hydrol premium hvlpd 46

Transkrypt

hydrol premium hvlpd 46
HYDROL PREMIUM HVLP­D 46
JAKOŚĆ:
JAKOŚĆ:ISO 6743/4 – HV
LEPKOŚĆ:
LEPKOŚĆ:ISO VG: 46
CHARAKTERYSTYKA:
Olej hydrauliczny, bezcynkowy o właściwościach myjących oraz wysokim wskaźniku lepkości. Produkowany w
oparciu o głębokorafinowane, mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu
przeciwzużyciowym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym. Ponadto olej zawiera dodatki myjąco­
dyspergujące, dzięki czemu jest w stanie rozpraszać zanieczyszczenia stałe i emulgować zanieczyszczenia
płynne, które mogą pojawić się w układzie. Wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałe właściwości
niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz zapewniają bezproblemowy
rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia. Cechy charakterystyczne:
• bardzo dobre własności myjące i dyspergujące ­ zapewnia utrzymanie układu w czystości,
• bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe,
• dobra odporność na utlenianie,
• wysoki wskaźnik lepkości
• dobre wydzielanie powietrza i niska skłonność do pienienia.
ZASTOSOWANIE:
Olej Hydrol Premium HVLP­D 46 przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych i mobilnych układach
hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pracy. Do stosowania
zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu
wodą lub skondensowaną parą wodną. Może być stosowany w maszynach budowlanych pracujących przy
dużym zanieczyszczeniu powietrza, takich jak ładowarki, koparki, wywrotki, spychacze.
PARAMETRY
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0 C
Wskaźniki lepkości
Temperatura płynięcia
Odporność na pienienie:
I sekwencja
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/100 0 C,
stopień korozji
Temperatura zapłonu (t.o.)
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e­mail: [email protected],
infolinia: 0 801 102 103
mm 2 /s
­
0C
ml
WARTOŚCI
TYPOWE
47,5
155
­39
20/0
wzorce
1
0C
230
JEDNOSTKI
UWAGA:
Powyższe wartości parametrów
fizykochemicznych są wartościami
typowymi. Wartości rzeczywiste są
umieszczane na świadectwach jakości
dołączanych do każdej partii produktu.

Podobne dokumenty