sprawozdanie z realizacji projektu szkoła promująca zdrowie w

Transkrypt

sprawozdanie z realizacji projektu szkoła promująca zdrowie w
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE
W LATACH 2011/2015
Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy wśród społeczności szkolnej zostały
wskazane następujące priorytety:
1. Zdrowe odżywianie,
2. Profilaktyka uzależnień,
3. Stop agresji – przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów,
4. Zdrowie psychiczne – kontrola stresu.
Działania dotyczące problemu priorytetowego pierwszego – zdrowe odżywianie:
 Uczniowie brali udział w VII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu przeprowadzonym
w Szkole Muzycznej w Radomiu. Tematyka dotyczyła: profilaktyki nałogów,
profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, higieny jamy
ustnej, bezpieczeństwa wypoczynku.
 Klasy pierwsze obejrzały wystawę grzybów pt. „Poznaj grzyby – Unikniesz
Zatrucia” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 Uczniowie brali udział w II Międzyszkolnym Konkursie – „Zdrowe żywienie –
inwestycja na całe życie” zorganizowanym przez Zespół Szkół Spożywczych
i Hotelarskich. Test obejmował wiedzę o żywieniu i żywności.
 Przeprowadzono ankietę dotyczącą spożywania pierwszego śniadania.
Z dostarczonych danych wynikało, że zbyt wysoka liczba uczniów nie spożywa
pierwszego śniadania w domu (36,26%). Zdecydowana większość (86,67%)
spożywa drugie śniadanie w szkole. Z tego względu poszerzono asortyment
sklepiku szkolnego o pełnowartościowe produkty spożywcze.
 W szkole przygotowywano posiłki dla dzieci z najuboższych rodzin ze środków
MOPS-u.
 Rodzice i uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w prelekcji dotyczącej zdrowego
odżywiania. W tym celu zaproszono do naszej szkoły specjalistę z Zespół Szkół
Spożywczych i Hotelarskich.
 Corocznie 1 czerwca odbywa się Dzień Promocji Zdrowia w naszym gimnazjum.
W tym dniu przygotowywana jest degustacja zdrowych potraw, ekspozycja
jadłospisów uwzględniających zasady zdrowego odżywiania, filmy edukacyjne,
pokaz albumów, ankiety, punkt ważenia i obliczania BMI, quiz o zdrowym
odżywianiu, festiwal piosenki angielskiej, pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej
pomocy, rozgrywki sportowe.
 W październiku corocznie organizowany jest Dzień Jabłka. Uczniowie
przygotowują poczęstunek w postaci jabłek i ich przetworów. Przedstawiane są
zalety tych owoców oraz odbywa się quiz z nagrodami.
 W ramach Dni Otwartych uczniowie przygotowują ulotki z informacjami o „Szkole
Promującej Zdrowie”, przepisy na zdrowe sałatki i poczęstunek w postaci owoców.
 Popularyzujemy zdrowe odżywianie na różnych przedmiotach: technice,
matematyce, biologii, chemii, informatyce.
 W bibliotece szkolnej utworzony został kącik z publikacjami dotyczącymi promocji
zdrowia.
 Zgodnie z harmonogramem Światowych i Ogólnopolskich Dni związanych
z tematyką zdrowotną organizowane były akcje plakatowe, wygłaszano audycje
przez radiowęzeł szkolny i referaty na godzinach wychowawczych.
 Gabloty na II piętrze naszej szkoły przeznaczono do promocji zdrowia. Na bieżąco
uaktualniane są informacje dotyczące zagadnień zdrowotnych.
 Koordynator uczestniczył w konferencjach:
- II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie,
- „Zdrowe żywienie – inwestycja na całe życie”,
- II konferencji „Pomóżmy sobie – walczmy z otyłością”
- „Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”,
- Standardy prozdrowotnego systemu żywienia w szkołach,
- „Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej”,
- Wiem Co Jem – jak wdrażać w szkole od 1 września 2015r. nowe prawo
w zakresie żywienia.
 Rodzice otrzymali ulotki dotyczące zasad zdrowego odżywiania i zawartości
szkodliwych barwników w produktach spożywczych.
 Realizowany był na godzinach wychowawczych w wybranych klasach program
edukacyjny „Jedz smacznie i zdrowo” z całą rodziną.
 Wykład o odżywianiu dla klas pierwszych przeprowadzony przez dietetyka
z Poradni dietetycznej i treningowej. Tematyka spotkania dotyczyła: składników
odżywczych i ich znaczenia, fizjologii organizmu związanej z odżywianiem,
wpływu węglowodanów na organizm, znaczenia tłuszczu w diecie, ukrytych
cukrów, wartości mleka i nabiału, prawidłowej piramidy żywienia, co jeść, kiedy
i ile? Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką i chętnie zadawali pytania
dotyczące zdrowego odżywiania.
 Koordynator z uczniami uczestniczyła w III Pikniku Prozdrowotnym „Zdrowy
Radom” reprezentując dokonania szkoły w zakresie promocji zdrowia.
Działania dotyczące problemu priorytetowego drugiego – profilaktyka
uzależnień:
 Klasy drugie uczestniczyły w warsztatach z zakresu profilaktyki antyalkoholowej
przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień.
 W ramach Tygodnia Profilaktyki o tematyce "Żyj zdrowo – nie pal" uczniowie
wszystkich klas obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów
klas trzecich, przeprowadzono akcję plakatową oraz godziny wychowawcze na
temat nikotynizmu, ogłoszono konkurs na wiersz pt:„ Żyj zdrowo nie pal”.
 Zorganizowane zostało spotkanie dla uczniów z autorem projektu „RapPedagogia”
w ramach wdrażania strategii wobec zachowań ryzykownych wśród dzieci
i młodzieży.
 Społeczność szkolna obejrzała przedstawienie pt. „XXI wiek bez nałogów
i uzależnień – Nie biorę, nie palę, nie piję, a zdrowo żyję”, którego celem było
ukazanie zgubnych skutków brania używek.
Działania dotyczące problemu priorytetowego trzeciego – stop agresji:
 Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: SKS, LOP, kabarety szkolne, Koło Promocji
Zdrowia, Szkolny Klub Rowerowy.
 Utworzone zostały klasy sportowe o profilu: pływackim, piłki siatkowej i ringo
dziewcząt, piłki ręcznej chłopców, piłki koszykowej.
 Realizowany jest program edukacyjny „Trzymaj formę”. W ramach tego programu
odbywają się zajęcia SKS obejmujące piłkę siatkową, piłkę ręczną, piłkę siatkową
dziewcząt, unihokej, ringo, gimnastykę dziewcząt oraz aerobik.
 Pracownicy szkoły korzystają z zajęć w klubie fitness.
 Uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w kampanii Biała Wstążka – „Nie bij! Bądź
mężczyzną.”
 Uczniowie klas trzecich wzięli udział w przedstawieniu „Peregrimus – władca serc”
poświęconym osobom chorym na zespół Downa. Chodziło w nim o zwrócenie
uwagi, że każdy człowiek ma prawo do szacunku, do zachowania swojej
tożsamości.
 Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły wprowadzone zostały
dyżury wydłużone i lustracyjne oraz założono monitoring.
 W tym roku szkolnym został wdrożony program "Biegamy razem". Nauczyciele,
pracownicy szkoły i uczniowie cyklicznie co piątek odbywają na terenie szkoły
„bieg ciągły". W okresie zimowym bieg odbywa się w dużej sali gimnastycznej
przy muzyce. Celem programu jest przede wszystkim popularyzacja biegania,
poprzez które chcemy poprawić wydolność fizyczną i ogólny stan zdrowia, a także
zwrócić uwagę na to, że może być ono źródłem przyjemności i zadowolenia.
Ważnym czynnikiem jest również integracja środowiska uczniowskiego.
 Uczniowie klas trzecich biorą udział w programie profilaktycznym „Więzienie -stracony czas”. W ramach programu uczestnicy mają możliwość zobaczenia
jednostki, celi mieszkalnej, oddziału przejściowego, kaplicy, spacerniaka i sali
gimnastycznej, czyli miejsc, gdzie toczy się zwykłe życie więzienne.
Jednak najważniejszym celem tej nietypowej lekcji jest jej aspekt wychowawczy.
Uczniowie mają bowiem możliwość obejrzenia filmu pt. ,,Więzienie – stracony
czas”. Opowiada on o młodych osobach, które przez jedną nieprawidłowo podjętą
decyzję w życiu trafiają do zakładu karnego. Oglądany w murach więzienia, kiedy
wokół widać kraty, a za oknem patrole funkcjonariuszy, ma inny wymiar i zmusza
do refleksji. Kolejnym punktem programu, który z całą pewnością robi największe
wrażenie na zaproszonych gościach, jest spotkanie z osadzonym opowiadającym
swoją historię.
 W wybranych klasach pierwszych i drugich zostały przeprowadzone warsztaty
z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy. Uczniowie zdobywali umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz ćwiczyli zachowania asertywne.
Działania dotyczące problemu priorytetowego czwartego – zdrowie psychiczne –
kontrola stresu
 Organizowane są wycieczki krajoznawcze i wyjścia szkolne .
 Odbywają się spotkania z pedagogiem i psychologiem dotyczące stresu
i asertywności.
 Zorganizowany został Dzień Świadomości Zagrożeń Hałasem oraz „strefa ciszy”.
 W zależności od potrzeb prowadzone są przez nauczycieli wychowawców
pogadanki w ramach godzin wychowawczych.
 Dla społeczności szkolnej odbył się pokaz metod relaksacyjnych pt. „ Odkrywanie
sekretów, zdrowego europejskiego stylu życia".
Pierwszą formą, jaką zaprezentowali uczniowie, była joga. Płynne ruch
i giętkość były domeną wykonywanych przez nich ćwiczeń. Pokazali pozycje:
wojownika, drzewa, kota, mędrca i wielbłąda. Następnie wykonali w pięknym stylu
zestaw ćwiczeń „ Powitanie słońca”, które wyciszają i relaksują organizm.
Ćwiczenia oddechowe, które zaprezentowali uczniowie, pokazały, jak za
pomocą serii głębokich, spokojnych oddechów można szybko pozbyć się napięcia
i stresu. Na zakończenie wykonany został krótki pokaz pulsingu. Metoda ta polega
na kołysaniu ciała w rytmie bicia serca płodu w łonie matki w celu dostarczenia
głębokiego relaksu. Wszystkim prezentowanym formom ćwiczeń towarzyszyła
muzyka relaksacyjna.
Oprócz zadań priorytetowych zostały podjęte dodatkowe działania takie jak:
1. Warsztaty dla uczennic klas pierwszych i drugich „Od dziewczynki do kobiety”
przeprowadzone przez firmę Johnson&Johnson. Program obejmował zagadnienia:
budowa anatomiczna układu rozrodczego, prawidłowości rozwojowe okresu
dojrzewania, cykl miesiączkowy, profilaktyka raka piersi.
2. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej –
„Archipelag Skarbów”. Program obejmował zagadnienia: okres dojrzewania, czas
pierwszych miłości, popęd seksualny.
3. SK LOP zorganizowało „Gniazdo recyklingowe” dla mieszkańców Glinic,
Dzierzkowa, Idalina i Janiszpola (we współpracy z Radkomem).
4. Zrealizowano w wybranych klasach program „Pierwszy dzwonek” w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla
meningokoków”.
5. Udział w konkursie ekologicznym „Szkoła Przyjazna Środowisku”
zorganizowanym przez Radkom.
6. Udział w II edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj Zużyty
Telefon Komórkowy – Odbierz Nowy Aparat Fotograficzny” organizowanym przez
firmę ekophone.
7. Udział szkoły w festynach „Radom - Czyste Miasto” organizowanych przez
Prezydenta Miasta Radomia i PPUH „Radkom”.
8. W naszej szkole działa Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu ,,Pomocna
dłoń”, który jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ,,Arka”
w Radomiu. Do klubu należą uczniowie, którzy dobrowolnie niosą pomoc, angażują
się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia
społecznego.
9. Uczniowie angażują się w prace na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Razem”, biorąc udział w zbiórkach na sprzęt i rehabilitację oraz pomagają
dzieciom w zabawach podczas spartakiad.
10. Od wielu lat jako jedyna szkoła w Radomiu współpracujemy z „Kuchnią dla
ubogich” przy klasztorze o.o. Bernardynów. Nasi uczniowie pomagają w pracach na
rzecz kuchni.
11. Organizujemy zbiórki przyborów szkolnych, artykułów papierniczych
i chemicznych dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom”.
Monitoring podjętych działań
Wszystkie działania podjęte w latach 2011/2015 były systematycznie monitorowane
przez:
- prowadzenie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie zaplanowanych działań
(dokumentacja papierowa, zdjęciowa, prezentacje multimedialne),
- opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych projektów
prozdrowotnych,
- przeprowadzenie konkursów, spotkań integrujących społeczność szkolną, rodziców
i naszych partnerów wspierających akcje promujące zdrowie,
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
- utworzenie piętra promocji zdrowia.
Za monitorowanie zadań odpowiedzialni byli:
- koordynator – p. A. Szczepanik,
- szkolny zespół ds. promocji zdrowia.
Całość nadzorowała p. dyr. M. Ruta.
Osiągnięcia w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie
1. Najważniejsze zmiany, jakie dokonały się w szkole w wyniku realizacji programu
(projektów) szkoła promująca zdrowie w ostatnich 3 latach.
Cele priorytetowe, tj.:
 zdrowe odżywianie,
 profilaktyka uzależnień,
 stop agresji – przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów,
 zdrowie psychiczne – kontrola stresu
zostały osiągnięte.
Po zrealizowaniu zadań zaobserwowaliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie:
wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia wśród
społeczności szkolnej:
 uczniowie odczuwają potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego,
 dodatkowe zajęcia sportowe przyczyniły się do podniesienia sprawności
fizycznej,
 uczniowie i ich rodzice chętnie brali udział w spotkaniach promujących zdrowie
i bezpieczny styl życia,
 wspólne przedsięwzięcia przyczyniły się do integracji szkoły ze środowiskiem
lokalnym i promocji szkoły.
2. Mocne strony szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie, które jest
gotowa przekazać innym szkołom:
I. Przekonanie społeczności szkolnej do aktywniejszego udziału w zajęciach
sportowo – relaksacyjnych,
II. Zwiększenie zainteresowania zdrowym odżywianiem oraz aktywnym spędzaniem
czasu wolnego,
III. Dzielenie się dotychczasową wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia
szkolnej dokumentacji programu Szkoły Promującej Zdrowie.
3. Sposoby przekazywania innym szkołom swoich dotychczasowych doświadczeń
w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie – proszę opisać np. warsztaty
(podać temat, adresatów, czas trwania, program), materiały (określić rodzaj),
współudział w realizacji projektu (opisać rodzaj i zasady udziału) itd.
Mocną stroną naszej szkoły jest cykliczne organizowanie:
 spotkań ze specjalistami ds. żywienia,
 Dnia Jabłka,
 Jesiennej spiżarni ( przetwory, przepisy, degustacja),
 wystawek o tematyce prozdrowotnej,
 Dnia Sportu i Promocji Zdrowia, w ramach, którego ma miejsce:
- przygotowywanie i degustacja zdrowych i wartościowych potraw,
- ekspozycja jadłospisów,
- wystawa albumów o zdrowym odżywianiu,
- punkt ważenia i obliczania BMI,
- quiz o zdrowym odżywianiu,
- pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy,
- rozgrywki sportowe.
 spotkań z uczniami klas VI szkół podstawowych w ramach Dni Otwartych,
podczas których prezentujemy swoje osiągnięcia w zakresie zdrowego
odżywiania i stylu życia.
Ponadto chcemy zaprosić zainteresowane szkoły do udziału w organizacji:
 wspólnego dnia „ Jesiennej spiżarni” poprzez przygotowanie swojego stanowiska
z przetworami z jesiennych darów,
 Dnia Promocji Zdrowia w celu wspólnego przygotowywania zdrowych
i pełnowartościowych posiłków.
Nasza szkoła upowszechnia koncepcję Szkoły Promującej Zdrowie szerszemu
forum za pomocą sieci internetowej. Publikujemy na bieżąco wydarzenia szkolne
z zakresu promocji, wyniki autoewaluacji, raporty z zakresu realizacji standardów
promocji zdrowia. Stale prowadzona jest akcja informacyjna na temat koncepcji
i zasad tworzenia „Szkoły Promującej Zdrowie”.
Oprócz sieci internetowej korzystamy z tradycyjnych form przekazywania
informacji – cyklicznie opracowujemy ulotki i broszury dla rodziców, uczniów
i środowiska lokalnego.