Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny

Transkrypt

Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny
Jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny
(Zestawienie literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)
1. Aktywizacja a uczenie się: czym jest sukces w nauce językoa obcego? / Romuald
Gozdawa-Gołębiowski. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 23 - 32.
2. Czy zasady oceniania wewnątrzszkolnego pozwalają odnosić uczniom sukcesy? /
Paweł Kania // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 30 - 32, 34
3. "Czym skorupka za młodu nasiąknie...", czyli jak osiągać sukcesy na
międzynarodowym polu informoatycznym / Jan Madey. // Komputer w Szkole. - 2006, nr
5, s. 13 - 22.
4. Czytanie podstawą sukcesu jednostki we współczesnym świecie / Joanna PiastaSiechowicz. // Język Polski w Szkole IV - VI. - 2009/2010, nr 4, s. 81 - 98.
5. Dobry start przedszkolaka - fundament sukcesu w życiu / Grzegorz Mazurkiewicz
// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. [13 - 14, 16] wkładka.
6. Finlandia - kraj edukacyjnego sukcesu? / Joanna Grońska - Turnunen. //
Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 6 - 10.
7. Fińskie SAMPO - o łamaniu kodu edukacyjnego sukcesu słów kilka / Marek
Budajczyk // Forum Oświatowe. - 2009, nr 2, s. 47 - 60, bibliogr.
8. Indywidualizacja drogą do sukcesu każdego dziecka / Alicja Dorozińska // Bliżej
przedszkola. - 2011, nr 9, s. 48 - 49.
9. Inteligencja a sukces edukacyjny / Kazimierz Kotlarski. // W: Współczesna
technologia informacyjna i edukacja medialna / Red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław
Siemieniecki. - Toruń: Wydaw. "Adam Marszałek", 2004. - S. 170 - 183
Sygnatura: 93 081-2P
10. Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna. // Nowa Szkoła. 2006, nr 3, s. 32 - 35.
11. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkajzer. //
Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 18 - 26.
12. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkajzer. //
Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 50 - 55.
13. Każdy uczeń może osiągnąc sukces / William M.D. Glasser.- Łódź: Pracownia
Alternatywnego Wychowania, 2005
Sygnatura: 94 196-7, 94 292-3
14. Kształtowanie oporu transformatywnego ucznia a umiejętności komunikacyjne
nauczyciela / Iwona Gumowska. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 16 - 23.
15. Lęk przed sukcesem / Eugenia Mandal. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.
- 2007, nr 7, s. 9 - 13.
16. Maria Montessori - droga do sukcesu / Ryszard Kucha. // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 18 - 23.
17. O szansę na dydaktyczny sukces podczas lekcji języka polskiego w gimnazjum /
Anna Podemska-Kałuża. // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 4, s. 78 - 89.
18. Osobowość ucznia a sukces w nauce języka obcego / Elżbieta Danuta LeśniakBielawska. // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 3 - 9, bibliogr..
19. Pomóż dziecku otworzyć drzwi do sukcesu. Klucz - inteligencje wielorakie
[Dokument elektroniczny] / Małgorzata Patoka, Helena Stefaniuk . // Trendy. - 2009, nr
3, s. 36 - 40
20. Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas // Dyrektor
Szkoły. - 2011, nr 1, s. 19 - 23.
21. Przedszkole drogą do sukcesu / Marianna Styczyńska. // Dyrektor Szkoły. - 2009,
nr 2, s. 50 - 53
22. Rozwijanie aktywności i kreatywności dzieci przez działanie / Urszula Strzelczyk.
// Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 97 - 105, [wkładka nr 4].
23. Sukces szkolny dziecka i jego uwarunkowania / Lidia Pietruszka. // W: Głodne
dzieci w Polsce / Red. Czesław Kępski. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 193 208
Sygnatura: 104 528
24. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski. // Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s. 79 - 89.
25. Teraz łatwiej o sukces ucznia na egzaminie gimnazjalnym. // Biologia w Szkole. 2007, nr 1, s. 59 - 61.
26. Trening umysłu, czyli jak odnieść sukces / Ewa Kasprzak - Osiecka // Meritum. 2008, nr 3, s. 79 - 82
27. Współpraca szkoły i środowiska rodzinnego gwarancją sukcesu ucznia / Ewa
Nowicka. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 297 - 303.
28. Zwiększanie szans dzieci z dysleksją rozwojową na sukces edukacyjny w szkole /
Małgorzata Półtorak. // W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży. Konteksty edukacyjne i społeczne / Pod red. Krystyny Barłóg, Elżbiety
Kensy, Marzeny Rorat. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. S. 126 - 144
Sygnatura: 104 535
Wybór:
Iwona Bukowska
CDN PBP w Pile
Dział Informacji Pedagogiczno-Bibliograficznej
(listopad 2013)

Podobne dokumenty