Regularna zmiana filtra powietrza to sprawny silnik

Transkrypt

Regularna zmiana filtra powietrza to sprawny silnik
Technika
Wyniki testów w Ludwigsburgu
Regularna zmiana filtra
powietrza to sprawny silnik
Odpowiednie zaopatrzenie w powietrze, umożliwiające
osiągnięcie dobrej wydajności, jest tak samo ważne dla
człowieka jak i dla maszyny. Często niedoceniana, terminowa wymiana filtra powietrza w silniku, gwarantuje, że
silniki spalinowe „wdychają” czyste powietrze.
bodnie przejść przez niego. – W takiej
sytuacji mówimy o wzroście różnicy ciśnień
w zależności od stopnia zanieczyszczenia – tłumaczy Ulrich Launer, menedżer
produktu ds. filtrów powietrza w firmie
MANN+HUMMEL. – Już w przypadku umiarkowanego spadku ciśnienia wynoszącego 20 milibarów zauważyliśmy na
stanowisku kontrolnym spadek mocy o 2,4
procenta. Odpowiada to spadkowi mocy silnika o około trzy kilowaty, a więc około czterech KM. Przy spadku ciśnienia o 80 mbar
odnotowano jeszcze wyraźniejszą redukcję
mocy silnika, o ponad 18 procent, co oznacza
spadek mocy nawet o 23 kW (31 KM) – dodaje Launer.
Dlatego eksperci ds. filtrów z Ludwigsburga zalecają ich regularną i terminową wymianę. Stanowi ona warunek
wykorzystania maksymalnych osiągów
silnika. Spóźniona wymiana filtra może
spowodować w silniku znaczny spadek
wydajności w środkowym zakresie prędkości obrotowej. – Wtedy przy przejeździe w górach, na stromym wzniesieniu
bądź przy wyprzedzaniu na autostradzie
może zabraknąć niezbędnego ułamka mocy
– podkreśla Launer. 
MANN+HUMMEL
W
rażenie kierowców, że samochód „nie ciągnie” często jest
uzasadnione. W wielu przypadkach przyczyną jest tylko zanieczyszczony filtr powietrza, który można
łatwo wymienić. Na początku tego roku
firma MANN+HUMMEL przeprowadziła na stanowisku kontroli silników
w Ludwigsburgu liczne testy popularnych silników zarówno z nowymi jak
i zużytymi filtrami powietrza. Wyniki badań są jednoznaczne. Pomiary wykonane
na 3,5-litrowym, 6-cylindrowym silniku
benzynowym potwierdzają, że kierowcy
często nie przykładają wagi do tak istotnej kwestii, jaką jest wymiana filtra powietrza w układzie.
38 Fota FORUM
jest partnerem rozwojowym
Spadek ciśnienia
a
i dostawcą na wyposażenie seryjne dla
powoduje zmniejejszenie mocy
międzynarodowego przemysłu samochodowego i budowy maszyn. Do portfolio produkFiltr powietrzaa
tów
grupy należą m.in. systemy filtracji powietrza,
oczyszcza przepłysystemy ssawne, systemy filtracji płynów, filtry kabiwające powietrze
ze
szkodliwych
nowe oraz pokrywy głowic cylindrów, jak również wkłacząstek,
takich
dy filtracyjne dla serwisu i napraw pojazdów samojak drobny piachodowych. Dla przemysłu budowy maszyn, techniki
sek, kurz, sadza
przetwórstwa oraz dla produkcji przemysłowej porti pyłki. Jednak
folio produktowe obejmuje filtry przemysłowe,
z upływem czasu
u
filtr coraz bardziej
ej
program dla obniżania emisji sadzy z silników
się zapycha. Powietrze
trze
diesla, urządzenia filtracyjne, jak również
potrzebne silnikowi
wi do
maszyny i urządzenia dla przetwórspalania nie możee swostwa materiałowego.

Podobne dokumenty