Roto Patio Z do proflili aluminiowych Dokumentart

Transkrypt

Roto Patio Z do proflili aluminiowych Dokumentart
Technologia okien i drzwi
Roto Patio Z
Okucie standardowe ze wspomaganiem
do okien i drzwi uchylno-przesuwnych do 200 kg
Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi
do profili aluminiowych
Dane o firmie
Copyright: Kwiecień 2013
Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.:
+49 7117598 0
faks:
+49 7117598 253
[email protected]
www.roto-frank.com
Informacje ogólne
Spis treści
Informacje ogólne
Informacja o niniejszej instrukcji...................................................... 5
Grupy odbiorców i ich odpowiedzialność.......................................... 6
Obowiązek przekazania instrukcji grupom odbiorców...................... 7
Znaczenie symboli dotyczących bezpieczeństwa.............................. 8
Ograniczenie odpowiedzialności....................................................... 9
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo.............................................................................. 12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników............. 13
Wskazówki dla producentów.......................................................... 14
Mocowanie wkrętami..................................................................... 16
Informacje o produkcie
Ogólne właściwości okucia............................................................. 17
Diagram stosowania....................................................................... 18
Warianty......................................................................................... 21
Przekrój pionowy – góra, przekrój poziomy..................................... 22
Przekrój pionowy, góra................................................................... 22
Przekrój pionowy, dół..................................................................... 23
Skrzydło dwudzielne bez stałego słupka (sztulp)............................. 24
Zestawienie el. okucia
Wyjaśnienie do rozdziału Zestawienie elementów okucia............... 25
Patio 160Z / 200Z Aluminium – zabezpieczenie podstawowe........... 26
Klamki RotoLine............................................................................. 34
Klamki okienne RotoSwing............................................................. 35
Klamka bez rozetki...................................................................................... 35
Klamka do zasuwnicy zabierakowej................................................ 36
Wpuszczany mechanizm klamki..................................................... 37
Szablony i przycinarki..................................................................... 38
Długości hurtowe elementów wyposażenia.................................... 40
Elementy zależne od profilu............................................................ 41
Montaż
Zastrzega się możliwość zmian. Skrzydło.......................................................................................... 42
Frezowanie i wiercenie otworów pod klamkę zabierakową........................ 42
Otwory i montaż wpuszczanego mechanizmu klamki................................. 43
Wykonanie otworów pod prowadnicę nożyc.............................................. 44
Wycinanie uszczelki skrzydłowej................................................................ 45
Otwory pod narożniki i rozwórki nożycowe................................................ 46
Montaż prowadnicy nożyc na skrzydle....................................................... 47
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  3
Informacje ogólne
Spis treści
Skracanie listew popychacza do Patio Z Aluminium D10/D6, schemat A... 48
Skracanie listew popychacza do Patio Z Aluminium D10/D6, schemat C... 49
Kolejność montażu elementów okucia........................................................ 50
Montaż klamki zabierakowej....................................................................... 51
Montaż klamki RotoLine............................................................................. 52
Mejsce pod klamkę do obsługi od wewnątrz/zewnątrz, z wkładką
bębenkową, przekrój poziomy.................................................................... 53
Montaż wkładki bębenkowej...................................................................... 54
Otwory pod wózki do skrzydeł o masie do 160 kg...................................... 55
Montaż wózków do skrzydeł o masie do 160 kg......................................... 56
Montaż wózków Power do skrzydeł o masie powyżej 160 kg..................... 58
Ościeżnica....................................................................................... 60
Montaż zaczepów i płytek sterujących – Patio Z Aluminium D10 / D6......... 60
Montaż zaczepów i płytek sterujących – Patio Z Aluminium D10 / D6, Schemat C..... 61
Montaż prowadnicy górnej......................................................................... 62
Montaż prowadnicy dolnej.......................................................................... 63
Połączenie ościeżnicy i skrzydła...................................................... 64
Zakładanie skrzydła..................................................................................... 64
Montaż nożyc ze sprężyną.......................................................................... 65
Montaż klocka sterującego......................................................................... 66
Ustawienie poziome skrzydła...................................................................... 68
Równoległe ustawienie wózków................................................................. 69
Aktywowanie zabezpieczenia wózków i montaż osłony wózków................ 70
Montaż zderzaka......................................................................................... 71
Zdejmowanie skrzydła................................................................................. 72
Transport
Transport, opakowanie, składowanie............................................. 74
Inspekcja transportu....................................................................... 75
Obsługa
Obsługa.......................................................................................... 78
Pomoc w rozwiązywnaiu problemów.............................................. 78
Regulacja
Regulacja docisku........................................................................... 80
Ustawienie poziome skrzydła.......................................................... 81
Równoległe ustawienie wózków..................................................... 82
Ustawienie elementów wzmacniających......................................... 83
Konserwacja
Konserwacja................................................................................... 84
Punkty smarowania........................................................................ 85
Kontrola i pielęgnacja..................................................................... 86
Powłoka okuć................................................................................. 87
Utylizacja
4  Kwiecień 2013  140_PL_v0
...................................................................................................... 89
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje ogólne
Informacja o niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje i wskazówki oraz zakresy
stosowania (maks. rozmiary i masy skrzydeł) na temat stosowania okuć.
Ponadto instrukcja zawiera wytyczne niezbędne do wykonania obowiązku przekazania instrukcji wszystkim grupom odbiorców, z użytkownikami okien włącznie.
Informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do
produktów z systemu okuć Roto Patio.
Obok tej instrukcji montażu, konserwacji i obsługi obowiązuje następująca
dokumentacja:
ƒƒ Wytyczna VHBE Instytutu Jakości Zamków i Okuć (Gütegemeinschaft
Schlösser und Beschläge e. V.)
ƒƒ Wytyczna VHBE Instytutu Jakości Zamków i Okuć (Gütegemeinschaft
Schlösser und Beschläge e. V.)
Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana w takim miejscu,
by w razie potrzeby można było szybko z niej skorzystać.
Oznaczenia
Do prezentacji kolejności wykonywania działań, wyników, wykazów,
odniesień i innych elementów stosowane są w tej instrukcji następujące
oznaczenia:
Oznaczenie
Wyjaśnienie
Skrzydło
Ościeżnica
Otwory
1
Elementy okucia
1.
Kolejność działań
ƒƒ
Lista z ustaloną kolejnością (hierarchią ważności)
–
Lista bez ustalonej kolejności (hierarchii ważności)
 str. 12
Odniesienie do strony w tabelach
patrz str. 12
Odniesienie do strony w tekście
Skrót
Wyjaśnienie
FB
Szerokość skrzydła
FH
Wysokość skrzydła
FG
Masa skrzydła
D10
Połączenie Ø 10
D6
Połączenie Ø 6
Wszystkie wymiary w milimetrach.
Prawa autorskie
Treści zawarte w niniejszej instrukcji są chronione prawem autorskim.
Korzystanie z nich jest dozwolone w celu stosowania okuć do produkcji.
Wykorzystywanie ich do innych celów bez pisemnej zgody producenta jest
zabronione.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  5
Informacje ogólne
Grupy odbiorców i ich odpowiedzialność
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji kierujemy do następujących grup
odbiorców:
Dilerzy okuć
Grupa odbiorców „Dilerzy okuć“ obejmuje wszystkie firmy / osoby, które kupują okucia od producenta okuć, w celu ich dalszej odsprzedaży w niezmienionej formie i bez dalszej obróbki.
Producenci okien i drzwi balkonowych
Grupa odbiorców „Producenci okien i drzwi balkonowych“ obejmuje
wszystkie firmy / osoby, które kupują okucia od producentów lub dilerów
okuć, w celu ich stosowania w oknach i drzwiach balkonowych.
Dilerzy elementów budowlanych / Firmy montażowe
Grupa odbiorców „Dilerzy elementów budowlanych“ obejmuje wszystkie
firmy / osoby, które kupują okna / lub drzwi balkonowe od producentów stolarki, w celu dalszej odsprzedaży i zamontowania w obiekcie budowlanym,
bez dokonywania zmian w oknach i drzwiach balkonowych.
Grupa odbiorców „Firmy montażowe“ obejmuje wszystkie firmy / osoby,
które kupują okna / lub drzwi balkonowe od producentów stolarki lub dilerów
elementów budowlanych, w celu zamontowania w obiekcie budowlanym,
bez dokonywania zmian w oknach i drzwiach balkonowych.
Inwestor
Grupa odbiorców „Inwestorzy“ obejmuje wszystkie firmy / osoby, które zlecają wyprodukownaie okien i / lub drzwi balkonowych w celu zamontowania
ich w obiekcie budowlanym.
Użytkownicy końcowi
Grupa odbiorców „Użytkownicy“ obejmuje wszystkie osoby, które obsługują zamontowane okna i / lub drzwi balkonowe.
6  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje ogólne
Obowiązek przekazania instrukcji grupom odbiorców
Wskazówka!
Każda grupa odbiorców musi bezwzględnie przestrzegać obowiązku przekazywania instrukcji.
Jeśli poniżej nie ustalono inaczej, materiały i informacje mogą być
przekazane w formie drukowanej, jako CD lub poprzez dostęp do
strony internetowej.
Odpowiedzialność dilerów okuć
Dilerzy okuć muszą przekazać następujące materiały producentom okien i
drzwi balkonowych:
– Katalog
– Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi
– Wytyczne / wskazówki odnośnie produktu i odpowiedzialności (VHBH)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Odpowiedzialność producenta okien i drzwi balkonowych
Producenci okien i drzwi balkonowych muszą przekazać następujące materiały dilerom elementów budowlanych lub inwestorom, również jeśli włączona jest firma pośrednicząca (montażowa):
– Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi
– Wytyczne / wskazówki odnośnie produktu i odpowiedzialności (VHBH)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Producent musi przekazać użytkownikowi odpowiednie dla niego materiały
i informacje w formie drukowanej.
Odpowiedzalność dilerów elementów budowlanych / Firm montażowych
Dilerzy elementów budowlanych muszą przekazać następujące materiały inwestorom, również jeśli włączona jest firma pośrednicząca (montażowa):
– Instrukcja konserwacji i obsugi (z naciskiem na okucia)
– Wytyczne / wskazówki odnośnie produktu i odpowiedzialności (VHBH)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Odpowiedzialność inwestorów
Inwestorzy muszą przekazać następujące materiały użytkownikom okien:
– Instrukcja konserwacji i obsugi (z naciskiem na okucia)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  7
Informacje ogólne
Znaczenie symboli dotyczących bezpieczeństwa
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa są w niniejszej instrukcji oznaczone
symbolami graficznymi. Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa wprowadzane są przez hasła, które określają stopień zagrożenia.
Zagrożenie!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na sytuację
bezpośredniego zagrożenia, które może prowadzić do śmierci lub
ciężkiego uszkodzenia, jeśli nie da się go uniknąć.
Ostrzeżenie!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do
śmierci lub ciężkiego uszkodzenia, jeśli nie da się go uniknąć.
Uwaga!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do
nieznacznego lub lekkiego uszkodzenia, jeśli nie da się go uniknąć.
Wskazówka!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość
wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do uszkodzenia przedmiotów lub środowiska, jeśli nie da się go uniknąć.
8  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje ogólne
Ograniczenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje i wskazówki w niniejszej instrukcji zostały zgromadzone z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, standardów techniki oraz na podstawie długoletniej wiedzy i doświadczenia.
Producent okuć nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
–Nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i całej dokumentacji produktowej
wraz z obowiązującymi wytycznymi (patrz rozdział Bezpieczeństwo, Stosowanie zgodne z przeznaczeniem).
–Stosowania niezgodnego z przeznaczeniem / nieprawidowego stosowania
(patrz rozdział Bezpieczeństwo, Stosowanie zgodne z przeznaczeniem).
–Niedostatecznych danych oferty przetargowej, nieprzestrzegania przepisów montażu czy diagramów ilustrujących zakres stosowania.
– Nadmiernego zanieczyszczenia.
Roszczenia osób trzecich do producenta okuć powstałe wskutek szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem albo wskutek nieprzestrzegania obowiązku przekazania instrukcji przez sprzedawców okuć, producentów okien i drzwi balkonowych, sprzedawców elementów budowlanych lub
inwestorów będą przekazywane do bezpośrednio do tych podmiotów.
Zobowiązania uzgodnione w umowie o dostawach okuć, ogólne warunki
handlowe i warunki dostaw producenta okuć oraz regulacje prawne aktualne w momencie zawarcia umowy są obowiązujące.
Gwarancja dotyczy tylko oryginalnych elementów okucia Roto.
Zastrzega się możliwość zmian danych technicznych w przypadku poprawiania własności użytkowych i dalszego rozwoju produktu.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  9
Bezpieczeństwo
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Okucia uchzlno-przesuwne
Patio Z to okucia do przesuwnych skrzydeł drzwi balkonowych i okien
stosowanych przeważnie jako oszklone zamknięcia zewnętrzne.
W kombinacji ze skrzydłami przesuwnymi mogą występować stałe ścianki
i/lub kolejne skrzydła zawarte w jednej konstrukcji.
Okucia przesuwne wyposażone są w mechanizm ryglujący, łączący skrzydło
przesuwne z ościeżnicą. Ponadto okucia przesuwne wyposażone są w
wózki jezdne, umieszczone na dolnym poziomym ramieniu skrzydła
przesuwnego.
Dodatkowo są one wyposażone w nożyce uchylające skrzydło. Przy pomocy okuć skrzydła są zamykane, przemieszczane do odpowiednich pozycji
wietrzenia oraz przesuwane na bok.
Okucia przesuwne służą wyłącznie do stosowania w pionowo wbudowanych oknach i skrzdłach drzwi balkonowych z drewna, PVC, aluminium lub
stali oraz odpowiedniej kombinacji tych materiałów.
WSKAZÓWKA!
W zależności od temperatury zewnętrznej, względnej wilgotności
powietrza we wnętrzu oraz sytuacji budowlanej, w której zastosowano element przesuwny, może okresowo dochodzić to skraplania
się pary wodnej na szynach aluminiowych wewnątrz pomieszczenia. Zjawisko to nasila się zwłaszcza w przypadku zakłócenia cyrkulacji powietrza n p. w głębokich ościeżach, za zasłonami oraz w
sytuacji niekorzystnego rozmieszczenia grzejników, itp.
Zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie obejmuje także zachowanie wszelkich wytycznych z dokumentacji produktowej, takich jak:
– Niniejszej instrukcji montażu, konserwacji i obsługi
– Katalogi produktowe
– Informacje, dane producentów profili (n p. z PVC lub meteli lekkich itp.)
–W
ytycznych Stowarzyszenia ds. Jakości Zamków i Okuć VHBH i VHBE
(Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.)
– obowiązujące regulacje prawne o zasięgu krajowym
Każde wychodzące poza użycie zgodne z przeznaczeniem traktuje się jako
sprzeczne z przeznaczeniem.
Ostrzeżenie!
Zagrożenie w przypadku nieprawidowego użycia!
Nieprawidowe użycie i nieprawidłowy montaż okuć Roto prowadzić może do sytuacji zagrożenia.
–Nigdy nie stosować zestawów okuć, niezatwierdzonych przez
producenta okuć.
–Nigdy nie stosować elementów nieoryginalnych lub
niezatwierdzonych przez producenta okuć.
10  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Bezpieczeństwo
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem przez użytkowników końcowych
Okucia uchylno-przesuwne
Skrzydła okien i drzwi balkonowych uchylno-przesuwne są przesuwane
przy pomocy jednej klamki w pozycji poziomej lub pionowej.
W konstrukcjach specjalnych skrzydła mogą być dodatkowo składane
harmonijkowo w jeden pakiet (okna harmonijkowo-przesuwne).
Skrzydła mogą się uchylać do położenia ograniczonego nożycami rozwórki.
Podczas zamykania skrzydła i ryglowania należy z reguły pokonać opór
uszczelki.
Ostrzeżenie!
Niekontrolowane zamykanie się i otwieranie skrzydła może
prowadzić do zranienia użytkowników i uszkodzenia drzwi!
Nieprawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł może prowadzić
do ciężkiego zranienia użytkowników i do powstania znaczących
szkód! Dlatego należy:
–Upewnić się, że poruszające się skrzydło nie uderza o ościeżnicę albo o inne skrzydło w pozycji całkowitego otwarcia lub
zamknięcia.
–Upewnić się, że skrzydło w pełnym zakresie, do całkowitego
otwarcia lub zamknięcia, obsługiwane jest ręką i z bardzo małą
prędkością można go doprowadzić do ościeżnicy, do ogranicznika rozwarcia lub do kolejnych skrzydeł (wartość techniczna –
maksymalna prędkość krawędzi ryglującej v ≤ 0,2 m/s).
Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem lub stosowanie i przetwarzanie
produktów w inny sposób traktowane jest jako użycie nieprawidłowe i
może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
Ostrzeżenie!
Zagrożenie w przypadku nieprawidowego użycia!
Nieprawidłowe użycie okien lub drzwi balkonowychmoże prowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
W szczególności należy unikać następujących sytuacji:
–Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i
ościeżnicę okien i drzwi balkonowych.
–Świadomego umieszczania lub nieumyślnego nakładania na
skrzydło okienne lub drzwi balkonowe dodatkowego obciążenia.
–Umyślnego lub niekontrolowanego zatrzaskiwania albo dociskania skrzydła okienngo lub drzwi balkonowych do ościeżnicy.
Przez to mogą ulec zniszczeniu okucia, ościeżnica lub inne elementy okien lub drzwi balkonowych.
Wyklucza się dochodzenie jakichkolwiek roszczeń powstałych wskutek szkód
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  11
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Okucia do okien uchylno-przesuwnych, bezpieczeństwo – ważne oznaczenia
Należy stosować się do następujących oznaczeń, by uniknąć wypadków,
zranienia i szkód.
Symbol
Znaczenie
Zagrożenie!
Zagrożenie zranieniem wskutek wypadnięcia z otwartego
okna i drzwi balkonowych.
–Zachować ostrożność w pobliżu otwartych okien i drzwi balkonowych.
–Dzieci i osoby o ograniczonej zdolności oceny zagrożeń, zachować w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia.
Ostrzeżenie!
Zagrożenie zranieniem wskutek zatrzaśnięcia części ciała
między skrzydłem i ościeżnicą.
–Podczas zamykania okien i drzwi balkonowych nigdy nie wkładać ręki między skrzydło i ościeżnicę i zawsze ostrożnie je zamykać.
–Dzieci i osoby o ograniczonej zdolności oceny zagrożeń, zachować w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia.
Ostrzeżenie!
Ryzyko zranienia w następstwie obciążania skrzydła dodatkowym balastem.
–Nie obciążać skrzydła dodatkowym balastem.
Uwaga!
Zagrożenie zranieniem wskutek podmuchu wiatru
–Unikać oddziaływania podmuchów wiatru na otwarte skrzydło.
–Przy silnym wietrze lub przeciągu skrzydła drzwi balkonowych i
okien muszą być zamknięte i zaryglowane.
Uwaga!
Zagrożenie zranieniem i uszkodzeniem wskutek włożenia
przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę
–Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i
ościeżnicę.
Uwaga!
Niekontrolowane zamykanie się i otwieranie skrzydła może
prowadzić do zranienia użytkowników i uszkodzenia drzwi
–Należy zapewnić użytkownikowi ręczne poruszanie drzwiami
powoli, w pełnym zakresie.
12  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników
Okucia do okien uchylno-przesuwnych, bezpieczeństwo – ważne oznaczenia
Następujące oznaczenia można nakleić na oknach i drzwiach balkonowych w
celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników. Dołożyć starań, by oznaczenia były zawsze dobrze czytelne. Naklejki zamawiać osobno (OPR_17_PL_v0).
Bezpieczeństwo
Okucie uchylno-przesuwne
ze wspomaganiem
02/2012
Zastrzega się możliwość zmian. OPR_17_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  13
Bezpieczeństwo
Wskazówki dla producentów
Maksymalne wymiary i masy skrzydeł
Dane techniczne, diagramy stosowania i zestawienia elementów okucia
zawarte w dokumentacji produktowej producenta okuć zawierają wskazówki odnośnie maksymalnych, dopuszczalnych rozmiarów i mas skrzydeł.
Maksymalna masa skrzydła ustalana jest na podstawie elementu
o najmniejszej dopuszczalnej nośności.
–Przed użyciem plików elektronicznych, a przede wszystkim przed ich zastosowaniem w programach konstrukcyjnych okien sprawdzić prawidłowość
danych technicznych, diagramów stosowania i zestawień el. okucia.
–Nigdy nie przekraczać dopuszczalnych maksymalnych wymiarów.
W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z producentem okuć.
Wytyczne producentów profili
Producent okien i drzwi balkonowych musi stosować się do wszystkich
wytycznych odnośnie wymiarów systemowych (np. szczeliny uszczelkowej,
odległości między punktami ryglowania). Należy je poddawać regularnej kontroli, zwłaszcza przy pierwszym zastosowaniu nowych elementów okucia,
w ramach procesu produkcyjnego aż po zamontowanie okna w budynku.
WSKAZÓWKA:
Elementy okuć z założenia umożliwiają regulację w celu spełnienia
parametrów systemowych, o ile okucia mają na nie wpływ. Jeżeli
rozbieżność od tych parametrów stwierdzona zostanie dopiero po
zamontowaniu okna w budynku, producent okuć nie ponosi odpowiedzialności za ew. dodatkowo powstałe roszczenia.
Dobór elementów okucia
Okna i drzwi balkonowe antywyważeniowe wymagają dodatkowo
stosowania okuć specjalnych.
Okna i drzwi balkonowe odporne na wilgoć oraz przeznaczone do środowiska z substancjami agresywnymi lub obecnymi w powietrzu czynnikami
przyśpieszającymi korozję, wymagają stosowania okuć specjalnych.
Odporność na napór wiatru w pozycji zamkniętej i zaryglowanej zależna jest
od konstrukcji okien i drzwi balkonowych. System okuć posiada odporność
na prawnie i normatywnie określony napór wiatru (np. w normie EN 12210
- szczególnie badanie naporu P3).
Do wymienionych powyżej obszarów należy osobno uzgodnić z producentem okuć i z producentem profili odpowiednie zestawy okuć i specjalny sposób montażu okien i drzwi balkonowch.
WSKAZÓWKA:
Obowiązują wytyczne producenta, dotyczące właściwego doboru
okuć (np. zastosowania dodatkowych rozwórek nożycowych,
kompletowania okuć antywyważeniowych do okien i drzwi
balkonowych itd.).
14  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Bezpieczeństwo
Wskazówki dla producentów
–O
pisane w niniejszej instrukcji montażu, obsługi i konserwacji okucia ze
stali są poddane pasywacji i lakierowaniu zgodnie z normą DIN EN 12329.
–O
kucia mogą być stosowane tylko do profili aluminiowych.
–O
kucia nie mogą być stosowane w środowisku zasolonym, zawierającym
substancje agresywne, powodującym korozję .
– Prowadnice górna i dolna nie mogą być lakierowane.
– Powłoka elementów uchylno-przesuwnych może być poddawana
obróbce tylko przed montażem. Obróbka w późniejszej fazie może
ograniczyć niezawodność działania elementów okucia.
– J eśli w pewnych okolicznościach (w szkołach, hotelach, przedszkolach)
zachodzi obwa, że wskutek gwałtownego uderzenia element może zostać
nadmiernie obciążony, należy przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegające takiemu zdarzeniu. Także w obiektach ruchomych, takich jak
pociągi albo statki, mogą wystąpić zakłócenia wskutek poruszania się
obiektu.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  15
Bezpieczeństwo
Mocowanie wkrętami
Zagrożenie!
Zagrożenie życia wskutek nieprawidłowego montażu
i mocowania elementów okucia!
Nieprawidłowy montaż i mocowanie elementów okucia mogą
prowadzić do powstania groźnych sytuacji i powodować ciężkie
wypadki (także śmiertelne).
Dlatego:
– Podczas montażu, a w szczególności przy mocowaniu elementów okuć należy bezwzględnie przestrzegać dokumentacji produktowej producenta okuć oraz wytycznych producenta profliu.
–D
la okucia Roto Patio Z do profili aluminiowych obowiązują zakresy
stosowania podane na stronach 18-20.
–O
bowiązują dane dotyczące szybkości obrotowej przykręcania oraz
momentów obrotowych. (Nie przykręcać za mocno śrub – może dojść do
zerwania gwintu)
–O
kucia należy mocować śrubami znajdującymi się w zestawach.
–W
szystkie elementy okucia montować fachowo, w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
–P
rzy wypieraniu szyb przestrzegać wytycznej technicznej nr 3 „Wypieranie pakietów szybowych“ .
Śruby mocujące do okuć (zawarte w zestawie)
do elementów
Ilość
Wózki, wsporniki
12(24) 4,8 x 50
4,2
Torx 25
Szyna jezdna, prowadnica
40
3,9 x 45
3,2
Torx 15
Prowadnica nożyc
10
3,9 x 9,5
3,2
Torx 15
El. wzmacniające
4
M5 x 25
7,1 (do nitonakrętki)
Torx 25
Torx 25
Narożniki, rozwórki nożycowe
16  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Rozmiar
Średnica otworu do wywiercenia Napęd
10
M5 x 25
3,5
Zabierak AG
2
M5 x 8
–
Torx 25
Klamka do zasuwnicy zabierakowej
4
2
4,8 x 50
M5 x 25
4,2
5,2
Torx 25
Torx 25
Klamka RotoLine
2
M5 x 50
10 / 12

+
Klamka RotoLine do obsługi od wewnątrz
i na zewnątrz
4
M5 x 110
10 / 12

+
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje o produkcie
Ogólne właściwości okucia
Roto Patio Z
Ogólne właściwości okucia
– Obwód
­
ryglujący okucia ze sterowaniem do automatycznego ustawiania
skrzydła w pozycji uchyłu
– Okucie obwiedniowe ukryte
– Zintegrowana blokada błędnej obsługi
– Przyporządkowanie skrzydeł wg schematów A, B, C, D, G, K
–W
ygląd od zewnątrz i od wewnątrz taki jak okien rozwierno-uchylnych:
wąskie profile, zlicowane z fasadą, położenie klamki przy zamkniętych
drzwiach „do dołu“
– Odstawienie skrzydła od ramy: maks. 117 mm
– Szerokość skrzydła: maks. 2000 mm
– Wysokość skrzydła: maks. 2700 mm
– Masa skrzydła: maks. 200 kg
– Luz wrębowy 11,5 + 0,5 mm
– Minimalna wys. przylgi 7 mm
– Rowek ościeżnicy V.01 / V.02
– Rowek skrzydła 15 / 20
–G
rubość skrzydła maks. 87 mm
(powyżej 87 mm - konieczna techniczna weryfikacja profilu)
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  17
Informacje o produkcie
Diagram stosowania
Patio Z do okien z aluminium
Diagram stosowania
Patio 100Z Aluminium
Graniczne wymiary skrzydeł dla różnych grubości szyby
Masa szyby............................................. maks. 60 kg / m2
≤ 30 kg/m2
2000
FH 930 – 2380 mm
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB.......................................670 – 1280 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2380 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 100 kg
Grubość skrzydła........................................ maks. 87 mm
(powyżej 87 mm konieczna weryfikacja
techniczna profilu)
≤ 40 kg/m2
1500
≤ 50 kg/m2
≤ 60 kg/m2
1000
800
FH : FB = maks. 2 : 1
1200
FB 670 – 1280 mm
Podana masa szyby w diagramie
wyrażona jest w kg / m2.
Grubość szyby 1 mm / m2 = 2,5 kg
= niedopuszczalny zakres stosowania
Nożyce ze sprężyną niepotrzebne.
18  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje o produkcie
Diagram stosowania
Patio Z do okien z aluminium
Diagram stosowania
Patio 160Z Aluminium
Graniczne wymiary skrzydeł dla różnych grubości szyby
Masa szyby............................................. maks. 60 kg / m2
FH : FB = maks. 2 : 1
2500
≤ 30 kg/m2
2000
FH 930 – 2700 mm
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB....................................... 670 –2000 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2700 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 160 kg
Grubość skrzydła........................................ maks. 87 mm
(powyżej 87 mm konieczna weryfikacja
techniczna profilu)
≤ 40 kg/m2
1500
≤ 50 kg/m2
≤ 60 kg/m2
1000
1000
Podana masa szyby w diagramie
wyrażona jest w kg / m2.
1500
2000
FB 670 – 2000 mm
Grubość szyby 1 mm / m2 = 2,5 kg
Grubość
skrzydła
= niedopuszczalny zakres stosowania
Nożyce ze sprężyną konieczne są przy grubości skrzydeł od 75 mm do 87 mm.
Minimalna szer. skrzydła (FB) wynosi w tym przypadku 830 mm.
min. 7
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
Grubość przylgi
140_PL_v0  Kwiecień 2013  19
Informacje o produkcie
Diagram stosowania
Patio Z do okien z aluminium
Diagram stosowania
Patio 200Z Aluminium
Wózek power od 160 kg
Graniczne wymiary skrzydeł dla różnych grubości szyby
Masa szyby............................................. maks. 60 kg / m2
FH : FB = maks. 2 : 1
≤ 30 kg/m2
2500
≤ 40 kg/m2
2000
FH 930 – 2700 mm
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB.....................................1080 – 2000 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2700 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 200 kg
Grubość skrzydła........................................ maks. 87 mm
(powyżej 87 mm konieczna weryfikacja
techniczna profilu)
≤ 50 kg/m2
1500
≤ 60 kg/m2
1000
1080
Podana masa szyby w diagramie
wyrażona jest w kg / m2.
1500
2000
FB 1080 – 2000 mm
Grubość szyby 1 mm / m2 = 2,5 kg
Grubość
skrzydła
= niedopuszczalny zakres stosowania
Należy zastosować nożyce ze sprężyną.
min. 7
20  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Grubość przylgi
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje o produkcie
Warianty
Schemat A
L
L
Schemat A
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
1 szklenie stałe
Schemat B
Schemat A
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
1 skrzydło rozwierne
R
Schemat B
1skrzydło przesuwne (L lub P)
ościeżnica wewnątrz zliowana ze ścianą
Schemat C
R
L
R
Schemat C
2skrzydła przesuwne (L i P) z ruchomym słupkiem
2skrzydła rozwierne (alternatywa dla szklenia stałego)
Schemat G
R
L
Schemat C
2skrzydła przesuwne (L i P) ze słupkiem
2skrzydła rozwierne (alternatywa
dla szklenia stałego)
R
Schemat G
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
2 szklenia stałe
Schemat K
L
Schemat G
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
2 skrzydła rozwierne
R
Schemat K
2skrzydła przesuwne (L i P)
1szklenie stałe
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  21
Informacje o produkcie
Przekrój pionowy – góra, przekrój poziomy
Przekrój pionowy, góra
Przekrój poziomy, klamka
11,5–12
*
72
*
Klamka
zabierakowa
Odsunięcie skrzydła
od ościeżnicy 117
Nie oddaje skali
Szer. skrzydła
Przekrój pionowy, góra
Skala 1:1
11,5 +0,5
33
21,5
*
17
20,2
26
Wys. skrzydła
* Wskazówka: Nożyce
ze sprężyną nie zaznaczone!
Wymiary podane w mm.
22  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje o produkcie
Przekrój pionowy, dół
Przekrój pionowy, dół
Skala 1:1
35 +2
31,1
luz wrębowy 11,5–12
Wys. skrzydła
39
maks.OKFF (maks. odległość
od podłogi)
Wymiary podane w mm.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  23
Informacje o produkcie
Skrzydło dwudzielne bez stałego słupka (sztulp)
Wskazówki odnośnie profilu
Miejsce pod okucie, schemat C
2
32,1
14,7
3
20
3
19,5
1
Miejsce pod okucie okno jednoskrzydłowe
3,6
2,5
8,5
Zabierak do zasuwnicy
zabierakowej
5,1
10
achować wymaganą linię ustawienia skrzydła
Z
i ościeżnicy!
2
Krawędzie uszczelki środkowej i inne elementy nie
mogą wystawać ponad poziom rowka C pod listwę
popychacza.
3
Miejsce pod okucie.
Przy innych wymiarach - prosimy o kontakt!
Wymiary podane w mm.
4
Wymiary nieprzekraczalne el. okucia, zapewniające
swobodny ruch listwy popychacza w rowku C, także
przy powierzchni malowanej
4
2,7

Specjalny profil listwy popychacza do aluminium.
5
10 +0,5
5
14,7
1
19,7


4,5
24  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie el. okucia
Wyjaśnienie do rozdziału Zestawienie elementów okucia
Wyjaśnienie do rozdziału Zestawienie elementów okucia
Zestawnienia elementów okucia na kolejnych stronach należy traktować
jako zalecenie Roto Frank AG.
Podział stron w rozdziale Zestawienie el. okucia wygląda w ten sposób, że
po lewo pokazane są poszczególne elementy zestawienia okucia, po prawej
zaś odpowiednia lista artykułów.
Liczby w kółkach umożliwiają znalezienie elementów okucia na liście artykułów.
Beschlagübersicht
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Grundsicherheit
Beschlagübersicht D10 / D6
14
Beschlagübersicht
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Grundsicherheit
Artikelliste D10 / D6
5
7
14
13
44
39
39
12
9
11
Anwendungsbereich
Flügelfalzbreite FB ...................................670 – 2000 mm
Flügelfalzhöhe FH ....................................930 – 2700 mm
Flügelgewicht FG......................................... max. 200 kg
Grundkarton Patio Z Aluminium
18
36
37
Variante 01
L 625394
Inhalt:
Variante 02
24
1 Eckumlenkung unten
1 Schere griffseitig
L
37
1 Schere
L
38
1 Mittelstück verstellbar
1 Schnäpperschiene
L
23
1 Schnäpperschiene
R
3
1 Eckumlenkung unten
1 Mittelstück verstellbar
1 Powerlaufwerk ohne Steuerung
1 Abstützteil
3
12 BZ Senkblechschrauben 4,8 x 45 TX25 (o. Abb.)
Patio Z Aluminium Powerlaufwerke ab 160 kg
R 625396
Inhalt:
R 625382
42a
1 Powerlaufwerk mit Steuerung (o. Abb.)
42b
1 Powerlaufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)
1 Abstützteil
3
12 BZ Senkblechschrauben 4,8 x 45 TX25 (o. Abb.)
1 Schnäpperschiene
L
23
1 Schnäpperschiene
R
20
3 Anlenkungen mit Riegelzapfen
25
1 Schaltsperre
43
1 Powerlaufwerk mit Steuerung
41a
41b
2 Eckumlenkungen oben
22
L 625397
Inhalt:
10 Senkschrauben M5 x 25
19
2 Abstützteile
Patio Z Aluminium Powerlaufwerke ab 160 kg
2 Gleiter
38
1 Laufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)
12 BZ Senkblechschrauben 4,8 x 45 TX25 (o. Abb.)
Inhalt:
18
1 Laufwerk mit Steuerung (o. Abb.)
2a
2b
24
10 Reduzierhülsen 10 / 6
Teilebeutel:
33
R 625384
Inhalt:
1 Anlenkung verstellbar
Patio Z Aluminium Grundkarton
35
Patio Z Aluminium Laufwerke bis 160 kg
3 Anlenkungen mit Riegelzapfen
1 Schaltsperre
43
21
2 Schließer steckbar
Teilebeutel:
21
12 BZ Senkblechschrauben 4,8 x 45 TX25 (o. Abb.)
20
1 Werkzeug für Gleiterentrastung (o. Abb.)
Teilebeutel:
34
2 Abstützteile
3
25
40
1 Laufwerk ohne Steuerung
1b
22
39
L 625395
1 Laufwerk mit Steuerung
1a
19
36
Teilebeutel:
38
Patio Z Aluminium Laufwerke Schwarz bis 160 kg
Inhalt:
2 Eckumlenkungen oben
18
40
20
Laufwerke
Patio Z Aluminium Grundkarton
18
9,7–11,5
12–14
20
1 Anlenkung verstellbar
1 Schere griffseitig (o. Abb.)
R
1 Schere (o. Abb.)
R
Teilebeutel:
39
20
25
19
22
27
23
31
26
6
10
40
10 Senkschrauben M5 x 25
26
29
FG < 100 kg
FB > 1480
3
2 Schließer steckbar
10 Reduzierhülsen 10 / 6
28
30
1a
21
24
45
31
29
2 Gleiter
1 Werkzeug für Gleiterentrastung (o. Abb.)
43
3
1b
41a
41b
8
15
28  Februar 2012  IMO_140_DE (v0)
32
32
Roto Patio Z für Aluminiumprofile
4
17
16
Änderungen vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.
Roto Patio Z für Aluminiumprofile
IMO_140_DE (v0)  Februar 2012  29
Faktyczna wielkość zamówienia zależna jest od zamówionej konfiguracji
okuć, wynikającej z wysokości i szerokości okna; klamki należy zamawiać
oddzielnie.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  25
Zestawienie elementów okucia
Patio 160Z / 200Z Aluminium – zabezpieczenie podstawowe
Zestawienie elementów okucia D10 / D6
14
5
7
39
14
13
44
39
39
46
12
9
11
18
36
37
18
20
9,7–11,5
12–14
Wariant 01
40
20
Wariant 02
24
34
33
21
38
35
43
20
25
19
22
27
23
31
26
45
31
28
30
6
29
26
29
FG < 100 kg
1a
3
FB > 1480
10
3
1b
41a
41b
8
15
26  Kwiecień 2013  140_PL_v0
32
32
Roto Patio Z do profili aluminiowych
4
17
16
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Zabezpieczenie podstawowe
Wykaz artykułów D10 / D6
Zakres stosowania
Szer. skrzydła na wrębie FB......................670 – 2000 mm
Wys. skrzydła na wrębie FH......................930 – 2700 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 200 kg
Zestaw podstawowy Patio Z Aluminium
Zestaw podstawowy Patio Z Aluminium
Wózki
L 625394
Patio Z Aluminium wózki do 160 kg
Zawartość:

  2 narożniki górne
Zawartość:

  1 wózek ze sterowaniem

  1 narożnik dolny


  1 rozwórka nożycowa po str. klamki
L


  1 rozwórka nożycowa
L

  1 el. przejściowy z regulacją

  1 Prowadnica z zatrzaskami
L

  1 Prowadnica z zatrzaskami
R
18
19
36
37
38
22
23

20

43
1a
1b
3
  1 wózek bez sterowania
  2 wsporniki
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
Patio Z Aluminium wózki do 160 kg
2a

2b
  3 Łączniki z czopami ryglującymi

  1 łącznik z regulacją
3
  1 wózek bez sterowania (nie zazn.)
  2 wsporniki
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
Patio Z Aluminium wózki Power powyżej 160 kg
L 625397
Zawartość:

  1 wózek 200 kg ze sterowaniem
  1 przyrząd do odpinania ślizgacza (nie zazn.)
El. uzupełniające:

  2 czopy wkładane

41b
  1 wózek 200 kg bez sterowania


  1 wspornik
41a
21
  1 blokada obrotu klamki – el. na skrzydle
3
2x
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
El. uzupełniające:

  10 tulejek redukcyjnych 10 / 6
24
Patio Z Aluminium wózki Power powyżej 160 kg
El. uzupełniające:

  10 wkrętów M5 x 25
40
Zawartość:

  1 wózek Power ze sterowaniem (nie zazn.)
R 625396
42a

Zestaw podstawowy Patio Z Aluminium
R 625384
Zawartość:

  1 wózek ze sterowaniem (nie zazn.)
El. uzupełniające:

  2 ślizgacze
39
25
L 625395
R 625382
Zawartość:
18
2 narożniki górne
42b
  1 wózek Power bez sterowania (nie zazn.)

  1 wspornik
3
2x
19
1 narożnik dolny
38
1 el. przejściowy z regulacją
22
1 Prowadnica z zatrzaskami
L
23
1 Prowadnica z zatrzaskami
R
20
3 Łączniki z czopami ryglującymi
43
1 łącznik z regulacją
1 rozwórka nożycowa po str. klamki (nie zazn.)
R
1 rozwórka nożycowa (nie zazn.)
R
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
El. uzupełniające:
39
  2 ślizgacze
  1 przyrząd do odpinania ślizgacza (nie zazn.)
El. uzupełniające:
21
  2 czopy wkładane
25
1 blokada obrotu klamki – el. na skrzydle
El. uzupełniające:
24
  10 tulejek redukcyjnych 10 / 6
El. uzupełniające:
40
  10 wkrętów M5 x 25
Nożyce ze sprężyną
629603
Stosować dodatkowo dla:
 skrzydeł o masie powyżej 160 – 200 kg
 grubości profili 75 – 90 mm
El. uzupełniające:

  1 nożyce ze sprężyną
46
39
  1 ślizgacze
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  27
Zestawienie elementów okucia
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Zabezpieczenie podstawowe
Wykaz artykułów D10 / D6
Komplet prowadnic
Osłonki
Komplet prowadnic na skrzydło i ościeżnicę z el. uzupełniającymi 26
Surowy, do malowania
Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625398
R01.5 srebrny
625399
R05.4 ciemny brąz
625402
R06.2 czarny
625400
R07.2 biały
625401
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625445
931 – 1080
2230
625450
1081 – 1280
2630
625455
1281 – 1480
3030
625460
1481 – 1680
3430
625465
1681 – 2000
4130
625470
R01.5 srebrny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625442
Osłonki małe (para) 200Z do 100kg Osłonki duże (para) 200Z do 200kg Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625403
R01.5 srebrny
625404
R05.4 ciemny brąz
625407
R06.2 czarny
625405
R07.2 biały
625406
931 – 1080
2230
625447
1081 – 1280
2630
625452
1281 – 1480
3030
625457
1481 – 1680
3430
625462
Zawartość:

1 osłonka
L
1681 – 2000
4130
625467

1 osłonka
R

2 elementy wzmacniające z regulacją
R05.4 ciemny brąz
FB / mm
28
29
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625446
931 – 1080
2230
625451
1081 – 1280
2630
625456
1281 – 1480
3030
625461
1481 – 1680
3430
625466
1681 – 2000
4130
625471
R06.2 czarny
FB / mm
27
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625444
931 – 1080
2230
625449
1081 – 1280
2630
1281 – 1480
El. uzupełniające:

4 wkręty z łbem stożkowym M5 x 25 TX25
30

31
4 nitośruby M5
Elementy ramowe
Elementy ramowe V.01
625486
Elementy ramowe V.02
625487
El. uzupełniające:

2 płytki sterujące
32

8 zaczepów
625454

1 najazd górny
3030
625459

1 płytka ramowa blokady obrotu klamki
1481 – 1680
3430
625464
1681 – 2000
4130
625469
R07.2 biały
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
33
44
45
Przyporządkowanie do systemów profili
 str. 41
21
Czop wkładany D10
334671*
35
Czop mimośrodowy do nitowania D6
212767*

Zaczep V.01
Zaczep V.02
212633*
212634*
670 – 930
1930
625443
931 – 1080
2230
625448
1081 – 1280
2630
625453
1281 – 1480
3030
625458
1481 – 1680
3430
625463
Płytki sterujące V.01
625499
1681 – 2000
4130
625468
Płytki sterujące V.02
625500
Komplet prowadnic:

  1 szyna jezdna *)
4
Przyporządkowanie do systemów profili
5
  1 prowadnica górna *)
6
  1 profil maskujący
7
  1 profil maskujący z PVC
8
  1 pręt łączący
9
  1 Prowadnica nożyc
10
  1 wspornik cięgna wózków (od FB > 1480 dodatkowo w komplecie)


34
L
  1 osłonka prowadnicy nożyc
R

  1 zderzak górny

  2 osłonki prowadnicy górnej
15
  1 klocek sterujący
16
  1 zderzak dolny
17
  1 odbojnik gumowy zderzaka dolny
14
 str. 41
 Strona 34 i 35
 Strona 36
* ilość zależna od gabarytów konstrukcji

13
Klamki i nakładany mechanizm klamki
Wpuszczany mechanizm klamki
El. uzupełniające:

  1 osłonka prowadnicy nożyc
11
12
Płytki sterujące (el. zamienny)
El. uzupełniające:
32
  2 płytki sterujące
Zawartość:

33
10 wkrętów z łbem soczewkowym 3,9 x 9,5 TX15 (nie zazn.)
40 wkrętów 3,9 x 45 TX15 (nie zazn.)
*) Prowadnice górna i dolna nie mogą być lakierowane.
28  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  29
Zestawienie elementów okucia
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Schemat C
Zestawienie el. okucia D10 / D6
5
5
46
7
39
7
39
48
39
14
13
39
44
9
12
12
46
11
9
36a
18
18a
37
36
18
40
40
20
20
20
9,7–11,5
12–14
24
Wariant 01
34
Wariant 02
34
38
35
38
33
21
43
20
20
25
19
23
18b
22
23
27
28
31
28
30
26
6
29
29
26
30
29
26
2a
1a
3
3
FB > 1480
1b
10
41a
42a
FG < 100 kg
31
6
45
41b
48
8
8
47
15
4
15
30  Kwiecień 2013  140_PL_v0
32
32
17
16
4
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Schemat C
Wykaz artykułów D10 / D6
Zakres stosowania
Szer. skrzydła na wrębie FB......................670 – 2000 mm
Wys. skrzydła na wrębie FH......................930 – 2700 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 200 kg
Zestaw podstawowy Patio Z Aluminium
Zestaw podstawowy Patio Z Aluminium
Wózki
L 625394
Patio Z Aluminium wózki do 160 kg
Zawartość:
18
  2 narożniki górne
Zawartość:

  1 wózek ze sterowaniem
19
  1 narożnik dolny

36
  1 rozwórka nożycowa po str. klamki
L
37
  1 rozwórka nożycowa
L
38
  1 el. przejściowy z regulacją
22
  1 Prowadnica z zatrzaskami
L
23
  1 Prowadnica z zatrzaskami
R
20
  3 Łączniki z czopami ryglującymi

43
  1 łącznik z regulacją

1a
1b

2a
2b
3
41a

41b
  1 wózek 200 kg bez sterowania

  1 wspornik
3
2x
42a
Zestaw podstawowy Patio Z Aluminium
z ruchomym słupkiem
625383
  1 el. przejściowy z regulacją
42b
  1 wózek Power bez sterowania (nie zazn.)

  1 wspornik
3
2x
Zawartość:
18
  1 narożnik górny
  1 rozwórka nożycowa po str. klamki
R 625396
Zawartość:

  1 wózek 200 kg ze sterowaniem

38
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
Patio Z Aluminium wózki Power powyżej 160 kg
  10 wkrętów M5 x 25
  1 narożnik do ruchomego słupka dolny
L 625397
Zawartość:

  1 wózek 200 kg ze sterowaniem
El. uzupełniające:
36a
  2 wsporniki
Patio Z Aluminium wózki Power powyżej 160 kg
  10 tulejek redukcyjnych 10 / 6
  1 narożnik do ruchomego słupka górny
  1 wózek bez sterowania (nie zazn.)
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
El. uzupełniające:
18b
R 625384
Zawartość:

  1 wózek ze sterowaniem
El. uzupełniające:
21
  2 czopy wkładane
25
  1 blokada obrotu klamki – el. na skrzydle
18a
  2 wsporniki
Patio Z Aluminium wózki do 160 kg
  1 przyrząd do odpinania ślizgacza (nie zazn.)
40
3
  1 wózek bez sterowania
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
El. uzupełniające:
39
  2 ślizgacze
24
L 625395
12 wkrętów do blachy BZ 4,8 x 50 TX25 (nie zazn.)
R
22
  1 prowadnica z zatrzaskami
L
23
  1 prowadnica z zatrzaskami
R
20
  3 łączniki z czopami ryglującymi
43
  1 łącznik z regulacją
37a
  1 rozwórka nożycowa (nie zazn.)
R
El. uzupełniające:
39
  2 ślizgacze
  1 przyrząd do odpinania ślizgacza (nie zazn.)
El. uzupełniające:
21
  2 czopy wkładane
25
  1 blokada obrotu klamki – el. na skrzydle
El. uzupełniające:
24
  10 tulejek redukcyjnych 10 / 6
El. uzupełniające:
40
  10 wkrętów M5 x 25
Nożyce ze sprężyną
629603
Stosować dodatkowo dla:
 skrzydeł o masie powyżej 160 – 200 kg
 grubości profili 75 – 90 mm
El. uzupełniające:
46
  1 nożyce ze sprężyną
39
  1 ślizgacz
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  31
Zestawienie elementów okucia
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Schemat C
Wykaz artykułów D10 / D6
Komplet prowadnic po 1 szt. na skrzydło
Osłonki
Komplet prowadnic na skrzydło i ościeżnicę z el. uzupełniającymi 26
Surowy, do malowania
Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625398
R01.5 srebrny
625399
R05.4 ciemny brąz
625402
R06.2 czarny
625400
R07.2 biały
625401
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625445
931 – 1080
2230
625450
1081 – 1280
2630
625455
1281 – 1480
3030
625460
1481 – 1680
3430
625465
1681 – 2000
4130
625470
R01.5 srebrny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625442
Osłonki małe (para) 200Z do 100kg Osłonki duże (para) 200Z do 200kg Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625403
R01.5 srebrny
625404
R05.4 ciemny brąz
625407
R06.2 czarny
625405
R07.2 biały
625406
931 – 1080
2230
625447
1081 – 1280
2630
625452
1281 – 1480
3030
625457
1481 – 1680
3430
625462
Zawartość:
27
1 osłonka
L
1681 – 2000
4130
625467
28
1 osłonka
R
29
2 elementy wzmacniające z regulacją
R05.4 ciemny brąz
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625446
El. uzupełniające:
30
4 wkręty z łbem stożkowym M5 x 25 TX25
31
4 nitośruby M5
931 – 1080
2230
625451
1081 – 1280
2630
625456
1281 – 1480
3030
625461
Elementy ramowe
1481 – 1680
3430
625466
Elementy ramowe V.01
625486
1681 – 2000
4130
625471
Elementy ramowe V.02
625487
R06.2 czarny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625444
931 – 1080
2230
625449
1081 – 1280
2630
625454
1281 – 1480
3030
1481 – 1680
3430
1681 – 2000
4130
625469
44
1 najazd górny
625459
45
1 płytka ramowa blokady obrotu klamki
625464
Przyporządkowanie do systemów profili
R07.2 biały
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
El. uzupełniające:
32
2 płytki sterujące
33
8 zaczepów
Nr SAP
 str. 41
Zaczep ruchomego słupka schematu C, rowek 10 mm
625489
Zaczep ruchomego słupka schematu C, rowek 14 mm
625490
670 – 930
1930
625443
931 – 1080
2230
625448
1081 – 1280
2630
625453
1281 – 1480
3030
625458
El. uzupełniające:
46
1 zaczep ruchomego słupka schematu C, górny
47
1 zaczep dolny
1481 – 1680
3430
625463
48
1681 – 2000
4130
625468
Zawartość:
4

4 wkręty 4,8 x 25
Przyporządkowanie do systemów profili
 str. 41

Czop wkładany D10
334671*
35
Czop mimośrodowy do nitowania D6
212767*

Zaczep V.01
Zaczep V.02
212633*
212634*
21
Komplet prowadnic:

  1 szyna jezdna *)
625488
Zaczep ruchomego słupka schematu C, rowek 12 mm
5
  1 prowadnica górna *
6
  1 profil maskujący
7
  1 profil maskujący z PVC
8
  1 pręt łączący
9
  1 Prowadnica nożyc
Płytki sterujące
10
  1 wspornik cięgna wózków (od FB > 1480 dod. w komplecie)
Płytki sterujące V.01
625499
Płytki sterujące V.02
625500

)
El. uzupełniające:
11
  1 osłonka prowadnicy nożyc
12
  1 osłonka prowadnicy nożyc
13
  1 zderzak górny
14
  2 osłonki prowadnicy górnej
15
  1 klocek sterujący
16
  1 zderzak dolny
17
  1 odbojnik gumowy zderzaka dolny
23
Przyporządkowanie do systemów profili
L
R
 str. 41
El. uzupełniające:
32
  2 płytki sterujące
Przyporządkowanie do systemów profili
34
Klamki i nakładany mechanizm klamki
Wpuszczany mechanizm klamki
 str. 41
 Strona 34 i 35
 Strona 36
10 wkrętów z łbem soczewkowym 3,9 x 9,5 TX15 (nie zazn.)
40 wkrętów 3,9 x 45 TX15 (nie zazn.)
*) Prowadnice górna i dolna nie mogą być lakierowane.
32  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Patio 160Z / 200Z Aluminium – Schemat C
Wykaz artykułów D10 / D6
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  33
Zestawienie elementów okucia
Klamki RotoLine
lamka okienna RotoLine, z logo Roto do obsługi od wewnątrz
K
i od zewnątrz, dł. trzpienia 135 mm
Numer koloru Roto
Kolor
Nr SAP
R 01.5
Srebrny
626532
R 05.4
Ciemny brąz
601692
R 06.2M
Czarny mat
626533
R 07.2
Biały
601693
Klamka RotoLine z logo Roto,
dł. trzpienia 35 mm
Numer koloru Roto
Kolor
Nr SAP
R01.1
Naturalny srebrny
494475
R01.2
Nowy srebrny
494476
R01.3
Tytan mat
494477
R01.5
Srebrny
626528
R05.3
Średni brąz
494478
R05.4
Ciemny brąz
494479
R 06.2M
Czarny mat
626529
R07.2
Biały
494480
R07.3
Kremowy (RAL 9001)
564909
Klamka RotoLine z logo Roto, zamykana na klucz,
dł. trzpienia 35 mm
34  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Numer koloru Roto
Kolor
Nr SAP
R01.1
Naturalny srebrny
494481
R01.2
Nowy srebrny
494482
R01.3
Tytan mat
494483
R01.5
Srebrny
626530
R05.3
Średni brąz
494484
R05.4
Ciemny brąz
494485
R 06.2M
Czarny mat
626531
R07.2
Biały
494486
R07.3
Kremowy (RAL 9001)
564910
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Klamki okienne RotoSwing
Klamka bez rozetki
Klamka RotoSwing z logo Roto, z wbudowaną rozetką
do obsługi od wewnątrz i od zewnątrz, dł. trzpienia 135 mm
Nr koloru
Kolor
Nr SAP
R 01.1
Naturalny srebrny
619722
R 05.3
Średni brąz
619723
R 07.2
Biały
619724
Klamka RotoSwing z logo Roto,
dł. trzpienia 35 mm
Nr koloru
Kolor
Nr SAP
R 01.1
naturalny srebrny
619664
R 05.3
średni brąz
619665
R 07.2
biały
619666
z wkrętami M5 x 50 mm
Klamka RotoSwing zamykana na klucz, z logo Roto, dostarczana
z wkrętami M5x45 mm, długość trzpienia 35 mm
Nr koloru
Zastrzega się możliwość zmian. Kolor
Nr SAP
R 01.1
naturalny srebrny
619683
R 05.3
średni brąz
619684
R 07.2
biały
619715
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  35
Zestawienie elementów okucia
Klamka do zasuwnicy zabierakowej
Klamka do zasuwnicy zabierakowej z zabierakiem Numer koloru Roto
Kolor
R 01.5
Srebrny
R 05.4
Ciemny brąz
R 06.2M
Czarny mat
R 07.2
Biały
Nr SAP
L 625412
R 625408
L 625415
R 625411
L 625414
R 625410
L 625413
R 625409
Klamka do zasuwnicy zabierakowej zamykana na klucz z
zabierakiem Numer koloru Roto
Kolor
R 01.5
Srebrny
R 05.4
Ciemny brąz
R 06.2M
Czarny mat
R 07.2
Biały
Nr SAP
L 625420
R 625416
L 625423
R 625419
L 625422
R 625418
L 625421
R 625417
36  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Wpuszczany mechanizm klamki
Wpuszczany mechanizm klamki, zamykany na klucz
Zastrzega się możliwość zmian. Dornmas / mm
Nr SAP
30
625424
40
625425
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  37
Zestawienie elementów okucia
Szablony i przycinarki
38  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Zwalniacz blokady ślizgacza
562759
Szablon do prowadnicy dolnej i górnej
563967
El. ustalający szablonu do prowadnicy dolnej i górnej
207583
Szablon do wózków
563968
Szablon do klocka sterującego
563969
Klucz Torx ISR-T10
625172
Klucz Torx ISR-T15
625173
Klucz Torx ISR-T25
563971
Klucz Torx ISR-T40
563970
Przyrząd wiertarski do klocka sterującego,
z regulacją
566970
Płytka wiertarska do klamki do zasuwnicy
zabierakowej i prowadnicy nożyc
623669
Szablon wiertarski do narożnika i rozwórki nożycowej
623668
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Szablony i przycinarki

Przycinarki:
1
2
Nr
Artykuł

Przycinarka Komfort PS4 G Ø 10 mm
1
350309
Liniał standardowy
1
350314
Liniał do rozwórki 370 / 390
1
383867
1

2

3
Il. w opak.
Nr SAP
Pneumatyczna przycinarka do cięcia na wymiar i wykrawania otworów
w listwie popychacza.
3
Listwa popychacza
Artykuł
Il. opak.
Nr SAP
Listwa popychacza AluVision
6 m
334665
Listwa popychacza AluVision
3 m
567578
specjalny profil listwy popychacza
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  39
Zestawienie elementów okucia
Długości hurtowe elementów wyposażenia
Oznaczenie
Kolor
Komentarz
Długość w mm
Nr SAP
Prowadnice
Prowadnica dolna
R01.5
Srebrny
6070
562764
Prowadnica dolna
R05.4
Ciemny brąz
6070
562765
Prowadnica dolna
R06.2
Czarny
6070
625472
Surowy, do malowania
5220
625473
R01.5
Srebrny
5220
625474
Prowadnica nożyc
Prowadnica nożyc
Prowadnica nożyc
R05.4
Ciemny brąz
5220
628493
Prowadnica nożyc
R06.2
Czarny
5220
625475
Prowadnica nożyc
R07.2
Biały
5220
625476
Prowadnica
R01.5
Srebrny
6070
217140
Profile maskujące
Profil maskujący z Aluminium
Profil maskujący z Aluminium
R01.5
Surowy, do malowania
5190
625477
Srebrny
5190
625478
Profil maskujący z Aluminium
R05.4
Ciemny brąz
5190
625481
Profil maskujący z Aluminium
R06.2
Czarny
5190
625479
Profil maskujący z Aluminium
R07.2
Biały
5190
625480
Profil maskujący z PVC
R01.5
Srebrny
6080
625482
Profil maskujący z PVC
R06.2
Czarny
6080
217167
Profil maskujący z PVC
R07.2
Biały
6080
562780
3600
217057
Pręt łączący
Wspornik cięgna wózków
40  Kwiecień 2013  140_PL_v0
625483
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Elementy zależne od profilu
System profili
Seria
Rowek
Elementy
ościeżnicy ramowe
w mm
Zaczepy
ruchomego
słupka
schematu C
Płytki
sterujące
Zaczepy
D10
Aliplast
Imperial Serie 800
12
625486
625489
625499
212633
Aliplast
Ecofutural, Econoline,
Imperial, Superial, Triline,
14
625486
625490
625499
212633
Alumil
M 11000 / 11500 / 11600
14
625486
625490
625499
212633
Aluprof
MB 45, MB 59, MB 60,
MB 70, MB 86
14
625486
625490
625499
212633
Blyweert
Trition
12
625486
625489
625499
212633
Heroal (Skrzydło
z rowkiem 15 / 20)
110 ES
10
625487
625488
625500
212634
O65
10
625487
625488
625500
212634
12
625486
625489
625499
212633
Metra
Ponzio
PE 52, NT 60 PE, NT 78 PE
14
625490
625490
625499
212633
Reynaers
wszystkie serie CS
14
625486
625490
625499
212633
SAPA
Avantis 75
14
625486
625490
625499
212633
Yawal
TM 77 Hi, PBI 40, PBI 50N,
PI 50N, TM 62, TM 74
14
625486
625490
625499
212633
Inne profile na zapytanie.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  41
Montaż
Skrzydło
Frezowanie i wiercenie otworów pod klamkę zabierakową
1.
2.
Szablon wiertarski do zasuwnicy zabierakowej i prowadnicy nożyc (623669)
ustawić oznaczeniem w wybranej wysokości osadzenia klamki.
Ewentualnie przytrzymać ściskiem.
Wykonać otwory pod klamkę (12 otworów).
3.
Wyfrezować rowek pod zabierak.

Ø 4,2 2.
1.
88
Ø5
87
112
Wycięcie
120
6
Ø 5+0,5
3.
,5
5+0
GH maks. = 1050
GH min. = 465
(FH < 2100: GH = FH / 2)
Wys. skrzydła
Ø 4,2
10,5
18,5
X
3
21
Krawędź
skrzydła
FA
X
6
14,5
5
13,5
4
12,5
FA
FA = wymiar
zachodzenia przylgi
skrzydła na ościeżnicę
42  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Skrzydło
Otwory i montaż wpuszczanego mechanizmu klamki
1.
Klamka (skrzydło wewnętrzne): wywiercić otwory 2 x Ø 10 mm i 1 x Ø 12 mm pod klamkę.
2.
Wykonać otwory pod wkładkę bębenkową.
3.
Wykonać frezowanie pod mechaznim klamki.
4.
Zamontować klamkę i mechanizm klamki (nie zazn.).
5.
Jeśli to koniczne, dodatkowe otwory do mocowania klamki
można wykonać bezpośrednio na klamce (nie zazn.)
FH – GH – 508

dla Ø 10,1
3.
20
dla Ø 6,1
Ø 3,2
10
dla Ø 10,1
Ø 12
42,5
211
80
1.
3,5
127
Ø
Ø 10
Ø
10
151
20,5
10
82
31,5 31,5
145,5
305
32
78
31
18 2.
11
3,5
12,5
* przy zachodzeniu przylgi skrzydła
na ościeżnicę 6 mm
Zastrzega się możliwość zmian. 17,5*
Dornmas
(górna strona listwy zasuwnicy)
GH min. = 600
GH maks. = 1050
Dornmas
Wys. osadz.
klamki GH – 448
dla Ø 10,1
(FH < 2199: GH = FH / 2)
Ø 3,2
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  43
Montaż
Skrzydło
Wykonanie otworów pod prowadnicę nożyc
1.
2.
Szablon wiertarski do zasuwnicy zabierakowej
i prowadnicy nożyc (623669) przyłożyć jak na
rysunku do górnej krawędzi profilu skrzydła,
ew. przytrzymać ściskiem.
Wykonać otwory zgodnie z rysunkiem wiertłem
Ø 4,2 mm.
Szer. skrzydła
...
145
~200
~200
145
...
1.
Szablon wiertarski klamki do zasuwnicy zabierakowej i prowadnicy nożyc Nr SAP: 623669
2.
44  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Skrzydło
Wycinanie uszczelki skrzydłowej
1.
W miejscach pokazanych na rysunku wyciąć
uszczelkę skrzydła.
70
135
70
195
1.
1.
Strona klamki
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  45
Montaż
Skrzydło
Otwory pod narożniki i rozwórki nożycowe
1.
2.
Szablon wiertarski do narożnika i rozwórki nożycowej
włożyć kolejno tak, jak pokazano na rysunku zderzakiem
bezpośrednio w rowek okuciowy.
Wiertłem Ø 3,5 mm wywiercić otwory w odpowiednich
miejscach.

2.
2.
2.
2.
1.
2.
2.
46  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Skrzydło
Montaż prowadnicy nożyc na skrzydle
1.
2.
Długość prowadnicy nożyc: Szerokość skrzydła minus 8 mm.
Przykręcić pośrodku skrzydła (3,9 x 9,5).
Nałożyć osłonkę lewą i prawą na końcówki
prowadnicy nożyc.

2.
2.
FB – 8 m
m
1.
3,9 x 9,5
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  47
Montaż
Skrzydło
Skracanie listew popychacza do Patio Z Aluminium D10/D6, schemat A
y=FB-610.5
dla FB < 1680
dla FB >= 1680
y/4
y/4
y/2
z/3
z=FH-524
10
Ø10,1
10,5
17,4
(14,6)
3
FH-GH-409
=
dla FH >= 2180
dodatkowo pośrodku
FH/2- 280
=
y/2
D10
D6
dla FH<2180
Ø 6,1
z/3
GH-409
10
dla FH>=2180
y=FB-610.5
y/2
y/2
y/4
y/4
20
dla FB >= 1680
Wszystkie wymiary listwy popychacza obowiązują
tylko dla wymiaru zachodzenia przylgi skrzydła na
ościeżnicę 6 mm (FA). Przy innych wymiarach
zachodzenia przylgi skrzydła na ościeżnicę należy
odpowiednio dopasować wymiary listwy popychacza.
48  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
15
dla FB < 1680
11,5+0,5
21
FA
Zastrzega się możliwość zmian.
dla FB < 1680
y/4
y/4
y/2
z/3
FH / 2 – 280
20
z=FH – 524
Wszystkie wymiary listwy popychacza obowiązują
tylko dla wymiaru zachodzenia przylgi skrzydła na
ościeżnicę 6 mm (FA). Przy innych wymiarach
zachodzenia przylgi skrzydła na ościeżnicę należy
odpowiednio dopasować wymiary listwy popychacza.
Roto Patio Z do profili aluminiowych
15
dla FB > = 1680
y/2
y/4
y/4
y/2
y=FB – 610,5
D6
D10
10,5
17,4
(14,6)
dla FH < 2180
dla FH > = 2180
10
bei FH > = 2180
dodatkowo pośrodku
3
y/2
Ø10,1
y/4
Wys. osadz. klamki GH – 409
z/3
dla FB < 1680
y/2
Wys. osadz. klamki GH – 409
Ø 6,1
y=FB – 610,5
dla FB < 1680
FH – GH – 409
FH – GH – 409
Zastrzega się możliwość zmian. y/2
y/4
y=FB – 610,5
dla FH < 2180
z/3
dla FH > = 2180
dla FH > = 2180
dodatkowo pośrodku
y/4
y/2
y=FB – 610,5
y/2
y/4
z/3
dla FB > = 1680
FH / 2 – 280
dla FB > = 1680
dla FB > = 1680
z=FH – 524
10
dla FB < 1680
Montaż
Skrzydło
Skracanie listew popychacza do Patio Z Aluminium D10/D6, schemat C
11,5+0,5
21
FA
140_PL_v0  Kwiecień 2013  49
Montaż
Skrzydło
Kolejność montażu elementów okucia
1.
2.
3.
4.
5.
Odpowiednie komponenty obwodu ryglującego połączyć ze sobą i wsunąć w rowek profilu skrzydła. Zwrócić
uwagę na prawidłowe ustawienie czopów.
W przypadku listew popychacza o przekroju otworów Ø 10,1mm: tulejki redukcyjne należy nałożyć zgodnie
z rysunkiem w miejscach łączenia na elementy okucia (patrz też zestawienie el. okucia str. 26).
Zabierak włożyć w otwór pod klamkę i przykręcić do elementu przejściowego (2 x M5 x 8).
Rozwórki nożycowe ustawić w takim samym położeniu. Ramiona nożyc ustawić równolegle
kluczem imbusowym SW4 (alternatywnie kluczem Torx ISR-T25) we wskazanych pozycjach.
Obwód ryglujący okucia zamocować wkrętami M5 x 25 PKS.
Sparwdzić działanie przy pomocy zabieraka.
Zamontować blokadę błędnej obsługi.

=
=
SW4
(Torx 25)
3.
Top / u góry
4.
4.
4.
Top / u góry
OL (OR)
GOL (GOR)
4.
D6
D10
24
24
1.
Torx 25
2.
~ 3400 min-1
4.
5.
Torx 25
4.
M5 x 25 PKS
Torx 25
50  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Skrzydło
Montaż klamki zabierakowej
1.
łożyć klamkę do zasuwnicy zabierakowej, obrócić
W
klamkę o ok. 600 od pozycji zamkniętej i zamocować
wkrętami 4,8 x 50 (4x) i M5 x 25 oraz nakrętkami
(2x każdy) (w razie potrzeby nawiercić obudowę
klamki wiertłem Ø 5 mm).
M5 x 25
*
4 x
4,8 x 50
*) w razie potrzeby
nawiercić
*
M5 x 25
~6
0 °

2.
Sprawdzić, czy mechanizm klamki lekko działa (czy
słychać kliknięcie).
W razie potrzeby sprawdzić obwód ryglujący
3.
Nasunąć rozetkę i zatrzasnąć na obudowie klamki.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  51
Montaż
Skrzydło
Montaż klamki RotoLine
1.
2.
3.
ałożyć klamkę i obrócić o ok. 45° od pozycji
N
zamkniętej.
Przekręcić rozetkę klamki o 90° .
4.
amocować klamkę wkrętami zgodnie z rysunkiem.
Z
Wkręty M5 x 40 dokręcić tylko tyle, by zapobiec przekoszeniu się puszki zasuwnicy. Długość wkrętów 4,2
jest zależna od profilu.
Obracając klamkę sprawdzić, czy lekko działa.
5.
Przekręcić rozetkę i zatrzasnąć na płytce głównej.

5.
4,2 x ...
3.
M5 x 40
2.
4.
1.
52  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Skrzydło
Mejsce pod klamkę do obsługi od wewnątrz/zewnątrz, z wkładką bębenkową, przekrój poziomy
Wymiar X
30 mm
43,5 mm
40 mm
53,5 mm

29
12,5
oś okucia
26
Dornmas
18
Szerokość przylgi
Dornmas
(górna strona listwy zasuwnicy)
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
36
X
140_PL_v0  Kwiecień 2013  53
Montaż
Skrzydło
Montaż wkładki bębenkowej
1.
3.
Mechanizm klamki ustawić w położeniu
środkowym.
Wykręcić fabrycznie zamontowany wkręt (M5 x 30,
dla trzpienia 40 - M5 x 40) kluczem imbusowym
SW 2,5 (lub Torx 10) z otworu wkładki bębenkowej.
Wsunąć wkładkę.
4.
Wkręcić wkręt do końca.
2.
46
30 dornmas
Wkręt

54  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Klucz imbusowy SW 2,5
(lub Torx 10)
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Skrzydło
Otwory pod wózki do skrzydeł o masie do 160 kg
1.
2.
3.
Ustawić sztyftem na szablonie do wózków wymiar 10
(Nr SAP: 563968).
Wykonać otwory pod wózki.
Otwory pod el. wzmacniające wykonać tylko dla
skrzydeł o masie ≥ 100 kg.
Zaznaczyć położenia wsporników (FB ≤ 1480 mm
1 wspornik, ­FB ≥ 1480 mm 2 wsporniki) i wywiercić
otwory.

Ustawić wymiar „10“
Skrzydło
10
11
0
13
14
15
Wózek
1.
10
11
13
14
15
4
4
0
100kg
4
4
17
10
4
4
4
100kg
4
4
10
11
13
14
15
100kg
4
4
4
17
17
S=Stütze
A=Abstützteil
4
S
LM
S=Stütze
A=Abstützteil
4
S/A
A
4
4
S
Mitte
Abstützteil
4
S
4
LM
LM
4
4
A
4
Mitte
Abstützteil
S/A
4
4
S
S
LM
4
0
0
4
4
S
3.
2 x Ø 4,2
(przewiercić
2. na Ø 7,1)
2.
2 x Ø 4,2
2 x Ø 4,2
(przewiercić na Ø 7,1)
1.
=
=
4x
Ø 4,2
Zastrzega się możliwość zmian. =
4x
Ø 4,2
2.
2.
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  55
Montaż
Skrzydło
Montaż wózków do skrzydeł o masie do 160 kg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Każdy z wózków zlicować z dolną krawędzią skrzydła i przymocować 4 wkrętami 4,8 x 50
w odstępie 10 mm od bocznych krawędzi skrzydła.
Wspornik(i) rozdzielić równomiernie pomiędzy wózki i każdy zamocować 2 wkrętami 4,8 x 50.
Dla FB < 1480 mm tylko jeden wspornik pośrodku.
Dla skrzydeł o masie ≥ 100 kg: zamocować 2 nitonakrętkami Ø 7 mm każdy w przewidzianych to tego otworach. Każdy el. wzmacniający przymocować 2 wkrętami M5 x 25.
Pręt łączący zaznaczyć odpowiednio do oznaczeń na wózkach i dociąć.
Od FB > 1480: dodatkowo wsunąć wpornik pręta łączącego na jego środek i zamocować
(kluczem Torx ISR-T 25, maks. 3 Nm).
Pręt łączący włożyć w mechanizmy sprzęgające wózków; najpierw przykręcić wózek wkrętem
po stronie, gdzie nie ma klamki, a następnie obydwa wózki podnieść do góry u ustawić
równolegle do skrzydła. W tej pozycji wózek dokręcić po stronie klamki (kluczem Torx ISR-T 25,
maks. 7 Nm).

(≥ 100 kg)
2x M5 x 25
4x
4,8 x 50
4.
(≥ 100 kg)
(≥ 100 kg)
=
=
=
3.
M5 x 25
2.
3. M5 x 25
10
4x
4,8 x 50
1.
0
6.
10
4x
4,8 x 50
1.
Torx 25
maks. 7 Nm
56  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Torx 25
maks. 7 Nm
FB > 1480
5.
Torx 25
maks. 3 Nm
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Skrzydło
Otwory pod wózki Power do skrzydeł o masie powyżej 160 kg
1.
2.
Ustawić sztyftem na szablonie do wózków wymiar 10
(Nr SAP: 563968).
Wykonać otwory pod wózki i elementy wzmacniające.
3.
Zaznaczyć położenie wspornika i wywiercić otwory.

Ustawić wymiar „10“
Skrzydło
10
11
1.
Wózek
0
4
4
13
14
15
100kg
4
4
17
10
1.
10
11
13
14
15
4
10
11
4
13
14
15
100kg
4
4
17
4
4
100kg
4
4
17
S=Stütze
A=Abstützteil
4
S
LM
4
S/A
A
Mitte
Abstützteil
4
4
S
4
S
4
LM
4
4
S
LM
4
S/A
A
Mitte
Abstützteil
4
4
S
4
LM
0
4
S=Stütze
A=Abstützteil
4
S
3.
2x Ø 4,2
2x Ø 4,2
(przewiercić na Ø 7,1)
2.
1.
=
=
8x
Ø 4,2
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
2.
140_PL_v0  Kwiecień 2013  57
Montaż
Skrzydło
Montaż wózków Power do skrzydeł o masie powyżej 160 kg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Każdy z wózków zlicować z dolną krawędzią skrzydła i przymocować 8 wkrętami 4,8 x 50
w odstępie 10 mm od bocznych krawędzi skrzydła.
Wspornik zamocować 2 wkrętami 4,8 x 50 w przewidzianym do tego miejscu.
Po obydwu stronach zamocować po 2 nitonakrętki Ø 7 mm w przewidzianych to tego
otworach. Każdy el. wzmacniający przymocować 2 wkrętami M5 x 25.
Pręt łączący zaznaczyć odpowiednio do oznaczeń na wózkach i dociąć.
Od FFB > 1450: dodatkowo wsunąć wpornik pręta łączącego na jego środek i zamocować
(kluczem Torx ISR-T 25, maks. 3 Nm) Pręt łączący włożyć w mechanizmy sprzęgające wózków; najpierw przykręcić wózek wkrętem po stronie, gdzie nie ma klamki, a następnie obydwa wózki podnieść do góry u ustawić
równolegle do skrzydła. W tej pozycji wózek dokręcić po stronie klamki (kluczem Torx
ISR-T 25, maks. 7 Nm).

(≥ 100 kg)
2x M5 x 25
8x
4,8 x 50
4.
3.
M5 x 25
2.
=
3. M5 x 25
=
0
10
1.
8x
4,8 x 50
6.
10
8x
4,8 x 50
1.
Torx 25
maks. 7 Nm
Torx 25
maks. 7 Nm
FB > 1480
5.
58  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Torx 25
maks. 3 Nm
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  59
Montaż
Ościeżnica
Montaż zaczepów i płytek sterujących – Patio Z Aluminium D10 / D6
WSKAZÓWKA:
Płytki sterujące należy dociągnąć kluczem torx ISR-T10. Zaczepy można
dociągnąć kluczem Torx ISR-T10 lub kluczem imbusowym SW 2,5.
FB-611
2
FB/4+163
246
193
157
17,5
dla FB < 1680
dla FB >=1680
Najazd górny
FH-524
+70
3
(FH-GH)/2-136
dla FB >=1680
dla FH >= 2180
91
dla FH < 2180: pośrodku
FH-524
3
dla FH >= 2180
dla FH >= 2180
dodatkowo
dla FB < 1680
0
17,5
230
Płytka
sterująca
60  Kwiecień 2013  140_PL_v0
dla FB >=1680
157
FB-611
2
FB/4+129
193
Płytka ramowa
blokady obrotu
klamki
247
dla FB >=1680
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Płytka
sterująca
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Ościeżnica
Montaż zaczepów i płytek sterujących – Patio Z Aluminium D10 / D6, Schemat C
WSKAZÓWKA:
Płytki sterujące należy dociągnąć kluczem torx ISR-T10. Zaczepy można
dociągnąć kluczem Torx ISR-T10 lub kluczem imbusowym SW 2,5.
dla FH <= 2180 pośrodku
Płytka ramowa
blokady obrotu klamki
0
dla FB <= 1680
dla FB > 1680
247
dla FH > 2180
Płytka
sterująca
FB-611
2
FB-611
2
246
dla FB <= 1680
dla FB > 1680
Najazd górny
dla FB > 1680 dla FB <= 1680
247
Płytka
sterująca
Płytka
sterująca
FB/4+138
Zaczep
u dołu
193
239
dla FH > 2180
Płytka
sterująca
(FH-GH)/2-136
FB/2-15
157
FB/4+138
91
FB/2-15
Ø 4,2 4,8 x 25
Ø 4,2
4,8 x 25
Płytka osiowa
schematu C, górna
0
Płytka ramowa
blokady obrotu klamki
FB-611
2
dla FH <= 2180
pośrodku
Ø 4,2
Ø12
dla FB > 1680
FB-611
2
13
FB/4+172
dla FH > 2180
157
13
FB/2+21
FB/4+172
246
Najazd górny
FB/2+21
dla FB <= 1680
FH-524
3
239
FH-524
+70
3
193
157
193
FH-524
+70
3
Zastrzega się możliwość zmian. FH-524
3
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  61
Montaż
Ościeżnica
Montaż prowadnicy górnej
1.
Dociąć prowadnicę górną: Odległość zewnętrznych krawędzi skrzydła – 8 mm
2.
3.
Przy pomocy szablonu do prowadnicy dolnej i górnej (Nr SAP 563967) zamocować prowadnicę górną
na ościeżnicy, przy pomocy szablonu (Nr SAP 207583) i frezu Ø 3,2 mm wywiercić otwory.
Prowadnicę zamocować wkrętami 3,9 x 45 do ościeżnicy.
4.
Profil maskujący z PVC skrócić na długość prowadnicy górnej i nałożyć.
O
wnętrznyc
dległość ze
h krawędzi
skrzydła –
8 mm
4
4
4.
2.
Szablon wiertarski do prowadnicy dolnej i górnej (207583)
3,9 x 45
38,5
8,5
3.
Luz wrębowy Z
33-Z
Szablon do prowadnicy
dolnej i górnej (563967)
3,9 x 9,5
62  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Ościeżnica
Montaż prowadnicy dolnej
1.
Prowadnicę dolną dociąć na długość zewnętrznych krawędzi skrzydła.
2.
3.
Przy pomocy szablonu do prowadnicy dolnej i górnej (Nr SAP 563967) zamocować prowadnicę dolną na
ościeżnicy, przy pomocy szablonu (Nr SAP 207583) i frezu Ø 3,2 mm wywiercić otwory.
Prowadnicę dolną przykręcić wkrętami 3,9 x 45 do ościeżnicy.
4.
W celu odciążenia podeprzeć prowadnicę dolną na całej długości.
Przykład:
1.
6*
h krawędzi
skrzydła
Zachodzenie
przylgi skrzydła
na ościeżnicę X
yc
zewnętrzn
Odległość
* przy zachodzeniu skrzydła
na ościeżnicę 6 mm
35 + X
2.
Szablon wiertarski do prowadnicy
dolnej i górnej (207583)
3.
Szablon do prowadnicy dolnej
i górnej (563967)
4.
35+2
3,9 x 45
Podkładka
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  63
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Zakładanie skrzydła
1.
2.
2 ślizgacze wsunąć z boku w prowadnicę dolną (przy zastosowaniu nożyc
ze sprężyną - 3 ślizgacze).
Ustawić klamkę w pozycji poziomej.
3.
Skrzydło z rolkami wózków nałożyć na prowadnicę dolną.
4.
Trzpienie nożyc zatrzasnąć w środkowych otworach obydwu ślizgaczy
zewnętrznych (musi być słychać kliknięcie!) Przy prawidłowym montażu
boczne suwaki ślizgaczy są zlicowane z krawędziami obudowy ślizgacza.
Sprawdzić montaż przez pociągnięcie/naciśnięcie ramion nożyc!
5.
Ostrzeżenie!
Jeśli trzpienie nożyc nie są pewnie zatrzaśnięte w ślizgaczach,
skrzydło nie jest zabezpieczone przed wypadnięciem.
Może to prowadzić do poważnego zranienia.
3.
1.
4.
2 szt.
(3 szt.)
2.
5.
64  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Montaż nożyc ze sprężyną
Zakresy stosowania nożyc ze sprężyną patrz str. 18–20.
Usunąć klamrę.
1a.
1b.
1c.
2.
3.
Odpowiednio ustawić sprężynę na trzpieniu, by umożliwić ustawienie
napięcia sprężyny.
Nożyce ze sprężyną wsunąć w prowadnicę nożyc.
Trzpień nożyc ze sprężyną zatrzasnąć w środkowym otworze środkowego
ślizgacza (musi być słychać kliknięcie!).
Przy prawidłowym montażu boczny suwak ślizgacza jest zlicowany
z krawędzią obudowy ślizgacza (patrz też str. 64, punkt 4. ).
Trzpień nożyc ze sprężyną musi być ustawiony pośrodku prowadnicy nożyc.
Wkręt zabezpieczający nożyc ze sprężyną przykręcić do prowadnicy
nożyc (ISR-T25, maks. 10 Nm).
=
=
2.
1a.
1c.
1b.
Torx 25
max. 10 Nm
3.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  65
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Montaż klocka sterującego
1.
1a.
2.
3.
Szablon do klocka sterującego (563969) przyłożyć zgodnie z rysunkiem
lub alternetywnie umieścić klocek po str. klamki ok. 78 mm od zewnętrznej krawędzi prowadnicy dolnej. Górny wkręt lekko wkręcić kluczem
Torx ISR-T 25 (563971) (maks. 1 Nm).
Wskazówka do schematu C:
przy ciągłej prowadnicy dolnej pozycja klocków sterujących około 81 mm
od osi ościeżnicy.
Skrzydło ustawić w pozycji uchyłu i skontrolować luz wrębowy po obydwu stronach (11,5 – 12 mm).
W razie potrzeby klocek sterujący ustawić ponownie.
Dokręcić mocno górny wkrętna klocku sterującym kluczem Torx ISR-T 25
(maks. 4 Nm). Następnie dokręcić mocno dolny wkrętkluczem Torx ISR-T
25 (maks. 2 Nm).
1a.
Środek
ościeżnicy
~81
~81
1.
e
achodzeni
78 mm – Z
na
ła
1.
e
yd
ni
rz
ze
sk
przylgi
= Zachod
rzydła ościeżnicę
przylgi sk
cę
ni
na oścież
~ 78 mm
maks. 1 Nm
22 mm
2.
Przykład:
Ustawienie szablonu dla zachodzenia
przylgi skrzydła na ościeżnicę 6 mm
Szablon do klocka
sterującego(563969)
=
=
3.
maks. 2 Nm
klucz Torx ISR-T 25
(563971)
66  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
maks.
4 Nm
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  67
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Ustawienie poziome skrzydła
1.
Sprawdzić luz wrębowy dookoła skrzydła (nie zazn.).
2.
Usunąć zabezpieczenia przed przekręceniem.
3.
Podnieść wózki na śrubach regulacyjnych kluczem Torx ISR-T 40 (563970).
2 śruby regulacyjne na wózek Power, 1 śruba regulacyjna na wózek.
UWAGA!
Przy montażu skrzydła bez szyby lub w przypadku lekkich skrzydeł
opuścić maksymalnie wózki na śrubach regulacyjnych. Wózki muszą być równomiernie wyregulowane na swoich śrubach regulacyjnych, by nie dochodziło do przekoszenia (wózki są fabrycznie
ustawione równomiernie).
4.
Po ustawieniu wózków zamontować zabezpieczenia przed przekręceniem,
ew. przedtem skorygować ustawienie śrub regulacyjnych.
4.
Klucz Torx ISR - T 40
Nr SAP 563970
3.
3.
2.
2.
4.
4.
+6
=
=
+6
68  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Równoległe ustawienie wózków
1.
Skrzydło ustawić w pozycji otwartej.
2.
Pręt łączący poluzować kluczem Torx ISR-T 25 (563971) na wózku Power / zwykłym
po stronie klamki .
Przesuwając pręt łączący w lewo lub w prawo ustawić równolegle wózek
po stronie przeciwnej do klamki.
Pręt łączący przykręcić solidnie kluczem Torx ISR-T25 na wózku po stronie klamki (maks. 7 Nm).
Równoległe ustawienie wózków zapewnia równomierny najazd skrzydła
w ościeżnicę.
3.
4.
3.
maks. 7 Nm

Klucz Torx ISR - T 25
(563971)
2.
4.
a
b
c
c
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  69
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Aktywowanie zabezpieczenia wózków i montaż osłony wózków
1.
Zabezpieczenie obydwu wózków przesunąć do tyłu, aż zatrzaśnie się
w pokazanej na rysunku pozycji.
Ostrzeżenie!
Jeśli zabezpieczenie wózków jest nieprawidłowe lub jeśli nie zatrzaskuje się ono w pokazanej pozycji, skrzydło okienne nie jest
wystarczająco zabezpieczone.
Może to prowadzić do poważnego zranienia.
2.
3.
4.
Dociąć profil maskujący.
Skrzydło bez el. wzmacniających:
po zewnętrznych krawędziach wózków.
Skrzydło z el. wzmacniającymi:
zgodnie z oznaczeniami na wózkach.
Profil maskujący ustawić wg oznaczeń na wózkach i nałożyć na wózek i
wspornik.
Nałożyć osłonkę.
Skrzydło z el. wzmacniającymi: Osłonkę dolną lewą i osłonkę dolną
prawą nałożyć na el. wzmacniające.

1.
pozycja
prawidłowa

2.
2.
4.
4a.
4.
3.
Skrzydło bez el. wzmacniających:
Osłonkę dolną lewą i osłonkę dolną prawą – włożyć z boku nad profil
maskujący i zatrzasnąć na wózku.
4a.
4a.

70  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Montaż zderzaka
1.
2.
3.
4.
Zderzak dolny przykręcić w żądanej pozycji do prowadnicy dolnej.
Klucz Torx ISR-T 25 (563971), maks. 3 Nm.
Dosunąć skrzydło aż do zderzaka.
Zderzak górny wsunąć w prowadnicę górną i przykręcić kluczem Torx
ISR-T 25, maks. 4 Nm
Zamontować zaślepkę końcową prowadnicy górnej.
WSKAZÓWKA:
By uniknąć zniszczenia elementów okucia, skrzydło musi
równocześnie najeżdżać na zderzak górny i dolny.
0
3.
4.
maks. 4 Nm
1.
maks. 3 Nm
Klucz Torx ISR-T 25 (563971)
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  71
Montaż
Połączenie ościeżnicy i skrzydła
Zdejmowanie skrzydła
1.
Otworzyć skrzydło.
2.
Zabezpieczenie wózka ustawić w pozycji odbezpieczonej każde.
UWAGA!
Przed zdjęciem połączenia z nożycami zabezpieczyć skrzydło przed
wypadnięciem.
3.
4.
5.
6.
Zwalniacz blokady ślizgacza (562759) włożyć od dołu w otwór ślizgacza
obok suwaka zabezpieczającego.
Suwak zabezpieczający ze zwolnieniem blokady ślizgacza wyciągnąć
z boku ze ślizgacza.
Trzpień nożyc wcisnąć do dołu i wyjąć ze ślizgacza.
Tę samą operację przeprowadzić na drugim ślizgaczu.
Odłączone w ten sposób skrzydło odchylić i unieść z prowadnicy dolnej
(nie zazn.).
3.
z użyciem zwalniacza
blokady ślizgacza (562759)
4.
1.
5.
2.
Opcjonalnie
z użyciem zwalniacza
blokady ślizgacza
(562759)
72  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  73
Transport
Transport, opakowanie, składowanie
Transport / używanie elementów okien
Zagrożenie!
Zagrożenie dla życia wskutek nieprawidłowego użycia
i niewłaściwego transportu!
Nieprawidłowe użycie i niewłaściwy transport elementów okna
może prowadzić do powstania groźnych sytuacji i powodować
ciężkie wypadki (także śmiertelne).
Dlatego:
–Do załadunku i rozładunku wybierać takie punkty przyłożenia
siły, które wywołują wyłącznie siły reakcji zgodne z właściwościami konstrukcyjnymi elementów okucia w przewidzianym
położeniu montażowym.
–Podczas użytkowania i transportu upewnić się, że okucie znajduje się w pozycji zaryglowanej, by zapobiec niekontrolowanemu otwarciu skrzydła. Zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.
–Stosować wyłącznie zabezpieczenia transportowe odpowiednie
dla danego luzu wębowego.
–W miarę możliwości zapewnić transport w przewidzianej
pozycji montażowej. Jeśli transport w przewidzianej
pozycji montażowej nie jest możliwy, zdjąć skrzydło
i transportować oddzielnie od przynależnej doń ościeżnicy.
Podczas transportu oraz przy załadunku i rozładunku towaru, w szczególności z użyciem środków pomocniczych jak ssawka, sieci transportowe, wózek widłowy lub żuraw, mogą wystąpić siły reakcji, prowadzące do uszkodzenia lub nieprawidłowego obciążenia zamontowanych okuć. Dlatego
podczas transportu, załadunku i rozładunku należy przestrzegać:
ƒƒ Rodzaj i punkty przyłożenia siły podczas transportu, za- i rozładunku towaru mają znaczący wpływ na siły reakcji.
–Punkty przyłożenia siły zawsze wybierać w taki sposób, by wynikające z nich siły reakcji mogły być zniwelowane zgodnie z właściwościami konstrukcyjnymi elementów okucia w przewidzianym położeniu montażowym. Dotyczy to w szczególności punktów podparcia.
74  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Transport
Inspekcja transportu
Inspekcja transportu
Dostarczony towar sprawdzić przy odbiorze pod kątem kompletności
i uszkodzeń podczas transportu.
WSKAZÓWKA:
Reklamować każdą usterkę, natychmiast po zauważeniu. Roszczenia odszkodowawcze mogą być uznane tylko pod warunkiem złożenia w obowiązujących terminach reklamacji.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  75
Obsługa
Instrukcja obsługi
Położenie klamki w okuciach uchylno-przesuwnych
Poniższe symbole pokazują różne położenia klamki i wynikające z nich
położenia skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych.
Pozycja klamki
Położenie skrzydła
Symbol
Znaczenie
Okucia uchylno-przesuwne Roto
Skrzydło zamknięte.
Skrzydło w pozycji uchylnej –
otwieranie.
Skrzydło w pozycji przesuwnej –
otwieranie.
Skrzydło w pozycji przesuwnej –
zamykanie.
Skrzydło zamknięte.
76  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Obsługa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników
Położenie klamki w okuciach uchylno-przesuwnych ze wspomaganiem
W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników można nakleić na
oknach i drzwiach balkonowych następujące symbole i wskazówki.
Naklejki prosimy zamawiać osobno (WB 141-0).
Roto
Patio Z
Okucie
uchylno-przesuwne
ze wspomaganiem
Tilt&Slide hardware
with positive control
Zamykanie
closed
Uchylanie
tilt
Przesuwanie
slide
Brak
pozycjonowania
przy zamykaniu
Non-engagement
when closing
Pozycjonowanie
przy zamykaniu
Engagement
when closing
04/2008
Zastrzega się możliwość zmian. WB 141-0 PL
Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  77
Obsługa
Pomoc w rozwiązywnaiu problemów
Pomoc w rozwiązywaniu problemów
Problem
lamka ciężko
K
się obraca.
Klamka nie
obraca się
o 135°.
Przyczyna
Co zrobić
– El. ościeżnicy nie nasmarowane.
– Nasmarować el. ramowe.
– Uszkodzona klamka.
– Klamka za mocno przykręcona.
– El. skrzydłowe przykręcone wkrętami na skos.
– Uszkodzone el. skrzydłowe.
– Nieprawidłowe położenie zaczepów.
–Z
a duża siła docisku rozwórki
nożycowej (za dużo uszczelki).
– Nasmarować klamkę.
– Poluzować lekko wkręty.
– El. skrzydłowe przykręcić prosto.
– Wymienić el. skrzydłowe.
– Dopasować położenie zaczepów.
– Wyciąć lub wyjąć uszczelkę
skrzydłową.
Wykwalifikowany serwis
Użytkownicy
końcowi
–
–
–
–
–
–E
l. skrzydłowe nieprawidłowo
– Zdemontować skrzydło i
zamocowane lub nieprawidłowe sprawdzić, czy elementy skrzywymiary listwy popychacza.
dłowe są prawidłowo zamontowane. Ew. zamontować
nowe listwy popychacza.
–
Skrzydło ociera
– Za mały otwór u góry.
w pozycji uchylnej.
– Obniżyć wózki.
–
Rolki ryglujące
ocierają się
o zaczepy.
– Założyć ponownie skrzydło.
– Dopasować położenie zaczepów.
– zastosować nową listwę popychacza.
–
–
– Skrzydło nieprawidłowo założone.
– Nieprawidłowe położenie zaczepów.
– Nieprawidłowe wymiary listwa
popychacza
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany serwis
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkownika
78  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  79
Regulacja
Regulacja docisku

1.
Siłę docisku ustawić kluczem imbusowym SW4
(lub alternatywnie kluczem Torx ISR-T25).
Wykonanie tylko przez wykwalifikowany serwis.
+1
–1
Możliwe zwiększenie / zmniejszenie siły docisku.
–1
–1
Możliwe tylko zmniejszenie siły docisku.
-
+1
+1
Możliwe tylko zwiększenie siły docisku.
80  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Regulacja
Ustawienie poziome skrzydła
1.
Sprawdzić luz wrębowy dookoła skrzydła (nie zazn.).
2.
Usunąć zabezpieczenia przed przekręceniem.
3.
Podnieść wózki kluczem Torx ISR-T 40 (563970) na śrubach regulacyjnych.
2 śruby regulacyjne na wózek Power, 1 śruba regulacyjna na wózek.
UWAGA!
Przy montażu skrzydła bez szyby lub w przypadku lekkich skrzydeł
opuścić maksymalnie wózki na śrubach regulacyjnych. Wózki muszą być równomiernie wyregulowane na swoich śrubach regulacyjnych, by nie dochodziło do przekoszenia (wózki są fabrycznie
ustawione równomiernie).
4.
Po ustawieniu wózków zamontować zabezpieczenia przed przekręceniem,
ew. przedtem skorygować ustawienie śrub regulacyjnych.
4.
Klucz Torx ISR - T 40
Nr SAP 563970
3.
3.
2.
2.
4.
4.
+6
=
=
+6
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  81
Regulacja
Równoległe ustawienie wózków
1.
Skrzydło ustawić w pozycji otwartej.
2.
Pręt łączący poluzować kluczem Torx ISR-T 25 (563971) na wózku Power / na zwykłym wózku
po stronie klamki.
Przesuwając pręt łączący w lewo lub w prawo ustawić równolegle wózek
po stronie przeciwnej do klamki.
Pręt łączący przykręcić solidnie kluczem Torx ISR-T25 na wózku po stronie
klamki (maks. 7 Nm).
Równoległe ustawienie wózków zapewnia równomierny najazd skrzydła
w ościeżnicę.
3.
4.
3.
maks. 7 Nm

Klucz Torx ISR - T 25
(563971)
2.
4.
a
b
c
c
82  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Regulacja
Ustawienie elementów wzmacniających

1.
Ułatwienie najazdu.
2.
Ułatwienie wyjazdu.
Wykonanie tylko przez wykwalifikowany serwis.
WSKAZÓWKA!
Z ustawienia wyjściowego obydwa el. wzmacniające powinny być przesuwane równomiernie tylko w kierunku 1. .
W przypadku zbyt dużego przesunięcia w kierunku  1. w zależności od profilu i masy
skrzydła - może dochodzić do tarcia wózków.
W takim pryzpadku el. wymacniające należy
przesunąć w kierunku  2. , aż wózki będą się
poruszać prawidłowo, bez tarcia.
X±
-1
+1
Ustawienie wyjściowe:
~ 2,5 mm
1.
2.
maks. do
zderzaka
X–
Torx 15
maks. do
zderzaka
Torx 15
X+
-2
-1
-1
+1
+1
+2
1
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
1
2
3
140_PL_v0  Kwiecień 2013  83
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja
Ostrzeżenie!
Zagrożenie zranieniem wskutek nieprawidłowo wykonywanych prac konserwacyjnych!
Nieprawidłowa konserwacja może prowadzić do ciężkich
uszkodzeń ludzi lub przedmiotów.
–Przed rozpoczęciem prac należy zapewnić odpowiednią ilość
miejsca do przeprowadzenia swobodnego montażu.
– Zachować porządek i czystość w miejscu montażu.
–Podczas konserwacij zabezpieczyć okna i drzwi balkonowe
przed niezamierzonym zamknięciem lub otwarciem.
–Regulacja elementów okucia – zwłaszcza w obszarze wózków
jezdnych i ograniczników nożycowych, jak również wymiana
elementów oraz zdejmowanie i zakładanie skrzydła muszą być
wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
– Nie zdejmować skrzydła do prac konserwacyjnych.
Cojamniej 1 raz wroku, w hotelach i szkołach co pół roku:
Wykwalifikowany serwis
Użytkownicy
końcowi
W razie potrzeby dokręcić wkręty mocujące.
–
Wymienić uszkodzone wkręty.
–
W razie potrzeby wymienić części.
–
szystkie elementy ruchome smarować oleW
jem maszynowym lub smarem bez zawartości
żywic i kwasów, dostępnym wyspecjalizowanych w placówkach handlowych.
aczepy smarować olejem maszynowym lub
Z
smarem bez zawartości żywic i kwasów, dostępnym wyspecjalizowanych w placówkach
handlowych.
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany serwis
–= wykonanienie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy
nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkownika
WSKAZÓWKA!
Podczas konserwacji przestrzegać następujących wskazówek
odnośnie ochrony środowiska:
–Oczyścić punkty smarowania z nadmiaru oleju i zutylizować go
zgodnie z przepisami środowiskowymi.
–Wymieniony olej wlać do odpowiednich pojemników i zutylizować zgodnie z wytycznymi środowiskowymi.
Rysunek zestawienia elementów okucia pokazuje możliwe punkty smarowania. Przedstawiony rysunek elementów okucia nie musi odpowiadać faktycznie zamontowanemu okuciu. Ilość punktów smarowania zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju okna.
84  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Konserwacja
Punkty smarowania
Smar
Olej
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  85
Konserwacja
Kontrola i pielęgnacja
Kontrola
Cojamniej 1 raz wroku, w hotelach i szkołach co pół roku:
Wykwalifikowany serwis
Użytkownicy
końcowi
Sprawdzić stabilność mocowania elementów
okucia ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
prawdzić stopień zużycia elementów okucia
S
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Sprawdzić działanie wszystkich ruchomych
elementów okucia.
Sprawdzić działanie wszystkich punktów ryglujących.
ekkie działanie mechanizmu obwiedniowego
L
okuć można sprawdzić klamką okienną.
–M
oment ryglowania i otwierania wg normy
DIN 18055: maks. 10 Nm.
–D
o sprawdzenia można użyć klucza dynamometrycznego.
–P
oprawa lekkości działania mechanizmu obwiedniowego okucia może nastąpić przez
smarowanie / oliwienie lub doregulowanie
okuć.
–
–
–
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy
nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkownika
Czyszczenie
Wykwalifikowany serwis
Użytkownicy
końcowi
ie dopuścić do zanieczyszenia okucia pyłem
N
z materiałów budowlanych.
ie stosować agresywnych środków szorująN
cych i czyszczących z zawartością kwasów.
zyścić tylko łagodnymi, rozcieńczonymi
C
środkami o neutralnym ph.
Czyścić wyłącznie miękką ściereczką.
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy
nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkownika
Powyższe zalecenia nie stanowią podstawy do roszczeń na drodze prawnej,
a ich zastosowanie należy odnieść każdorazowo do konkretnej sytuacji.
Producent okuć i drzwi balkonowych musi poinformować inwestorów
i użytkowników okien o niniejszej instrukcji konserwacji. Roto Frank zaleca
producentom stolarki okiennej montaż okien tylko przez fachowy i przeszkolony personel techniczny oraz zaopatrzenie gotowych okien w instrukcje obsługi i konserwacji okuć.
86  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Konserwacja
Powłoka okuć
Ochrona przed korozją
Wykwalifikowany serwis
Użytkownicy
końcowi
ezwzględnie unikać kontaktu okien z agreB
sywnymi oparami (np. z kwasu mrówkowego
lub octowego, amoniaku, reakcji amin i amoniaku, aldehydów, fenoli, kwasów garbnikowych itp.)
–
onadto nie należy stosować uszczelnień zap
wierających substancje kwasowe lub octowe
albo ze składnikami wymienionymi powyżej,
ponieważ zarówno bezpośredni kontakt z
uszczelką jak i jej opary mogą spowodować
korozję powierzchni okucia
–
Zawsze stosować wkręty ze stali
nierdzewnej.
–
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy
nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkownika
Ochrona przed zanieczyszczeniem
Wykwalifikowany serwis
Użytkownicy
końcowi
sady na powierzchni okucia i zanieczyszenia
O
pochodzące z materiałów budowlanych (pył z
zaprawy, gipsu, cementu itp.) usunąć wodą
zanim dojdzie do ich stężenia.
ie dopuścić do zanieczyszenia okucia pyłem
N
z materiałów budowlanych.
ie stosować agresywnych środków szorująN
cych i czyszczących z zawartością kwasów.
zyścić tylko łagodnymi, rozcieńczonymi
C
środkami o neutralnym ph.
Czyścić wyłącznie miękką ściereczką.
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy
nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkownika
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  87
Konserwacja
Powłoka okuć
Ochrona przed (stale) wilgotnym powietrzem w pomieszczeniu
Wykwalifikowany serwis
Użytkownicy
końcowi
kucia oraz wręby pod okucia w fazie
O
budowy muszą mieć zapewniony dostęp
powietrza szczególnie w okresie montażu,
tak by nie były narażone na bezpośrednie
działanie wilgoci lub skropliny
apewnić, by nie dochodziło do trwałego
Z
skraplania się pary wodnej w przestrzeni
między skrzydłem i ościeżnicą:
–k
ilkakrotnie w ciągu dnia intensywnie wywietrzyć (wszystkie okna otworzyć na ok.
15 minut).
–Z
adbać o wystarczającą wymianę powietrza
także podczas urlopu i dni wolnych.
–W
przypadku kompleksowych przedsięwzięć budowlanych ew. sporządzić plan
wietrzenia.
Gdyby opisany sposób wietrzenia nie był
możliwy, ponieważ np. nie można wchodzić
na świeżą posadzkę lub nie znosi ona przeciągu, należy uchylić okna i od wewnątrz
szczelnie zabezpieczyć. Wilgotne powietrze
usunąć na zewnątrz osuszaczem kondensacyjnym.
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy
nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany serwis jak i przez użytkownika
88  Kwiecień 2013  140_PL_v0
Roto Patio Z do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Utylizacja
Oddzielić el. okucia od okien i zutylizować razem z odpadami metalowymi.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio Z do profili aluminiowych
140_PL_v0  Kwiecień 2013  89
Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi
MTS / B&N Stan: Kwiecień 2013. Zastrzega się możliwość zmian. IMO_140_PL_v0
© 2012 Roto Frank AG ® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym
ul. Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
Tel.:
+48 22 567 09 00 do 04
faks:
+48 22 567 09 09
[email protected]
www.roto-frank.pl
Optymalny system okuć do wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy:
Roto Patio
Roto AluVision
Roto Door
Roto NT
| Systemy okuć do dużych, przesuwnych okien i drzwi balkonowych
| Różnorodne rozwiązania okuciowe do okien i drzwi z aluminium.
|System okuć do zawsze szczelnych drzwi
| Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych
do okien i drzwi balkonowych

Podobne dokumenty

Roto Patio S do profili aluminiowych Dokumentart

Roto Patio S do profili aluminiowych Dokumentart wietrzenia oraz przesuwane na bok. Okucia przesuwne służą wyłącznie do stosowania w pionowo wbudowanych oknach i skrzdłach drzwi balkonowych z drewna, PVC, aluminium lub stali oraz odpowiedniej kom...

Bardziej szczegółowo