Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę szkolną do

Transkrypt

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę szkolną do
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
…………………………………………………………………………………….
/Imię i nazwisko/
na wycieczkę szkolną do ………………………………………………………,
która odbędzie się dnia …………………………………………………………..
Numer telefonu, pod którym można zastać rodzica lub opiekuna podczas trwania
wycieczki ………………………………………………………………
Data ………………
……………………
/Podpis Rodzica/

Podobne dokumenty