FESTYN RODZINNY W SKÓRZEWIE W samo południe

Transkrypt

FESTYN RODZINNY W SKÓRZEWIE W samo południe
FESTYN RODZINNY W SKÓRZEWIE
W samo południe, kiedy poznaoskie koziołki szły na spotkanie, na naszym boisku szkolnym
rozpoczynał się festyn-Festyn, który wpisuje się już w coroczną tradycję naszej Szkoły i Społeczności
Skórzewa.
Rozpoczęło się oficjalnie powitaniem Pani Wójt – Zofii Dobrowolskiej, Radnych Skórzewa –
Pana Walentego Moskalika i Pana Piotra Dziembowskiego przez naszego Pana Dyrektora – Tomasza
Kąkolewskiego i Panią Przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Justynę Lużyoską.
Ale już po chwili nasi goście wtopili się w tłum (frekwencja w tym roku była naprawdę
imponująca) rozmawiając z Dziedmi i ich Rodzicami. Czyniąc drobne zakupy wspomagali nasz szkolny
wolontariat działający bardzo aktywnie na rzecz potrzebujących w naszej okolicy i dzieci w Afryce.
Każdy mógł znaleźd tu coś dla siebie. Zadbano bowiem o ciało i ducha! Można się było posilid i
wzmocnid fizycznie , o co zadbał, jak co roku, nasz Pan Sołtys. Amatorzy słodkości też mieli duży
wybór, bowiem Rodzice zadbali o szeroki wachlarz wypieków domowych. Tak posileni konkretnie i
deserowo z zapasem świetnego humoru mogliśmy już korzystad z intelektualnej rozrywki.O
wszystkim pamiętali: Rada Rodziców, Pracownicy Szkoły oraz Uczniowie. Zadbali o to, aby wszystkie
zmysły mogły się uaktywnid; szczególnie oczy i uszy miały dostarczane co chwilę nowe bodźce. Taoce,
śpiewy i flażolety rozruszały zebranych. A było na co popatrzed: „krakowiaczki” w wykonaniu
najmłodszych, taoce „Hajdasza”, debiuty baletowe, indywidualne programy taneczne, piosenki
zespołowe i indywidualne oraz próby teatralne z „Rzepką” Tuwima i „Balladyną na wesoło”, a także
Turniej szachowy.
Koneserzy sztuki poszukali uspokojenia przy plastycznych pracach dzieci, a było czym
delektowad nasze oczy.
Kto znów zapragnął ruchu - siadał na kucyka, albo wskakiwał na trampolinę, a miłośnicy
sportów ekstremalnych uskuteczniali „górską wspinaczkę”.
Owa aktywnośd trwająca przez cały festyn miała dodatkowe źródło w turnieju piłkarskim
zorganizowanym dla dzieci przez Akademię Reissa.
Bogate i różnorodne nagrody dostarczały najmłodszym dodatkowych powodów do radości.
Nie sposób wymienid wszystkich atrakcji. Aby poczud atmosferę i klimat naszych festynów – trzeba po
prostu na nich byd.
Już za rok następna edycja – zapraszamy!!!
Wszystko to działo się na boisku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie.
Natomiast koneserów grillowania i taoców na wesoło zaproszono na dalszą częśd imprezy do
parku skórzewskiego.
Wyjątkową aktywnością, oprócz Rodziców naszych Dzieci, wykazali się wszyscy skórzewscy
radni: Walenty Moskalik, Piotr Dziembowski, Sławomir Kurpiewski i Radosław Przestacki. Nad
bezpieczeostwem czuwała nasza szkolna pielęgniarka oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Zakrzewa,
Policja, Straż Gminna i Pracownicy Ochrony.
Organizatorzy serdecznie dziękują Sponsorom, dzięki którym można było zorganizowad tak
wspaniałą imprezę z wszelkimi atrakcjami.
Anna Szymczak
A OTO LISTA SPONSORÓW:
Sołtys wsi Skórzewa Walenty Moskali
Rada Sołecka wsi Skórzewo
Agrofirma Skórzewo
Teresa Kośmicka
Piotr Dziembowski
Gmina Dopiewo
Bank Spółdzielczy w Dusznikach Oddział w Skórzewie
W.J.W Tapicerstwo Meblowe Wojtyniak
Andrzej Łakomy
Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzewo
Meblobuk H.Z. Bukowiec
Przychodnia Bonus
PHU Kontra Chata Polska P.P.Kaczmarek
PHU Kontra -Plus /Drogeria D. i M. Karczmarek
RSP Przetwórnia Owocowo Warzywna „Dąbrówka”
Apteka Źródło
Apteka Nasza
BZ WBK Bank Zachodni Oddział Skórzewo
Szkoła Średnia Ogólnokształcąca dla Dorosłych W Skórzewie, Leszek Grobelny
Centrum Ogrodnictwa Ogromax
Smakosz – Restauracja
Restauracja Chata Wiejska
Dom Wina
Gabinet Kosmetyczny - Solarium Renata Danielewska
Dom Urody
La Cara -Gabinet Kosmetyczny
Helpdesk Sieci I Systemy Teleinformatyczne Sławomir Błaszczak
Jaxon Sklep Wędkarski
Cacper - Sklep dla Dzieci
Konieczny Mechanika Samochodowa
Jac-Pal P.H.U serwis sprzętu Ogrodniczego Palędzie
Nowe Technologie MS GPS
Przedszkole Czarodziejski Zamek
Klub Motylki
Akademia Octopus

Podobne dokumenty