tuwimówka

Komentarze

Transkrypt

tuwimówka
Wrzesień 2014
TUWIMÓWKA
W tym numerze: nowinki z życia szkoły; urodziny naszego patrona; wakacyjne wspomnienia; wywiad
z panią Katarzyną Rogalewicz; wierszowanie, kąciki tematyczne; rozrywka i wiele innych.
Drodzy czytelnicy!
Wakacje dobiegły końca
i czas wrócić do szkolnej
rzeczywistości. Przed wami
nauka i mnóstwo obowiązków,
ale też wycieczki, spotkania
z przyjaciółmi
i
nowe
wyzwania. Mamy nadzieję, że
ten rok minie wszystkim
przyjemnie,
bezpiecznie
i szybko 
Z ŻYCIA SZKOŁY
Nowy rok szkolny, który
właśnie
rozpoczęliśmy
przyniósł ze sobą wiele zmian
w naszej szkole. Przede
wszystkim pojawili się nowi
nauczyciele, których serdecznie
witamy i życzymy im dużo
cierpliwości w codziennych
zmaganiach z energią naszych
uczniów.
Warto wiedzieć, że w szatni
są nowe szafki, dzięki czemu
już wszyscy uczniowie klas
starszych
mają
swoje
indywidualne
miejsce
na
przechowywanie
książek
i ubrań.
Została
także
wyremontowana
szkolna
stołówka – zrobiło się w niej
jasno i kolorowo, pojawiły się
nowe stoliki i jesteśmy pewni,
że w takim estetycznym
miejscu obiady będą smakować
jeszcze
lepiej.
Remontu
doczekała
się
też
sala
muzyczna, a w szkolnej
świetlicy pojawiła się nowa
przestrzeń
powstała
po
usunięciu metalowego komina.
W korytarzu
młodszych
uczniów też duże zmiany.
Mamy aż pięć klas pierwszych,
więc sala, w której dotąd
mieściła się zerówka, została
przekształcona w salę lekcyjną,
wyposażona w interaktywną
tablicę i przystosowana do
potrzeb nowych
uczniów.
Mieści się tam klasa Ie.
Wkrótce zostanie również
otwarta nowoczesna pracownia
ekologiczna.
SZKOLNE
KALENDARIUM
1 września – uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego.
6 września – wyjście do kina
z KMK na film pt. „Wakacje
Mikołajka”.
9 września - zawody piłki
nożnej o Puchar Premiera
Donalda Tuska.
ulicy
Piotrkowskiej,
inscenizacja wiersza „Rzepka”
w wykonaniu
klasy
0a,
recytacja
wierszy
Tuwima
przez
uczniów klas Va,
VIa, VIc.
15 września
patrona szkoły.
–
urodziny
13 września - udział w III
Rajdzie
Czterech
Kultur
organizowanym przez Łódzki
Oddział PTTK.
16 września – warsztaty
matematyczne dla klasy IVa
ułatwiające naukę tabliczki
mnożenia.
17 września – udział szkolnej
delegacji w uroczystościach
w Bazylice
Archikatedralnej
w związku
ze
świętem
Stanisława Kostki – patrona
dzieci i młodzieży.
17 września – wycieczka klasy
Vc do Portu Lotniczego im.
Władysława
Reymonta
w Łodzi.
zawody
19 września – wycieczka klasy
VIc do Fabryki Dell Products
Poland w Łodzi.
12
września
–
apel
porządkowy dla uczniów klas
IV-VI.
19 września – wybory do
Samorządu
Uczniowskiego
klas młodszych.
13 września – 120 obchody
urodzin Juliana Tuwima na
20 września – wycieczka klasy
IIIc do Zakładu energii cieplnej
11 września
sportowe.
–
Dalkia
w
ramach
przedsiębiorczości.
Koła
23 września – Internetowy
Teatr TVP dla szkół, wspólne
oglądanie spektaklu „TUWIM”.
23 września – wycieczka klas
szóstych do Wiednia.
26
września
–
udział
w warsztatach z wystąpień
publicznych
w
Sali
koncertowej
Radia
Łódź
w ramach przygotowania do
konkursu
krasomówczego
„EKO-KLEKOT”.
26 września – udział klasy IVa
i Vd w biciu rekordu Guinessa
w
jednoczesnej
recytacji
alfabetu po angielsku na rynku
Manufaktury.
27 września – szkolny festyn
na pożegnanie lata.
30 września
uczniów
–
z siatkarzem
Prusem, trening
z mistrzem.
spotkanie
klas IV-V
Marcinem
siatkówki
30 września – bicie rekordu
Guinessa w prawidłowym
szczotkowaniu zębów.
We
wrześniu
Samorząd
Uczniowski zorganizował akcję
pisania
kartek
dla
czteroletniego
Mateusza,
który choruje na nowotwór
złośliwy. Chłopiec otrzymał od
nas
ponad
pięćdziesiąt
pocztówek z ciepłymi słowami
i
życzeniami
powrotu
do zdrowia.
We wrześniu uczestniczyliśmy
również w ogólnopolskiej akcji
ekologicznej
„Sprzątanie
Świata” - Polska 2014".
Klasy trzecie uczestniczyły
w apelu SPRZĄTAMY NASZ
ŚWIAT, został także ogłoszony
Szkolny ekologiczny konkurs
plastyczny
pod
hasłem
„Bezpieczna i wesoła ekoszkoła".
W
konkursie
wyróżniły się klasy IIIC, Ic
oraz IIIb.
W czerwcu 2014 uczniowie
naszej szkoły pod kierunkiem
nauczycieli przyrody wzięli
udział
w
konkursie
ekologicznym
„Przyjaciel
ziemi". Konkurs zorganizowała
świetlica osiedlowa „Czarne
Stopy".
Celem
było
poszerzenie wśród uczniów
wiedzy i umiejętności na temat
ekologii i ochrony środowiska,
poznawanie gatunków drzew
rosnących w Polsce w tym
prawnie
chronionych,
kształtowanie
właściwego
stosunku do przyrody oraz
zbiórka i segregacja odpadów.
W
konkursie
zdobyliśmy
bardzo dużo nagród. Obecnie
na terenie szkoły można
oglądać
wystawę
pokonkursową.
Dzieci obserwowały start
i lądowanie
dużych
i mniejszych
samolotów,
wsiadały
do
szybowców
i wyobrażały sobie, że za
chwilę
wzniosą
się
w powietrze.
Ciekawym
punktem
programu była wizyta w wieży
kontroli lotów. Niektórym to
miejsce tak się spodobało, że
zapragnęli w przyszłości tam
pracować.
Duże wrażenie zrobił na
wszystkich nowy, estetyczny
terminal
oraz
helikopter
Pogotowia
Ratunkowego
i nowoczesne wozy strażackie.
Dopełnieniem
wyprawy
było zwiedzanie modelarni.
Tego dnia pogoda dopisała.
Wrażeń nie zabrakło, więc
wszyscy wrócili z wycieczki
zadowoleni.
URODZINY PATRONA
SZKOŁY
NASZA
WYCIECZKA
17 września klasa Vc
zwiedziła Port Lotniczy im.
Władysława
Reymonta
w Łodzi.
13 września 1894 roku
urodził się Julian Tuwim. Z tej
okazji Dom Literatury w Łodzi
zorganizował 120 obchody
urodzin Tuwima.
Przez sześć godzin przed
budynkiem
YMCA,
obok
popiersia jubilata, odbywały się
akcje artystyczne dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
Uroczystość
rozpoczęli
uczniowie
naszej
szkoły.
Prezentem dla naszego
patrona
była
inscenizacja
wiersza
„Rzepka"
przygotowana przez naszych
najmłodszych uczniów z klasy
0a. Uczniowie z klas Va, VIa
i VIc recytowali wiersze poety.
Występ dla mieszkańców
Łodzi
dostarczył
naszym
uczniom
wspaniałych
i niezapomnianych wrażeń.
Urodziny
patrona
świętowaliśmy
również
w budynku szkoły 15 września,
w poniedziałek.
Przygotowaliśmy się do
tego wyjątkowego dnia bardzo
starannie. Każda klasa musiała
wybrać utwór Juliana Tuwima
i zaprezentować go w dowolnej
formie.
Efekty
były
imponujące. Przed naszymi
oczami łamały się litery
z „Abecadła”, śpiewał Grześ
z workiem na plecach idący
przez
wieś,
maszerowały
kaczuszki, które nie mogły się
doliczyć.
Zosia
Samosia
opowiadała swoją historię, pan
Hilary szukał ciągle i wszędzie
okularów, a Gabryś udzielał
wywiadu
licznie
zgromadzonym dziennikarzom.
Uczniowie pisali także test ze
znajomości życia i twórczości
patrona i zdobywali punkty do
Debeściaków.
Nad całością i przebiegiem
imprezy artystycznej czuwały
panie
polonistki
Urszula
Karwas
i
Franciszkowska.
Dorota
Oto wyniki rywalizacji:
Klasy IV
I miejsce – IVd
II miejsce – IVb
III miejsce – IVa
wyróżnienie – IVc
Klasy V
I miejsce – Vd
II miejsce – Va
III miejsce – Vc
wyróżnienie – Vb
Klasy VI
I miejsce – VIa
II miejsce – VIc
III miejsce – VIb
CZAS WYBORÓW
Od kilku tygodni w szkole
trwa
zacięta
rywalizacja
między
kandydatami
startującymi w wyborach do
Samorządu
Uczniowskiego.
Trzeba przyznać, że chętnych
nie brakuje i prześcigają się oni
w pomysłach i propozycjach.
Na korytarzach pojawiły się
plakaty wyborcze, kandydaci
spotykają się z wyborcami,
rozdają ulotki i prezentują swój
program.
Skład
Samorządu
klas
starszych
poznamy
już
wkrótce,
natomiast
klasy
młodsze,
po
długich
i burzliwych
kampaniach
wyborczych,
wybrały
już
swoich reprezentantów.
W piątek, 19 września,
przeprowadzone zostało tajne
głosowanie, w czasie którego
wszyscy
uczniowie
klas
trzecich mogli głosować na
swojego kandydata. Opiekunki
SU klas młodszych - p. A.
Stolarczyk i p. A. Kozicka
zliczyły głosy.
Oto lista zwycięzców:
Hania Ceterowska, kl. IIIa
Marcel Starczewski, kl. IIIb
Milena Sobka, kl. IIIb
NASZE ROZMOWY
Od niedawna w naszej
szkole
pracuje
nowa
nauczycielka matematyki –
pani
Kasia
Rogalewicz.
Zgodziła się porozmawiać
z naszą
redaktorką
i odpowiedzieć
na
kilka
pytań.
Agata: Ile lat pracuje Pani
w szkole?
Pani Kasia: Właśnie rozpoczął
się mój szósty rok pracy.
Agata: Jaką kuchnię Pani lubi?
KR: Odżywiam się zdrowo.
Jem dużo owoców, warzyw,
kasz, pełnoziarniste pieczywo,
ryby, różnego rodzaju ziarna,
orzechy, nabiał itd. Jeśli chodzi
o mięsa, to jem kurczaka
i indyka. Unikam żywności
przetworzonej.
Agata: Dlaczego została Pani
nauczycielem matematyki?
KR: Było to moje marzenie
z dzieciństwa.
Agata: Czy jako dziecko lubiła
Pani matematykę?
KR: Tak, bardzo lubiłam
matematykę. Była nawet moim
ulubionym przedmiotem.
Agata: Jakie jest Pani ulubione
zwierzę?
KR: Uwielbiam psy.
Agata: Kim chciała Pani
zostać, kiedy była w naszym
wieku?
KR: W szkole podstawowej
chciałam
zostać
właśnie
nauczycielką matematyki. I jak
widać marzenia się spełniają.
Agata:
Czym
się
Pani
interesuje?
KR: Bardzo lubię uczyć się
języków obcych. Interesuję się
psychologią,
zdrowym
odżywianiem, czytam dużo
książek o tej tematyce. Moją
wielką pasją jest też sport. Gdy
tylko znajduję wolną chwilę,
poświęcam ją na aktywność
fizyczną: biegam, ćwiczę,
jeżdżę na rowerze.
Agata:
Co
sądzi
Pani
o uczniach naszej szkoły?
KR: Uczniowie, jak to
uczniowie, są różni. Bardzo się
cieszę, że w klasach, które uczę
mam dużo dzieci, które
sumiennie pracują na lekcji,
zawsze
są
przygotowane,
odrabiają prace domowe.
Agata: Gdzie Pani była na
wakacjach?
KR: W tym roku prawie całe
wakacje spędziłam na wsi.
Agata: Gdyby złowiła Pani
złota rybkę, jakie byłyby Pani
trzy życzenia?
KR: Chciałabym, żeby na
świecie zawsze panował pokój.
Chciałabym
być
zdrowa
i wygrać w Lotto, hmm…
może pięć milionów.
Agata:
Jakie
jest
Pani
największe marzenie?
KR: Mieszkam w bloku. Moim
marzeniem jest przenieść się na
obrzeża Łodzi i zamieszkać
w domu.
Agata: Jaka jest Pani ulubiona
książka?
KR: Czytam bardzo dużo. Nie
mam
ulubionej
książki.
Ostatnio bardzo chętnie sięgam
po
książki
pani
Beaty
Pawlikowskiej.
Agata: Jak się Pani czuje
w naszej szkole?
KR:
Czuję
się
dobrze.
Zostałam ciepło przyjęta przez
innych nauczycieli. Uczniowie
w klasach, które uczę, są
w porządku. Ogólnie jestem
zadowolona.
Agata: Kto jest dla Pani
autorytetem?
KR: Autorytetem są dla mnie
rodzice.
Agata: Jaki jest Pani ulubiony
aktor lub aktorka?
KR: Nie mam ulubionego
aktora ani aktorki.
Agata: Jaki jest Pani ulubiony
film?
KR: Nie mam telewizora
w związku z czym rzadko
oglądam filmy. Jednak jest
jeden, do którego lubię wracać.
Tym filmem jest „Zielona
mila”.
Agata: Dziękuję za rozmowę.
KR: Bardzo proszę.
(Agata)
TOP 10
Większość z nas lubi
oglądać
filmy.
Jedni
nieustannie śledzą kinowe
nowości, a inni, jak pani Kasia,
mają ulubiony film, do którego
chętnie wracają w wolnych
chwilach. Jedni lubią śmiać się
przy komediach, inni straszą
się horrorami, a jeszcze inni
(zwłaszcza
dziewczyny)
uwielbiają filmy romantyczne,
które zawsze kończą się
szczęśliwie. Tym razem jednak
pytaliśmy Was o ulubione
filmy science-fiction. Poniżej
Wasze propozycje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Star wars
Avatar
Iron man 3
Strażnicy galaktyki
Transformers
Niesamowity
Spiderman 2
7. Avengers
8. Igrzyska śmierci
9. X – men
10. Thor
(Maciek)
KĄCIK
KULINARNY
Przepis na ciasto śliwkowe
Składniki:
4 jajka
1 szklanka cukru
1,5 szklanki mąki
0,5 szklanki oleju
1 łyżeczka proszku
do pieczenia
Kilka kropli olejku
zapachowego
Śliwki
Sposób przygotowania:
Jajka utrzeć z cukrem na
puszystą
masę.
Następnie
(nadal miksując) wsypać mąkę,
proszek do pieczenia, wlać olej
i olejek zapachowy (nie jest to
składnik konieczny). Kiedy
masa będzie jednolita, wlać
ciasto do podłużnej formy
wysmarowanej
masłem
i posypanej bułką tartą. Ciasto
wyłożyć śliwkami. Można też
posypać
cukrem
pudrem.
Formę wstawić do piekarnika
nagrzanego na 180 st. C na
około 30 minut.
Po wyjęciu z piekarnika,
zostawić
do
ostygnięcia.
Smacznego!
(Weronika)
KĄCIK
MATEMATYCZNY
Pan Słowik miał przyjść do
domu o 21.00. Wrócił do domu
o 23.30. Ile minut spóźnił się
słowik?
Lokomotywa
jedzie
z prędkością 120km/h. Za
półtorej godziny będzie mieć
przystanek w Tuwimowie. Ile
kilometrów
przejedzie
lokomotywa do przystanku?
Słoń Trąbalski był u doktora
24 maja i 18 września. W tym
czasie każdego dnia musiał
zażywać
jedną
tabletkę.
Pierwszą i ostatnia przyjął
w dniu wizyty. Ile tabletek
zażył Słoń Trąbalski?
Pan Tralaliński śpiewa co 2
godziny po 15 minut. Ostatni
raz skończył śpiew o 14.15.
O której skończył i zaczął
kolejny raz?
(Dominika)
- Jeśli dziekan nie zmieni
zdania, to jutro opuszczę
uczelnię.
- Dlaczego?
- Bo dziekan powiedział, że
mnie wyrzuca.
UŚMIECHNIJ SIĘ
Student podchodzi do drugiego
i mówi:
- Czytałeś Szekspira?
- Nie, a kto to napisał?
- Nie rozumiem, jak jeden
człowiek może robić tyle
błędów?!
dziwi
się
polonistka,
oddając
pracę
domową
uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. Pomagali mi mama
i tata.
Na lekcji języka polskiego
nauczyciel
pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie"
w zdaniu: „Uczniowie chętnie
wracają
do
szkoły
po
wakacjach."?
Zgłasza
się
Jasio:
Kłamstwem,
panie
profesorze!
- Ech, ta Vb! Nie wytrzymam
z tymi baranami! Pytam ich kto
wziął Bastylię, a oni krzyczą,
że
to
nie
oni!
- Niech się pan tak nie
denerwuje - uspokaja dyrektor może to faktycznie ktoś z innej
klasy.
Student pyta kolegę:
- Poradź mi, jak napisać do taty
w liście o tym, że znowu
oblałem egzamin?
- Napisz tak: Egzaminy
skończone, u mnie nic nowego.
Rozmowa dwóch studentów:
Środek
nocy.
W
domu
profesora dzwoni telefon .
- Śpi pan? – krzyczą studenci.
- Śpię - odpowiada profesor.
- A my się jeszcze uczymy.
Mama pyta Jasia, co robili na
chemii:
- Materiały wybuchowe.
- Co pani zadała na jutro do
szkoły? – pyta mama.
- Do jakiej szkoły?
Uwaga!!!! Pukanie zepsute
Proszę dzwonić.
Przykazania ucznia
1.Nie bój się nauczycieli - to
tylko ludzie.
2.Nie bój się rozdawania
kartkówek - módl się, żeby
twoja zginęła.
Jak stolarze czytają książki?
Od deski do deski
Co mówi kabel do kabla?
Bądźmy w kontakcie!
(Kuba, Agnieszka i Julia)
WIERSZOWANIE
Szkoła
Wakacje minęły i czas do
szkoły,
Nie każdy z tego powodu
wesoły.
Polski i matma, przyroda, W-F,
uczucie, gdy do mózgu
szybciej płynie krew.
Julek
Zanim pisał wierszyki
miał różne bziki.
Był kosmetykiem
i alchemikiem.
Wysadził kamienice i oddał się
humanistyce.
To młody Tuwim.
(Dominika)
QUIZ
Rozwiąż
nasz
quiz
i dowiedz się, jaki będzie ten
rok szkolny.
1. Jakie były Twoje pierwsze
słowa w tym roku szkolnym?
a. No nie! Znowu szkoła! Nie
cierpię jej!!!
b. Ale fajnie! Tak tęskniłem/am
za przyjaciółmi.
c. Uwielbiam szkołę! Tyle
książek i pisania!!!
2. Jakie oceny dostawałeś/aś
w tamtym roku?
a. No… parę jedynek się
zebrało.
b. Czasem trójki, ale częściej
czwórki.
c. Oczywiście piątki i szóstki.
3. Jaki sport lubisz
najbardziej?
a. Piłkę nożną.
b. Siatkówkę.
c. Nie lubię sportu.
4. Jak wygląda twój piórnik?
a. Czarny w czaszki.
b. Turkusowy z kolorowymi
ćwiekami.
c. Gładki zielony.
5. Co robisz po szkole?
a. Idę zagrać w piłkę nożną.
b. Z przyjaciółkami robię
lekcje.
c. Uczę się.
6. Co myślisz, gdy widzisz
nauczyciela?
a. Nie! Klęska żywiołowa!!!
b. Znowu go spotykam.
c. Super!
7. Co myśli twój nauczyciel,
kiedy cię spotyka?
a. Czas otworzyć librusa
i wpisać jedynki.
b. Uczeń jest dobry.
c. Mój pupilek idzie 
Przewaga odpowiedzi „a”
Jesteś złym uczniem i niestety
w tym roku tak zostanie.
Przewaga odpowiedzi „b”
Jesteś dobrym uczniem. W tym
roku pójdzie ci lepiej!
Przewaga odpowiedzi „c”
Czeka cię wspaniały rok nauki
ale towarzystwa 0 %
(Ola i Dominika)
KĄCIK CZYTELNICZY
Pewnie większość z was nie
narzeka na czytelniczą nudę, bo
„wiszą” nad wami lektury,
które
trzeba
przeczytać.
Gdybyście jednak zastanawiali
się, po jaką książkę warto
sięgnąć w wolnej chwili,
poniżej zamieszczamy kilka
tytułów,
wśród
których
z pewnością znajdziecie coś dla
siebie.
*Dzieciaki w opałach – Laura
Summers
*Zaginiona - Sophie McKenzie
*Moja Prawie Siostra - Kelly
McKain
*Poszukiwana
Sophie
McKenzie
*Felix, Net i Nika – Rafał
Kosik
*Harry Potter – J.K.Rowling
*Mikołajek – Rene Goscinny
*Dziewczyna z sąsiedztwa –
Jack Ketchum
(Agnieszka i Ola)
KĄCIK SPORTOWY
21 września rozegrano
finałowy
mecz
siatkówki
o tytuł mistrza świata pomiędzy
Polską a Brazylią. Polacy
zwyciężyli 3:1 i zostali
mistrzami po raz drugi
w historii. Niektórzy spekulują,
że siatkówka powinna zostać
naszym sportem narodowym.
W piątek 19 września Komitet
Wykonawczy UEFA wybrał
trzynaście miast - gospodarzy
Euro 2020. Decyzją centrali
piłkarskiej finał i półfinały
czempionatu w 2020 roku odbędą się w Londynie. Mecze
grupowe i 1/8 finału kibice
będą śledzić w: Bilbao,
Budapeszcie,
Amsterdamie,
Brukseli,
Kopenhadze,
Dublinie,
Bukareszcie,
i Glasgow.
Ćwierćfinały
zostaną
rozegrane
w: Petersburgu, Monachium,
Rzymie i Baku.
10. Resztą zajmij się ty.
W twoich
rękach
leży
atmosfera party!!!
(Dominika)
(Piotrek)
PRZEPIS
NA PUCHASTYCZNE
PARTY
Składniki:
muzyka, słodycze,
ciasto, dekoracje, zajęcia,
kula disco, goście, temat,
powód zaproszenia;
Instrukcja:
1. Wymyśl powód zaproszenia
na party i
zdecyduj, kto
powinien na nie przyjść.
2. Wybierz temat przyjęcia
i kup lub samodzielnie wykonaj
odpowiednie dekoracje.
3. Zaproś znajomych.
4. Posprzątaj i udekoruj dom.
5. Zrób zakupy: słodycze, soki,
inne.
6. Upewnij się, że masz
w domu
sprzęt
grający
i odpowiednią muzykę.
7. Wymyśl zabawy i zajęcie dla
gości i skonsultuj to z nimi.
8. Podaj jedzenie i picie.
9. Postaw kulę disco w pokoju
(jeśli jej nie posiadasz zadbaj
o oświetlenie).
KĄCIK JĘZYKA
POLSKIEGO
Jestem
ośmioletnią
dziewczynką o imieniu Sara.
Dziś w mojej szkole
zdarzyło się coś naprawdę
niesamowitego! Posłuchajcie!
Na
lekcji
plastyki
rysowaliśmy
wymarzoną
zabawkę,
a
później
ją
opisywaliśmy. Ja narysowałam
moją lalkę Stefcię, chłopcy
auta lub klocki, a kilka
dziewczynek z klasy zwierzęta.
Podczas
pracy
niektóre
koleżanki doradzały,
abym
narysowała kotka lub pieska,
ale ja byłam uparta. Zaczęły
więc mi dokuczać i miałam się
już rozpłakać, ale na szczęście
pani oznajmiła, że mamy się
przygotować do prezentacji
naszych prac.
Zaczęli chłopcy. Ich obrazki
były bardzo ładne. Pani
pochwaliła każdego z nich
i w końcu wywołała mnie.
Gdy opisywałam lalkę Stefcię,
byłam czerwona jak burak, bo
prawie wszystkie koleżanki
śmiały się. Tylko Ola, Ania
i Martynka nie komentowały
mojego wystąpienia. W końcu
nadeszła pora na prezentacje
dziewczyn,
które
chwile
wcześniej krytykowały moją
pracę i na środek wyszły
Aniela, Bolcia, Nikola i Basia,
na którą mówimy w klasie
,,Biedroneczka", bo często
ubiera się na czerwono. Wtedy
pani
powiedziała:
- Dziewczynki co to ma być???
Czy pies to według was
zabawka?
To
zwierzę!!
- Ale my się nim bawimy!!
Pociągamy go za ogon, robimy
eksperymenty, czy z wysokości
spadnie na cztery łapy. Pani nie
chciała słuchać ich tłumaczenia
i
kazała
im
usiąść.
Dziewczynkom było bardzo
wstyd.
Zad.1
Jakie dwa morały można
wyciągnąć z tej historii?
...................................................
...................................................
Zad.2
Jak myślisz, kto w tym
opowiadaniu jest ,,czarnym
charakterem"?
...................................................
..................................................
Zad.3
Podkreśl w tekście wszystkie
czasowniki w czasie przeszłym.
Zad.4
Dlaczego Sara zaczerwieniła
się, gdy opisywała lalkę?
...................................................
...................................................
...................................................
Zad.5
Zaznacz na zielono fragment
mówiący, kim jest Sara.
(Agnieszka)
WAKACYJNE
WSPOMNIENIA
Prawie całe tegoroczne
wakacje
spędziłam
poza
Łodzią. Widziałam polskie
morze, góry i Mazury. Najmilej
wspominam
pobyt
w Jaworkach.
To
mała
miejscowość w Pieninach,
obok Szczawnicy, przy granicy
Polski ze Słowacją. Pojechałam
tam z mamą i moją koleżanką
Magdaleną.
Kąpałam
się
w Kamionce - górskim potoku
przepływającym przez Jaworki.
W
chłodniejsze
dni
wybierałyśmy się na piesze
wycieczki w góry. Zobaczyłam
między
innymi
Wąwóz
Homole, Rezerwat
„Biała
Woda" oraz zdobyłam szczyt
o nazwie Wysoka. Z mamą
i Magdą
doszłyśmy
do
Czerwonego Klasztoru
położonego
na
Słowacji,
a stamtąd
spłynęłyśmy
Dunajcem do Szczawnicy.
Widoki
były
wprost
przepiękne. W Szczawnicy
byłam
w
pijalni
wód
mineralnych
i
wjechałam
wyciągiem
na
Palenicę.
W czasie pobytu w Pieninach
zwiedziłam też dwa zamki:
w Czorsztynie i w Niedzicy
oraz pływałam gondolą po
Jeziorze
Czorsztyńskim.
Największą
przyjemność
sprawiły mi wizyty w stadninie
koni ,,Rajd" w Jaworkach,
gdzie pobierałam lekcje jazdy
konnej.
Moim
ulubionym
koniem był Wiórek - leniwy,
ale
przyjacielski
hucuł.
W Jaworkach miałam okazję
zobaczyć bramkę weselną przedstawienie przygotowane
na ulicy dla pary młodej.
Nie chciałam opuszczać
Jaworek, ale czekał mnie
jeszcze wyjazd na Maury. Poza
tym mama obiecała mi, że za
rok odwiedzimy tamte okolice.
Dzierżąznej, gdzie trafiłam na
półkolonie. Brałam udział
w różnych grach i zabawach,
między innym w pokazie
talentów.
Nigdy nie zapomnę tych
wspaniałych wakacji. Nie mogę
doczekać się już następnych.
(Weronika)
(Agnieszka)
Po otrzymaniu świadectwa
nadeszły długo oczekiwane
wakacje. Szybko spakowałam
się, gdyż następnego dnia
miałam wyjechać do babci
i siostry ciotecznej do Zgierza.
Nareszcie rozpoczęła się moja
wakacyjna przygoda.
Gdy byłam w Zgierzu,
codziennie
kąpałam
się
w basenie,
skakałam
na
trampolinie.
Chodziliśmy
z siostrą na lody, bawiłyśmy się
w różne gry z koleżankami.
Spędziłam
w
Zgierzu
fantastyczne chwile z siostrą,
jednak musiałam wyjechać na
działkę. Na działce robiłam
wiele pożytecznych zajęć:
siałam
trawę,
sadziłam
truskawki i ułożyłam skalniak.
W czasie wolnym kąpałam się
w basenie i w rzece zwanej
Wolburką, łowiłam z tatą ryby
i grałam w karty. Widziałam na
własne oczy dzikie zwierzęta
takie jak:
bociany, sokoły,
sarny, jastrzębie, dzięcioły,
bażanty, żurawie, czaplę siwą,
łabędzie, wiewiórki, nietoperze
i kuropatwy. Uczestniczyłam
również w żniwach, kierując
traktorem w obecności osoby
dorosłej. Potem wyjechałam do
Moje tegoroczne wakacje
były cudowne. Spędziłam je
w Jastarni, Glinie, Szklanej
Hucie i Brwinowie.
Kiedy byłam w Jastarni,
ostatniego
wieczoru
postanowiłyśmy z Weroniką
przejść się brzegiem morza od
wejścia 46 do 36, więc całkiem
duży kawałek. Wymyśliłyśmy
taką zabawę, że szłyśmy
fragmentem
piasku,
który
wcześniej został zalany przez
wodę, ale nie mogła nas
dotknąć fala. W pewnym
momencie zatrzymałyśmy się
i usiadłyśmy
na
piasku
zakopując nogi. Po chwili
ruszyłyśmy
dalej
i stwierdziłyśmy, że idziemy
tylko do zejścia nr 40. Szłyśmy
i szłyśmy, ale zejścia nie było
widać. W końcu udało nam się
dojść do zejścia nr 39
i zobaczyłyśmy tam bunkry.
Weronika weszła na jeden
z nich, ale ja nie miałam na to
ochoty. Robiło się ciemno
i chłodno, więc musiałyśmy się
szybko ubrać. Okazało się, że
nasze spodnie są zupełnie
mokre. Weronika musiała
wracać w samym kostiumie,
a ja w spodniach do kolan. Po
drodze do domu natknęłyśmy
się na sklep i przypomniałyśmy
sobie, że nie mamy nic do
jedzenia. Kupiłyśmy więc
tuńczyka w puszce, kukurydzę
i serek wiejski. Po chwili
ujrzałyśmy budkę, w której
sprzedawano lody i gofry
i wiedziałyśmy, że jesteśmy już
blisko
domu.
Zjadłyśmy
kolację i poszłyśmy spać.
Kiedy rano się obudziłam,
zobaczyłam, że w nogę wbiła
mi się drzazga.
To były wspaniałe wakacje,
spędziłam
je
z
moją
przyjaciółką
na
wspólnej
zabawie, a ten ostatni wieczór
i nasz nadmorski spacer będę
jeszcze długo wspominać.
(Agata)
KĄCIK JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
Napisz nazwy przyborów
szkolnych
po
angielsku.
W razie problemów skorzystaj
ze słownika.
ołówek ……………………….
długopis ……………………...
temperówka…………………..
piórnik………………………...
klasa………………………….
plecak…………………………
gumka………………………..
linijka………………………...
Uzupełnij nazwy szkolnych
przedmiotów:
EN__LI__H
__ISTORY
JAK SKUTECZNIE SIĘ
UCZYĆ?
SC__E__C__
A__T
PO__IS__
(Dominika)
GUMKOMANMIA
W naszej szkole zapanowała
moda na bransoletki i breloczki
do
kluczy
wykonane
z kolorowych gumek. Splatanie
zajmuje
wszystkich
bez
względu na płeć i wiek.
Dziewczynki i chłopcy noszą
gumkową biżuterię i się nią
wymieniają.
Z
kolorowych
gumek
powstają nie tylko ozdoby, ale
też figurki, breloki, kokardy
i skakanki. Wszystko zależy od
wielkości zestawu, rodzaju
splotu
i
oczywiście
pomysłowości.
Do zestawów dołączone jest
plastikowe szydełko, a czasem
także specjalna maszynka
ułatwiająca zaplatanie gumek.
Widuje
się
także
nauczycieli,
którzy
noszą
gumkowe
bransoletki,
co
świadczy
o
tym,
że
gumkomania szybko się szerzy
i
jest
zaraźliwa.
Czy
niebezpieczna?
Krążą słuchy, że niektóre
gumki
mogą
być
toksyczne i powodować różne
choroby. Jednak nie dajmy się
zwariować. Pamiętajmy, że we
wszystkim trzeba zachować
umiar i zdrowy rozsądek.
(Agata i Agnieszka)
Jak wiadomo uczy się
każdy i przez całe życie. Nowe
wiadomości i umiejętności są
nam potrzebne w różnych
sytuacjach i dlatego warto
wiedzieć, jak uczyć się
skutecznie.
Stara metoda 3 razy Z
(zakuć, zdać, zapomnieć) może
i pomaga w zdobyciu dobrych
ocen, ale na dłuższą metę
okazuje
się
zupełnie
bezużyteczna, bo nic w głowie
nie zostaje.
Oto kilka trików, dzięki
którym łatwiej będzie wam się
uczyć:
*Rób ciekawe dla siebie
notatki.
*Zapisuj nowe słowa i ich
przeciwieństwa obok.
*Podkreślaj
najważniejsze
informacje na pomarańczowo.
*Zadbaj o porządek i czystość
w miejscu, gdzie się uczysz.
*Często powtarzaj materiał.
*Twórz historyjki, w które
wpleciesz
ważne
słowa
i wydarzenia.
*Wizualizuj to, co wydaje się
trudne do zapamiętania.
(Dominika)
SZKOŁA W OCZACH
NAJMŁODSZYCH
Zapytaliśmy najmłodszych
uczniów jak podoba im się
w szkole i jak się czują
w swojej klasie
odpowiedzieli:
Oto,
co
Zosia 0a
W szkole jest bardzo fajnie.
Mam
dużo
koleżanek,
z którymi lubię się bawić.
Nauczyciele
są
mili.
Najbardziej
lubię
panią
Grażynę. Czasami chodzę na
świetlicę i bardzo mi się tam
podoba.
nauczycielki. Pomagają mi
i lubię z nimi malować. Na
świetlicę chodzę rzadko, ale
bardzo mi się tam podoba.
domowych. Chodzą tu moi
koledzy i moje koleżanki
z przedszkola. Bardzo podoba
mi się też w świetlicy.
(Agnieszka i Dominika)
Nadia Ie
W szkole jest fajnie. Mam
dużo koleżanek, ale nie z mojej
klasy. Nauczyciele są mili, ale
zadają trudne prace domowe.
Na świetlicy mi się podoba.
MUZYCZNE REBUSY
BOM
ON=Ą
Oliwia Ie
Sebastian 0a
W szkole jest fajnie, mam tu
dużo przyjaciół, z którymi się
bawię i gram w piłkę.
Nauczyciele są mili, lubię
z nimi najbardziej rysować.
Czasami chodzę na świetlicę,
tam jest super.
W szkole jest fajnie. Są tu
wszystkie moje koleżanki
z przedszkola. Nauczyciele są
mili, a na świetlicy bardzo mi
się podoba.
PIANKI
KOTLET
Lidka 0a
Kinga Ic
W szkole jest dobrze
i fajnie. Mam dużo przyjaciół.
Najchętniej bawię się lalkami
iw
dom.
Bardzo
lubię
Bardzo mi się podoba
w szkole. Nauczyciele są fajni
i mili, zadają mało prac
……………………………………..............
KRZYŻÓWKA
1
U
2
3
4
5
T U W I
M
6
7
8
T
OKA=L
……………………………………………
1.
2.
3.
4.
I
5.
6.
7.
M
8.
W
Ó
W
K
A
WK A
(Julia)
Słoń z wiersza Tuwima.
Trudny…………………
Pisał je Julian Tuwim.
Samodzielna dziewczynka z wiersza
Tuwima.
Znajduje się w logo naszej szkoły.
Co się kłóciło w wierszu Tuwima?
Przedmiot poszukiwany przez pana
Hilarego.
Przedmiot szkolny, z którym nasz patron
miał kłopoty.
MÓZG DZIEWCZYNY I CHŁOPAKA
piłka nożna, gry
komputerowe, muzyka,
samochody, klocki lego,
telewizja, star wars,
relaks = lenistwo;
ciuchy, monster high, makijaż,
seriale, moda, , malowanie
paznokci, fryzury, książki,
inteligencja
ploteczki, koleżanki;
KOMIKS
(Dominika)
POKOLORUJ OBRAZEK
REDAKCJA: Dominika Czernik, Julia Gutkowska, Aleksandra Kostrzewa, Agata Majewska, Kuba Mikołajewski, Maciej
Sochacki, Piotr Toma, Weronika Wnętkowska, Agnieszka Zapolska :)
TUWIMÓWKA

Podobne dokumenty