Roto Patio S do profili aluminiowych Dokumentart

Transkrypt

Roto Patio S do profili aluminiowych Dokumentart
Technologia okien i drzwi
Roto Patio S
Okucie standardowe
do okien i drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych do 160 kg
Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi
do profili aluminiowych
Dane o firmie
Copyright: Kwiecień 2013
Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.:
+49 711 7598 0
faks:
+49 711 7598 253
[email protected]
www.roto-frank.com
Informacje ogólne
Spis treści
Informacje ogólne
Informacja o niniejszej instrukcji...................................................... 5
Grupy odbiorców i ich odpowiedzialność.......................................... 6
Obowiązek przekazania instrukcji grupom odbiorców...................... 7
Znaczenie symboli dotyczących bezpieczeństwa.............................. 8
Ograniczenie odpowiedzialności....................................................... 9
Bezpieczeństwo
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem......................................... 10
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem przez użytkowników
końcowych..................................................................................... 11
Bezpieczeństwo.............................................................................. 12
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników............. 13
Wskazówki dla producentów.......................................................... 14
Mocowanie..................................................................................... 15
Informacje o produkcie
Ogólne właściwości okucia............................................................. 16
Diagram stosowania....................................................................... 17
Warianty......................................................................................... 19
Przekrój pionowy, przekrój poziomy............................................... 20
Przekrój pionowy, dół..................................................................... 21
Zestawienie el. okucia
Wyjaśnienie do rozdziału "Zestawienie elementów okucia"............ 23
Patio 100S / 160S Aluminium.......................................................... 24
Zestawienie elementów okucia D10........................................................... 24
Patio 100S / 160S Aluminium – do badań okien w klasie RC2......... 28
Elementy antywyażeniowe okucia.............................................................. 31
Patio 100S / 160S Aluminium – do okien 2-skrzydłowych................ 32
Zestawienie elementów okucia D10........................................................... 32
Mechanizm klamki RotoLine........................................................... 36
Komplety zabieraka do mechanizmu klamki RotoLine.................... 37
Klamki okienne RotoLine................................................................ 38
Klamki okienne RotoSwing............................................................. 39
Klamka bez rozetki...................................................................................... 39
Klamki okienne RotoLine
Klamka bez rozeteki................................................................................ 40
Komplety klamek do drzwi balkonowych RotoLine......................... 41
Wersja z rozeteką........................................................................................ 41
Wpuszczany mechanizm klamki..................................................... 42
Szablony i przycinarki..................................................................... 43
Długości elementów wyposażenia.................................................. 46
Elementy zależne od profilu............................................................ 47
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  3
Informacje ogólne
Spis treści
Montaż
Montaż klamki okiennej - wpuszczany mechanizm klamki
D25 /30 / 35 / 40................................................................................ 52
Wymiary otworów.......................................................................... 53
Wiercenie otworów na skrzydle...................................................... 54
Prowadnica nożyc....................................................................................... 54
Wymiary listwy popychacza........................................................... 55
Wymiary listwy popychacza i rozmieszczenie zaczepów................. 58
Montaż elementów okucia na skrzydle........................................... 59
Kolejność montażu obwodu ryglującego, skrzydło lewe (wg normy DIN 12519).. 59
Wiercenia pod wózki do skrzydeł o masie do 100 kg.................................. 60
Montaż elementów okucia na skrzydle........................................... 61
Montaż prowadnicy nożyc do skrzydeł o masie do 100 kg.......................... 61
Wiercenie otworów na skrzydle...................................................... 62
Wiercenia pod wózki do skrzydeł o masie do 160 kg.................................. 62
Montaż elementów okucia na skrzydle........................................... 63
Montaż prowadnicy nożyc do skrzydeł o masie do 160 kg.......................... 63
Rozstawienie zaczepów.................................................................. 64
Prowadnica, nożyce ślizgowe..................................................................... 68
Szyna jezdna............................................................................................... 69
Połączenie skrzydła i ościeżnicy...................................................... 70
Zakładanie skrzydła..................................................................................... 70
Montaż klocka sterującego......................................................................... 71
Ustawienie poziome skrzydła...................................................................... 72
Wózki ustawić równolegle,......................................................................... 73
Aktywowanie zabezpieczenia wózków, montaż osłony wózków................ 74
Montaż zderzaka......................................................................................... 75
Zdejmowanie skrzydła.................................................................... 76
Transport
Transport, opakowanie, składowanie............................................. 78
Kontrola transportu........................................................................ 79
Obsługa
Pomoc w rozwiązywnaiu problemów.............................................. 82
Regulacja
Regulacja........................................................................................ 84
Konserwacja
Konserwacja................................................................................... 86
Punkty smarowania........................................................................ 87
Kontrola i pielęgnacja..................................................................... 88
Powłoka okuć................................................................................. 89
Utylizacja
4  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
...................................................................................................... 92
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje ogólne
Informacja o niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje i wskazówki oraz
zakresy stosowania (maks. rozmiary i masy skrzydeł) na temat
stosowania okuć.
Ponadto instrukcja zawiera wytyczne niezbędne do wykonania
obowiązku przekazania instrukcji wszystkim grupom odbiorców,
z użytkownikami okien włącznie.
Informacje i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do
produktów z systemu okuć Roto Patio.
Obok tej instrukcji montażu, konserwacji i obsługi obowiązuje następująca
dokumentacja:
ƒƒ Wytyczna VHBE Instytutu Jakości Zamków i Okuć (Gütegemeinschaft
Schlösser und Beschläge e. V.)
ƒƒ Wytyczna VHBE Instytutu Jakości Zamków i Okuć (Gütegemeinschaft
Schlösser und Beschläge e. V.)
Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana w takim miejscu,
by w razie potrzeby można było szybko z niej skorzystać.
Oznaczenia
Do podkreślenia kolejności wykonywania działań, wyników, wykazów, odniesień i innych elementów stosowane są w tej instrukcji następujące oznaczenia:
Oznaczenie
Wyjaśnienie
Skrzydło
Ościeżnica
Otwory
1
Elementy okucia
1.
Kolejność działań
ƒƒ
Lista z ustaloną kolejnością (hierarchią ważności)
–

Lista bez ustalonej kolejności (hierarchii ważności)
p.
12
Odniesienie do strony w tabelach
patrz str. 12
Odniesienie do strony w tekście
Skrót
Wyjaśnienie
FB
Szerokość skrzydła
FH
Wysokość skrzydła
FG
Masa skrzydła
D10
Połączenie Ø 10
Wszystkie wymiary w milimetrach.
Prawa autorskie
Treści zawarte w niniejszej instrukcji są chronione prawem autorskim.
Korzystanie z nich jest dozwolone w celu stosowania okuć do produkcji.
Wykorzystywanie ich do innych celów bez pisemnej zgody producenta jest
zabronione.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  5
Informacje ogólne
Grupy odbiorców i ich odpowiedzialność
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji kierujemy do następujących grup
odbiorców:
Dilerzy okuć
Grupa odbiorców „Dilerzy okuć“ obejmuje wszystkie firmy / osoby, które kupują okucia od producenta okuć, w celu ich dalszej odsprzedaży w niezmienionej formie i bez dalszej obróbki.
Producenci okien i drzwi balkonowych
Grupa odbiorców „Producenci okien i drzwi balkonowych“ obejmuje
wszystkie firmy / osoby, które kupują okucia od producentów lub dilerów
okuć, w celu ich stosowania w oknach i drzwiach balkonowych.
Dilerzy elementów budowlanych / firmy montażowe
Grupa odbiorców „Dilerzy elementów budowlanych“ obejmuje wszystkie
firmy / osoby, które kupują okna / lub drzwi balkonowe od producentów stolarki, w celu dalszej odsprzedaży i zamontowania w obiekcie budowlanym,
bez dokonywania zmian w oknach i drzwiach balkonowych.
Grupa odbiorców „Firmy montażowe“ obejmuje wszystkie firmy / osoby,
które kupują okna / lub drzwi balkonowe od producentów stolarki lub dilerów
elementów budowlanych, w celu zamontowania ich w obiekcie budowlanym, bez dokonywania zmian w oknach i drzwiach balkonowych.
Inwestorzy
Grupa odbiorców „Inwestorzy“ obejmuje wszystkie firmy / osoby, które zlecają wyprodukowanie okien i / lub drzwi balkonowych w celu zamontowania
ich w obiekcie budowlanym.
Użytkownicy końcowi
Grupa odbiorców „Użytkownicy“ obejmuje wszystkie osoby, które obsługują zamontowane okna i / lub drzwi balkonowe.
6  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje ogólne
Obowiązek przekazania instrukcji grupom odbiorców
WSKAZÓWKA!
Każda grupa odbiorców musi bezwzględnie przestrzegać obowiązku przekazywania instrukcji.
Jeśli poniżej nie ustalono inaczej, materiały i informacje mogą być
przekazane w formie drukowanej, jako CD lub poprzez dostęp do
strony internetowej.
Odpowiedzialność dilerów okuć
Dilerzy okuć muszą przekazać następujące materiały producentom okien
i drzwi balkonowych:
–Katalog
– Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi
– Wytyczne / wskazówki odnośnie produktu i odpowiedzialności (VHBH)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Odpowiedzialność producenta okien i drzwi balkonowych
Producenci okien i drzwi balkonowych muszą przekazać następujące materiały dilerom elementów budowlanych lub inwestorom, również jeśli włączona jest firma pośrednicząca (montażowa):
– Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi
– Wytyczne / wskazówki odnośnie produktu i odpowiedzialności (VHBH)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Producent musi przekazać użytkownikowi odpowiednie dla niego materiały
i informacje w formie drukowanej.
Odpowiedzalność dilerów elementów budowlanych / firm montażowych
Dilerzy elementów budowlanych muszą przekazać następujące materiały inwestorom, również jeśli włączona jest firma pośrednicząca (montażowa):
– Instrukcja konserwacji i obsugi (z naciskiem na okucia)
– Wytyczne / wskazówki odnośnie produktu i odpowiedzialności (VHBH)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Odpowiedzialność inwestorów
Inwestorzy muszą przekazać następujące materiały użytkownikom okien:
– Instrukcja konserwacji i obsugi (z naciskiem na okucia)
– Wytyczne / wskazówki dla użytkowników (VHBE)
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  7
Informacje ogólne
Znaczenie symboli dotyczących bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są w niniejszej instrukcji oznaczone
symbolami graficznymi. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wprowadzane są przez hasła, które określają stopień zagrożenia.
ZAGROŻENIE!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na sytuację
bezpośredniego zagrożenia, które może prowadzić do śmierci lub
ciężkiego uszkodzenia ciała, jeśli nie da się go uniknąć.
OSTRZEŻENIE!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do
śmierci lub ciężkiego uszkodzenia ciała, jeśli nie da się go uniknąć.
UWAGA!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do
nieznacznego lub lekkiego uszkodzenia ciała, jeśli nie da się go
uniknąć.
WSKAZÓWKA!
Połączenie tego symbolu graficznego i hasła wskazuje na możliwość
wystąpienia sytuacji zagrożenia, które może prowadzić do uszkodzenia przedmiotów lub środowiska, jeśli nie da się go uniknąć.
8  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje ogólne
Ograniczenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje i wskazówki w niniejszej instrukcji zostały zgromadzone z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, standardów techniki oraz na podstawie długoletniej wiedzy i doświadczenia.
Producent okuć nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
–Nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i i całej dokumentacji produktowej
wraz z obowiązującymi wytycznymi (patrz rozdział Bezpieczeństwo, Stosowanie zgodne z przeznaczeniem).
–Stosowania niezgodnego z przeznaczeniem / nieprawidowego stosowania
(patrz rozdział Bezpieczeństwo, Stosowanie zgodne z przeznaczeniem).
–Niedostatecznych danych oferty przetargowej, nieprzestrzegania przepisów montażu czy diagramów ilustrujących zakres stosowania.
– Nadmiernego zanieczyszczenia.
Roszczenia osób trzecich do producenta okuć powstałe wskutek szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem albo wskutek nieprzestrzegania obowiązku przekazania instrukcji przez sprzedawców okuć, producentów okien i drzwi balkonowych, sprzedawców elementów budowlanych lub
inwestorów będą przekazywane do bezpośrednio do tych podmiotów.
Zobowiązania uzgodnione w umowie o dostawach okuć, ogólne warunki
handlowe i warunki dostaw producenta okuć oraz regulacje prawne, aktualne w momencie zawarcia umowy, są obowiązujące.
Gwarancja dotyczy tylko oryginalnych elementów okucia Roto.
Zastrzega się możliwość zmian danych technicznych w przypadku poprawiania własności użytkowych i dalszego rozwoju produktu.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  9
Bezpieczeństwo
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Okucia uchylno-przesuwne
Okucia przesuwne Roto Patio S to okucia do przesuwnych skrzydeł drzwi
balkonowych i okien stosowanych przeważnie jako oszklone zamknięcia
zewnętrzne. W kombinacji ze skrzydłami przesuwnymi mogą występować
stałe ścianki i kolejne skrzydła zawarte w jednej konstrukcji.
Okucia przesuwne wyposażone są w mechanizm ryglujący, łączący skrzydło
przesuwne z ościeżnicą. Ponadto okucia przesuwne wyposażone są w
wózki jezdne, umieszczone na dolnym poziomym ramieniu skrzydła przesuwnego, realizujące równoległy przesuw.
Dodatkowo są one wyposażone w nożyce uchylające skrzydło. Przy pomocy okuć skrzydła są zamykane, przemieszczane do odpowiednich pozycji
wietrzenia oraz przesuwane na bok.
Okucia przesuwne służą wyłącznie do stosowania w pionowo wbudowanych oknach i skrzdłach drzwi balkonowych z drewna, PVC, aluminium lub
stali oraz odpowiedniej kombinacji tych materiałów.
WSKAZÓWKA:
W zależności od temperatury zewnętrznej, względnej wilgotności
powietrza we wnętrzu oraz sytuacji budowlanej, w której zastosowano element przesuwny, może okresowo dochodzić to skraplania
się pary wodnej na szynach aluminiowych wewnątrz pomieszczenia. Zjawisko to nasila się zwłaszcza w przypadku zakłócenia cyrkulacji powietrza n p. w głębokich ościeżach, za zasłonami oraz w
sytuacji niekorzystnego rozmieszczenia grzejników, itp.
Zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie obejmuje także zachowanie wszelkich wytycznych z dokumentacji produktowej, takich jak:
– Niniejszej instrukcji montażu, konserwacji i obsługi
– Katalogi produktowe
– Informacje, dane producentów profili (n p. z PVC lub meteli lekkich itp.)
–W
ytycznych Stowarzyszenia ds. Jakości Zamków i Okuć VHBH i VHBE
(Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.)
– Obowiązujące regulacje prawne o zasięgu krajowym
Każde użycie, wychodzące poza użycie zgodne z przeznaczeniem, traktuje
się jako sprzeczne z przeznaczeniem.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie w przypadku nieprawidowego użycia!
Nieprawidowe użycie i nieprawidłowy montaż okuć Roto prowadzić może do sytuacji zagrożenia.
–Nigdy nie stosować zestawów okuć, niezatwierdzonych przez
producenta okuć.
–Nigdy nie stosować elementów nieoryginalnych lub niezatwierdzonych przez producenta okuć.
10  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Bezpieczeństwo
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem przez użytkowników końcowych
Okucia uchylno-przesuwne
Uchylno-przesuwne skrzydła okien i drzwi balkonowych są przesuwane
przy pomocy jednej klamki w pozycji poziomej.
Skrzydła uchylają się do położenia ograniczonego nożycami rozwórki.
Podczas zamykania skrzydła i ryglowania należy z reguły pokonać opór
uszczelki.
OSTRZEŻENIE!
Niekontrolowane zamykanie się i otwieranie skrzydła może
prowadzić do zranienia użytkowników i uszkodzenia drzwi!
Nieprawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł może prowadzić
do ciężkiego zranienia użytkowników i do powstania znaczących
szkód! Dlatego należy:
–Upewnić się, że poruszające się skrzydło nie uderza o ościeżnicę albo o inne skrzydło w pozycji całkowitego otwarcia lub
zamknięcia.
–Upewnić się, że skrzydło w pełnym zakresie, do całkowitego
otwarcia lub zamknięcia, obsługiwane jest ręką i z bardzo małą
prędkością można go doprowadzić do ościeżnicy, do ogranicznika rozwarcia lub do kolejnych skrzydeł (wartość techniczna –
maksymalna prędkość krawędzi ryglującej v ≤ 0,2 m/s).
Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem lub stosowanie i przetwarzanie
produktów w inny sposób traktowane jest jako użycie nieprawidłowe i
może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie w przypadku nieprawidowego użycia!
Nieprawidłowe użycie okien lub drzwi balkonowych może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
W szczególności należy unikać następujących sytuacji:
–Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło
i ościeżnicę okien i drzwi balkonowych.
–Świadomego umieszczania lub nieumyślnego nakładania na
skrzydło okienne lub drzwi balkonowe dodatkowego obciążenia.
–Umyślnego lub niekontrolowanego zatrzaskiwania albo dociskania skrzydła okienngo lub drzwi balkonowych do ościeżnicy.
Przez to mogą ulec zniszczeniu okucia, ościeżnica lub inne elementy okien lub drzwi balkonowych.
Wyklucza się dochodzenie jakichkolwiek roszczeń powstałych wskutek szkód
spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  11
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Okucia do okien uchylno-rozwiernych, ważne oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa
Należy stosować się do następujących oznaczeń, by uniknąć wystąpnienia
wypadków, zranienia i szkód.
Symbol
Znaczenie
ZAGROŻENIE!
Zagrożenie zranieniem wskutek wypadnięcia z otwartego
okna i drzwi balkonowych
–Zachować ostrożność w pobliżu otwartych okien i drzwi balkonowych.
–Dzieci i osoby o ograniczonej zdolności oceny zagrożeń, zachować w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie zranieniem wskutek przytrzaśnięcia części ciała
między skrzydłem i ościeżnicą
–Podczas zamykania okien i drzwi balkonowych nigdy nie wkładać ręki między skrzydło i ościeżnicę i zawsze ostrożnie je zamykać.
–Dzieci i osoby o ograniczonej zdolności oceny zagrożeń, zachować w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko zranienia w następstwie obciążania skrzydła dodatkowym balastem
–Nie obciążać skrzydła dodatkowym balastem.
UWAGA!
Zagrożenie zranieniem wskutek podmuchu wiatru
–Unikać oddziaływania podmuchów wiatru na otwarte skrzydło.
–Przy silnym wietrze lub przeciągu skrzydła drzwi balkonowych
i okien muszą być zamknięte i zaryglowane.
UWAGA!
Zagrożenie zranieniem i uszkodzeniem wskutek włożenia
przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę
–Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło
i ościeżnicę.
UWAGA!
Niekontrolowane zamykanie się i otwieranie skrzydła może
prowadzić do zranienia użytkowników i uszkodzenia drzwi
–Należy zapewnić użytkownikowi ręczne poruszanie drzwiami
powoli, w pełnym zakresie.
12  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników
Okucia do okien uchylno-rozwiernych, ważne oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa
Następujące oznaczenia można nakleić na oknach i drzwiach balkonowych
w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników. Dołożyć starań, by oznaczenia były zawsze dobrze czytelne. Naklejki zamawiać osobno (OPR_17_PL_v0).
Sicherheitshinweis
Kippschiebebeschläge
03/2012
Zastrzega się możliwość zmian. OPR_17_DE_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  13
Bezpieczeństwo
Wskazówki dla producentów
Maksymalne wymiary i masy skrzydeł
Dane techniczne, diagramy stosowania i zestawienia elementów okucia zawarte w dokumentacji produktowej producenta okuć zawierają wskazówki
odnośnie maksymalnych, dopuszczalnych rozmiarów i mas skrzydeł. Maksymalna masa skrzydła ustalana jest na podstawie elementu o najmniejszej
dopuszczalnej nośności.
–Przed użyciem plików elektronicznych, a przede wszystkim przed ich zastosowaniem w programach konstrukcyjnych okien sprawdzić prawidłowość
danych technicznych, diagramów stosowania i zestawień el. okucia.
–Nigdy nie przekraczać dopuszczalnych maksymalnych wymiarów.
W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z producentem okuć.
Wytyczne producentów profili
Producent okien i drzwi balkonowych musi stosować się do wszystkich wytycznych odnośnie wymiarów systemowych (np. szczeliny uszczelkowej,
odległości między punktami ryglowania). Należy je poddawać regularnej
kontroli, zwłaszcza przy pierwszym zastosowaniu nowych elementów okucia, w ramach procesu produkcyjnego aż po zamontowanie okna w budynku.
WSKAZÓWKA:
Elementy okuć z założenia umożliwiają regulację w celu spełnienia
parametrów systemowych, o ile okucia mają na nie wpływ. Jeżeli
rozbieżność od tych parametrów stwierdzona zostanie dopiero po
zamontowaniu okna w budynku, producent okuć nie ponosi odpowiedzialności za ew. dodatkowo powstałe roszczenia.
Dobór elementów okucia
Okna i drzwi balkonowe antywyważeniowe wymagają dodatkowo stosowania okuć specjalnych.
Okna i drzwi balkonowe odporne na wilgoć oraz przeznaczone do środowiska z substancjami agresywnymi lub obecnymi w powietrzu czynnikami
przyśpieszającymi korozję, wymagają stosowania okuć specjalnych.
Odporność na napór wiatru w pozycji zamkniętej i zaryglowanej zależna jest
od konstrukcji okien i drzwi balkonowych. System okuć posiada odporność
na prawnie i normatywnie określony napór wiatru (np. w normie EN 12210
- szczególnie badanie naporu P3).
Do wymienionych powyżej obszarów należy osobno uzgodnić z producentem okuć i z producentem profili odpowiednie zestawy okuć i specjalny sposób montażu okien i drzwi balkonowch.
WSKAZÓWKA:
Obowiązują wytyczne producenta, dotyczące właściwego doboru
okuć (n p. zastosowania dodatkowych rozwórek nożycowych,
kompletowania okuć antywyważeniowych do okien i drzwi balkonowych itd.).
14  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Bezpieczeństwo
Mocowanie
–O
pisane w niniejszej instrukcji montażu, obsługi i konserwacji okucia ze
stali są poddane pasywacji i lakierowaniu zgodnie z normą DIN EN 12329.
–O
kucia mogą być stosowane tylko do profili aluminiowych.
–O
kucia nie mogą być stosowane w środowisku zasolonym, zawierającym
substancje agresywne, powodującym korozję.
– Prowadnice górna i dolna nie mogą być lakierowane.
– Powłoka elementów uchylno-rozwiernych może być poddawana obróbce
tylko przed montażem. Obróbka w późniejszej fazie może ograniczyć niezawodność działania elementów okucia.
– J eśli w pewnych okolicznościach (w szkołach, hotelach, przedszkolach)
zachodzi obwa, że wskutek gwałtownego uderzenia element może zostać
nadmiernie obciążony, należy przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Także w obiektach ruchomych, takich jak pociągi albo statki,
mogą wystąpić zakłócenia funkcjonowania wskutek poruszania się obiektu.
ZAGROŻENIE!
Zagrożenie życia wskutek nieprawidłowego montażu
i mocowania elementów okucia!
Nieprawidłowy montaż i mocowanie elementów okucia może prowadzić do powstania groźnych sytuacji i powodować ciężkie wypadki (także śmiertelne).
Dlatego:
– Podczas montażu, a w szczególności przy mocowaniu elementów okuć należy bezwzględnie przestrzegać dokumentacji produktowej producenta okuć oraz wytycznych producenta profliu.
–D
la okucia Roto Patio S do profili aluminiowych obowiązują zakresy stosowania na stronach 17–18.
–O
bowiązują dane dotyczące szybkości obrotowej przykręcania oraz momentów obrotowych. (Śruba nie może zerwać gwintu.)
–O
kucia należy mocować śrubami znajdującymi się w zestawach.
–W
szystkie elementy okucia montować fachowo, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
–P
rzy wypieraniu szyb przestrzegać wytycznej technicznej nr 3 „Wypieranie pakietów szybowych“ .
Śruby mocujące do okuć (zawarte w zestawie)
Zastrzega się możliwość zmian. do elementów
Ilość Rozmiar
Średnica otworu
do wywiercenia
Nrzędzie
Wózki, wsporniki
12
4,8 x 50
4,2
Torx 15
Szyna jezdna, prowadnica
40
3,9 x 45
3,2
Torx 15
Prowadnica nożyc
10
3,9 x 9,5
3,2
Torx 15
El. wzmacniające
4
M5 x 25
7,1 (do nitonakrętki)
Torx 25
Mechanizm klamki RotoLine
2
M5 x 12 ISO 7045 5,5

+
Klamka okienna RotoLine
2
M5 x 30
3,9 / 10,1 / 12

+
Klamka RotoLine do obsługi
od wewnątrz i od zewnątrz
4
M5 x 110
10 / 12

+
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  15
Informacje o produkcie
Ogólne właściwości okucia
Roto Patio S
Ogólne właściwości okucia
– Pozycjonowanie sprężyny w pozycji uchylnej, nożyce ślizgowe wyposażono w stabilizator
uchyłu
– Okucie obwiedniowe ukryte
– Przyporządkowanie skrzydeł wg schematów A, B, C, D, G, K
– Wygląd od zewnątrz i od wewnątrz taki jak okien rozwierno-uchylnych:
wąskie profile, zlicowane z fasadą, pozycja klamki przy zamkniętych drzwiach „do dołu“
– Odstawienie skrzydła od ramy: maks. 117 mm
– Szerokość skrzydła: maks. 1680 mm
– Wysokość skrzydła: maks. 2380 mm
– Masa skrzydła: maks. 160 kg
– Luz wrębowy 11,5 –12 mm
– Minimalna wys. przylgi 7 mm
– Rowek ościeżnicy V.01 / V.02
– Rowek skrzydła 15 / 20
–G
rubość skrzydła maks. 87 mm
(powyżej 87 mm – może występować kolizja między ościeżnicą i skrzydłem – konieczna
techniczna weryfikacja profilu)
16  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje o produkcie
Diagram stosowania
Patio 100S Aluminium
Diagram stosowania
Patio 100S Aluminium
Graniczne wymiary skrzydeł dla różnych grubości szyby
Masa szyby............................................. maks. 60 kg / m2
≤ 30 kg/m2
2000
FH 930 – 2380 mm
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB.......................................670 – 1280 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2380 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 100 kg
Grubość skrzydła........................................ maks. 87 mm
(powyżej 87 mm konieczna weryfikacja techniczna profilu –
może występować kolizja między ościeżnicą i skrzydłem)
≤ 40 kg/m2
1500
≤ 50 kg/m2
≤ 60 kg/m2
1000
800
1200
FB 670 – 1280 mm
FH: FB = maks. 2 : 1
Podana masa szyby w diagramie
wyrażona jest w kg / m2.
Grubość szyby 1 mm / m2 = 2,5 kg
Grubość
skrzydła

= niedopuszczalny zakres stosowania
min. 7
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
Grubość
przylgi
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  17
Informacje o produkcie
Diagram stosowania
Patio 160S Aluminium
Diagram stosowania
Patio 160S Aluminium
Graniczne wymiary skrzydeł dla różnych grubości szyby
Masa szyby............................................. maks. 60 kg / m2
≤ 40 kg/m2
2000
FH 930 – 2380 mm
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB.......................................670 – 1680 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2380 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 160 kg
Grubość skrzydła........................................ maks. 87 mm
(powyżej 87 mm konieczna weryfikacja techniczna profilu –
może występować kolizja między ościeżnicą i skrzydłem)
≤ 50 kg/m2
1500
≤ 60 kg/m2
1000
1000
1500
FB 670 – 1680 mm
FH: FB = maks. 2 : 1
Podana masa szyby w diagramie
wyrażona jest w kg / m2.
Grubość szyby 1 mm / m2 = 2,5 kg
Grubość
skrzydła

= niedopuszczalny zakres stosowania
min. 7
18  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Grubość
przylgi
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje o produkcie
Warianty
Schemat A
L
L
Schemat A
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
1 szklenie stałe
Schemat B
Schemat A
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
1 skrzydło rozwierne
R
Schemat B
1skrzydło przesuwne (L lub P)
Ościeżnica wewnątrz zlicowana ze ścianą
Schemat C
R
L
R
Schemat C
2skrzydła przesuwne (L i P) z ruchomym słupkiem
2skrzydła rozwierne (alternatywa dla szklenia
stałego)
Schemat G
R
L
Schemat C
2skrzydła przesuwne (L i P) ze słupkiem
2skrzydła rozwierne (alternatywa dla
szklenia stałego)
R
Schemat G
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
2 szklenia stałe
Schemat K
L
Schemat G
1 skrzydło przesuwne (L lub P)
2 skrzydła rozwierne
R
Schemat K
2skrzydła przesuwne (L i P)
1szklenie stałe
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  19
Informacje o produkcie
Przekrój pionowy, przekrój poziomy
Przekrój pionowy, góra i dół
Przekrój poziomy, klamka
11,5 –12
65
Luz wrębowy
Klamka okienna
RotoLine
Odsunięcie skrzydła
od ościeżnicy 117
nie oddaje skali
Szer. skrzydła
Przekrój pionowy, góra
32
Wys. skrzydła
Luz wrębowy
11,5 –12
30 +2
17
26
20,2
Skala 1:1
20  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Informacje o produkcie
Przekrój pionowy, dół
Przekrój pionowy, dół
Skala 1:1
35 +2
31,1
11,5 –12 Luz wrębowy
Wys. skrzydła
39
maks. odległość od podłogi
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  21
Informacje o produkcie
Wskazówki odnośnie profilu
2
12–14
3,5–4,5
Miejsce pod okucie i dla mechanizmu klamki
RotoLine
3
5 –0,5
Rowek ościeżnicy V.01
<12
2
4
4,5
11,5-12
7
2
9–11,5
8 –12
3,5– 5
3+0,2
–0,1
3,5–4,5
19,5
21
10
15+ 0,3
20+ 0,3
1
3
3
5 –0,5
Zachodzenie przylgi
skrzydła na ościeżnicę
Rowek ościeżnicy V.02
22
Miejsce pod okucie, schemat C dla wpuszczanego
mechanizmu klamki 377446 i 378338

2

3

4
14,8
24
23
15
3
19,7
1
2
18,5
8,9
11,5-12
Miejsce pod zaczepy
Miejsce pod okucie, schemat C dla wpuszczanego
mechanizmu klamki D25, 30, 35, 40

2
5
achować wymaganą linię ustawieZ
nia skrzydła i ościeżnicy!
Krawędzie uszczelki środkowej i inne
elementy nie mogą wystawać ponad
poziom rowka C pod listwę popychacza.
Miejsce pod okucie.
Przy odstępstwach wymiarowych prosimy o kontakt!
Wymiary podane w mm.
Wymiary nieprzekraczalne el. okucia, zapewniające swobodny ruch
listwy popychacza w rowku C, także
w profilach malowanych
14,7
1
19,7
2

2,7
Specjalny profil listwy popychacza
AluVision.
X
7
19,7
14,8
19,5
12
20
1
3
11,5 –12
Miejsce pod zaczepy
Wymiar X
Dornmas
bez wkładki
bębenkowej
z wkładką bębenkową
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
38 mm
43 mm
48 mm
53 mm
22  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie el. okucia
Wyjaśnienie do rozdziału "Zestawienie elementów okucia"
Wyjaśnienie do rozdziału "Zestawienie elementów okucia"
Zestawnienia elementów okucia na kolejnych stronach należy traktować
jako zalecenie Roto Frank AG.
Podział stron w rozdziale "Zestawienie el. okucia" wygląda w ten sposób,
że po lewej stronie pokazane są poszczególne elementy zestawienia okucia,
po prawej zaś odpowiednia lista artykułów.
Liczby w kółkach umożliwiają znalezienie elementów okucia na liście artykułów.
Beschlagübersicht
Patio 100S / 160S Aluminium
Beschlagübersicht D10
Beschlagübersicht
Patio 100S / 160S Aluminium
Artikelliste D10
5
14
13 14
7
25
12
11
9
Anwendungsbereich
Flügelfalzbreite FB ...................................670 – 1680 mm
Flügelfalzhöhe FH ....................................930 – 2380 mm
Flügelgewicht FG......................................... max. 160 kg
Grundkarton Patio 100S / 160S Aluminium
Patio S Aluminium Grundkarton
Schienenset
L 625395
Inhalt:
19
9,7–11,5
12–14
21
1 Laufwerk ohne Steuerung
3
2 Abstützteile
18
Variante 01
FB / mm
Inhalt:
Variante 02
2a
1 Laufwerk mit Steuerung (o. Abb.)
2b
1 Laufwerk ohne Steuerung (o. Abb.)
3
2 Abstützteile
12 BZ Senkblechschrauben 4,8x50 TX25 (o. Abb.)
Rahmenaußenbreite (RAB) / mm
Material-Nr.
1930
625445
670 – 930
12 BZ Senkblechschrauben 4,8x50 TX25 (o. Abb.)
Patio S Aluminium Grundkarton
Schienenset für Flügel und Rahmen inkl. Teilebeutel
Blank
1 Laufwerk mit Steuerung
1a
1b
R 625384
625450
931 – 1080
2230
1081 – 1280
2630
1281 – 1480
3030
1481 – 1680
3430
625465
Rahmenaußenbreite (RAB) / mm
Material-Nr.
625455
625460
R01.5 Silber
FB / mm
670 – 930
1930
625442
931 – 1080
2230
625447
1081 – 1280
2630
625452
625457
1281 – 1480
3030
1481 – 1680
3430
625462
Rahmenaußenbreite (RAB) / mm
Material-Nr.
R05.4 Dunkelbronze
FB / mm
34
33
57
1930
625446
2230
625451
1081 – 1280
2630
625456
625461
1281 – 1480
3030
1481 – 1680
3430
625466
R06.2 Tiefschwarz
35
20
670 – 930
931 – 1080
FB / mm
56
Rahmenaußenbreite (RAB) / mm
Material-Nr.
670 – 930
1930
625444
931 – 1080
2230
625449
625454
1081 – 1280
2630
1281 – 1480
3030
1481 – 1680
3430
625464
625459
R07.2 Verkehrsweiß
FB / mm
Rahmenaußenbreite (RAB) / mm
Material-Nr.
670 – 930
1930
625443
931 – 1080
2230
625448
1081 – 1280
2630
625453
1281 – 1480
3030
625458
1481 – 1680
3430
625463
Inhalt:
Schienenset:
28
27
23
22
26
31
26
30
4
1 Laufschiene
5
1 Führungsschiene
6
1 Abdeckprofil
7
1 PVC-Abdeckprofil
8
1 Verbindungsstange
9
1 Halteschiene
10
1 Stützbock (ab FB > 1480 zusätzlich enthalten)
Teilebeutel:
6
29
29
1a
10
3
FB > 1480
3
11
1 Abdeckkappe Halteschiene links
12
1 Abdeckkappe Halteschiene rechts
13
14
1b
15
16
17
32
15
28  März 2012  IMO_139_DE_v0
8
4
32
Roto Patio S für Aluminiumprofile
1 Anschlagteil oben
2 Abdeckkappen Führungsschiene
1 Steuerklotz
1 Anschlagteil unten
1 Gummipuffer Anschlagteil unten
10 Linsenblechschrauben 3,9x9,5 TX15 (o. Abb.)
17 16
16
Änderungen vorbehalten.
40 Senkblechschrauben 3,9x45 TX15 (o. Abb.)
Änderungen vorbehalten.
Roto Patio S für Aluminiumprofile
IMO_139_DE_v0  März 2012  29
Faktyczna wielkość zamówienia zależna jest od zamówionej konfiguracji
okuć, wynikającej z wysokości i szerokości okna; klamki należy zamawiać
oddzielnie.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  23
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium
Zestawienie elementów okucia D10
5
14
13 14
7
25
12
11
9
19
9,7–11,5
12–14
21
Wariant 01
18
Wariant 02
34
33
57
35
20
56
23
22
27
28
31
26
26
30
6
29
29
1a
3
10
3
1b
FB > 1480
32
15
24  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
8
4
32
Roto Patio S do profili aluminiowych
17 16
16
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium
Wykaz artykułów D10
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB.......................................670 – 1680 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2380 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 160 kg
Komplet prowadnic
Zestaw podstawowy Patio 100S / 160S Aluminium
Zestaw podstawowy Patio S Aluminium
L 625395
Zawartość:

  1 wózek ze sterowaniem
Surowy, do malowania
FB / mm
1a

1b

3

  1 wózek bez sterowania
3

625445
931 – 1080
2230
625450
2630
625455
12 wkrętów do blachy BZ 4,8x50 TX25 (nie zazn.)
1281 – 1480
3030
625460
1481 – 1680
3430
625465
2a

Nr SAP
1930
1081 – 1280
Zawartość:

  1 wózek ze sterowaniem (nie zazn.)
2b
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
670 – 930
  2 wsporniki
Zestaw podstawowy Patio S Aluminium

Komplet prowadnic na skrzydło i ościeżnicę z el. uzupełniającymi   1 wózek bez sterowania (nie zazn.)
  2 wsporniki
12 wkrętów do blachy BZ 4,8x50 TX25 (nie zazn.)
R 625384
R01.5 srebrny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625442
931 – 1080
2230
625447
1081 – 1280
2630
625452
1281 – 1480
3030
625457
1481 – 1680
3430
625462
R05.4 ciemny brąz
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625446
931 – 1080
2230
625451
1081 – 1280
2630
625456
1281 – 1480
3030
625461
1481 – 1680
3430
625466
R06.2 czarny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625444
931 – 1080

1081 – 1280
2230
625449
2630
625454
1281 – 1480
3030
625459
1481 – 1680
3430
625464
R07.2 biały
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625443
931 – 1080
2230
625448
1081 – 1280
2630
625453
1281 – 1480
3030
625458
1481 – 1680
3430
625463
Zawartość:
Komplet prowadnic:
4
  1 szyna jezdna *)
5
  1 prowadnica górna*)
6
  1 profil maskujący
7
  1 profil maskujący z PVC
8
  1 pręt łączący
9
  1 Prowadnica nożyc
10
  1 wspornik pręta łączącego (od FB > 1480 dodatkowo w komplecie)
El. uzupełniające:
11
  1 osłonka prowadnicy nożyc lewa
12
  1 osłonka prowadnicy nożyc prawa
13
  1 zderzak górny
14
  2 osłonki prowadnicy górnej
15
  1 klocek sterujący
16
  1 zderzak dolny
17
  1 odbojnik gumowy zderzaka dolny
10 wkrętów z łbem soczewkowym 3,9x9,5 TX15 (nie zazn.)
*) Prowadnice górna i dolna nie mogą być lakierowane.
Zastrzega się możliwość zmian. 40 wkrętów do blachy 3,9x9,5 TX15 (nie zazn.)
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  25
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium
Wykaz artykułów D10
Elementy ryglujące S R/L D10
626523
Od FB > 1280 mm i FH > 1800 mm dodatkowo
El. uzupełniające:
18
3 narożniki D10

Zaczep V.01
Zaczep V.02
212633*
212634*

3 widełki zabezpieczające
21
Czop wkładany
334671*

1 czop wkładany
19
21
Prowadnica z zatrzaskami S 15/20 D10
33
Przyporządkowanie do systemów profili 625484
El. uzupełniające:

1 prowadnica z zatrzaskami lewa
22

1 prowadnica z zatrzaskami prawa
23
25
Nożyce ślizgowe
FB / mm
Nr SAP
930
603930
931 – 1280
603931
1281 – 1680
603932
670 –
 str. 47

Mechanizm klamki RotoLine
 Strona 36
20
Zabierak
 Strona 37
57
Komplet podkładki
34
Klamki
 Strona 38
35
Wpuszczany mechanizm klamki
 Strona 42
56
* ilość zależna od gabarytów
Osłonki
26
Osłonki małe (para) 100S do 100 kg
Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625398
R01.5 srebrny
625399
R05.4 ciemny brąz
625402
R06.2 czarny
625400
R07.2 biały
625401
Osłonki duże (para) 160S do 160 kg
Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625403
R01.5 srebrny
625404
R05.4 ciemny brąz
625407
R06.2 czarny
625405
R07.2 biały
625406
Zawartość:

1 osłonka lewa
27

1 osłonka prawa

2 elementy wzmacniające z regulacją
28
29
El. uzupełniające:

4 wkręty z łbem stożkowym M5x25 TX25
30

31
4 nitonekrętki M5
Płytki sterujące
Płytki sterujące i zaczepy D10 / V.01
625495
Płytki sterujące i zaczepy D10 / V.02
625497
El. uzupełniające:
32
2 płytki sterujące
33
8 zaczepów
21
3 czop wkładany
Przyporządkowanie do systemów profili  str. 47
Płytki sterujące (el. zamienny)
Płytki sterujące V.01
625499
Płytki sterujące V.02
625500
El. uzupełniające:
32
2 płytki sterujące
Przyporządkowanie do systemów profili 26  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
 str. 47
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  27
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium – RC2
Zestawienie elementów okucia
5
14
13 14
7
25
12
11
9
19
9,7–11,5
12–14
36
Wariant 01
18
Wariant 02
37
46
44
54
47
42
51
49
53
52
21
33
43
48
45
44
50
100 Nm
100 Nm
39
38
40
28
27
23
22
26
31
26
30
6
29
29
1a
10
3
3
1b
FB > 1480
15
41
28  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
32
8
32
17 16
16
4
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium – do okien przeznaczonych do badań okien w klasie RC2
Wykaz artykułów
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB.......................................850 – 1680 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2380 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 160 kg
Zestaw podstawowy Patio 100S / 160S Aluminium
Zestaw podstawowy Patio S Aluminium
Komplet prowadnic
L 625395
Zawartość:
1a
  1 wózek ze sterowaniem
1b
  1 wózek bez sterowania
3
  2 wsporniki

12 wkrętów do blachy BZ 4,8x50 TX25 (nie zazn.)
Zestaw podstawowy Patio S Aluminium
Zawartość:
2a
  1 wózek ze sterowaniem (nie zazn.)
2b
  1 wózek bez sterowania (nie zazn.)
3
  2 wsporniki

12 wkrętów do blachy BZ 4,8x50 TX25 (nie zazn.)
Komplet prowadnic na skrzydło i ościeżnicę z el. uzupełniającymi Surowy, do malowania
FB / mm
R 625384
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625445
931 – 1080
2230
625450
1081 – 1280
2630
625455
1281 – 1480
3030
625460
1481 – 1680
3430
625465
R01.5 srebrny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625442
931 – 1080
2230
625447
1081 – 1280
2630
625452
1281 – 1480
3030
625457
1481 – 1680
3430
625462
R05.4 ciemny brąz
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625446
931 – 1080
2230
625451
1081 – 1280
2630
625456
1281 – 1480
3030
625461
1481 – 1680
3430
625466
R06.2 czarny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625444
931 – 1080
2230
625449
1081 – 1280
2630
625454
1281 – 1480
3030
625459
1481 – 1680
3430
625464
R07.2 biały
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625443
931 – 1080
2230
625448
1081 – 1280
2630
625453
1281 – 1480
3030
625458
1481 – 1680
3430
625463
Zawartość:
Komplet prowadnic:

  1 szyna jezdna *)
4

5
  1 prowadnica górna *)
6
  1 profil maskujący
7
  1 profil maskujący z PVC
8
  1 pręt łączący
9
  1 Prowadnica nożyc
10
  1 wspornik pręta łączącego (od FB > 1480 dodatkowo z komplecie)

El. uzupełniające:
11
  1 osłonka prowadnicy nożyc lewa
12
  1 osłonka prowadnicy nożyc prawa
13
  1 zderzak górny
14
  2 osłonki prowadnicy górnej
15
  1 klocek sterujący
16
  1 zderzak dolny
17
  1 odbojnik gumowy zderzaka dolny
10 wkrętów z łbem soczewkowym 3,9x9,5 TX15 (nie zazn.)
*) Prowadnice górna i dolna nie mogą być lakierowane.
Zastrzega się możliwość zmian. 40 wkrętów do blachy 3,9x9,5 TX15 (nie zazn.)
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  29
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium – do okien przeznaczonych do badań w klasie RC2
Wykaz artykułów
Elementy ryglujące S P/L D10
626523
Od FB > 1280 mm i FH > 1800 mm dodatkowo
El. uzupełniające:
18
3 narożniki D10

19
3 widełki zabezpieczające
21
21
1 czop wkładany
Prowadnica z zatrzaskami S 15/20
33
625484
25

36

37
Nożyce ślizgowe
FB / mm

Nr SAP
670 –
930
603930
931 – 1280
603931
1281 – 1680
603932
38

39

40

41
Osłonki
26
Osłonki małe (para) 200Z do 100 kg
Oznaczenie
212634*
Czop wkładany
334671*
 str. 47
Elementy antywyważeniowe okucia
Nr
1 prowadnica z zatrzaskami prawa
23
212633*
Zaczep V.02
Przyporządkowanie do systemów profili El. uzupełniające:

1 prowadnica z zatrzaskami lewa
22

Zaczep V.01
Il. szt.
Oznaczenie
8 –12
Czop antywyważeniowy wkładany RC2 447245
8 –12
Zaczep antywyważeniowy V.01
212637
8 –12
447112
3
Zaczep antywyważeniowy V.02
Redukcja luzu wrębowego,
antywyważeniowa
Wkręt M 4,8 x 16
2
Łącznik antywyważeniowy
348576
1
Najazd V.01
212762
1
Najazd V.02
212512
3
Nr SAP
212638
212754
Antywyważeniowe mechanizmy klamki
Nr SAP
Nr
Il. szt.
Oznaczenie
Nr SAP

1
Klamka RotoLine zamykana na klucz  str. 36, 38
42
Surowy, do malowania
625398
R01.5 srebrny
625399

2
Wkręt (Niro) M 3 x 30
212501
R05.4 ciemny brąz
625402

R06.2 czarny
625400
2
1

2

1

1

1

1
Zawartość:
27
1 osłonka lewa

1
2
28
1 osłonka prawa

1
29
2 elementy wzmacniające z regulacją

2
Zabierak antywyważeniowy
Wpuszczany mechanizm klamki,
antywyważeniowy
Wkręt z łbem walcowym M 5 x 6
Antywyważeniowe zabezpieczenie
przed rozwierceniem
Wkręt M 4,8 x 16
Redukcja luzu wrębowego,
antywyważeniowa
Mechanizm klamki RotoLine 26,
zamykany na klucz
Podkładka pod klamkę
Wkręt z łbem płaskim M 5 x 12
Antywyważeniowe zabezpieczenie
mechanizmu klamki
Wkręt M 5 x 10
447113


2
R07.2 biały
625401
Osłonki duże (para) 200Z do 200 kg
44
45
46
Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625403
R01.5 srebrny
625404
R05.4 ciemny brąz
625407
R06.2 czarny
625405
R07.2 biały
625406
47
48
49
50
51
52
53
54
El. uzupełniające:
30
4 wkręty z łbem stożkowym M5x25 TX25
31
43
44
Zabierak antywyważeniowy
457210
335249
487406
212754
334360
 str. 46
485097
487407
210970
447113
* ilość zależna od gabarytów
4 nitonakrętki M5
Płytki sterujące
Płytki sterujące i zaczepy D10 / V.01
625495
Płytki sterujące i zaczepy D10 / V.02
625497
El. uzupełniające:
32
2 płytki sterujące
33
8 zaczepów
21
3 czop wkładany
Przyporządkowanie do systemów profili  str. 47
Płytki sterujące (el. zamienny)
Płytki sterujące V.01
625499
Płytki sterujące V.02
625500
El. uzupełniające:
32
2 płytki sterujące
Przyporządkowanie do systemów profili 30  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
 str. 47
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium – do okien przeznaczonych do badań w klasie RC2
Elementy antywyażeniowe okucia
Komplety antywyważeniowe
Nr
Szt.
Oznaczenie
Il./op.
Wpuszczany mechanizm klamki - zestaw antywyważ.
Nr SAP
10 457209
El. uzupełniające:
45
1
Wpuszczany mechanizm klamki, antywyważ.
44
2
Zabierak antywyważeniowy
49
1
Redukcja luzu wrębowego, antywyważ.
46
2
Wkręt z łbem walcowym M 5 x 6 niebieski
48
1
Wkręt M 4,8 x 16
47
1
Antywyważ. zabezpieczenie przed rozwierceniem wpuszczanego mechanizmu klamki
Nr
Szt.
Oznaczenie
Il./op.
Antywyważ. zabezpieczenie mechanizmu klamki - komplet
Nr SAP
10 485768
El. uzupełniające:

1
Antywyważ. zabezpieczenie mechanizmu klamki
53

44

54
Nr
Szt.
2
Zabierak antywyważeniowy
2
Wkręt M 5 x 10 niebieski
Oznaczenie
Il./op.
Redukcja luzu wrębowego, antywyważeniowa,
do narożnika, komplet
Nr SAP
10 335247
El. uzupełniające:

Redukcja luzu wrębowego, antywywa1
38
żeniowa do narożnika

1
39
Wkręt M 4,8 x 16
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  31
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium – do okien 2-skrzydłowych
Zestawienie elementów okucia D10
5
5
7
13 14
7
25
25
12
11
12
9
19 19
18
9,7–11,5
12–14
18
18
Wariant 01
35
Wariant 02
35
34
34
57
57
20
33
20
56
56
21
21
31
31
6
29
3
28
31
30
26 26
8
23
22
23
27
26
6
29
2a
1a
3
29
10
3
28
1b
8
32
33
15
4
32  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
15
33
32
32
17 16
16
4
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium – do okien 2-skrzydłowych
Wykaz artykułów D10
Zakres stosowania
Szer. skrzydła FB.......................................670 – 1680 mm
Wys. skrzydła FH......................................930 – 2380 mm
Masa skrzydła FG....................................... maks. 160 kg
Zestaw podstawowy Patio 100S / 160S Aluminium po 1 szt. na
skrzydło
Zestaw podstawowy Patio S Aluminium
L 625395
Zawartość:
1a
  1 wózek ze sterowaniem
1b
  1 wózek bez sterowania
3
  2 wsporniki

Zawartość:
2a
  1 wózek ze sterowaniem (nie zazn.)
2b
Komplet prowadnic na skrzydło i ościeżnicę z el. uzupełniającymi Surowy, do malowania
FB / mm
12 wkrętów do blachy BZ 4,8x50 TX25 (nie zazn.)
Zestaw podstawowy Patio S Aluminium
Komplet prowadnic, po 1 szt. na skrzydło
R 625384
  2 wsporniki

12 wkrętów do blachy BZ 4,8x50 TX25 (nie zazn.)
Nr SAP
1930
625445
931 – 1080
2230
625450
1081 – 1280
2630
625455
1281 – 1480
3030
625460
1481 – 1680
3430
625465
R01.5 srebrny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625442
931 – 1080
2230
625447
1081 – 1280
2630
625452
1281 – 1480
3030
625457
1481 – 1680
3430
625462
  1 wózek bez sterowania (nie zazn.)
3
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
670 – 930
R05.4 ciemny brąz
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625446
931 – 1080
2230
625451
1081 – 1280
2630
625456
1281 – 1480
3030
625461
1481 – 1680
3430
625466
R06.2 czarny
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625444
931 – 1080
2230
625449
1081 – 1280
2630
625454
1281 – 1480
3030
625459
1481 – 1680
3430
625464
R07.2 biały
FB / mm
Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (RAB) / mm
Nr SAP
670 – 930
1930
625443
931 – 1080
2230
625448
1081 – 1280
2630
625453
1281 – 1480
3030
625458
1481 – 1680
3430
625463
Zawartość:
Komplet prowadnic:

  1 szyna jezdna *)
4

5
  1 prowadnica górna *)
6
  1 profil maskujący
7
  1 profil maskujący z PVC
8
  1 pręt łączący
9
  1 Prowadnica nożyc
10
  1 wspornik pręta łączącego (od FB > 1480 dodatkowo w komplecie)

El. uzupełniające:

  1 osłonka prowadnicy nożyc lewa
11

  1 osłonka prowadnicy nożyc prawa

  1 zderzak górny

  2 osłonki prowadnicy górnej

  1 klocek sterujący

  1 zderzak dolny

  1 odbojnik gumowy zderzaka dolny
12
13
14
15
16
17
10 wkrętów z łbem soczewkowym 3,9x9,5 TX15 (nie zazn.)
*) Prowadnica górna i szyna jezdna nie mogą być lakierowane.
Zastrzega się możliwość zmian. 40 wkrętów do blachy 3,9x9,5 TX15 (nie zazn.)
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  33
Zestawienie elementów okucia
Patio 100S / 160S Aluminium – do okien 2-skrzydłowych
Wykaz artykułów D10
Elementy ryglujące S P/L D10, po 1 szt. na skrzydło
626523
El. uzupełniające:

3 narożniki D10
18

3 widełki zabezpieczające

1 czop wkładany
19
21
1 prowadnica z zatrzaskami prawa
23
25
Nożyce ślizgowe, po 1 szt. na skrzydło
FB / mm
Nr SAP
930
603930
931 – 1280
603931
1281 – 1680
603932
670 –
Zaczep V.01
Zaczep V.02
212633*
212634*
21
Czop wkładany D10
334671*
Przyporządkowanie do systemów profili El. uzupełniające:

1 prowadnica z zatrzaskami lewa
22


33
Prowadnica z zatrzaskami S P/L D10, po 1 szt. na skrzydło 625484

Od FB > 1280 mm i FH > 1800 mm dodatkowo
 str. 47
56
Mechanizm klamki RotoLine
 str. 36
 str. 37
20
Zabierak
57
Komplet podkładki
34
Klamki
 str. 38
35
Wpuszczany mechanizm klamki
 str. 42
* ilość zależna od gabarytów
Osłonki, 1 para na skrzydło
26
Osłonki małe (para) 100S do 100 kg
Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625398
R01.5 srebrny
625399
R05.4 ciemny brąz
625402
R06.2 czarny
625400
R07.2 biały
625401
Osłonki duże (para) 160S do 160 kg
Oznaczenie
Nr SAP
Surowy, do malowania
625403
R01.5 srebrny
625404
R05.4 ciemny brąz
625407
R06.2 czarny
625405
R07.2 biały
625406
Zawartość:

1 osłonka lewa
27

1 osłonka prawa

2 elementy wzmacniające z regulacją
28
29
El. uzupełniające:
30
4 wkręty z łbem stożkowym M5x25 TX25
31
4 nitonekrętki M5
El. uzupełniające, 1 para na skrzydło
Płytki sterujące i zaczepy D10 / V.01
625495
Płytki sterujące i zaczepy D10 / V.02
625497
El. uzupełniające:
32
2 płytki sterujące

8 zaczepów

3 czop wkładany
33
21
Przyporządkowanie do systemów profili  str. 47
Płytki sterujące (el. zamienny)
Płytki sterujące V.01
625499
Płytki sterujące V.02
625500
El. uzupełniające:
32
2 płytki sterujące
Przyporządkowanie do systemów profili 34  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
 str. 47
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  35
Zestawienie elementów okucia
Mechanizm klamki RotoLine

56
Mechanizm klamki RotoLine 26, z logo Roto
Numer koloru Roto
Kolor
R01.5
Srebrny
10
377474
R05.4
Ciemny brąz
10
377478
R06.2M
Czarny mat
10
377475
R07.2
Biały
10
377477
10
632981
Klamka do malowania

50
Nr SAP
Mechanizm klamki RotoLine 26 zamykany na klucz, z logo Roto
Numer koloru Roto
Kolor
R01.5
Srebrny
10
378843
R05.4
Ciemny brąz
10
378917
R06.2M
Czarny mat
10
378844
R07.2
Biały
10
378916
10
238700
Klamka do malowania
36  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Il. w opak.
Roto Patio S do profili aluminiowych
Il.w opak.
Nr SAP
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Komplety zabieraka do mechanizmu klamki RotoLine

20
Zabieraki – zestawy do klamki okiennej RotoLine
Artykuł
Zabierak D10 AluVision
wg BK 17-3
Il. w opak.
10
Nr SAP
334754

Komplet podkładki
Artykuł
Komplet podkładki
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
Il. w opak.
100
Nr SAP
485097
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  37
Zestawienie elementów okucia
Klamki okienne RotoLine
34 Klamka RotoLine do Patio S z logo Roto,
dł. trzpienia 35 mm
30,6
Numer koloru
Roto
Kolor
Il. w opak.
Nr SAP
R 01.5
Srebrny
20
623491
R 05.4
Ciemny brąz
20
288727*
R 06.2M
Czarny mat
20
626524*
R 07.2
Biały
20
211596
5
13
160
Ø 9,7 ± 0,1
68
43 ± 0,15
7
60
19,7

42
Klamka RotoLine 100 Nm, zamykana na klucz, uniwersalny
wzór klucza, wkładka bębenkowa, dł. trzpienia 35 /32 mm,
z czopami 10 mm Ø, 1 niklowany klucz w komplecie – z logo Roto
Numer koloru
Roto
Kolor
Il. w opak.
R 01.5
Srebrny
20
626525
R 05.4
Ciemny brąz
20
626526
R 06.2M
czarny mat
20
626527
R 07.2
Biały
20
635064
Klucz zapasowy 1G1
Nr SAP
257830
El. dodatkowe do klamek RotoLine
Artykuł
Il. w opak.
Wkręty z łbem stożkowym (Niro) M5 x 30
59
119
65,6
Ø 9,7 ± 0,1
5
13
Nr SAP
212501
Wskazówka:
Klamki okienne RotoLine do wpuszczanego
mechanizmu klamki znajdują się w katalogu
klamek BK 5.
Dłuższe trzpienie skrócić, w zależności od
profilu, zostać skrócony do 26-3 mm.
43 ±0,15
7
28,6
100
* na zamówienie
18
38  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Klamki okienne RotoSwing
50 Klamka RotoSwing Patio S, z logo Roto
Nr koloru
Kolor
Nr SAP
dł. trzpienia 35 mm
R 01.1
naturalny srebrny
619714
R 05.3
średni brąz
619725
R 07.2
biały
619726
51 Klamka RotoSwing Patio S z logo Roto, zamykana
na klucz 100 Nm
Nr koloru
Kolor
Nr SAP
dł. trzpienia 35 mm
R 01.1
naturalny srebrny
619733
R 05.3
średni brąz
619734
R 07.2
biały
619735
51 Klamka okienna RotoSwing, 40 Nm, zamykana na klucz
uniwersalny – wzór klucza S1 (1 klucz w komplecie), długość trzpienia
32 mm, o przekroju kwadratu 7 mm, z czopami Ø 10 mm – z logo Roto
Dostarczana z wkrętami M5x45 mm
Nr koloru
Kolor
Nr SAP
dł. trzpienia 35 mm
Zastrzega się możliwość zmian. R 01.1
naturalny srebrny
632304
R 05.3
średni brąz
632308
R 07.2
biały
632310
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  39
Zestawienie elementów okucia
Klamki okienne RotoLine
Klamka bez rozetki
Klamka RotoLine bez rozetki
4
Szt.
5
1
Kolor
Kolor
Il. w opak.
Srebrny
R01.5
10 377908*
Czarny
R06.2
10 377909*
Biały
R07.2
10 377911*
Ciemny brąz
R05.4
10 377912*
10 377913*
Kolor specjalny
1
Nr SAP
Opakowanie zawiera:
4
2 Wkręty do klamki bez rozetki
5
1 Zabezpieczenie w czasie transportu

Klamka RotoLine bez rozetki, zamykana na klucz
4
Szt.
5
1
Kolor
Kolor
Srebrny
R01.5
Il. w opak.
10 377914*
Czarny
R06.2
10 377915*
Biały
R07.2
10 377917*
Ciemny brąz
R05.4
10 377918*
10 377919*
Kolor specjalny
1
Nr SAP
Opakowanie zawiera:
4
2 Wkręty do klamki bez rozetki
5
1 Zabezpieczenie w czasie transportu

Pierścień do klamki bez rozetki
Szt.
2
2

Kolor
Kolor
Srebrny
R01.5
Il. w opak..
10 377979*
Nr SAP
Czarny
R06.2
10 377980*
Biały
R07.2
10 377982*
Ciemny brąz
R05.4
10 377983*
10 377984*
Kolor specjalny
Płytka montażowa AluVision
Szt.

3
3
Artykuł
Kolor
Płytka montażowa do klamki
bezrozetkowej
–
Il. w opak.
Nr SAP
10 378134*

Klucz do demontażu
Szt.
6
Artykuł
Kolor
Klucz do demontażu klamki bez
rozetki
–
Il. w opak.
Nr SAP
10 377995*
6

Do demontażu zabezpieczenia transportowego

Wpuszczany mechanizm klamki do klamek bezrozetkowych
Artykuł
Il. w opak.
Wpuszczany mechanizm klamki do klamek
bezrozetkowych
10
Nr SAP
612774*
* na zamówienie
40  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Komplety klamek do drzwi balkonowych RotoLine
Wersja z rozeteką


55

od wewnątrz
Komplet klamek RotoLine do obsługi od wewnątrz i od zewnątrz – od zewnątrz z niższą klamką (gdy stosowane są rolety)
Numer koloru
Roto
Kolor
Il. w opak.
Nr SAP
R 01.5
Srebrny
20
629813
R 05.4
Ciemny brąz
20
629814*
R 06.2M
Czarny mat
20
629815*
R 07.2
Biały
20
601729
Klamka
okienna
43 mm - rozstaw otworów pod wkręty, długość: 114 mm
od zewnątrz
30 mm - wys., z gwintem
od wewnątrz
58 mm - wys., z czopami Ø 10 mm
Rozetka
63 mm - rozstaw otworów pod wkręty, oś wkładki:
31,5 mm
od zewnątrz
Rozetka antywyważeniowa, otwory pod wkładkę,
z czopami Ø 10 mm
od wewnątrz
Rozetka standardowa, otwory pod wkładkę bębenkową,
bez czopów
bez czopów, bez czopów, bez czopów
Wkręty
montażowe
M5 x 110 z karbami do drzwi o grubości 56 – 96 mm
Trzpień
Dł. trzpienia 127 mm, do drzwi o grubości do 96 mm
zawarty z zestawie.
* na zamówienie
28,5
28,5
od zewnątrz
68
8,5
63
13
57,3
85
9,7
43
9,7
24,5
31,5
10
10
9,7
200
80
28,6
28
65,6
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  41
Zestawienie elementów okucia
Wpuszczany mechanizm klamki
Wpuszczany mechanizm klamki bez wkładki bębenkowej (nie zazn.)
Dornmas
Czopy Ø mm
Nr SAP
25
10
625430
30
10
625431
35
10
625432
40
10
625433
Wpuszczany mechanizm klamki z wkładką bębenkową (nie zazn.)
Dornmas
Czopy Ø mm
Nr SAP
25
10
625438
30
10
625439
35
10
625440
40
10
625441

35
Wpuszczany mechanizm klamki bez blokady obrotu, do
klamek okiennych dł. trzpienia 24 mm / czopy 10 mm
Artykuł
Il. w opak.
Wpuszczany mechanizm klamki bez blokady
obrotu AluVision
42  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
10
Nr SAP
378338
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Szablony i przycinarki
Zwalniacz blokady ślizgacza
562759
Szablon do prowadnicy dolnej i górnej
563967
El. ustalający szablonu do prowadnicy dolnej i górnej
207583
Płytka wiertarska do wózków
563968
Przyrząd wiertarski do klocka sterującego
563969
Klucz Torx ISR-T10
625172
Klucz Torx ISR-T15
625173
Klucz Torx ISR-T25
563971
Klucz Torx ISR-T40
563970
Przyrząd wiertarski do klocka sterującego, z regulacją
566970
Szablony
Artykuł
Il. w opak. Nr SAP
Przyrząd wiertarski do wpuszczanego
mechanizmu klamki
1
212155
Szablony
Artykuł
Il. w opak.
Płytka wiertarska do mechanizmu klamki RotoLine
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
1
Nr SAP
333473
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  43
Zestawienie elementów okucia
Szablony i przycinarki
Szablony
Artykuł
Il. w opak..
Szablon do wpuszczanego mechanizmu klamki i
klamki bez rozetki
1
Nr SAP
365361
Szablony
Artykuł
Il. w opak.
Szablon do listwy popychacza Ø 10 mm
1
Nr SAP
333472
Szablony
1a
Artykuł
1

44  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Il. w opak.
Szablon do zasuwnicy i listwy popychacza Ø 10 mm 1
Nr SAP
212544
1
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Szablony i przycinarki

Przycinarki:
1
2
Nr
Artykuł
Il. w opak. Nr SAP
1
Przycinarka Komfort PS4 G Ø 10 mm
1
350309
2
Liniał standardowy
1
350314
3
Liniał do rozwórki 370 / 390
1
383867
Przycinarka pneumatyczna do cięcia na wymiar i wykrawania otworów
w listwie popychacza.
3
Listwa popychacza
Artykuł
Il. w opak.
Nr SAP
Listwa popychacza AluVision
6 m
334665
Listwa popychacza AluVision
3m
567578
specjalny profil listwy popychacza
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  45
Zestawienie elementów okucia
Długości hurtowe elementów wyposażenia
Oznaczenie
Kolor
Kolor
Długość w mm
Nr SAP
Prowadnice
Szyna jezdna
R01.5
Srebrny
6070
562764
Szyna jezdna
R05.4
Ciemny brąz
6070
562765
Szyna jezdna
R06.2
Czarny
6070
625472
Surowy, do malowania
5220
625473
R01.5
Srebrny
5220
625474
Prowadnica nożyc
Prowadnica nożyc
Prowadnica nożyc
R05.4
Ciemny brąz
5220
628493
Prowadnica nożyc
R06.2
Czarny
5220
625475
Prowadnica nożyc
R07.2
Biały
5220
625476
Prowadnica
R01.5
Srebrny
6070
217140
Profile maskujące
Profil maskujący z Aluminium
Profil maskujący z Aluminium
R01.5
Surowy, do malowania
5190
625477
Srebrny
5190
625478
Profil maskujący z Aluminium
R05.4
Ciemny brąz
5190
625481
Profil maskujący z Aluminium
R06.2
Czarny
5190
625479
Profil maskujący z Aluminium
R07.2
Biały
5190
625480
Profil maskujący z PVC
R01.5
Srebrny
6080
625482
Profil maskujący z PVC
R06.2
Czarny
6080
217167
Profil maskujący z PVC
R07.2
Biały
6080
562780
3600
217057
Pręt łączący
Wspornik cięgna wózków
46  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
625483
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zestawienie elementów okucia
Elementy zależne od profilu
Płytki sterujące
Zaczepy
625495
625499
212633
625495
625499
212633
System profili
Seria
Płytki sterujące
Rowek
ościeżnicy i zaczepy
D10
w mm
Aliplast
Imperial Serie 800
12
Aliplast
Triline, Imperial, Econoline, Superial, Ecofutural
14
D10
Alumil
M 11000 / 11500 / 11600
14
625495
625499
625493
Aluprof
MB 45, MB 60, 59S
MB 70, MB 86
14
625495
625499
212633
Bływeert
Triton
12
Gutmann
S70
Heroal (skrzydło z rowkiem 15 / 20) 110 ES
O65
Metra
Ponzio
625495
625499
212633
625497
625499
212634
10
625497
625500
212634
10
625497
625500
212634
12
625495
625499
625493
PE 52, NT 60 PE, NT 78 PE 14
625495
625499
212633
Reynaers
wszystkie serie CS
14
625495
625499
212633
SAPA
Avantis 75
14
625495
625499
212633
Yawal
TM 77 Hi, 62, 74
14
PB 140, PB 150 N, P150 N
625495
625499
212633
Inne profile na zapytanie.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  47
Montaż
Wymiary otworów
Mechanizm klamki RotoLine 26
5,5
26−3
15
10,2+0,2
18,7±0,1
64
=
6,7+0,2
=
6−0,5
43±0,1
84 (98)
64
10+0,2
4,5+0,1
20,5±0,1
6,1±0,1
Wys. osadz. klamki GH ≥ 260
FH - 930
2,9±0,1
5
5,5
5,5
Ø10+0,2(3x)
48  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Ø10,2+0,2
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Wymiary otworów
Wpuszczany mechanizm klamki
378338
26−3
10,2+0,2
18,7±0,1
64
15
=
0,5
6,7+0,2
=
43±0,1
84 (98)
6,1±0,1
20,5±0,1
64
10+0,2
4,5+0,1
FH - 930
Wys. osadz. klamki GH ≥ 260
2,9±0,1
Zastrzega się możliwość zmian. 5,5
5,5
Ø10+0,2(3x)
Ø10,2+0,2
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  49
Montaż
Wymiary otworów
Klamka RotoLine bezrozetkowa
2,9±0,1
5,5
6,1±0,1
2,9±0,1
5,5
5,5
Ø10,2+0,2 Ø10+0,2(3x)
50  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
10,2+0,2
18,7±0,1
15
20,5±0,1
20,5±0,1
6,1±0,1
Wys. osadz. klamki GH ≥ 260
6,7+0,2
64
84 (98)
43±0,1
18,7±0,1
=
=
6,7+0,2
4,5+0,1
10+0,2
10,2+0,2
4,5+0,1
FH - 930
5
Grubość przylgi ≥ 10 mm
64
15
6−0,5
26−3
378338
26−3
Ø10,2+0,2
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  51
Montaż
Montaż klamki okiennej - wpuszczany mechanizm klamki D25 /30 / 35 / 40
1b.
Ø 10,1 (3x) tylko przez
pierwszą ściankę profilu
GHmin. = 600
GHmax. = 1050
(FH < 2100 : GH = FH/2)
43±0,1

1b.
Ø 3,9 (2x) tylko przez drugą ściankę profilu lub przez
więcej ścian.
Ø 10,1 (3x) tylko przez zewnętrzną ściankę profilu

2.
Przed zamontowaniem mechanizmu ustawić oś
gwintu z otworami do mocowania klamki.
Mechanizm klamki zamontować na listwie wkrętem
3,9 x … .
Ø 3,9 (2x) tylko przez drugą ściankę profilu
lub przez więcej ścian.
1a.
1a.
Wkręt
Zagiąć wejścia
gwintów

3.
Jeśli to konieczne, skrócić trzpień klamki lub wykonać otwór w ściance profilu o średnicy Ø 10,1 mm.
Klamkę okienną zamocować wkrętami 4,8 x 50 w
drugiej ściance profilu obok zasuwnicy.
52  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Wymiary otworów
Wpuszczany mechanizm klamki z wkładką lub bez wkładki (dornmas 25, 30, 35, 40 mm)

Ø 3,2
10
76
18
31

1b.
Ø 3,9 (2x) tylko przez drugą
ściankę profilu lub przez więcej
ścian.
Ø 10,1 (3x) tylko przez pierwszą
ściankę profilu
10
Ø 3,2
200
146,5
20,5
32
195
11
1b. Ø 10,1 (3x) tylko przez
116,5

1a.
17,5
90
75
12,5
Ø 3,2
1a.
Dornmas przy zachodzeniu przylgi
skrzydła na ościeżnicę 6 mm
(górna strona listwy zasuwnicy)
min. 45 bei
Rollladen
GHmax. = 1050 (FH < 2100 : GH = FH/2)
GHmin. = 600
21,5
Ø 3,9 (2x) tylko przez drugą ściankę
profilu lub przez więcej ścian.
21,5
75
zewnętrzną ściankę profilu
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  53
Montaż
Wiercenie otworów na skrzydle
Prowadnica nożyc
1.
2.
Szablon przyłożyć w miejscu pokazanym na rysunku
na górnej krawędzi profilu skrzydła lub zamocować
ściskiem stolarskim
Wykonać otwory zgodnie z rysunkiem wiertłem Ø
4,2 mm.
Szer. skrzydła
...
100
~200
~200
100
...
1.
Szablon wiertarski do prowadnicy nożyc
Nr SAP: 623669
2.
54  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Rysunek montażowy
Wymiary listwy popychacza
Patio S Aluminium D10, tylko do mechanizmu klamki RotoLine 26
FB – 208
FB / 2 – 70
910
3
Ø10,1
10
62
10,5
17,4
(14,6)
FH – 566
FH – GH – 171
FH / 2 – 60
dla FB > = 1280
dodatkowy punkt ryglujący
dla FH < 1800
Wys. osadz. klamki GH – 67
dla FB > = 1800
dodatkowy punkt ryglujący
dla FH > = 1800
436
dla FB > = 1280
dodatkowy punkt ryglujący
FB / 2 – 316
Wszystkie wymiary listwy popychacza obowiązują
tylko dla wymiaru zachodzenia przylgi skrzydła na
ościeżnicę 6 mm (FA). Inny wymiar FA niż 6 mm
wymaga dopasowania listwy popychacza.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
15
20
FB – 627
11,5+0,5
21
FA
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  55
Montaż
Wymiary listwy popychacza
Patio S Aluminium D10 do okien przeznaczonych do badań w klasie RC2,
tylko do mechanizmu klamki RotoLine 26 zamykanego na klucz i klamki okiennej RotoLine 100 Nm
75
FB – 208
148
FH – 273
FH / 2 – 70
50
Wys. osadz. klamki GH – 114
FH – GH – 218
75
105
35
75
32
100
Wszystkie wymiary listwy popychacza obowiązują
tylko dla wymiaru zachodzenia przylgi skrzydła na
ościeżnicę 6 mm (FA). Inny wymiar FA niż 6 mm
wymaga dopasowania listwy popychacza.
56  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
15
FB – 810
20
70
11,5+0,5
21
FA
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Wymiary listwy popychacza
Patio S Aluminium D10, schemat C z ruchomym słupkiem, tylko do mechanizmu klamki RotoLine 26
FH / 2 – 60
dla FH< 1800
FH – 566
FB – 627
FB / 2 – 316
FB / 2 – 70
Wys. osadz. klamki GH – 67
FH – GH – 171
62
Wys. osadz. klamki GH – 67
FB – 627
FB / 2 – 70
55
FH – GH – 171
dla FB > = 1280
dodatkowy punkt ryglujący
FB / 2 – 316
FB – 208
436
dla FH > = 1800
dodatkowy punkt ryglujący
910
dla FH > = 1800
FH – 566
dla FH< 1800
20
Wszystkie wymiary listwy popychacza obowiązują
tylko dla wymiaru zachodzenia przylgi skrzydła na
ościeżnicę 6 mm (FA). Inny wymiar FA niż 6 mm
wymaga dopasowania listwy popychacza.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
15
FH / 2 – 60
11,5+0,5
dla FB > = 1280 dodatkowy punkt ryglujący
55
FB – 208
dla FB > = 1280
dodatkowy punkt ryglujący
dla FB > = 1280 dodatkowy punkt ryglujący
dla FH > = 1800
910
21
FA
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  57
100
Montaż
Wymiary listwy popychacza i rozmieszczenie zaczepów
Patio S Aluminium D10, wpuszczany mechanizm klamki
D10
58  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
50
D10
Roto Patio S do profili aluminiowych
GH-114
D10
GH–171,5
437
490
Wpuszczany
mech. klamki
bez wkładki
bębenk.
dornmas
25/30/35/40
Od FB >= 1800
dodatkowy punkt
ryglujący
D10
30
Dla wpuszczanego
mech. klamki
dornmas 5,5
D10
Wpuszczany
mech. klamki
dornmaß 5,5
D10
51
31
30
D10
436
GH+120
GH+157
GH+352
Dla wpuszczanego
mech. klamki bez
wkładki bębenk.
dornmas
25/30/35/40
FH–GH-218
31
Wpuszczany mech.
klamki z wkładką bębenk.
dornmas
25/30/35/40
FH–GH-275,5
FH–GH–470,5
Dla wpuszczanego
mech. klamki z
wkładką bębenk.
dornmas
25/30/35/40
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Montaż elementów okucia na skrzydle
Kolejność montażu obwodu ryglującego, skrzydło lewe (wg normy DIN 12519)
1.
Kolejno połączyć ze sobą odpowiednie elementy i wsunąć w rowek
profilu skrzydła, zachować kolejność montażu elementów.
2
3
1
Montagefolge
4
2.
Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie zatrzasków.
3.
Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie czopów.
4.
Narożniki zablokować widełkami zabezpieczającymi.
5.
Sprawdzić działanie przy pomocy klamki poprzez zabierak (nie zazn.).
D10
D10

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  59
Montaż
Wiercenie otworów na skrzydle
Wiercenia pod wózki do skrzydeł o masie do 100 kg
1.
2.
Ustawić czop płytki wiertarskiej wózków na poz. 10
(10 mm) (Nr SAP: 563968).
Wykonać otwory pod wózki.
3.
Zaznaczyć położenie wspornika 3 i wywiercić otwory.
Ustawić wymiar „10“
Skrzydło
10
11
0
Wózek
1.
10
11
13
14
15
4
4
13
14
15
4
100kg
4
4
17
10
4
100kg
4
4
17
S=Stütze
A=Abstützteil
4
4
S
4
S/A
A
Mitte
Abstützteil
LM
4
4
S
4
LM
Szablon do wózków
Nr SAP.: 563968
0
4
S
3.
2x
Ø 4,2
1.
=
=
4x
Ø 4,2
2.
4x
Ø 4,2
2.
60  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Montaż elementów okucia na skrzydle
Montaż prowadnicy nożyc do skrzydeł o masie do 100 kg
1.
3.
Dociąć prowadnicę nożyc – szer. skrzydła minus 8 mm – i zamocować na
skrzydle. 3,9 x 9,5
Każdy z wózków zlicować z dolną krawędzią skrzydła i przymocować do
ramy skrzydła 4 wkrętami 4,8 x 50 w odstępie 10 mm od bocznych krawędzi skrzydła.
Wspornik zamocować 2 wkrętami 4,8 x 50.
4.
Pręt łączący zaznaczyć odpowiednio do oznaczeń na wózkach i dociąć.
5.
Pręt łączący włożyć w mechanizmy sprzęgające wózków; najpierw przykręcić wózek wkrętem po stronie, gdzie nie ma klamki, a następnie
wkręt po stronie klamki (kluczem Torx ISR-T25, min. 5 Nm, maks. 7 Nm).
Zachować równoległość pręta do powierzchni skrzyda.

2.
FB – 8 mm
1.
4,8 x 50 (4x)
1.
4.
3,9 x 9,5
4.
=
=
10
3.
10
m,
min. 5 N
m
maks. 7 N
ISR-T25
Klucz Torx
71
39
56
P
SA
Nr
m,
min. 5 N
m
maks. 7 N
2.
5.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  61
Montaż
Wiercenie otworów na skrzydle
Wiercenia pod wózki do skrzydeł o masie do 160 kg
1.
2.
3.
Ustawić czop płytki wiertarskiej wózków na poz. 10
(10 mm) (Nr SAP: 563968).
Wykonać otwory pod wózki i elementy wzmacniające. Otwory pod el. wzmacniajace (2 x Ø 4,2) nawiercić następnie wiertłem Ø 7,1.
Zaznaczyć położenia wsporników 3 (FB ≤ 1480 mm
1 wspornik, ­FB ≥ 1480 mm 2 wsporniki) i wywiercić
otwory.
Ustawić wymiar „10“
Skrzydło
10
11
0
13
14
15
10
11
13
14
15
4
4
100kg
4
4
17
Wózek
1.
4
10
4
100kg
4
4
17
S=Stütze
A=Abstützteil
4
S
4
S
LM
4
S/A
A
Mitte
Abstützteil
4
4
S
4
LM
0
4
3.
2.
2x
Ø 4,2
2.
2x
Ø 4,2
2x
Ø 4,2
1.
=
=
4x
Ø 4,2
62  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
=
4x
Ø 4,2
2.
2.
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Montaż elementów okucia na skrzydle
Montaż prowadnicy nożyc do skrzydeł o masie do 160 kg
1.
Dociąć prowadnicę nożyc – szer. skrzydła minus 8 mm – i zamocować na skrzydle. 3,9 x 9,5
2.
Każdy z wózków zlicować z dolną krawędzią skrzydła i przymocować 4 wkrętami 4,8 x 50 w
odstępie 10 mm od bocznych krawędzi skrzydła.
Do każdego el. wzmacniającego włożyć 2 nitonakrętki Ø 7 mm od przodu, w skrzydło, w
przewidziane do tego celu otwory. Każdy el. wzmacniający przymocować 2 wkrętami M5 x 25.
Wspornik(i) rozdzielić równomiernie pomiędzy wózki i każdy zamocować
2 wkrętami 4,8 x 50.
Pręt łączący zaznaczyć odpowiednio do oznaczeń na wózkach i dociąć.
3.
4.
5.
6.
7.
Od FB > 1480: dodatkowo wsunąć wpornik cięgna wózków na środek pręta łączącego i zamocować (kluczem Torx ISR-T25, maks. 3 Nm).
Pręt łączący włożyć w mechanizmy sprzęgające wózków; najpierw przykręcić wózek wkrętem po stronie, gdzie nie ma klamki, a następnie wkręt po stronie klamki (kluczem Torx ISR-T25, min. 5 Nm, maks. 7 Nm). Zachować równoległość pręta do powierzchni skrzyda.
FB – 8 mm
1.
M5 x 25 (2x)
3.
4,8 x 50 (4x)
1.
5.
5.
=
=
3.
=
4.
10
10
2.
,
min. 5 Nmm
maks. 7 N
ISR-T25
Klucz Torx
71
39
56
Nr SAP
,
min. 5 Nmm
maks. 7 N
6.
7.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
ISR-T25,
maks. 3 Nm
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  63
Rysunek montażowy
Rozstawienie zaczepów
Patio S Aluminium D10, tylko do mechanizmu klamki RotoLine 26
18
WSKAZÓWKA:
Płytki sterujące należy dociągnąć kluczem Torx ISR-T10. Zaczepy
można dokręcić kluczem Torx ISR-T10 lub kluczem imbusowym
SW 2,5.
3–1
20
przy FB >= 1280 po środku
85
dla FH >= 1800
900
20 szerokich zaczepów
dla FH < 1800 po środku
100
100
490
490
dla FH >= 1800
przy FB >= 1280 po środku
100
127
229
64  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Płytka sterująca
Roto Patio S do profili aluminiowych
224
Zastrzega się możliwość zmian.
Rysunek montażowy
Położenie zaczepów
Patio S Aluminium D10 do okien przeeznaczonych do badań w klasie RC2,
tylko do mechanizmu klamki RotoLine 26 zamykanego na klucz i klamki okiennej RotoLine 100 Nm
18
WSKAZÓWKA:
Płytki sterujące należy dociągnąć kluczem Torx ISR-T10. Zaczepy
można dociągnąć kluczem Torx ISR-T10 lub kluczem imbusowym
SW 2,5.
3–1
20
215
0 redukcja luzu wrębowego
194
0 redukcja luzu wrębowego
185
121
100
100
przy FB >= 1280 po środku
20 szerokich zaczepów
900
120
dla FH >= 1800
dla FH < 1800 po środku
dla FB >= 1280 i FH >= 1800 należy
dodać dodatkowe antywyważeniowe
punkty ryglujące w odpowiednich
miejscach
490
490
dla FH >= 1800
0 redukcja luzu wrębowego
121
185
przy FB >= 1280 po środku
131
3
100
Płytka sterująca
145
197
337
299
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  65
Rysunek montażowy
Położenie zaczepów
Patio S Aluminium, schemat C, tylko do mechanizmu klamki RotoLine 26
18
WSKAZÓWKA:
Płytki sterujące należy dociągnąć kluczem Torx ISR-T10. Zaczepy
można dociągnąć kluczem Torx ISR-T10 lub kluczem imbusowym
SW 2,5.
3–1
20
224
100
dla FH < 1800
po środku
127
490
900
dla FH ≥ 1800
490
przy FB >= 1280 po środku
Płytka sterująca
238
85
109
100
109
238
przy FB >= 1280 po środku
118
118
Środek ościeżnicy
przy FB >= 1280 po środku
Płytka sterująca
dla FH >= 1800
przy FB >= 1280 po środku
224
dla FH < 1800
po środku
900
66  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
127
100
dla FH >= 1800
490
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  67
Montaż
Montaż elementów okucia na ościeżnicy
Prowadnica, nożyce ślizgowe
1.
Dociąć prowadnicę górną: Odległość zewnętrznych krawędzi skrzydła – 8 mm
2.
3.
Przy pomocy szablonu do prowadnicy dolnej i górnej (Nr SAP 563967) zamocować prowadnicę górną
na ościeżnicy,
przy pomocy szablonu (Nr SAP 207583) i wiertła Ø 3,0 mm wywiercić wstępnie otwory.
Prowadnicę zamocować wkrętami 3,9 x 45 do ościeżnicy.
4.
Profil maskujący z PVC skrócić na długość prowadnicy górnej i nałożyć.
5.
Nożyce ślizgowe otworzyć i wsunąć w prowadnicę górną tak jak przedstawiono na rysunku.
Zamontowć prawidłową stroną!
1.
O
wnętrznyc
dległość ze
h krawędzi
skrzydła –
5.
8 mm
Lewe skrzydło
4 4
4 4
4.
Prawe skrzydło
2.
Luz wrębowy Z
33–Z
Szablon do wózków
Nr SAP 563967
Szablon do prowadnicy dolnej i górnej
Nr SAP: 207583
3,9 x 45
38,5
8,5
3.
3,9 x 9,5
68  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Montaż el. okucia na ościeżnicy
Szyna jezdna
1.
Prowadnicę dolną dociąć na długość zewnętrznych krawędzi skrzydła.
2.
3.
Przy pomocy szablonu do prowadnicy dolnej i górnej (Nr SAP 563967) zamocować prowadnicę dolną
na ościeżnicy, przy pomocy szablonu i frezu Ø 3,0 mm wywiercić wstępnie otwory.
Zamocować prowadnicę dolną (Nr SAP 207583) wkrętami 3,9 x ... do ościeżnicy.
4.
W celu odciążenia podeprzeć prowadnicę dolną na całej długości.
Przykład:
1.
ła
rzyd
awędzi sk
trznych kr
zewnę
Odległość
* przy zachodzeniu
skrzydła na ościeżnicę 6 mm
Zachodzenie przylgi skrzydła
na ościeżnicę X
6*
35 + X
2.
Szablon do prowadnicy dolnej i górnej
Nr SAP: 207583
3.
Szablon do wózków
Nr SAP 563967
4.
35
3,9 x 45
4.
Obowiązkowe podparcie szyny
w zabudowanym oknie
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  69
Montaż
Połączenie skrzydła i ościeżnicy
Zakładanie skrzydła
1.
2.
3.
Ustawić klamkę poziomo w pozycji przesuwnej. Pochylone skrzydło
lekko unieść i umieścić rolki wózków na przedniej krawędzi prowadnicy.
Sprawdzić ułożenie rolek przesuwając skrzydło, w razie potrzeby skorygować.
Nożyce ślizgowe wsunąć w prowadnicę nożyc.
Nożyce ślizgowe wsunąć do końca prowadnicy nożyc, zamocować
wkrętem zabezpieczającym (ISR-T25, maks. 10 Nm).
Ostrzeżenie!
Jeśli wkręt zabezpieczający nie jest połączony z prowdnicą nożyc,
skrzydło nie jest odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem.
Może to prowadzić do poważnego zranienia.
4.
Nałożyć osłonkę lewą i prawą na końcówki prowadnicy nożyc.
1.
2.
3.
ISR-T25,
maks. 10 Nm
0
1.
4.
4.
70  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Połączenie skrzydła i ościeżnicy
Montaż klocka sterującego
1.
1a.
2.
3.
Szablon do klocka sterującego (Nr SAP 563969) przyłożyć zgodnie z rysunkiem lub alternetywnie umieścić klocek po str. klamki ok. 78 mm od
zewnętrznej krawędzi prowadnicy dolnej. Górny wkręt lekko wkręcić kluczem Torx ISR-T 25 (Nr SAP 563971) (maks. 1 Nm).
Wskazówka do schematu C:
przy ciągłej prowadnicy dolnej pozycja klocków sterujących około 81 mm
od osi ościeżnicy.
Skrzydło ustawić w pozycji uchyłu i skontrolować luz wrębowy po obydwu
stronach (12 mm). W razie potrzeby ponownie ustawić klocek sterujący.
Najpierw dokręcić mocno górny wkręt na klocku sterującym kluczem
Torx ISR-T25 (maks. 4 Nm).
Następnie dociągnąć dolny wkręt kluczem Torx ISR-T25 (maks. 2 Nm).
1.
1.
1a.
e
achodzeni
78 mm – Z
zenie
rzydła na
= Zachod
przylgi sk
rzydła
sk
i
g
yl
cę
rz
p
ościeżni
nicę
na oścież
~ 78 mm
~81
ISR-T25
maks. 1 Nm
22 mm
Przykład:
Ustawienie szablonu
dla zachodzenia przylgi
=
na ościeżnicę
6 mm
Szablon do klocka
sterującego
Nr SAP 563969
Środek
ościeżnicy
~81
2.
=
3.
maks. 2 Nm
maks.
4 Nm
Klucz Torx ISR-T25
Nr SAP 563971
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  71
Montaż
Połączenie skrzydła i ościeżnicy
Ustawienie poziome skrzydła
1.
Sprawdzić luz wrębowy dookoła skrzydła (nie zazn.).
2.
Usunąć zabezpieczenia przed przekręceniem.
3.
Wózki podnieść lub opuścić kluczem Torx ISR-T 40 (Nr SAP 563970) na
śrubach regulacyjnych.
1 śruba na każdym wózku.
UWAGA!
Przy montażu skrzydła bez szyby lub w przypadku lekkich skrzydeł
opuścić maksymalnie wózki na śrubach regulacyjnych. Wózki muszą być równomiernie wyregulowane na śrubach regulacyjnych,
by nie dochodziło do przekoszenia. (Wózki są fabrycznie równomiernie wyregulowane.)
4.
Po ustawieniu wózków zamontować zabezpieczenia przed przekręceniem, ew. przedtem skorygować ustawienie śrub regulacyjnych.
4.
5 ... max. 11,0 mm
> 11,0 mm
Klucz Torx ISR - T 40
Nr SAP 563970
max. 11,03.= 0
5,0 = +6
3.
2.
2.
=
4.
4.
=
=
+6
=
+6
72  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Połączenie skrzydła i ościeżnicy
Wózki ustawić równolegle,
Wózki ustawić równolegle, by zapewnić równomierny najazd skrzydła w ościeżnicę
1.
Skrzydło ustawić w pozycji otwartej (nie zazn.)
2.
Pręt łączący poluzować kluczem Torx ISR-T25 (Nr SAP 563971) na wózku
po str. klamki.
Przesuwając pręt łączący w lewo lub w prawo ustawić równolegle wózek
po stronie zawiasów.
Pręt łączący zamocować solidnie kluczem Torx ISR-T25 na wózku po
stronie klamki (min. 5 Nm, maks. 7 Nm).
3.
4.
1
=
3.
Klucz Torx ISR-T25
Nr SAP 563971
=
min. 5 Nm
maks. 7 Nm
2.
4.
1
2
1
2
Zastrzega się możliwość zmian. 1
Roto Patio S do profili aluminiowych
=
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  73
Montaż
Połączenie skrzydła i ościeżnicy
Aktywowanie zabezpieczenia wózków, montaż osłony wózków
1.
Zabezpieczenie obydwu wózków przesunąć do tyłu, aż zatrzaśnie się w
pokazanej na rysunku pozycji.
Ostrzeżenie!
Jeśli zabezpieczenie wózków jest nieprawidłowe lub jeśli nie zatrzaskuje się ono w pokazanej pozycji, skrzydło okienne nie jest
wystarczająco zabezpieczone. Może to prowadzić do ciężkiego zranienia.
2.
3.
4.
Dociąć profil maskujący:
Patio 100 S Alu: po zewnętrznych krawędziach wózków
Patio 160 S Alu: zgodnie z oznaczeniami na wózkach
Profil maskujący wyrównać do krawędzi wózków (Patio 100 S Alu) lub
do oznaczeń wózków (Patio 160 S Alu) i zatrzasnąć na profile wózków
oraz na pręt łączący / pręty łączące.
Patio 100 S Alu: osłonkę dolną lewą i dolną prawą włożyć z boku nad
profil maskujący i zatrzasnąć na wózku. Patio 160 S Alu: osłonkę dolną
lewą i dolną prawą nałożyć na el. wzmacniające.
1.
pozycja prawidłowa
2.
2.
3.
4.
4.
74  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Montaż
Połączenie skrzydła i ościeżnicy
Montaż zderzaka
1.
2.
3.
4.
Zderzak dolny zamontować w żądanej pozycji dodo prowadnicy dolnej
przykręcić . Klucz Torx ISR-T25 (Nr SAP 563971), maks. 3 Nm
Dosunąć skrzydło aż do zderzaka (nie zazn.).
Zderzak górny wsunąć w prowadnicę górną i solidnie przykręcić kluczem
Torx ISR-T25, maks. 4 Nm
Zamontować zaślepkę końcową prowadnicy górnej.
Ważna wskazówka!
By uniknąć zniszczenia elementów okucia, skrzydło musi równocześnie najeżdżać na zderzak górny i dolny.
3.
4.
ISR-T 25
maks. 4 Nm
1.
maks. 3 Nm
Klucz Torx ISR-T25
Nr SAP 563971
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  75
Montaż
Zdejmowanie skrzydła
1.
Otworzyć skrzydło
2.
Zabezpieczenie wózka ustawić w pozycji odbezpieczonej
UWAGA!
Przed zdjęciem wkręta zabezpieczającego zabezpieczyć skrzydło
przed wypadnięciem
3.
Zdjąć osłonki z prowadnicy nożyc
4.
Zwolnić wkręt zabezpieczający
5.
Wysunąć nożyce ślizgowe z prowadnicy nożyc
6.
Odłączone w ten sposób skrzydło odchylić i unieść z prowadnicy dolnej
(nie zazn.).
4.
1.
2.
opcja do
zwolniena blokady
ślizgacza
Nr SAP 562759
3.
3.
76  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  77
Transport
Transport, opakowanie, składowanie
ZAGROŻENIE!
Zagrożenie dla życia wskutek nieprawidłowego użycia
i niewłaściwego transportu!
Nieprawidłowe użycie i niewłaściwy transport elementów okna
mogą prowadzić do powstania groźnych sytuacji i powodować
ciężkie wypadki (także śmiertelne).
Dlatego:
–Do załadunku i rozładunku wybierać takie punkty przyłożenia
siły, które wywołują siły reakcji wyłącznie zgodne z właściwościami konstrukcyjnymi elementów okucia w przewidzianym
położeniu montażowym.
–Podczas użytkowania i transportu upewnić się, że okucie znajduje się w pozycji zaryglowanej, by zapobiec niekontrolowanemu otwarciu skrzydła. Zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.
–Stosować wyłącznie zabezpieczenia transportowe odpowiednie
dla danego luzu wębowego.
–
W miarę możliwości zapewnić transport w przewidzianej
pozycji montażowej. Jeśli transport w przewidzianej pozycji montażowej nie jest możliwy, zdjąć skrzydło i transportować je oddzielnie od przynależnej doń ościeżnicy.
Podczas transportu oraz przy załadunku i rozładunku towaru, w szczególności z użyciem środków pomocniczych jak ssawka, sieci transportowe, wózek widłowy lub żuraw, mogą wystąpić siły reakcji, prowadzące do uszkodzenia lub nieprawidłowego obciążenia zamontowanych okuć. Dlatego
podczas transportu, załadunku i rozładunku należy przestrzegać zasady:
ƒƒ Rodzaj i punkty przyłożenia siły podczas transportu, za- i rozładunku towaru mają znaczący wpływ na siły reakcji.
–Punkty przyłożenia siły zawsze wybierać w taki sposób, by wynikające z nich siły reakcji mogły być zniwelowane zgodnie z właściwościami konstrukcyjnymi elementów okucia w przewidzianym położeniu montażowym. Dotyczy to w szczególności punktów podparcia.
78  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Transport
Kontrola transportu
Dostarczony towar sprawdzić przy odbiorze pod kątem kompletności i
uszkodzeń podczas transportu.
WSKAZÓWKA:
Reklamować każdą usterkę, natychmiast po zauważeniu. Roszczenia odszkodowawcze mogą być uznane tylko pod warunkiem złożenia ich w obowiązujących terminach reklamacji.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  79
Obsługa
Instrukcja obsługi
Położenie klamki w okuciach uchylno-przesuwnych
Poniższe symbole pokazują różne położenia klamki i wynikające z nich położenia skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych.
Pozycja klamki
Położenie skrzydła
Symbol
Znaczenie
Skrzydło zamknięte.
Skrzydło w pozycji uchylnej - otwieranie.
Skrzydło w pozycji przesuwnej - otwieranie.
Skrzydło w pozycji przesuwnej zamykanie.
Skrzydło w pozycji uchylnej, pozycjonowanie.
Skrzydło zamknięte.
80  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Obsługa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla użytkowników
Położenie klamki w okuciach uchylno-przesuwnych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników można nakleić na
oknach i drzwiach balkonowych następujące naklejki i wskazówki.
Naklejki prosimy zamawiać osobno (OPR_17_PL_v0).
Kippschiebebeschlag
Tilt&Slide hardware
geschlossen
closed
kippen
tilt
öffnen
open
schieben
slide
einrasten
snap
schliessen
close
12/2011
Zastrzega się możliwość zmian. OPR_8_DE_v1
Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  81
Obsługa
Pomoc w rozwiązywnaiu problemów
Pomoc w rozwiązywnaiu problemów
Problem
Klamka
ciężko się
obraca.
Przyczyna
Co zrobić
Wykwalifikowany personel
Użytkownicy
końcowi
– El. ościeżnicy nie nasmarowane. – Nasmarować el. ramowe.
– Uszkodzona klamka.
– Klamka za mocno przykręcona.
–E
l. skrzydłowe z ukośnymi wkrętami.
– Uszkodzone el. skrzydłowe.
– Nieprawidłowe położenie zaczepów.
– Nasmarować klamkę.
– Poluzować lekko wkręty.
–E
l. skrzydłowe przykręcić prosto.
– Wymienić el. skrzydłowe.
– Dopasować położenie zaczepów.
–
–
–
Klamka nie
obraca się o
180°.
–E
l. skrzydłowe nieprawidłowo
założone lub zamontowane.
–S
kontrolować położenie w pozycji otwartej (ew. ponownie założyć – wyjść od zasuwnicy RU).
–
Skrzydło ociera
w pozycji
uchylnej.
– Za mały otwór u góry.
–O
bniżyć wózki.
–
Rolki ryglujące
ocierają się o
zaczepy.
– Założyć ponownie skrzydło.
– Skrzydło nieprawidłowo założone.
– Nieprawidłowe położenie zacze- – Dopasować położenie zaczepów.
pów.
–
–
–
–
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany personel jak i przez użytkownika
82  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  83
Regulacja
Regulacja
Ustawienie elementów wzmacniających
Ustawić el. wzmacniające, by uzyskać optymalnie lekki
najazd skrzydła na ościeżnicę.
1.
Ułatwić najazd.
2.
Ułatwić wyjazd.
WSKAZÓWKA:
Z ustawienia wyjściowego obydwa el. wzmacniające powinny być przesuwane równomiernie tylko w kierunku 1. .
W przypadku zbyt dużego przesunięcia w kierunku  1. w zależności od profilu i masy
skrzydła - może dochodzić do tarcia wózków.
W takim pryzpadku el. wymacniające należy
przesunąć w kierunku  2. , aż wózki będą się
poruszać prawidłowo, bez tarcia.
X±
-1
+1
Ustawienie wyjściowe:
~ 2,5 mm
1.
2.
maks. do
zderzaka
X–
Torx 15
maks. do
zderzaka
Torx 15
X+
-2
-1
-1
+1
+1
+2
1
84  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
1
2
3
Zastrzega się możliwość zmian.
Regulacja
Regulacja
Czop wkładany
Wyregulować siłę docisku.
-1
+1
+1
-1
-1
Zwiększyć/zmniejszyć siłę docisku.
Zmniejszyć
siłę docisku.
+1
Zwiększyć
siłę docisku.

WSKAZÓWKA:
Czopy wkładane można regulować kluczem
Torx ISR-T25 lub kluczem imbusowym SW4.
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  85
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie zranieniem wskutek nieprawidłowo wykonywanych prac konserwacyjnych!
Nieprawidłowa konserwacja może prowadzić do ciężkich
uszkodzeń ludzi lub przedmiotów.
–Przed rozpoczęciem prac należy zapewnić odpowiednią ilość
miejsca do przeprowadzenia swobodnego montażu.
– Zachować porządek i czystość w miejscu montażu.
–
Podczas konserwacij zabezpieczyć okna i drzwi balkonowe
przed niezamierzonym zamknięciem lub otwarciem.
–
Regulacja elementów okucia – zwłaszcza w obszarze wspornika zawiasu dolnego albo wózków jezdnych i ograniczników
nożycowych, jak również wymiana elementów oraz zdejmowanie i zakładanie skrzydła – muszą być wykonywane przez
wykwalifikowany serwis.
– Nie zdejmować skrzydła do prac konserwacyjnych.
Cojamniej 1 raz wroku, w hotelach i szkołach co pół roku:
Wykwalifikowany personel
Użytkownicy
końcowi
W razie potrzeby dokręcić wkręty mocujące.
–
Wymienić uszkodzone wkręty.
–
W razie potrzeby wymienić części.
–
szystkie elementy ruchome smarować oleW
jem maszynowym lub smarem bez zawartości
żywic i kwasów, dostępnym wyspecjalizowanych w placówkach handlowych.
aczepy smarować olejem maszynowym lub
Z
smarem bez zawartości żywic i kwasów, dostępnym wyspecjalizowanych w placówkach
handlowych.
= wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanienie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może
wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany personel jak i przez użytkownika
WSKAZÓWKA:
Podczas konserwacji przestrzegać następujących wskazówek
odnośnie ochrony środowiska:
–Oczyścić punkty smarowania z nadmiaru oleju i zutylizować go
zgodnie z przepisami środowiskowymi.
–Wymieniony olej wlać do odpowiednich pojemników
i zutylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi.
Rysunek zestawienia elementów okucia pokazuje możliwe punkty smarowania. Przedstawiony rysunek elementów okucia nie musi odpowiadać faktycznie zamontowanemu okuciu. Ilość punktów smarowania zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju okna.
86  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Konserwacja
Punkty smarowania
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  87
Konserwacja
Kontrola i pielęgnacja
Kontrola
Cojamniej 1 raz wroku, w hotelach i szkołach co pół roku:
Wykwalifikowany personel
Użytkownicy
końcowi
Sprawdzić stabilność mocowania elementów
okucia ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
prawdzić stopień zużycia elementów okucia
S
ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Sprawdzić działanie wszystkich ruchomych
elementów okucia.
Sprawdzić działanie wszystkich punktów ryglujących.
ekkie działanie mechanizmu obwiedniowego
L
okuć można sprawdzić klamką okienną.
–M
oment ryglowania i otwierania wg normy
DIN 18055: maks. 10 Nm.
–D
o sprawdzenia można użyć klucza dynamometrycznego.
–P
oprawa lekkości działania mechanizmu
obwiedniowego okucia może nastąpić przez
smarowanie / oliwienie lub doregulowanie
okuć.
–
–
–
= Wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może
wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany personel jak i przez użytkownika
Czyszczenie
Wykwalifikowany personel
Użytkownicy
końcowi
ie dopuścić do zanieczyszenia okucia pyłem
N
z materiałów budowlanych.
ie stosować agresywnych środków szorująN
cych i czyszczących z zawartością kwasów.
zyścić tylko łagodnymi, rozcieńczonymi
C
środkami o neutralnym ph.
Czyścić wyłącznie miękką ściereczką.
= Wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może
wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany personel jak i przez użytkownika
Powyższe zalecenia nie stanowią podstawy do roszczeń na drodze prawnej,
a ich zastosowanie należy odnieść każdorazowo do konkretnej sytuacji. Producent okuć i drzwi balkonowych musi poinformować inwestorów i użytkowników okien o niniejszej instrukcji konserwacji. Roto Frank zaleca producentom stolarki okiennej montaż okien tylko przez fachowy
i przeszkolony personel techniczny oraz zaopatrzenie gotowych okien
w instrukcje obsługi i konserwacji okuć.
88  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Konserwacja
Powłoka okuć
Ochrona przed korozją
Wykwalifikowany personel
Użytkownicy
końcowi
ezwzględnie unikać kontaktu okien z agreB
sywnymi oparami (np. z kwasu mrówkowego
lub octowego, amoniaku, reakcji amin i amoniaku, aldehydów, fenoli, kwasów garbnikowych itp.)
–
onadto nie należy stosować uszczelnień zaP
wierających substancje kwasowe lub octowe
albo ze składnikami wymienionymi powyżej,
ponieważ zarówno bezpośredni kontakt
z uszczelką jak i jej opary mogą spowodować
korozję powierzchni okucia
–
Zawsze stosować wkręty ze stali nierdzewnej.
–
= Wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może
wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany personel jak i przez użytkownika
Ochrona przed zanieczyszczeniem
Wykwalifikowany personel
Użytkownicy
końcowi
sady się na powierzchni okucia i zanieczyO
szenia pochodzące z materiałów budowlanych (pył z zaprawy, gipsu, cementu itp.) usunąć wodą zanim dojdzie do ich stężenia.
ie dopuścić do zanieczyszenia okucia pyłem
N
z materiałów budowlanych.
ie stosować agresywnych środków szorująN
cych i czyszczących z zawartością kwasów.
zyścić tylko łagodnymi, rozcieńczonymi
C
środkami o neutralnym ph.
Czyścić wyłącznie miękką ściereczką.
= Wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie nie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może
wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany personel jak i przez użytkownika
Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio S do profili aluminiowych
IMO_139_PL_v0  Kwiecień 2013  89
Konserwacja
Powłoka okuć
Ochrona przed (stale) wilgotnym powietrzem w pomieszczeniu
Wykwalifikowany personel
Użytkownicy
końcowi
kucia oraz wręby pod okucia w fazie buO
dowy muszą mieć zapewniony dostęp powietrza szczególnie w okresie montażu, tak by
nie były narażone na bezpośrednie działanie
wilgoci lub skropliny
apewnić, by nie dochodziło do trwałego
Z
skraplania się pary wodnej w przestrzeni między skrzydłem i ościeżnicą:
–K
ilkakrotnie w ciągu dnia intensywnie wywietrzyć (wszystkie okna otworzyć na ok.
15 minut).
–Z
adbać o wystarczającą wymianę powietrza
także podczas urlopu i w dni wolne.
–W
przypadku kompleksowych przedsięwzięć budowlanych ew. sporządzić plan
wietrzenia.
Gdyby opisany sposób wietrzenia nie był
możliwy, ponieważ np. nie można wchodzić
na świeżą posadzkę lub nie znosi ona przeciągu, należy uchylić okna i od wewnątrz
szczelnie zabezpieczyć. Wilgotne powietrze
usunąć na zewnątrz osuszaczem kondensacyjnym.
= Wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel
–= wykonanie n ie przez użytkownika końcowego; użytkownik końcowy nie może
wykonywać prac montażowych!
= wykonanie zarówno przez wykwalifikowany personel jak i przez użytkownika
90  Kwiecień 2013  IMO_139_PL_v0
Roto Patio S do profili aluminiowych
Zastrzega się możliwość zmian.
Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi
MTS / B&N Stan: Kwiecień 2013. Zastrzega się możliwość zmian. Kwiecień 2013
© 2012 Roto Frank AG ® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym
ul. Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
Tel.:
+48 22 567 09 00 do 04
faks:
+48 22 567 09 09
[email protected]
www.roto-frank.pl
www.tajemniceokienne.pl
Optymalny system okuć do wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy:
Roto Patio
Roto AluVision
Roto Door
Roto NT
| Systemy okuć do dużych, przesuwnych okien i drzwi balkonowych
| Różnorodne rozwiązania okuciowe do okien i drzwi z aluminium.
|System okuć do zawsze szczelnych drzwi
| Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych
do okien i drzwi balkonowych

Podobne dokumenty

Roto Patio Z do proflili aluminiowych Dokumentart

Roto Patio Z do proflili aluminiowych Dokumentart powietrza we wnętrzu oraz sytuacji budowlanej, w której zastosowano element przesuwny, może okresowo dochodzić to skraplania się pary wodnej na szynach aluminiowych wewnątrz pomieszczenia. Zjawisko...

Bardziej szczegółowo