let`s do business - Port Lotniczy Poznań

Komentarze

Transkrypt

let`s do business - Port Lotniczy Poznań
2
9 Nº
2012
KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
POZNAŃ AIRPORT MAGAZINE
Let's do business
KTO WYGRA NA EURO 2012?
WHO WILL WIN THE EURO 2012?
Let's travel
CHORWACKI ZADAR
CROATIAN ZADAR
Let's play!
GOTOWI NA UEFA EURO 2012™
READY FOR UEFA EURO 2012™
TERAZ
JESZCZE
WWWYGODNIEJ
Zrób zakupy
przez internet na:
www.e-piotripawel.pl
ponad kilkanaście tys. produktów,
ceny jak w tradycyjnym
supermarkecie Piotr i Paweł.
przyjemność e-zakupów
spis treści
contents
Biznes
Let's do business
4
Kto wygra na Euro?
Who will win the Euro?
Zwróć uwagę
Let's look around
8
Emocje nie gasną. Atrakcyjny Poznań latem.
Emotions linger on. Summer attractions in Poznań.
Podróż
Let's travel
12
Czy leci z nami autopilot?
Is the autopilot on board?
21
Lotnisko gotowe na Euro 2012
The airport is ready for Euro 2012
14
Gotuj się na czartery!
Get your taste buds ready for charter flights!
18
OLT Express – Polska z okien samolotu.
OLT Express – Poland from an airplane window.
24
Rajski Zanzibar.
Heavenly Zanzibar.
28
Kraina trzystu możliwości wypoczynku.
Land of three hundred possibilities of rest.
Porty świata
Famous airports
32
Co dzieli Poznań i Zadar?
How far is Zadar from Poznań?
Linie lotnicze
Airlines
34
Sky Airlines – na wakacje z najlepszymi!
Sky Airlines – holidays with the best!
36 Plan lotniska
Plan of the airport
38 Loty z Poznania
Flights from Poznań
WYDAWCA – Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego | REALIZACJA PROJEKTU – IPSILON Agencja Reklamowa |
REDAKTOR NACZELNA – Hanna Surma | REDAKTOR PROWADZĄCA – Katarzyna Kaczmarek / IPSILON |
BRAND DESIGN & LAYOUT – HORSEFIELD Creative Marketing Communications |
OPRAWA GRAFICZNA/SKŁAD – Elżbieta Popiołek, Agnieszka Telega, Karolina Wasilenko / IPSILON |
REKLAMA/KONTAKT – Aleksandra Chilewicz, e-mail: [email protected] |
ISSN 2082-1530
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
40 Kalendarium
Events calendar
Szanowni
Państwo,
Nareszcie! Po długotrwałych i intensywnych przygotowaniach
rozpoczyna się turniej EURO 2012! Piłkarskie szaleństwo opanowało
miasta-gospodarzy mistrzostw, kibice dają upust swym emocjom na
stadionach, w strefach kibica czy przed ekranami telewizorów. Oczywiście piłka nożna najlepiej „smakuje” na żywo, z radością przyjmujemy więc wiernych fanów drużyn narodowych, zwłaszcza z Irlandii,
Włoch i Chorwacji. Reprezentacje tych państw na boisku spotykają
się właśnie w Poznaniu. Bardzo wielu kibiców dociera na piłkarskie
święto samolotem – skorzysta więc z naszych nowych płaszczyzn
lotniskowych oraz rozbudowanego terminalu pasażerskiego. Realizując te inwestycje, podwoiliśmy przepustowość lotniska. Dzięki
temu sprawnie i efektywnie obsługujemy zintensyfikowane strumienie pasażerskie. Równoległa do pasa startowego droga kołowania
oraz powiększona płyta postojowa samolotów to inwestycje kluczowe – nowa infrastruktura umożliwia aż 30 operacji lotniczych w ciągu godziny! Natomiast zakończenie pierwszego etapu rozbudowy
terminalu pasażerskiego, czyli powstanie strefy przylotów, skutkuje
podwojeniem przepustowości w zakresie obsługi pasażerskiej, przy
jednoczesnym podniesieniu jakości usług. Szczytowa przepustowość
godzinna wynosi obecnie 1 900 pasażerów przylatujących oraz 1 100 osób odlatujących! Rozbudowa
skutkuje także powiększeniem powierzchni parkingowych i zmianą systemu komunikacji przy terminalu. Nasze lotnisko zmienia się diametralnie,
a to jeszcze nie koniec – jesienią przystąpimy do
dalszego etapu modernizacji terminalu.
Choć w tym roku początek lata wiąże się
jednoznacznie z mistrzostwami w piłce nożnej,
emocje sportowe nie przysłaniają jednak potrzeby wrażeń wakacyjnych. U progu sezonu urlopowego warto rozważyć przelot w ciekawe miejsce,
by odpocząć i pozwiedzać. Jednym słowem – na
wakacje samolotem z Poznania!
Dear Readers,
Finally! After long and exhaustive preparations, the EURO 2012
championships are about to begin! Football fever has spread across
the host cities and football fans are expressing their emotions at the
stadiums, in fan zones or in front of their TV sets. Of course football is best enjoyed live, therefore we welcome all faithful football
team fans, especially from Ireland, Italy and Croatia. Teams from
these countries will play in the Municipal Stadium in Poznań. Many
of the fans are arriving by plane, therefore will benefit from our new
airside infrastructure and the newly expanded passenger terminal.
By completing these investments, we have doubled the capacity of
our airport. Thanks to it, we can efficiently and effectively deal with
increased passenger traffic. A new taxiway parallel to the runway as
well as the increased airside area are key investments: the new infrastructure allows up to 30 air traffic operations per hour! Delivering the
first stage of passenger terminal expansion, i.e. creation of the new
arrivals area, resulted in doubling the passenger
capacity, at the same time increasing the quality
of service. We have reached passenger handling
capacity of 1900 arriving and 1100 departing passengers per hour! The expansion has also resulted
in increasing the parking space area and changing
the communications system of the terminal. Our
airport is dramatically changing, and this is not
the end yet: in autumn, we are beginning the next
step of the modernization of our terminal.
Although this year the beginning of summer is
singularly associated with the football championships, sport emotions do not outweigh the need
for holidays. As we begin the summer season, it
is worth considering a trip to an interesting location to rest and visit. To summarize – holidays by
plane from Poznań!
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego
RAJSKI
ZANZIBAR
HEAVENLY
ZANZIBAR
Mariusz Wiatrowski
President of the Management Board
Poznań Airport
KTO WYGRA
NA EURO 2012?
WHO WILL WIN
THE EURO 2012?
CO DZIELI POZNAŃ
I ZADAR?
HOW FAR IS ZADAR
FROM POZNAń?
Kto wygra
na Euro 2012?
fot. Helena Kubajczyk
BIZNES LET’S DO BUSINESS
Katarzyna Kaczmarek
Czy to, że
Mistrzostwa w tym
roku odbywają
się w naszym
kraju, jest dobrym
biznesem?
So are the football
championships held
in our country good
business?
4
Let’s fly
O
Who will win the Euro 2012?
dobrym biznesie można mówić wówczas, gdy
oprócz prosto rozumianych zysków buduje się
trwałe relacje między partnerami, i co konieczne
– obie strony są zadowolone z podjętych decyzji, działań,
oraz stosunku poświęconych środków – do uzyskanych
efektów. Osiągnięcie naprawdę dobrego biznesu nie jest
więc łatwe. O ile prościej przecież działałoby się, chcąc
zadowolić tylko jedną ze stron. Dobry biznes jednak rodzi pozytywne emocje i procentuje w przyszłości.
Czy to, że mistrzostwa w tym roku odbywają się między innymi w naszym kraju, jest dobrym biznesem?
Tak naprawdę ocenić będziemy mogli to najwcześniej
za kilka miesięcy. Trudno bowiem w takiej analizie brać
pod uwagę tylko ilość pozyskanych/wydanych środków
pieniężnych i szacować stosunek korzyści do wkładów
poszczególnych miast. Aby to, co dzieje się w czerwcu
w Polce nazwać dobrym biznesem, „efekt Euro” musi
działać jeszcze długo po tym, gdy najlepszym wręczony
zostanie puchar.
Dlatego tak ważne było, aby Polska i Ukraina zobaczyły w organizacji Mstrzostw Europy szansę na zrealizowanie dobrze opracowanej strategii, budującej nasz
wizerunek długofalowo. I procentującej przede wszystkim. W skali całego kraju efekt już jest. Praktycznie
każdy mieszkaniec Europy w ostatnim czasie słyszał
W
hat is good business? You can say that when
besides profits, we can build lasting relations
between the partners, and what's necessary,
both sides are happy with their decisions, actions and
the ratio between the invested resources and their gains.
Which means doing good business is really not that
easy. How much easier it would be to satisfy just one
of the parties. A good business however breeds positive
energy and brings future returns on investment.
So are the football championships held in our country
good business? To be honest, the earliest we are be able
to asses this will be in a few months. It would be unfair
to do a simple gain analysis and to compare the financial
gains to the money invested by each host city. To call
the June events in Poland good business, the “Euro effect” has to be visible long after the best team wins the
championship cup.
That's why it is so important that Poland and Ukraine
see organizing the football championships as an opportunity to build their image in the long-term perspective.
And of course, an opportunity that can bring profits. One
the country-wide scale, we can see the effects already.
Almost every European has heard the word Poland repeated many times recently, built or refreshed the image of our country, and perhaps even got the idea to
Nowy dworzec kolejowy w Poznaniu, fot. Helena Kubajczyk
New train station in Poznań.
Poznań – Host City of
Euro 2012, has received
a lot of attention thanks
to the organization of
the European Championships. Even during the
preparation phase the city
was visited by dozens of
journalists from Spain,
Ireland, Portugal, Croatia,
Netherlands, Italy, Belgium, Ukraine, Japan and
United Arab Emirates.
visit for the holidays. Involvement of each and every city
was necessary though. Everything depended on choosing the right strategy. If tourists who visit Poland with
the purpose of seeing football are happy with their decisions, because the city they visit is able to fulfill their
expectations, we will be able to talk about doing good
business which will profit in the future.
Today we can take a closer look at the strategies
themselves. Let's use the hometown of Poznań Airport
as an example.
Poznań began working
on its strategy during the
candidacy stage. When the
final selection was made
and it officially became
of the host cities of Euro
2012, a goal setting period
began. The fact that the
deadline was determined
by
the
championships
themselves meant the
work had to begin soon.
This deadline defined the time frame, within which all of
the investments had to be delivered.
In total, Poznań had five years to prepare for this event
and to implement its strategy. By following the recipe
for doing good business, an assumption was made that
the Euro 2012 Championships in Poznań are the means,
not just an end to promote the city.
What was implemented in order to accomplish these
goals? And what was the strategy based on?
The first assumption was that Poznań has a lot to
offer for the weekend tourist. The second, that visiting
European tourists should see the variety of attractions
that the city has to offer, from niche cultural events, to
large festivals known across Europe. The goal was to
create an image of a city ideal for studying and career
development, a place for international conferences and
the most important sports events around the world. An
additional task: the end of the championships did not
mean the end of “life” for the city. Economic growth due
to such large event should continue for at least two consecutive years.
The office in charge of coordinating the Euro 2012 divided the steps which had to be taken in order to realize
this strategy into two categories: general actions and
those, which were aimed at foreign tourists.
New media and channels of communications were
heavily used to implement this strategy. A Facebook
profile for Poznań was created in Polish, English, Spanish, Italian, Croatian and German. Poznań's homepage
was translated into German and English, as well as
Portuguese, Spanish, Italian and Croatian (for obvious reasons for football fans in Poznań, the last language was especially popular during that time). Blogs
by native speakers from Croatia, Italy, Ireland, England
and Spain trying to find themselves in Poznań were
commissioned by the city.
Poznań swoją strategię zaczął
opracowywać jeszcze w fazie
kandydackiej.
Poznań began working on its
strategy during the candidacy
stage.
5
BIZNES LET’S DO BUSINESS
Poznań – Miasto
Gospodarz Euro 2012,
zyskał dzięki organizacji
Mistrzostw Europy niewątpliwie jedno: rozgłos. Już
w trakcie samych przygotowań miasto odwiedziło
kilkudziesięciu dziennikarzy, m.in. z Hiszpanii,
Irlandii, Portugalii, Chorwacji, Holandii, Włoch,
Belgii, Ukrainy, Japonii
i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich
wielokrotnie słowo Polska, odświeżał lub budował sobie obraz naszego kraju, może wpadł na nowy pomysł
spędzenia urlopu. Silnie zaangażować musiały się jednak również pojedyncze miasta. To od ich dobrej strategii wszystko zależało. Jeśli ludzie odwiedzający Polskę,
zwabieni meczami, będą zadowoleni z podjętej decyzji,
bo ich zaangażowanie miasto potrafiło wynagrodzić –
będziemy mówić o naprawdę dobrym biznesie. Procentującym w przyszłości.
Dziś jednak bliżej możemy przyjrzeć się samym strategiom. Choćby na przykładzie
miasta-ojczyzny
Portu Ławica.
Poznań swoją strategię
zaczął opracowywać jeszcze w fazie kandydackiej.
Gdy okazało się ostatecznie, że będzie Gospodarzem Euro 2012 – ruszyło
wyznaczanie priorytetów
działań. Chociaż wiadomo
było, że wiele realizacji
musi zostać wkrótce rozpoczętych, termin mistrzostw
determinował ich zakończenie. Stał się dla miasta miejscem na osi czasu, przed którym wiele punków na liście
do realizacji koniecznie musi udać się zamknąć.
Poznań więc tak naprawdę przez pięć lat przygotowywał się do tego wydarzenia i wdrażał swoją strategię. Zgodnie z przepisem na dobry biznes, założono, że
Mistrzostwa Euro 2012 w Poznaniu mają być środkiem,
a nie celem samej promocji.
Jakie działania praktyczne w związku z tym podjęto?
I na jakiej koncepcji oparta została strategia?
Poznań jako miasto ze świetną ofertą dla turystyki
weekendowej – to pierwsze założenie. Drugie: przyjeżdżający Europejczycy mieli zobaczyć różnorodność
propozycji, jakie miasto ma do zaoferowania – od wydarzeń z niszowych dziedzin kultury, po duże festiwale o wyrobionej w Europie marce. Postawiono też na
wizerunek miasta idealnego do studiowania i rozwoju
zawodowego, miejsca międzynarodowych konferencji
i najważniejszych imprez sportowych na świecie. Założenie dodatkowe: koniec Euro nie oznacza końca „życia”
miasta, rozwój związany z echem tak ogromnej imprezy
ma być wykorzystywany jeszcze przynajmniej przez dwa
kolejne lata.
BIZNES LET’S DO BUSINESS
Działania, jakie podjęto, aby tę strategię zrealizować,
poznańskie Biuro ds. koordynacji Euro 2012 dzieliło na
działania ogólne, i te, które skierowane były do turystów obcokrajowców.
W strategii wysokie miejsce miało więc wykorzystanie
nowych mediów i kanałów komunikacji. Profil miasta na
Facebooku powstał w języku polskim oraz angielskim,
hiszpańskim, włoskim, chorwackim i niemieckim. Internetową stronę Poznania – poprowadzono po niemiecku
i angielsku, a także portugalsku, hiszpańsku, włosku
i chorwacku (ze zrozumiałych dla poznaniaków - kibiców
względów ten język miał w tym okresie wyjątkowe powodzenie). Swoje blogi związane z odnalezieniem się
w Poznaniu na zamówienie prowadzili także native speakerzy z Chorwacji, Włoch, Irlandii, Anglii i Hiszpanii.
Działania w internecie przygotować miały potencjalnych turystów do pobytu w Poznaniu – na razie wirtualnie. Niektórych miały pewnie przekonać, innych:
zachęcić. Aby odnaleźli się jednak już na miejscu, przewidziano pracę 1295 wolontariuszy, służących w mieście
swoją pomocą wszystkim, którzy jej potrzebują – nie
tylko po polsku. Powstały też mobilne informacje turystyczne – młodzi ludzie, jeżdżący na specjalnie oznakowanych rowerach. Dla wielbicieli zwiedzania, którzy
chcieli na chwilę porzucić stadion – powstały nagrania
Poznań Audioguides – pliki, które ściąga się na telefon
lub odtwarzacz mp3, aby zwiedzać na własną rękę Poznań na kilku wybranych trasach.
W kwestii bezpieczeństwa oparto się na międzynarodowej współpracy policji
– w Poznaniu przez okres
mistrzostw
pracować
mieli policjanci z krajów,
które grają tu swoje mecze.
Oczywiście w tę strategię wpisane musiały
być od początku również
stałe inwestycje, które
służyć będą poznaniakom na co dzień jako
miła spuścizna po Euro
2012. Zakupiono więc
45 Tramwajów Solaria
Tramino oraz ponad sto
autobusów miejskich. Powstał nowy terminal poznańskiego lotniska i dworzec
kolejowy, kompleks basenów Termy Maltańskie oraz
system rowerów miejskich City Bike, umożliwiających
ekologiczne i zgodne z trendami przemieszczanie się po
mieście.
W okresie poprzedzającym rozpoczęcie Mistrzostw
Euro 2012 Poznań gościł 35 dziennikarzy z różnych stron
świata, którzy przybliżali widzom i czytelnikom ze swoich krajów miasto i jego atrakcje. To również niewątpliwie było aktem promocji i uznać można za część strategii. Dziennikarze ci zapewne za jakiś czas pokuszą się
o podsumowanie mistrzostw i samego miasta.
Gdy ten numer magazynu szedł do druku, nie odbył
się jeszcze pierwszy mecz, ale wiadomo już było, że
o Polsce i o Poznaniu się mówi. Twórcy strategii zakładają, że w jej efekcie za kilka miesięcy będzie się też
mówiło o dobrym biznesie.
Działania
w internecie
przygotować
miały
potencjalnych
turystów
do pobytu
w Poznaniu.
Internet
activities were
supposed
to prepare
potential
tourists for their
stay in Poznań,
for now
virtually.
Internet activities were supposed to prepare potential
tourists for their stay in Poznań, for now virtually. They
aimed to encourage some and attract others to come
and visit. In order so that the visitors could find their way
around Poznań in real life, 1295 positions were created
for volunteers who were to assist any tourist needing
help, and not only in the Polish language. Mobile tourist
information points were set up: young people riding specially marked bicycles. For the sight-seeing enthusiasts
who would like to leave the stadium even for a moment,
Poznań Audioguides were created, files which can be
downloaded onto a mobile phone or an MP3 player, so
that the visitors could discover some of Poznań's popular
tourist routes on their own.
In terms of security, international cooperation between the police forces was key: during the championships, policemen from countries which have teams playing at the stadium are going to be working here.
From the beginning, the strategy included capital investments which will serve Poznań's residents everyday,
long after the championships. Forty five trams Solaria
Tramino were purchased as well as more than one hundred city buses. Poznań Airport received a new terminal,
a new train station was built as well as a swimming pool
complex Termy Maltańskie. City Bike, a bicycle rental
network, was also created which allows for an environmentally friendly and fashionable way to move around
the city.
Before the opening of the Euro 2012 championships,
Poznań hosted 35 journalists from around the world,
who brought the city and its attractions closer to their
viewers and readers. This was also a part of the promotional strategy of the city. These journalists will probably
write about the championships and the city itself again
in some time.
When the current issue of this magazine went to the
printers, no games had been played yet, but Poland and
Poznań were already on the lips of many people. Those
responsible for the strategy believe that as a result of
this, in a few months people will also talk about doing
good business.
City Bike rentals for the city residents and tourists.
6
Let’s fly
Rowery miejskie City Bike dla mieszkańców miasta i turystów
fot. Helena Kubajczyk
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dorota
Zawadzka
liderem biznesu…?
SZKOLENIA I WYKŁADY
Z UDZIAŁEM DOROTY ZAWADZKIEJ
Pracownicy to często również rodzice, którzy mają do
pogodzenia obowiązki wobec pracodawcy z równie ważnymi zobowiązaniami wobec najbliższych. Według Doroty Zawadzkiej nieumiejętność zorganizowania czasu
spędzanego w rodzinnym gronie prowadzi do systematycznego pogarszania się relacji domowych. Stopniowo
tracimy kontakt z dziećmi i partnerem życiowym. Taka
sytuacja wbrew pozorom ma również ogromne znaczenie dla jakości naszej pracy zawodowej. Nowoczesny
pracodawca to między innymi taki, który dba nie tylko
o zapewnienie właściwych narzędzi i motywację pracowników podczas wykonywania przez nich swoich obowiązków zawodowych. Równie ważne jest, aby ułatwić
pracownikom zdobycie kompetencji pozwalających na
poprawę jakości ich życia w ogóle. Człowiek, który ma
problemy rodzinne nie jest w stanie w 100% zaangażować się w pracę.
Celem prowadzonych przez Dorotę Zawadzką wykładów i szkoleń jest przekazanie wiedzy na tematy związane z prawidłowymi relacjami z otoczeniem, komunikacją, efektywnym spędzaniem czasu, znalezieniem
równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
Jednym z najciekawszych tematów spotkań Doroty Zawadzkiej z pracownikami firm jest „ Work-Life-Balanceczyli jak żyć długo i szczęśliwie”. Dorota Zawadzka radzi
jak skutecznie zarządzać czasem w życiu domowym i życiu zawodowym, jak budować trwałe relacje z współpracownikami i domownikami. Czy praca od 9:00 do 17:00 to
najlepsze rozwiązanie? Jak uniknąć wyrzutów sumienia i
stresu? Jak zacząć żyć w równowadze? Aby dowiedzieć
się więcej możecie zaprosić Dorotę Zawadzką do swojej
organizacji. Spotkania z Dorotą Zawadzką gwarantują
niezapomniane przeżycia.
Kontakt w sprawie wystąpień Doroty Zawadzkiej:
Business Leaders, Kornelia Michałowska-Szykut,
tel.kom. (+48) 604 951 393,
e-mail: [email protected]
„Business Leaders. Liderzy dla biznesu” na stałe
współpracuje z Dorotą Zawadzką w profesjonalny sposób organizując jej wykłady, warsztaty oraz szkolenia
dla firm i organizacji. Dorota Zawadzka jest niezwykle
charyzmatyczną osobą, w swoich wystąpieniach łączy
doświadczenie pedagoga, psychologa, w barwny sposób przybliżając tematykę związaną z motywacją, byciu
skutecznym w działaniu, efektywnością pracy. Więcej
o możliwości współpracy: www.businessleaders.pl
DOROTA ZAWADZKA
Psycholog rozwojowy.
W latach 1992 -2005
wykładowca w katedrze
psychologii rozwoju a następnie psychologii wychowawczej na Wydziale
Psychologii UW. Autorka
lub współautorka wielu
programów telewizyjnych.
Zyskała popularność jako
prowadząca w latach
2006–2008 program
„Superniania” na antenie
telewizji TVN. Bierze
aktywny udział w akcjach
szkoleniowych na zlecenie
samorządów lokalnych
różnych szczebli. Prowadzi
szkolenia motywacyjne,
wykłady oraz warsztaty
dla pracowników firm
w całej Polsce.
Emocje
nie gasną.
Atrakcyjny Poznań latem
Emotions linger on.
Summer attractions in Poznań
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Katarzyna Kaczmarek
8
Let’s fly
P
ierwsza
połowa
czerwca w Poznaniu. Gorący okres,
jak wiadomo, nie tylko
dzięki mocno świecącym
o tej porze roku promieniom słońca. To, co dzieje
się w tym czasie w mieście, nie wymaga nagłośnienia, bo jest punktem
kulminacyjnym ostatniego roku, a dla największych kibiców – i kilku
lat. Mecze, które rozgrywają się w Poznaniu,
mają moc przyciągania
jak największy magnes,
w związku z tym trudno
jest z takimi wydarzeniami konkurować. W tym
krótkim
czerwcowym
okresie w Poznaniu liczą
się więc najbardziej dwa
miejsca: stadion oraz
Strefa Kibica.
GRA
I nie ważne, jak bardzo
ktoś chciałby uciec od
tematu piłki – wydarzenie na taką skalę musi
w mieście dominować.
Najlepiej więc przyłączyć
się do ogólnego zainteresowania. Oprócz sportu,
Euro 2012 to też szereg
imprez towarzyszących.
Strefa Kibica to między
innymi całe mnóstwo
muzyki.
W programie artystycznym przewidziano
aż 40 koncertów, pogrupowanych na kilka tematycznych sekcji. Nie są
to co prawda największe
gwiazdy
światowych
scen, bo nie chodziło o to,
aby przyćmić wydarzenie
sportowe. Grają znani
i lubiani, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
W dniu otwarcia EURO
2012 na poznańskiej scenie króluje m.in. Mezo,
52 Dębiec, Elektryczne
Gitary i Strachy na Lachy.
Granie raczej po polsku,
pasujące do meczowych
nastrojów polskich kibiców. Dla wszystkich
zagranicznych turystów
- okazja do poznania polskiej muzyki. W pozostałe dni jest nie mniej ciekawie.
Przez cały okres funkcjonowania Strefy Kibica
po prostu warto śledzić
kalendarz imprez. Oprócz
koncertów – są jeszcze
atrakcje dla najmłodszych
i letnie kino. A kiedy akurat nie słychać muzyki,
grany jest mecz. W Strefie Kibica można obejrzeć go na kilku wielkich
ekranach, największy robi
naprawdę potężne wrażenie: ma 100 metrów kwadratowych.
ALTERNATYWA
A jeśli ktoś jednak
chciałby znaleźć dla tych
wydarzeń alternatywę?
W Teatrze Nowym w piątkowe i sobotnie czerwcowe popołudnia odnajdziemy „Zaułek bez futbolu:
Robinson 2012”. Ta przewrotna nazwa oznacza,
że prawdziwy fan antyfutbolu, Mariusz Puchalski,
Strachy na Lachy, fot. Sławomir Nakoneczny
T
he first half of June
is a hot period in
Poznań, and not
only due to hot sunshine
that is usual at this time.
The main event during
this time needs no introduction because it is the
highlight of the year, and
for the most enthusiastic
football fans: for years to
come. The matches that
will be played in Poznań
are like a magnet, therefore it is difficult to compete with them. During
this short period in June
only two spots really matter in Poznań: the stadium
and the Fan Zone.
THE GAME
No matter how hard
you may want to get
away from football, such
event will come to dominate the city. The best
advice is to join in the festivities. Besides the sport
itself, Euro 2012 is also
a series of related events.
The Fan Zone will also
become a music zone.
There are 40 concerts
planned in the artistic
program, divided into
several different music
themes. There won't be
any top stars from around
the world, because the
intent of the organizers
is not to overshadow the
sporting events. Appearing on stage are liked and
appreciated
musicians
from Poland and from
around the world.
During the opening day
of EURO 2012 the Poznań
scene will be dominated
by, among others: Mezo,
52 Dębiec, Elektryczne
Gitary and Strachy na
Lachy. Polish music fits
the mood of Polish football fans. For all our visitors from abroad, it is an
occasion to listen to some
Polish music. The other
days are no less interesting.
It is worth checking
out the schedule for the
whole time the Fan Zone
will be around. Besides
concerts, there are events
for children and summer
cinema events. And when
the music is not heard,
a match is played. You
can watch each game in
the Fan Zone on several
big screens; the biggest
one, a truly impressive
100 square meter screen.
ALTERNATIVE
But what if you want
to find an alternative to
these events? In Teatr
Nowy on Friday and Saturday afternoons we will
find “A corner without
football: Robinson 2012”.
This play on words describes a play in which
a real anti-football fan
Mariusz Puchalski talks
about everything else,
while avoiding the topic
of football.
At some point however,
Euro 2012 will come to an
end. This does not mean
that the city falls silent.
Poznań remains a draw
the whole summer.
HAVING FUN
From the 3rd to the 7th
of July, after the sports
emotions die down, we
will get something for
the soul: Malta Festival
Poznań. Besides world
premieres, performances by the world's most
famous actors, hundreds
STREFA KIBICA
Najważniejsze koncerty
w poznańskiej Strefie
Kibica:
08.06.- Mezo
- Strachy na Lachy
- Raz Dwa Trzy
- Elektryczne Gitary
- Eldo
10.06. - Wilki
26.06. - Die Antwoord
- The Ploy
29.06. - Alphaville
01.07. - De Mono
ALTERNATYWA
Teatr Nowy: „Zaułek bez
futbolu: Robinson 2012.”
Termin: czerwcowe piątki
i soboty (8 i 9, 15 i 16, 22
i 23, 29 i 30).
Miejsce: zaułek Krystyny
Feldman lub w razie niepogody Trzecia Scena Teatru
Nowego.
Bilety: 25 zł
Kto: stand-up fana
antyfutbolu - Mariusza
Puchalskiego.
ALTERNATIVE
Teatr Nowy: "A corner
without football: Robinson
2012"
Dates: Fridays and Saturdays in June (8th & 9th,
15th & 16th, 22nd & 23rd,
29th & 30th).
Venue: weather permitting
Zaułek Krystyny Feldman,
otherwise the third stage of
Teatr Nowy
Tickets: 25 PLN
Performers: stand-up by
Mariusz Puchalski – the
anti-football fan
FAN ZONE
The most important concerts in the Fan Zone:
08.06.- Mezo
- Strachy na Lachy
- Raz Dwa Trzy
- Elektryczne Gitary
- Eldo
10.06. - Wilki
26.06. - Die Antwoord
- The Ploy
29.06. - Alphaville
01.07. - De Mono
9
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Najbardziej spektakularne wydarzenia
w mieście oczywiście toczą się
w czerwcu, jednak i później Poznań
nie ma zamiaru spocząć na laurach.
Lato obfituje tego roku w atrakcje
i emocje. Będzie co wspominać!
Obviously the most spectacular
event takes place in June, but
afterward Poznań intends to stay
an exciting city to visit. This
summer will be full of attractions
and emotions. It will be a summer
to remember!
Transatlantyk, fot. materiały prasowe festiwalu / Transatlantyk press release.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
mówi o wszystkim, unikając raczej tematu piłki
nożnej.
Jednak
mistrzostwa
w pewnym momencie się
kończą. Nie oznacza to,
że miasto usypia. Poznań
jest atrakcyjny przez całe
lato.
ZABAWA
Od 3 do 7 lipca, po
sportowych
emocjach,
dostajemy coś dla duszy:
Malta Festival Poznań.
Oprócz światowych premier, występów największych teatralnych gwiazd,
mnóstwa godzin gry na
scenie i ulicach, festiwal
to także idea. Co roku
organizatorzy przypisują
mu inny idiom. Tego lata
brzmi on: Akcje Azjatyckie. „Jeśli w ostatnim
stuleciu teatr i sztuka
azjatycka przybywała do
Europy głównie jako egzotyka – kung fu, taniec
bhuto, khatakali czy koncert sufi – to dziś artystów
w Europie i Azji zajmują
przede wszystkim wzajemne relacje” – podsumowuje kurator idiomu,
Stefan Kaegi. Relacje nie
tylko z kręgu sztuki, ale
również stosunków politycznych i gospodarczych
10
Let’s fly
obu kultur. Aspekty poważane, a czasem wręcz
dramatyczne. One też
leżą u podstaw powstania niektórych wydarzeń
tegorocznego festiwalu.
Festiwalu, który oprócz
zaspokojenia głodu sztuki ma sprawić, abyśmy
zauważyli wreszcie, jak
wiele ubrań, które nosimy, ma na metce napis
„made in China”.
Nie zabraknie oczywiście również czystej
rozrywki. Zespół Faith
No More zagra w ramach
tego festiwalu 4 lipca,
nad samym jeziorem.
Tego nie można opisywać
– to trzeba zobaczyć!
Sierpień – w tym miesiącu też warto być w Poznaniu. Już początek miesiąca to dwa interesujące
festiwale. Pierwszy – dla
wszystkich, którzy kochają jeść. Od 9 do 12 sierpnia w Poznaniu odbywa
się Festiwal Dobrego
Smaku. Poczujemy raj na
podniebieniu, ale będzie
też okazja do podglądania
najlepszych szefów kuchni z regionu przy pracy.
Wieczorem zaś będą koncerty – od jazzu po klasykę, zawsze w najlepszym
gatunku.
Drugi festiwal jest dla
wszystkich tych, którzy
kochają muzykę. Ethno
Port Festiwal odbywa się
w starym korycie Warty i jest kwintesencją
grania z całego świata.
„Przemieszanie stylistyki i dźwięków, brzmienie
oryginalnych, często zapomnianych instrumentów, wymiana tradycji
muzycznej geograficznie
of hours on stage and
on the streets, the festival also shares an idea.
Every year the organizers
pick a different motto to
describe it. This summer
it is: Asian Investments.
“While in the last century
Asian theater and arts
came to Europe as something exotic: kung fu,
bhuto dance, khatakali
or sufi concerts, today
artists from Europe and
Asia are predominately
interested in establishing
deeper relations”, says
the author of the motto,
Stefan Kaegi. Relations
not just in the arts area,
but also political and economic relations between
the continents. Serious
and sometimes dramatic
issues. They lie at the
foundation of some this
year's festival events.
Festival, which besides
satisfying our hunger for
the arts, is also to make
us notice how many of
our clothing labels say
“made in China”.
There will be no shortage of pure fun either. On
July 4th, during the festival, Faith No More will
hold a concert by the lake.
This cannot be described,
this has to be seen!
August
is
another
month worth spending in
Poznań. In the beginning
Transatlantyk to wybitne światowe
kino, muzyka, legendarni oraz
zupełnie młodzi twórcy.
Transatlantyk is world class
cinema, music, legendary and new
composers.
odległych od siebie narodów” – tak festiwal
opisują organizatorzy. Do
zobaczenia i usłyszenia
od 9 do 11 sierpnia.
Na kolejne wydarzenie
nie będzie jednak trzeba długo czekać. Już po
czterech dniach rozpoczyna się Transatlantyk.
Twórcą i dyrektorem tego
festiwalu jest Jan A.P.
Kaczmarek – i to już jest
wystarczający argument,
aby na festiwalu się po
of the month, we already
have two interesting festivals. The first one is for
everyone who loves to
eat. From the 9th until
the 12th of August, there
a Poland’s Good Taste
Festival. We will delight
our palates, but we will
also have a chance to
glance at the best chefs
from the region at work.
In the evenings, concerts
will be held, from jazz to
classical music, always
the best.
The second festival is
for all the music enthusiasts. Ethno Port Festival
takes place in Warta's
old riverbed and is a collection of music from all
around the world. “A mixture of style and sounds,
old, often forgotten instruments, an exchange
of musical traditions from
far-off countries” this is
how the organizers describe the festival. See
you there from the 9th
until the 12th of August.
The next event comes
shortly afterward. Four
days later, the Transatlantyk – Poznań International Film and Music Festival begins. Its
founder and director is
Jan A. P. Kaczmarek, and
he is reason enough to
show up and participate.
It is world class cinema
and music, legendary and
new composers, hundreds
of shows and interesting
meetings. As the organizers state, Transatlantyk
will be "Open, Brave and
Glocal"*. We recommend
it from the 15th to the
22nd of August.
GETTING REST
And what if we just
want to rest in the city,
get a feel for it or meet
its people? We can spend
every afternoon this summer in a different part of
Poznań. On Monday we
recommend renting a sailboat at the Kierski lake,
or participate in a kayaking trip down the river
Warta. Tuesday can be
spent in one of the small,
charming cinemas with
a soul. There are several
of those in Poznań. Muza
is over a hundred years
old! The whole Wednesday can be spent around
Malta, in the swimming
pools, looking at giraffes
in the nearby zoo, riding
a train or sledding (yes,
even during summer!). In
the evening we can enjoy
open air cinema.
Thursday is the unofficial party day in Poznań.
Most of the clubs and
ODPOCZYNEK
A jeśli chcemy w mieście po prostu odpocząć,
poczuć jego klimat, spotkać się z ludźmi? Każde
popołudnie tego lata możemy spędzić w Poznaniu
w innym miejscu. W poniedziałek polecamy wynająć żaglówkę nad jeziorem Kierskim, lub wziąć
udział w spływie kajakowym Wartą. We wtorek spędźmy popołudnie
w jednym z uroczych, małych kin z duszą. Jest ich
w Poznaniu kilka, Muza
– ma ponad sto lat! Całą
środę można nie ruszać
się z okolic Malty – pływa-
jąc w basenach, śledząc
żyrafy w pobliskim zoo,
jeżdżąc kolejką i sankami (tak, również latem!).
Wieczorem odetchniemy
na seansie filmowym pod
gołym niebem.
Czwartek to nieoficjalny dzień, kiedy wszyscy
w Poznaniu się bawią.
Większość klubów i pubów odnajdziemy oczywiście na Starym Rynku.
Podobno to fenomen
miasta, iż całe nocne
życie koncentruje się tu
w jednym miejscu.
W piątek należy nam
się wreszcie pyszna uczta.
Uroki regionalnej kuchni
poznamy wszędzie tam,
gdzie w menu uśmiechnie
się do nas słowo „gzik”.
A może by tak zjeść żurek
w chlebie, a może pieczoną kaczkę z pyzami?
Zawsze jednak w myśl
zasady, że je się również
oczami – warto wybrać
oryginalne miejsce, które przyciągnie nas wystrojem, ale i zapachem
z kuchni. Latem na Starym Rynku restauracje kuszą, wystawiając ogródki,
a w nich wiklinowe kosze,
donice z kwiatami, świece. Tam gdzie zobaczymy
uśmiechniętych klientów
– warto usiąść przy stoliku. Wrażenia smakowe
pamięta się długo…
Sobota może być idealnym dniem na wypad
za miasto. Do wyboru:
rowerowa wycieczka po
parku narodowym, zwiedzanie pałaców w okolicznych
miasteczkach,
zabawa w parku linowym.
Wytchnienie od zgiełku
miasta, w najbliższej okolicy.
W niedzielę wróćmy do
kultury. W końcu w Poznaniu możemy odwiedzić aż 20 różnych muzeów. Teatry niby mają
letnią przerwę, lecz i one
co jakiś czas przełamują
zasady, aby zaprosić na
coś ciekawego. Otwarta będzie i palmiarnia,
i ogród botaniczny, dostępne atrakcje Ostrowa
Tumskiego. No chyba, że
wybierzemy się znowu na
jeden z odbywających się
właśnie festiwali…
* „GLOKALNY - ...czyli lokalny w działaniu i tożsamości, a jednocześnie globalny
w rozumieniu konsekwencji
i kontekstu własnego działania” [wyjaśnienie organizatorów]
FESTIWAL DOBREGO
SMAKU
9-12 sierpnia
Mnóstwo pysznego jedzenia, pokazy kulinarne,
a wieczorami: jazz, muzyka etniczna i folkowa.
Coś dla siebie znajdą
również miłośnicy klasyki
i piosenki literackiej.
Dla chcących poszerzać
swoją wiedzę kulinarną
ciekawe warsztaty Laboratoria Smaków.
W tym roku w ramach
imprezy odbędzie się
wielkopolska edycja konkursu Nasze Kulinarne
Dziedzictwo, którego
celem jest odkrywanie
i dokumentowanie
regionalnych smaków.
Nie zabraknie spotkań
z autorami książek kulinarnych i osobowościami
świata kuchni.
POLAND'S GOOD
TASTE FESTIVAL
9-12 August
Lots of delicious foods,
cooking shows, and
during evenings: jazz,
ethnic music and folk.
Classical music and sung
poetry lovers will not
be disappointed either.
For those who want to
increase their culinary
knowledge a series of
interesting workshops is
offered: Laboratories of
Tastes. During the event,
Wielkopolska edition of
the Our Culinary Heritage competition will be
held, which purpose is to
discover and document
the regional flavors.
There will also be meetings with cook book
authors and celebrities
from the culinary world.
* "GLOCAL – i.e. local in
thinking and acting and at
the same time global in scope
and context" (organizers' description)
11
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
prostu zjawić. To wybitne
światowe kino i muzyka,
legendarni i zupełnie młodzi twórcy, setki pokazów
i ciekawych spotkań. Jak
określają organizatorzy,
Transatlantyk
będzie
„Otwarty, Odważny i Glokalny”*. Polecamy od 15
do 22 sierpnia.
pubs are of course located
in the Old Market Square.
Apparently it makes the
city special that the entire
nightlife is localized in
one place.
Finally on Friday we
deserve a delicious feast.
Wonders of the local cuisine can be discovered
everywhere we can see
the word “gzik” on the
menu. And how about
eating “żurek” soup in
a trencher, or maybe
a roast duck with yeast
dumplings? Remember
though that “the first bite
is with the eyes” and pick
an original place that
lures you in with its ambiance as well as the smells
from its kitchens. During summer, many restaurants set up outdoor
gardens in the Old Market Square, with wicker
baskets, flower pots and
candles. It is worth sitting
down for a meal wherever
we see smiling waiters.
The taste sensations will
linger...
Saturday can be an ideal day for a day trip out of
town. Your choice: a bike
trip around the national
park, visiting castles in
nearby towns, playing on
the ropes course. Taking
a breather from the hustle
and the bustle of the city,
in its vicinity.
Sunday we return back
to culture. After all we can
visit 20 different museums in Poznań. Theaters
supposedly have a summer break, but even they
are breaking this rule every now and then to put on
an interesting play. The
palm house and the botanical gardens are open,
as are the attractions in
Ostrów Tumski. Unless
we decide to visit one of
the festivals again...
Czy leci z nami autopilot?
Is the autopilot on board?
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Jakub Dzik
Odkąd człowiek
wymyślił sposób
na pokonywanie
szybko dużych
odległości, postawił
przed sobą też dużo
trudniejsze zadanie:
od tej pory takie
wynalazki musiały
ciągle ewaluować.
W pewnym
momencie
fascynacji każdym
odkryciem
przychodził zatem
taki czas i taki
człowiek, którego
wpływ na branżę
uznajemy za
rewolucyjny.
Since the moment
a way was
discovered to
quickly traverse
long distances,
man has accepted
a much harder
challenge: a need
for continuously
improving
inventions. During
the fascination
stage with every
invention there
comes a moment,
and a man, whose
influence is
revolutionary to the
entire industry.
12
Let’s fly
G
dy
nauczyliśmy
się latać, lotnictwo doczekało się
wielu takich osób. Jedną
z nich był Elmer Ambrose
Sperry, pionier-wynalazca
kompasu żyroskopowego,
który sto lat temu został
jednym z ojców autopilotów stosowanych w samolotach. Potrzeba było
tylko dwóch dekad, aby
wynalazek doceniła cała
branża. W połowie lat 30.
XX wieku wiele linii lotniczych korzystało z autopilotów Sperry’ego przy lotach na długie dystanse.
Dziś w systemy, popularnie nazywane autopilotem, wyposażona jest bez
wyjątku każda maszyna,
która wzbija się w powietrze.
Program
autopilota
porównuje zmienne wejściowe, które otrzyma
od pilota faktycznego
i układu nawigacyjnego
z wartościami rzeczywistymi. Na tej podstawie
potrafi dobrać parametry
zapewniające maszynie
stabilizację i odpowiednie
manewrowanie. Nie jest
on, jak się powszechnie
uważa, zastępcą pilota
w kabinie. Jest on w pew-
nym sensie dodatkowym
pilotem, takim członkiem
załogi na stałym etacie.
Niezwykle precyzyjnym.
Idealnie współdziałającym z pilotami w mundurach.
Warto jednak pamiętać,
że start i lądowanie samolotu piloci zazwyczaj wykonują ręcznie. Z „usług”
autopilota raczej korzysta
się, gdy samolot osiągnie
wysokość 3500 m. A co z
lądowaniem? Oczywiście
nowoczesne
maszyny
mają dziś systemy, dzięki
którym pilot może lądować nawet w najbardziej
ograniczonej widoczności, i to też jest pewnego
rodzaju autopilot. Tak jest
na wszystkich lotniskach
obsługujących
system
ILS (instrumentalny system zbliżania). Sygnały
z ziemi wysyłane są do
radionawigacji samolotu,
wskazując
prawidłowy
kąt i kierunek lotu. Dzięki
temu położenie samolotu
w stosunku do wyznaczonego pasa, również na
poznańskim lotnisku, zawsze jest optymalne.
A
ir travel has had
many such man
since we first took
to the air. One of them
was
Elmer
Ambrose
Sperry, a pioneer inventor
of gyroscopic compass,
which one hundred years
ago became one of the
progenitors of autopilots
currently used aboard all
planes. It took only two
decades for this invention
to become appreciated by
the whole airline industry. In the thirties many
airlines were already using Sperry's autopilots for
long-haul flights.
Today,
every
airplane that takes flight
is equipped in a system,
commonly known as the
autopilot.
Autopilot's
program
compares input variables
it receives from the human
pilot and navigational systems and compares them
against actual, independent values. Based on this
comparison, it then sets
parameters which ensure
stabilization of the plane
and its proper maneuvering. The system is not as
many people think, a pilot
substitute. Rather a secondary pilot, a kind of
a permanent crew member. An extremely precise
crew member, ideally cooperating with the pilots
in uniforms.
We should remember
that each take-off and
landing is usually handled
by the pilots themselves.
Autopilot is usually used
after the plane reaches
the altitude of 3500 meters. And what about the
landing? Of course modern airplanes are equipped
in systems, thanks to
which the pilot can land
in even the lowest visibility, and this function can
also be called autopilot.
This is what happens at
every airport around the
world equipped with ILS
(Instrument Landing System). Signals from the
ground station are sent
to the navigation systems
of the plane, showing the
correct angle and path of
flight. Thanks to this data,
the location of the airplane is always in perfect
alignment with the landing strip at every airport,
including Poznań Airport,
around the world.
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
13
Gotuj się
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
na czartery!
Przepis na wspaniałe
wakacje? Słońce,
woda, plaże, zabytki
– na pewno! Gdzie
szukać tych istotnych
składników wakacyjnej
receptury? Odpowiedź
jest prosta: w ofercie
czarterowej Ławicy!
27 kierunków
dostępnych z Poznania,
w tym 4 gorące
nowości, zaostrzą
apetyt na podróże!
What's the recipe for
a wonderful holiday?
Sea, sand, sun and
sightseeing for sure!
Where can you find
these ingredients for
a holiday recipe? The
answer is simple:
in the charter offer
of Poznań Airport!
27 routes available
from Poznań, including
4 hot new destinations
which will stir up your
appetite for travel!
14
Let’s fly
Get your taste buds ready
for charter flights!
Iwa Ulatowska
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Communication Specialist at Poznań Airport
S
łony smak morskiej
przygody poznasz
w chorwackim Zadarze, gorzko będziesz
żałować, gdy nie odwiedzisz słonecznej Malagi
lub pięknej Barcelony,
a słodkie chwile czekają
Cię w luksusowym egipskim kurorcie - Marsa El
Alam. Głodny wrażeń?
Przygotuj walizki i w drogę!
BAŁKAŃSKIE
PRZYSMAKI
Nazywany jest czasem
„małym chorwackim Rzymem” lub „miastem najpiękniejszych zachodów
słońca”, sławionych przez
samego Alfreda Hitchcocka! Zadar to prawdziwa
„perła Adriatyku”, szczyci
się bogatą historią, licznymi zabytkami z czasów
rzymskich oraz malowniczymi
krajobrazami.
Urozmaicone wybrzeże,
obfitujące w wyspy, zatoki
i cieśniny, przyciąga wielbicieli żeglarstwa, a krystalicznie czysta woda
zachęca do nurkowania.
Nie zawiodą się również
miłośnicy nocnego życia,
bowiem Zadar oferuje
duży wybór restauracji,
barów i kawiarni. Przeloty
od 12 maja!
HISZPAŃSKA PAELLA
Szukający
słońca,
wspaniałych
zabytków
i wyśmienitego jedzenia
powinni wybrać się na
wakacje do Hiszpanii.
W sezonie letnim, do kierunków
Fuerteventura,
Gran Canaria/Las Palmas,
Teneryfa i Palma de Mallorca, dołączyły dwie hiszpańskie nowości. Dzięki
połączeniu czarterowemu
do Barcelony, można nie
tylko poznać słynne miasto Antonio Gaudiego,
ale także wypocząć na
Costa Brava i Costa Dorada. Najpopularniejsze
S
altwater
adventure awaits you in
Croatian Zadar; you
will be very bitter if you
don't visit sunny Malaga
or beautiful Barcelona;
and you will find sweet
moments in a luxurious
Egyptian resort – Marsa
El Alam. Hungry for adventure? Get your suitcase ready and go!
BALKAN
FLAVORS
It is sometimes called
“little Croatian Rome” or
“city of the most beautiful
sunsets” made famous by
Alfred Hitchcock himself!
Zadar is the real “pearl of
Adriatic”, famous for its
rich history, Roman monuments and its gorgeous
landscapes. Its diverse
coastline, rich in islands,
bays and isthmuses draws
sailing devotees, while its
clear blue waters invite
scuba divers from around
the world. Night life enthusiasts will also not be
disappointed with Zadar
offering a large selection
of restaurants, bars and
cafes. Flights starting on
May 12th!
SPANISH PAELLA
Those
looking
for
sun, magnificent monuments and wonderful
food should choose Spain
for their holidays. Just
in time for summer two
new Spanish destinations
were added, in addition
to Fuerteventura, Grand
Canaria/Las
Palmas,
Tenerife and Palma de
Mallorca. Thanks to the
charter connection to Barcelona, you can not only
discover Antonio Gaudi's
famous city, but also
rest in Costa Brava and
Costa Dorada. Catalonia's most popular coast,
Costa Brava, stretches
for 200 kilometers. It is
Jedna z uliczek w Zadarze
Street in Zadar
Malaga, Hiszpania
Malaga, Spain
wybrzeże Katalonii – Costa Brava – rozciąga się
na około 200 kilometrów.
Odwiedzane jest chętnie
przez turystów szukających rozrywki i wypoczynku. Tętniące życiem
kurorty Lloret de Mar,
Santa Susana, Malgrat
de Mar czy Calella oferują
doskonale przygotowaną
infrastrukturę turystyczną. Innym wybrzeżem
w regionie Katalonii, słynącym z długich, piaszczystych plaż, jest Costa
Dorada. Główne ośrodki
turystyczne – La Pineda,
Salou, Cambrils – zapewniają odwiedzającym
świetnie
przygotowane
zaplecze sportowo-rekreacyjne. Miłośnicy rozrywek koniecznie powinni skorzystać z atrakcji
największego wesołego
miasteczka w Hiszpanii
– Port Aventura! Przeloty
do Barcelony od 2 czerwca! Pragnący zwiedzić
frequently visited by tourists looking for rest and
recreation. Vibrant resort
towns of Lloret de Mar,
Santa Susana, Malgrat de
Mar or Calella await you
with magnificent tourist amenities. Another
Catalan coast famous for
its long, sandy beaches is
Costa Dorada. Its main
destinations, La Pineda,
Salou and Cambrils, offer the visitor marvelous
sport and recreation facilities. Fun lovers must
check out the largest
amusement park in Spain
– Port Aventura! Flights
to Barcelona starting on
June 2nd! Those looking to visit the south of
Spain, should visit Malaga, located on the famous
Costa del Sol. Beside
Park Guell w Barcelonie
Park Guell, Barcelona
TAKE ADVANTAGE
OF THE REBATES!
We encourage charter passengers to take advantage
of the LOTNI rebate program prepared by Poznań
Airport and its program
partners. To receive an
attractive discount, you
need a printed a coupon
from www.lotni.pl
stamped and signed by
a travel agent. We invite
you to take a look at the
full details available on the
program's web page, along
with travel agencies' offers
for the charter destinations
available for summer 2012.
15
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
KORZYSTAJ
Z RABATÓW!
Zachęcamy do skorzystania z programu rabatowego LOTNI przygotowanego
przez Port Lotniczy oraz
partnerów programu dla
pasażerów lotów czarterowych. Do skorzystania
z atrakcyjnych zniżek
uprawnia wydrukowany
ze strony www.lotni.pl
kupon z pieczątką biura
podróży oraz z podpisem
jego przedstawiciela.
Zapraszamy
do zapoznania się z pełną
ofertą dostępną na stronie
programu, gdzie znajdują
się również propozycje
biur podróży dotyczące
kierunków czarterowych na
sezon letni 2012.
PEŁNA OFERTA CZARTEROWA NA SEZON 2012 / FULL CHARTER OFFER FOR 2012 SEASON
KRAJ / COUNTRY
KIERUNEK / DESTINATION
BIURO PODRÓŻY/ TRAVEL AGENCY
Itaka, Alfa Star, EXIM, Rainbow Tours, Neckermann Polska,
Burgas (BOJ)
Bee Free, Ecco Holiday, Atur, TUI Poland, Sky Club, Wezyr Holidays,
Sun&Fun Holidays, TRIADA
BUŁGARIA / BULGARIA
TUI Poland, Atur, Rainbow Tours, Neckermann Polska, Bee Free,
Varna (VAR)
CHORWACJA / CROATIA
Ecco Holiday
Dubrownik (DBV)
Zadar (ZAD)
Itaka, Rainbow Tours, Neckermann Polska
nowość! / new!
Scandjet Travel
Itaka, Rainbow Tours, Oasis Tours, Bee Free, TUI Poland, Ecco Holiday,
Hurghada (HRG)
Alfa Star, EXIM, Sun&Fun, Sky Club, TRIADA, Neckermann Polska,
Wezyr Holidays, Viva Club, GTI Travel, 7Islands, Best Reisen Group
EGIPT / EGYPT
Marsa Alam (RMF)
nowość! / new!
Itaka, Alfa Star, EXIM, Neckermann Polska
Wezyr Holidays, Itaka, EXIM, Rainbow Tours, Oasis Tours, Bee Free,
Sharm El Sheikh (SSH)
Ecco Holiday, Sun&Fun, TUI Poland, Alfa Star, Neckermann Polska,
Sky Club, TRIADA, GTI Travel, Best Reisen Group
Chania (CHQ)
Itaka, Grecos, Ecco Holiday, Rainbow Tours, 7 Islands
Itaka, Oasis Tours, Sun&Fun, Wezyr Holidays, Grecos Holiday, Sky Club,
Heraklion (HER)
TRIADA, Ecco Holiday, Alfa Star, TUI Poland, Neckermann Polska,
7 Islands, Viva Club
Itaka, TUI Poland, Sky Club, Grecos Holiday, Alfa Star, Rainbow Tours,
Korfu (CFU)
GRECJA / GREECE
Neckermann Polska, Ecco Holiday, TRIADA
Ecco Holiday, Wezyr Holidays, TUI Poland, Sky Club, Grecos Holiday,
Kos (KGS)
Neckermann Polska, Rainbow Tours, 7 Islands
TUI Poland, Rainbow Tours, Grecos Holiday, Itaka, Sun&Fun, Sky Club,
Rodos (RHO)
TRIADA, EXIM, Neckermann Polska, Ecco Holiday, Wezyr Holidays,
7 Islands, Aquamaris
Sky Club, Rainbow Tours, Ecco Holiday, TRIADA, Neckermann Polska,
Saloniki (SKG)
7 Islands
Itaka, Grecos Holiday, Rainbow Tours, TUI Poland, Sky Club, TRIADA,
Zakhyntos (ZTH)
Barcelona (BCN)
Ecco Holiday, 7 Islands, Neckermann Polska
nowość! / new!
Fuerteventura (FUE)
HISZPANIA / SPAIN
Itaka, TUI Poland, Sky Club, Alfa Star
Gran Canaria/Las Palmas (LPA)
TUI Poland, Neckermann Polska, Sky Club, Ecco Holiday, Itaka
Malaga (AGP)
Rainbow Tours, Itaka, 7 Islands
nowość! / new!
Palma de Mallorca (PMI)
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Itaka, Exim, Rainbow Tours, Sky Club, TRIADA, Neckermann
Teneryfa (TFS)
Itaka, EXIM, Neckermann Polska, Ecco Holiday, Rainbow Tours,
Grecos Holiday, Sky Club, TUI Poland, 7 Islands, TRIADA
Ecco Holiday, Itaka, Rainbow Tours, TUI Poland, Sky Club, 7 Islands,
TRIADA
MAROKO / MOROCCO
Agadir (AGA)
Exim, Neckermann Polska, Bee Free, Rainbow Tours, Sky Club, TRIADA
PORTUGALIA / PORTUGAL
Faro (FAO)
Alfa Star, Rainbow Tours, TUI Poland
TUNEZJA / TUNISIA
Enfidha (NBE)
Oasis Tours, Sun&Fun, Wezyr Holidays, Alfa Star, EXIM, Rainbow Tours,
Bee Freem TUI Poland, Neckermann, TRIADA, Sky Club, Itaka
Itaka, Grecos Holiday, Bee Free, Sun&Fun, Triada, Sky Club, GTI Travel,
Antalya (AYT)
Alfa Star, Neckermann Polska, TUI Poland, Rainbow Tours, Ecco Holiday,
Exim, Wezyr Holidays
TURCJA / TURKEY
Bodrum (BJV)
Dalaman (DLM)
Izmir (ADB)
16
Let’s fly
Ecco Holiday, Wezyr Holidays, TUI Poland, Exim, Neckermann Polska,
TRIADA, Sky Club, Itaka
Alfa Star, TUI Poland, Sky Club, TRIADA, Itaka, Neckermann,
Wezyr Holidays
Itaka, Rainbow Tours, Neckermann Polska, TUI Poland
ARABSKIE BAKALIE
Popularne
egipskie
miejscowości – Sharm el
Sheik i Hurghada – mają
poważną
konkurencję.
Już od 28 kwietnia dostępne są loty do raju dla
miłośników nurkowania –
Marsa El Alam. To jedno
z najbardziej dziewiczych
miejsc wypoczynkowych
w Egipcie kusi turystów
krystalicznie
czystymi
wodami Morza Czerwonego oraz bogactwem
koralowców.
Rozległe,
piaszczyste plaże zachęcają do długich spacerów,
a nowoczesne kompleksy
hotelowe do skorzystania
z ich oferty.
DANIE GŁÓWNE CZARTER
Spragnieni
wakacji z pewnością znajdą
atrakcyjną
propozycję
wśród oferty czarterowej
poznańskiego
lotniska.
Rosnące apetyty zaspokoi na pewno możliwość
zwiedzenia więcej niż
jednej miejscowości. Korzystając z przelotu na Teneryfę, transferem łatwo
dostaniesz się na kolejną
wyspę, La Gomerę. Wybierając Dubrownik, masz
szansę odwiedzić piękne
kurorty Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry lub
wziąć udział w wycieczce
objazdowej po Półwyspie
Bałkańskim. Więc co
zaserwujesz sobie tego
lata?
wonderful weather (300
sunny days per year!),
tourists can expect beautiful beaches, fantastic
seafood restaurants, as
well as well-groomed
golf courses. Exclusive
resorts located nearby,
Marbella, Torremolinos
and Fuengirola, are often
visited by the rich and famous. Flights starting on
June 11th!
ARABIAN DELIGHTS
Popular Egyptian resorts, Sharm el Sheik
and Hurghada, have serious competition. Starting from April 28th, new
flights are available to
a scuba diver paradise,
Marsa El Alam. One of
the most pristine resorts
in Egypt lures the visitors
with crystal clear waters
of the Red Sea and its
rich coral reefs. Sandy
beaches stretch for miles
and encourage long walks
while modern hotels woo
the visitor to take advantage of their offer.
MAIN COURSE –
CHARTER
Those starving for
a holiday will definitely
pick something from the
charter menu of Poznań
Airport. Their voracious
appetites can be satisfied by the opportunity to
visit more than one destination. While choosing
a flight to Tenerife, you
can easily transfer to the
next island, La Gomera.
Choose Dubrovnik and
you have a chance to
visit beautiful resorts in
Bosnia and Herzegovina
and Montenegro, or go on
a sightseeing tour around
the Balkan peninsula.
What will you order this
summer?
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
południe Hiszpanii z pewnością
udadzą się do
Malagi, położonej na
znanym wybrzeżu Costa
del Sol. Oprócz wspaniałej pogody (aż 300 dni
słonecznych w roku!), na
turystów czekają piękne
plaże, liczne restauracje serwujące znakomite
owoce morza, a także
świetnie
przygotowane
pola golfowe. Znajdujące
się w pobliżu Malagi ekskluzywne kurorty – Marbella, Torremolinos czy
Fuengirola – odwiedzane
są często przez sławnych
i bogatych. Przeloty już
od 11 czerwca!
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Polska z okien
samolotu
Poland from an airplane
window
OLT Express to
Nowe Polskie
Linie Lotnicze,
konsekwentnie
realizujące pierwszy
w kraju projekt
połączenia 9 miast
bezpośrednim
transportem
lotniczym. Zmiana
jakości i stylu
podróżowania
niezwykle trafnie
odzwierciedla
motto przewoźnika
– „Polska górą!”
OLT Express is
a new Polish
airline, consistently
carrying out the
first project of
connecting 9 Polish
cities with direct
air transport. The
change in the
quality and style of
travel reflect the
carrier's motto “Poland on top!”
18
Let’s fly
D
oświadczenie
i pełen profesjonalizm w zakresie
floty, załóg oraz sprawności operacyjnej oferowany
przez OLT Express wynika z połączenia dwóch
przewoźników: OLT Jetair
oraz Yes Airways. Nowe
cele i strategię rozwoju
wytyczył strategiczny inwestor, czyli Amber Gold.
Priorytety to bogata siatka połączeń oraz szeroka
propozycja przelotów do
miast europejskich. Co
więcej, polityka cenowa
przewoźnika,
uwzględniająca trzy taryfy: Dla
Biznesu,
Elastyczna
i Ekonomiczna, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pasażerów.
Rezerwacji można dokonać już za 99 złotych! Zawiera ona w cenie podatki
i opłaty lotniskowe. Dla
podróżujących biznesowo
przewidziano możliwość
korzystnej zmiany terminu i nazwiska pasażera
nawet 3 godziny przed lotem! Z kolei młodzież do
lat 18 korzysta ze zniżki
w wysokości 50%.
Z Poznania samoloty
OLT Express startują aż
do 6 miast w kraju: Gdańska, Katowic, Krakowa,
Szczecina,
Rzeszowa
(przez Warszawę) oraz
Warszawy.
Prawdziwa
gratka to połączenie do
Zadaru – w każdą sobotę
w zaledwie półtorej godziny można znaleźć się
na pięknym chorwackim
wybrzeżu! Rejsy z Ławicy
obsługują samoloty typu
Airbus A320, dysponujące 180 miejscami oraz
samoloty typu ATR 72,
zabierające na pokład 68
pasażerów.
T
he
experience
and professionalism in terms of
the fleet, crews and operations offered by OLT
Express is the result of
the merger between two
carriers: OLT Jetair and
Yes Airways. New goals
and strategy for growth
was set by its strategic
investor, Amber Gold.
A rich network of connections and a wide selection
of flights to European
cities are the carrier's
number one goal. What's
more, the pricing strategy
of the carrier which offers
three tariffs: Business,
Flexible and Economy,
can fit every passenger's
needs. You can reserve
a ticket for only 99 PLN!
The price includes taxes
and airport charges. For
business travelers there
is a chance to change the
time of flight and name
of the passenger up until
3 hours before the flight!
Children up to 18 years old
get a discount of 50%.
From Poznań, OLT
Express flies to 6 cities
in Poland: Gdansk, Katowice, Krakow, Szczecin,
Rzeszow
(connecting
in Warsaw) and Warsaw.
A true find are flights
to Zadar – each Saturday,
in just an hour and a half,
you can find yourself at
a beautiful Croatian coast!
Flights from Ławica airport are serviced by Airbus A320 jets, with 180
seats on board and ATR
72 planes, capable of taking on 68 passengers.
Samoloty OLT Express na poznańskim lotnisku, fot. Krzysztof Gładkij
OLT Express planes at Poznań Airport
WYLOTY Z POZNANIA / DEPARTURES FROM POZNAŃ
dni tygodnia
day of the
week*
z
from
do
to
wylot
departure
przylot
arrival
nr rejsu
flight
number
samolot
aircraft
2,4,6
POZ
GDN
08:30
09:30
O2152
AT7
2,4
POZ
GDN
19:30
20:30
O2154
AT7
1,2,3,4,5,7
POZ
KTW
13:45
14:30
O2215
AT7
1,2,3,4,5,7
POZ
KRK
08:45
10:00
O2272
AT7
1,2,3,4,5,7
POZ
KRK
20:00
21:15
O2274
AT7
1,2,3,4,5
POZ
RZE
18:30
23:00
O2124
AT7
1,2,3,4,5,6
POZ
SZZ
10:15
11:00
O2213
AT7
1,2,3,4,5,7
POZ
SZZ
16:30
17:15
O2217
AT7
1,2,3,4,5,7
POZ
SZZ
21:30
22:15
O2211
AT7
1,2,3,4,5
POZ
WAW
07:00
07:45
O2122
A320
1,2,3,4,5
POZ
WAW
18:30
19:15
O2124
A320
6
POZ
ZAD
06:30
08:00
O23801
A320
Legenda:
* Kolejne dni tygodnia (format: Pon.-Ndz.) / Following days of the week
(format: Mon-Sun)
| O2 - Oznaczenie linii lotniczej | AT7 - Samolot ATR 72 | A320 - Samolot
Airbus A320
oznaczenie skrótów / key to abbreviations:
POZ - Poznań, WAW - Warszawa, WRO - Wrocław, GDN - Gdańsk,
SZZ - Szczecin, KTW - Katowice, KRK - Kraków
Rozkład lotów, system rezerwacji biletów oraz pozostałe informacje
dostępne na stronie internetowej przewoźnika: www.oltexpress.com
Flight schedule, ticket reservation system and other information are
available on the carrier's website: www.oltexpress.com
do
SZCZECINA
07:00 | 10:15 | 16:30 | 18:45 | 21:30
powrót
do
GDAŃSKA
08:30 | 12:30 | 16:15 | 19:30
powrót
07:00 | 11:00 | 14:45 | 18:00
06:15 | 11:30 | 12:15 | 17:45 | 20:00
do
WARSZAWY
07:00 | 18:30
powrót
08:30 | 20:00
POZNAŃ
do
KRAKOWA
08:45 | 14:15 | 20:00
powrót
do
KATOWIC
13:45 | 15:45
powrót
do
07:00 | 12:30 | 18:15
RZESZOWA
18:30
powrót
06:30
15:00 | 17:00
Nowe Linie Lotnicze
Połączenia z Poznania
Dzięki Nowym Liniom Lotniczym OLT Express podróż jest
zaledwie chwilą, w której przeczytasz prasę, rozkoszując się pysznym
poczęstunkiem. Komfortowe warunki pozwolą Ci skupić się na tym,
co uważasz za naprawdę ważne.
Teraz cała Polska jest zaledwie o godzinę lotu od Ciebie.
Blisko, prawda?
od
99
Więcej atrakcyjnych połączeń znajdziesz na
www.oltexpress.com
zł
SERWISPORTIERSKI.PL
możesz nam
zaufać
projekt 50+
Profesjonalny Serwis Portierski
to nie zwykła recepcja...
to nie zwykła ochrona...
to nie zwykła złota rączka...
więcej korzyści w rynkowej cenie!
misja i cele usługi
Wykorzystanie potencjału grup 50 +
do realizacji wysokiej jakości usług
o charakterze portierskim przy
zachowaniu konkurencyjnych
warunków finansowych.
Realizacja usług przygotowanych
według parametrów, potrzeb oraz
wymagań indywidualnego klienta.
www.serwisportierski.pl
e-mail: [email protected]
Infolinia: 801 580 480
Makropol sp. z o.o.
odpowiedzialność
społeczna
Zapraszamy do współpracy w Klubie CSR.
Bądźmy społecznie odpowiedzialni!
gotowe
na EURO 2012
The airport is ready for EURO 2012
Hanna Surma
Kierownik Działu Komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Communication Manager at Poznań Airport
Zakończyliśmy intensywny proces rozbudowy portu
i przygotowania infrastruktury lotniska do obsługi
ruchu pasażerskiego związanego z mistrzostwami
Europy w piłce nożnej. Powiększony terminal i część
lotnicza Ławicy prezentują się jak nigdy dotąd. Jako
pierwsi nowe powierzchnie testują kibice!
We have finished intensive airport expansion
and preparations of its infrastructure to handle
the passengers arriving for the European football
championships. The expanded terminal and the airside
of Poznań Airport look like never before. Football fans
will be the first ones to test its facilities!
W
Poznaniu wszyscy
jesteśmy
gospodarzami
tego turnieju, a ze szczególną
przyjemnością
przyjmiemy drużyny narodowe z Irlandii, Chorwacji i Włoch. Piłkarze
z tych trzech krajów będą
walczyć o awans na poznańskiej murawie 10-go,
14-go i 18-go czerwca. Na
pokładach
samolotów
czarterowych lub dodatkowymi rejsami rozkładowymi przybędą do Poznania zwłaszcza kibice
reprezentacji irlandzkiej
i włoskiej. Obsługa lądujących w krótkich odstępach czasowych dużych
samolotów oraz zintensyfikowanych strumieni
pasażerskich to spore
wyzwanie organizacyjne.
Jesteśmy gotowi – dzięki
ukończonej rozbudowie
płaszczyzn lotniskowych
oraz powstałej nowej
strefie przylotów, podwaja się przepustowość lotniska!
I
n Poznań, every one
of us feels host to this
sporting event, and
we would especially like
to welcome the national
teams of Ireland, Croatia
and Italy. Players from
these three countries will
be competing for a promotion to the play-off round
at Poznań's stadium on
the 10th, 14th and 18th of
June. Fans of the Irish and
Italian teams in particular
will arrive aboard charters
or additional scheduled
flights. Handling such
large airplanes one after
another is a big organizational challenge. We are
ready! Thanks to the expansion of the airside and
the newly built arrivals
area, the capacity of the
airport has been doubled.
21
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
Lotnisko
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
NOWE PŁASZCZYZNY
LOTNISKOWE
W części lotniczej portu na początku maja br.
oficjalnie
otworzyliśmy
nową drogę kołowania
oraz nowe stanowiska
postojowe
samolotów.
Realizacja tych inwestycji
znacznie podnosi płynność operacji lotniczych,
zwiększając tym samym
efektywność organizacji
obsługi ruchu naziemnego. Użytkowanie równoległej do pasa startowego
drogi kołowania aż trzykrotnie podnosi przepustowość drogi startowej.
Oznacza to, że liczba wykonywanych startów lub
lądowań może wynieść
aż do 30 w ciągu godziny.
Lądujące samoloty korzystają z tzw. ścieżek szyb-
22
Let’s fly
kiego zjazdu, by sprawnie
opuścić pas, nie blokując
kolejnej operacji lotniczej.
Natomiast w efekcie rozbudowy płyty postojowej
samolotów, bezpośrednio
przy nowej części terminalu powstało sześć
stanowisk dla większych
maszyn.
Powierzchnia płyty zwiększyła się
o 46 000 m², dzięki czemu
całkowita liczba stanowisk postojowych wzrosła
do 23. Z punktu widzenia
pasażera,
płaszczyzny
postojowe to mniej spektakularna część lotniska.
Jednak to właśnie ta
infrastruktura jest kluczowa dla bezpiecznej
i płynnej obsługi statków
powietrznych, zwłaszcza
w przypadku szczególnej intensyfikacji ruchu
Użytkowanie
równoległej
do pasa
startowego
drogi
kołowania aż
trzykrotnie
podnosi
przepustowość
drogi startowej.
Utilizing
a taxiway
parallel to
the runway
increases the
capacity of
the runway
threefold.
New airside
infrastructure
In the airside area, we
opened a new taxiway
and new aircraft stands
at the beginning of May
this year. Delivering these
projects has increased the
efficiency of airport operations, at the same time
increasing the efficiency
of traffic handling. Utilizing the taxiway parallel to
the runway, increases the
capacity of the runway itself. In terms of figures it
means that the number of
hourly take-offs and landings has been increased
to 30. Landing airplanes
can use the so-called rapid exit ways, to exit the
runway without blocking
oncoming air traffic. As
a result of the expansion
of the apron there are six
new stands, located next
to the new part of the
terminal. The apron area
has increased by 46,000
m2 and the total number
of aircraft stands is now
23. From the passenger's
point of view, airside area
is not the fascinating
part of the airport. This
infrastructure is however
the key to safe and efficient aircraft handling,
especially during traffic
peaks and air operations
accumulating in a short
amount of time.
New arrival area
At the end of May this
year, we held the opening
ceremony for the newly
expanded terminal. The
arriving passengers will
oraz spiętrzeniu operacji
w krótkim czasie.
Uroczyste otwarcie nowych płaszczyzn lotniskowych
Opening ceremony for the new airside infrastructure
nych
przygotowaniach
oddaliśmy do użytkowania rozbudowany port, co
umożliwiło dziesiątkom
tysięcy fanów z Europy szybkie dotarcie do
Poznania, by kibicować
swoim reprezentacjom.
Jesteśmy przekonani, że
nasi goście zabiorą stąd
pozytywne wrażenia!
be welcomed by a spacious, modern and wellequipped arrival area.
The first stage of the
expansion finished in
March this year, when the
new facility received its
use permit from the authorities. The newly built
structure is a continuation of the architectural
Ready for the
football fever
The expanded airport
is the first stage of your
trip to the stadium or the
fan zone, where football
fever rules. After long and
exhaustive work, we have
delivered expanded airport infrastructure, which
allows tens of thousands
of fans from around Europe to quickly reach
Poznań to cheer on their
teams. We are certain
that our guests will leave
Poznań with great memories!
RUCH W CZASIE
EURO 2012
Na wszystkich lotniskach
miast-gospodarzy ruch
koordynowany jest przez
wyspecjalizowaną firmę
Airport Coordiation Limited. Poziom obsługiwanego w okresie od 1 czerwca
do 8 lipca br. ruchu pasażerskiego to podwojenie
wartości z roku 2011, kiedy
w tym czasie na Ławicy
odprawiono 205 000 pasażerów. Wzrost liczby operacji lotniczych oraz liczby
pasażerów to efekt rejsów
czarterowych dedykowanych kibicom piłkarskim
oraz dodatkowych lotów
rozkładowych z Irlandii
i Włoch.
TRAFFIC DURING
EURO 2012
At all host city airports the
air traffic is coordinated by
a specialized firm, Airport
Coordination Limited. The
amount of passenger traffic
handled between 1st of
June and 8th of July will
double from the 2011 figures, during which time the
number of passengers at
Poznań Airport amounted
to 205,000. The increase in
air operations and number
of passengers is the result
of charter flights reserved
for football fans as well as
additional scheduled flights
from Ireland and Italy.
GOTOWI NA
PIŁKARSKIE EMOCJE
Rozbudowane
lotnisko to jeden z etapów
podróży na stadion czy
do strefy kibica, gdzie
rządzą piłkarskie emocje.
Po długich i intensyw-
23
ZWRÓĆ UWAGĘ LET’S LOOK AROUND
NOWA STREFA
PRZYLOTÓW
W rozbudowanej części terminalu pod koniec
maja br. uroczyście otworzyliśmy strefę przylotów. Przybywających na
mecze kibiców przywita
przestronna,
nowocześnie wykończona i wyposażona część przylotowa.
Pierwszy etap rozbudowy
terminalu zakończył się
już w marcu br., kiedy
nowy obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
Nowopowstała bryła to
kontynuacja myśli architektonicznej autorów
obecnie funkcjonującego
terminalu, poznańskiego
Studia ADS, jednak bez
dosłownych
powtórzeń
projektowych.
Harmonijna całość, podzielona
zgodnie z przeznaczeniem
na przyloty i odloty, połączona przeszklonym wejściem głównym, tworzy
jeden z najciekawszych
architektonicznie terminali w Europie. Powstałe
dwie kondygnacje mieszczą pomieszczenia techniczne (na poziomie -1)
oraz powierzchnię użytkową hali przylotów oraz
przyszłego wejścia głównego z halą check-in (na
poziomie 0). Do tej pory
przybyło ponad 17 800
m² nowej powierzchni!
Jej funkcjonowanie intensywnie testują kibice!
Rozwiązania organizacyjne stosowane w czasie
turnieju
pozwalają na
wysoki poziom sprawnej
obsługi strumieni pasażerskich – w ciągu godziny jesteśmy w stanie
obsłużyć 1 900 osób przylatujących i 1 100 odlatujących!
style of the authors' of
the currently functioning
terminal, Poznań's Studio ADS, while not being
its exact copy. Both parts
of the building coexist
in harmony, divided into
the arrival and departure
areas and are connected
by a glass entryway. It
is one of the most interesting examples of
architecture among European terminals. The
newly created two levels
accommodate technical
facilities (-1 level) and arrivals together with the
future main entrance and
the check-in hall (level 0).
So far more than 17,800
m2 of new space has
been added! It is currently
tested by football fans!
Passenger handling solutions applied during the
championships allow for
a high level of service: we
are able to handle 1,900
arriving and 1,100 departing passengers per hour!
Rajski
Zanzibar
Heavenly Zanzibar
Iwona Drahan
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Turkusowa woda, złociste plaże, palmy pełne kokosów i wspaniałe
słońce to najczęstsze skojarzenia, jakie przychodzą na myśl, gdy
pojawia się słowo Zanzibar.
Clear blue water, golden beaches, palms full of coconuts and
bright sun are what most people imagine when they hear the word
Zanzibar.
24
Let’s fly
Z innych atrakcji Stone
Town warto zobaczyć:
słynny Pałac Cudów,
ogrody Forodhani, stary
arabski fort, katedrę katolicką św. Józefa, a także
skromny budynek, w którym w 1946 roku przyszedł na świat wokalista
zespołu Queen - Freddie
Mercury. Punktem kulminacyjnym wycieczki po
mieście może być wizyta
na wieczornym targu, obfitującym w niezliczoną
ilość owoców morza i ryb,
gdzie miłośnicy kalmarów, langust, krabów,
krewetek i niezliczonej
ilości gatunków ryb będą
A
wonderful island
on the east coast
of Africa is a paradise not only for the lovers of idyllic landscapes
and relaxing holidays, but
also for enthusiasts of active holidays, in particular
scuba diving and snorkeling.
Zanzibar is an archipelago consisting of several islands off the coast
of East Africa, two largest ones being Unguja
(known as Zanzibar) and
Pemba. The whole area is
an autonomic part of Tanzania and has been enjoying its individuality for
Charakterystycznym elementem
wyspy są urokliwe zdobienia
drzwi domostw, z których
większość reprezentuje wpływy
indyjskie.
Distinctive element is the
charming decorations of house
doors, most of which show an
influence of Indian culture.
a long time. Because of
its stormy history, covering Persian, Arabian, Portuguese and British colonialism, as well as being
part of the Oman sultanate, the archipelago has
become a mosaic of all of
the above mentioned cultures. Although Swahili is
the official language, English is commonly used in
tourist areas. The weather
is perfect for visiting the
island year round. Besides
beautiful beaches resting
against the azure waters
of the Indian Ocean, the
first stop during your visit
to Zanzibar is the famous
Stone Town. Stone Town
is an unforgettable labyrinth of narrow streets,
picturesque alleys and
charming town squares.
What looks like a broad
street on a map, in reality turns out to be a narrow alleyway between
two buildings. Another
distinctive element in this
part of the island is the
charming
decorations
of house doors, most
of which show an influence of Indian culture.
Your eye is drawn to such
details as railings, cloisters and arches. This is
a paradise for architecture
enthusiast, part of the
UNESCO's World Heritage list. Other attractions
to see in Stone Town
are: the famous House
of Wonders, Forodhani
gardens, the old Arabian
fort, the Roman Catholic
cathedral of St. Joseph,
as well as a humble building in which the vocalist
of Queen, Freddie Mercury, was born in 1946.
The highlight of your
sightseeing trip around
town can be a visit to the
night market, with its
numerous choices of fish
and seafood, where fans
of calamari, lobsters,
crabs, shrimp and countless types of fish will
have a chance to try the
local delicacies. Those
who do not enjoy the buzz
or the crowds can go on
O AUTORZE
Iwona Drahan
Ma 31 lat, pilotka wycieczek zagranicznych po
Azji, Afryce i Ameryce
Południowej. Mieszka we
Wrocławiu, choć większość
czasu spędza na podróżowaniu i odkrywaniu nowych
zakątków. Z wykształcenia
ekonomistka, ale z zamiłowania podróżniczka, chwytająca każdą sposobność,
aby dotknąć egzotycznego
świata. Miłośniczka gór.
ABOUT THE AUTHOR
Iwona Drahan
Is 31 years old, a tour
guide specializing in
Asia, Africa and South
America. She currently
lives in Wrocław, though
most of her time is spent
traveling and discovering
new places. An economist
by education, a traveler by
heart, grabbing at every
opportunity to experience
the exotic world. Big fan of
the mountains.
a romantic sunset cruise
and enjoy the Stone Town
from the ocean.
Besides the famous
Stone Town, Zanzibar offers many other unforgettable attractions. Located
close to the Kizimkazi village in the south of the island is Dolphin Bay, where
every morning boats full
of tourists leave for the
oceanic waters to experience the joy of swimming
and diving with dolphins.
At this point it should be
mentioned that Zanzibar
is a paradise for water
25
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
P
rzecudowna wyspa
na wschodnim wybrzeżu Afryki jest
rajem nie tylko dla miłośników idyllicznych krajobrazów, sielankowych wakacji, ale i zwolenników
aktywnego wypoczynku,
szczególnie nurkowania,
czy snorkelingu.
Zanzibar to archipelag
kilku wysp na wybrzeżu
Afryki Wschodniej, z których dwie największe to
Unguja (znana jako Zanzibar) i Pemba. Całość stanowi autonomiczną część
Tanzanii i od dawna cieszy
się swoją odrębnością.
Ze względu na burzliwe
dzieje archipelagu, obejmujące kolonizację przez
Persów, Arabów, Portugalczyków, Brytyjczyków,
jak i długi czas sułtanatu
Omanu, teren wysp stał
się mozaiką wszystkich
wyżej wspomnianych kultur. Językiem urzędowym
jest suahili, choć język
angielski jest powszechnie używany w miejscach
turystycznych, a klimat
sprzyja wizytom na wyspie praktycznie przez
cały rok.
Poza
przepięknymi
plażami
stykającymi
się z lazurowymi wodami Oceanu Indyjskiego,
pierwszym
przystankiem podczas pobytu na
Zanzibarze jest słynne
Stone Town. „Kamienne
Miasto” to niezapomniana plątanina wąskich
uliczek,
malowniczych
alejek i urokliwych dziedzińców. To co na mapie
wydaje się szeroką ulicą,
w rzeczywistości okazuje
się być wąską alejką pomiędzy budynkami. Innym charakterystycznym
elementem tego zakątka
wyspy są urokliwe zdobienia drzwi domostw,
z których większość reprezentuje wpływy indyjskie. Oko przyciągają
również takie detale jak:
balustrady, krużganki, czy
łukowe sklepienia. To raj
architektoniczny wpisany na listę światowego
dziedzictwa
UNESCO.
RADY PRAKTYCZNE
Dojazd:
Bezpośrednie loty z Europy
do Dar Es Salaam w Tanzanii, a następnie rejs statkiem lub półgodzinny lot
na Zanzibar. Linie lotnicze,
które latają do Tanzanii:
KLM, British Airways, Emirates, Qatar Airlines, Swiss
International Airlines, Air
India.
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
JAK SIĘ TAM DOSTAĆ?
Podróż do Zanzibaru rozpoczynamy na poznańskim
lotnisku. Z Ławicy samolotem linii LOT polecimy
do Frankfurtu (FRA), aby
przesiąść się i odlecieć
dalej. Na pokładzie
niemieckiej Lufthansy lub
etiopskich linii lotniczych
Ethiopian Airlines polecimy
już do wschodniej Afryki,
do etiopskiej miejscowości
Addis Ababa (ADD). Stamtąd do Zanzibaru jest już
blisko. Samolot Ethiopian
Airlines po ok. 4 godzinach
lotu wyląduje na lotnisku
w Zanzibarze (ZNZ). Koszt
takiej podróży w obie strony to ok 6000 zł. Musimy
się uzbroić w cierpliwość,
bo podróż potrwa ok doby,
jednak dla takich wrażeń –
na pewno warto.
HOW TO GET THERE?
We begin our trip to
Zanzibar at Poznań Airport.
We fly aboard LOT Polish
Airlines to Frankfurt
(FRA), where we transfer
to another flight. We can
fly to East Africa, more
specifically to Addis Ababa
(ADD) in Ethiopia with
German Lufhansa Airlines
or Ethiopian Airlines. We're
getting closer to Zanzibar
now. After about a four
hour flight with Ethiopian
Airlines, our airplane will
arrive in Zanzibar (ZNZ).
The round-trip cost of such
journey comes to about
6000 PLN. We have to be
patient, as our trip will take
about a day, but it's worth
to experience the wanders
of Zanzibar.
26
Let’s fly
PRACTICAL
INFORMATION
Getting there:
Direct flights from Europe
to Dar Es Salaam in Tanzania, followed by a boat
trip or half an hour flight
to Zanzibar. Airlines flying
to Tanzania: KLM, British
Airways, Emirates, Qatar
Airlines, Swiss International Airlines, Air India.
mieli okazję spróbować
lokalnych rarytasów. Kto
jednak nie przepada za
gwarem i tłumem ludzi,
może popłynąć o zachodzie słońca na romantyczny rejs łodzią, by podziwiać Kamienne Miasto
z oceanu.
Jednak poza słynnym
Stone Town Zanzibar
oferuje wiele innych niezapomnianych
atrakcji.
Na południu wyspy nieopodal wioski Kizimkazi położona jest Zatoka
Delfinów, gdzie każdego
poranka kilkanaście łodzi,
pełnych turystów, wypływa na ocean, aby oddać się radości pływania
i nurkowania z delfinami.
W tym miejscu należy
wspomnieć, że cały Zanzibar to raj dla miłośników sportów wodnych.
Rafy koralowe i rejsy na
okoliczne wyspy przyciągają tysiące amatorów
nurkowania i snorkelingu,
a każda tego typu wyprawa gwarantuje niezapomniane wspomnienia.
Inną atrakcją są oryginalne i ciekawe wycieczki
szlakiem przypraw. Zanzibar od wieków słynął z ich
produkcji, a przez bardzo
długi czas był głównym
sports fans. Coral reefs
and cruises to nearby islands draw thousands of
diving and snorkeling enthusiasts, and each such
excursion guarantees unforgettable memories.
Yet another tourist attraction can be participating in the original and
interesting spice trips. For
centuries Zanzibar was
Punktem kulminacyjnym
wycieczki po mieście może być
wizyta na wieczornym targu,
obfitującym w niezliczoną ilość
owoców morza i ryb.
The highlight of your sightseeing
trip around town can be a visit
to the night market, with its
numerous choices of fish and
seafood.
famous for their production, and for a very long
time it was the main producer of cloves. Currently
the variety of available
spices is every greater,
and a trip to spice plantations allows you to
discover the secrets of
cultivating
cinnamon,
cloves, cardamon, nutmeg, pepper and many
other spices. They are the
quintessence of fragrance
and flavor. Middle of the
island offers unforgettable walks among the Jozani Forest National Park.
It is a chance to meet pristine tropical forests and
an opportunity to interact
with a countless number
of tropical animals and
plants, among them the
beautifully colored monkey endemic to Zanzibar,
Red Colobus,
krajobrazem
idealnych,
jak z katalogów biur podróży, plaż i zatoczek.
Każdy kolejny dzień na
wyspach pozwala jednak
odkryć
niezapomnianą
cząstkę miejscowej kultury i smaczków regionu,
które w połączeniu z piękną naturą, stanowią idealny cel podróży, godny
polecenia dla najbardziej
wymagających podróżników.
For
most
tourists,
the first impression of
Zanzibar are the amazing, postcard like, ideal
beaches and bays. Every
day allows you to discover
a part of the local culture
and tastes, which combined with the beauty of
nature gives you a perfect
reason to travel, worthy
of recommendation to
even the most demanding travelers.
„Kamienne Miasto” to niezapomniana plątanina
wąskich uliczek, malowniczych alejek
i urokliwych dziedzińców.
Stone Town is an unforgettable labyrinth of
narrow streets, picturesque alleys and charming
town squares.
RADY PRAKTYCZNE
Wizy:
Obligatoryjne dla obcokrajowców wjeżdżających
do Tanzanii. Wizę można
wykupić po przylocie na lotnisku lub przy przekraczaniu granicy. Paszport musi
być ważny co najmniej
3 miesiące od chwili przekroczenia granicy.
Szczepienia:
Wymagane: przeciw żółtej
febrze. Zalecane: przeciw
żółtaczce, tężcowi, polio,
błonicy. Profilaktyka antymalaryczna.
PRACTICAL
INFORMATION
Visas:
Mandatory for foreigners
entering Tanzania. Visa
can be purchased upon
arriving at the airport
or upon crossing the border.
Passport must be valid for
at least 3 months from the
date of entry.
Immunizations:
Required: Yellow Fever.
Recommended: Hepatitis,
Tetanus, Polio, Diphtheria.
Anti-malaria pills.
27
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
producentem goździków.
Obecnie
różnorodność
przypraw jest znacznie
większa, a wycieczka po
ich plantacjach pozwala
poznać tajniki uprawy:
cynamonu,
goździków,
kardamonu, gałki muszkatołowej, pieprzu i wielu
innych. To kwintesencja zapachów i smaków.
Środkowa część wyspy
oferuje z kolei niezapomniany spacer po lasach
Parku Narodowego Jozani. To zetknięcie z dziewiczym lasem tropikalnym
i możliwość obcowania
z niezliczoną ilością tropikalnych roślin i zwierząt,
w tym z endemicznym
gatunkiem
przepięknie
kolorowych małp z gatunku Red Colobus.
Dla większości turystów pierwsze zetkniecie
z Zanzibarem zachwyca
Kraina
Katarzyna Kaczmarek
trzystu możliwości
wypoczynku
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Land of three hundred
possibilities of rest
Chorwację ogłaszamy właśnie rajem dla wszystkich
tych, którzy pragną prawdziwie relaksującego
urlopu. Ma fenomenalne wybrzeże, interesujące
miasta i niesamowite atrakcje do zaoferowania.
Z poznańskiego lotniska polecimy do Zadaru –
leżącego u wrót przepięknej Dalmacji.
J
eśli lecisz do Zadaru,
tak naprawdę docierasz do miejsca, które
oferuje Ci aż trzysta dodatkowych możliwości.
Tyle właśnie jest wysp
w archipelagu,
który
ozdabia Morze Adriatyckie u wybrzeży tego
miasta. Dlatego wakacje
w Zadarze to nie tylko
urokliwe,
przepełnione
historią ulice, knajpki, zabytki. To też najbardziej
urozmaicona cześć wybrzeża w Chorwacji.
28
Let’s fly
We are declaring Croatia a paradise for all of you who
would like to enjoy a truly relaxing holiday. Amazing
coasts, interesting cities and wonderful tourist
attractions are just some its offerings. From Poznań
Airport you can fly to Zadar, situated at the gates of
beautiful Dalmatia.
Idylliczne
zatoczki,
setki wysp i wysepek –
z klifami, plażami i intensywnie zieloną przyrodą,
gaje oliwne i winnice poprzetykane murkami ułożonymi z białych kamieni.
Miejscowości, w których
stale czuje się ducha
przeszłości. To właśnie
w tych rejonach zaczyna
się kraina zwana Dalmacją, czyli najpiękniejsza
cześć Chorwacji. Idealne
miejsce na wakacje dla
wszystkich tych, którzy
I
f you're flying to Zadar, you are arriving at
a place which offers you
more than three hundred
different
opportunities.
This is the number of the
islands in the archipelago
adorning the Adriatic near
the city's coast. And this
is why a holiday in Zadar
is not only seeing charming streets teeming with
history, cafes, restaurants
or historical monuments.
It is also enjoying the
most diverse part of the
Croatian coast.
Idyllic bays, hundreds
of isles and islands with
cliffs, beaches and vividly
green nature, olive groves
and vineyards spotted
with walls made of white
stones. Towns in which
history is constantly alive.
It is in these regions that
the most beautiful part of
Croatia, a land called Dalmatia, begins. An ideal
place for holiday for all
of those who desire a city
teeming with nightlife,
mówi się „mały Rzym” –
to nie tylko interesujące
muzea, ale i spotkania
z ruinami, jak rzymskie
forum, które pamięta
czasy Oktawiana Augusta. W końcu Dalmacja,
ze względu na swój czar,
była jedną z najważniejszych kolonii dla cesarzy
rzymskich. A pozostałości ciekawej, bujnej historii, wyraźnie widać na
każdym spacerze.
Przylatując do Zadaru
koniecznie zaplanujmy też
czas, który spędzimy poza
miastem. Choćby po to,
żeby wybrać się na jedną
ze wspomnianych setek
wysp. Niektóre zaludnione są tylko przez garstkę
osób, inne – są zupełnie
bezludne. Wystarczy wybrać to, co nas interesuje:
zabytkowy klasztor, tradycyjne garncarstwo, cień
rzucany przez niezwykłą
przyrodę czy malowniczy
rybacki port. Wycieczka
na każdą z tych wysp to
wkroczenie za każdym razem do innej, oryginalnej
krainy.
Warto zwiedzić też zakamarki zadarskiej riwiery
od strony lądu, spacerując po wybrzeżu, brodząc
w lagunach czystej, błękitnej wody. Relaksujący
urlop dobrze spełnia swoje zadanie, kiedy mamy
szeroki wybór możliwości.
Dzięki położeniu Zadaru
w tak przepięknych okolicach, nigdy nie będziemy
się nudzić.
but during daytime would
like to rest on beautiful
beaches covered with hot
sands.
Zadar enchants from
the first day of your holiday because it is a place
designed for tourists. It
is worth mentioning that
the first travel agency
was opened here over one
hundred years ago and it
is still operating. In every
part of the city and its surroundings you can feel the
openness and see the infrastructure which makes
tourists' lives easier.
You can also fall in love
with Zadar and the archipelago by applying the
old proverb “the way to
a man's heart is through
his stomach”. Dalmatian
cuisine is almost ideally
suited for hot weather.
As we all know, nobody
enjoys
heavy
cuisine
while basking in the full
sun. Zadar's restaurants
therefore offer dishes
which will tempt you
away from the beach. In
particular fish, lamb and
seafood cooked in hundreds of light ways, with
olive oil and lots of fresh
vegetables. After all, in
Zadar the sun shines ten
months out of the year.
The city itself is also
a paradise for those who
want to discover the spirit
of history. There is a reason why Zadar is called
“the little Rome”, as it
offers not only interest-
ing museums, but also
ruins, such as the Roman Forum, which can
remember the times of
Octavian Augustus. After
all Dalmatia, because of
its charm, was one of the
most important colonies
for the Roman emperors.
And remainders of this
rich, interesting history
can be seen during every
stroll through the city.
Arriving at Zadar, we
should plan some time to
spend outside of the city.
In the least to visit one of
the aforementioned hundreds of islands. Some
are inhabited by a handful of people, others are
completely uninhabited.
You can just pick what
interests you: a historical monastery, traditional
pottery making, enjoy
some
shade
created
by the amazing flora or
a picturesque fishing port.
A trip to each one of these
islands is like entering
a new and original wonderland.
It is also worth to see
the niches of Zadar Riviera from the land side,
while taking a stroll by
the
seaside,
wading
through lagoons full of
clear, blue water. A holiday is only relaxing when
we have a wide selection
of activities we can do.
Thanks to its location in
such beautiful surroundings, we will never get
bored in Zadar.
PRZYGODY
KULINARNE
Zadar to ojczyzna czereśniowego likieru – Maraschino. Kiedyś wytwarzać
zaczęli go mnisi, dziś stał
się symbolem regionu. Ma
wspaniały, intensywny,
wiśniowo-czereśniowy
aromat, idealnie oddający
smak lata.
Miłośnicy sera, powinni
spróbować tego specjału
na wyspie Pag, należącej
do zadarskiego archipelagu. Ser wyrabia się tam
z owczego mleka, a jego
smak jest bardzo specyficzny. Wszystko dzięki
diecie owiec, które na
wyspie żywią się głównie
aromatycznymi ziołami.
Zadowoleni będą także
mięsożercy. Najbardziej
chyba smakiem jagnięciny,
pieczonej na ruszcie. Na
odważnych w niektórych
restauracjach czekać
będzie mięso z rekina.
FOOD
ADVENTURES
Zadar is the homeland
of the cherry liqueur,
Maraschino. Long time
ago it was produced by
the monks, today it is the
symbol of the region. It
has a wonderful, intense
cherry taste, ideally reflecting summer's flavors.
Cheese lovers should try
the specialties from the
Pag island which lies in
the Zadar archipelago.
The cheeses here are
made from sheep's milk,
and their flavors are very
unique. This is due to
the sheep's diet, which
is mostly composed of
aromatic herbs growing on
the island.
Meat lovers will be quite
enthused as well. Mostly
by the taste of the spitroasted lamb. For the
brave, some restaurants
offer dishes made from
shark meat.
29
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
wieczorami pragną gwaru
żyjącego miasta, jednak
w dzień poszukują ukojenia na pięknych plażach
z gorącym piaskiem.
Zadar lubi się od pierwszego dnia pobytu, bo to
miejsce sprzyjające turystom. Warto choćby
wspomnieć, że pierwsze
biuro podróży w tym mieście powstało już ponad
sto lat temu, i działa do
dziś. Otwartość na przybyłych i infrastrukturę
ułatwiającą
turystom
życie widać więc w każdej części miasta i jego
okolic.
Jednak
pokochać
i samo miasto i archipelag
zadarski można również
zgodnie z przysłowiem
„przez żołądek do serca”.
Bo dalmatyńska kuchnia
jest wręcz idealnie przystosowana do upałów.
W pełnym słońcu, jak
wiemy, nikogo nie skuszą ciężkie dania. W zadarskich
restauracjach
na stołach odnajdziemy
więc potrawy, dla których warto zejść z plaży.
Przede wszystkim ryby,
jagnięcinę i owoce morza
przyrządzane na setki lekkich sposobów - z oliwą
i ogromną ilością soczystych warzyw. W końcu
w Zadarze słońce świeci
aż przez dziesięć miesięcy w roku.
Samo miasto będzie
też rajem dla tych, którzy chcą odszukać w nim
historycznego ducha. Nie
bez przyczyny na Zadar
Zobacz to, poczuj to!
See it, feel it!
PAŠMALNAND
IS
WYSPASMAN
PA
It lies on the open sea but can be quickly
reached by a ferry. What makes this island
unique is the last open Benedictine monastery in Croatia. An interesting side note is
that the Pašman and Ugljan islands used to
be one island. They were separated in order
to make passage for the ships easier.
Leży na pełnym morzu, dopłyniemy na nią
szybko promem. Tym, co wyróżnia właśnie
tę wyspę, jest ostatni działający klasztor
benedyktyński w Chorwacji. Ciekawostką
jest, że dawniej Pasman i wyspa Ugljan
stanowiły jedno terytorium. Rozdzielono je,
aby ułatwić morskie przeprawy.
PAKLENICA
30 km od
dowy niecałe
To Park Naro
a górskie na
sm
pa
ite
ow
am
.
Zadaru. Nies
do Adriatyku
st
ro
wp
opadają
ki oraz
jego terenie
do
wi
nie
ów
ciągają gł
mi.
Turystów przy
i się wąwoza
o ciągnącym
ele
spacery dług
y również wi
m
ka
ot
sp
rku
Na terenie pa
jaskiń.
PAKLENICA
located less
tional Park is
ain
Paklenica Na
azing mount
Am
r.
m Zada
the
to
than 30 km fro
y
wa
e
th
ver it run all
the
ranges that co
n mostly by
ists are draw
ur
To
.
tic
ria
Ad
lks through
wa
g
lon
d
views an
exhilarating
area we will
ons. Within its
its long cany
s.
ve
find many ca
żytny
Staro Świat
IENT D
C
N
A
WORL
staw każdym
sze miejsce
iło
ow
an
Najważniej
st
mieście
rzymskim
rożytnym,
żała kiedyś
le
na
ja
ac
że Dalm
y jego
forum. Jako
e znajdziem
n, w Zadarz
owiło
an
st
y
do Rzymia
no tak, ab
m wytyczo
sto rozrosło
ia
ruiny. Foru
m
ry
po
j
d tamte
ienny.
centrum. O
stał niezm
układ pozo
się, ale jego
in each
portant site
the most im
atia used to
m
Forum was
al
D
As
.
oman city
can find
ancient, R
empire, we
the Roman
located
as
w
m
be a part of
Foru
s in Zadar.
nter of
ce
e
forum ruin
as th
ay that it w
ty
in such a aw
t on, the ci
en
om
m
om that
remains
n
the city. Fr
io
at
nt
ie
but its or
has grown,
unchanged.
Kośció
ł
Św.
Donata
Wybudo
wano g
o już w
częścio
IX wiek
wo do b
u, podo
udowy w
bno
materia
ykorzyst
ły z foru
ane zost
m
.
W sklep
dziemy
ały
ie
nawet fr
niu odn
agmenty
ajDziś, ko
mozaik
ściół sp
i
kolumn
ełnia ró
koncert
.
wnież ro
owej.
lę sali
30
Let’s fly
CHURCH
OF
ST. D
ON
ATUS
The chu
rch was
built in
and the
the 9th
story go
century
es that
materia
its crea
ls from
tors use
the Foru
d
its vault
m to cre
ed ceilin
ate it. O
gs we w
n
of mosa
il
l
fi
n
ics and
d fragm
column
ents
also fun
s. Toda
ctions a
y
th
e
s a conce
church
rt hall.
WYSPA
UGLJAN
ecałe pół go
Zadaru, to ni
Leży 3 km od
zy wszystoc
ur
Za
.
awy promem
. W XIII
dziny przepr
ych terenów
ików skalist
śn
iło
ysokom
w
ch
ki
udowali na
ecjanie wyb
ą Twierdzą
wieku Wen
an
zw
,
cę
0 m forte
jmuje
ści prawie 30
a ku górze za
a. Wspinaczk
jący.
ia
m
ła
św. Michał
za
widok jest os
godzinę, ale
UGLJAN
ISLAND
an
ch is less th
m Zadar whi
y
an
t
an
Lies 3 km fro
ch
en
ill
by ferry. It w
half an hour
e. In the 13th
er
th
t
ou
r
ve
er
mountain lo
ilt a 300 met
Venetians bu
ess.
rtr
Fo
century, the
l's
ae
Mich
, called St.
, but
fortress here
kes an hour
mountain ta
e
th
ng
bi
Clim
ly worth it.
ite
fin
de
e
the views ar
TWO
GATES
DWIE
BRAMY
Wyznaczają dwie główne części Zadaru.
Brama lądowa, z XVI wieku, wzorowana
była na łuku triumfalnym. To przez nią
wjeżdża się do starego miasta. Brama
Portowa prowadzi z kolei, jak łatwo się
domyśleć - do portu. Znajdziemy na niej
lwa weneckiego i herb miasta.
NY
ORGA
W MORZU
W 2005 roku
w Zadarze po
wstał nowy
symbol tego
miasta – orga
ny zatopione
w morzu tak,
aby grały po
ruszane mor
skimi
falami. Tam,
gdzie morze
dotyka lądu
można więc
usłyszeć muz
ykę, jak głos
legenda – gr
i
aną przez sa
mego Neptun
a. To
trzeba usłysze
ć.
BŁĘKITNE
KASKADY
Na południe od Zadaru, jadąc niecałe
100 km w kierunku miejscowości Szybenik,
odnajdziemy fenomen, leżący na terenie
Parku Narodowego. A wszystko dzięki rzece Krk, której wody w tym miejscu tworzą
zapierające dech w piersi wodospady. Na
krótkim odcinku podziwiać można ich aż 17.
Niesamowite wrażenie potęguje woda, która płynąc po wapiennych, białych skałach,
wydaje się być krystalicznie błękitna.
U stóp wodospadów można pływać.Warto
na jeden dzień opuścić Zadar, aby wybrać
się w to miejsce.
They designate the two main parts of
Zadar. The Land Gate, built in the 16th cenIt
tury, was inspired by the Triumphal Arch.
the
enter
can
you
that
gates
its
h
is throug
as
old town. The Port Gate in turn leads to,
you can guess, the port. On it, we can find
a Venetian lion and the city's coat of arms.
SEA
ORGAN
In 2005, a ne
w symbol of
Zadar was bu
an organ sunk
ilt:
in the sea in
such a way,
it plays music
that
when moved
by the waves.
You can hear
music played
by Neptune
himself, as th
e legend stat
es, where th
sea touches
e
the land. A m
ust see... or
rather hear.
BLUE
CASCADES
About 100 kilometers south of Zadar, going
towards Šibenik, we will find this natural
wonder located in a national park. Breathtaking waterfalls are formed here thanks to
the river Krk. Seventeen waterfalls are located within a short distance of each other.
You'll be amazed by crystal blue waters
flowing on white limestone rocks. You can
go swimming at the foot of the waterfalls.
It is definitely worth leaving Zadar for one
day to experience this place.
31
Co dzieli
Poznań i Zadar?
How far is Zadar from Poznań?
S
ezon
czarterowy
zachęca pasażerów
poznańskiego lotniska do skorzystania z oferty atrakcyjnych kierunków
wakacyjnych. Dzięki miłej
niespodziance i nowości,
jaką jest w tym sezonie
Zadar, można powiedzieć,
że od Poznania dzieli go
jedynie 99 PLN i 90 minut
lotu. Tyle bowiem kosztuje najtańszy bilet i tyle
trwa przelot do tak lubianej przez Polaków - Chorwacji.
Połączenie
czarterowe obsługiwane jest
przez linię lotniczą OLT
Express, 180-miejscowym
samolotem typu Airbus
320. Połączenie zostało uruchomione dzięki
ekspansji na rynek polski skandynawskiej firmy
Scandjet, specjalizującej
się już od 10 lat w ofercie
pobytowej na rynku chorwackim. Bilety na przelot
można nabyć na stronie
firmy www.scandjet.pl lub
w ograniczonym zakresie
na stronie przewoźnika
www.oltexpress.com.
Firma Scandjet poza przelotem, będzie wkrótce
oferowała z Poznania pozostałe usługi, tj. pakiety pobytowe, wycieczki,
a także organizację konferencji i wyjazdów integracyjnych. Nie lada atrakcję
stanowi fakt, iż poza pełnią sezonu, istnieje możliwość nie tylko 9-dniowego pobytu w Zadarze, ale
i weekendowego wypadu.
Jest to dobra wiadomość
dla zapracowanych, którzy na wypoczynek mogą
przeznaczyć jedynie 2 dni.
T
he charter season
is calling all passengers of Poznań
Airport to take advantage
of the holiday destinations offers. Zadar, which
is the surprise hit of this
season, is only 99 PLN
and 90 minutes of flight
away from Poznań. That
is how much the cheapest
tickets cost and how long
it takes to get to Croatia:
destination so beloved by
the Poles.
The charter flights are
serviced by OLT Express
airline using a 180-seat
Airbus 320. The new connection was established
thanks to the Polish expansion of the Scandinavian company Scandjet,
which has been offering
holidays in Croatia for
the past 10 years. Air
tickets can be purchased
on the company's web
page
www.scandjet.pl
or to a limited extent
on the airline's website
www.oltexpress.com.
Besides airfares, Scanjet will soon be offering
the rest of its services
from Poznań, e.g.: package holidays, excursions,
as well as conference
and employee packages.
What is really attractive,
is that outside of the peak
season there is a possibility of not only a 9-day
stay in Zadar, but also
a weekend trip. That is
good news for those who
cannot get themselves
away from work for more
than just a weekend.
Źródło / Source: http://www.zadar-airport.hr/en/photogallery
Źródło / Source: http://www.zadar-airport.hr/en/photogallery
Fot. Maciej Wojewoda
32
Let’s fly
Elwira Rostowska
“The ticket prices mean a relatively low
cost flight, and duration of the flight means
that traveling by plane is an attractive
alternative to other forms of transport. This
is our way of showing that Croatia is within
your reach” - says Pavel Maksimovski, CEO
of Scandjet.
„Ceny biletów sprawiają, iż koszt przelotu
może być relatywnie niski, a czas podróży
sprawia, że przelot stanowi atrakcyjną
alternatywę dla innych środków transportu.
W ten sposób chcemy pokazać, iż
Chorwacja jest w zasięgu ręki” – mówi
Pavel Maksimovski, Dyrektor Generalny
Scandjet.
Rozkład lotów na trasie Poznań-Zadar-Poznań
Poznań Timetable
Okres operowania
Period of operating
12.05-22.06 oraz 1.09-7.10
12.05-22.06 and 1.09-7.10
23.06 – 31.08
Wylot z Poznania
Departure from Poznań
Wylot z Zadaru
Departure from Zadar
Wylot z Poznania
Departure from Poznań
Wylot z Zadaru
Departure from Zadar
6:30
17:55
6:30
18:35
21:05
Sobota
Saturday
Niedziela
Sunday
Sobota
Saturday
Sobota
Saturday
Godziny wylotów
Departure time
Dni operacji
Days of operations
Źródło / Source: www.scandjet.pl; www.oltexpress.com
L
otnisko w Zadarze
położone jest 7 km
od centrum miasta,
a przejazd zajmuje zaledwie kilkanaście minut.
Bezpośrednio przed halą
przylotów zatrzymują się
autobusy, a cena przejazdu w jedną stronę to
jedyne 25 kn*. Można
również wybrać przejazd
taksówką, lub wynająć
samochód w jednej z kilku wypożyczalni. Bliskość
autostrady zachęca do
zwiedzania Dalmacji, niedaleko położonej wyspy
Pag lub zachwycających
Parków
Narodowych.
Choć lotnisko obsługuje
głównie ruch sezonowy, a przez port rocznie
przewija się niespełna
300.000 pasażerów, podróżnym zapewnione są
wszelkie potrzebne usługi: oferta gastronomiczna, sklepy wolnocłowe,
czy też internet bezprzewodowy. Atrakcją jest zlokalizowana w sąsiedztwie
hali odlotów kawiarnia na
świeżym powietrzu, skąd
można podziwiać parkujące nieopodal samoloty.
Z
adar Airport is located 7km from
the center of the
city and getting to or from
the airport takes less than
twenty minutes. There is
a bus stop right in front of
the arrivals hall with oneway ticket costing only
25 kn*. You can also flag
a taxi or rent a car in one
of a few car rental agencies. The nearby highway
encourages venturing out
and seeing Dalmatia, the
neighboring island of Pag
or breathtaking national
parks. Although the airport mostly serves seasonal traffic, with an annual passenger turnover
of nearly 300,000, travelers can be sure that all of
their needs will be met,
such as dining, duty free
stores or Wi-Fi internet.
One of the attractions of
the airport is an outdoor
cafe, located near the departures hall, from which
you can enjoy the view of
parked airplanes.
*http://www.zadar-airport.hr/en/how-to-reach-us
Kod lotniska IATA / Airport's IATA code
ZAD
Kod lotniska ICAO / Airport's ICAO code
LDZP
Liczba pasażerów 2011 / Number of passengers 2011
284.980
Liczba operacji 2011 / Total number of flights 2011
3.399
Liczba regularnych linii lotniczych / Number of airlines
7
Liczba regularnych połączeń lotniczych / Number of scheduled connections
24
Źródło / Source: www. zadar-airport.hr
33
LINIE LOTNICZE AIRLINES
Sky Airlines -
na wakacje z najlepszymi!
Sky Airlines - holidays with the best!
Kuba Olejniczak
Tureckie czarterowe
linie lotnicze Sky
Airlines w trakcie
11 lat swojej
dotychczasowej
działalności lotniczej,
przewiozły na
swoich pokładach
ponad 11 milionów
pasażerów.
During their 11-year
experience the charter
air company Turkish
Sky Airlines, carried
more than 11 million
passengers aboard
their planes.
34
Let’s fly
N
ajwyższa jakość
świadczonych
usług,
dbałość
o komfort podróżnych
i zachowanie światowych
standardów bezpieczeństwa okazały się kluczem
do sukcesu, którego dowodem są liczne nagrody
i wyróżnienia przyznawane przewoźnikowi.
Sky Airlines sukcesywnie budują swoją pozycję
na rynku przewozów czarterowych w oparciu o doświadczenie oraz zespół
profesjonalistów i ekspertów branży lotniczej. Dowodem na potwierdzenie
spełnienia międzynarodowych wymogów z zakresu
lotnictwa cywilnego jest
między innymi członkostwo w takich organizacjach jak SKY, ICAO, FAA,
JAA czy IATA, które kładą
nacisk przede wszystkim na liczne szkolenia
wewnętrzne i zawodowe
oraz działania zgodne
z opublikowanymi instrukcjami. Standardy jakości
obowiązujące w Sky Airlines zapewniają natomiast
certyfikaty ISO9001:2000,
ISO9001:2008 oraz IOSA
wydany w 2009 r.
W ślad za uznaniem
w branży lotniczej przyszedł czas na docenienie
linii lotniczej przez branżę turystyczną i samych
pasażerów. W roku 2010
i 2011 Sky Airlines, dwukrotnie z rzędu, wybrane
T
he highest quality
of service, care for
passenger comfort
and maintaining world
quality standards of security turned out to be the
key to success as proven
by the numerous awards
and distinctions given to
the carrier.
Sky Airlines is able to
Sky Airlines już dwukrotnie
z rzędu wybrane zostały
najlepszą czarterową linią Europy
– w latach 2010 oraz 2011.
Sky Airlines was chosen Europe's
Leading Charter Airline, two
years in a row – in 2010 and
2011.
zostały najlepszą czarterową linią lotniczą Europy
(Europe’s Leading Charter Airline) w plebiscycie
organizowanym
przez
World Travel Awards.
Prestiżowe
nagrody
WTA nazywane są również „Oskarami branży
build on its position on
the charter market utilizing its experience and
a team of professionals
and airline industry experts. Its membership
in such organizations
as SKY, ICAO, FAA, JAA
or IATA, which are very
much involved in many
internal and professional
trainings and focused on
keeping in accordance
with published instructions is proof of satisfying
the international requirements of civil aircraft.
Thanks to its quality
standards, Sky Airlines
has received certifications
such as ISO9001:2000,
ISO9001:2008 and IOSA,
awarded in 2009.
Following the recognition by the airline sector
comes the time for tourist
trade and the passengers
themselves. In 2010 and
2011 in a poll organized
by World Travel Awards,
Sky Airlines was chosen
Europe's Leading Charter
Airline, two years in a row.
These prestigious WTA
awards are called "The
Oscars of Tourist Trade"
and the almost 213 thousand experts voted in last
year's poll speak volumes
about the competition's
importance. The carrier has also been given
"the Best Charter Airline
FLOTA LINII LOTNICZYCH SKY AIRLINES
/ SKY AIRLINES FLEET
typ / type
liczba /
number
liczba
miejsc /
seating
capacity
Boeing B737-400
4
162 / 170
Airbus A320-200
3
178 / 180
Boeing B737-800
3
189
Boeing B737-900
2
215
Airbus A321-200
1
219
Źródło / Source: www.skyairlines.net
lenie pasażerów i uznanie
w branży stał się slogan
przewoźnika - „Smile
in the Sky”, który uwidoczniony na kadłubach
wszystkich
samolotów
Sky Airlines, przywołuje uśmiech na twarzach
pasażerów jeszcze przed
rozpoczęciem podróży.
Company 2011" award by
the Business Destinations magazine (one of
the most prestigious and
widely-read travel magazines). Sky Airlines is not
oblivious of the environmental problems. The
Civil Aviation Authority
gave Sky Airlines a spe-
cial Green Airport Company project award for
attaining to decrease the
negative effects of air
travel and airport functioning on the natural and
social environment.
The carriers slogan
"Smile in the sky" is the
perfect summary of company's efforts to please its
passengers and obtain appreciation of the market.
The slogan, which can be
viewed on the fuselage of
every Sky Airlines plane,
brings a smile to the faces
of passengers before they
even start their trip.
Z POZNANIA
NA POKŁADZIE
SKY AIRLINES…
…można wylecieć na wakacje do tureckiej Antalyi,
w każdą środę, od kwietnia
do końca października.
Samolot wykonujący rejs
ZY380 zabiera na pokład
pasażerów biura podróży
GTI Travel (będącego tak
jak Sky Airlines częścią
grupy KAYI Group), a także
biur Neckermann Polska,
Alfa Star oraz Sky Club
i TRIADA.
Źródło / Source: www.skyairlines.net
turystycznej”, a o ich randze świadczy gremium
blisko 213 tys. ekspertów
z branży, którzy oddali
swój głos w ubiegłorocznym konkursie. Przewoźnik poszczycić się może
także tytułem najlepszej
czarterowej linii lotniczej roku 2011 (The Best
Charter Airline Company,
2011) przyznanym przez
magazyn Business Destinations – jeden z najbardziej
prestiżowych
i poczytnych magazynów
o podróżach i turystyce.
Sky Airlines nie pozostają obojętne na problemy
szeroko pojętej ekologii,
a dążenie do zminimalizowania negatywnych
skutków funkcjonowania
linii lotniczej i lotnisk
na środowisko naturalne
i społeczne przyczyniło
się do przyznania przez
Generalną Dyrekcję Lotnictwa Cywilnego specjalnej nagrody w ramach
projektu Green Airport
Company.
Najlepszym podsumowaniem starań o zadowo-
FROM POZNAŃ
ON BOARD
SKY AIRLINES…
... it is possible to fly to
your holiday to Turkish
Antalya, every Wednesday, from April until the
end of October. The plane
operating this flight no.
ZY380 accepts GTI Travel
travel agency passengers
(which like Sky Airlines is
a member of KAYI Group)
as well as Neckermann
Poland, Alfa Star, Sky Club
and TRIADA passengers
on board.
LINIE LOTNICZE AIRLINES
35
36
Let’s fly
37
Gdzie
polecisz z poznańskiego
lotniska?
Where can you fly from
Poznań Airport this summer?
(OSL)
(RYG)
(TRF)
(NYO)
(EDI)
(CPH)
(GDN)
(DUB)
(ORK)
(LPL)
(SZZ)
(DSA)
(BRS)
Poznań
(DTM)
(STN)
(LTN)
(DUS)
(WAW)
(KTW)
(KRK)
(RZE)
(FRA)
(BVA)
(MUC)
(BGY)
(BLQ)
(ZAD)
(MAD)
(BCN)
(PMI)
38
Let’s fly
(CIA)
(FCO)
(BOJ)
LATO 2012 / SUMMER 2012
Kierunek
Destination
PRZEWOŹNIK, Rozkład lotów i rezerwacje
CARRIER, Flight schedule and reservations
Barcelona (BCN)
http://ryanair.com/
Bolonia (BLQ) / Bologna
http://ryanair.com/
Bristol (BRS)
http://ryanair.com/
Burgas (BOJ) / Bourgas
http://wizzair.com/
Cork (ORK)
http://wizzair.com/
Doncaster/Sheffield (DSA)
http://wizzair.com/
Dortmund (DTM)
http://wizzair.com/
Dublin (DUB)
http://ryanair.com/
Düsseldorf (DUS)
http://lufthansa.com/
Edynburg (EDI) / Edinburgh
http://ryanair.com/
Frankfurt (FRA)
http://lufthansa.com/
Gdańsk (GDN)
http://oltexpress.com/
Katowice (KTW)
http://oltexpress.com/
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
http://flysas.pl/
Kraków (KRK) / Cracow
http://oltexpress.com/
Liverpool (LPL)
http://ryanair.com/
Londyn Luton (LTN) / London Luton
http://wizzair.com/
Londyn Stansted (STN) / London Stansted
http://ryanair.com/
Madryt (MAD) / Madrid
http://ryanair.com/
Mediolan Bergamo (BGY) / Milan Bergamo
http://ryanair.com/
Monachium (MUC) / Munich
http://lot.com/
Oslo Gardermoen (OSL)
http://www.norwegian.com/pl/
Oslo Rygge (RYG)
http://ryanair.com/
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
http://wizzair.com/
Palma de Mallorca (PMI)
http://ryanair.com/
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
http://wizzair.com/
Rzeszów (RZE) via Warszawa / Warsaw
http://oltexpress.com/
Rzym Ciampino (CIA) / Rome Ciampino
http://ryanair.com/
Rzym Fiumicino (FCO) / Rome Fiumicino
http://wizzair.com/
Szczecin (SZZ)
http://oltexpress.com/
Sztokholm Skavsta (NYO) / Stockholm Skavsta
http://wizzair.com/
Warszawa (WAW) / Warsaw
http://lot.com/
Zadar (ZAD)
http://oltexpress.com/
http://wizzair.com/
http://lot.com/
http://lufthansa.com/
http://oltexpress.com/
39
KALENDARIUM
Najciekawsze wydarzenia kulturalne i sportowe w Poznaniu
The most interesting sports and cultural events in Poznań
10.06.2012 20:45
Poznań
Poznań
Irlandia – Chorwacja
Republic of Ireland – Croatia
14.06.2012 18:00
Poznań
Poznań
Włochy – Chorwacja
Italy – Croatia
18.06.2012 20:45
Poznań
Poznań
Włochy – Irlandia
Italy – Republic of Ireland
http://www.fnm.com
Spotkania z Kulturą - Lato 2012
Euro 2012
EVENTS CALENDAR
40
Let’s fly
3-7 lipca
3rd - 7th of July
XX Malta Festival Poznań
www.malta-festival.pl
XX Malta Festival Poznań
www.malta-festival.pl
XX edycja Malta Festival Poznań to doskonała okazja
do zapoznania się z rozległą dziedziną teatrologii. Jak co
roku, będzie można zobaczyć wiele przedstawień plenerowych, offowych, nierepertuarowych oraz eksperymentalnych. Przyjrzymy się występom muzyków z całego
świata, artystom z pogranicza sztuki cyrkowej, pokazom filmowym, jak również będzie można uczestniczyć
w wykładach, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach
teatralnych dla publiczności.
The 20th edition of Malta Festival Poznań is a great
opportunity to meet the broad field of theatrology. As
every year, you will be able to see many open-air, nonrepertoire, off, and experimental performances. Let's
have a look at the performances of musicians from
around the world, artists from the edge of circus arts,
film showings. It will also be possible to participate in
different lectures, discussion panels or acting workshops
for the audience.
4 lipca
4th of July
Koncert Faith No More
Faith No More Concert
Koncert kalifornijskiego zespołu Faith no More będzie
czwartym występem artystycznym cyklu „Poznań dla
Ziemi” oraz jedną z atrakcji Malta Festival. Muzyka tego
zespołu, będąca połączeniem alternatywnego rocka,
heavy metalu, jazzu, popu, soulu oraz hip hopu to doskonała dawka wielu ekscytujących doznań. Faith No
More ma na swoim koncie 7 albumów oraz był trzykrotnie nominowany do nagród Grammy.
The concert of Faith No More from California is the
fourth artistic show of the Poznań for the Earth series
and one of the Malta Festival attractions. Their music,
being a mixture of alternative rock, heavy metal, jazz,
pop, soul and hip-hop, is always an amazing experience.
Faith No More has released seven albums and was
nominated three times for the Grammy Awards.
15-19 lipca
15th - 19th of July
V Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych
Animator 2012
www.animator-festival.com
5th International Animated Film Festival Animator
www.animator-festival.com
„Animator” to najpopularniejszy z międzynarodowych
festiwali filmu animowanego. Tegoroczna edycja będzie
mieszanką wielu dyscyplin artystycznych, tj.: instalacja,
malarstwo, rzeźba, grafika, film fabularny, muzyka, hipertekst jak również gry komputerowe. Na festiwalu nie
zabraknie także stałych elementów w postaci koncertów
muzycznych połączonych z projekcjami.
"Animator" is the most popular animation film festival.
This year's edition is going to be a mixture of many different artistic fields, such as: installations, painting,
sculpture, graphic design, feature films, music, hypertext as well as computer games. As always, there will
be music concerts with projections to entertain you.
26th of July
Koncert Bryana Adamsa
Bryan Adams concert
Bryan Adams zagra w Poznaniu. Koncert odbędzie się
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i będzie częścią cyklu Poznań dla Ziemi.
Bryan Adams in Poznań. The concert will take place at
Poznań International Trade Center and will be a part of
the Poznań for the Earth series.
4 sierpnia
4th of August
Męskie Granie
www.meskiegranie.pl
Męskie Granie
www.meskiegranie.pl
Męskie Granie to szereg niebanalnych koncertów, które
poprzez fuzję stylów zadowolą nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Tegoroczna edycja skupi najlepszych wykonawców polskiego rocka tj.: Marek Dyjak,
Babu Król, OSTR/Tabasko, Aleksandra Kurzak, Kazik
Na Żywo, Acid Drinkers/Titus, Łona i Webber, Kury,
Mitch&Mitch, UL/KR.
Męskie Granie is a set of fascinating concerts. Thanks to
blending of different styles, they will fulfill the expectations of most demanding listeners. This year's edition
will feature the greatest performers of Polish rock, such
as: Marek Dyjak, Babu Król, OSTR/Tabasko, Aleksandra
Kurzak, Kazik Live, Acid Drinkers/Titus, Łona i Webber,
Kury, Mitch&Mitch, UL/KR.
9-11 sierpnia
9th - 11th of August
Ethno Port Poznań
www.ethnoport.pl
Ethno Port Poznań
www.ethnoport.pl
Festiwal jest wydarzeniem podchodzącym do muzyki
z jak największym pietyzmem. Celem organizatorów jest
pokazanie, że ten gatunek artyzmu stanowi uniwersalny
język, najskuteczniej łączący i przemawiający do ludzi.
Muzyka jak nic innego najbardziej stanowi o kulturze
danego kraju, dlatego też na Ethno Port Poznań będzie
można usłyszeć nowoczesne jak i najbardziej surowe w
swojej formie utwory artystów z całego świata.
The festival is an event treating music with a great piety.
The aim here is to show, that this kind of art is in fact
a universal language, effectively connecting people and
appealing to them. Music is the best way to describe
the country's culture, therefore during the Ethno Port
Poznań, you will hear modern as well as the harshest
pieces from artists all around the world.
15-22 sierpnia
15th - 22nd of August
II Międzynarodowy Festiwal Filmu
i Muzyki Transatlantyk
www.transatlantyk.org/pl
II International Film and Music Festival
Transatlantyk
www.transatlantyk.org/pl
„Transatlanyk” to artystyczna konwencja budująca silne
więzi między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem.
Festiwal jest synonimem światowego kina i muzyki,
setek koncertów oraz licznych pokazów artystycznych.
W tegorocznej edycji będzie można zobaczyć wybitne
dzieła z Nowego Kina Niemieckiego, debiuty młodych
reżyserów, liczne zagraniczne i polskie dokumenty, pokazy, koncerty oraz spotkania z wybitnymi filmowcami
i muzykami.
"Transatlantyk" is an artistic convention that creates
strong bonds between the society, art and the environment. The festival is a synonym of world cinema and
music, hundreds of concerts and many artistic shows.
This year's edition brings outstanding works from the
New German Cinema, young directors' debuts, numerous foreign and Polish documentaries, shows, concerts
and meetings with famous filmmakers and musicians.
41
Meeting with Culture - Summer 2012
26 lipca
JESZCZE JEDNA!
JESZCZE JEDNA!

Podobne dokumenty