Omnimax Pro

Komentarze

Transkrypt

Omnimax Pro
Omnimax Pro
B2344/G
Instrukcja obsługi i montażu
Montavimo ir vartotojo vadovas
UK contact:
DE Kontakt:
NL contact Astrasat Discount B.V.
Helpline: +44 (0) 1553 811000
Email: [email protected]
Web:www.maxview.co.uk
Tel: +49 (0) 8145 9969980
Email: [email protected]
Web:www.maxview.de
Tel: Email: Web:
Maxview reserve the right to change specifications without prior notice
Maxview behält sich das Recht vor die Spezifikation ohne weitere Ankündigung zu ändern
9111056G/3 Iss 1
+31 (0) 5079 3213
[email protected]
www.astrasat.nl
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że nasi klienci będą się nim cieszyć przez wele lat.
W przypadku jakichkolwiek trudności w użyciu Omnimax Pro prosimy o kontakt z naszą infolinią serwisu obsługi klienta pod
numerem 01553 811000 lub o wysłanie wiadomości na adres poczty internetowej [email protected] Instrukcję obsługi i
montażu należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
Dėkojame, kad įsigijote šią prekę. Tikimės, kad ja džiaugsitės daugelį metų.
Jei, naudojantis „Omnimax Pro“ jums iškiltų sunkumų, prašome paskambinti į mūsų draugišką klientų pagalbos liniją telefonu 01553
811000 arba parašyti el. laišką [email protected] Prašome išsaugoti šiuos nurodymus, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.
Ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa/Saugumo perspėjimai
Montaż
> Przed użyciem narzędzi oraz/lub sprzętu należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta dotyczących eksploatacji i
bezpieczeństwa.
> Bezpieczne użytkowanie drabiny – przed użyciem należy zawsze przeczytać umieszczone na drabinie informacje prod
centa dotyczące zasad użytkowania.
> Po instalacji należy przeprowadzać regularne przeglądy kontrolne stanu zużycia.
> Aby uniknąć obrażeń ciała należy zawsze ostrożnie poprowadzić kable oraz przewody.
> W razie wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą elektrykiem lub z fachowcem w zakresie instalacji anten.
Dotyczy wzmacniacza sygnałów zmiennych
> Wzmacniacz ten przeznaczony jest wyłącznie do montażu w pojazdach z uziemionym biegunem ujemnym.
> Przed rozpoczęciem montażu należy rozłączyć akumulator.
> Nie należy instalować urządzenia w miejscu narażonym na kapiącą lub pryskającą wodę.
> Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Montavimas
> Prieš naudodamiesi įrankiais ir (ar) įrenginiais, visuomet laikykitės gamintojo eksploatacijos ir saugos nurodymų
> Saugiai naudokitės kopėčiomis – visada perskaitykite ir laikykitės prie kopėčių prikabintoje etiketėje pateiktais gamintojo nurodymais
> Sumontavus reguliariai tikrinkite, ar nėra nusidėvėjimo požymių
> Stengiantis nesusižeisti, visada tvarkingai išvedžiokite kabelius ir laidus
> Jei abejojate, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku arba antenų montavimo specialistu
Kintamojo signalo stiprintuvas
> Šis stiprintuvas tinka tik transporto priemonėms su neigiamu kėbulo įžeminimu
> Prieš montavimą nuimkite bateriją
> Nemontuokite įrenginio ten, kur ant jo galėtų patekti lašantis vanduo ar vandens purslai
> Tik naudojimui viduje
Page 2
Zawartość/Komplekto dalys
A. Głowica anteny
B. Podstawa anteny
C. Łącznik antenowy typu F
D. Uszczelka
E. Śruby mocujące do podstawy x 3
F. Śruby mocujące do wzmaczniacza sygnałów
zmiennych x 2
G. Śruba mocująca do głowicy x 1
H: Przewód koncentryczny antenowy typu
‘F’ o długości 1m
I: Przewód koncentryczny o długości 5m
J. Przewód zasilania z bezpiecznikiem
K. Wzmacniacz sygnałów zmiennych
A. Antenos viršutinė dalis
B. Antenos pagrindas
C. „F“ jungtis
D. Sandarinimo tarpinė
E. Pagrindo montavimo varžtai x 3
F. Stiprintuvo montavimo varžtai x 2
G. Viršutinės dalies tvirtinimo varžtas
H. 1 m kabelio su „F“ jungtimi ir jungtimi į
bendraašį antenos kabelį
I. 5 m bendraašio antenos kabelio
J. Maitinimo laidas su saugikliu
K. Kintamojo signalo stiprintuvas
A
B
C
D
E
I
F
H
G
K
J
Narzędzia wymagane do montażu/Reikalingi įrankiai
> Wiertarka elektryczna
> Śrubokręt Pozidriv (Nr 2)
> Wiertło 2.5mm
> Wiertło 13mm
> Ściereczka do czyszczenia
> Nóż
> Elektrinis gręžtuvas
> Pozidriv atsuktuvas (nr. 2)
> 2,5 mm grąžtas
> 13mm grąžtas
> Pašluostė
> Peilis
Instalacja opcjonalna
Do opcjonalnego uszczelnienia na mokro zalecamy masę uszczelniającą Sikaflex -512 do przyczep kempingowych.
Czas utwardzania należy sprawdzić w instrukcjach producenta.
Pasirinktinai:
Norint pasirinktinai sandarinti nuo drėgmės, rekomenduojame naudoti „Sikaflex-512 Caravan“.
Džiuvimo laiką rasite gamintojo nurodymuose.
Page 3
Montaż/Montavimas
Page 4
Trwała instalacja anteny Omnimax Pro/Nuolatinis Omnimax Pro montavimas
Należy wybrać opcję wyjścia kablowego najbardziej odpowiadającą potrzebom.
Pasirinkite tą kabelio išvedimo variantą, kuris jums yra tinkamiausias.
Opcja nr 1 – Bezpośrednio przez otwór dachowy.
I variantas – išvedimas tiesiai per stogą
Omnimax Pro umieszcza się ponad odpowiednią
przestrzenią wewnętrzną (szafka, schowek na rzeczy,
itp.) w miejscu wolnym od jakichkolwiek przeszkód
nadachowych.
Opcja nr 2
II pasirinkimas
„Omnimax Pro“ pastatoma virš tinkamos vietos viduje
(spintelės, aukštai paliktos vietos daiktams ir pan.), kuo
toliau nuo ant stogo esančių kliūčių.
Opcja nr 2 – Niebezpośrednio przez otwór
dachowy.o
Opcja nr 1
I pasirinkimas
II variantas – netiesioginis išvedimas per stogą
W celu uzyskania optymalnej efektywności działania
antenę umieścić w miejscu wolnym od jakichkolwiek
przeszkód nadachowych, a następnie odpowiednio
ułożyć przewód.
Przy wyborze opcji nr 2 należy usunąć część plastikową,
jak wskazano.
Siekiant geriausių rezultatų, išrinkite vietą kuo toliau nuo
bet kokių kliūčių, tada atitinkamai atveskite kabelį.
Pasirinkę II variantą, nuimkite plastikinę dalį, kaip
nurodyta.
1
X
X
X = 2.5mm
Y = 13mm
!
Uwaga: Strzałka musi
być ustawiona w kierunku przodu pojazdu.
2
Pastaba: Rodyklė turi
būti atsukta į
automobilio priekį
Y
X
Należy użyć załączonego szablonu./Naudokitės pateiktu šablonu
Używając załączonego szablonu, należy zaznaczyć ułożenie otworów mocujących (X).
Przy wyborze opcji wyjścia kablowego nr 1 należy również wywiercić otwór (Y).
!
Uwaga: Strzałka musi być ustawiona
w kierunku przodu pojazdu.
Naudodamiesi pateiktu šablonu, pažymėkite tvirtinimo skylių vietas (X).
Jei naudojatės I variantu, taip pat išgręžkite ir (Y) skylę.
!
Pastaba: Rodyklė turi būti atsukta į automobilio
priekį
Po zaznaczeniu ułożenia otworów,
należy użyć wiertła 2.5mm w celu
wywiercenia trzech otworów (X) do
zamocowania anteny.
Przy wyborze opcji wyjścia kablowego
nr 1 neleży użyć wiertła 13mm w celu
wywiercenia otworu przelotowego (Y)
do kabla (I).
Pasižymėję naudokite 2,5 mm grąžtą ir
išgręžkite 3 (X) skyles montavimui.
Jei naudojate I kabelio išvedimo variantą,
naudokite 13 mm grąžtą ir išgręžkite (Y)
skylę (I) kabeliui.
Page 5
3a
4
3b
Bez/Nenaudojant
!
!
Z masą klejąco-uszczelniającą
Naudojant sandariklį
Uszczelnienie na sucho
Uszczelnienie na mokro
Uszczelkę (D) umieścić przy podstawie
anteny (B). Umocować do powierzchni
dachu przy użyciu śrub mocujących
do podstawy (E) w celu otrzymania
wodoszczelnego połączenia.
Zamiast uszczelki (D) można również
użyć silikonowej masy klejącouszczelniającej. Należy nałożyć taką
samą ilość masy na oznakowaną
powierzchnię, a następnie umocować
do powierzchni przy użyciu śrub (E).
!
Należy upewnić się, że
strzałka na podstawie jest
ustawiona w kierunku przodu
pojazdu.
!
Sausas sandarinimo būdas
Sandarinimo tarpinę (D) uždėkite ant
antenos pagrindo (B).
Naudodami pagrindo montavimo
varžtus (E), sandarinkite nuo drėgmės,
pritvirtindami jį prie stogo.
!
Užtikrinkite, kad rodyklė būtų
nukreipta į automobilio priekį.
Należy upewnić się, że
strzałka na podstawie jest
ustawiona w kierunku przodu
pojazdu.
Należy wytrzeć nadmiar masy
ściereczką upewniając się, że
utworzone zostało wodoszczelne
połączenie.
Drėgnas sandarinimo būdas
Vietoje sandarinimo tarpinės (D) taip
pat galima naudoti ir silikoninius klijus,
tolygiai juos tepant ant patamsinto ploto.
Tuomet pritvirtinkite prie paviršiaus (E)
varžtais.
!
Užtikrinkite, kad rodyklė būtų
nukreipta į automobilio priekį.
Sandariklio perteklių nuvalykite
pašluoste, užtikrindami, kad sandarinimas nelaidus vandeniui.
Page 6
Przełożyć przewód koncentryczny (I)
przez podstawę (B) oraz połączyć z
głowicą anteny przy użyciu łącznika
antenowego typu F (C).
Perkiškite bendraašį antenos kabelį
(I) per pagrindą (B) ir prijunkite prie
antenos viršaus F jungtimi (C).
5
6
7
Patrz strona 8/Žiūrėti 8 psl.
Naprzeć głowicę anteny (A) na podstawę
(B).
Uždėkite antenos viršų (A) ant pagrindo (B).
Zamocować przy użyciu śruby
mocującej do głowicy (G).
Pritvirtinkite, naudodami viršutinės
dalies tvirtinimo varžtą (G).
Przewód koncentryczny (H)
przeprowadzić w środku pojazdu do wzmacniacza sygnałów zmiennych, który
powinien być umieszczony niedaleko
TV/odbiornika. Uwaga: przewód można
skrócić stosownie do potrzeb. Patrz
poniżej.
Automobilio viduje bendraašį antenos
kabelį (H) atveskite prie kintamojo
signalo stiprintuvo, kuris turėtų būti
netoli jūsų televizoriaus. Atminkite, kad
kabelį galima patrumpinti pagal poreikį.
Žiūrėti žemiau.
Umieszczanie łącznika antenowego typu F/’F’ jungties montavimas
W razie potrzeby skrócenia przewodu należy go odpowiednio przygotować – instrukcje podano poniżej.
Jei nuspręsite patrumpinti kabelį, prašome peržvelgti žemiau nurodytą kabelio paruošimo metodą.
1
Przewód uciąć do odpowiedniej
długości. Zdjąć 12mm koszulki
izolacyjnej. Zebrać nitki oplotu
ekranującego, skręcić razem i zawinąć
wokół izolacji zewnętrznej. Folię
przyciąć równo z izolacją zewnętrzną.
Nugnybkite kabelį iki reikiamo ilgio.
Pašalinkite 12 mm. išorinės izoliacinės
medžiagos. Paimkite šarvo vielutes,
susukite jas ir atlenkite ant išorinės
izoliacinės medžiagos. Apipjaustykite
foliją, kad būtų tokio pat ilgio, kaip
išorinė izoliacinė medžiaga.
2
Zdjąć 10mm izolacji wewnętrznej wokół
wewnętrznego drutu. Upewnić się, że
żadna część oplotu ekranującego nie dotyka wewnętrznego drutu miedzianego.
3
Odciąć wewnętrzy drut miedziany tak,
aby wystawał on 3mm poza wtyczkę.
Vidinį varinį laidą nugnybkite taip, kad iš
jungties išsikištų 3 mm.
Pašalinkite 10 mm vidinės izoliacinės
medžiagos, esančios ant vidinio laido.
Patikrinkite, kad nė viena vielutė
nesiliestų prie vidinio varinio laido.
Page 7
Użycie wzmacniacza sygnałów zmiennych/Kintamojo signalo stiprintuvo naudojimas
C
Połączenia i cechy charakterystyczne/Jungtys ir funkcijos
A. Wejście zasilające 12/24V
B. Przełącznik włączania
/wyłączania
C. Otwór do mocowania na
ścianie
D. Wejście antenowe
E. Wyjście odbiornika TV/
radiowego
F. Pokrętło wzmocnienia
G. Wskaźnik zasilania LED
A. 12/24 V maitinimo įvestis
B. Įjungti / išjungti mygtukas
C. Tvirtinimo prie sienos skylė
D. Antenos įvestis
E. Televizoriaus ar radijo išvestis
F. Stiprinimo reguliavimo rankenėlė
G. LED maitinimo indikatorius
A
Instrukcja obsługi/Eksploatavimas
F
B
D
G
C
E
1. Przesunąć przełącznik włączania na prawo. Powinien się zapalić wskaźnik zasilania LED.
2. Przekręcić pokrętło wzmocnienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu wzmocnienia siły sygnału.
1. Paslinkite įjungimo mygtuką į dešinę. Turėtų užsidegti LED maitinimo indikatorius.
2. Norėdami padidinti signalo stiprumą, pasukite valdymo rankenėlę į dešinę.
Opcje montażu/Montavimo būdai
Schemat połączeń/Prijungimo diagrama
Do/Į
Omnimax
Pro
Do źródła energii*
Į maitinimo šaltinį*
*Metody pozyskiwania energii
Do koncentrycznego
przewodu antenowego TV
Į televizoriaus bendraašį
antenos kabelį
- Bezpośrednie połączenie baterii
- Uniwersalny 12V rozgałęźnik do zapalniczki
samochodowej z wtykiem męskim
- 12V gniazdo w przyczepie kempingowej
- 230V gniazdo stosowane w EU
12/24V punkt przyłączeniowy z bezpiecznikiem lub
230/110V stacja ładowania prądu przemiennego
Przyłączenie do sieci CZERWONE + 12/24V CZARNE 0V
Page 8
* Maitinimo šaltinio metodai
- Tiesioginis prijungimas prie akumuliatoriaus
- 12 V universalus cigarečių degiklio adapteris su kištuku
- 12 V autopriekabos kištukas
- 230 V kištukas skirtas ES
12/24 V jungtis su saugikliu arba 230/110 V AC maitinimo šaltinis
Maitinimo jungtis (-ys) RAUDONA + 12/24 V JUODA 0 V
Pytania i odpowiedzi – wykrywanie usterek/Klausimai ir atsakymai Gedimo nustatymas
1. Nie mam obrazu na moim ekranie TV lub obraz ‘mrozi’
¢ Sprawdź czy wszystkie połączenia są prawidłowe
¢ Upewnij się, że włączony jest wskaźnik zasilania LED wzmacniacza sygnałów zmiennych
¢ Spróbuj przekręcić pokrętło wzmocnienia na wzmacniaczu sygnałów zmiennych (przekręć w prawo w celu uzyskania
wzmocnienia. Radzimy aby zacząć od 100% wzmocnienia i zredukować je w miejscu o większej sile sygnału)
¢ Aby zmaksymalizować ilość oraz jakość odbieranych kanałów należy ponownie ustawić odbiornik TV/Freeview przy zmianie\
miejsca pobytu, antena najprawdopodobniej będzie odbierać kanały z różnych nadajników
2. Wskaźnik zasilania LED nie jest włączony na moim wzmacniaczu sygnałów zmiennych
¢ Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji włączonej
¢ Upewnij się, że źródło energii podłączone jest w odpowiedni sposób
¢ Sprawdź bezpiecznik przelotowy w przewodzie zasilającym
3. Czy powinienem zainstalować wzmacniacz sygnałów zmiennych wraz z moją anteną Omnimax Pro?
¢ Zawsze zalecamy używanie wzmacniacza sygnałów zmiennych wraz z anteną, ponieważ wzmocni on w znaczny
sposób jakość sygnału. Jednakże w rejonach gdzie siła sygnału jest dobra używanie wzmacniacza sygnałów
zmiennych może nie być konieczne.
4. Czy mogę zmienić długość przewodu znajdującego się w wyposażeniu Omnimax Pro?
¢ Tak, możesz skrócić przewód poprzez ucięcie go do wymaganej długości oraz ponowny montaż łącznika antenowego typu F.
Szczegóły montażu łącznika antenowego typu F znajdują się na stronie 7.
¢ Możesz zwiększyć długość przewodu przy użyciu symetrycznego łącznika oraz dodatkowego przewodu typu F lub przewodu
antenowego.
¢ Uwaga, dłuższe przewody mogą spowodować utratę sygnału oraz obniżyć jakość sygnału.
5. W jaki sposób mam czyścić moją antenę Omnimax Pro. Czy muszę przeprowadzać przeglądy kontrolne stanu zużycia?
¢ Antena Omnimax Pro została zaprojektowana w taki sposób, iż nie wymaga przeglądów kontrolnych i nie sprawia żadnych
kłopotów.
¢ Jeśli chcesz wyczyścić swoją antenę Omnimax Pro, użyj do tego gąbki z delikatnym mydłem oraz niewielką ilością wody.
¢ Nigdy nie używaj do czyszczenia potężnego strumienia wody, wysokiego ciśnienia ani rozpuszczalników.
1. Mano televizorius nerodo vaizdo, arba vaizdas trūkinėja ar užstringa?
¢ Įsitikinkite, kad viskas pajungta teisingai
¢ Įsitikinkite, kad dega kintamojo signalo stiprintuvo maitinimo indikatoriaus LED lemputė
¢ Pabandykite pareguliuoti kintamojo signalo stiprintuvo stiprinimo reguliavimo rankenėlę (siekiant padidinti stiprinimą, sukite į dešinę.
¢ Rekomenduojame pradėti nuo šimtaprocentinio stiprinimo ir mažinti jį, jei esate vietovėje, kur signalas stiprus)
¢ Kad padidintumėte gaudomų kanalų skaičių ir vaizdo kokybę, nuvažiavę į kitą vietovę turėsite iš naujo suderinti savo televizorių arba
„Freview“ dėžę, nes tikėtina, kad antena kanalus gaudys iš skirtingų siųstuvų.
2. Ant mano kintamojo signalo stiprintuvo nedega LED maitinimo lemputė
¢ Įsitikinkite, kad įjungimo mygtukas yra reikiamoje padėtyje
¢ Įsitikinkite, kad teisingai prijungtas maitinimo šaltinis
¢ Patikrinkite maitinimo laido saugiklį
3. Ar kartu su savo „Omnimax Pro“ turėčiau naudoti kintamojo signalo stiprintuvą?
¢ Rekomenduojame visada naudoti kintamojo signalo stiprintuvą, nes taip labai žymiai išaugs signalo kokybė. Tačiau kai kuriose
vietovėse, kur geras signalo stiprumas, galima apsieiti ir be kintamojo signalo stiprintuvo.
4. Ar galiu pakeisti „Omnimax Pro“ komplekte esančio kabelio ilgį?
¢ Taip, galite patrumpinti kabelį, nugnybdami jį iki reikalingo ilgio ir iš naujo pritvirtindami „F“ jungtį. Informacija apie tai, kaip pri
virtinti „F“ jungtį pateikta 7 psl.
¢ Kabelį prailginti galite naudodami dvipusę jungtį ir šiek tiek kabelio su „F“ jungtimi arba antenos kabelio.
¢ Atkreipkite dėmesį, kad dėl ilgesnio kabelio gali atsirasti signalo praradimas ir sumažėti signalo kokybė.
5. Kaip turėčiau valyti „Omnimax Pro“? Ar reikalingi priežiūros darbai?
¢„Omnimax Pro“ buvo sukurta taip, kad nekeltų rūpesčių ir nereiktų jos prižiūrėti.
¢ Jei norite nuvalyti „Omnimax Pro“, naudokite kempinę ir švelnų muilą bei minimalų vandens kiekį.
¢ Niekada valymui nenaudokite stiprios vandens srovės, aukšto slėgio plovimo įrengimų ar tirpiklių.
Page 9
Serwis i warunki gwarancji/Pagalba ir sąlygos
> Wszystkie instrukcje oraz modele mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany specyfikacji, zgodnie z zasadą
postępu technicznego.
> Prawa autorskie dotyczące niniejszej instrukcji są wyłączną własnością firmy Maxview Ltd. Instrukcja ta nie może być
powielana.
> Opakowanie należy oddać do punktu zbiorczego makulatury.
> Visos instrukcijos ir visi modeliai gali keistis. Pagal pažangaus gaminio politiką įmonė pasilieka teisę pataisyti specifikacijas.
> Autoriaus teisės©. Šie nurodymai yra „Maxview Ltd.“ nuosavybė ir negali būti kopijuojami.
> Pakuotę rūšiuokite perdirbimui, jei yra tokia galimybė.
2-letnia gwarancja/2 metų garantija
Angena Maxview Omnimax Pro objęta jest gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne na okres 2 lat od daty sprzedaży. Z gwarancji
wykluczone jest wadliwe działanie wywołane przez nieprawidłowe użytkowanie oraz zamierzone lub niezamierzone uszkodzenie. Prawa
zagwarantowane ustawowo pozostają nienaruszone. Zachować rachunek jako dowód zakupu.
„Maxview Omnimax Pro“ suteikiama 2 metų garantija, kad gaminys neturės medžiagų arba gamybos defektų. Garantija neapima
gedimų, atsirandančių dėl netinkamo naudojimo, tyčinės arba netyčinės žalos.
Tai nedaro įtakos įstatymo numatytoms jūsų teisėms. Prašome kaip pirkimo įrodymą išsaugoti čekį.
Page 10
Specyfikacje Omnimax Pro
Kompatybilność:
Zakres częstotliwości: Wzmocnienie: zmiennych
Moc: Montaż:
Obudowa:
Wysokość anteny:
Waga anteny:
SD, HD, 3D i 4K TV
Technologia UWB do odbioru pro
gramów nadawanych w paśmie UHF (470 – 860 MHz)
Do 18dB z wzmacniaczem sygnałów
Wymaga 12/24V do zasilenia wzmacni
acza sygnałów zmiennych
Może być zaomontowana przy użyciu śrub oraz elastycznej masy klejąco-
uszczelniającej, lub w załączeniu uszczelka z gumy EPDM
Stabilizowana UV formowana wtryskowo powłoka z tworzywa ABS
30cm
0.5kg
„Omnimax Pro“ techniniai duomenys
Suderinamumas:
Dažnių diapazonas: Stiprinimas: Maitinimas: Montavimas:
Korpusas:
Antenos aukštis:
Antenos svoris:
SD, HD, 3D ir 4K TV
Plačiajuostis ryšys – UHF TV
(470 – 860 MHz)
Naudojant kintamojo signalo stiprintuvą – iki 18 dB
Kintamojo signalo stiprintuvas maitinamas 12/24 V
Gali būti montuojama varžtais ir elastingu sandarikliu arba pridėta EPDM tarpine.
UV spinduliams atsparus išlietas ABS plastikas
30 cm.
0,5 kg
Specyfikacje wzmacniacza sygnałów
zmiennych
Kompatybilność:
Zakres częstotliwości:
Zasilacz:
Zużycie energii: Wejścia:
Wyjścia:
Wzmocnienie zmienne: Hałas:
Wymiary produktu:
Telewizja cyfrowa oraz radio FM/DAB
Technologia UWB do odbioru programów nadawanych w paśmie UHF oraz fal radiowych UKF (40 – 860 MHz)
12/24 DC (w załączeniu)
Niskie (50mA)
1
1
0 - 18dB
<4dB
Wysokość 75 x szerokość 100 x głębokość 36mm
Kintamojo signalo stiprintuvo techniniai
duomenys
Suderinamumas:
Dažnių diapazonas: Maitinimo šaltinis: Energijos suvartojimas: Įvesčių skaičius:
Išvesčių skaičius:
Kintamasis stiprinimas Triukšmo lygis: Gaminio matmenys: Skaitmeniniai televizoriai ir FM / DAB radijo imtuvai
Plačiajuostis ryšys – UHF TV ir VHF radijas (40 – 860 MHz)
12/24 DC (pridėta)
žemas (50 mA)
1
1
0 – 18 dB
< 4 dB
75 x 100 x 36 mm
Page 11
Opcjonalne, półstałe akcesoria montażowe /Atskirai parduodami ne nuolatinio montavimo įrangos elementai.
Disponible en línea en www.maxview.co.uk o en su distribuidor local de Maxview
Galima įsigyti internetu www.maxview.co.uk arba iš vietinių prekybininkų, prekiaujančių „Maxview“ gaminiais.
Maxview B2019
Podstawa magnetyczna
Magnetinis padas
Maxview B2009
Maszt Unimax
Unimax montavimo stiebas
Maxview B2017
Podstawa z pryssawka
Padas su siurbtuku

Podobne dokumenty

face tofa- ce

face tofa- ce ne zdjęcia. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawej i przystępnej (nawet dla niewtajemniczonych) formie. Dowiedzieliśmy się w  jaki sposób należy zmieniać czułość (ISO) w  aparacie, uzyskaliśmy rów...

Bardziej szczegółowo