Punkty charakterystyczne obr CNC

Transkrypt

Punkty charakterystyczne obr CNC
Temat 3. Punkty charakterystyczne na obrabiarkach CNC.
Każda obrabiarka CNC ma swój układ odniesienia, względem którego określane są wartości
współrzędnych. W układzie tym występują punkty charakterystyczne, np. punkt zerowy obrabiarki.
Umiejscowienie jak i rozmieszczenie tych punktów w przestrzeni obrabiarki stanowi ważną
informację dla programisty oraz operatora obrabiarek CNC. Oto lista wszystkich punktów:
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Podobne dokumenty