlöf Arica
9. Denana Skoric
10. Anders Bengtsson
11. Stefan Hallander
12. Nils Werner
13. AnnMari Pettersson
14. Björn Petersen
15. Britt Marie Larsson
16. Peter Holm
17. Barbro Toftgård
18. Ann Marie Ericsson
19. Marie Ekholm
Summa:
147
31
111
55
28
41
24
14
21
2
1
2
7
1
4
13
2
9
16
529
13/14
Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-06838
Antal personröster
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
12. Emil Chenkov Panev
Summa:
Listnummer: 0110-09789
Antal personröster
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
12. Emil Chenkov Panev
13. Fabio Ishaq
Summa:
Listnummer: 0110-09799
48
48
Antal personröster
1. Catharina Strandqvist
2. Tore Egerdahl
3. Staffan Nordlund
4. Susanne Larsen
5. Tor Ingels
6. Anton Nilsson
7. Georg Cserti
8. Jacob Ravensberg
9. Conny Bladh
10. Per-Ove Andersson
11. Henrik Pejle
12. Emil Chenkov Panev
13. Oleg Datsishin
Summa:
Listnummer: 0110-09908
105
310
38
66
191
15
19
37
45
11
32
12
881
5
5
Antal personröster
1. John Bouvin
Summa:
1
1
SPI Välfärden (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0107-07392
1. Arnold Gustavsson
2. Bo Fridolph
3. Maj-Lis Andersson
Antal personröster
74
23
25
14/14
4. Rune Larsson
5. Dan Nilsson
6. Lennart Nyberg
7. Roland Adler
8. Leon Svernfors
Summa:
13
7
4
25
2
173
1/2
Bilaga 5
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är
5 % av partiets röster i valkretsen samt minst 50 personröster i valkretsen.
Halmstads västra valkrets
Personröster
antal
% av partiets röster i valkretsen
Moderaterna
Carl Fredrik Graf
1 370
15,02
Centerpartiet
Henrik Oretorp
1 089
25,55
208
10,79
80
7,66
1 019
533
10,94
5,72
Vänsterpartiet
Tania Bengtsson
133
9,10
Miljöpartiet de gröna
Tove Bergman
Maria Söderberg
152
121
6,80
5,42
Sverigedemokraterna
Tore Egerdahl
Tor Ingels
262
187
9,93
7,09
SPI Välfärden
Arnold Gustavsson
126
12,69
Folkpartiet liberalerna
Suzanne Åkerlund
Kristdemokraterna
Anna-Lena Cumtell
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Aida Hadzialic
Anders Rosén
Halmstads östra valkrets
Personröster
antal
Moderaterna
Carl Fredrik Graf
685
% av partiets röster i valkretsen
13,45
2/2
Centerpartiet
Henrik Oretorp
Christer Meuller
415
113
18,95
5,16
Folkpartiet liberalerna
Suzanne Åkerlund
Per Carlsson
104
79
8,17
6,21
53
7,51
1 739
882
13,75
6,97
Vänsterpartiet
Tania Bengtsson
201
11,87
Miljöpartiet de gröna
Tove Bergman
Maria Söderberg
147
111
7,74
5,84
Sverigedemokraterna
Tore Egerdahl
Tor Ingels
310
191
10,71
6,60
74
9,60
Kristdemokraterna
Mateusz Nowicki
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Aida Hadzialic
Anders Rosén
SPI Välfärden
Arnold Gustavsson
1/2
Bilaga 6
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Fördelning av mandat
Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden.
Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,4 och sedan med 3,
med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna tog sina mandat. Jämförelsetalet
beräknas exakt men har redovisats med endast två decimaler. Om jämförelsetalen var exakt
lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. En asterisk (*) anger det
parti, som har vunnit lottningen.
Halmstads västra valkrets: 36 mandat
Mandatnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Partibeteckning
Delningstal Jämförelsetal
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
SPI Välfärden
Moderaterna
Folkpartiet liberalerna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Centerpartiet
1,4
1,4
3
1,4
3
1,4
5
5
1,4
3
1,4
7
7
1,4
9
9
3
5
11
11
1,4
3
13
1,4
13
3
15
7
15
17
17
5
19
3
19
9
6 653,57
6 514,28
3 105,00
3 045,00
3 040,00
1 885,00
1 863,00
1 824,00
1 595,71
1 421,00
1 376,42
1 330,71
1 302,85
1 043,57
1 035,00
1 013,33
879,66
852,60
846,81
829,09
745,71
744,66
716,53
709,28
701,53
642,33
621,00
609,00
608,00
547,94
536,47
527,80
490,26
487,00
480,00
473,66
2/2
Halmstads östra valkrets: 35 mandat
Mandatnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Partibeteckning
Delningstal Jämförelsetal
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Folkpartiet liberalerna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
SPI Välfärden
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Folkpartiet liberalerna
1,4
3
1,4
5
1,4
7
3
1,4
9
1,4
1,4
11
5
13
3
1,4
15
17
3
7
19
3
21
5
9
3
1,4
23
25
1,4
27
11
5
29
3
9 035,71
4 216,66
3 637,14
2 530,00
2 067,85
1 807,14
1 697,33
1 564,28
1 405,55
1 357,14
1 209,28
1 150,00
1 018,40
973,07
965,00
909,28
843,33
744,11
730,00
727,42
665,78
633,33
602,38
579,00
565,77
564,33
550,71
550,00
506,00
504,28
468,51
462,90
438,00
436,20
424,33
1/3
Bilaga 7
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Ordning av namn för inval av ledamöter
Kandidaterna har i första hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt
heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna har lottats.
Halmstads västra valkrets
Personröster
antal
%
Moderaterna
1 Carl Fredrik Graf
2 Mikaela Waltersson
3 Dag Hultefors
4 Ann-Charlott Mankell
5 Lars Püss
6 Christofer Lundholm
7 Johan Rydén
8 Andreas Bergman
9 Jonas Bergman
10 Johanna Persson
Centerpartiet
1 Henrik Oretorp
2 Jenny Axelsson
3 Camilla Widepalm Heurén
4 Kjell Helgesson
5 Henrik Andersson
Folkpartiet liberalerna
1 Suzanne Åkerlund
2 Per Carlsson
Kristdemokraterna
1 Anna-Lena Cumtell
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Aida Hadzialic
2 Anders Rosén
3 Bertil Andersson
4 Ingegerd Sahlström
5 Michael Svensson
6 Krissi Kristina Johansson
7 Fredrik Luhanka
8 Carin Söderberg
9 Tony Stané
10 Rose-Marie Edlund
1 370
Jämförelsetal
15,02
7 239,00
3 619,50
2 413,00
1 809,75
1 447,80
1 206,50
1 034,14
904,87
804,33
1 089
25,55
3 688,00
1 844,00
1 229,33
922,00
208
10,79
1 527,00
80
7,66
1 019
533
10,94
5,72
7 555,00
3 777,50
2 518,33
1 888,75
1 511,00
1 259,16
1 079,28
944,37
2/3
Vänsterpartiet
1 Tania Bengtsson
2 Mariann Norell
Miljöpartiet de gröna
1 Tove Bergman
2 Maria Söderberg
Sverigedemokraterna
1 Tore Egerdahl
2 Tor Ingels
3 Catharina Strandqvist
SPI Välfärden
1 Arnold Gustavsson
133
9,10
1 175,00
152
121
6,80
5,42
262
187
9,93
7,09
2 001,00
126
12,69
Halmstads östra valkrets
Personröster
antal
%
Moderaterna
1 Carl Fredrik Graf
2 Mikaela Waltersson
3 Dag Hultefors
4 Ann-Charlott Mankell
5 Lars Püss
6 Christofer Lundholm
Centerpartiet
1 Henrik Oretorp
2 Christer Meuller
3 Jenny Axelsson
Folkpartiet liberalerna
1 Suzanne Åkerlund
2 Per Carlsson
Kristdemokraterna
1 Mateusz Nowicki
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Aida Hadzialic
2 Anders Rosén
3 Bertil Andersson
4 Ingegerd Sahlström
5 Michael Svensson
6 Krissi Kristina Johansson
7 Fredrik Luhanka
8 Carin Söderberg
9 Tony Stané
10 Rose-Marie Edlund
11 Bengt Ekberg
12 Rose-Marie Henriksson
13 Erik da Silva
14 Fatma Hergül
15 Martin Nyberg
685
Jämförelsetal
13,45
3 934,00
1 967,00
1 311,33
983,50
786,80
415
113
18,95
5,16
1 842,00
104
79
8,17
6,21
53
7,51
1 739
882
13,75
6,97
10 409,00
5 204,50
3 469,66
2 602,25
2 081,80
1 734,83
1 487,00
1 301,12
1 156,55
1 040,90
946,27
867,41
800,69
3/3
Vänsterpartiet
1 Tania Bengtsson
2 Mariann Norell
Miljöpartiet de gröna
1 Tove Bergman
2 Maria Söderberg
Sverigedemokraterna
1 Tore Egerdahl
2 Tor Ingels
3 Catharina Strandqvist
SPI Välfärden
1 Arnold Gustavsson
201
11,87
1 363,00
147
111
7,74
5,84
310
191
10,71
6,60
2 180,00
74
9,60
1/2
Bilaga 8
Länsstyrelsen i
Hallands län
Val till kommunfullmäktige i HALMSTAD 2014-09-14
Dubbelvalsavveckling
Följande kandidater, som tagit plats i ordningen i mer än en valkrets eller för mer än ett parti,
har fått mandat i den krets eller för det parti där deras personliga röstetal är störst i förhållande
till antalet röster för partiet eller där deras jämförelsetal är högst (se Bilaga 7). I övriga kretsar
eller för övriga partier har de ersatts av den kandidat som stått i tur.
Parti, kandidat
Vald i valkretsen
Ersatt av
Moderaterna
Dag Hultefors
Dag Hultefors
Ann-Charlott Mankell
Ann-Charlott Mankell
Carl Fredrik Graf
Carl Fredrik Graf
Lars Püss
Lars Püss
Mikaela Waltersson
Mikaela Waltersson
Christofer Lundholm
Christofer Lundholm
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Camilla Berthilsson
Carl-Johan Berthilsson
Houda Axelsson
Jane Thorell
Magnus Ackerot
Magnus Uvenfeldt
Centerpartiet
Jenny Axelsson
Jenny Axelsson
Henrik Oretorp
Henrik Oretorp
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Ewy Henriksson
Alf Andersson
Folkpartiet liberalerna
Suzanne Åkerlund
Suzanne Åkerlund
Per Carlsson
Per Carlsson
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Tommy Lundkvist
Marie Kaiding
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ingegerd Sahlström
Halmstads östra valkrets
Ingegerd Sahlström
Halmstads västra valkrets
Rose-Marie Edlund
Halmstads östra valkrets
Rose-Marie Edlund
Halmstads västra valkrets
Bertil Andersson
Halmstads östra valkrets
Bertil Andersson
Halmstads västra valkrets
Michael Svensson
Halmstads östra valkrets
Michael Svensson
Halmstads västra valkrets
Anders Rosén
Halmstads östra valkrets
Anders Rosén
Halmstads västra valkrets
Tony Stané
Halmstads östra valkrets
Tony Stané
Halmstads västra valkrets
Carin Söderberg
Halmstads östra valkrets
Carin Söderberg
Halmstads västra valkrets
Krissi Kristina Johansson
Halmstads östra valkrets
Claes Holmqvist
Stefan Hansson
Ulla Winblad
Erika Olivares
Tord Johansson
Anna Losada Johansson
Folke Alfredsson
-
2/2
Krissi Kristina Johansson
Fredrik Luhanka
Fredrik Luhanka
Aida Hadzialic
Aida Hadzialic
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Leif Grenlund
Sandra Löberg Erlandsson
Maria Persdotter
Vänsterpartiet
Mariann Norell
Mariann Norell
Tania Bengtsson
Tania Bengtsson
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Ulrika Östberg
Jan Berg
Miljöpartiet de gröna
Tove Bergman
Tove Bergman
Maria Söderberg
Maria Söderberg
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Svein Henriksen
Ola Nilsson
Sverigedemokraterna
Tore Egerdahl
Tore Egerdahl
Tor Ingels
Tor Ingels
Catharina Strandqvist
Catharina Strandqvist
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads östra valkrets
Halmstads västra valkrets
Staffan Nordlund
Susanne Larsen
Anton Nilsson
SPI Välfärden
Arnold Gustavsson
Arnold Gustavsson
Halmstads västra valkrets
Halmstads östra valkrets
Bo Fridolph

Podobne dokumenty

Protokoll slutlig sammanräkning Ekerö

Protokoll slutlig sammanräkning Ekerö Ordning av namn för inval av ledamöter Kandidaterna har i första hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna h...

Bardziej szczegółowo

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning     • Bilaga 7  Ordning av namn för inval av ledamöter • Bilaga 8 Dubbelvalsavveckling

Bardziej szczegółowo

Protokoll slutlig sammanräkning Katrineholm

Protokoll slutlig sammanräkning Katrineholm    • Bilaga 7  Ordning av namn för inval av ledamöter • Bilaga 8 Dubbelvalsavveckling

Bardziej szczegółowo