Pobierz katalog

Transkrypt

Pobierz katalog
2012/13
SŁONECZNE
GADŻETY
KATALOG
CATALOGUE
ZABAWA-MAJSTERKOWANIE-NAUKA-UŻYTKOWANIE
PLAY - CREATE – LEARN - USE
EKO-LOGICZNE upominki
Eco-Logical GIFT IDEAS
Słoneczne i drewniane modele
oraz zestawy konstrukcyjne
i eksperymentalne są przyjemnym
sposobem wprowadzenia Państwa
w świat energii słonecznej. Inspirują
do myślenia i działania w sposób
proekologiczny.
are a fun and unusual way
Modele wykonane są ze starannie
dobranych materiałów, świetnie
zaprojektowane i oferują najlepszą
jakość w dobrej cenie. Na kolejnych
stronach znajdą Państwo tematycznie
uporządkowany zakres naszego asortymentu.
Najnowsza technika produkcji sprawia,
że modele są dokładnie dopasowane.
To, w połączeniu z najwyższej jakości
ogniwami słonecznymi i szczegółowymi
instrukcjami zapewnia radość z kons truowania modeli. Przy tym przeka zywanie Wam naszej wiedzy o energii
słonecznej sprawia nam ogromną
przyjemność.
Oferujemy najwyższą jakość w rozsą dnej cenie oraz atrakcyjne rozwiązania
i nowoczesne pomysły na zabawę,
majsterkowanie, tworzenie,
eksperymentowanie, naukę
i dekoracje.
Dobrej zabawy!
Pracownicy
4 ENERGY Tomika
Many fun!
4 ENERGY Tomika team
SPIS TREŚCI
PRODUCT AREAS
Produkty słoneczne - Modele słoneczne i zestawy konstrukcyjne
Solar consumer products - Solar models and -construction kits
Ładowarki słoneczne
Słoneczne instalacje domowe
Słoneczne modele konstrukcyjne
Słoneczne drewniane zestawy konstrukcyjne
Eksperymenty - nauka - zrozumienie
Słoneczne upominki
Słoneczne modele z plastiku
Słoneczne materiały prezentacyjne
Słoneczne mini samochodziki
Słoneczne modele turbin wiatrowych
Ogniwa słoneczne - do przykręcania i lutowania
Słoneczne silniki i przekładnie
Gdy robi się za gorąco...
Drewniane zestawy konstrukcyjne
Wooden slotted construction kits
Drewniane zestawy konstrukcyjne
Samodzielne dekorowanie
Grawerowanie loga
21
4
KOMÓRKOWA ŁADOWARKA SŁONECZNA
SOLAR MOBILE PHONE CHARGER
4
LiPO
Ładowarka słoneczna CLED
Solarna ładowarka naładuje do pełna
telefon, aparat fotograficzny, MP3, MP4,
itd.. Rozmowy telefoniczne można
prowadzić w zależności od modelu telefonu
50-70 minut po rozpoczęciu ładowania.
W zestawie z adapterami do latarek i
telefonów komórkowych: Micro USB, Mini
USB, Nokia 2 mm i 3,5 mm.
Solar Charger CLED
The Solar Charger charges mobile
phones, cameras, MP3, MP4, PDA, iPod,
etc. until these are ready for use again.
Depending on the mobile phone model,
calls can be made again 50-75 minutes
after charging.
Included torch and Mobile Phone-Adapter:
Micro-USB, Mini-USB, Nokia round 2 mm
and 3.5 mm.
120
www.slonecznezabawki.pl
Mini-USB
Micro-USB
Nokia
2 mm i 3.5 mm
Naładujesz słońcem / Can be recharged by:
USB
Energia słoneczna: 16 - 20 h
USB: 2.5 h
h
0 mA
Kompatybilne urządzenia / Can charge:
Ć
OŚ
W
NO EW
N
PDA
Do komórek /
For mobile phones!
Functional one key operation (AF-switch)
Automatic standby-switch effective solar
module
Fits all phones with a USB cable
Ah
Zawiera / Include
4 Adaptery:
Krystaliczne moduły słoneczne /
Crystalline Solar Module: > 15%
Moc ogniw słonecznych / Solar cell
performance: 5,0 V / 25 mA
Czas ładowania ogniwami słonecznymi /
Charge time with solar cell:
16 - 20 godz., w zależności od
intensywności słońca / 16 - 20 HRS /
depending on sun intensity
Czas ładowania kablem USB /
Charge time with USB-cable:
ca. 2,5 Stden./ Approx. 2.5 Hrs.
Napięcie wyjściowe / Output voltage:
5,5 V + / - 0,2 V
Akumulator / Battery: 410 mAh LI-PO
Moc wyjściowa / Output power:
300 - 500 mA / w zależności od stanu
baterii ładowanego urządzenia / 300-500
mA / depending on the battery condition of
the device that requires charging
Czas ładowania telefonu komrkowego /
Charge time for mobile phones: ok. 30
min. / zależnie od typu komórki / Approx. 30
min. / depending on the mobile phone
model
Wysoka wydajność, system multi-ładowania
kontrolowany procesorem
Ładowalny dowolnym połączeniem USB
Wskaźnik naładowania akumulatora
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem baterii
Stabilne napięcie wyjściowe i stały prąd wyjściowy
Funkcjonalna obsługa jednym przyciskiem
(przełącznik włącz/wyłącz )
Automatyczne przejście w tryb oczekiwania
Nadaje się do wszystkich komórek z kablem USB
High efficiency, processor controlled multicharging system
Chargeable with every USB-connection
Exemplary rechargeable battery - charge
status display
Over- and deep discharge protection of the
internal LIPO- rechargeable battery
Stabilised output voltage and constant
output current
10 m
Dane techinczne / Technical Information
LiPO
Solar Charger CLED’ONE
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
PSP
Mobile
MP4
Camera
MP3
USB
Naładujesz słońcem / Can be recharged by:
Z 5 adapterami / With 5 adapters :
iPhone, BlackBerry, Nokia 2 mm i
3.5 mm, USB, Mini i Micro USB
USB
Dane techniczne / Technical data:
Bateria ogniw słonecznych / Solar panel:
0.3 W / 5.5 V / 65 mA (Efficiency: 17 %)
Prąd wyjściowy / Output current:
650 - 750 mA
Czas ładowania USB / Charging time
USB: 90 %, 0-90 min
Czas ładowania ogniwami słonecznymi /
Charging time by solar cell: 20 godzinw zależności od intensywności słońca /
20 hours - depending on the sun intensity
Energia słoneczna: 20 h
USB: 1.5 h
Kompatybilne urządzenia: / Can charge:
PDA
PSP
TELEFON MP4
APARAT
MP3
KOMÓRKOWA ŁADOWARKA SŁONECZNA
MOBILE PHONE CHARGER
ne
iPho
iPad
Wskaźnik naładowania,
Wskaźnik napięcia
Wskaźnik pojemności /
Charge indicator
Voltage indicator
Capacity indicator
Z 7 adapterami:
With 7 adapters:
iPhone, iPad,
Nokia, Samsung,
LG, Mini USB,
Mikro USB,
Sony Ericsson
Solar mobile phone charger EXPERT
Ładowarka słoneczna EXPERT ma dodatkowe duże
ogniwo słoneczne (130 mA) i pojemność baterii 2600
mAh. Nadaje się do ładowana każdego telefonu
komórkowego, GPS, PDA, MP3, MP4-Player,
i oczywiście również do iPhone 3/4.
Można ładować do 20% także iPady.
Czas ładowania przez USB wynosi 5,5 godzin.
Czas ładowania w pełnym słońcu 20 godzin.
Zawiera kabel USB i adaptery do telefonów Nokia
2 mm i 3,5 mm, Samsung, LG, Sony Ericsson, Mini
USB, Mikro USB, iPhone/iPad/iTouch.
This powerful universal solar charger has an
extra-large solar panel (130 mA) and a
remarkable battery capacity of 2600 mAh.
The Solar Charger EXPERT is suitable for
charging any mobile phone, GPS, PDA, MP3,
MP4 player, and of course also iPhone 3/4.
Even iPads can be charged to 20 %.
Charging via USB takes 5.5 hours, in direct
sunlight 20 hours.
Includes USB charging cable and adapters for
Nokia 2 mm and 3.5 mm, Samsung, LG, Sony
Ericsson, mini-USB, micro-USB, and
iPhone/iPad/iTouch.
DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
•
•
•
•
•
•
•
5 V or 9 V output voltage selector
7 mobile phone adapters / plus iPhone and iPad
Large 2600 mAh Li-ION rechargeable battery
Intelligent capacity indicator
Charges any device which can be charged by USB
Weight: 110 g
Dimensions: 6 x 10,5 x 1,5 cm
Słoneczny buster / Solar booster
Mocowanie do szklanej szyby
Attachment to the glass window
The Solar Booster of SOL-EXPERT group is the perfect
complement to our mobile phone charger. It significantly
shortens the loading time in the sunlight. The booster is
connected directly to the charger and delivers 250mA in the
sunlight. The solar booster is very lightweight (80 grams / 2.8
oz) and portable. With dimensions of 175 x 90 mm (6.9 x
3.54 in), it will accompany you on hikes or trips and when the
sun is shining it is always a reliable USB power source.
Generated voltage: 5.5 V, Max. Current: 250 mA, Cable length:
1.5m / 4.9 ft, USB connector: yes, Dimensions: 175 x 90 x 4 mm
/ 6.9 x 3.54 x 0.16 in, Weight: 80 grams / 2.8 oz
www.slonecznezabawki.pl
5
6
fosera - SŁONECZNE INSTALACJE DOMOWE
fosera - SOLAR HOME SYSTEMS
Słoneczne instalacje domowe
Niezależne od sieci energetycznej
instalacje oświetleniowe
Solar home system
Offgrid Lighting System
Produce light, where you need it!
z.B. fosera100
f.e. fosera100
Innowacyjna funkcjonalność
Innovative features
Optional modular system extension
System kompatybilny z produktami fosera takimi jak ładowarka
telefoniczna i dodatkowe oświetlenie
Compatible fosera products such as the phone charger and
additional lights are available to complement the system.
Package content of the 3 different systems:
Zalety systemu
www.slonecznezabawki.pl
Advantages of the system
fosera Systeme:
AUTONOMICZNY FOTOWOLTAICZNY SYSTEM Scandle200
SOLAR OFF-GRID SYSTEM Scandle200
Wytwarzaj światło tam, gdzie tego potrzebujesz!
Produce light, where you need it!
Scandle200 is the small powerful solar off-grid system that
will give you light wherever you need it. The Scandle200
can be used as a table lamp or as a portable light (torch).
200 lumen illumination output is completely sufficient to
provide a “powerful light in the dark”. The small size of the
basic unit and the powerful crystalline 1.5 watt solar panel
ensure the best functionality. The Scandle200 offers two
different light intensities and guarantees a battery cycle of
up to 70 hours. With the Scandle, only the newest
generation of light emitting diodes and longlife batteries
(liFEPO4) are used. This guarantees a longlife function and
over the years the best lighting capacity - completely
independent of the public power supply.
An additional Scandle200 system be easily attached in
parallel to extend the system.
Simply plug in - done!
Dane techniczne:
TECHNICAL DATA
• Modern LiFePO4-battery technology,
longlife, no sulphation
• Extendable system, grows with your requirements
• Simplest installation, plug and play
• Extremely efficient and bright light,
longlife light emitting diodes
• Crystalline solar panel, (20 year life expectancy) 1.5 watt
• German development
• Independent of the grid
• Very good value for money
• Optionally, can charge mobile phones
www.slonecznezabawki.pl
7
8
SŁONECZNE MODELE KONSTRUKCYJNE
SOLAR MODEL DESIGNS
Zestaw konstrukcyjny STABILOSUN III
STABILOSUN III to zestaw konstrukcyjny
pozwalający na składanie aż 3 różnych
modeli! Modele montowane są według
szczegółowych instrukcji. Kiedy fotowoltaiczny wirnik zaabsorbuje wystarczająco
światła wiruje bez dodatkowego
zasilania (nie potrzebujesz baterii
czy przewodu zasilającego).
Rewelacyjny upominek zarówno
dla młodych jak i starszych
onstruktorów. Zapewnia godziny
rozrywki Zestaw dla 3 modeli!
STABILOSUN III construction kit
STABILOSUN III is a construction kit for
three different models that can be put
together individually! The models can
be assembled according to detailed
instructions. When the solar rotor
absorbs enough light, it starts to rotate
without batteries or power cable. A
great gift for both young and old
designers that will provide hours of fun
For 3 models!
Amerykański słoneczny wiatrak
American solar windmill
Wiatrak zaczyna się kręcić, jak tylko
słońce pada na fotowoltaiczne
ogniwa. Świetny model w
amerykańskim stylu. Zestaw
konstrukcyjny.
Wysokość: 19 cm
Rowerzysta na baterie
słoneczne
Pozycja obowiązkowa dla
wszystkich, którzy chętnie jeżdżą
na rowerze. Drewniane części
zostały wycięte z laserową precyzją,
dzięki temu konstrukcja słone cznego rowerzysty jest dziecinnie
prosta. W zestawie z ogniwem
słonecznym dużej mocy.
Wymiary podstawy: 14,5 x 8,5 cm
Wysokość: ca. 12 cm
Materiał: drewno
Drewniany dwupłatowiec
ze słonecznym wirnikiem
Dwupłatowiec to połączenie
starego stylu i nowoczesnej
technologii. Solidne drewno
i wydajne ogniwa słoneczne
zachwycą każdego. Świetny
upominek!
Długość: 20 cm, Drewno: buk
Przejściówka: 4
Długość wirnika: 13 cm
www.slonecznezabawki.pl
Wooden biplane
with solar rotor
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Old-style biplane combined with
modern technology. Solid wood
and efficient solar cell everyone
will love it. A great gift!
Length: 20 cm, Wood: beech
Toy adapter: 4
Rotor: Length: 13 cm
As soon as sunlight hits the solar
cells, the sails of the windmill
begin to turn. A great Americanstyle model. Construction kit;
Height: 19 cm
Solar-powered
wooden biker
A must for everyone who likes to
get on their bike themselves!
High-precision, laser-cut wooden
parts ensure that constructing the
solar biker is child's play. With
powerful solar cell and carefully
tuned transmission.
Base plate: 14.5 x 8.5 cm
Height: approx. 12 cm
Material: Wood, Construction kit
SŁONECZNE MODELE KONSTRUKCYJNE
SOLAR MODEL DESIGNS
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Drewniany helikopter
za słonecznym wirnikiem
Śliczny helikopter który łączy wysokiej
jakości drewno bukowe
z fotowoltaiczną technologią
jest świetnym upominkiem!
Długość: 15 cm, drewno: buk
Przejściówka: 4, wirnik: 13 cm
Dostępne w wersjach z dużym
i małym wirnikiem
Wooden helicopter
with solar rotor
High-quality beech and highly efficient
solar technology come together in a
lovely wooden solar helicopter.
It makes a great gift!
Length: 15 cm, Wood: beech
Tool adapter: 4, Rotor: 13 cm
Available also with small rotor
Solarna satelita
W świetle słonecznym satelita
kręci się wokół Ziemi!
Wymiary: 16 x 16 x 16 cm
Solar satellite
In sunlight, the satellite revolves
around the earth!
Dimensions: 16 x 16 x 16 cm
Mały młynek
Jak tylko słoneczne ogniwo znajdzie
się w słońcu, skrzydła młynka
zaczynają się obracać. Zestaw
jest łatwy do złożenia i można
go udekorować farbami.
Wymiary: 10 x 4 x 3 cm
Mini Solar Windmill
The sails of this mini windmill start to
turn as soon as sunlight falls on the
solar cell. The kit is easy to assemble
and can be painted as desired.
Dimensions: 10 x 4 x 3 cm
Słoneczna foka
W słońcu foka kręci się w kółko!
Wymiary: 21 x 15 x 20 cm.
Solar Walrus
In sunlight, the walrus turns
merrily in a circle!
Dimensions: 21 x 15 x 20 cm
9
410
SŁONECZNE DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
SOLAR WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Słoneczny dwupłatowiec
Pomysłowy zestaw konstrukcyjny
dwupłatowca z ilustrowaną instrukcją
i wydajnymi ogniwami fotowoltaicznymi.
Długość: ok. 20 cm
Solar biplane
An ingenious biplane construction kit
with illustrated instructions and
efficient solar cell.
Lenght: approx. 20 cm
Słoneczny diabelski młyn
Zabawa gwarantowana!
Zestaw konstrukcyjny karuzeli złożysz
już w kilka minut. Świetny model
zarówno dla dzieci jak i dorosłych
Wysokość: ok. 22 cm
Słoneczna karuzela
Umieść karuzelę w słońcu,
a zacznie się obracać. Możesz
zabrać na przejażdżkę 4 „małych
pasażerów”. Zestaw konstrukcyjny.
Wysokość: 19 cm
Solar swing ride
Guaranteed fun! The carousel is
supplied as a construction kit and
takes just a few minutes to assemble.
A great model for young and
old alike!
Height: approx. 22 cm
Solar-Carousel
Place this carousel in the sun
and it starts to turn. Four "little
passengers" can go along for
a ride. Height: 19 cm,
Construction kit
Ć
OŚ
W
NO EW
N
Słoneczny trzypłatowiec
Solar Triplane
Trzypłatowiec o wysokości 18 cm
i rozpiętości skrzydeł 14 cm
przyciągnie uwagę każdego. Śmigło
zaczyna się kręcić kiedy wystarczająca
ilość światła słonecznego pada
na ogniwo fotowoltaiczne. Samolot
sprawia wrażenie, jakby był gotowy
do odlotu. Zestaw konstrukcyjny.
Minimalny wiek: 8 lat
www.slonecznezabawki.pl
With a length of 18 cm and a span
of 14 cm, the triplane is a real eyecatcher. When enough light falls on
the solar cell, the propeller starts to
turn, and one gets the impression
that the triplane is ready for
immediate take-off. Get airborne! Minimum age: 8 years,
Construction kit
SŁONECZNE DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
11
SOLAR WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Słoneczny składany helikopter Solar Interlocking Helicopter
Helikopter „do łatwego złożenia“
może być składany bez problemu
przez słonecznych entuzjastów.
Model został wyprodukowany
w najnowszej technologii.
Przy wystarczającej ilości światła
padającej na moduł słoneczny
wirnik zaczyna się nieustająco kręcić.
Zestaw konstrukcyjny.
Wysokość: 8 cm
Długość: 20 cm
The interlocking helicopter „Easy
Construct“ can also be put
together by young solar
enthusiasts without any problems.
This is made possible by the most
modern manufacturing
technology. Should sufficient light
shine on the solar module, the
rotor blades begin to rotate
unfailingly. Height: 8 cm,
Lenght: 20 cm, Construction kit
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Słoneczny młyn wodny
Szczegółowy model napędzany jest
najwyższej jakości ogniwami
fotowoltaicznymi. W świetle słońca
obraca się koło wodne. Po złożeniu
3 mm drewno brzozowe można
dowolnie pomalować.
W zestawie z papierem ściernym
i klejem do drewna.
Wymiary: 19 x 9,5 x 12 cm (dł x sz x wys)
Solar watermill
This detailed model of a watermill is driven by a high-quality solar cell. When sunlight
shines on it, the waterwheel begins to turn round and round. The 3 mm thick birch
wood can be coloured as desired after assembly. Mit sandpaper and wood glue.
Dimension: 19 x 9.5 x 12 cm (L x W x H)
Holenderski młyn słoneczny
Przy wystarczającej ilości światła padającej
na moduł słoneczny skrzydła
zaczynają się ruszać. Do zestawu
dołączona jest dokładna ilustrowana
instrukcja, dzięki której nawet dzieci
złożą model w jedną całość.
Wysokość: ok. 20 cm
Solar windmill “Holland”
When sufficient light falls on the solar
module, the windmill's sails start to
rotate. Thanks to the detailed illustrated
instructions, the construction kit is child's
play to put together.
Height: approx. 20 cm
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
412
EKSPERYMENTY - NAUKA - ZROZUMIENIE
EXPERIMENT - LEARN - UNDERSTAND
Słoneczny zestaw zapoznawczy
Zestaw zawiera wszystko co potrzebne do pierwszych
eksperymentów z fotowoltaiką. Wystarczy tylko przykręcić
przewody silnika do ogniwa fotowoltaicznego (SM330) i zestaw
jest gotowy do użytku.
Ogniwo słoneczne: 380 mA / 0.58 V,
Silnik: Rf300, Przewód: ok. 20 cm,
Podstawa: 4-częściowa
Solar Introductory Set
This set contains everything you need to conduct your first
experiments with solar technology. The motor's cables are merely
screwed to the solar cell (SM330) and the introductory set is
then ready for use. Solar cell: 380 mA / 0.58 V, Motor: Rf300,
Cable: approx. 20 cm, Holder: 4-part;
Ć
OŚ
W
NO EW
N
Solarny zestaw
„Eksperymentalny”
Fotowoltaiczny zestaw startowy.
Do konstrukcji dowolnego
modelu, zawiera instrukcje
eksperymentów dotyczących
realizacji elektronicznych
obwodów, np. podłączanie
równoległe i szeregowe.
W zestawie: 2 ogniwa słoneczne
(150mA), instrukcja, silnik o dużej
mocy, 3- ramienne śmigło.
W pięknie zaprojektowanym
przezroczystym opakowaniu.
Solar Set “Experience”
Solar technology beginner's set.
For the construction of any model;
incl. experimental instructions for
the realisation of electronic
circuits, for example, parallel and
series connections.
Contents: 2 x solar cell (150 mA),
powerful solar motor, 3-bladed
propeller, experimental
instructions. In beautifully
designed, clear packaging.
Ogniwa słoneczne „HQ-PROFI“ dla szkół
i do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów
HQ-Set idealnie nadaje się do zgłębiania tajników fotowoltaiki!
Zestaw zawiera dwa ogniwa słoneczne o wysokich osiągach, silnik
oraz obwód na płytce. Dzięki wtykom przesuwnym o długości 4 mm
można łatwo ustawiać i przeprowadzać testy. Oprócz tego można
napięcie i natężenie prądu. Idealnie nadaje się dla szkół bądź
samodzielnego eksperymentowania w warunkach domowych.
Dla żądnych wiedzy.
Dane techniczne: 2 x ogniwa fotowoltaiczne 0.5 / 850 mA, silnik
fotowoltaiczny o dużej mocy, 4 mm wtyki, 4 mm Kurzschlussstecker,
15 stronicowa instrukcja w 4 językach
Solar cell "HQ PROFI" for schools and experiments
The HQ-Set is a great way to get an experimental insight into photovoltaics!
The set includes two high-performance solar cells, as well as an engine on a circuit board. With 4
mm pin jacks, the various tests are set up and evaluated very easily. In addition to pin plugs, current
and voltage values can be tapped. Ideally suited for use in schools or for experimenting at home.
For those who want to be in the knowledge.
Technikal specifications: 2 x solar cell 0.5 / 850 mA, strong solar engine, 4mm short circuit plug,
15 page experiment instructions in 4 languages
EKSPERYMENTY - NAUKA - ZROZUMIENIE
13
EXPERIMENT - LEARN - UNDERSTAND
NEU !
! NEW
I
OLTAIK
OTOW
F
IE
IC
N
A
T
MIE
TOVOL
ZROZU
ND PHO
A
T
S
R
E
UND
Słoneczny asystent
“NOWA GENERACJA”
Słoneczne moduły stały się integralną
częścią naszego życia. Słoneczny
asystent „NOWA GENERACJA”
demonstruje szeroką gamę
możliwości jakie oferuje nam
technologia fotowoltaiczna.
Wyjaśnia obszary zastosowania takie
jak systemy niezależne oraz
podłączone do sieci energetycznej.
Eksperymentalnie zgłębisz
zagadnienia takie jak montaż
dachowy oraz system śledzenia
słońca.
Słoneczny asystent NOWA GENERACJA I
NEW GENERATION I solar assistant
SŁONECZNE EKSPERYMENTY / SOLAR EXPERIMENTS
24 stronicowa instrukcja dostarcza
gruntownej wiedzy o najnowszej
technologii i oferuje interesujące
eksperymenty z fotowoltaiką. Pomiary
mogą być optyczne albo opcjonalnie
z zastosowaniem miernika.
Zawartość:
2 monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne, urządzenie do śledzenia
słońca, drewniana płyta montażowa,
przewody i uchwyty szczękowe,
słoneczny silnik, folie, instrukcja
i wiele więcej.
"NEW GENERATION"
solar assistant
Solar modules now play an integral
role in our daily lives. The "NEW
GENERATION" solar assistant
demonstrates the wide range of
possibilities offered by today's PV
technology.
It explains application areas such as
stand-alone systems and grid
systems, and uses experiments to
explore current uses such as solar
trackers and roof mountings.
Słoneczny asystent NOWA GENERACJA II
NEW GENERATION II solar assistant
W zestawie kasetka na elementy
i cyfrowy miernik!(wersja szkolna)
Includes a carrying case construction
kit and digital multimeter
(school version)
The 24-page handbook provides
comprehensive information on the
latest technology and offers
interesting experiments with
photovoltaics. Measurements can
be made optically or with an
optional multimeter.
Contains:
two monocrystalline solar cells,
solar trackers and mountings made
of wood, wires with alligator clips,
solar motor, foils, handbook and
much more.
www.slonecznezabawki.pl
414
SŁONECZNE UPOMINKI
SOLAR GIFT IDEAS
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Słoneczny globus
Ziemia kręci się od niepamiętnych czasów. Teraz
może kręcić się wokół swojej osi w Twoim domu.
Ten ekskluzywny globus nada pomieszczeniu
niepowtarzalny charakter. Zaczyna się kręcić pod
wpływem promieni słonecznych, świat naprawdę
przyjazny środowisku.
Średnica: 14 cm, Wysokość: 18 cm
Wymiary podłoża: 10 cm x 10 cm
Dostępny w wersji kolorowej
i klasycznej(srebrnej)
Solar Globe
The earth has been rotating since time
immemorial. Now it can turn on its axis in your
own home, too. This exclusive globe gives every
room a touch of class. The globe begins to
rotate as soon as light shines on it – a truly
environmentally friendly world.
Diameter 14 cm, height 18 cm
Base diameter 10 cm
Versions: multicolored or classic - silver
Wysokiej jakości słoneczna latarka LED
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Twój nowy towarzysz nie opuści Cię w ciemności!
Dołączona do kluczy słoneczna latarka będzie zawsze
u Twojego boku! Solidna technologia zawierająca
3 białe diody LED
Czas świecenia: 2-3 godz.
Czas ładowania: 6-7 godz.
Wymiary: 6 x 3,5 x 1,1 cm
Solar LED torch High-Class
Your new companion won't leave you in the dark!
Attached to your keychain, your solar torch is
always at your side!
Robust technology features 3 white LEDs.
Light ON time 2-3 h. Charge time 6-7 h.
Dimensions: 6 x 3.5 x 1.1 cm
Słoneczny domek „Willa świecącego słońca”
Kiedy domek znajduje się w oświetlonym miejscu ładuje
się bateria. Gdy zapada zmrok wnętrze zaczyna
automatycznie świecić. Oknami wydobywa się nastrojowe
światło. Model domku jest dostępny także w zestawie
konstrukcyjnym bez baterii słonecznej. Od 12 lat.
Wymiary: 12 x 11,2 x 11,5 cm (dł. x szer. x wys.)
Solar house “Sunshine Villa”
When the solar house stands in a sunny spot, the indoor
battery is charged. At nightfall a light automatically goes on in
the house, casting a pleasant amber glow through the
window. The solar house comes as a construction kit,
rechargeable battery not included. For ages 12 and up.
Dimension: 12 x 11.2 x 11.5 cm (L x W x H)
www.slonecznezabawki.pl
SŁONECZNE UPOMINKI
SOLAR GIFT IDEAS
lat
Od 5 m 5 years
g fro
tartin
Zestaw konstrukcyjny - policyjny
helikopter ze słonecznym wirnikiem
S
Zestaw konstrukcyjny składa się ze 110
klocków. Stosuj się do instrukcji „krok po
kroku” , a zbudujesz atrakcyjny model.
W świetle słońca, albo w jasnym świetle
sztucznym, wirnik kręci się nieustannie
dookoła.
Wymiary: 22 x 6 cm (dł. x szer.)
Wysokość z wirnikiem: 8 cm
"Police" helicopter construction kit
with solar rotor
This snap construction kit contains 110
components. Follow the step-by-step
instructions to build this attractive model.
When sunlight or bright artificial light
shines on the solar rotor, it starts tirelessly
turning round and round.
Dimension: 22 x 6 cm (L x W)
Height with rotor: 8 cm
Słoneczny krokomierz
Słoneczny krokomierz oszczędza energię,
gdy ma dostęp do wystarczającej ilości światła.
Wyłącza się wewnętrzna bateria, a jako źródło
energii wykorzystywane jest światło słoneczne.
Wyświetlane wartości: ilość kroków, dystans, ilość
spalonych kalorii, itd./ programowalna
długość kroku
Ć
OŚ
W
NO EW
N
Solar Pedometer
This solar pedometer saves energy when
sufficient sunlight is available. Then, the
internal battery is switched off and the
sunlight is used for the power supply of the
unit. Displayed values: number of steps,
distance traveled, calories burned, etc. /
programmable step length.
Słoneczny pająk
W pełnym słońcu pająk zaczyna
wibrować i przemieszczać się
dookoła. Świetny produkt.
Wygląda realistyczne!
Wymiary: 85 x 60 x 20 mm
Solar Spider
Once ample sunlight hits the spider's
solar cell it starts to vibrate and
crawls around. A great item.
Looks real!
Dimensions: 85 x 60 x 20 mm
Słoneczna świeczka
Realistyczna imitacja migoczącego
światła świec. Zasilana słońcem!
Aby naładować przewróć świeczkę
do góry nogami i umieść
w nasłonecznionym miejscu.
Wymiary: 92 x 86 x 86 mm
Solar flip candle
Realistic looking, flickering
candlelight, powered by the sun! To
recharge the battery, simply flip the
candle and place it in a sunny area.
Dimensions: 92 x 86 x 86 mm
www.slonecznezabawki.pl
15
16
SŁONECZNE MODELE Z PLASTIKU
SOLAR PLASTIC MODELS
Słoneczny domek „światełko w nocy”
Aby naładować słoneczną baterię umieść
przedmiot w nasłonecznionym miejscu.
Światło wewnątrz domku załącza się
automatycznie w mroku. Dostarczamy
zmontowany. Od 8 lat.
Wymiary: 110 x 50 x 81 mm,
Krystaliczne ogniwa słoneczne
Solar house „Light in the Night“
Placed in a sunny location, the solar cells will
charge the battery inside the solar house. At
dusk the light inside the house automatically
switches on. Delivered assembled. Age 8
years and up. Dimensions: 110 x 50 x 810
mm, crystal solar cell.
Słoneczna lokomotywa “Trainy”
Lokomotywa rusza, jak tylko znajdzie się w
świetle promieni słonecznych. Fajna i
śliczna zabawka nawet dla najmłodszych.
Lokomotywa dostarczana jest w
plastikowym opakowaniu.
Wymiary: 120 x 60 x 80 mm
Solar Locomotive “Trainy”
As soon as sunlight falls on the solar cell,
the locomotive starts up. Nice and easy. A
beautiful toy, even for the very young. The
locomotive comes in its own small plastic
case. Dimensions: 120 x 60 x 80 mm
Słoneczny statek wikingów
Dla małych i dużych wilków morskich.
Razem ze słońcem wiosłuj przez 7 mórz.
Wymiary: 16 x 6 x 10 cm (dł. x szer. x wys.)
Solar Viking ship
For young and old seadogs alike. Row
with the sun across the seven seas!
- Construction kit age 8 and up
Dimension: 16 x 6 x 10 cm (L x W x H)
www.slonecznezabawki.pl
Ć
OŚ
W
NO EW
N
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
ŚĆ
WO
O
N EW
N
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
SŁONECZNE MODELE Z PLASTIKU
SOLAR PLASTIC MODELS
17
Słoneczna biedronka
W świetle słońca biedronka zaczyna się
poruszać. Świetny gadżet promocyjny.
Solar lady bug
Once sunlight hits the solar cell, the
ladybeetle starts moving along.
Also a great promotional gift.
Length: 5 cm0 x 60 x 80 mm
Słoneczny tor z kulkami
Ten tor z kulkami przypadnie do gustu
zarówno młodym jak i starszym. Kiedy
słoneczne ogniwo znajdzie się w słońcu
kulki zaczynają krążyć po torze. Nie
przestaną dopóki świeci słońce. Zestaw
od lat 10. Dołączona szczegółowa instrukcja.
Wysokość: 15 cm
Solar ball track
This ball track will delight young and old.
Once sunlight hits the solar cell marbles are
moved to the top of the marble run and
run along the track – tirelessly as long as
there's sunshine. Kit, age 10 years and up,
with detailed instructions. Height: 15 cm
Słoneczny żółw
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Śliczny żółw! W świetle słońca zaczyna
się poruszać. Świetny produkt,
przyciągnie uwagę i zachwyci nie tylko
najmłodszych. Możliwość umieszczenia
logo firmy na skorupie! Od 8 lat.
Wymiary: 7 x 4,5 x 2,5 cm.
Artykuł: 43000 - € 9,95
Solar turtle
This twee solar tortoise starts moving once
a sufficient amount of light hits the solar
cell inside the shell. A great product with a
great effect, an eye catcher not only for
little ones. Logo can be applied to the
shell! Dimensions: 7 x 4.5 x 2.5 cm.
Age 8 years and up
www.slonecznezabawki.pl
18
SŁONECZNE MODELE Z PLASTIKU
SOLAR PLASTIC MODELS
Słoneczny autobus
Najmniejszy na świecie słoneczny autobus
sterowalny. Napędzany czystą energią
z natury (światłem słonecznym)
Wymiary: 90 mm długości
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Solar bus
The world's smallest plastic solar bus with
steering! Powered by pure “Biopower”
(sunlight), Size: 90 mm long
Solar Drehflugzeug „BLACK HAWK“
W słońcu śmigło samolotu zaczyna się kręcić,
a samolot rozpoczyna bezustannie krążyć.
Śliczna zabawka zasilana słońcem. Zestaw
jest bardzo łatwy do zbudowania.
Wymiary: 230 mm x 130 mm
Rotating solar plane „Black Hawk“
Tas soon as sunlight strikes the solar cell, the
propeller starts to rotate and the plane takes
off to a tireless pleasure flight.
A beautiful solar-powered airplane with a
great effect. The kit is very easy to build.
Dimensions: 230 mm x 130 mm
Słoneczny świerszcz
W świetle słońca świerszcz trzęsie się
z radości!Zestaw od lat 8.
Wymiary: 5 x 2,5 x 1,5 cm (dł. x szer. x wys.)
Solar cricket
When the sun shines, the cricket
quivers with joy!
- Construction kit age 8 and up
Dimension: 5 x 2.5 x 1.5 cm (L x W x H)
www.slonecznezabawki.pl
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
SŁONECZNE MODELE Z PLASTIKU
SOLAR PLASTIC MODELS
Ć
OŚ
W
NO EW
N
1
19
Zestaw modelatski
do zbudowania 6 różnych modeli
Z tym zestawem stworzysz 6 różnych
ruchomych modeli, jeden po drugim.Jasna
instrukcja jest nieocenioną pomocą podczas
składania poszczególnych części.
3
2
Modele możliwe do ułożenia:
(1) Słoneczny robot
(2) Słoneczny helikopter
(3) Słoneczny wiatrak
(4) Słoneczny poduszkowiec
(5) Słoneczny samolot
(6) Słoneczny samochód
Modelling kit for 6 different models
With this kit, 6 different moving models can
be created: one model after the other.
The clearly laid out instructions are an
invaluable aid when assembling the
individual components.
5
4
6
The following models can be constructed:
(1) Solar robot
(2) Solar helicopter
(3) Solar windmill
(4) Solar airboat
(5) Solar plane
(6) Solar wheeler
Słoneczny motyl
Mocowanie do okna
window installation
Przy wystarczającej ilości światła padającej
na ogniwa słoneczne motyl się porusza.
W zestawie z przyssawką i prętem do
mocowania; nadaje się do przymocowania
do doniczek, na stół albo na okno.
Rozpiętość skrzydeł: 11 cm
Solar butterfly
W doniczkanch
In the flower pot
The solar butterfly starts moving
once a sufficient amount of light
falls on the solar cell.
With suction cup and mounting rod;
Suitable for flower pot, table or
window installation.
Wingspan: 11 cm
www.slonecznezabawki.pl
20
SŁONECZNE MATERIAŁY PREZENTACYJNE
SOLAR PRESENTATIONS
Słoneczna turbina wiatrowa, srebrna/złota
Te piękne urządzenia fascynują klasycznym stylem i materiałami wysokiej klasy.
Metalowe części spełniają najwyższy standard. Turbiny zapakowane się
w atrakcyjnie prezentującym się opakowaniu. Idealny gadżet reklamowy
dla Państwa najlepszych klientów. Wysokość podstawy (piasta) 26 cm, wysokość
całkowita 38 cm, materiał: metal, wymiary ogniwa: 75 x 40 mm
Dostępna w kolorach złotym i srebrnym
Solar Wind Turbine, silver/gold
These beautiful arrangements fascinate with their classic design and highquality materials.The metal components meet the highest standards.
Complemented by the attractive presentation packaging, the arrangements are
ideal advertising means for your best customers.Hub height 26 cm, total height
38 cm, Material: Metal, cell size: 75 x 40 mm
Słoneczny akrylowy autobus
Najmniejszy słoneczny autobus na świecie! Napędzany
czystą energią z natury (światło słoneczne)
Wymiary: 60 x 22 x 26 mm
Dostępny również jako zestaw konstrukcyjny
Solar Acrylic Bus
The world's smallest solar bus,! Powered by pure
“Biopower” (sunlight) Dimensions: 60 x 22 x 26 mm
Also available as a kit
Słoneczna platforma obrotowa Solar revolving platform
Prezentuj swoje najciekawsze
produkty z najlepszej strony!
Całkowicie bez zasilania. Słoneczna
platforma obrotowa utrzyma ciężar
do 300 g. Przyjemna prędkość
obrotowa: 9-12 obr./min
Średnica akrylowego talerza: 9 cm
Udźwig: do 300 g
www.slonecznezabawki.pl
Present your most beautiful things
from all their best sides! Entirely
without power supply. The solar
revolving platform can hold a
weight of up to 300 g. Pleasant
speed of rotation at
9-12 rpm.
Diameter of acrylic plate: 9 cm
Weight supported: up to 300 g
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Ć
OŚ
W
NO EW
N
SŁONECZNE MINI SAMOCHODZIKI
SOLAR MINI CARS
Słoneczna mini wyścigówka
- zestaw construkcyjny Umieszczony na słońcu
samochód zaczyna jechać.
Fascynujące, co może poruszyć
taki miniaturowy moduł solarny.
Wymiary: 42 x 30 x 19 mm
Mini solar race car
- Construction kit If placed in the sun, the car
begins to drive.
Fascinating, what can be
moved with such a tiny
solar module.
Dimension: 42 x 30 x 19 mm
Słoneczny mini samochodzik “SunRacer!
Przyszłość jeździ „SunRacer” zasilanym
światłem słonecznym! Można kontrolować
kąt sterowania. Przezroczysty „garaż” jest
idealny do nadruku reklamowego.
(*) kolor na życzenie klienta,
(od 1000 sztuk)
Wymiary: 32 x 24 x 17 mm
Solar Mini-car “SunRacer”!
The future is driving the SunRacer, powered
by sun light! The steering angle on the
SunRacers is adjustable.
The transparent "garage" is perfect for
advertising imprints.
(*) Color by customer request,
(from 1000 pcs.)
Dimensions: 32 x 24 x 17 mm
Słoneczne Mini Auto
Jeden z najmniejszych modeli
samochodów na świecie.
Samochodzik umiejscowiony
w słońcu zaczyna się poruszać.
Naprawdę przyciąga uwagę.
Fascynujące, co może poruszyć
taki miniaturowy moduł solarny.
Wymiary: 3,2 x 1,5 x 2,2 cm
(dł. x wys. x szer.)
(*)
(*)
Solar Mini Car
One of the smallest solar cars
in the world. If placed in the
sun, the car begins to drive.
A real eye-catcher.
Fascinating, what can be
moved with such a tiny
solar module.
Dimension: 3.2 x 1.5 x 2.2 cm
(L x H x D)
www.slonecznezabawki.pl
21
22
SŁONECZNE MODELE TURBIN WIATROWYCH
SOLAR WIND-FARM-MODELS
TOP! Gadżet reklamowy
Promotional items
Model “Słoneczny wiatr”
Model “SOL-WIND”
Zestaw konstrukcyjny
Construction kit
Wysokość podstawy (piasta): 240 mm
Hub Height: 240 mm
Długość ramion wirnika: 100 mm
Length of rotor blade: 100 mm
Wymiary ogniwa: 20 x 50 mm
Cell size: 20 x 50 mm
Umiejscowienie słonecznego ogniwa: gondola
Placement of solar cell: Pad
Wersje:
zestaw konstrukcyjny / construction kit
zmontowana od nowości/ pre-assembled,
z przekładnią/ with transmission
Zmontowana
od nowości
Pre - assembled
ŚĆ
WO
NO EW
N
Model “REpower MD70”
Model “REpower MD70”
Wysokość podstawy (piasta): 260 mm
Hub height: 260 mm
Długość ramion wirnika: 130 mm
Length of rotor blade: 130 mm
Wymiary ogniwa : 50 x 50 mm
Cell size: 50 x 50 mm
Umiejscowienie: fundament
Placement of solar cell: Base plate
Wersje:
Bez przekładni / Without transmission:
Z przekładnią / With transmission:
Wariant modelu:
z mechanizmen
biegów, tj..
powoli obracająca się
(18 okr./min)!
Models with a gear
mechanism, i.e. slowly
revolving (18 rev/min)!
Wysokość /
Height: 26 cm
Słoneczna drewniana tubina wiatrowa
Wyrzeźbiona z drewna turbina wiatrowa
zachwyca swoim wyglądem i funkcjonalnością.
Obraca się realistyczne 18 obr./min dzięki
wbudowanemu mechanizmowi biegów. Model
dostarczany jest częściowo zmontowany,
a jego konstrukcja wymaga tyklo kilku prostych
kroków. Wysokość podstawy (piasta): 35 cm,
długość ramion: 35 cm
Ć
OŚ
W
NO EW
N
Wooden solar powered wind turbine
This carved wooden solar powered wind
turbine impresses through its design and
functionality. It turns, thanks to its built-in
gearbox, with a realistic 18 rev / mim. The
model comes partially assembled and can be
connected together in just a few simple steps.
Hub height: 35 cm, blade length: 15 cm
www.slonecznezabawki.pl
Wysokość /
Height: 35 cm
www.slonecznezabawki.pl
24
OGNIWA SŁONECZNE - Do przykręcania lub lutowania
SOLAR CELLS - To screw or solder assembly
ia
ręcen
k
y
z
r
Do p screw
To
Tylna strona
Rear side
ia
owan
t
u
l
Do
lder
To so
albo
or
PRZYKRĘĆ - gotowe !
SCREW - finished!
Otwory na wkręty zapewniają łatwy montaż.
Lutowanie nie jest wymagane!
ŚĆ
WO
O
N EW
N
Artykuł
Napięcie maksymalne (jałowe)
Prąd zwarcia
Wymiary
Wersja z zaciskami śrubowymi tak
tak
tak
tak
tak
Miejsca do zlutowania
tak
tak
tak
tak
tak
Article number
Open - circuit voltage
Current
Dimensions
Thread terminal endeyes
yes
Places to solder
TOP stosunek jakości do ceny
TOP value for money
Do ma jsterkowania
i eksperymentowania
For making things and
experimentation
Do konstruowania modeli
For model-making and
educational purposes
i celów edukacyjnych
Złamane ogniwa słoneczne
Broken solar cells
Artykuł
Powierzchnia wszystkich części
Napięcie maksymalne (jałowe)
Prąd jałowy
Całkowita moc wszystkich części
www.slonecznezabawki.pl
ok.
zależnie od wielkości
ok.
Artykuł
Napięcie maksymalne (jałowe)
Prąd zwarcia
Wymiary
Miejsca do zlutowania
Article number
Open-circuit voltage
Current
Dimensions
Plases to solder
tak
SŁONECZNE SILNIKI I PRZEKŁADNIE
SOLAR MOTORS & GEARS
25
Niski prąd rozruchowy
Napięcie rozruchu od 0.3 Volt
Do majsterkowania
i eksperymentowania
Do konstruowania modeli
i celów edukacyjnych
Low starting current
Starting voltage from
0.3 volts
For making things by hand
and experimentation
For model-making and
educational purposes
Artykuł
Opis artykułu
Napięcie rozruchu
Napięcie robocze
Prąd rozruchowy
Średnica wału
Średnica wału
Długość osi
Długość osi
Podłączenie elektryczne
Silnik mini bell-armature
Silnik słoneczny RF 300
Silnik słoneczny RF300
z przekładnią 9:1 albo 27:1
Silnik słoneczny ED12
z przekładnią 120:1
Silnik mini bell-armature
Ten mały silnik mini bell-armature rusza
już przy napięciu ok. 150 mV mocy
zaledwie 15 mA. Nadaje się idealnie
do małych urządzeń.
Mini bell-armature motor
This small Mini bell-armature motor
already starts revolving at a voltage of
approx. 150 mV and a power supply of
merely 15 mA. It is perfectly suitable for
small applications.
Solarmotor RF300
Silnik Rf300 był wbudowywany w słoneczne
modele już ponad milion razy. Za każdym
razem doskonale się sprawdzał. Jest
wyjątkowo solidny i mocny. Nasz TOP produkt
do celów eksperymentalnych, edukacyjnych
i konstruowania modeli.
Solar Motor RF300
Having been built in more than one
million times, the RF300 has proven itself
in solar models time and again. It is
extremely robust and powerful. Our TOP
product for the areas of experimenting,
model making, schooling.
Artykuł
Opis artykułu
Napięcie rozruchu
Napięcie robocze
Prąd rozruchowy
Średnica wałów
Liczba obrotów znamionowa
Wymiary
Długość wałów silnika
Podłączenie elektryczne
obr / min
obr / min
do
Łączówka lutownicza
Silnik słoneczny ED12
Dzięki średnicy wały 12 mm silnik ED12
pasuje również do małych modeli. Kable
przyłączeniowe są bezpośrednio lutowane.
Solar Motor ED12
With a diameter of 12 mm, the ED12 also
fits into small solar models. Connection
cables are directly soldered on.
www.slonecznezabawki.pl
26
GDY ROBI SIĘ ZA GORĄCO...
For when life is hotting up...
Słoneczny wentylator
Zbuduj swój własny słoneczny wentylator!
My dostarczymy Ci niezbędną technologię:
Ogniwa słoneczne 2 Volt
Słoneczny silnik z uchwytem
Duże śmigło super chłodzące!
Solar fan
Build your own solar fan!
We provide the technology:
Solar cell 2 volts
Solar motor with holder
Large propeller for super cooling!
Słoneczny wentylator stołowy
Stołowy wentylator zasilany słońcem
jest łatwy do zmontowania
i rewelacyjnie chłodzi. 2 V słoneczne
ogniwa w połączeniu z 11,5 cm
śmigłem zapewnią odpowiedni
przeciąg. Wymiary : 180 x 90 x 70 mm
Solar table fan
This solar powered table fan is easy to
install and comes with very good
cooling performance.
The 2 V solar cell in combination with
the 11.5 cm propeller ensure proper
draft. Dimensions: 180 x 90 x 70 mm
Słoneczny wentylator USB
USB solar fan
Słoneczny wentylator USB przychodzi
z pomocą w palącym słońcu. Słoneczne
ogniwa produkują wystarczająco prądu
aby zapewnić szybkie ochłodzenie.
The USB solar fan is always used when
the sun is blazing. This is when the
solar cell will produce sufficient
electricity to provide a quick cooloff with the USB fan.
Bardzo długi przewód (1,5 m.) pozwala
na położenie słonecznych ogniw
na oknie, a wentylatora na stole.
Kąt nachylenia ogniw do słońca można
dostosowywać podstawą. Zestaw
zawiera również przyssawkę, dzięki której
zamocujesz solarne ogniwa
bezpośrednio na oknie .
The extra-long cable (1.5 m) allows
the solar cell to be placed at the
window with the fan on the table.
The solar cell's angle to the sun can
be adjusted with the stand.
The set also includes a suction cup
for attaching the solar cell directly
to the window.
Ogniwo dostarcza prąd 6 V i 170 mA
i ma wymiary: 150 x 100 mm.
Wentylator może być również zasilany
na baterie!
The cell provides 6 V and 170 mA
with a size of 150 x 100 mm. The
fan can also be used separately,
powered by batteries!
www.slonecznezabawki.pl
Ć
OŚ
W
NO EW
N
27
DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Stojak na CD jeżyk
Zmieści 10 pudełek CD.
Wymiary: 20,8 x 12 x 5 cm (dł. x wys. x szer.)
- w zestawie bez pudełek CD
Hedgehog CD rack
Designed for 10 Cds
Dimension: 20.8 x 12 x 5 cm (L x H x W)
- comes without CD cases –
Stojak na CD słoneczko
Zmieści 16 pudełek CD . Szerokość ok. 31 cm
- w zestawie bez pudełek CD
Sun CD rack
Designed for 16 CDs. Width approx. 31 cm
– comes without CD cases –
Stojak na CD ciężarówka
Zmieści 9 pudełek CD.
Wymiary: 29 x 12 x 6,5 cm (dł. x wys. x szer.)
- w zestawie bez pudełek CD
Truck CD rack
Designed for 9 Cds
Dimension: 29 x 12 x 6.5 cm (L x H x W)
- comes without CD cases –
Stojak na CD rybka
Zmieści 14 pudełek Cd.
Wysokość: ok. 32 cm
- w zestawie bez pudełek CD
Fish CD rack
Designed for 14 Cds.
Height: approx. 32 cm
- comes without CD cases –
www.slonecznezabawki.pl
DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
28
cji!
otoryza
m
w
ó
n
Dla fa
freaks!
For car
2
1
1 “Landrover Pritsche”
Wymiary / Dimension: 17.5 x 7.5 x 7 cm (dł. x szer. x wys.)
2 “Landrover Kombi”
Wymiary / Dimension: 17.5 x 7.5 x 7 cm (dł. x szer. x wys.)
4
3
3 “DKW F8 Pritsche”
Wymiary / Dimension: 20 x 9 x 7 cm (dł. x szer. x wys.)
4 “DKW F8 Kombi”
Wymiary / Dimension: 18 x 8 x 6 cm (dł. x szer. x wys.)
5 Wyściwówka Fiat / Racing cars Fiat
Wymiary / Dimension: 20 x 8 x 7,5 cm (dł. x szer. x wys.)
6
5
6 “Simplex”
Wymiary / Dimension: 18.5 x 8.5 x 6.5 cm (dł. x szer. x wys.)
7 “Horch Diamant”
Wymiary / Dimension: 15 x 6 x 9 cm (dł. x szer. x wys.)
8
7
8 “Ford TT”
Wymiary / Dimension: 16 x 5 x 7.5 cm (dł. x szer. x wys.)
9 Benz Motorwagen / motorcar Benz
Wymiary / Dimension: 13.5 x 8 x 10 cm (dł. x szer. x wys.)
10 DKW F8 Limousine Cabrio
Wymiary / Dimension: 19 x 6.5 x 8.5 cm (dł. x szer. x wys.)
11 “Hummer”
Wymiary / Dimension: 15 x 7 x 7 cm (dł. x szer. x wys.)
9
10
12 “Piacho”
Wymiary / Dimension: 11 x 7 x 4.5 cm (dł. x szer. x wys.)
13
12
14
11
15
www.slonecznezabawki.pl
DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
29
WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Precyzyjne zestawy zrobione
ze sklejki brzozowej
Precision kits made
of birch plywood
Wysokiej jakosci modele
Mogą być indywidualnie pomalowane
Wiatrak
Całkowita wysokość: ok. 22 cm
Średnica podstawy: 8,5 cm
Łatwy montaż dzięki laserowej precyzji
wycinania poszczególnych elementów
Uniwersalne zastosowanie!
Windmill
Total height: approx. 22 cm
Base plate: diameter 8.5 cm
High-quality wooden design
Can be individually painted
Easy assembly due to laser
cut precision parts
For universal application!
13
Drewniane koła szprychowe R-SET1
Zestaw składa się z 4 drewnianych kół
szprychowych, otwory na 4 mm pręty (osie),
Średnica: 4,5 cm, Grubość: 0,3 cm
Wooden spoke wheels R-SET1
Set consisting of four wooden spoke
wheels, hub fits a 4 mm axle rod, diameter:
4.5 cm, width: 0.3 cm
14
Zestaw kół zwykłych R-Set3
Zestaw składa się z 4 Kół,
Otwory na 4 mm pręty (osie),
Wymiary: 4,5 cm, Grubość: 0,3 cm
Wheel set R-SET3
Set consisting of 4 wheels, hub fits a 4 mm
axle rod, diameter: 4.5 cm, width: 0.3 cm
15
Koła szprychowe z kołami zwykłym R-SET2
zestaw składa się z 4 kół szprychowych
i 4 kół zwykłch, otwory na 4 mm pręty (osie),
średnica: 4,5 cm, grubość: 0,3 cm
Drewniany rower "Leonardo da Vinci”
Wooden spoke wheels with wheel set R-SET2
Set consisting of 4 wooden spoke wheels and four
wheels, diameter: 4.5 cm, for a
4 mm axle rod, width: 0.3 cm
Wymiary: 22,5 x 8 x 11,5 cm (dł. x szer. x wys.)
Wooden bicycle "Leonardo da Vinci”
Dimension: 22.5 x 8 x 11.5 cm (L x W x H)
www.slonecznezabawki.pl
30
DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Idealne na zajęcia ze sztuki i rzemiosła!
Ideal for arts and crafts classes!
Dostępny również w zestawie szkolnym!
Also available as a classroom set!
1
2
1
Drewniany dwupłatowiec / Wooden biplane
Długość całkowita / Total lenght: ok. 20 cm
Szerokość całkowita / Total width: ca. 20 cm
2
Samolot sportowy / Sports plane
Wymiary / Dimension: 21 x 75 x 21 cm (dł.x szer. x wys.)
3
Drewniany samolot / Wooden Aeroplane
Wymiary / Dimension: 30 x 12 x 26 cm (dł.x szer. x wys.)
4
3
Drewniany helikopter ratowniczy /
Rescue helicopter made of wood
Wymiary / Dimension: 19 x 6.5 x 8.5 cm (dł.x szer. x wys.)
5
Drewniany helikopter / Wooden helicopter
Wymiary / Dimension: 30 x 6 x 12 cm (dł.x szer. x wys.)
4
5
www.slonecznezabawki.pl
31
DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Waga aptekarska
Funkcjonowała kiedyś i dzisiaj również spełnia swoje zadanie.
Śliczny i w pełni funkcjonalne gadżet reklamowy.
Chemist scale
What worked back then still works today. A beautiful and fully
functional demonstration object.
Pajacyk "Mr. Funny”
Może być ładnie pomalowany
i udekorowany. Przypadnie do gustu
zarówno małym jak i dużym dzieciom.
Wymiary: 1,5 x 27 x 12 cm (dł. x szer. x wys.)
"Mr. Funny" jumping jack
Humorously decorated or/and colored,
Mr. Funny tickles the funny bones of
small and large children alike.
Dimension: 1.5 x 27 x 12 cm (L x W x H)
Maszyna z paskiem napędowym
Kopia maszyny z paskiem napędowym z roku ok. 1900.
Urządzenie to służyło do przekazywania energii mniejszym
maszynom produkcyjnym. Demonstruje jak takie maszyny
były napędzane. Model przedstawia tokarkę, piłę tarczową
i wiertarkę stojakową.
Wymiary: 22 x 16 x 15 cm (dł. x szer. x wys.)
Belt driven workshop
This model of a belt driven workshop from around 1900 is
an apparatus for transferring power to a number of smallscale production machines. It demonstrates how "machines"
used to be driven. Includes a lathe, a circular saw and an
upright drilling machine.
Dimension: 22 x 16 x 15 cm (L x B x H)
www.slonecznezabawki.pl
32
DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Szafeczka wisząca na okulary
Pudełko na okulary dla całej rodziny!
Ciągłe szukanie okularów to już
przeszłość!!Jednym spojrzeniem
sprawdzisz czy wszystkie pary okularów
znajdują się na swoim miejscu.
- przednia szyba z akrylu Wymiary: 20 x 18 x 5 cm (wys. x szer. x gł.)
Garage for glasses / Little hanging board
The glasses box for the entire family!
Looking for your glasses is now a thing of
the past! The acrylic front provides a clear
view: With one glance you can see if all
glasses are where they should be.
For 4 pairs of glasses.
- With front window made of acrylic Dimension: 20 x 18 x 5 cm (H x W x T)
Pudełko na karteczki
Nauka z zestawem konstrukcyjnym pudełko
na karteczki może być podwójnie przyjemna.
Zanim rozpoczniesz wkuwanie do egzaminu
będziesz musiał coś samemu zbudować Pasuje
do kartek DIN A8 i ma 5 przegródek,
Wymiary: 21 x 8 x 7 cm. (dł. x szer. x wys.)
Card index box
Learning is twice as fun with the wooden
card index box construction set because
you get to build something before you
'cram' for the exam. It is ideal for DIN A8
index cards and has five compartments.
Dimension: 21 x 8 x 7 cm (L x W x H)
Pudełko na kredki
Pudełko na kredki jest miejscem na
wszystkie Twoje przybory do pisania!
Ozdobne pudełko wyposażone
jest w praktyczne suwane wieczko.
Wymiary: 20 x 6 x 4,5 cm
Materiał: sklejka brzozowa.
Pencil case
A pencil case with room for all your
writing utensils … and even more! This
decorative box is equipped with a
practical sliding top.
Dimension: 20 x 6 x 4.5 cm
Made of birch plywood.
www.slonecznezabawki.pl
33
DREWNIANE ZESTAWY KONSTRUKCYJNE
WOODEN SLOTTED CONSTRUCTION KITS
Dekoracyjne pudełko na chusteczki
Stwórz pudełko swojego własnego projektu i
umieszczaj w nim typowe prostokątne pudełka
z chusteczkami. Doskonały dodatek do każdej
łazienki! Możesz ozdobić dowolną techniką!
Wymiary: 23,6 x 7,1 x 13 cm (szer. x wys. x gł,)
Decorative box for tissues
Create your own designer box and place it
over standard-size packages of tissues.
Adds a tasteful touch to any bathroom!
There are no limits to the designs that you
can apply to your box!
Dimension: 23.6 x 7.1 x 13 cm (W x H x D)
Biurowy pojemnik na przybory
do pisania "drewniane auto”
Nasz drewniany samochodzik jest
oryginalnym miejscem na Twoje notatki
i przybory do pisania!
Wymiary: 16 x 9 x 8 cm (dł. x szer. x wys.)
isy i
p
o
g
łu
Na d ki!
!
cz
otes
n
karte
d
n
ins a
p
r
o
F
"Desk butler" wooden car
The "desk butler" is a highly original place to
keep your writing utensils and notes!
Dimension: 16 x 9 x 8 cm (L x W x H)
Pudełko na piloty
Koniec z bałaganem na stole w salonie. Od
dzisiaj wszystkie Twoje piloty znalazły swoje
miejsce. Zmieści 4 piloty.
Wymiary: 16,5 x 7,5 x 17 cm (dł. x szer. x gł.)
Storage box for
remote controls
No more mess on your living room table.
Now your remote controls have a new
favourite place to be! Blindingly easy assembly;
building it together is even fun. Room for 4
remote controls.
Dimension: 16.5 x 7.5 x 17 cm (H x W x D)
www.slonecznezabawki.pl
34
SAMODZIELNE DEKOROWANIE
CUSTOM DESIGN
UDEKUROUJ...
... nasze drewniane zestawy
konstrukcyjne całkowicie
indywidualnie według Twojego
gustu - fantazja nie ma ograniczeń!
Możesz pomalować, wykleić, możesz
użyć dowolnej techniki. Odkryj technikę
DEKOUPAGE!
Duży czy mały - zbuduj, pomaluj i ciesz się
pięknym przedmiotem... to naprawdę
dobra zabawa!
Niepowtarzalne, osobiste i niedrogie:
idealny sposób zamawiania i projek towania prezentów dla rodziny i przyjaciół
MI,
A
B
J FAR UPAGE,
U
R
O
O
UDEK IKĄ DEK Ą, i.t.d.
N
IK
TECH , MOZA
M
FILCE
www.slonecznezabawki.pl
GRAWEROWANIE LOGA
INDIVIDUAL LOGO IMPRINT
IE
N
A
OW
R
E
W
GRA
35
Indywidualny grawer loga
i nadruki reklamowe możliwe
za pomocą technik tampodruku
i wypalania laserowego!
!
A
G
LO
Zapytaj nas o szczegóły
Chętnie pomożemy!
Individual logo- and customer
imprint possible by means of
pad printing or laser branding!
WY
PA
Inform us of your request we inform you gladly!
LASEROW
E
Y!
L
Ó
G
E
Z
SZC
TAMPOD
RU
K
O
S
A
N
J
A
PYT
NIE
A
L
AD
-P
PRINTING
www.slonecznezabawki.pl
[email protected]
www.slonecznezabawki.pl
www.slonecznezabawki.pl

Podobne dokumenty