OSP Niedomice w KSRG W piątkowy wieczór odbyła się

Transkrypt

OSP Niedomice w KSRG W piątkowy wieczór odbyła się
OSP Niedomice w KSRG
W piątkowy wieczór odbyła się uroczystość włączenia jednostki OSP Niedomice do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Uroczystość przeprowadzono w formie apelu zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Decyzję
Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP Niedomice do KSRG przekazał strażakom Małopolski
Komendant Wojewódzki PSP Andrzej Mróz.
OSP Niedomice jest drugą jednostką po OSP Żabno, która należy do systemu.
Podczas uroczystości druhom z Niedomic gratulowali m.in. Stanisław Sorys – członek zarządu
województwa małopolskiego, Mieczysław Kras- starosta tarnowski, Stanisław Kusior – burmistrz
Żabna, Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz
Jan Szpilski – Komendant Gminny ZOSP.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany
przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem
jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo
ekologiczne i medyczne. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu
bezpieczeństwa państwa.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty