przeczytaj cały

Transkrypt

przeczytaj cały
Przed Ktkami lat kupcy handluj^cy kadzidlem i piraci
granija^cy na pohidniowych morzach zawijali do zacisznego portu na male] wyfpie u ujicia Perlowej Rzeki
do florza PokidniowochiiMiego, gdzie zima^ kwitly
obficie kwiaty drzew tforczykowych. Nazwali t? mala,
rybacka^ mA( Wonna, Przystania, czyli Hongkongiem.
iqgu ostatnich kilkudziesi?ciu lal przystan
irzeobrazHa si? w swiaDW^ metropolis i stala
i? finansowym oraz ha
ndlowym centrum, t^tniqcym rytmem
globalnej gospodarki. Na obszarze porow-
W
nywalnym z polskim powiatem mieszka
az 7 mln ludzi. Grunty budowlane osiqgajg wi?c zawrotne ceny, a drapacze chmur
wydaja. sie. bardziej sttoczone niz gdziekolwiek indziej. Czy wtakim miescie pozostaje
jeszcze przestrzen na ogrody i parki?
Pomimo wyjajkowo g^stej zabudowy
i olbrzymiego zapotrzebowania na tereny
budowlane, ok. 40% wyspy zarezerwowano na parki, ogrody i rezerwary przyrody.
Ksztattowanie przestrzeni
UJidoh Hongkongu, roztaczajaci]
sie ze szczijtu UJiktorii (554 m n.p.m.)
poziuala m peini docenic rozleglosc
zachouianijcti terenow zalesionijcti
i parkoujijch otaczajacijch metropolie.
Do dyspozycji mieszkaricow Hongkongu
oddano az 21 przestronnych parkow.
Ogrod Zoologiczno-Botaniczny
Najstarszy z obiektow to Ogrod Botaniany otwarty w 1864 r. w poblizu rezydencji owczesnego gubernatora brytyjskiej
kolonii, znanego mitosnika przyrody.
Pocza.tkowo stanowit kolekcj? botaniana.. ktorq z aasem uzupelniono ekspozycjami zwierz^cymi, w szczegolnosci
koncentruja.c si? na gatunkach zagrozonych wygini?ciem. W 1975 r. nazwe ogrodu zmieniono na Ogrod Zoologiczno-Botaniczny. Obecnie miesci on bardzo liana,
kolekcj? ptakow - ok. 280 gatunkow. Ich
spiewy wypelniaja. powietrze i pozwalaja.
zapomniec o bliskosci hatasliwej metropolii. Harmonia pomi^dzy ekspozycjami botanicznymi a zwierz?cymi zostata
osi^gnieja przez starannie przemyslany
dobor gatunkow zwierza.t i umiej?tne rozmieszczenie klatek oraz wybiegow, ktore
wydaja. si? tona.c wsrod bujnej roslinnosci.
Ze wzgl?du na ograniaona. powierzchni? uzytkowa., koniecznoscia. staio
si? tworzenie w Hongkongu parkow, ktore s$ wielofunkcyjnymi terenami zieleni.
Mozna na nich spotkac zwyktych spacerowiaow, ludzi pragna.cych odpoczqc
od zgielku miasta przy chtodzie fontann.
Fontanna ui Ogrodzie Zoologiczno-Botanicznp naiuiazuje nouioczesna stylistyka
do uiiezouicdui gorujaci]ch ponad
horonemi drzeuu.
dzqcych tu kazdego ranka na tradycyjne
cwiczenia nazywane tai chi chunn, czyli
boksem z cieniem.
dzieci bawiace si? na placu zabaw. a takze
grupy starszych mieszkancow, przycho-
Podobnq wielofunkcyjnosciq charakteryzuje si? park Hongkong, potozony
Park Hongkong
GRUDZINSKI
kstwo Oz^pbne
Drzewa
Krzewy
By liny
Pnqcza
targj Gardenia
3A stoisko 44
www.grudzinski.pl
[email protected]
tel. 502 348 433
tel. 509269 181
.
iKsztattowanie przestrzeni
w samym centrum srodmiescia. Zatozenie
to ma zupelnie inny charakter - powstato
na 10 ha terenow pokoszarowych w 1991 r.
j przycia.ga dynamikq wodospadow, kolorem niepowtarzalnych, smiatych kompozycji roslinnych oraz nowoczesnymi rozwiqzaniami architektonicznymi, ktore pozwolity na zagospodarowanie niemal kazdego
skrawka terenu. System sciezek i tarasow
skonstruowanych na stromych zboczach
umozliwiJ stworzenie wielu mitych zakatkow oraz przestrzeni parkowych. Jedna.
z imponuja.cych konstrukcji jest olbrzymia
ptaszarnia, zamieniona w tropikalny las
deszczowy i stanowiqca dom dla 150 gatunkow ptakow. Oprocz ptaszarni, mozna
LUoda z fontann i zbiornikoui uiodnijcli
ujeta zostala iu "pli)nace" i "falujace"
linie elementouj architektonicznuch.
Imponujaca honstrukcja olbrzt|miej
ptaszarni rozposciera sie ponad
koronemi drzeui.
zwiedzic kilkupoziomowy kompleks szklarniowy, ktorywywcrtujewrazenie, izwyrasta
ze skalistego zboaa. Przestronny amfiteatr
to miejsce, gdzie odbywaja. sie. koncerty,
mozna tarn tez posiedziec. odpoaqc i nacieszyc si? widokami. Dodatkowa. atrakcje.
stanowia. pobliskie muzea i Centrum Sztuk
Wizualnych. Nic wiec w tym dziwnego.
ze park szybko podbil serca mieszkancow
Hongkongu i stat sie. jednym z ulubionych
miejsc spacerow oraz spotkaii. Nie nalezy
tez do rzadkosci widok mlodych par pozujqcych tutaj do zdje.c slubnych.
Same zatozenia ogrodowe stanowia.
dla przybysza z Europy nieco zaskakujqca.
mieszanke. stylow, ktora zapewnia catkiem
przyjemne doznania. Udane rozwia.zania
architektoniane zastosowane w tym parku
spotkaty sie. tez z uznaniem jurorow Amerykaiiskiego instytutu Architektow, ktorzy
Ksztattoujanieprzestrzenil
Swoboda i bogactwo barui i form roslinnijch jest podkreslona przez elegancka
prostate rozwiazaii architektonicznijch
w 1998 r. wyroznili je nagroda. za projekt
urbanistyany (Award of Urban Design).
Park Kowloon
Jednym z najpopularniejszych parkow Hongkongu jest Kowloon, stworzony
w 1989 r. na wyspie o tej same] nazwie,
rowniez na terenach po opuszczonych
koszarach. Ten wielofunkcyjny, 14-hektarowy park, potozony w centrum ge.sto
zabudowanej dzielnicy, oferuje miejsca
do spacerow i innych form rekreacji. Stanowi niejako zielona. oaze., gdzie mozna ukryc
sie. przed miejskim gwarem. Zwiedzaja,cy
znajdq tu kolejnq ptaszarnie.. be.da. tez mo-
gli podziwiac wodne ptactwo. przylatuja.ce
nad mate jezioro.
Sa. tu miejsca umozliwiaja.ce aktywny
odpoczynek na swiezym powietrzu, place
zabaw, sale sportowe, a takze kryty basen.
Miejsca ocienione przez figowce preferuja.
ludzie praktykujqcy cwiczenia tai chi chunn.
Pie.kne otoczenie zache.ca do odwiedzenia
muzeum i poswie.cenia chwili na poznanie
historii Hongkongu. Park Kowloon wyroznia
sie. tez sie. ..szlakiem rzezb", skiadajaxym
sie. z imponujqcej kolekcji znakomitych.
wspdlczesnych prac rzezbiarskich. Zmieniaja. one przestrzen parku w olbrzymia. galeri?
nawolnym powietrzu.
Dla ludzi
sa. dla ludzi", podkresla, ze ogrod powinien
odzwierciedlac osobowosc i praktyczne
potrzeby wlasciciela. Parafrazuja.c jego
stowa, mozna powiedziec, ze zalozenia
w Hongkongu to parki dla ludzi. Sa. to tereny zieleni tak zaaranzowane, by odpowiadaty potrzebom zwiedzajqcych i wzbudzaty zainteresowanie niemal kazdej grupy
zwiedzajqcych - dzieci, osob starszych, milosnikow przyrody i aktywnego wypoczynku czy po prostu ludzi szukajqcych ciszy
i przestrzeni do odpoczynku. Widoczna jest
dbatosc o to, by stworzyc atrakcyjne i estetyane otoaenie, w ktorym kazdy moze
m\\o sp?dzic czas.
Nie ulega wqtpliwosci, ze uwzgle.dnienie potrzeb oraz zamitowan uzytkownikow
byto Jednym z priorytetow narzuconych
tworcom tych parkow. Hongkong, miasto
mtode i nieobciqzone balastem tradycji.
stanowi wysmienite otoczenie do tworzenia
bardzo smialych i nowoaesnych rozwiqzan w dziedzinie sztuk plastycznych oraz
architektuty, co nie pozostaje bez wptywu
na wyglqd tamtejszych parkow. Jedynym
ograniczeniem tej swobody artystycznej
wydaje si? wymog funkcjonalnosci. Pamie.taja.c o 7 milionach potencjalnych uzytkownikow tych parkow, latwo zrozumiemy,
dlaaego stworzono je z myslq przede
wszystkim o ludziach.
Thomas Church, znany ametykaiiski
architekt krajobrazu, autor ksiqzki ..Ogrody
Anna Anisko
architekt krajobrazu, Temple University
Filadelfia
POSZUKUJEMY DILEROW REGIONALNYCH
CITY RANGER 2250
Wielofunkcyjna maszyna do zadan specjalnych:
ECO-CLEAN
ul. Tarnogorska 114C 44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 331 65 82, (32) 231 17 55
Fax. +48 (32) 232 06 23
e-mail: [email protected] www.ecoclean.pl
Zima:
Zamiatanie:
Zieleh:
- ptug wirnikowy - szczotka do sniegu
- plug klinowy - piaskarka
- zamiatarka wch*aniaja.ca - gtowice myja.ce
- urza.dzenie wysokocisnieniowe do mycia
- kosiarka sierpowa - nozyce do zywoptotow
- kosiarka mtotkowa - szczotka do chwastow
2.M™ miejska 2/2013

Podobne dokumenty