ASH-09x2CS, ASH-12x2CS - Klimatyzatory SINCLAIR

Komentarze

Transkrypt

ASH-09x2CS, ASH-12x2CS - Klimatyzatory SINCLAIR
A I R C O N D I T I O N E R
Instrukcja obsługi
ASH-09X2CS
ASH-12X2CS
SLIM DUAL SERIE
Przed użytkowaniem należy się zapoznać
z niniejszą instrukcją obsługi
SPLIT AIR CONDITIONER WALL MOUNTED MODEL SINCLAIR
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Wtyczka zasilająca powinna
być mocno włożona do
gniazdka.
W przeciwnym razie, może
powodować porażenie
elektryczne, przegrzanie lub
nawet pożar.
Aby zabezpieczyć klimatyzator
gniazdko powinno być
wyposażone w bolec uziemiający.
Nie używaj przedłużaczy
i nie zasilaj klimatyzator
z tego samego gniazdka
co inne urządzenia elektryczne.
Nie wyciągaj wtyczki
zasilającej podczas pracy
klimatyzatora.
Może to spowodować
porażenie elektryczne lub
pożar.
Nie podłączaj klimatyzatora
mokrymi rękami.
Może to powodować porażenie
elektryczne.
Jeśli kabel zasilający jest
uszkodzony, nie próbuj go
naprawiać samodzielnie,
tylko skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem.
Nie wkładaj palców ani innych
rzeczy w kratkę wlotową lub
kratkę wylotową.
Może to być niebezpieczne.
Może to powodować porażenie
elektryczne lub pożar.
Niebezpieczeństwo
Nie przebywaj w strefie zimnego
powietrza przez dłuższy czas.
Może to powodować pogorszenie
kondycji fizycznej i problemy
zdrowotne
Kiedy poczujesz zapach
spalenizny, natychmiast
wyłącz klimatyzator i
skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem.
Odłącz
zasilanie
1
Nie próbuj naprawiać
klimatyzatora samodzielnie.
Może to spowodować dodatkowe
uszkodzenia.
Należy wymieniać bezpieczniki na tego samego
typu i tej samej wartości.
Nie ciągnij za przewód
zasilający klimatyzatora.
Wyjmij wtyczkę zasilającą,
jeżeli przez dłuższy czas
nie będziesz używać
klimatyzatora.
Nie montuj klimatyzatora
w pobliżu urządzeń
grzewczych czy kominka.
Może to spowodować pożar
Powietrze wylatujące z
klimatyzatora może spowodować niekompletne spalanie.
Upewnij się czy jednostka
zewnętrzna jest stabilnie
zamontowana.
Nie wspinaj się na jednostkę
zewnętrzną.
Upadek może być niebezpieczny
Podczas czyszczenia
klimatyzatora koniecznie
wyłącz urządzenie i wyjmij
wtyczkę z gniazdka.
Nie używaj łatwopalnych
gazów w pobliżu klimatyzatora
Może to spowodować zapalenie
lub wybuch.
Nie blokuj i nie zakrywaj
kratki wlotowej i wylotowej
jednostki wewnętrznej i
zewnętrznej.
Może to zmniejszyć wydajność
klimatyzatora i może
spowodować wadliwe
działanie
2
Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora.
Jednostki wewnętrzne
1
2 3
Wlot powietrza
4
Jednostka A
6
1
2 3
7
Wylot powietrza
Wlot powietrza
4
Jednostka B
Pokrywa jednostki
Air out
Materiał filtracyjny
Filtr powietrza
6
Wylot powietrza
Ręczny przełącznik
Pilot zdalnego sterowania
Pozycje przełącznika
Żaluzje
4
Kabel zasilający
5
Wąż do odprowadzenia skroplin
Krata wylotu powietrza
Jednostka zewnętrzna
Wlot powietrza
Wlot powietrza
Wylot powietrza
3
-- 3 --
Instrukcja obsługi pilota
Nazwy oraz funkcje pilota
UWAGA:
- Upewnij się czy nic nie zakłóca sygnału z pilota sterowania
- Sygnał z pilota może być odbierany z odległości do 10 metrów
- Nie wolno upuszczać i rzucać pilotem
- Pilot nie może znajdywać się w miejscach eksponowanych na działania promieni
słonecznych, wysokiej temperatury, należy unikać jego kontaktu z płynami
Przycisk FAN
służy do wyznaczania
prędkości pracy
wentylatora
Przycisk SWING
służy do sterowania
pionowym kierunkiem
nadmuchu powietrza
AUTO FAN
Przycisk TEMP
służy do ustawiania
temperatury:
wciskając jeden raz
przycisk + zwiększamy
temperaturę o 1st.C,
a wciskając przycisk obniżamy o 1st.C.
Tryb chłodzenia
Tryb osuszania
Tryb wentylatora
Tryb grzania
Temperatura może
byż regulowana od
16st.C do 30st.C
Przycisk MODE
służy do zmiany
trybu działania
klimatyzatora w
następujący sposób:
Przycisk 1/0
służy do włączania
i wyłączania
klimatyzatora
1/0
AUTO
4
Nazwy przycisków i funkcje pilota zdalnego sterowania
UWAGA :
- Poniżej został przedstawiony najnowszy model pilota sterującego.
Przyciski, które nie są dostępne w tych rodzajach klimatyzatorów
nie zostały opisane
- Działanie nie wspomnianych klawiszy nie będzie miało wpływu
na pracę urządzenia
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
pokazuje wszystkie ustawienia
pracy klimatyzatora
Przycisk SLEEP
Służy do ustawienia czasu
wyłączania klimatyzatora
Przycisk TIMER OFF
służy do wyłączania
urządzenia o
określonym czasie
1/0
0 - 24h
Timer
cancellation
Przycisk TIMER ON
służy do włączania
urządzenia o
określonym czasie
0 - 24h
Timer
cancellation
5
-- 5 --
Tryb chłodzenia
- Stosownie do różnicy pomiędzy temperaturą pokojową, a żądaną przez użytkownika,
mikrokomputer kontroluje lub nie pracę klimatyzatora w trybie chłodzenia
- Jeżeli temperatura w pokoju jest wyższa od ustawionej przez użytkownika,
sprężarka jednostki pracuje w trybie chłodzenia
- Jeżeli temperatura w pokoju jest niższa od ustawionej, sprężarka klimatyzatora
zostaje zatrzymana, a pracuje tylko silnik wentylatora jednostki wewnętrznej
- Temperatura ustawiona przez użytkownika może być wybierana z przedziału
od 16st.C do 30st.C
Wciśnij FAN aby wyznaczyć
prędkość pracy wentylatora
Przycisk SWING
służy do sterowania
pionowym kierunkiem
nadmuchu powietrza
Przycisk TEMP
służy do ustawienia
żądanej temperatury
Przycisk MODE
służy do ustawienia
trybu pracy klimatyzatora
1/0
Przycisk 1/0
służy do wyłączenia
i włączenia klimatyzatora
6
Tryb grzania
- Jeżeli temperatura pokojowa jest niższa od ustawionej przez użytkownika,
sprężarka jednostki pracuje w trybie grzania
- Jeżeli temperatura w pokoju jest wyższa od ustawionej, sprężarka i
silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zostają zatrzymane, pracuje tylko
wentylator jednostki wewnętrznej, żaluzje ustawione są w pozycji horyzontalnej,
a po ok. minucie wentylator jednostki wewnętrznej również się zatrzymuje
- Użytkownik może ustawić temperaturę w zakresie od 16st.C do 30st.C
Przycisk SWING
służy do sterowania
pionowym kierunkiem
nadmuchu powietrza
Przycisk FAN
służy do wyznaczania
prędkości pracy wentylatora
Przycisk TEMP
służy do ustawienia
żądanej temperatury
Przycisk 1/0
służy do włączania
i wyłączania klimatyzatora
1/0
Przycisk MODE
służy do ustawienia
trybu klimatyzatora
Jeżeli jednostka będąca w trybie chłodzenia
otrzyma rozkaz z trybu grzania, to przełączy
się w tryb działania tylko wentylatora.
7
-- 7 --
Tryb suszenia
- Jeżeli temperatura w pokoju jest niższa niż ustawiona przez użytkownika,
sprężarka oraz wentylator wewnętrzny i zewnętrzny nie pracują
- Jeżeli różnica miedzy temperaturą pokojową a ustawioną wynosi 2 st.C
klimatyzator pracuje w trybie osuszania
- Jeżeli temperatura w pokoju jest wyższa niż ustawiona, klimatyzator
pracuje w trybie chłodzenia
- Użytkownik może ustawić temperaturę w zakresie od 16st.C do 30st.C
Przycisk SWING
służy do sterowania
pionowym kierunkiem
nadmuchu powietrza
Przycisk TEMP
służy do ustawienia
żądanej temperatury
1/0
Przycisk MODE
służy do ustawienia
trybu pracy klimatyzatora
Przycisk 1/0
służy do włączenia /
wyłączenia klimatyzatora
8
Automatyczny tryb pracy AUTO
- W trybie AUTO urządzenie automatycznie dobiera temperaturę 25st.C
dla funkcji chłodzenia i 20st.C dla funkcji grzania
1/0
Przycisk 1/0
służy do włączenia /
wyłączenia urządzenia
Wybierając opcję AUTO,
klimatyzator sam ustawi
dogodne parametry pracy,
aby efekt był jak najlepszy
9
-- 9 --
Funkcja włączania/wyłączania urządzenia o określonym czasie. TIMER
Przycisk TIMER ON
służy do włączania
urządzenia o określonym
czasie
0 - 24h
1/0
Timer
cancellation
Przycisk TIMER OFF
służy do wyłączania
urządzenia o określonym
czasie
0 - 24h
Timer
cancellation
10
Funkcja wyłączenia urządzenia po określonym czasie. SLEEP
- Jeżeli opcja SLEEP jest włączona podczas trybu chłodzenia lub osuszania,
ustawiona temperatura może ulec zmianie o +1st.C w pierwszej godzinie i o
+2st.C w drugiej godzienie
- Jeżeli opcja SLEEP jest włączona podczas grzania, ustawiona temperatura
może ulec zmianie o -1st.C w pierwszej godzinie i o -2st.C w drugiej godzinie
Przycisk FUN
służy do wyznaczania
prędkości pracy wentylatora
Przycisk SWING
służy do sterowania
pionowym kierunkiem
nadmuchu powietrza
Przycisk SLEEP
służy do ustawienia
czasu wyłączenia
Przycisk TEMP
służy do ustawienia
żądanej temperatury
Przycisk MODE
służy do ustawienia
trybu pracy klimatyzatora
1/0
Przycisk 1/0
służy do włączenia i
wyłączenia klimatyzatora
11
-- 11 --
Jak wymienić baterie
1. Ściągnij klapkę na tylnej
części pilota
2. Włóż dwie baterie
(typu AAA, zaleca się
stosowanie baterii
alkalicznych) do komory
pilota, naciskając przycisk
ACL
3. Zamknij klapkę pilota
UWAGA:
- Nie mieszaj baterii nowych
ze starymi oraz różnych
modeli
- Wyciągaj baterie, kiedy
pilot nie jest używany przez
dłuższy czas
- Odległość podczas
wydawania poleceń,
między pilotem a
urządzeniem nie powinna
wynosić więcej niż 10m
2. Włóż dwie baterie AAA.
- Pilot powinien znajdować
się w odległości przynajmniej
1m od innych urządzeń
(TV, radio)
- Używanie zepsutych i starych
baterii jest zabronione
1. Otwórz klapkę
3. Zamknij klapkę
12
Warunki optymalnej pracy i żywotności klimatyzatora
Nastawianie temperatury
zbyt niskiej może
szkodzić zdrowiu
Wyjmowanie wtyczki
zasilającej, jeżeli przez
dłuższy czas klimatyzator
nie będzie używany
Utrzymywanie w czystości
filtrów powietrza
Wyjmowanie baterii z
pilota, gdy nie jest
używany przez
dłuższy czas
Unikanie bezpośredniego
nasłonecznienia pomieszczenia
i napływu powietrza przez
nieszczelnosci
13
-- 13 --
Dodatkowe wskazówki
Wybierz właściwą temperaturę.
Kierunek wypływy powietrza powinien być
odpowiednio ustawiony. Żaluzje przy trybie
grzania powinny byś skierowane w dół, a
przy trybie chłodzenia do góry.
Utrzymuj w pom.
temp. niższą o 5st.C
niż na zewnątrz
Nie zostawiaj otwartych okien i drzwi podczas
pracy klimatyzatora. Może to spowodować
obniżenie wydajności urządzenia.
Nie umieszczaj zwierząt lub roślin w
bezpośrednim strumieniu powietrza.
Polewanie wodą klimatyzatora może
spowodować porażenie elektryczne
lub doprowadzić do uszkodzenia.
Nie powinno się zostawiać dzieci bez
nadzoru w pobliżu urządzenia.
Klimatyzator powinien być zasilany
napięciem 198-244V, w przeciwnym
razie dojdzie do dużej wibracji sprężarki,
co doprowadzi do zniszczenia układu.
Nie używaj klimatyzatora do innych
celów, jak suszenie ubrań,
chłodzenia żywności, itd..
14
Czyszczenie klimatyzatora
UWAGA:
Wyłącz zasilanie urządzenia przed czyszczeniem
Nie pryskaj wodą jednostki wewnętrznej ani zewnętrznej
Wycieraj jednostki za pomocą ścierki suchej lub lekko zwilżonej (wodą lub
delikatnym środkiem czyszczącym)
Czyszczenie pokrywy jednostki wewnętrznej
1. Ściągnij pokrywę jednostki wewnętrznej
zgodnie z strzałkami.
2. Czyszczenie
Wycieraj pokrywę za pomocą ścierki lekko
zwilżonej wodą lub środkiem czyszczącym,
następnie wysusz
UWAGA: Nigdy nie używaj wody o temperaturze
wyższej niż 45st.C. Może to spowodować
zdeformowanie lub zmianę koloru.
3. Załóż pokrywę z powrotem
Czyszczenie filtrów powietrza (zaleca się czyszczenie raz na trzy miesiące)
Otwór
1. Otwórz pokrywę jednostki wewnętrznej,
lekko podnieś do góry i wyjmij filtry.
Filtr powietrza
2. Czyszczenie
Przylegający do filtrów kurz i pył możesz usunąć
przy użyciu odkurzacza lub wyczyścić je wodą.
UWAGA: Nigdy nie używaj wody o temperaturze
wyższej niż 45st.C. Może to spowodować
deformację lub zmianę koloru.
15
-- 15 --
3. Włóż filtry z powrotem.
Wymiana filtrów powietrza (zaleca się wymianę raz na trzy lata)
1. Wyjmij filtry powietrza
2. Wymiana materiału filtracyjnego
Wyjmij zużyty materiał z obramowania
i włóż nowy.
(Patrz 1.punkt czyszczenia filtrów)
Włóż
Wyjmij
UWAGA: Bądź ostrożny by nie zranić palców
3. Włóż z powrotem filtry powietrza
(Patrz 3.punkt czyszczenia filtrów)
Przygotowania przed użyciem
1. Upewnij się, że nic nie stoi na przeszkodzie
wylotowi i wlotowi powietrza jednostki
zewnętrznej i wewnętrznej.
2. Sprawdź czy kabel zasilający jest włączony
czy nie.
3. Wymień filtry jeśli jest to konieczne.
4. Wymień baterie w pilocie jeśli jest to
konieczne.
Konserwacja po użyciu
1. Wyczyść filtry i inne części urządzenia.
2. Wyłącz główne zasilanie.
3. Wyczyść jednostkę zewnętrzną.
4. Jeżeli na jednostce zewnętrznej znajduje się
rdza, pomaluj ją aby zapobiec powiększaniu się
rdzy.
16
Wykrywanie i usuwanie usterek
Sprawdź poniższe punkty przed wezwaniem autoryzowanego serwisu
Usunięcie usterki
Usterka
Proszę
czekaj
Jednostka wewnętrzna
nie włącza się natychmiast
po powrocie zasilania.
Z jednostki wewnętrznej
wydobywa się dziwny
zapach po włączeniu
urządzenia.
W czasie pracy
jednostki słychać
spływającą wodę.
Z jednostki wewnętrznej
wydobywa się para.
Skrzypiące odgłosy
słychać podczas
włączenia lub
wyłączenia jednostki.
OFF
Jest to spowodowane zapachem powietrza w
pomieszczeniu, które jest wciągane i
wypuszczane z jednostki.
Jest to spowodowane przepływem czynnika
chłodniczego wewnątrz urządzenia.
Jest to spowodowane tym, że powietrze w
pomieszczeniu jest szybko ochładzane, co
może wyglądać jak dym lub mgła.
Jest to spowodowane deformacją obudowy
z powodu zmiany temperatury.
Urządzenie w ogóle Sprawdź czy:
1. Jednostka jest na pewno włączona?
nie działa.
2. Przewody są poprawnie przymocowane?
3. Zadziałało zabezpieczenie różnicowo-prądowe?
3. Jest zasilanie inne niż z przedziału 198-244V?
4. Jest włączony tryb TIMER ON?
Chłodzenie (grzanie)
nie jest wystarczające.
Pilot zdalnego
sterowania nie
działa.
17
Po powrocie zasilania urządzenie uruchomi się
dopiero po 3 minutach.
Sprawdź czy:
1. Temperatura jest odpowiednio ustawiona?
2. Filtry powietrza nie są brudne?
3. Wylot i wlot powietrza nie jest zasłonięty?
4. Wentylator jedn. wew. nie jest ustawiony na
niskie obroty?
5. Nie ma w pomieszczeniu innego źródła ciepła?
Sprawdź czy:
1. Pilot nie jest w dużej odległości od urządzenia?
2. Nie należy wymienić baterii.
3. Nie ma jakichkolwiek przeszkód pomiędzy
pilotem a urządzeniem?
Wykrywanie i usuwanie usterek
Natychmiast wyłącz jednostkę wewnętrzną i odłącz kabel zasilający
jeżeli:
1.
2.
3.
4.
5.
Słychać nietypowe dźwięki podczas pracy urządzenia
Bezpiecznik 18ulegnie uszkodzeniu
Przez nieuwagę polejesz wodą klimatyzator
Kabel zasilający lub wtyczka są bardzo gorące
Powietrze wydobywające się z urządzenia ma nieprzyjemny zapach
18
19
Specyfikacja techniczna
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
Funkcje
Chłodzenie
Grzanie
Funkcja pamięci (
Chłodzenie
Akcesoria
Wydajność chłodnicza, W
2000
2
Wydajność grzewcza, W
2000
2
2400
2
2
2500
Zasilanie
2
2
3200
2
----
3200
2
3900
2
230V~
Częstotliwość
50Hz
Chłodniczy/grzewczy
znamionowy pobór prądu, A
2/-
3.1
Maks. pobór prądu, A
3.3
4.1
Chłodniczy/grzewczy
znamionowy pobór mocy, W
820
2/3.1
2
4.0
4.1
2/-
820
2/890
4.2
2/-
2
1080
2/4.6
2
5.8
5.8
4.8
1080
2/450
400
Przepływ powietrza, m3/h
Czynnik chłodniczy
2/1050
2/-
6.1 x 2/6.8 x 2
6.4
2
1380
8.5
2/-
1380
2/1490
2
480
R22
Stopień ochrony obudowy
-- 19 --
IP 4
38/58
36/58
Poziom hałasu (wew/zew), dB(A)
Typ klimatyczny
42/60
T1
Klasa ochronności
Waga, kg
2500
2900
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
I
Jedn.wew
Jedn.zew
Wymiary, cm
Szer
Wys
8.5/65
Wewnętrzna jednostka:
Gł
Zewnętrzna jednostka:
25.0
95.0
77.0
70.0
8.5/72
18.0
.2
Indoor : 25.0
Outdoor :95.0
77.0
84.0
18.0
.2
Powyższe dane, tj wydajność chłodnicza, grzewcza, poziom hałasu itd.. są sprawdzane przed opuszczeniem fabryki
“Funkcje pamięci” pozwala na powrót uprzednio ustawionych wartości temperatury po zaniku napięcia zasilania. Trzy minuty po powrocie zasilania
sprężarka rozpocznie pracę. Funkcja pamięci będzie nieaktywna jeżeli wcześniej urządzenie zostanie wyłączone za pomocą pilota.
Zakres temperatur pracy
Wewnątrz DB/WB( oC)
Na zewnątrz DB/WB( oC)
Max chłodzenie
32/23
43/26(T1)
Min chłodzenie
21/15
21/---
Max grzanie
27/---
24/18
Min grzanie
20/---
-5/-6
Specyfikacja techniczna
Model
Specyfikacja techniczna
Model
ASH-09X2CS
Chłodzenie
Akcesoria
Wydajność chłodnicza, W
2000
2
----
Wydajność grzewcza, W
2000
2
2500
2
2
2500
----
Zasilanie
3.7
2
3.7
2/3.6
2
4.5
2
Maks. pobór prądu, A
4.6
2
4.5
2/5.4
2
5.6
2
Chłodniczy/grzewczy
znamionowy pobór mocy, W
850
2
850
2/920
2
1100
2
2
3200
2
----
3500
2
3800
2
50Hz
4.2
1080
2
450
400
Przepływ powietrza, m3/h
2
R407C
IP
36/58
2/1050
2
6.3
2
8.8
2
1510
5,9/6.1
8.5
1400/1500
2
500
Stopień ochrony obudowy
Poziom hałasu (wew/zew), dB(A)
2/4.6
5.8
Czynnik chłodniczy
4
38/58
41/60
T1
Typ klimatyczny
I
Klasa ochronności
Jedn.wew
Jedn.zew
8.5/65
Wymiary, cm
Szer
2700
2900
Chłodzenie
Grzanie
Chłodzenie
230V~
Częstotliwość
Chłodniczy/grzewczy
znamionowy pobór prądu, A
Waga, kg
ASH-12X2CS
Chłodzenie
Chłodzenie
Grzanie
Funkcje pamięci (
Wys
Wewnętrzna jednostka 25.0
Zewnętrzna jednostka 95.0
Gł
8.5/72
77.0
70.0
18.0
41.2
Wewnętrzna jedn 25.0
Zewnętrzna jedn 95.0
77.0
84.0
18.0
41.2
Powyższe dane, tj wydajność chłodnicza, grzewcza, poziom hałasu itd.. są sprawdzane przed opuszczeniem fabryki
“Funkcje pamięci” pozwala na powrót uprzednio ustawionych wartości temperatury po zaniku napięcia zasilania. Trzy minuty po powrocie zasilania
sprężarka rozpocznie pracę. Funkcja pamięci będzie nieaktywna jeżeli wcześniej urządzenie zostanie wyłączone za pomocą pilota.
Zakres temperatur pracy.
Wewnątrz DB/WB( oC)
Na zewnątrz DB/WB( oC)
Max chłodzenie
32/23
43/26(T1)
Min chłodzenie
Max grzanie
21/15
21/---
27/---
24/18
Min grzanie
20/---
-5/-6
Specyfikacja techniczna
Funkcje
Chłodzenie
Grzanie
20
Wyposażenie i schemat montażowy
Wyposażenie
Lp.
Nazwa
Schemat
Ilość
1
Panel montażowy
2x1
2
Pilot zdalnego
sterowania
2x1
3
Baterie
2x2
Specyfikacja
Opis
7x1,5V
4
Kabel zasilający
2x1
5
Przewód sterujący
2x1
4 x 0,75
Modele z pompą
ciepła
6
Śruby montażowe
2x10
ST4.2x25
Zał.panelu tylnego
7
Wąż na skropliny
2x1
8
9
2x1
Uszczelka
Tuleja ochronna
2x2
10
Taśma monterska
2x2
11
Rury miedziane
2x1
L - 2m
Pakowane razem
z rurami
120 x 35 x 25
Pakowane razem
z rurami
30 x 10
Pakowane razem
z rurami
12
Otulina termoizolac.
2x1
13
Dren do podłączenia
węża do skroplin
2x1
Modele z pompą
ciepła
14
Uszczelka drenu
2x2
Modele z pompą
ciepła
15
Filtr powietrza
2x2
Pakowane razem
z jedn.wewnętrzną
16
Gumowa tuleja
2x1
Pakowane razem
z jedn.zewnętrzną
Fi 35 x 500
Należy używać w/w akcesorii, w przeciwnym razie można doprowadzić do zalania, niebezpieczeństwa
porażenia prądem, pożaru, itp..
21
-- 21 --
15
cm
lub
wię
15 cm lub więcej
Wymagane odległości montażu
cej
Odległość między
jednostką a ścianą
Odległość między
jednostką a sufitem
Odległość między
jednostką a ścianą
Odległość między
jednostką a podłogą
cm
l
ub
wię
cej
230 cm lub więcej
15
★ Instalacja powinna zostać wykonana przez profesjonalną
ekipę monterską, która zapewni montaż instalacji zgodnie
z niniejszą instrukcją
Skontaktuj się z profesjonalnym serwisem, aby uniknąć
błędów niefachowej instalacji
Podczas zmiany miejsca położenia jednostek, musisz być
poinstruowany przez autoryzowany serwis
50 cm lub więcej
★ Wymagane jest podłączenie do przewodu ochronnego
Odległość między · „
jednostką a górną pow.
ÖÜ
Wlot powietrza
30 cm
30 cm
ięcej
lub wię
cej
Odległość między
jednostką a ścianą
ub
20
lub w
ml
0c
50 cm lub więcej
Odległość między
jednostką a ścianą
cej
wię
Wylot powietrza
57
2m
m
8
37
mm
22
Wybór miejsca montażu.
Jednostka wewnętrzna
1. Wylot i wlot powietrza nie mogą być zasłonięte, co zapewni maksymalną klimatyzację
pomieszczenia
2. Wybierz odpowiednie miejsce do odprowadzenia skroplin
3. Wybierz takie miejsce, by umożliwić łatwe połączenie z jednostką zewnętrzną
4. Wybierz miejsce odległe od źródeł ciepła, pary wodnej i łatwopalnego gazu
5. Wybierz miejsce na zamontowanie jednostki wewnętrznej, które utrzyma jej ciężar i będzie
niewrażliwe na wibracje
6. Upewnij się, że jest dość miejsca na konserwację jednostki
7. Jednostka wewnętrzna powinna być umieszczona minimum 2,3m nad podłogą
8. Jednostka powinna być umieszczona w odległości co najmniej 1m od telewizora, radia
i innych urządzeń elektrycznych
9. Nie zakładaj jednostek w pobliżu pralni, łazienki, prysznica czy basenu.
10.Uwzględnij łatwe wyjmowanie filtrów powietrza
11.Upewnij się, że zamontowana jednostka spełni warunki odnośnie wymaganych odległości
Jednostka zewnętrzna
1. Wybierz takie miejsce do zamontowania jednostki zewnętrznej, aby hałas i przepływ
powietrza nie przeszkadzał sąsiadom
2. Zapewnij odpowiednią wentylację jednostki
3. Upewnij się, że w pobliżu jednostki nie będzie przeszkód do swobodnego przelotu powietrza
4. Wybrane miejsce montażu musi charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na
ciężar i wibracje
5. W wybranym miejscu nie powinno być przecieku gazu czy pary wodnej
6. Upewnij się, że zamontowana jednostka spełni warunki odnośnie wymaganych odległości
UWAGA:
Montaż w następujących miejscach może powodować wadliwe działanie
urządzenia. Jeżeli jest to nieuniknione skontaktuj się z serwisem:
1. Miejsce, gdzie używany jest olej maszynowy
2. Miejsce, gdzie jest bardzo duże zasolenie (np.. nabrzeże morskie)
3. Miejsce, gdzie jest duże zasiarczenie powietrza
4. Miejsce, gdzie występują fale radiowe o dużej częstotliwości
5. Inne miejsca charakteryzujące się specjalnymi warunkami
.
23
-- 23 --
Instalacja jednostki wewnętrznej
Instalacja panelu montażowego
1. Panel montażowy należy zamontować poziomo.
2. Zamocuj go w wybranym miejscu, przy
użyciu dostarczonych wkrętów.
3. Upewnij się, że panel montażowy jest
odpowiednio zamontowany, by wytrzymać
ciężar do 60kg
Panel montażowy
Lewy otwór
Prawy otwór
Wykonanie otworów na przewody.
1. Zrób otwory w ścianie o średnicy 55mm lekko
skierowane w dół w stronę jednostki zewnętrznej.
Środek tych otworów powinien zostać określony
jak na rysunku obok
2. Włóż w otwory tuleje ochronne, aby nie uszkodzić
przewodów zarówno miedzianych jak i zasilających
Przekręcenie
Instalacja przewodu odprowadzającego skropliny.
1. Przewód odprowadzający skropliny powinien
być zamontowany z odpowiednim spadem.
2. Nie zaginaj go, nie przekręcaj i nie zamocz
jego końcówki.
Zagięcie
Nie zamocz końcówki
Instalacja rur miedzianych.
Połącz rury miedziane z rurami znajdującymi się w jednostkach i uszczelnij połączenia na nakrętkach.
- Połącz najpierw rury z jednostką wewnętrzną, a następnie z zewnętrzną
- Bądź ostrożny podczas gięcia rur
- Przekręcenie nakrętek może doprowadzić do nieszczelności
UWAGA: PAMIĘTAJ, ABY OBYDWA RUROCIĄGI BYŁY ZAIZOLOWANE TERMICZNIE !!!
Instalacja przewodów zasilających.
1. Otwórz panel przedni jednostki wewnętrznej.
2. Zdejmij pokrywę łączówki instalacyjnej
3. Poprowadź kabel zasilający od tyłu jednostki wewnętrznej przez wykonane wcześniej otwory montażowe do
jednostki zewnętrznej.
4. Połącz niebieski przewód z zaciskiem “N(1)”, czerwony z zaciskiem “2”, brązowy z zaciskiem “3”,
a żółto-zielony przewód ochronny z zaciskiem “
“ jak pokazano na poniższym rysunku.
5. Dla wersji z pompą ciepła, przewód sterujący (4 x 0,75) połącz z jednostką wewnętrzną używając odpowiedniego
złącza i przymocuj kabel do obudowy wykorzystując odpowiedni uchwyt.
24
Instalacja jednostki wewnętrznej
6. Załóż pokrywę łączówki.
7. Załóż panel przedni.
Łączówka
Przewód sterujący (4x0,75)
Uchwyt
Niebieski
Czerwony
Żółto-zielony
Brązowy
Kabel zasilający
(4x2,5mm2)
Złącze
Pokrywa łączówki
Kabel zasilający (3x2.5mm2)
Uchwyt
Dla jednostek grzewczo-chłodzących
UWAGA:
1. Wszystkie prace elektryczne powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany serwis
zgodnie z wymogami elektrycznymi i niniejszą instrukcją.
2. Należy się upewnić, czy urządzenie jest zasilane napięciem zgodnym z napięciem
w sieci elektroenergetycznej.
3. Instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy
4. Należy użyć bezpiecznika tylko o podanej wartości
5. Należy uważać, by zamontowany kabel nie był uszkodzony
6. Prace instalacyjne powinny być zgodne z odpowiednimi normami
Zaślepka 1
Instalacja jednostki wewnętrznej
Zaślepka 2
Otwór
1. Jeżeli rury i okablowanie są prowadzone z lewej lub prawej
strony jednostki należy wyłamać zaślepki z boku jednostki
wewnętrznej
- użyj otworu, jeżeli z boku prowadzony jest wyłącznie
kabel zasilający
- wyłam zaślepki, jeżeli z boku prowadzone są również rury
Uchwyt na rurę
2. Owiń razem rury i okablowanie i włóż je do wyłamanego otworu
3. Zawieś jednostkę wewnętrzną na górnych uchwytach panelu
montażowego i upewnij się, że trzyma się pewnie
Kabel zasilający
Przewód sterujący
(tylko jedn z pompą
ciepła)
Wąż odprowadzający
skropliny
Rury miedziane
4. Jednostka wewnętrzna powinna być zawieszona co najmniej
2,3m nad podłogą
25
-- 25 --
Taśma monterska
Instalacja jednostki zewnętrznej
Instalacja rur miedzianych
Klucz dynamometryczny
1. Włóż nakrętkę na rurę, zrób kielich i nałóż centralnie na złączkę.
2. Przykręć nakrętkę ręcznie, a następnie dokręć za pomocą
klucza dynamometrycznego jak na rysunku obok
Klucz
Uwaga: Przekroczenie momentu obrotowego spowoduje zniszczenie
nakrętki. Zalecane wartości są pokazane w tabeli poniżej
Metryczny wymiar rury, mm
Wartość momentu
obrotowego, Nm
6
15~20
9.5
31~35
12
50~55
Nakrętka
Złączka
Podłączenie elektryczne
Usuń pokrywę przednią jednostki zewnętrznej (rysunek obok)
Wyłam otwór na okablowanie i włóż gumową tuleję
Wyjmij wszystkie przewody przez tą tuleję
Odkręć uchwyty i podłącz przewody zasilające zgodnie z
rysunkiem obok
5. Umocuj kabel za pomocą uchwytów i klamer
6. Jeżeli podłączenie klimatyzatora jest wykonane w
postaci instalacji stałej, w obwodzie należy zastosować
wyłącznik o stykach, których szczelina po otwarciu
wynosi co najmniej 3mm.
Brązowy
Niebieski
Niebieski
Brązowy
Czerwony
Kabel zasilający
Uchwyty
Kabel zasilający
Przewód sterujący
Czerwony
Żółto-zielony
Tylko dla jedn
z pompą ciepła
Uchwyty
Przewód sterujący
1.
2.
3.
4.
Tylko dla jedn
z pompą ciepła
Pokrywa tylnia
Kabel zasilający
Pokrywa przednia
CHŁODZENIE/GRZANIE
CHŁODZENIE
Kabel zasilający
Kabel zasilający
Jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
Przewód sterujący
UWAGA:
Błędne podłączenie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia
Upewnij się, że po dokręceniu uchwytów kabel nie jest naciągnięty
26
Instalacja jednostki zewnętrznej
Instalacja rur miedzianych.
1.
2.
3.
4.
Odkręć nakrętki z zaworów odcinających jednostki zewnętrznej.
Włóż nakrętkę na rurę, zrób kielich i przykręć ręcznie do zaworu.
Dokręć nakrętkę za pomocą klucza dynamometrycznego
Usuń zaślepki z zaworów.
Zestaw
manometrów
Usuwanie powietrza i próba szczelności
Po podłączeniu rurociągu po stronie ssawnej i
tłocznej należy opróżnić instalację z powietrza i
ją osuszyć. W tym celu podłącz pompę próżniową
i manometry. Proces ściągania próżni należy
wykonywać co najmniej przez 1 godzinę.
Sprawdź szczelność instalacji.
Następnie należy otworzyć zawory cieczowy i
gazowy i powtórzyć próbę szczelności pod ciśnieniem.
Nakrętka
Pompa próżniowa
Rura z
cieczą
Rura z
gazem
UWAGA: PAMIĘTAJ, ABY ŚCIĄGAĆ PRÓŻNIĘ CO NAJMNIEJ PRZEZ 1 GODZINĘ !!!
Odprowadzenie kondensatu z jednostki zewnętrznej
(dotyczy jednostek z pompą ciepła)
Podczas pracy urządzenia w trybie grzewczym lub podczas odmrażania, woda gromadząca się w jednostce
zewnętrznej może zostać odprowadzona za pomocą węża odprowadzającego skropliny.
Zamontuj dren do podłączenia węża do skroplin w otworze o
średnicy 25mm na podstawie jak pokazuje rysunek obok
i podłącz wąż doprowadzający kondensat do drenu.
W ten sposób gromadząca się woda zostanie
odprowadzona w odpowiednie miejsce.
Podstawa
Dren do podłączenia
węża odprowadzającego
kondensat
27
-- 27 --
Próba działania układu po instalacji
- Nie włączaj urządzenia przed zakończeniem instalacji
- Przewód zasilający powinien być podłączony prawidłowo
- Zawory odcinające na przewodachmiedzianych powinny być otwarte
- Wszystkie nieczystości po instalacji powinny zostać usunięte z jednostki
- Otwórz pokrywę jednostki wewnętrznej
i ustaw przełącznik ręczny w pozycji RUN
Pozycje
przełącznika
Metody testowania urządzenia
Przełącznik ręczny
- Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk 1/0
- Naciśnij przycisk MODE, aby sprawdzić czy działają wszystkie tryby działania klimatyzatora:
- Jeżeli pilot nie może być użyty wykonaj następujące czynności:
- aby załączyć klimatyzator ustaw przełącznik na jednostce wewnętrznej w pozycji AUTO
(wtedy klimatyzator automatycznie dobierze temperaturę)
- aby wyłączyć klimatyzator ustaw przełącznik w pozycji STOP
Próba działania układu po instalacji
Sprawdź, czy:
W przeciwny razie może nastąpić:
Mocowanie jest pewne?
Wstrząsy i hałasowanie jednostki
Zrobiłeś próbę szczelności?
Ubytek czynnika chłodniczego
Izolacja termiczna jest wystarczająca?
Skraplanie i ściekanie wody
Wąż odprowadz. skropliny jest założony poprawnie? Skraplanie i ściekanie wody
Napięcie jest zgodne z napięciem nominalnym?
Nieprawidłowe elektryczne działanie
i zniszczenie urządzenia
Okablowanie i rury są podłączone odpowiednio?
Nieprawidłowe elektryczne działanie
i zniszczenie urządzenia
Podłączony jest przewód ochronny?
Porażenie prądem elektrycznym
Kabel zasilający jest właściwy?
Nieprawidłowe elektryczne działanie
i zniszczenie urządzenia
Wylot i wlot powietrza nie są zasłonięte?
Zmniejszenie wydajności chłodniczej urządzenia
Ilość czynnika chłodn. jest odpowiednia na daną
długość instalacji?
Zmniejszenie wydajności chłodniczej urządzenia
28
Spis treści
Środki bezpieczeństwa
Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora
Instrukcja obsługi pilota
Nazwy przycisków i funkcje pilota zdalnego sterowania
Działanie i konserwacja klimatyzatora
Tryb chłodzenia
Tryb grzania
Tryb suszenia
Automatyczny tryb pracy AUTO
Funkcja włączania/wyłączania urządzenia o określonym czasie TIMER
Funkcja wyłączenia urządzenia po określonym czasie SLEEP
Jak wymienić baterie ?
Warunki optymalnej pracy i żywotności klimatyzatora
Dodatkowe wskazówki
Czyszczenie klimatyzatora
Wykrywanie i usuwanie usterek
Specyfikacja techniczna
Instalacja
Wyposażenie i schemat montażowy
Wybór miejsca montażu
Instalacja jednostki wewnętrznej
Instalacja jednostki zewnętrznej
Próba działania układu po instalacji
Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Symbol ten oznacza że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być traktowane
jak odpady powstające w gospodarstwie domowym, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne
dla zdrowia ludzkiego i środowiska.
Urzadzenia powinny zostać przekazane do odpowiedniego punktu odbioru zajmującego sie
wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji
tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla środowiska naturalnego i
zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami.
Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można
uzyskać w firmie w której produkt ten został zakupiony.

Podobne dokumenty