Program

Komentarze

Transkrypt

Program
Program
CZĘSTOCHOWA, 1 – 5 maja 2013
23. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ
Gaude Mater
CZĘSTOCHOWA, 1 – 5 maja 2013
P r o g r a m
Oddajemy w Państwa ręce program 23. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej, po raz pierwszy przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater. Po niefortunnej ubiegłorocznej decyzji lewicowych władz Częstochowy odebrania Festiwalu Ośrodkowi Promocji Kultury - po 22 latach jego organizacji - i przeniesienia imprezy do
Filharmonii Częstochowskiej Stowarzyszenie, jako właściciel nazwy i logo, podjęło decyzję o samodzielnej organizacji
wydarzenia. Przyjmując to zobowiązanie mieliśmy świadomość dużego wyzwania finansowego i organizacyjnego, jakie niesie ze sobą ta największa impreza kulturalna Częstochowy. Naszym celem było zachowanie formuły Festiwalu,
stworzonej przez pomysłodawcę i pierwszego dyrektora – śp. Krzysztofa Pośpiecha. Gwarancją kontynuacji tej idei byli
członkowie Rady Artystyczno-Programowej i wieloletnia dyrektorka Festiwalu Małgorzata Zuzanna Nowak, którzy zadeklarowali dalszą pracę na rzecz Festiwalu. Nasze działania wsparł częstochowski Kościół, w osobach J.E. ks. Arcybiskupa
Wacława Depo i Ojca Romana Majewskiego, Przeora Jasnej Góry. Dołączyli do nas liczni współorganizatorzy i darczyńcy
- zarówno instytucje, firmy, jak i osoby prywatne. W tym miejscu wszystkim naszym Dobroczyńcom dziękujemy.
Budując program wydarzenia mieliśmy na względzie dalszą promocję marki Festiwalu w Polsce, stąd rozszerzenie działań na inne miasta: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lubliniec i Radomsko. Cieszymy się, że wymienione samorządy i lokalne
Kurie doceniły rangę Festiwalu, wspierając go finansowo i wybierając na miejsca koncertów prestiżowe świątynie, m. in.:
Królewską Katedrę na Wawelu czy Katedrę Chrystusa Króla w Katowicach. Dzięki tym działaniom melomani z różnych
stron Polski będą mieli okazję uczestniczyć w koncertach „Gaude Mater”, z udziałem wybitnych artystów.
Wielokulturowość i promocja polskiej muzyki sakralnej to dwie misje, które kontynuuje Festiwal. Ta druga jest dla nas
szczególnie ważna. Realizowana przez ponad 20 lat, wpisała się w polskie dziedzictwo muzyczne ponad 200 premierami
utworów rodzimych kompozytorów, zarejestrowanymi przez Polskie Radio i TVP oraz wydanymi na płytach-kronikach.
Efektem tej konsekwentnie realizowanej idei jest tegoroczna nominacja do nagrody Fryderyk dla ostatniego albumu
płytowego Festiwalu, promującego laureatów Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Musica Sacra”.
W programie tegorocznego Festiwalu znalazła się muzyka jasnogórska. Jej popularyzacja w tym roku będzie szersza,
bowiem koncerty promujące jasnogórskie skarby muzyczne odbędą się w Katowicach i Krakowie, w tym ostatnim połączone z muzyką z Królewskiego Wawelu.
Inaugurujemy i kończymy „Gaude Mater” polską muzyką XX wieku – w Gdańsku, w kościele św. Katarzyny Koncertem z
okazji 80. rocznicy urodzin Henryka Mikołaja Góreckiego, w Częstochowie - w Jasnogórskiej Bazylice - Koncertem Jubileuszowym Krzysztofa Pendereckiego, pod batuta samego kompozytora, w 80-lecie urodzin Mistrza.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” to wizytówka Częstochowy, w tym miejscu się narodził i to miejsce dało mu siłę rozwoju. Mamy nadzieje, że przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu
Województwa Śląskiego będzie dalej się rozwijał, przybliżając słuchaczom piękno muzyki sakralnej z różnych stron Świata.
Jan Szyma
Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater
Patroni
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego
Abp Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski
Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski
Abp Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki
Organizator
Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
Współorganizatorzy
Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze
Stowarzyszenie Musica Sacra
Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
Polski Chór Kameralny w Gdańsku
Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów
Miejski Dom Kultury w Radomsku
Miejski Dom Kultury w Lublińcu
Stowarzyszenie Communita Regina della Pace
Stowarzyszenie Most do Gruzji
Instytut Wschodnich Inicjatyw
Muzeum Częstochowskie
Restauracja Nowoteka, Częstochowa
Pub Patio, Radomsko
Tekst Arcybiskupa, tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
– z serca udzielam pasterskiego
błogosławieństwa
+ Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Częstochowa, ?? marca 2013 roku, ???.
RADA ARTYSTYCZNO-PROGRAMOWA
prof. MARIAN BORKOWSKI
kompozytor
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
KRZESIMIR DĘBSKI
kompozytor, dyrygent
o. dr NIKODEM KILNAR (OSPPE)
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych
Zakon OO. Paulinów na Jasnej Górze
WIESŁAWA KRODKIEWSKA
główny specjalista ds. chórów
JULIUSZ ŁUCIUK
kompozytor
Związek Kompozytorów Polskich
JAN ŁUKASZEWSKI
dyrygent, dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego
dr hab. PAWEŁ ŁUKASZEWSKI
kompozytor, prezes Stowarzyszenia Musica Sacra
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
MAŁGORZATA ZUZANNA NOWAK
muzykolog, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Sakralnej Gaude Mater
ks. prof. dr hab. KAZIMIERZ SZYMONIK
muzykolog, dyrygent
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
o. prof. JÓZEF ŚCIBOR
muzykolog
Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
JÓZEF ŚWIDER
kompozytor, Związek Kompozytorów Polskich
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
PAWEŁ SYDOR
kompozytor
ks. dr hab. ROBERT TYRAŁA
dyrygent, muzyk, Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ŁUKASZ URBANIAK
kompozytor
JAN WĘCOWSKI
muzykolog
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
ks. prof. dr hab. ANDRZEJ ZAJĄC
muzykolog, dyrygent
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
PROGRAM SKRÓCONY
1 maja, środa
CZĘSTOCHOWA
godz. 12.00 Jasna Góra, Arsenał
Uroczyste otwarcie wystawy
W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry
i Poznania w XVIII wieku
godz. 18.00 Bazylika Jasnogórska
Koncert Inauguracyjny Festiwalu
pod Honorowym Patronatem J.E. Abpa Wacława
Depo Metropolity Częstochowskiego
Paco Peña z zespołem (Hiszpania)
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
GDAŃSK
godz. 20.00 Kościół św. Katarzyny, ul. Profesorska 3
Koncert w 80. rocznicę urodzin
Henryka Mikołaja Góreckiego
Polski Chór Kameralny
Dyrygent – Jan Łukaszewski
2 maja, czwartek
CZĘSTOCHOWA
godz. 12.00 Bazylika Jasnogórska, ul. Kordeckiego 2
Inauguracja Liturgiczna Festiwalu
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przygotowanie chóru – ks. Kazimierz Szymonik
Orkiestra „Nova et vetera”
Dyrygent – Michał Sławecki
godz. 21.00 Kościół św. Jakuba Ap. ul. Kilińskiego 8
Ultime Prerie - Orientalne pieśni sakralne FAWZY AL-AIEDY TRIO
Fawzy Al-Aiedy (Francja/Irak) – śpiew, oud
Khadija El-Afrit (Tunezja) – qanun
Adel Shams El Din (Francja/Egipt) – instrumenty perkusyjne
KATOWICE
godz.19.00 Katedra Chrystusa Króla, ul. Plebiscytowa 49 a
Muzyka ze zbiorów jasnogórskich
Koncert pod Honorowym Patronatem
J.E. Abpa Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego
Katarzyna Dondalska – sopran
Capella Czestochoviensis
Kierownik artystyczny – Tomasz Wabnic
3 maja, piątek
CZĘSTOCHOWA
godz. 10.00 Jasna Góra – Wieczernik
Ołtarz Gwiazda Kazachstanu – Królowa Pokoju
Symboliczne przekazanie Ołtarza Kazachstanowi
z udziałem Ambasadora Kazachstanu Yerika Utembayera i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Abpa Józefa Michalika
godz. 19.00 Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Śląska 20
Koncert muzyki gospel
IDMC (Wielka Brytania)
LUBLINIEC
godz. 19.00 Kościół św. Mikołaja, ul. św. Mikołaja 1
Chorał gregoriański
Koncert pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Lublińca Edwarda Maniury
Grazer Choralschola (Austria)
8
Tytuł lub tytuł działu
4 maja, sobota
RADOMSKO
godz. 17.00 Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5
Spektakl Jonasz Teatru „A” z Gliwic
KRAKÓW
godz. 19.30 Królewska Katedra na Wawelu
Muzyka ze zbiorów jasnogórskich i wawelskich
Koncert pod Honorowym Patronatem
Kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego
Katarzyna Dondalska
Capella Czestochoviensis
Kierownik artystyczny – Tomasz Wabnic
CZĘSTOCHOWA
godz. 20.00 Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary 41
Koncert muzyki cerkiewnej
pod Honorowym Patronatem J.E. Ambasadora Rosji
Aleksandra Alekseeva
Chór Kameralny Soboru Smolnego (Rosja)
Dyrygent – Vladimir Begletsov
5 maja, niedziela
RADOMSKO
godz. 19.30 Klasztor oo. Franciszkanów, ul. Narutowicza 2
Koncert muzyki cerkiewnej
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Radomsko Anny Milczanowskiej
oraz J.E. Ambasadora Rosji Aleksandra Alekseeva
Chór Kameralny Soboru Smolnego (Rosja)
Dyrygent – Vladimir Begletsov
Tytuł lub tytuł działu
9
CZĘSTOCHOWA
godz. 19.00 Bazylika Jasnogórska, ul. Kordeckiego 2
Koncert Nadzwyczajny
z okazji 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego
Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Musica Sacra”
Agnieszka Adamczyk – I sopran
Ewa Vesin – II sopran
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Tomasz Warmijak – tenor
Wojtek Gierlach – bas
Polski Chór Kameralny
Chór Filharmonii Krakowskiej
Chór Chłopięcy „Pueri Claromontani”
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
Przygotowanie – Marcin Tworek
Dyrygent – KRZYSZTOF PENDERECKI
ETNO GAUDE MATER
27 kwietnia, sobota,
Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury,
Nowoteka – Kultura Gruzji
28 kwietnia, niedziela
Częstochowa, Regionalny Ośrodek Kultury, Muzeum
Częstochowskie – Kultura Kazachstanu
Radomsko, Miejski Dom Kultury, Patio – Kultura Gruzji
FOTO OGÓLNE
10
Tytuł lub tytuł działu
1 maja, środa
CZĘSTOCHOWA
godz. 12.00 Jasna Góra, Arsenał
Uroczyste otwarcie wystawy W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku
Główną ideą wystawy jest zaprezentowanie barokowego instrumentarium, na przykładzie dwóch wybitnych
zespołów muzycznych tego czasu – kapeli klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz poznańskiej kapeli Kościoła Św. Marii Magdaleny. Do wystawowej ekspozycji zostaną włączone instrumenty Kapeli Jasnogórskiej, które rzeczywiście były w użyciu muzyków. Wcześniej instrumenty zostały poddane kompleksowej renowacji. Prace konserwatorskie całego zbioru historycznych instrumentów jasnogórskich prowadzili konserwatorzy z Pracowni Konserwacji Instrumentów Muzycznych Muzeum Narodowego w Poznaniu. Instrumenty
używane przez muzyków Kapeli Poznańskiej nie zachowały się, dlatego zostaną odtworzone na podstawie kolekcji Muzeum Instrumentów Muzycznych. Na wystawie będą prezentowane także rękopisy muzyczne pochodzące z Archiwum Ojców Paulinów na Jasnej Górze oraz z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Współorganizatorzy wystawy: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Klasztor
Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Kuratorzy ekspozycji: Patryk Frankowski, Alina Mądry, O. Jan Golonka – Kurator Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej
Górze, O. Dariusz Cichor – Definitor Generalny, O. Nikodem Kilnar – Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych, Marek
Soczyk, Jasnogórska Fundacja „Pro Patria”.
Ekspozycja czynna do 31 sierpnia.
godz.19.00 Bazylika Jasnogórska, ul. Kordeckiego 2
Koncert Inauguracyjny Festiwalu
pod Honorowym Patronatem J.E. Abpa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego
Paco Peña – gitara (Hiszpania)
Francisco Peña
Raul Mendez
Francisco Arriaga
Rafael Montilla Recio
Rafael Montilla Moya
Inmaculada Rivero
Jose Angel Carmona
Ignacio Lopez
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
Program
Paco Peña Misa Flamenca
Tytuł lub tytuł działu
11
FOTO PACO
MISA FLAMENCA
Misa Flamenca pochodzi z 1991 r. – to utwór na zespół flamenco i klasyczny
chór. Premiera Mszy miała miejsce w londyńskim Royal Festival Hall z udziałem
chóru Academy of St Martin-in-the-Fields; następnie zaprezentowano ją podczas EXPO 1992 w Sewilli. Misa Flamenca była również prezentowana widzom
w USA, Australii, Nowej Zelandii i wielu krajach Europy. Oryginalny pomysł Paco
Peñy na mszę flamenco zrodził się z pragnienia połączenia katolickiego spojrzenia na mszę z muzyczną tradycją flamenco. Na początku Paco zaadaptował
teksty hiszpańskiej mszy katolickiej, następnie przekazał je biskupowi Kordoby, który zatwierdził nową wersję tekstu. Paco wykorzystał następnie swoją doskonałą znajomość tradycji flamenco i form wykorzystywanych we flamenco
w celu wybrania najlepszych i najodpowiedniejszych środków wyrazu dla tekstu. Elementy flamenco wykorzystane w mszy zostały w niektórych przypadkach zinterpretowane w sposób bardzo klasyczny, co zapewniło efekt, który może zostać doceniony przez szersze spektrum słuchaczy.
PACO PEÑA
Genialny gitarzysta, kompozytor, producent. Jego żywiołem jest flamenco –
narodowe bogactwo Hiszpanii. Spektakularne umiejętności artysty powodują,
że większość krytyków uznaje go za najlepszego gitarzystę swojego pokolenia.
Urodzony w Kordobie w Andaluzji, zaczął uczyć się gry na gitarze od swojego
brata w wieku lat sześciu. Pierwszy publiczny występ dał w wieku lat 12. Kilka
lat później koncertował już jako profesjonalny muzyk. Jego solowe występy
odbywały się zarówno we wnętrzach kameralnego Ronnie Scott’s Jazz Club,
jak i w monumentalnych salach koncertowych: Royal Albert Hall w Londynie,
Carnegie Hall w Nowym Jorku czy Concertgebouw w Amsterdamie. Występował wspólnie z innymi gitarzystami, śpiewakami i grupami muzycznymi, łącząc
flamenco z różnymi gatunkami muzycznymi: klasyką, jazzem, bluesem, country
czy muzyką południowoamerykańską. Od 1970 r. regularnie występuje na scenie w towarzystwie wyselekcjonowanego zespołu tancerzy, gitarzystów i śpiewaków, dając niezwykle oryginalne i innowacyjne koncerty w Londynie (Royal
Festival Hall, Sadler’s Wells Theatre i Barbican) oraz podczas różnych festiwali:
w Edynburgu, Adelajdzie, Amsterdamie, Atenach, Izraelu, Stambule, Singapurze i Hong Kongu. Choć artysta mieszka w Londynie, gdzie wyjechał pod koniec lat sześćdziesiątych, to nadal spędza wiele czasu w swojej rodzinnej Andaluzji. W 1997 r. otrzymał z rąk króla Hiszpanii Juana Carlosa zaszczytne odznaczenie „Orden del Merito Civil”. Paco Peña w swoim dorobku ma wiele nagrań,
albumów, ale najlepiej czuje się podczas występów na żywo. Przez pięć lat
z rzędu czytelnicy amerykańskiego magazynu Guitar wybierali go Najlepszym
Gitarzystą Flamenco Roku. W 1981 r. Paco Peña ufundował Centro Flamenco
12
Tytuł lub tytuł działu
Paco Peña w Kordobie, a niedługo potem został dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego
w Kordobie. Od 1985 r. wykłada gitarę flamenco w Konserwatorium w Rotterdamie w Holandii.
Paco Peña to wirtuoz potrafiący olśniewać publiczność i pozwalający jej wznieść się ponad codzienność. Łączy zamaszyste
ozdobniki z delikatnym cieniowaniem godnym mistrza kolorysty; nie potrafię przypomnieć sobie innego gitarzysty, który
w tak mistrzowski sposób opanowałby ten instrument. New York Times, 1995.
ZESPÓŁ ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE CAMERATA SILESIA
Czołowa w Polsce kame­ralna grupa śpiewacza, znana ze znakomitych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej, utwo­
rzona w 1990 r. przez Annę Szostak. Zespół, oficjalnie reprezentujący miasto Kato­wice, daje corocznie wiele koncertów
w najbardziej prestiżowych miejscach w Polsce i poza granicami kraju. Występował m.in. w Gewandhaus w Lipsku, Parco
della Musica w Rzymie, Palais de Beaux Arts oraz Le Théâtre Royal de la Monnaie w Brukseli, Concertgebouw w Amsterdamie, Gran Teatro La Fenice w Wenecji, Mei Lanfang Theatre w Pekinie. Światowe uznanie wśród krytyki muzycz­nej przyniosły zespołowi koncerty na renomowa­nych festiwalach: Warszawska Jesień, Festiwal Prawykonań „Polska Muzyka Najnowsza” w Kato­wicach, Festiwal im. L. van Beethovena, Chopin i jego Europa w Warszawie, Sommerfestspiele w Bregenz,
Wratislavia Cantans. Wysoki poziom artystyczny i niezwykła interpretacja sprawiają, że wielu kompozytorów chętnie dedykuje swoje utwory katowickiemu zespołowi, powierzając śpiewakom polskie i światowe prawykonania (Krzysztof Baculewski, Régis Campo, Ryszard Gabryś, Henryk Mikołaj Górecki, Woj­ciech Kilar, Krzysztof Knittel, Zygmunt Krauze, Stanisław
Krupowicz, Zbigniew Preisner, Bogusław Schaeffer, Witold Szalonek, Paweł Szymański, Agata Zubel). Profesjonalizm zespołu docenił Krzysztof Penderecki, którego Pasję św. Łukasza, Polskie Requiem i Siedem Bram Jerozolimy „Camerata Silesia”
wielokrotnie współwykony­wała pod batutą kompozytora, m.in.: w Münster, Krakowie, Hamburgu i Canterbury. Pod­czas
Warszawskiej Jesieni śpiewacy uczestniczyli w wysoko ocenionym wykonaniu jego Canticum Canticorum. Znaczącym
sukcesem był udział w Som­merfestspiele 2008 i 2009 w austriackim Bregenz, gdzie zespół wystąpił w wielu pro­dukcjach
pod batutą słynnych dyrygen­tów, takich jak: Carlo Rizzi, Lothar Koenigs czy Sir Mark Elder, m.in. w oratorium Solomon
G.F. Haendla, przedstawieniach operowych: Tosca G. Pucci­niego i Aida G. Verdiego oraz spektaklach Karol V E. Křeneka i Król
Roger K. Szymanowskiego. „Camerata Silesia” współpracowała również z Emmą Kirkby i Barbarą Schlick podczas koncertów w Polsce i Niemczech. Na dorobek nagraniowy „Cameraty Sile­sia” składa się kilkadziesiąt płyt (wiele zdobyło nagrody
fonograficzne), rejestracji radiowych i telewizyjnych, a także koncerty live dla Europej­skiej Unii Radiowej oraz występy
transmitowane przez media. Większość z tych przedsięwzięć dokumen­tuje i propaguje muzykę polską od baroku do
współczesności. Wśród współczesnych prawykonań zapomnianych dziś dzieł muzyki dawnej ze zbiorów jasnogórskich,
gnieźnieńskich i gostyńskich na uwagę zasługuje nowo wydana płyta z Requiem Andrzeja Siewińskiego, polskiego kompozytora doby baroku, oraz nominowana do tegorocznej nagrody muzycznej „Fryderyk” – Jasnogórska Muzyka Dawna
vol. 45. Ostatnio ukazały się również płyty zespołu z muzyką współczesną: album Krzysztof Baculewski. Choral Works – także
nominowany do nagrody „Fryderyk” oraz płyta Camerata Silesia Sings Kilar. www.camerata.silesia.pl
ANNA SZOSTAK
Dyrygent, pedagog. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego i doktorem sztuki w zakresie
dyrygentury. Stworzyła i prowadziła kilka zespołów wokalnych, z którymi zdobywała nagrody na festiwalach polskich
i zagranicznych. Największe jednak uznanie zyskała jako dyrektor i dyrygent założonego przez siebie w 1990 r. Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerta Silesia”. Zespół ten, złożony z solistów wokalistów, prowadzi pod jej kierunkiem aktywną działalność koncertową i nagraniową, zdobywając prestiżowe nagrody i uznanie krytyki.
Tytuł lub tytuł działu
13
GDAŃSK
godz. 20.00 Kościół św. Katarzyny, ul. Profesorska 3
Koncert w 80. rocznicę urodzin Henryka Mikołaja Góreckiego
Polski Chór Kameralny
Dyrygent – Jan Łukaszewski
Program
H. M. Górecki – Przybądź Duchu Święty op. 61
H. M. Górecki – Totus Tuus op. 60
H. M. Górecki – Pieśń Rodzin Katyńskich op. 81
H. M. Górecki – Matko Najświętsza op. 54 (z cyklu „Pieśni Maryjne”)
A. Field (Wielka Brytania) - In memoriam: H. M. Górecki: Pod Twoją Obronę, prawykonanie
Organizator: Polski Chór Kameralny w Gdańsku
IN MEMORIAM: HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI POD TWOJĄ OBRONĘ
„Ten obszerny utwór wokalny został napisany specjalnie dla Polskiego Chóru Kameralnego, ku czci Henryka Mikołaja
Góreckiego, jego życia i twórczości. Górecki był jednym z najważniejszych nowatorów świata muzycznego XX-tego
wieku. Stworzył całkiem nowe, dokładnie usystematyzowane techniki komponowania pięknych struktur muzycznych,
które były w stanie utrzymać uwagę słuchaczy przez długi okres czasu, co było kontrastem w odniesieniu do innych
europejskich twórców awangardowych, którzy w tym czasie albo poświęcali się małym formom lub po prostu tylko
obserwowali. Górecki zezwala na takie zastosowanie tekstu, jakby pełnił on funkcję instrumentu, a jego harmonijny
język ukazuje także dbałość o dźwięk i barwę, zachowując pewien rodzaj logiki w strukturze kompozycji.
Mój najnowszy utwór Pod Twoją Obronę jest muzyczną odpowiedzią na utwór Góreckiego pod tym samym tytułem.
Zdecydowałem się, że nie będę w żaden sposób cytował utworu Góreckiego, ani „pożyczał” jego muzyki! Nie jesteśmy
godni jakiejkolwiek ingerencji czy wprowadzania zmian w jego utwory. Chciałem natomiast stworzyć taką kompozycję, która przez swą budowę odda nastrój dzieł Góreckiego. I wierzę, że Górecki doszukałby się podobieństw strukturalnych i procesowych w moim utworze.
Przy komponowaniu szukam inspiracji we wczesnym renesansie, przekładając ówczesne techniki na bardziej współczesne metody. Podobnie jak większość dzieł wokalnych Góreckiego, opieram się także na minimalnym zapisie,
jednak przez kombinację poszczególnych linijek, cel i znaczenie utworu stają się bardziej wyraźne. Postanowiłem,
iż zostawię oryginalny tekst „Pod Twoją Obronę”, tak dobrze znany wszystkim Polakom.
Moja kompozycja to polifonia, rozwijająca się bardzo wolno, dająca możliwość przebłysku solistów na tle całości.
Pojedyncze głosy umiejscowione są wokół publiczności, dzięki czemu zyskamy ciągłe napięcie dramaturgii zarówno
miejsca jak i czasu. Taka gra akustyczna to ważna część tego utworu, której celem jest pomieszanie zachodzących na
siebie linijek i wprowadzenie w jednolity i niezwykły świat dźwięków”.
Ambrose Field
14
Tytuł lub tytuł działu
AMBROSE FIELD
Ur. 1971 r., brytyjski kompozytor polskiego pochodzenia. Jest absolwentem edukacji muzycznej na Uniwersytecie
w Cambridge. Doktoryzował się w zakresie kompozycji na City University w Londynie. Zanim w połowie lat 90-tych
ubiegłego stulecia całkowicie oddał się kompozycji, kształcił się w zakresie gry na skrzypcach oraz organach. Ambrose Field jest wykładowcą na sześciu uczelniach w Wielkiej Brytanii, jako gościnny wykładowca współpracuje z wieloma
uczelniami, od Chin aż po Stany Zjednoczone. Jest autorem wielu publikacji naukowych. Jego muzyka to połączenie,
w technologii cyfrowej, głosu ludzkiego oraz różnych dźwięków. Charakteryzuje ją nowoczesne, minimalne podejście do układu kompozycji w celu stworzenia bogatych struktur muzycznych. W swej twórczości przekracza wszelkie
granice stylów i gatunków, odkrywa nowe horyzonty wynikające z niezwykłego, wręcz scenicznego podejścia do
materiałów źródłowych. W 2006 roku z jego inicjatywy powstała the Worldscape Laptop Orchestra złożona z 50 muzyków. Koncerty w ich wykonaniu składają się z utworów powstających na połączonych bezprzewodowo laptopach.
Projekt ten zyskał międzynarodowe uznanie Programu Trzeciego, Czwartego i Piątego Radia BBC, ABC news, Berlin
Style, the Guardian, Der Spiegel, a premierowy koncert otrzymał wsparcie Apple Computer, Inc.
W 2009 roku jego projekt muzyczny oparty o dzieła średniowieczne Being Dufay, napisany dla tenora Johna Pottera
i nagrany w niemieckiej wytwórni ECM, zyskał znakomite recenzje międzynarodowych krytyków muzycznych i został
wysoko oceniony przez stację BBC Music oraz brytyjski magazyn Classic FM, a słynny portal allaboutjazz.com umieścił
to nagranie na liście czterdziestu topowych albumów roku. Jego utwory regularnie prezentowane są w Radio BBC,
a także w wielu innych międzynarodowych stacjach radiowych. Ambrose Field jest trzykrotnym laureatem międzynarodowej nagrody Prix Ars Electronica w kategorii kompozycji (1997, 1998 i 2006), która przyznawana jest przez
kapitułę obradującą w austriackim Linzu.
POLSKI CHÓR KAMERALNY
Jest profesjonalnym zespołem z 35-letnią historią i imponującym dorobkiem artystycznym. W 1978 roku z inicjatywy
Ireneusza Łukaszewskiego powstał zespół chóralny, pięć lat później powierzony jego młodszemu bratu Janowi, który
prowadzi go do dziś. Pod dyrekcją i kierownictwem artystycznym Jana Łukaszewskiego chór osiągnął światowy poziom i dołączył do elity w pełni profesjonalnych chórów kameralnych.
Polski Chór Kameralny składa się z zawodowych muzyków, dysponujących doskonałą techniką wokalną, pozwalającą
na interpretację najbardziej wymagających utworów. Stawia sobie za cel nadrzędny regularną pracę na instrumentalnym, „orkiestralnym” poziomie, co oprócz wielu innych umiejętności, wymaga całkowitego opanowania aparatu
wokalnego, umożliwiając realizację wszystkich technicznych i artystycznych wymogów partytury.
Repertuar Polskiego Chóru Kameralnego jest niezwykle obszerny – od muzyki a cappella po duże formy oratoryjne,
operowe i symfoniczne. Zespół cieszy się opinią niezrównanego wykonawcy muzyki współczesnej; dokonał ponad
500 prawykonań, w tym dzieł takich kompozytorów jak m.in. H. M. Górecki czy K. Penderecki. Swoje utwory dedykowali chórowi m.in.: W. Kilar, A. Bloch, K. Meyer, A. Koszewski czy P. Łukaszewski.
Niezmienna od lat, najwyższa jakość brzmienia i interpretacji Polskiego Chóru Kameralnego, gwarantuje mu współpracę z najlepszymi światowymi orkiestrami (m.in. Academy of Ancient Music, Divino Sospiro, Neue Düsseldorfer
Hofmusik, Concilium Musicum Wien, Sinfonia Varsovia, NOSPR, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”) oraz
znakomitymi dyrygentami chóralnymi (m.in. Eric Ericson, Uwe Gronostay, Frieder Bernius i Stephen Layton).
Tytuł lub tytuł działu
15
Zespół gości na międzynarodowych festiwalach muzycznych (m.in. Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, RuhrFestival, Rendezvous musique nouvelle, Festiwal Tansman, Gaude Mater) oraz dokonuje nagrań dla polskich i zagranicznych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Wiele spośród ponad 70 płyt CD wydanych m.in. w takich
wytwórniach jak: Acte Préalable, BeArTon, Carus, DUX, Musica Sacra, Naxos, Wergo i Musidisque, otrzymało nagrody
fonograficzne, m.in. czterokrotnie Fryderyka Polskiej Akademii Fonograficznej (ostatni w 2012 r. za płytę New Polish
Music For Choir) czy Orphees D’Or Academii de Disque Lirique (Paryż). Wyjątkową pozycję w fonotece zespołu stanowi
płyta Penderecki: Complete Choral Works (DUX, 2009), która została zarejestrowana na specjalne zaproszenie samego
kompozytora i w tamtym czasie była pierwszą w świecie pełną monografią utworów na chór a cappella Krzysztofa
Pendereckiego.
Polski Chór Kameralny, jako instytucja kultury Miasta Gdańska, jest organizatorem i gospodarzem wielu wydarzeń
muzycznych, które spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony słuchaczy i recenzentów – Dni Bachowskie,
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski „Mozartiana”, Chopin w Gdańsku.
W 2013 r. Polski Chór Kameralny obchodzi 35-lecie swej działalności.
JAN ŁUKASZEWSKI
Uznawany jest za jednego z najznakomitszych w Europie specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej. Dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Chóru Kameralnego. Współpracował również jako dyrygent gościnny m.in.
z Chórem Polskiego Radia w Krakowie, a obecnie z Chórem Filharmonii Krakowskiej, Chórem Filharmonii Wrocławskiej
oraz wieloma zespołami w kraju i za granicą.
Zainteresowania artystyczne Jana Łukaszewskiego koncentrują się głównie wokół muzyki romantycznej i współczesnej. Pod jego dyrekcją Polski Chór Kameralny osiągnął wysoki poziom artystyczny, a on zyskał opinię osoby, potrafiącej w krótkim czasie uczynić możliwymi rzeczy niemożliwe i przygotować muzyczne interpretacje nawet najbardziej skomplikowanych utworów, dlatego chętnie powierza się mu dyrygowanie światowymi prawykonaniami. Jan
Łukaszewski jest zapraszany na interpretacyjne kursy mistrzowskie i seminaria dla dyrygentów chóralnych w kraju i za
granicą, m.in.: Tokio/Nagano, Karuizawa, Morioka (Japonia) oraz „World Symposium on Choral Music” w Rotterdamie,
gdzie występował w charakterze wykładowcy. Zajmuje się również edukacyjną stroną śpiewu amatorskiego. Wielokrotnie zasiadał w jury światowych, renomowanych konkursów chóralnych, m.in.: w Japonii (Takarazuka, Karuizawa,
Morioka), Walii (Llangollen), na Litwie, we Włoszech i Szwajcarii, a także w jury konkursu kompozytorskiego w Polsce,
Anglii (Cambridge) i Francji (Rouen).
Jan Łukaszewski jest jednym z nielicznych w Polsce propagatorów i wykonawców muzyki chóralnej takich kompozytorów jak: Schönberg, Messiaen, Xenakis, Globokar, Takemitsu, Castiglioni, R. Strauss, Pepping, Tippett, Ives czy Barber. Liczne nagrania dla Polskiego Radia, Dutch Radio, Sender Freies Berlin, Bayerischer Rundfunk, Sudwestrundfunk
i Westdeutscher Rundfunk oraz dla Telewizji Polskiej i Niemieckiej, a także wiele nagrań CD, MC, LP oraz video najlepiej
odzwierciedlają wysoką jakość jego pracy. Poziom artystyczny prowadzonego przez niego Polskiego Chóru Kameralnego wciąż nie przestaje inspirować kompozytorów do pisania dzieł na chór a cappella.
Jan Łukaszewski otrzymał wiele prestiżowych nagród. Jest pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego „Mozartiana”.
16
Tytuł lub tytuł działu
2 maja, czwartek
CZĘSTOCHOWA
godz. 12.00 Bazylika Jasnogórska, ul. Kordeckiego 2
Inauguracja Liturgiczna Festiwalu
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Przygotowanie chóru – ks. Kazimierz Szymonik
Orkiestra „Nova et vetera”
Dyrygent – Michał Sławecki
Łukasz Urbaniak – Missa in memoriam Beati Georgii Popiełuszko, prawykonanie
Organizator – Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
MISSA IN MEMORIAM BEATI GEORGII POPIEŁUSZKO na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną zasługuje na
uwagę przynajmniej z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, iż dzieło skomponowane jest dla upamiętnienia
osoby błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który w październiku 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Dla większości Polaków ten charyzmatyczny duchowny jest symbolem walki z panującym wówczas ustrojem totalitarnym. Warto więc było, na rok przed zbliżającą się 30 rocznicą śmierci, upamiętnić tę
niezwykłą postać, tym bardziej, że żaden z kompozytorów nie podjął tego tematu w formie mszalnej.
Missa in memoriam Beati Georgii Popiełuszko to utwór, w którym zespolone są, w nietuzinkowy sposób, dwa „muzyczne światy”. Z jednej strony odnajdziemy w nim reminiscencję epok minionych (np. nawiązanie do melodyki chorału
gregoriańskiego oraz renesansowej polifonii, wykorzystanie skal modalnych czy techniki organalnej, obecność tradycyjnej harmoniki dur-moll), z drugiej, odwołanie do ważniejszych zdobyczy muzyki XX wieku (operowanie akordami
o niejednorodnej budowie, skomplikowane porządki metryczne, wykorzystanie wybranych efektów sonorystycznych,
nowatorskie podejście do kształtowania formy i dramaturgii przebiegu muzycznego). To wszystko sprawia, że kompozycja zaskakuje słuchacza i odsłania przed nim indywidualny język muzyczny twórcy.
Ważnym elementem kompozycji jest również tekst liturgiczny, do którego kompozytor podchodzi z wielkim szacunkiem. Intencją twórcy jest, aby dwie warstwy dzieła - słowna i muzyczna, przenikały się i wzajemnie dopełniały,
pozwalając w pewnym stopniu doświadczyć słuchaczowi pierwiastka sacrum. Stąd Missa in memoriam Beati Georgii
Popiełuszko może być traktowana jako dzieło sakralne, które dzięki swym walorom artystycznym doskonale wpisuje
się w ramy festiwalowe, będąc również znaczącym wkładem w rozwój samego gatunku mszy.
ŁUKASZ URBANIAK
Ur. w 1980 r. w Bydgoszczy - kompozytor i teoretyk muzyki. W 2003 r. ukończył PSM II stopnia w Bydgoszczy. W latach
2003 - 2009 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy kompozycję pod kierunkiem prof.
M. Jasińskiego oraz teorię muzyki, uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. W 2004 r. ukończył prawo na Wydziale Prawa
i Administracji UMK w Toruniu. Był pomysłodawcą i członkiem jury Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów Średnich
Szkół Muzycznych „Pamięci prof. Mariana Gordiejuka” (2007, 2008). Założył Koło Artystyczno-Naukowe przy Wydziale
Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku AM w Bydgoszczy. W 2008 r. za swoją działalność artystyczną i orgaTytuł lub tytuł działu
17
nizatorską otrzymał Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Z jego inicjatywy, w 2011 r. powstało
Studium Muzycznej Kreatywności, w którym jest pedagogiem i managerem.
Łukasz Urbaniak jest laureatem m.in.: I nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralną Pieśń
Pasyjną w Bydgoszczy za utwór De profundis na chór mieszany a cappella, 2004; II nagrody (pierwszej nie przyznano)
w XV Otwartym Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za Trzy pieśni na sopran i fortepian do słów
K. Przerwy-Tetmajera, 2007; II nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralną Pieśń Pasyjną
w Bydgoszczy za kompozycję Crucifixus na chór mieszany a cappella, 2008; dwóch głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie na pieśń chóralną a cappella w Legnicy za kompozycje: Gloria na chór żeński oraz Te Deum Laudamus
na chór mieszany, 2008; II nagrody w V Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” w Częstochowie za kompozycję Exaltabo te Domine na chór mieszany a cappella, 2009; II nagrody w Konkursie Kompozytorskim
Fides et Ratio za utwór Laudate Dominum na chór mieszany a cappella, 2009; II nagrody w VII Międzynarodowym
Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” w Częstochowie za kompozycję Psalm V na chór mieszany a cappella, 2011;
I nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralny Utwór Liturgiczny w Bydgoszczy za utwór
In te Domine speravi na chór mieszany a cappella, 2011. Utwory Łukasza Urbaniaka wykonywane były w kraju
i za granicą. W twórczości kompozytora bardzo ważne miejsce zajmują utwory chóralne a cappella o tematyce religijnej, do tekstów Starego Testamentu.
Ważniejsze kompozycje: Lumen na flet, wiolonczelę i fortepian, 2001; BA-scher-ZO-la na flet i fortepian, 2003; Przemyślenia na fortepian, 2003; Wariacje na skrzypce i fortepian, 2004; De profundis na chór mieszany a cappella, 2004; The Suite
in Four Movements na wiolonczelę solo, 2005; Trzy pieśni na sopran i fortepian do słów K. Przerwy-Tetmajera, 2005; Trzy
Introspekcje na trąbkę solo, 2006; Kwartet smyczkowy, 2006; Crux fidelis na chór mieszany a cappella, 2006; Te Deum Laudamus na chór mieszany a cappella, 2007; Szkice metafizyczne na wielką orkiestrę symfoniczną, 2007; Gloria na żeński chór
a cappella, 2007; Crucifixus na chór mieszany a cappella, 2008; Libera me na sopran, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną, 2008; Exaltabo te Domine na chór mieszany a cappella, 2009; Laudate Dominum na chór mieszany a cappella,
2009; Trzy spojrzenia na Andromedę na fortepian, 2010; Te Splendor et virtus Patris na chór mieszany i organy, 2010; Psalm
V na chór mieszany a cappella, 2010; In te Domine speravi na chór mieszany a cappella, 2011; Deus Meus na chór mieszany
a cappella, 2011; Miserere Mei na chór mieszany a cappella, 2011; Agnus Dei na chór żeński a cappella, 2012.
MICHAŁ SŁAWECKI
Organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista. Urodził się w Puławach. Ukończył Salezjańskie Liceum Muzyczne
w Lutomiersku w klasie organów Katarzyny Sekury. W latach 2001–2006 studiował muzykę kościelną w Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski),
a w latach 2003–2008 kompozycję w klasie Stanisława Moryto, uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. W roku akademickim 2006–2007 studiował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kompozycja – Alessandro
Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra
w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier).
Uczestniczył w kursach śpiewu gregoriańskiego, które prowadzili mistrzowie tej klasy, co Nino Albarosa (Cremona),
Johannes B. Göschl (München), Kees Pouderoijen (Vienna), Franz Karl Praßl (Graz), Federico Bardazzi (Firenze), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin). Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Associazione Internazionale
Studi di Canto Gregoriano oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi ożywioną działalność na
polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą.
18
Tytuł lub tytuł działu
Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator. Bierze udział w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich. Od 2004 roku pełni funkcję
organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Jest II dyrygentem Chóru
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem zespołu Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 roku wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo”.
Pracuje jako adiunkt na kierunku Muzyka kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jego badania koncentrują się wokół interpretacji zachodniej monodii liturgicznej w oparciu o najstarsze dostępne źródła adiastematyczne
w duchu Dom Eugène Carine’a (semiologia gregoriańska, semiomodalność, semioestetyka, Bewegungstendenz).
CHÓR UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Powstał w 1968 roku. Na przestrzeni 40 lat istnienia Chór UKSW dał wiele koncertów w Polsce i niemal we wszystkich
krajach Europy. Jest zdobywcą szeregu nagród i wyróżnień, m.in.: 1985, Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” – najlepszy debiut; 1986, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
i Nagroda Specjalna dla Dyrygenta; 1987, Festiwal Chóralny w Kraśniku – Grand Prix; 1987, Academia Cantat we Wrocławiu – IV miejsce; 1987, Nagroda im. Błogosławionego Brata Alberta; 1988, Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni
Chóralnej w Katowicach – I miejsce i Złoty Medal oraz Nagroda Specjalna i Dyrygencka; 1990, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej w Rumi – II miejsce; 1992, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat – nagroda za najlepsze
wykonanie kompozycji religijnej; 1998, dwie pierwsze nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Music
Word w Fivizzano we Włoszech; 1998, Nagroda Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Echo Bałtyku za
propagowanie współczesnej polskiej muzyki sakralnej; 1999, Złota Odznaka Liceum Św. Augustyna; 2001, I Nagroda
i Puchar Wojewody Mazowieckiego na Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich w Warszawie, III miejsce w 52°
Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo 2004 w Arezzo (Włochy). Chór występował wielokrotnie podczas
festiwali w kraju i za granicą: Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Jornades Internacionals
de Cant Coral a Barcelona (Hiszpania), Rencontres Musicales et Chorales Internationales de Mirepoix et de L’Ariege w
Mirepoix (Francja), Deutscher Katholikentag Dresden (Niemcy), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude
Mater w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, Conversatorium Organowe w Legnicy, Muzyczna Wiosna w Kiszyniowie (Mołdawia), Festiwal
Journees Mozart Lausanne w Lozannie (Szwajcaria), Sezon Polski 2004 w Strasbourgu (Francja). Zespół dokonał licznych prawykonań i premierowych nagrań utworów polskich kompozytorów. Chór UKSW współpracuje z wybitnymi
polskimi i zagranicznymi artystami oraz zespołami – m.in. Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orquestra Sinfónica del Vallés, Deutsches Kammerorchester z Berlina. Wydarzeniami szczególnymi były: wykonanie Pieśni
ludowych Andrzeja Panufnika pod batutą Maestro Jana Krenza na zaproszenie Filharmonii Narodowej w 100-lecie tej
instytucji, wykonanie Pasji S. Gubaiduliny w FN na zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej
Warszawska Jesień w 2004 roku oraz wykonanie wraz z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem FN VIII Symfonii G. Mahlera
pod dyr. A. Wita. W roku 2006, razem z Chórem i Orkiestrą Symfoniczną FN, Chór UKSW wykonał również Ucztę Baltazara Wiliama Waltona. Zespół ma na swym koncie liczne nagrania radiowe i telewizyjne (Polska, Francja, Niemcy, Włochy,
Watykan) oraz dwadzieścia płyt CD. Dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru UKSW jest ks. Kazimierz Szymonik,
II dyrygentem – Michał Sławecki. Emisję głosu prowadzą: Alicja Ogrodzińska oraz Barbara Sobstyl-Szczerbaczewicz
we współpracy z Eweliną Rzezińską.
Tytuł lub tytuł działu
19
KAZIMIERZ SZYMONIK
Ks. prof. dr Kazimierz Szymonik (ur. 1942), dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru UKSW. Studia teologiczne odbył
w latach 1960-66 w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, studia muzyczne w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie – Sekcja Muzykologii (1971-76) oraz w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu (1978-81) w klasie S. Stuligrosza. Studia uzupełniające – w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu pod kierunkiem S. Krukowskiego, a także w Institut Catholique w Paryżu, specjalizując się w wykonawstwie
chorału gregoriańskiego. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pełni
funkcję Kierownika Specjalności Muzyka Kościelna. Wykłada również w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 1992 na stanowisku Kierownika Katedry Wykonawstwa Muzyki Religijnej, a od 1999 jako Kurator Sekcji Muzykologii. W latach 1995–98 był profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 1998–2005 był Kierownikiem
Specjalności Muzyka Kościelna Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje z Wyższym Seminarium Duchownym
w Częstochowie jako wykładowca retoryki.
Zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów i festiwali muzyki chóralnej. Ksiądz profesor Kazimierz Szymonik prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną, uczestnicząc jako wykładowca w seminariach, studiach podyplomowych (Podyplomowe Studium Emisji Głosu, Podyplo­mowe Studium Dyrygentury Chóralnej przy Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy) i innych formach kształ­cenia z zakresu chorału gregoriańskiego. Był zastępcą Dyrektora
Artystycznego PZCHiO.
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. W 1990 r. został Honorowym Obywatelem miasta Rocamadour we Francji,
w 1996 r. uhonorowany Ekumenicznym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Świętej Brygidy, w 1998 r. otrzymał nagrodę Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Echo Bałtyku, a w 1999 Złotą Odznakę Liceum Św.
Augustyna. W 2000 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora. W 2002 r. wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowa w dziedzinie kultury. W tym samym roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta.
Jest członkiem Rady Akademii Fonograficznej.
Z Chórem UKSW nagrał kilkanaście płyt CD ze szczególnym uwzględnieniem sakralnej twórczości współczesnych
kompozytorów polskich (m.in.: J. Łuciuka, M. Borkowskiego, S. Moryto, M. Sawy, M. Bembinowa, M. Jasińskiego,
H. M. Góreckiego, T. Paciorkiewicza, P. Mossa, B. K. Przybylskiego, W. Rudzińskiego, R. Twardowskiego, J. Świdra,
M. Żółtowskiego) i odbył kilkadziesiąt tournées zagranicznych do większości krajów Europy. Wielokrotnie występował
dla Ojca św. Jana Pawła II w Sali Klementyńskiej na Watykanie i w Castel Gandolfo. Zdobył liczne nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych. Współpracował z Filharmoniami: Częstochowską, Kielecką, Jeleniogórską oraz
Filharmonią Narodową w Warszawie, dla której przygotował wykonania m.in. Pieśni A. Panufnika, Pasji S. Gubaiduliny
oraz VIII Symfonii G. Mahlera. Współpracuje również z Chórem Uniwersytetu w Münster oraz z Filharmonią w Kolonii.
W kadencji 2005–2008 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i dydaktyki AMFC. W roku 2008 został ponownie
wybrany na stanowisko prorektora do spraw nauki i Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, na
kadencję 2008–2012.
20
Tytuł lub tytuł działu
godz. 21.00 Kościół św. Jakuba Ap., ul. Kilińskiego 8
Ultime Prerie – Orientalne pieśni sakralne FAWZY AL-AIEDY TRIO
Fawzy Al-Aiedy (Francja/Irak) – śpiew, oud
Khadija El-Afrit (Tunezja) – qanun
Adel Shams El Din (Francja/Egipt) – instrumenty perkusyjne
FAWZY AL-AIEDY
Kompozytor, wokalista i mistrz lutni oud. Urodził się w irackim mieście Basra
w latach 50-tych XX wielu. Już w wieku 14 lat wyjechał do stolicy Iraku, gdzie
rozpoczął studia w Instytucie Muzycznym w Bagdadzie na dwóch kierunkach: tradycyjna muzyka orientalna - specjalność lutnia i śpiew oraz muzyka
zachodnia - specjalność obój klasyczny. Zajmował się również poezją Arthura
Rimbauda oraz Verlaine, czytał dzieła filozoficzne i występował z koncertami utworów Bacha, Mozarta i Haendla, co było dla niego przeniesieniem się
w inną kulturę. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, we wrześniu
1971 r. wyjechał z Iraku do Paryża gdzie mieszka do dziś.
We Francji nadal poświęcał czas na doskonalenie swych umiejętności gry na
oboju oraz na rożku angielskim. Oprócz studiów muzyki klasycznej, zajmował się interpretacją utworów Georga Brassens’a, Léo Ferré, Léonarda Cohen’a, Coltrane’a, Milesa Davis’a. Po ukończeniu konserwatorium dołączył do
L’Orchestre des Jeunes de Paris pod dyrekcją J-C Casadesus’a.
Kariera w orkiestrze klasycznej nie była tak naprawdę dla mnie. Mój bagaż kulturalny opierający się na dwóch odmiennych źródłach postawił mnie przed wyborem dwóch alternatyw: aby zostać tradycyjnym środkowo-wschodnim muzykiem lub też kontynuować działalność w zakresie europejskiej muzyki klasycznej.
Znalazłem jednak trzecie rozwiązanie - stworzenie mostu łączącego Wschód
i Zachód. Natchnieniem i podstawą tego pomysłu było moje zamiłowanie do poezji, które znakomicie spełniało rolę owego spójnika.
W 1976 r. powstało pierwsze nagranie w wykonaniu artysty pod tytułem
Silence, zawierające tradycyjną poezję iracką. W latach 1977-1985 wraz z aktorem Guyem Jacquet’em oraz kaligrafem Hassanem Massoudy tworzył grupę
KHAMSA, której działalność opierała się na propagowaniu bogactwa kultury
arabskiej. W roku 1983 stał się prekursorem stylu zwanego obecnie „World
Music”, pojawiając się w świecie muzycznym z albumem La Terre, w którym
brali udział muzycy wywodzący się z różnych kręgów kulturowych.
Tytuł lub tytuł działu
21
FOTO DONDALSKA
Od tego czasu co kilka lat ukazywały się kolejne płyty artysty: L’Oriental Jazz, łącząca rytmy jazzowe ze
zmysłowością muzyki środkowego
Wschodu; Paris-Bagdad Acoustic, do
której inspiracje czerpał z podróży
do Hong Kongu; Oud Aljazira; Amina
(zdobyła nagrodę „Loisirs Jeunes”);
album Escales Mediterraneennes –
będący niczym podróż przez muzykę średniowieczną; Radio Bagdad,
łącząca muzykę tradycyjną i współczesną, ukazaną w pełnych radości
poetyckich pieśniach; Prive de Desert,
album poświęcony pustyni i karawanom nagrany z jazzmanem – oboistą
J. L. Fillon’em.
W 2007 roku powstały dwa projekty: Ultime Priere zainspirowany
festiwalem Les Sacrées Journées
w Strasburgu, prezentujący muzykę
sakralną i Exil Mon Amour - oparty
na muzyce, tekstach i kaligrafii, przy
udziale kaligrafa Hassana Massoudy
i Catherine Javaloyes (teksty).
Ciągłym marzeniem Fawzy’iego było
dotarcie do każdego typu publiczności, dlatego zrealizował również
cykl nagrań i koncertów dla dzieci
i ich rodziców. W 2010 roku Fawzy AlAiedy pojawił się w filmie Safy Nebbou’a L’Autre Dumas u boku Gérarda
Depardieux i Benoît Poelvoorde, grając orientalnego śpiewaka i wykonując swój utwór L’Oiseau libre.
Tolerancja i kultura zawsze zajmowały najważniejsze miejsce w działalności artystycznej Fawzy Al-Aiedy – dla
niego muzyka jest ziemią, na której
wszelkie spotkania mogą zakwitnąć.
22
Tytuł lub tytuł działu
KATOWICE
godz.18.00 Katedra Chrystusa Króla, ul. Plebiscytowa 49 a
Muzyka ze zbiorów jasnogórskich
Koncert pod Honorowym Patronatem
J.E. Abpa Wiktora Skworca Metropolity Katowickiego
Katarzyna Dondalska – sopran
Capella Czestochoviensis
Kierownik artystyczny – Tomasz Wabnic
Organizatorzy – Instytucja Kultury „Katowice Miasto Ogrodów”,
Katedra Chrystusa Króla w Katowicach
Program
Johann Christian Bach (1735-1782)
– Symfonia G
Carl Ditters von Dittersdorff (1739-1799)
– Aria de Tempore „Benedicamus Dominum”
Carl Ditters von Dittersdorff (1739-1799)
– Sinfonia C
Marcin Józef Żebrowski (poł, XVIII w.)
– Concerto grosso
rękopis z 1748 r. Przechowywany w Bibliotece Narodowej w Londynie
Carl Ditters von Dittersdorff (1739-1799)
– Aria „Povera Beatrice”
Marcin Józef Żebrowski (poł, XVIII w.)
– Aria „Suscepit Israel”
Baldassare Galuppi (1706-1785)
– Symfonia C
Tytuł lub tytuł działu
23
KATARZYNA DONDALSKA
Sopranistka koloraturowa Katarzyna Dondalska rozpoczeęła swoją karierę muzyczną w wieku 5 lat grając na skrzypcach. Naukę śpiewu rozpoczęła w wieku 15 lat. Oba wydziały - instrumentalny (skrzypce) i wokalny ukończyła z wyróżnieniem i klasą mistrzowską w Staatliche Hochschule für Musik Würzburg (Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna
w Würzburgu/ Niemcy). Jest finalistką i laureatką znanych międzynarodowych konkursów np. Internationaler Musikwettbewerb der ARD (Międzynarodowy Konkurs Muzyczny ARD w Monachium), Cardiff Singer of the World Festival,
Koloratur-Gesangswettbewerb (Konkurs Śpiewu Koloraturowego) „Sylvia Geszty” w Luxemburgu. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora nauk w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie artystycznej wokalistyka w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Do jej znaczących ról należą: Królowa Nocy w Czarodziejskim Flecie oraz Konstancja w Uprowadzeniu
z Seraju Mozarta, Zerbinetta w Ariadnie na Naksos Straussa, tytułowy Słowik Strawińskiego oraz Braunfelsa, Olimpia
w Opowiadaniach E. T. A. Hoffmanna Offenbacha, Rozyna w Cyruliku Sewilskim Rossiniego, które śpiewała w takich
teatrach jak: Grand Opera Houston, Welsh National Opera Cardiff, Korean National Opera Seoul, Teatro Colon Buenos
Aires, Teatro Lirico di Cagliari, Nationaltheater Mannheim, Teatr Wielki w Warszawie. www.dondalska.de
CAPELLA CZESTOCHOVIENSIS
Powstała w 2005 r. z inicjatywy Paulina, o. dra Nikodema Kilnara OSPPE, Prezesa Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska”.
Międzynarodowy skład zespołu stanowią wybitni instrumentaliści, laureaci konkursów, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki baroku i klasycyzmu. Capella Czestochoviensis promowała muzykę sakralną uczestnicząc w wielu
międzynarodowych projektach, m.in: „Polish Sacred Music” w Moskwie, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Polskiej Prezydencji w UE w 2011; w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie; w Koncercie z okazji 700. rocznicy zatwierdzenia Zakonu św. Pawła I Pustelnika
w Sv. Petar w Sumi w Chorwacji. Muzycy grali również na XXVI Festiwalu Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy
„Ad Hymnos ad Cantus”. Wielokrotnie uczestniczyli w koncertach i nagraniach Jasnogórskiej Muzyki Dawnej.
Zespół wykonuje dzieła skomponowane na Jasnej Górze oraz ofiarowane sanktuarium od jego początków aż do XX wieku. Nawiązuje do tradycji istniejącej w klasztorze w połowie XVI wieku Kapeli Jasnogórskiej. Głównym celem powołania
zespołu była popularyzacja jasnogórskich muzykaliów, które należą do cennych skarbów polskiej kultury muzycznej.
Dyrektorem Artystycznym „Capella Czestochoviensis” jest Tomasz Wabnic, absolwent Zespołu Szkół Muzycznych
w Częstochowie, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Poznaniu oraz Konserwatorium Wiedeńskiego w klasie altówki
prof. Herwiga Zelle, które ukończył otrzymując dyplom z jednogłośnym wyróżnieniem. Był stypendystą Fundacji Tsuzuki oraz Fundacji Ziehrer. Jest również absolwentem Prywatnego Uniwersytetu Wiedeńskiego w mistrzowskiej klasie
kameralistyki Altenberg Trio. Pracował pod kierunkiem wielu wybitnych muzyków, takich jak: Alexander Arenkow –
Glinka Quartett, Norbert Brainin – Amadeus Quartett, Altenberg Trio, Daniel Barenboim, Yakov Kreizberg, Ennio Morricone, Bobby McFerrin. Z Kwartetem „Fidelio” którego jest współzałożycielem, zakwalifikował się do finału konkursu
International Chamber Music Competition w Melbourne (Australia, 2003). Podczas trwania roku Mozartowskiego grał
dwukrotnie jako solista w Złotej Sali Musikverein w Wiedniu. Występował jako solista i kameralista w Niemczech, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Belgii, Austrii, Szwajcarii oraz w Japonii, Australii i Ameryce Południowej.
Tomasz Wabnic jest także pomysłodawcą, założycielem i managerem Morphing Chamber Orchestra z Wiednia oraz
prezesem fundacji o tej samej nazwie.
24
Tytuł lub tytuł działu
3 maja, piątek
LUBLINIEC
godz.19.00 Kościół św. Mikołaja, ul. św. Mikołaja 1
Koncert pod Honorowym Patronatem Burmistrza Lublińca Edwarda Maniury
Chorał gregoriański
Grazer Choralschola (Austria)
Organizator – Miejski Dom Kultury w Lublińcu
SCHOLA GREGORIAŃSKA Z GRAZU
Powstała w 1992 roku jako zespół specjalizujący się w interpretacji chorału gregoriańskiego zgodnie z najstarszymi
zapisami pochodzącymi z X wieku. Scholę tworzy 7 głosów żeńskich i 7 głosów męskich, w zależności od repertuaru.
Członkowie zespołu to muzycy kościelni, muzykolodzy i teolodzy, którzy podczas studiów zaczęli zgłębiać tajniki
chorału gregoriańskiego, a teraz wykorzystują swą wiedzę podczas liturgii oraz koncertów sakralnych. Schola śpiewa
zgodnie z założeniami semiologii gregoriańskiej, badającej najstarsze notacje stosowane podczas praktycznego ich
wykonania. Bazując na średniowiecznych szeroko rozwiniętych uzusach, schola występuje z obsadą mieszaną, łącząc
głosy wysokie i niskie, co dużo lepiej oddaje charakter ówczesnego życia w średniowiecznych klasztorach. Prezentowane wersje chorału pochodzą w większości ze źródeł datowanych na X i XI wiek lecz także późniejszych. W swym
repertuarze schola posiada także późnogregoriańskie pieśni, nad którymi nadal trwają badania semiologiczne w celu
jak najlepszej interpretacji. Oprócz tematycznie pogrupowanych programów koncertowych, schola ciągle powiększa
swój repertuar o rekonstrukcje tradycyjnych liturgii wywodzących się z austriackich diecezji i klasztorów, do których
można zaliczyć specjalne msze święte, Visitatio sepulchri, rzymskie nieszpory Wielkanocne. Schola czynnie uczestniczy
w projektach związanych z wielkimi dziełami muzyki religijnej (Nieszpory Maryjne Monteverdiego, Nieszpory Mozarta).
Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom Schola występowała pod batutą takich dyrygentów jak Nikolaus Harnoncourt
i Jordi Savall. Schola Gregoriańska z Grazu występowała w wielu austriackich salach koncertowych, m.in.: w Wiedniu,
Grazu, Salzburgu, Linzu, Innsbrucku, St. Pölten, Bregenzu, Klagenfurcie, Ossiach, Millstatt. Zespół brał udział w licznych festiwalach oraz pojawił się na tournée koncertowym w Belgii, Chorwacji, Estonii, Izraelu, Niemczech, Republice
Czeskiej, na Słowacji, Słowenii, w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, na Węgrzech, we Włoszech. Dorobek Scholi to
9 płyt CD.
Założycielem i kierownikiem artystycznym Scholi Gregoriańskiej z Grazu jest Franz Karl Praßl, absolwent teologii i muzyki. Studia uzupełniające z zakresu semiologii gregoriańskiej odbył u specjalistów z tej dziedziny: Godehard Joppich,
Luigi Agustoni, Johannes Berchmans Göschl. W latach 1982-1992 był organistą w katedrze w Klagenfurcie; od 1989
roku jest profesorem zwyczajnym z zakresu muzyki kościelnej i chorału gregoriańskiego na Universität für Musik und
darstellende Kunst w Grazu.
Tytuł lub tytuł działu
25
FOTO GOSPEL
CZĘSTOCHOWA
godz. 19.00 Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Śląska 20
Koncert muzyki gospel
IDMC (Wielka Brytania)
CHÓR IDMC /Individuals Dedicated to the Ministry of Christ (Wielka Brytania)
Chór założony został w sierpniu 1993 r. przez Johna Fishera, będącego do
dziś jego dyrektorem. Głównym celem powstania zespołu było połączenie
wyznawców Nowego Testamentu pochodzących z różnych kościołów i nagranie pieśni napisanych przez samych wiernych, dzięki czemu chór mógł się
przyczynić do ciągłego rozwoju brytyjskiej muzyki gospel w Wielkiej Brytanii. IDMC oficjalnie pojawił się w środowisku muzycznym w lutym 1994, kiedy to artyści nagrali pierwszy album pod tytułem Proce Me. Wkrótce po tym
wydarzeniu, pieśni w wykonaniu chóru można było usłyszeć we wszystkich
lokalnych jak i krajowych stacjach radiowych, takich jak: Choice FM, radio Premier, BBC. Zespół natychmiast zyskał bardzo przychylną opinię krytyków jak
i samej publiczności. Recenzje gazet i magazynów okrzyknęły album wielkim
sukcesem. IDMC zaczął pojawiać się na licznych koncertach, uroczystościach,
mszach, festiwalach oraz audycjach radiowych i telewizyjnych.
Kolejne lata działalności Chóru przyniosły mu wiele zmian, zarówno pod
względem stylu, nazwy jak i samego składu i brzmienia. Pierwszy skład chóru
obejmował aż 70 artystów, z czasem jednak został ograniczony do najlepszych 30, a następnie 24 głosów. 1 sierpnia 2001 roku IDMC dał swój pierwszy
koncert w nowo otwartym Stratford Cirrus, co jednocześnie było koncertem
wznawiającym działalność zespołu, w którego skład wchodzili zarówno chórzyści jak i instrumentaliści.
2002 rok to czas, w którym Chór dał najwięcej koncertów w Wielkiej Brytanii,
pojawiając się w największych miastach: Londynie, Manchesterze, Sheffield,
Bristolu. Do zespołu zaczęły także wpływać zaproszenia z największych sal
koncertowych i festiwali w Europie - dało to początek sukcesom Chóru na
arenie międzynarodowej. W grudniu 2003 roku Chór miał zaszczyt wystąpić podczas ceremonii ślubnej Luciano Pavarottiego we Włoszech. Kolejne
lata to kolejne okrzyknięte sukcesem koncerty, m.in. w The Royal Albert Hall
w 2007 r. Chór oprócz udziału w największych światowych festiwalach uczestniczy w imprezach charytatywnych na rzecz szpitali, szkół, organizacji pozarządowych a także prowadzi warsztaty dla uczniów i studentów.
IDMC to grupa młodych ludzi zarażających publiczność niesamowitą mocą
muzyki gospel. Z ich serc płynie chęć przekazania dobrej nowiny zbawienia
całej ludzkości przez Jezusa Chrystusa. Ich koncerty są pełne energii i niosą ze
sobą nić miłości, nadziei, radości i pokoju dla ludzi na całym świecie.
26
Tytuł lub tytuł działu
4 maja, sobota
RADOMSKO
godz. 17.00 Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5
Spektakl Jonasz Teatru „A” z Gliwic
Obsada – Leszek Styś (Jonasz), Sebastian Rak/Mariusz Kozubek (Prorok, Pirat II, Król I),
Małgorzata Grund (Pani Jonaszowa, Królowa Niniwy I), Grażyna Styś (Pirat I, Królowa Niniwy II, Robaczek Zenobiusz)
Scenariusz, reżyseria – Mariusz Kozubek
Muzyka – Marcin Dzwonowski
Choreografia, scenografia – Marek Stecko
Oprawa muzyczna – Marcin Dzwonowski (klarnet, instrumenty perkusyjne)
Organizator – Miejski Dom Kultury w Radomsku
TEATR „A” Z GLIWIC
Jest offowym, autorskim zawodowym teatrem religijnym. Zespół niezmiennie szuka w swoich spektaklach Piękna
i Sacrum. Łączy popularny język teatru muzycznego z doświadczeniami awangardy teatralnej. Sięga do polskiej tradycji, łączy autorskie teksty z tekstami biblijnymi i staropolskimi, czerpie obficie z dorobku literackiego innych kultur,
inspiruje się europejskim folklorem. Wychodząc od spektakli dramatyczno-muzycznych wciąż poszukuje nowych
form wyrazu - korzysta z języka teatru liturgicznego, ulicznego, nie stroni od groteski, szuka inspiracji w średniowiecznych misteriach - zmierzając nieuchronnie w kierunku teatru totalnego. Działając od 1996 r. ma aktualnie w swoim repertuarze kilkanaście autorskich premier: spektakle muzyczne ( m.in.: „Jonasz”, „Tobiasz”, „Pasja”, „Pastorałka”, „David”),
parakabaret biblijny „5 Przypowieści”, widowiska uliczne (m.in.: „Apokalipsa”, „Genesis”, „Pieśń o św. Franciszku”).
Od momentu swego powstania jest Teatr „A” „teatrem w drodze”. Wierny swojej „pielgrzymiej” tradycji, cyklicznie organizuje tournee w kraju i za granicą. To programowe „wychodzenie do widza” kształtuje formę teatralnego przekazu - klarownego, czasem dowcipnego, acz nie rezygnującego z kulturowych podtekstów i wielopłaszczyznowości.
Spektakle Teatru „A” w ostatnich latach gościły m. in.: w rzymskim Panteonie, Holandii, Szwecji, Hiszpanii, Niemczech,
Czechach, Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Ukrainie i Białorusi, jak również na większości
polskich festiwali teatru ulicznego.
SPEKTAKL JONASZ
Pierwsza sceniczna realizacja Teatru „A”, oparta na starotestamentalnej Księdze Jonasza opowiada historię proroka
mimo woli, któremu nie w smak powierzona misja. „Jonasz „ to opowieść o człowieku, który próbował przechytrzyć
Pana Boga. Boga, który troskliwie szuka człowieka i „pisze prosto” na koślawych ludzkich wyborach. I o ile łatwo jest
wierzyć Jonaszowi w nieuchronną zagładę grzeszników, o tyle nie pojmuje zupełnie przedziwnej „ekonomii Bożego
miłosierdzia”. „Jonasz” opowiedziany jest językiem lekkim. Prorok, który wadzi się ze swoim Bogiem, wylewa żale, podejmuje próbę „przechytrzenia” Najwyższego, by ostatecznie doświadczyć przemiany, jest postacią na poły komiczną,
na poły tragiczną, niedookreśloną .
Teatr „A” w spektaklu „Jonasz” zaprasza widzów do odbycia podróży, u kresu której czeka cud przewyższający niezwykłością nawet trzydniową podróż w wielorybich trzewiach. Cud przemiany serca grzesznika.
Premiera: 17 marca 1996 r., Teatr Muzyczny w Gliwicach.
Tytuł lub tytuł działu
27
KRAKÓW
godz. 19.30 Królewska Katedra na Wawelu
Muzyka ze zbiorów jasnogórskich i wawelskich
Koncert pod Honorowym Patronatem
Kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego
Katarzyna Dondalska - sopran
Capella Czestochoviensis
Dyrektor artystyczny – Tomasz Wabnic
Organizator – Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie
Program
Johann Christian Bach (1735-1782)
– Symfonia G (zbiory jasnogórskie)
Schuster/Ex Rebus...
– Aria „Son Regina e sono amate” (zbiory wawelskie)
Carl Ditters von Dittersdorff (1739-1799)
– Symphonia C (zbiory jasnogórskie)
sygnowane W. A. Mozart?
– Aria in D „Al momente Electe et gentes“ (zbiory wawelskie)
Ignazio Pleyel
– Sinfonia in D minore (zbiory wawelskie)
Carl Ditters von Dittersdorff (1739-1799)
– Aria „Diffusa est” (zbiory jasnogórskie)
Marcin Józef Żebrowski (poł. XVIII w.)
– Concerto grosso (zbiory jasnogórskie)
Marcin Józef Żebrowski (poł. XVIII w.)
– Aria „Suscepit Israel” (zbiory jasnogórskie)
Baldassare Galuppi (1706-1785)
– Symfonia C (zbiory jasnogórskie)
Wykonawcy - patrz strona….
28
Tytuł lub tytuł działu
FOTO GOSPEL
CZĘSTOCHOWA
godz. 20.00 Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary 41
Koncert muzyki cerkiewnej
pod Honorowym Patronatem J.E. Ambasadora Rosji
Aleksandra Alekseeva
Chór Kameralny Soboru Smolnego (Rosja)
Dyrygent – Vladimir Begletsov
Program
P. Czesnokow – Cztery koncerty na chór i solistów
A. Greczaninow – Wielki Tydzień (fragmenty)
S. Rachmaninow – Nieszpory
CHÓR KAMERALNY SOBORU SMOLNEGO (Rosja)
Chór Kameralny Soboru Smolnego został założony w 1991 r. i jest jednym
z najbardziej znanych chórów w St. Petersburgu. Występuje w wielu świątyniach St. Petersburga, prócz Soboru Smolnego m.in. w Katedrze św. Izaaka
oraz w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Na początku swojego istnienia
chór prowadzony był przez profesora Stanislava Legkova - kolejnymi dyrygentami byli Andrei Petrenko i Edward Krotman. Od 2004 roku przewodnictwo nad chórem objął utalentowany Vladimir Begletsov absolwent fortepianu i dyrygentury chóralnej Konserwatorium w St. Petersburgu. Pełni
on funkcję głównego dyrygenta oraz dyrektora artystycznego chóru. Każdy
z trzydziestu członków zespołu to absolwent lub student wydziału wokalnego Petersburskiego Konserwatorium. Chór osiągnął światowy poziom koncentrując się na subtelnych szczegółach wykonawczych i wirtuozerii dźwięku. Wykonuje zarówno muzykę kościoła prawosławnego jak i dzieła oratoryjne zachodnich mistrzów: Bacha, Mozarta, Haydna, Mendelssohna, Brahmsa.
Regularnie śpiewa w Katedrze Smolnej, w petersburskiej Filharmonii, bierze
udział w licznych festiwalach. Koncertował w Holandii, Hiszpanii, Słowenii,
Estonii i w Polsce z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Wśród jego stałych partnerów są orkiestry Filharmonii w St. Petersburgu i Ermitażu. Zespół współpracuje również z wieloma wybitnymi dyrygentami i kompozytorami, m.in.
z Krzysztofem Pendereckim. Tytuł lub tytuł działu
29
5 maja, niedziela
RADOMSKO
godz. 19.30 Klasztor oo. Franciszkanów, ul. Narutowicza 2
Koncert muzyki cerkiewnej pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Radomsko Anny Milczanowskiej oraz J.E. Ambasadora Rosji Aleksandra Alekseeva
Chór Kameralny Soboru Smolnego (Rosja)
Dyrygent – Vladimir Begletsov
Organizator – Miejski Dom Kultury w Radomsku
Program
P. Czesnokow – Cztery koncerty na chór i solistów
A. Greczaninow – Wielki Tydzień (fragmenty)
S. Rachmaninow – Nieszpory
CHÓR KAMERALNY SOBORU SMOLNEGO czytaj str. 29
CZĘSTOCHOWA
godz. 19.00 Bazylika Jasnogórska, ul. Kordeckiego 2
Koncert Nadzwyczajny z okazji 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego
Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Musica Sacra”
Agnieszka Adamczyk – I sopran
Ewa Vesin – II sopran
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Tomasz Warmijak – tenor
Wojtek Gierlach – bas
Polski Chór Kameralny
Dyrygent, przygotowanie chóru – Jan Łukaszewski
Chór Filharmonii Krakowskiej
Przygotowanie chóru – Teresa Majka-Pacanek
Chór Chłopięcy „Pueri Claromontani”
Przygotowanie chóru – Jarosław Jasiura
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
Przygotowanie orkiestry – Marcin Tworek
Dyrygent – Krzysztof Penderecki
Program
Artur Słotwiński (Polska) Seven Last Words Of Christ na chór mieszany a cappella, prawykonanie
Douglas Pew (Stany Zjednoczone) Kyrie na chór mieszany a cappella, prawykonanie
Łukasz Farcinkiewicz (Polska) Pater noster na chór mieszany a cappella, prawykonanie
Krzysztof Penderecki Credo
30
Tytuł lub tytuł działu
ARTUR SŁOTWIŃSKI
Ur. się 17 lutego 1990 r. w Warszawie. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Brzewskiego w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn. W latach 2009-2012 studiował kompozycję pod kierunkiem prof. Stanisława Moryto
na UMFC w Warszawie. Jako utwór dyplomowy przedstawił III Symfonię Symfonię pieśni miłosnych na 3 perkusistów, tenor,
chór i orkiestrę do słów Owidiusza. W 2012 r. uzyskał dyplom licencjata z oceną bardzo dobrą. Obecnie jest studentem
I roku studiów magisterskich w klasie kompozycji prof. Pawła Łukaszewskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w Warszawie. Jest też czynnym pianistą i aktywnym kameralistą. W 2011 r. otrzymał stypendium banku Societé
Generale. Jest także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2008 r. W roku 2011 został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dotychczasową twórczość i osiągnięcia. Ostatnio otrzymał
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek JM Rektora UMFC Ryszarda Zimaka za dotychczasowe
osiągnięcia. Nagrody i wyróżnienia: I nagroda na IX Ogólnopolskim Uczniowskim Forum Muzycznym 2008 za utwór na
orkiestrę kameralną Od Chaosu Po Kosmos; II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Pamięci Mariana
Gordiejuka za utwór Uporczywość Pamięci, AM w Bydgoszczy 2008; I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Na Utwór Na Klawesyn Solo One Step Further, AM w Poznaniu 2008; I nagroda na IV Ogólnopolskim Konkursie
Kompozytorskim w Stalowej Woli za utwór na orkiestrę symfoniczną i chór/organy Dzieło Stworzenia, PSM II st. w Stalowej
Woli 2008; III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Muzyka Ogrodowa” za utwór do słów J. Keatsa
Fairy Song na mezzosopran i orkiestrę kameralną, Kraków 2009; III nagroda na X Konkursie Kompozytorskim Uczniowskiego Forum Muzycznego za utwór Sufitofonia na orkiestrę. kameralną i taśmęm, Warszawa 2009; III nagroda na IV Konkursie
Kompozytorskim Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. W. Szalonka za utwór na kameralną orkiestrę smyczkową Concors
discordia; Wyróżnienie na Konkursie Muzyka Ogrodowa 2010 za utwór na sopran i orkiestrę kameralną Ogród nie jedno
ma oblicze; II Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga za utwór Credo na wielką
orkiestrę symfoniczną, Katowice 2011; III Nagroda/punktacja na Konkursie Kompozytorskim im. Z. Mycielskiego za utwór
na ork. kam. From the deepest deep, Warszawa 2012 (prawykonanie podczas Warszawskiej Jesieni 2012).
DOUGLAS PEW
Ur. w 1980 r., pochodzi z San Jose w Kalifornii. Ukończył Uniwersytet im. Brighama Younga w Idaho w 2005 r. oraz Konserwatorium Muzyczne Uniwersytetu w Cincinnati w 2009. Kompozycję studiował pod kierunkiem Joela Hoffmana, Michaela
Fida oraz Darwina Wolforda. Obecnie uczęszcza na studia doktoranckie z zakresu kompozycji w Konserwatorium Muzycznym Uniwersytetu w Cincinnati. Zakres twórczości Douglasa Pew obejmuje utwory orkiestrowe, chóralne, na zespół
kameralny, głos i instrumenty solo. Jego utwory były wykonywane podczas wielu amerykańskich festiwali: na Florydzie,
w Aspen, Cincinnati, Idaho, Kentucky, a także w Szwajcarii i w Polsce. Douglas Pew jest stypendystą licznych fundacji,
festiwali i uniwersytetów. Jest także laureatem stypendium Fulbrighta, dzięki któremu w roku akademickim 2011-2012
studiował u Pawła Łukaszewskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2010 roku otrzymał
grant, ufundowany przez Tangeman Sacred Music Center na badania muzyki i kultury Mapuczów (plemię indiańskie Ameryki Południowej), mieszkających w południowej części Chile. Douglas Pew jest laureatem wielu konkursów i festiwali.
W 2009 r. zdobył pierwsze miejsce w Konkursie Kompozytorskim dla studentów organizowanym przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Wydawców ASCAP. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez muzykologów i kompozytorów z całego świata. Największy wpływ na charakter jego kompozycji ma poezja,
kultura, literatura oraz krajobraz południowej Ameryki. Przez dwa lata mieszkał w północnej części Chile – jego utwory
z tego okresu opierają się na chilijskich tekstach i motywach muzycznych. Ostatnie zainteresowania kompozytora to rdzenTytuł lub tytuł działu
31
na poezja Mapuczów i Indian Keczua. Douglas Pew jest również nauczycielem
teorii, kształcenia słuchu, orkiestracji i technik kompozycji chóralnej. Równocześnie prowadzi działalność dyrygencką i wokalną. Będąc jednym z wykładowców
Uniwersytetu im. Brighama Younga w Idaho w latach 2005-2007, założył zespół
Teton New Music Ensemble i był jego dyrektorem. Jego prace zostały opublikowane przez wydawnictwo Boosey & Hawkes, a opracowania nutowe muzyki sakralnej na chór i instrumenty smyczkowe - przez wydawnictwo Jackman Music
Company. www.douglaspew.com
FOTO MISTRZ
ŁUKASZ FARCINKIEWICZ
Ur.1981 w Warszawie, kompozytor i dyrygent. W 2000 roku ukończył ZPSM
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie fortepianu prof. Szymona Kowalczyka. Następnie odbył studia muzyczne w Akademii Muzycznej
i Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, które prowadził
w dwóch specjalnościach: dyrygentura chóralna – (w latach 2000-2005, w klasie prof. Ryszarda Zimaka) i kompozycji (początkowo w klasie prof. Krzysztofa
Baculewskiego); dyplom uzyskał w klasie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego.
Jest również absolwentem Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej
(„Twórca multimedialny”) realizowanej w roku 2011 na UMFC i ASP. W roku 2012
ukończył Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. Jest członkiem Akademii Fonograficznej.
Łukasz Farcinkiewicz jest laureatem następujących nagród i wyróżnień: I nagroda na Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” za utwór Prośby wygnańca
na chór mieszany a cappella (2004); utwór ten został wykonany na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie przez Chór
Polskiego Radia w Krakowie i zarejestrowany przez Polskie Radio; Wyróżnienie
na I Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Pawła II, organizowanym przez Centrum Myśli JPII, za utwór Deus et animae na chór mieszany a cappella (2007);
II nagroda na Konkursie Kompozytorskim na Motet Eucharystyczny, organizowanym przez Federację Caecilianum, za utwór O sacrum convivium na chór
mieszany a cappella (2009); Wyróżnienie na konkursie „The International Music
Prize for Excellence in Composition”, organizowanym przez National Academy
of Music (Colorado - USA) we współpracy z Municipal Conservatories of Neapolis and Sykies (Grecja), za utwór Three excerpts na flet solo (2009).
Kompozycje Łukasza Farcinkiewicza zostały opublikowane na trzech płytach
CD (w wydawnictwach Acte Prealable i Musica Sacra Edition), z których płyta
Laudate Dominum otrzymała nagrodę Fryderyk 2011. Łukasz Farcinkiewicz wykonywał na niej partię organów, akompaniując Chórowi Katedry WarszawskoPraskiej MUSICA SACRA, z którym jest związany od 2005 roku w charakterze
pianisty-korepetytora, organisty, a także wokalisty.
32
Tytuł lub tytuł działu
KRZYSTOF PENDERECKI
Urodził się 23 listopada 1933 w Dębicy. Studiował kompozycję u F. Skołyszewskiego, a następnie w PWSM w Krakowie u A. Malawskiego i S. Wiechowicza. Jest laureatem wielu nagród artystycznych krajowych i zagranicznych, m.in.:
I, II, i III nagrody na II Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP (1959), Nagrody Państwowej I st. (1968, 1983), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1970), Nagrody im. Herdera (1977), Nagrody im. Honeggera (1978), Nagrody
im. Sibeliusa (1983), Premio Lorenzo Magnifico (1985), Nagrody Fundacji im. Karla Wolfa (1987), Grammy Award (1998,
1999, 2001), Grawemeyer Music Award (1992), Nagrody Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO (1993), nagrody
Best Living Word Composer (2000), Nagrody Księcia Asturii (2001). Krzysztof Penderecki jest doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, m.in. w Rochester, Bordeaux, Leuven, Waszyngtonie, Belgradzie, Madrycie, Poznaniu, Warszawie, Buenos Aires, Glasgow, Münster, Seulu, Krakowie i członkiem honorowym Royal Academy of Music
w Londynie, Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, Kungl. Musikaliska Akademien w Sztokholmie, Akademie der Künste w Berlinie, Academia National de Bellas Artes w Buenos Aires, Académie Internationale de Philosophie
et de l’Art w Bernie, Académie Nationale des Sciences, Belles-lettres et Arts w Bordeaux, Royal Irish Academy of Music
w Dublinie, American Academy of Arts and Letters. Posiada wysokie odznaczenia państwowe i zagraniczne. W latach
1973-1978 wykładał w Yale University w New Haven, w latach 1972-1987 był rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 1987-1990 dyrektorem artystycznym Filharmonii Krakowskiej. Jest pierwszym gościnnym dyrygentem
Norddeutscher Rundfunk Orchester w Hamburgu i Mitteldeutscher Rundfunk Sinfonie Orchester w Lipsku. Od 1992
do 2000 roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Casalsa w San Juan (Puerto Rico). W 1997 roku został
dyrektorem artystycznym orkiestry Sinfonia Varsovia. Od 1998 roku jest doradcą Beijing Music Festival w Pekinie,
a od 2000 – gościnnym dyrygentem China Philharmonic Orchestra. Prowadzi koncerty z czołowymi orkiestrami symfonicznymi w Stanach Zjednoczonych i Europie. Obok własnych utworów dyryguje dziełami symfonicznymi twórców
z różnych epok.
14 grudnia 2005 roku Krzysztof Penderecki został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła
Białego. We wrześniu 2007 roku otrzymał tytuł Honorowego Profesora Petersburskiego Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa. Jego imię znalazło się wśród tak wybitnych osobistości świata muzycznego jak Juri Temirkanov,
Rodion Szczedrin, Galina Wiszniewskaja. W kwietniu 2008 r. został uhonorowany Złotym Medalem Ministra Kultury Armenii, otrzymał Dyplom Honorowego Profesora Państwowego Konserwatorium w Erewaniu i odebrał nagrodę
Orły 2008 za najlepszą muzykę do filmu Katyń Andrzeja Wajdy. 5 maja 2008 roku w Bremie pod batutą kompozytora
i z Radovanem Vlatkovićem jako solistą odbyła się światowa premiera Koncertu na rog i orkiestrę, a 22 listopada podczas jubileuszowego Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w Warszawie został po raz pierwszy wykonany III Kwartet
smyczkowy kompozytora.
Twórczość kompozytora obejmuje ponad 100 utworów, w tym 16 utworów kameralnych i na instrumenty solowe,
27 utworów orkiestrowych, 7 symfonii, 17 koncertów na różne instrumenty, 19 pieśni i utworów chóralnych, 4 opery,
oraz 18 kantat i oratoriów. Krzysztof Penderecki jest autorem muzyki do ponad 100 filmów fabularnych i dokumentalnych, spektakli dla dzieci i dorosłych. Najnowszy utwór Kadisz, skomponował z okazji 65. rocznicy likwidacji łódzkiego
getta. W 2009 roku Krzysztof Penderecki otrzymał Ordre de Mérite du Grand- Duché de Luxemburg oraz Order Honorowy od Prezydenta Republiki Armenii. Kompozytor został zaproszony do Komitetu Honorowego Komisji Obchodów
Roku Chopinowskiego 2010 przy Ambasadzie RP w Lizbonie, Tokio i Rzymie.
Tytuł lub tytuł działu
33
AGNIESZKA ADAMCZYK
Ukończyła z wyróżnieniem studia w klasie śpiewu solowego prof. Katarzyny Rymarczyk w Akademii Muzycznej
w Poznaniu. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła na kursach u Renaty Scotto, Francisco Araizy, Iona Buzei i Heleny Łazarskiej. W 2005 roku debiutowała rolą Paminy w Czarodziejskim Flecie W. A. Mozarta na scenie Teatru Wielkiego
w Poznaniu. W roku 2006 została zakwalifikowana, spośród blisko 450 śpiewaków, do tytułowej partii w operze Franza
von Suppé Die schöne Galathee, którą z wielkim powodzeniem wykonała w międzynarodowej obsadzie podczas Festiwalu Operowego w Kammeroper Schloss Rheinsberg (Niemcy). W maju 2008 zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim
Konkursie Wokalnym im. Haliny Słoniowskiej w Dusznikach Zdroju.
W latach 2008-2010 była zaangażowana w Internationale Opernstudio w Zurychu. Na scenie Opery Zuryskiej brała udział w przedstawieniach: Peer Gynt , Kinderring, Czarodziejski Flet dla dzieci, Die lustige Nibelungen , Der Ferne
Klang i Luisa Miller oraz w licznych koncertach na terenie Szwajcarii.
W czerwcu 2009 zdobyła I nagrodę na konkursie wokalnym im. Anneliese Rothenberger w Niemczech. W listopadzie
2009 została laureatką w Concorso Internazionale di Canto “La Bohéme” , a w styczniu 2010 wystąpiła w partii Musetty w Teatro Filarmonico w Weronie. W czerwcu 2010 zdobyła II nagrodę na International Hans Gabor Belvedere Singing
Competition 2010 w Wiedniu. W tym samym roku miała przyjemność wystąpić w Grand Théâtre de Genève w Szwajcarii, gdzie zaśpiewała partię Nicoletty w operze L’Amour des trois oranges S. Prokoviewa. W 2011 została zaproszona przez słynne brytyjskie studio nagraniowe Hyperion do wzięcia udziału w nagraniu płytowym Huit Chansons
polonaises F. Poulenca, razem z jednym z najbardziej cenionych akompaniatorów na świecie - Grahamem Johnsonem.
W tym samym roku powróciła do roli Musetty w operze La Boheme, lecz tym razem podczas słynnego festiwalu operowego „Glyndebourne on Tour” w Wielkiej Brytanii. Na początku 2012 roku wzięła udział w projekcie Mozart Residence, gdzie
wystąpiła na Gali Operowej podczas jednego z czołowych festiwali operowych na świecie „Aix-En-Provence” we Francji.
Agnieszka Adamczak występując w kraju i za granicą współpracowała z takimi dyrygentami jak : Jakub Hrůša , Michael
Jurowski, Eivind Gullberg Jensen, Jochen Rieder, Ingo Metzmacher, Massimo Zanetti, Andrea Battistoni, Mieczysław
Dondajewski, Marcin Sompoliński, Maciej Figas i reżyserami: Matthias von Stegmann, Jens-Daniel Herzog, Damiano
Michieletto, Ivan Stefanutti i Ryszard Peryt.
EWA VESIN
Studiowała śpiew w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Heleny Szubert-Słysz i we Wrocławiu w klasie Barbary Ewy Werner. Doskonaliła umiejętności na licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez Stefanię Toczyską,
Helenę Łazarską, Ryszarda Karczykowskiego. Jest laureatką Nagrody Specjalnej oraz stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2007). Jako studentka zadebiutowała na scenie Opery Wrocławskiej w Czarodziejskim flecie
W. A. Mozarta, śpiewając partię II Damy (2003) i od tego czasu jest z tą sceną związana. Odbyła tournée po Niemczech,
Austrii i Szwajcarii, biorąc udział w spektaklach Czarodziejskiego fletu oraz galach operowych muzyki G. Verdiego.
W swym repertuarze posiada cały Pierścień Nibelunga R. Wagnera: w Złocie Renu zaśpiewała partię Wellgunde, w Walkirii partię Sieglinde, w Zygfrydzie Głos Leśnego Ptaka, a w Zmierzchu bogów partię Gutrune. W lutym 2005 roku uczestniczyła w przesłuchaniu w Bayreuther Festspiele w obecności wnuka kompozytora, Wolfganga Wagnera. Na scenie
Opery Wrocławskiej wielokrotnie kreowała główne role w dziełach takich jak: Carmen G. Bizeta, Zemsta nietoperza
J. Straussa, Halka S. Moniuszki, Otello G. Verdiego, Opowieści Hoffmana J. Offenbacha i wielu innych. Brała udział w licznych festiwalach, m.in. Viva il Canto w Cieszynie, Międzynarodowym Festiwalu Wagnerowskim we Wrocławiu, Musica
Polonica Nova. W 2009 roku rozpoczęła współpracę z Operą Krakowską, śpiewając tytułową rolę w operze Carmen
34
Tytuł lub tytuł działu
Bizeta. W maju 2011 roku w Operze Śląskiej w Bytomiu zaśpiewała partię Eboli w Don Carlosie Verdiego. Koncertuje
za granicą, m.in. podczas Festiwalu Operowego w Luksemburgu, gdzie wystąpiła dla księżnej i księcia Luksemburga
(tytułowa Carmen) oraz Open Air w Xanten. W kraju współpracuje m.in. z Filharmoniami: Olsztyńską, Podlaską, Wrocławską i Zielonogórską.
AGNIESZKA REHLIS
Mezzosopran. Ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1996). Przez trzy lata
studiów była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zdobyła I nagrodę na Konkursie Wokalnym im. Franciszki
Platówny we Wrocławiu (1991) oraz III nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju
(1994). Uczestniczyła kilkakrotnie w kursach mistrzowskich m.in. u Krystyny Szostek-Radkowej, Adele Stolte, Christiana Elsnera i Gerharda Kahry’ego, których zwieńczeniem były koncerty w ramach Festiwalu Muzyki Oratoryjno-Kantatowej „Wratislavia Cantans”.
Od roku 1996 do roku 2007 była solistką Opery Wrocławskiej, gdzie zadebiutowała partią Jadwigi w Strasznym Dworze
St. Moniuszki. Zrealizowała tam wiele innych znaczących ról operowych. Z Operą Wrocławską odbyła tournée po Niemczech, Holandii, Belgii, Anglii, Irlandii, Francji, Włoszech i Tajwanie. Uczestniczyła również w wielkich widowiskach operowych odbywających się w Hali Ludowej we Wrocławiu (Carmen, Nabucco, Trubadur, Straszny dwór, Skrzypek na dachu,
Złoto Renu) oraz w premierowym spektaklu Gioconda A. Ponchiellego. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej zadebiutowała w 2003 roku jako Fenena w Nabucco Verdiego. Artystka wykonuje głównie dzieła oratoryjne i kantaty. W swoim
repertuarze ma ponad sześćdziesiąt tego typu pozycji, od utworów J. S. Bacha do kompozycji K. Pendereckiego.
Koncertowała w salach filharmonii w Polsce i w Europie. Brała udział w międzynarodowych festiwalach m.in.: w Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena, „Wratislavia Cantans”, Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju,
Międzynarodowych Spotkaniach Wschód-Zachód w Zielonej Górze, Festiwalu Krajów Bałtyckich w Toruniu, Usedomer
Music Festival w Peenemunde, Festival Pablo Casals w Prades, Festiwalach Muzyki Sakralnej w Marsylii i Norymberdze,
George Enescu International Festival, Rheingau Music Festival, Schleswig-Holstein Music Festival, International Music
Festival „Contrasts” we Lwowie, „Praskie Jaro”, Beijing Music Festival.
Występowała z wybitnymi dyrygentami i orkiestrami. Wielokrotnie uczestniczyła w koncertach prowadzonych przez
Krzysztofa Pendereckiego w kraju i za granicą. Wzięła udział w światowej premierze jego VIII Symfonii zatytułowanej
Lieder der Vergänglichkeit . We wrześniu 2005 r. artystka nagrała Te Deum, w 2006 r. Lieder der Vergänglichkeit, a w 2008 r.
Jutrznię K. Pendereckiego dla wytwórni Naxos. Inne nagrania z jej udziałem dla wytwórni DUX zostały uhonorowane nagrodami Akademii Fonograficznej FRYDERYK. Artystka ma również w swym dorobku nagrania DVD, w tym
K. Pendereckiego Polskie Requiem (koncert w hali Stoczni Szczecińskiej dla upamiętnienia wydarzeń grudniowych
z 1970 r.) czy Siedem bram Jerozolimy w reżyserii J. Minkowicza i T. Bagińskiego, które zdobyło Nagrodę Główną – „Czeskiego Kryształu” na Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnych Produkcji Muzycznych – Złota Praga. Ostatni sezon
artystyczny oprócz ważnych wykonań muzyki oratoryjnej przyniósł artystce sukcesy na polu opery. Agnieszka Rehlis
wzięła udziału w pierwszej produkcji scenicznej opery Pasażerka Mieczysława Weinberga na Festiwalu w Bregenzji
w reżyserii Davida Poutney’a, zaśpiewała też w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu w gościnnym spektaklu baletowym Teatru Wielkiego w Warszawie pt. Chopin. 14 stycznia 2011 roku artystka miała zaszczyt wystąpić na specjalnym koncercie w Filharmonii Narodowej oficjalnie kończącym Rok Chopinowski. Wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia
pod batutą Valerego Gergieva wykonała najnowsze dzieło Krzysztofa Pendereckiego Powiało na mnie morze snów...,
skomponowane do słów poetów polskich.
Tytuł lub tytuł działu
35
TOMASZ WARMIJAK
kierownik muzyczny
Wokalista i pianista. Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku w klasie śpiewu solowego. Jako solista i kameralista brał udział w różnych projektach muzycznych na
wokalnych scenach Polski i za granicą. Z powodzeniem zajmuje się również muzyką rozrywkową (blues, rock, jazz)
występując jako wokalista, pianista i aranżer
WOJTEK GIERLACH
Ukończył Akademię Muzyczną im F. Chopina w Warszawie w klasie Prof. Kazimierza Pustelaka, otrzymując wyróżnienie Magna cum Laude. Jest laureatem głównych nagród na międzynarodowych konkursach wokalnych: Ada Sari 1999
r. – I miejsce, Bilbao 2000 r. – II miejsce, Premio Caruso w Mediolanie 2001 r. – Premio Caruso, F. Vinas w Barcelonie
2004 r. – III miejsce.
Zadebiutował w 1999 r. rolą tytułową w Imeneo Haendla w Warszawskiej Operze Kameralnej. Na deskach tej sceny
wcielił się również w postać Don Giovanniego, natomiast jako Leporello wystąpił w Teatrze Wielkim w Warszawie
oraz w Nico Theater w Cape Town. Śpiewał Figara w Weselu Figara Mozarta w Teatro Piccini w Bari oraz rolę Argenia
w Imeneo Haendla w Opera Ireland w Dublinie. Wystąpił jako Mustafa we Włoszce w Algierze w teatrach operowych
w Lizbonie, Minneapolis i Ravennie, jako Assur w Semiramidzie w Teatro di Verdi Pisa, Alidoro w Kopciuszku na Festival d’Aix-en-Provance i w Stadttheater Klagenfurt, Orbazzano w Tankredzie w Teatro Maestranza de Sevilla, Don
Basilio w Cyruliku Sewilskim w Deutsche Oper Berlin, Gouverneur w Hrabim Ory na Belcanto Festival Wildbad, Lord
Sidney i Don Profondo w Podróży do Reims na Pesaro Rossini Festiwal. W Operze Narodowej Wojtek Gierlach wcielił się
w postać Colline’a w Cyganerii, Raimonda w Łucji z Lammermoor, Alfonsa w Lukrecji Borgii, Escamilia w Carmen i Gesslera w Wilhelmie Tellu. Wystąpił jako Timur w Turandot (Santa Cruz de Tenerife) oraz jako Commendatore w prawykonaniu i nagraniu opery Il Dissoluto Punito R. Carnicera w ramach Mozart Festival w La Coruni. Inne znaczące role
to: Salieri w operze Rimskiego–Korsakowa Mozart i Salieri w Teatro Fiarmonico w Oviedo, Orfeusz w Narodne Divadlo
w Bratysławie, Conte Rodolfo w Lunatyczce Belliniego i Kreona w Medea in Corinto Mayera w St. Gallen, Mefisto w Potępieniu Fausta Berlioza w Filharmonii Krakowskiej oraz Król Ludwik w Euryanthe Webera na Wielkanocnym Festiwalu
im L. van Beethovena.
Dorobek fonograficzny Wojtka Gierlacha to m.in.: Mirteo w Semiramidzie G. Meyerbeera, Zambri w Ciro in Babilonia,
Faraon w Mojżeszu w Egipcie, Douglas w La Donna del Lago Rossiniego, Dourlinski w Lodoïsce Cherubiniego, Domoslav
w Duchu Gór L. Spohra, Wojewoda w Marii Statkowskiego.
W Filharmonii Narodowej w Warszawie wziął udział w wykonaniu Mszy h-moll Bacha pod dyr. H. Rillinga, a w Filharmonii Bałtyckiej w Requiem Verdiego pod dyr. Kaia Baumanna. Był wykonawcą partii solowej w Symfonii O. Greifa
podczas koncertu inaugurującego objęcie przez Marca Minkowskiego kierownictwa artystycznego Sinfonii Varsovii.
Z orkiestrą I Solisti Veneti pod dyr. Claudia Scimone śpiewał w Pasji Salieriego (koncert transmitowany przez telewizję
RAI), z Orquesta Simfonica de Asturias pod dyr. A. Zeddy wykonał Stabat Mater Rossiniego, z Orquesta de Navarra pod
dyr. Antoniego Wita IX Symfonię Beethovena, z NOSPR Siedem Bram Jerozolimy Pendereckiego pod dyr. kompozytora,
na festiwalu Praska Wiosna uczestniczył w Pasji wg św. Jana A. Pärta.
POLSKI CHÓR KAMERALNY czytaj str. 15
36
Tytuł lub tytuł działu
CHÓR FILHARMONIII KARAKOWSKIEJ
Chór Filharmonii Krakowskiej powstał w 1945 r. i liczy 80 artystów, absolwentów średnich i wyższych szkół muzycznych. Poczynając od I nagrody otrzymanej w 1951 roku na 1. Festiwalu Muzyki Polskiej w Warszawie, zyskiwał coraz
większe uznanie artystyczne, występując w bogatym repertuarze obejmującym muzykę od XVII wieku do czasów
współczesnych. W repertuarze chóru znajduje się około 400 utworów, od muzyki dawnej po prawykonania dzieł polskich kompozytorów współczesnych (H. M. Górecki, K. Penderecki, R. Palester). Zespół specjalizuje się w wykonaniach
monumentalnych dzieł oratoryjnych, ma także w swoim repertuarze opery: od Don Giovanniego Mozarta i awangardowej Czarnej Maski Pendereckiego po Lohengrina Wagnera. Zespół brał udział w wielu znanych polskich festiwalach
muzycznych, m.in.: Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Gaude Mater w Częstochowie. Gościł również na wielu
renomowanych festiwalach zagranicznych w całej Europie, m.in.: Sagra Musicale Umbra, Maggio Musicale Fiorentino, Holland Festival, Edinburgh Festival, Flanders Festival, Biennale in Venice, Festival Gulbenkian de Musica, Festival
Internazionale de Baalbeck, Festival van Vlaanderen, Festival de Lyon, Helsingfors Festspel-Helsinki Festival, Festiwal
d’Art Sacre de Paris, Internazionales Brucknerfest Linz, Festival Internazionale di Roma, Festival Europaeischer Musik,
Eurofestival Religieuze Muziek Maastricht, Tamperen Savel Festival, Uluslararasi Istanbul Festivali, Athens Festival, Festival de Berlioz. Chór związany jest od pierwszej edycji festiwalu ze znanym europejskim Festiwalem Wielkanocnym
im. Ludwiga van Beethovena; współpracuje również z Festival de La-Chaise Dieu. Odbył liczne tournées koncertowe
za granicą. Występował niemal w całej Europie, a także w Iranie, Kanadzie, Libanie, Turcji, Stanach Zjednoczonych
oraz byłych republikach Związku Radzieckiego. Był pierwszym polskim zespołem, który wystąpił w mediolańskiej La
Scali. Chór towarzyszył wielu orkiestrom zagranicznym, m.in.: Wiener Symphoniker, Beethovenhalleorchester Bonn,
Orchestre Radiotelevision Belge, Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Italiana di Roma, Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma, Orchestra dell’ Emilia-Romagna „Arturo Toscanini” Parma, Orchestra Sinfonica
Siciliana di Palermo, Stadtkapelle Dresden, Rundfunksinfonieorchester Berlin, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Orchestre Philharmonique du Montpelier, Stockholm Philharmonic Orchestra, Limburg Symphonie Orkest Maastricht.
Uświetniał wielkie uroczystości międzynarodowe, m.in. brał udział w koncercie w Watykanie dla uczczenia 10. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, w 1990 r. w Berlinie uczestniczył w koncercie z okazji zjednoczenia Niemiec, a w 1995 r.
z okazji obchodów 50 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. W 2004 r. wraz z chórami: Ankara State Polyphonic Choir, London Philharmonic Choir oraz Mendelssohn Choir of Pittsburgh z towarzyszeniem
Pittsburgh Symphony Orchestra brał udział w uroczystym koncercie w Watykanie z okazji zjednoczenia trzech kultur.
Od wielu lat chór współpracuje z Krzysztofem Pendereckim, uczestnicząc w popularyzacji jego muzyki, zwłaszcza Pasji
wg św. Łukasza i Jutrzni. Nagranie Pasji z udziałem Chóru Filharmonii z Krakowa zostało uhonorowane nagrodą Grand
Prix du Disque. Perfekcyjne wykonanie trudnej zarówno w warstwie muzycznej, jak i językowej Jutrzni jest największą
wizytówką zespołu. Do osiągnięć dyskograficznych zespołu należą również nagrania muzyki Wojciecha Kilara. Płyta
z jego utworami: Krzesany, Angelus, Victoria została nominowana w 1997 r. do prestiżowej nagrody „Fryderyk”. Chór
uczestniczył również w nagraniach muzyki filmowej Kilara, m.in. do Drakuli w reżyserii F. F. Coppoli oraz Króla ostatnich
dni w reżyserii T. Toelle.
TERESA MAJKA-PACANEK
Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Arkadiusza Basztonia.
Podczas studiów rozpoczęła współpracę z chórami amatorskimi, zdobywając doświadczenie jako dyrygent i doskonaTytuł lub tytuł działu
37
ląc tym samym swoje umiejętności. Od roku 1983 do dnia dzisiejszego prowadzi chór męski HASŁO im. dra Henryka
Jordana. W latach 1984-1989 była zatrudniona w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie na stanowisku dyrygenta chóru. W tym samym okresie zaangażowana została jako asystent dyrygenta chóru
Dominanta Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od roku 1985 związana jest z Filharmonią im. K. Szymanowskiego
w Krakowie, gdzie podjęła pracę w charakterze artystki chóru. W latach 1989-1993 była kierownikiem i dyrygentem
Chóru Kameralnego Filharmonii Krakowskiej, z którym odbyła trzykrotne tournées do Francji (obejmujące 55 koncertów w 49 miastach), brała udział w licznych koncertach okolicznościowych w kraju i za granicą oraz międzynarodowych festiwalach (Dni Muzyki Gitarowej 1988,1993; Festiwal Muzyki Współczesnej Futures Musiques IV w Paryżu
1989; Miesiąc Kultury Europejskiej w Krakowie 1992), a także dokonała 3 nagrań fonograficznych. W latach 1991-2009
pracowała jako asystent chórmistrza chóru mieszanego, pozostając jednocześnie artystką chóru. Od kwietnia do
listopada 2009 pełniła obowiązki dyrygenta-chórmistrza, a od października 2009, po wygranym konkursie na stanowisko dyrygenta-chórmistrza kieruje chórem mieszanym Filharmonii Krakowskiej. Koncertowała w Austrii, Czechach,
Danii, Francji, na Litwie, Ukrainie, w Rumunii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. Współpracuje z wieloma
wybitnymi dyrygentami i artystami z Polski i z zagranicy. Z okazji 70 rocznicy urodzin Henryka Mikołaja Góreckiego,
przygotowywała okolicznościowy koncert z udziałem Jubilata. Bardzo ceni sobie współpracę z jednym z wybitnych
chórmistrzów w Polsce – Janem Łukaszewskim, szuka także możliwości wymiany doświadczeń z innymi chórmistrzami na świecie.
CHÓR CHŁOPIĘCY „PUERI CLAROMONTANI”
Powstał z inicjatywy Ojca Nikodema Kilnara w lutym 2003 roku i był kontynuacją działającego od 1993 roku Chóru
Chłopięcego OPK „Gaude Mater”. Pierwszym dyrygentem chóru była Mariola Jeziorowska. Od września 2005 roku
zespół prowadzi Jarosław Jasiura. Działalność chóru jest ściśle związana z życiem liturgiczno – muzycznym Narodowego Sanktuarium na Jasnej Górze. Zespół prowadzi również dzia­łalność koncertową w kraju i za granicą. Chór jest
członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores.
JAROSŁAW JASIURA
Edukację muzyczną rozpoczął jako ośmioletni chłopiec w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycz­nej I stopnia
w Kluczborku. Naukę kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im F. Chopina w Opolu, w klasie organów Elżbiety Kaszyckiej-Kowalczyk. W roku 1991 ukończył Studium Muzyki Kościel­nej w Opolu w klasie organów
Lucyny Glezner-Sun, a następnie Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na dwóch kierunkach:
Wychowania Muzycznego ze specjalizacją Chórmistrzowską w klasie ad. Bogusławy Orzechowskiej oraz Dyrygentury Symfonicznej w klasie prof. Mieczysława Gawrońskiego (dy­plom z wyróżnieniem). W latach 1991- 2006 był wykładowcą Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Jest rów­nież absolwentem Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich, które ukończył w 2008 r. na Akademii Mu­zycznej w Bydgoszczy. Brał udział w wielu koncertach w kraju i za
granicą. W roku akademickim 1998/99 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Do jego najważniejszych osiągnięć
dyrygenckich należą: wyróżnienie w konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu w 1998 roku oraz III nagroda
w Międzynarodowym Kon­kursie Dyrygenckim W stronę polifonii we Wrocławiu w 1999 roku. W 1998 zdobył wyróżnienie w konkursie kompozytorskim we Wrocławiu w kategorii - Pieśń chóralna a cappella. Od lutego 2005 roku jest organistą i chórmistrzem w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze oraz członkiem zespołu redakcyjnego jasnogór­
skich muzykaliów
38
Tytuł lub tytuł działu
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA
Pełni rolę ambasadora kulturalnego reprezentującego kraj na międzynarodowej scenie artystycznej. Zespół współpracował z jednymi z największych kompozytorów drugiej połowy XX wieku – Witoldem Lutosławskim, Krzysztofem
Pendereckim i Henrykiem Mikołajem Góreckim, prezentując pierwsze wykonania ich dzieł. NOSPR utworzył w 1935
w Warszawie i prowadził do wybuchu II wojny światowej Grzegorz Fitelberg. W 1945 orkiestrę reaktywował w Katowicach Witold Rowicki. W 1947 dyrekcję artystyczną objął ponownie Fitelberg. Po jego śmierci w 1953 zespołem kierowal i kolejno: Jan Krenz, Bohdan Wodiczko, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała, Jerzy Maksymiuk, Stanisław Wisłocki,
Jacek Kaspszyk, Antoni Wit, Gabriel Chmura.
We wrześniu 2000 dyrektorem naczelnym i programowym została Joanna Wnuk-Nazarowa. W 2009 stanowisko dyrektora muzycznego objął Jacek Kaspszyk, a II dyrygentem został Michał Klauza. Pierwszym dyrygentem gościnnym NOSPR jest Stanisław Skrowaczewski, dyrygentem honorowym - Jan Krenz, opiekę artystyczną sprawuje Jerzy Semkow.
Oprócz nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia orkiestra zrealizowała blisko 200 płyt CD dla wielu renomowanych
wytwórni (m.in. Decca, EMI, Philips, Chandos, Naxos). Za dokonania fonograficzne orkiestra wyróżniona została licznymi nagrodami, m.in. Diapason d’Or i Grand Prix du Disque de la Nouvelle Académie du Disque, Cannes Classical
Award, Midem Classical Award. Wraz z NOSPR występowało wielu znakomitych dyrygentów i solistów. Orkiestra występowała niemal we wszystkich krajach Europy, w obu Amerykach, a także w Japonii, Hongkongu, Chinach, Australii,
Nowej Zelandii, Korei i na Tajwanie.
W ostatnich latach NOSPR zrealizowała spektakularne projekty, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze
strony słuchaczy oraz recenzentów (Maraton twórczości Góreckiego, Pociąg do muzyki Kilara, Muzyczna podroż morska,
Festiwal Górecki Penderecki – w 75. rocznicę urodzin). Od 2005 NOSPR jest organizatorem biennale - Festiwalu Prawykonań - Polska Muzyka Najnowsza.
MARCIN TWOREK
Urodził się w Tarnobrzegu. W krakowskiej Akademii Muzycznej w latach 1988-91 studiował fortepian w klasie prof.
Jana Hoffmana, w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego, a w 1996 dyrygenturę na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Józefa Radwana. Brał
udział w dyrygenckich kursach mistrzowskich prowadzonych przez Helmutha Rillinga, Rogera Norringtona i Kurta
Masura. Jako dyrygent współpracuje z Krzysztofem Pendereckim.
W 1998 r. otrzymał wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, a w roku 2002 brał udział w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim The Maazel/Vilar
Conductors’ Competition (runda półfinałowa). Współpracował z wieloma zespołami, m.in.: Narodową Orkiestrą
Symfoniczną Polskiego Radia, The Hilliard Ensemble, Sinfonia Varsovia, Chórem i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii w Astanie, Chórem i Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Orkiestrą Filharmonii Białostockiej, Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, Orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Camerata Janáček, Chórem Polskiego Radia, NDR Chor, MDR Rundfunk Chor, MDR Sinfonie Orchesterr Chórem Kameralnym „Pro Arte”, Krakowskim Chórem Kameralnym, Chórem i Orkiestrą Symfoniczną AM w Krakowie. W 2003 roku wraz z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Krakowie uczestniczył w Festival Junger Künstler
w Bayreuth. W roku 2008 przygotowywał Orkiestrę Opery Narodowej do europejskiego prawykonania VIII Symfonii
Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora. Obecnie jest adiunktem na Wydziale I Akademii Muzycznej
w Krakowie i dyrygentem Capelli Cracoviensis.
Tytuł lub tytuł działu
39
40
Tytuł lub tytuł działu
Tytuł lub tytuł działu
41
Dyrektor Festiwalu
Małgorzata Zuzanna Nowak
23. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ
Współpraca międzynarodowa i kontakty z mediami
Roman WYBORSKI
Reklama i marketing
Krystyna KOZIOŁEK
Jan SZYMA
Obsługa finasowo-księgowa
Piotr DOBOSZ
Logotyp Festiwalu
Janusz PACUDA
Projekt plakatu, bilbordu,
zaproszenia i okładki książki programowej
Jędrzej BOBOWSKI
Projekt programu
Jarosław KATUS
Projekt strony internetowej
Internet Plus Częstochowa
Redakcja tekstów
Małgorzata Zuzanna NOWAK
Skład i przygotowanie do druku
Jarosław KATUS
Wydawca
Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater
ul. Waszyngtona 61/63, 42-200 Częstochowa
www.gaudemater.com
[email protected]
Druk
Galeria Reklamy Koncept
Kraków
Gaude Mater
CZĘSTOCHOWA, 1 – 5 maja 2013
Sponsorzy LOGOTYPY - na całej stronie same znaki/loga
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Śląski Urząd Marszałkowski
Miasto Częstochowa
Miasto Gdańsk
Miasto Radomsko
Miasto Lubliniec
Miasto Katowice
Współpraca:
Restauracja „Dobry Rok”, Firma Marszałek Autoryzowany Dealer Samochodowy, Technopol, Drukarnia Garmond,
Firma Bojanek, Firma Rybiccy, Częstochowskie Wodociągi, Internet Plus Częstochowa
Współorganizatorzy
Stowarzyszenie Musica Sacra
Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
Polski Chór Kameralny w Gdańsku
Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła 2 w Krakowie
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów
Miejski Dom Kultury w Radomsku
Miejski Dom Kultury w Lublińcu
Stowarzyszenie Most do Gruzji
Instytut Wschodnich Inicjatyw
Muzeum Częstochowskie
Restauracja Nowotka, Częstochowa
Patio Patio, Radomsko
Patroni medialni
TVP Kultura
TVP Katowice
Polskie Radio program 2
Radio Gdańsk
Radio Katowice
Radio FIAT
Radio Jasna Góra
Radio Puls Kraków
Tygodnik Katolicki NIEDZIELA
Twoja Muza
Gazeta Wyborcza
Dziennik Bałtycki,
Trójmiasto.pl
TM
ISBN – 000000

Podobne dokumenty