Kulturalnych - Gdynia

Komentarze

Transkrypt

Kulturalnych - Gdynia
13 marca
fot. www.kinoplex.pl
Wesele Figara
GDAŃSK
Utrudnienia w ruchu – ul. Zamiejska
Od poniedziałku, 16 marca do
30 kwietnia trwać będzie drugi
etap przebudowy ul. Zamiejskiej
w Gdańsku Chełmie. W tym czasie z ruchu kołowego zostanie wyłączony fragment ul. Zamiejskiej
między ulicami Kolonii Anielinki
i Szopińskiego. Wyznaczony objazd prowadzić będzie ulicami:
Hebanowskiego, Jabłonowskiego
i Szopińskiego.
Jedną z najsłynniejszych oper
Wolfganga Amadeusza Mozarta
„Wesele Figara” ponownie możemy zobaczyć na deskach Państwowej Opery Bałtyckiej. Porządna,
klasyczna inscenizacja stanowi kolejny mocny punkt jej repertuaru.
Wyreżyserował ją dyrektor opery, Skalbania Band
Marek Weiss-Grzesiński. Spektakl
ten został przygotowany w koprodukcji z Operą Wrocławską. Ciekawostką jest fakt, że w partii Cherubina możemy usłyszeć wyjątkowo
głosy męskie, a nie żeńskie, jak jest
to przyjęte.
13 marca (piątek) – 14 marca (sobota) – godz. 19.00
15 marca (niedziela) – godz. 17.00 Zespół Skalbania Band przeniesie
nas w zaczarowany świat swinPaństwowa Opera Bałtycka
gu, przypomni najpiękniejsze
Gdańsk, al. Zwycięstwa 15
brzmienia big bandu, wraz z nimi
powrócimy do czasów Benny‘ego
Radio Bagdad
Goodmana, Duke‘a Ellingtona,
Woody‘ego Hermana, Tommy‘ego
Dorseya, Glenna Millera, Counta
Basiego czy Jimmie‘ego Lunceforda. Któż bowiem z nas nie zna
wielkich przebojów roztańczonego jazzu: „Moonlight Serenade”,
„Tuxedo Junction”, „Chattanooga
Dwa lata po mocnym debiucie
Choo Choo”, czy „A Sentimental
gdańskie trio powraca z nową płyJourney”.
tą. „Kupując czerń” to mieszanka
energetycznej, rockowej muzyki
z refleksyjnymi tekstami, traktu- podwójny
jącymi o kondycji i problemach Dzwoń o 12.00.
1
współczesnego człowieka. Koncert nr tel. 058 661 61 11
promujący nowy materiał odbę- 15 marca (niedziela),
dzie się dzisiaj w klubie Mechanik godz. 18. 00
o godz. 20. 00.
Gdańsk, Siedlicka 4
13 marca, (piątek), godz. 20. 00
Klub Mechanik,
Czas srebra i bursztynu
ul. Do Studzienki 61, Gdańsk
W Muzeum Bursztynu trwa wy-
15 marca
Zmiany w komunikacji tramwajowej
Od 14 do 22 marca w związku
z zamknięciem odcinka torów na
ul. 3 Maja nastąpią zmiany w komunikacji tramwajowej Chełmu
i Śródmieścia. Linia 1 zostanie
zawieszona, a na trasie Chełm Witosa – Brama Wyżynna – Hucisko
– Siedlce kursować będzie nowa
linia 91. Linia 11 zmieni trasę na:
Abrahama – Wrzeszcz – Opera
– Dworzec Główny – Brama Wyżynna – Chełm Witosa. W Śródmieściu inaczej też będą kursować
linie 2 i 6. Szczegóły na stronie:
www. ztm. gda. pl.
Spotkania z rodzicami sześciolatków
Rodzice sześciolatków mogą uzyskać wszelkie informacje o wcześniejszym rozpoczęciu nauki oraz
dojrzałości dziecka do edukacji
szkolnej podczas spotkań w gdańskich podstawówkach. Szczegółowy harmonogram na stronie:
www. gdansk. pl.
1 bilet
GDYNIA
Linie 102 i 204 – zmiany
Od wtorku, 17 marca część kursów linii 102 będzie wykonywana
bez zajazdu na Demptowo. Podczas kursów w kierunku Chyloni obowiązywał będzie nowy
przystanek „Komandorska – Hotel” zlokalizowany przy ul. Komandorskiej (za skrzyżowaniem
z ul. Kalksztajnów). Autobusy
linii 204 kursować będą nową
trasą uwzględniającą ulice: Kwidzyńską, Zjazdową, Witomińską,
Warszawską, natomiast z pominięciem ulic Pomorskiej i Nowogrodzkiej. Szczegóły na stronie:
www. zkmgdynia. pl.
Świat wyobraźni
GNIEW
stawa pt. „Czas srebra i bursztynu”.
Zobaczyć na niej można 120 eksponatów znanych polskich projektantów specjalizujących się w pracy z bursztynem, prezentujących
w szerokim ujęciu aktualne trendy
i nurty.
Do 15 kwietnia,
godz. 10. 00 – 16. 00
Muzeum Bursztynu
Targ Węglowy 26, Gdańsk
Być jak delfin
Niebezpieczne odpady
W ramach wiosennych porządków
stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również zepsute świetlówki, komputery, zużyte opony
czy oleje samochodowe można
nieodpłatnie pozostawić w siedzibie Inwest-Kom (Gniew, ul. Wiślana 6) lub na Gminnym Składowisku Odpadów w Nicponii.
Jeśli Twoje dziecko czuje się jak
ryba w wodzie i ukończyło 10 lat
– może doskonalić swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów w Klubie Sportowym Delfin Gdynia. Kandydaci
powinni umieć pływać trzema stylami: grzbietowym (na plecach),
dowolnym (kraulem) i klasycznym
(żabką). Treningi odbywają się na
basenie w Gdyni Chyloni przy ZS
Nr 3, ul. Gospodarska 1.
Więcej informacji:
www. delfin. gdynia. pl
REDA
Aktywizacja społeczna i zawodowa
Jutro, 14 marca o godz. 11. 00
w Zespole Szkół nr 1 w Redzie
(ul. Łąkowa 36/38, sala 14) odbędzie się spotkanie informacyjne
dotyczące kursów skierowanych
do mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego. Projekt
zakłada organizację bezpłatnych
szkoleń zawodowych dla osób
długotrwale bezrobotnych. Rekrutacja rozpocznie się 15 marca.
Szczegóły na stronie: www. reda.
pl lub pod numerem telefonu 602
380 557.
Dzisiaj w galerii „A” Starogardzkiego Centrum Kultury odbędzie
się wernisaż wystawy autorstwa
Anny i Krzysztofa Kozieł. Na
wystawie będzie można zobaczyć
prace, które w niezwykły sposób
rozbudzają wyobraźnię. Prezentowane na wystawie prace pochodzą
z niezwykle intensywnego okresu
małżeństwa artystów i obejmują
osiem lat ich twórczych poszukiwań.
Matka
13 marca, (piątek), godz. 18. 00
Starogardzkie Centrum Kultury Oglądając „Matkę” w reżyserii
Grzegorza Wiśniewskiego trzeba
Galeria „A”
przyznać, że Witkacy nie tylko
współgra z dyskusjami o współŻywiołak
czesności, ale również całkiem
sporo może o niej powiedzieć. I to
nie tylko z powodu nowoczesnej
scenografii oraz muzyki autorstwa
Tymona Tymańskiego. Historia
Leona (Piotr Jankowski), jego
skomplikowanej relacji z Matką
(Dorota Kolak), przypomina sytuację dzisiejszych rodziców i dzieci
Zespół „Żywiołak” jest nieprzy- – pierwszych, obawiających się sapadkowym dziełem spotkania motności, drugich, odrzucających
dwóch pasjonatów nurtów muzycz- reguły funkcjonowania dorosłych,
nych definiowanych powszechnie a tym samym życie w ogóle.
jako: heavy-folk, hard-folk czy 17 marca (wtorek) – 18 marca
folkmetal. Słowo Żywiołak nie ma (środa), godz. 19. 00
znaczenia dosłownego i nie opisuje Teatr Wybrzeże
żadnej konkretnej mitycznej posta- ul. Św. Ducha 2
18 marca
Kompozycja w słońcu
19 marca
Dorota Miśkiewicz
17 marca
RUMIA
Oznakowania domów
Od poniedziałku, 16 marca do
31 mają rewirowi Straży Miejskiej
będą kontrolować oznakowanie
budynków w Rumi. Na każdym
domu w widocznym miejscu powinna znajdować się tabliczka
z nazwą ulicy i numer porządkowy. Jeśli budynek jest odgrodzony
od ulicy inną nieruchomością, odpowiednia tabliczka powinna być
też umieszczona na ogrodzeniu.
Opr. A. Rembowska
ci. Jest ono raczej grą słów, jakich
wiele znaleźć można we współczesnej literaturze. Tego rodzaju
wyrazy spotkać możemy chociażby w „bestiariuszu” polskiej edycji gier RPG, w poezji Bolesława
Leśmiana, czy też poety nowszej
generacji – autora wielu tekstów
wykorzystywanych w twórczości
„Żywiołaka” – zgorzeleckiego artysty Grzegorza Żaka
13 marca, (piątek),
godz. 20. 00
Klub Ucho
Gdynia, ul. św. Piotra 2
Organizujesz
imprezę kulturalną?
Daj nam znać!
Napisz na adres:
[email protected]
„Kompozycja w słońcu”, którą autor sam wyreżyserował w gdyńskim Teatrze im. Gombrowicza
zawiera wszystko, czym Villqist
podbił publiczność, gdy debiutował
dziewięć lat temu: klimat tajemnicy i niedopowiedzenia, intrygującą
historię, ukryte w podświadomości lęki. Bohaterowie sztuki uwikłani są w skomplikowane układy
rodzinne. Trudi i Eugen mieszkają
wraz z Panią Marią w starym, zapomnianym mieszkaniu na końcu
miasta. Jedynym łącznikiem ze
światem zewnętrznym jest dla
nich Pan Heizig...
18 marca (środa) – 20 marca
(piątek), godz. 19. 00
Teatr Miejski, Gdynia, ul. Bema 26
W ramach jubileuszu Opery Leśnej w czwartek 19 marca odbędzie
się koncert promujący nową płytę
„Caminho” Doroty Miśkiewicz. To
trzecia płyta solowa wokalistki, po
„Pod rzęsami” i nominowanej do
Fryderyków „Dorota goes to heaven”. Jej twórczość balansuje na
granicy między jazzem i wyrafinowanym popem.
19 marca (czwartek), godz. 19. 00
Sala koncertowa PFK na terenie
Opery Leśnej w Sopocie
Opr. U. Abucewicz

Podobne dokumenty